Click here to load reader

Grane psihologije

 • View
  83

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Grane psihologije. Teorijske i primijenjene. Teorijske grane imaju zadaću opisati i objasniti psihičke procese i ponašanje. Opća/eksperimentalna psihologija Proučava glavne psihičke procese: percepciju, mišljenje, učenje, pamćenje, emocije, motivaciju… Eksperiment joj je glavna metoda - PowerPoint PPT Presentation

Text of Grane psihologije

 • Grane psihologijeTeorijske i primijenjene

 • Teorijske graneimaju zadau opisati i objasniti psihike procese i ponaanjeOpa/eksperimentalna psihologijaProuava glavne psihike procese: percepciju, miljenje, uenje, pamenje, emocije, motivacijuEksperiment joj je glavna metodaBavi se usavravanjem metoda i postupaka u istraivanjima

 • 1. Teorijske graneBioloka/fizioloka psihologijaLjudski psihiki ivot je organski utemeljen- ovisi o procesima ivanog sustava, te lijezdama s unutarnjim izluivanjemBioloka psihologija istrauje te organske osnove ponaanja i doivljavanjasrodna medicini anatomija i fiziologijaProblemi:Kako hormoni utjeu na ponaanje?Koji dijelovi mozga su zadueni za koje funkcije?Kako psihoaktivne tvari utjeu na ponaanje?

 • 1. Teorijske graneKomparativna psihologija (zoopsihologija)Kree od pretpostavke da su ljudi i ivotinje u odreenom smislu slini pa se mogli usporeivatiZasluga Charlesa Darwina, teoretiara evolucije prema kojoj su sva bia na Zemlji nastala tijekom duge evolucije kroz prilagoavanje okolini i prirodni odabirPrema Darwinu, razlika je kvantitativna, a ne kvalitativna i ljudi i ivotinje imaju psih procese, samo to su ljudski razvijeniji, sloenijiDjelomino rjeava etiki problem istraivanja na ljudima

 • 1. Teorijske graneSocijalna psihologijaProuava psihike procese i ponaanje pojedinca u drutvenom okruenju utjecaj grupe na pojedinca, predrasude, stavove, altruistiko i agresivno ponaanje. . sociologija se bavi drutvom i razliitim grupama kao cjelinama, a psihologija je usmjerena na pojedinca u grupiProblemi:to uzrokuje agresivno ponaanje?Zbog ega se javljaju predrasude?Jesu li ljudi skloni biti posluni autoritetu?

 • 1. Teorijske graneRazvojna psihologijaProuava ljudski razvoj od zaea do smrtiZanimaju je promjene u razliitim ivotnim razdobljima tj. karakteristike svakog razdobljaProblemi:Kakve su intelektualne sposobnosti djece razliitih dobi? Zato su djeca privrena majkama?

 • 1. Teorijske granePsihometrijaBavi se mjerenjem u psihologiji, te konstrukcijom mjernih instrumenata psihologijskih testova, skala i upitnika, te vrednovanjem (bodovanjem) istihPomae svim drugim granama u istraivanjimaTestovi linosti, inteligencije, emocionalnog doivljavanja...

 • 1. Teorijske graneDiferencijalna psihologijaProuava individualne razlike meu ljudima u sposobnostima (npr. inteligenciji), osobinama linosti i sl.Prouava porijeklo individualnih razlika (utjecaj genetskih i okolinskih initelja)

 • 2. Primijenjene graneprimjenjuju spoznaje teorijskih grana za dobrobit ljudi u razliitim podrujima ljudske djelatnostiPsihologija rada / organizacijska psihologijaProuava psihike initelje koji utjeu na rad, kao to su: motivacija, sposobnosti, osobine...

  Takoer i odreene pojave: stres na radnom mjestu, mobbing (zlostavljanje na radnom mjestu), timski rad...Profesionalna orijentacija i selekcijaCilj joj je poveanje radnog uinka ljudi, zadovoljstva zaposlenika, te ouvanje psihofizikog zdravlja na poslu

 • 2. Primijenjene granekolska (edukacijska) psihologijaBavi se procesom uenja i imbenicima koji na njega utjeu poboljavaju ga ili ga ometajuPronalazi najuinkovitije metode pouavanja; bavi se razrednom klimom, profesionalnim usmjeravanjem uenika...kolski psiholozi pomau uenicima koji imaju problema s uenjem ili nekim drugim situacijama nasiljem meu uenicima (bullying), strahovima od ispitivanja, osobnim problemima...

 • 2. Primijenjene graneKlinika psihologijaBavi se problemima pojedinca emocionalnim, problemima prilagodbe, poremeajima u ponaanju, partnerskim odnosima, psihikim poremeajima, ovisnostima...Razvija postupke dijagnosticiranja (utvrivanja poremeaja) i uklanjanja poremeaja (psihoterapija i savjetovanje)Tko je kliniki psiholog a tko psihijatar?Psihijatar je lijenik i prepisuje lijekoveOba rade psihoterapijskiKliniki psiholozi rade u klinikama za mentalno zdravlje, savjetovalitima, kaznionicama, a mogu imati i privatnu praksu

 • 2. Primijenjene graneZdravstvena psihologijaCilj joj je ouvanje i unapreenje psihikog zdravlja ljudi, prevencijom bolesti Bavi se utjecajem psihikih faktora na nastanak tjelesnih oboljenja, noenjem s kroninom bolesti, pripremom za medicinske zahvate, operacije, podnoenjem boliZdravstveni psiholozi rade u bolnicama

 • 2. Primijenjene graneVojna psihologijaProuava psiholoke probleme vezane uz ivot u vojsciProfesionalna selekcija (izbor za zvanje vojnika i za odreene rodove vojske) obzirom na sposobnosti i osobine; prilagodba na ivot u vojsci; motivacija...

 • 2. Primijenjene graneSportska psihologijaUnapreenje psihike forme sportaa- motivacije, ustrajnosti, psihikog stanja ...

 • 2. Primijenjene graneForenzika psihologijaBavi se psiholokim problemima u istranom postupku, pravosuu i kanjavanjuPosebno psiholokim aspektima svjedoenja (vjerodostojnost); psiholokim profilom poinitelja; motivacijom poinjenja djela, osobinama rtve, uinkom kazne na promjene u ponaanju...

 • 2. Primijenjene grane Psihologija marketingaBavi se tritem, psihologijom potroaa, promjenom stavova, oglaavanjem, utjecajem reklama na prodavanost proizvoda/usluga

 • Vjeba Za svaki od navedenih problema odredi koja se grana psihologije njime bavi!uzroci nesrea na radnom mjestu___________________utjecaj motivacije na savladavanje gradiva ________osobitosti miljenja kod depresivnih pacijenata ________karakteristike djejeg crtea u razliitoj razvojnoj dobi______utjecaj emocionalne zasienosti rijei na njihovo upamivanje _____utjecaj stila vodstva na povezanost lanova grupe _____konstrukcija testova linosti _________

 • 8. povezanost kvalitete zdravstvene skrbi i zadovoljstva ivotom kod starih osoba ________________9. povezanost osobina linosti i stila roditeljstva______ 10. utjecaj povjerenja u medicinsko osoblje na ozdravljenje pacijenata ___________________11. karakteristike vrnjaka nasilnika ___________________12. utjecaj veliine grupe promatraa na pomaganje unesreenom _______13. koji dio mozga je zaduen za izraavanje emocija? ___

 • Nakon ove nastavne teme oekuje se da uenik moe:navesti grane psihologijeopisati predmet istraivanja/podruje primjene pojedine grane psihologijeusporediti psihologiju s drugim drutvenim i prirodnim znanostima navesti slinosti, razlike i vezu

Search related