74
ANTIČKA GRČKA GRAĐEVINE KULTNOG KARAKTERA (Arhitektura posvećenih graĎevina) 1 - SAKRALNA ARHITEKTURA (KULTNA MESTA I HRAMOVI)

Grcki Hramovi i Redovi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA

GRAĐEVINE KULTNOG KARAKTERA (Arhitektura

posvećenih graĎevina)

1 - SAKRALNA ARHITEKTURA

(KULTNA MESTA I HRAMOVI)

Page 2: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

Mikenski propileji i megaron

Page 3: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

Modeli prvih hramova

Osnove drvenih hramova

Page 4: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA

GRČKIH HRAMOVA - Prijena

Page 5: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA –

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

Page 6: Grcki Hramovi i Redovi

• OSNOVNI TIPOVIHRAMOVA :

1. Hram sa antama

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA

GRČKIH HRAMOVA

Page 7: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA

GRČKIH HRAMOVA

Page 8: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA

GRČKIH HRAMOVA

2. Prostilos (tetrastyle)

Page 9: Grcki Hramovi i Redovi

3. Amfiprostilos

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

Page 10: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURAGRČKIH HRAMOVA

4. Peripteros / /Hexastyle

Page 11: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

4. Peripteros

Page 12: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA

GRČKIH HRAMOVA

5. Pseudoperipteros /Hexastyle

Page 13: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA -ARHITEKTURA GRČKIHHRAMOVA

6. Dipteros/Oktastyle

Page 14: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA -ARHITEKTURA GRČKIHHRAMOVA

8. Tolos ili monopteros

Page 15: Grcki Hramovi i Redovi

• ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

• 9. Hramovi specifičnog oblika

• Erehteon na Atinskom akropolju, posvećen dvojici božanstava

• U dva nivoa (korisi se pad terena)

Page 16: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

Grčka kolonizacija – rasprostranjenost uticaja grčkog graditeljstva

Page 17: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

Grčki svet i kultura oko 550 BC –

Rasprostranjenost uticaja grčkog graditeljstva

Page 18: Grcki Hramovi i Redovi

Cela ili naos

Predvorje ili pronaos

Trem ili kolonada stubova

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

DELOVI GRČKOG HRAMA

Page 19: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

IZGLEDI GRČKIH HRAMOVA

Page 20: Grcki Hramovi i Redovi

Trem -

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

Page 21: Grcki Hramovi i Redovi

SOKL -

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

Page 22: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

Page 23: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA –ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

Page 24: Grcki Hramovi i Redovi

JONSKI STILSKI RED, nastao

u Joniji, pokrajini u Maloj Aziji

KORINTSKI STILSKI RED,

veoma sličan jonskom,

obrada kapitela nešto

složenija.

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

STILSKI REDOVI

DORSKI STILSKI RED, koji je nastao u Južnoj Italiji i Grčkoj

Page 25: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVAOSNOVNI STILSKI REDOVI

1. dorski stilski red

2. jonski stilski red

1

1

2

Page 26: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

STILSKI REDOVI - OPŠTE KARAKTERISTIKE

Page 27: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

STILSKI REDOVI - OPŠTE KARAKTERISTIKE

Page 28: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA

GRČKIH HRAMOVA

MATEMATIČKA ZNANJA I

PERSPEKTIVA

• RASPODELA TRIGLIFA

1.Metope – 2.Triglifi

1 2

Page 29: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

RASPODELA TRIGLIFA - Odnos razmaka stubova i metopa

Prema Vitruviju

Page 30: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

DORSKI stilski RED

Page 31: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

DORSKI stilski RED

Page 32: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

DORSKI stilski RED

Modul

Page 33: Grcki Hramovi i Redovi

• ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURAGRČKIH HRAMOVADORSKI stilski RED

• Odnos visine stuba prema donjemprečniku bio je:

• - D : h = 1 : 4, kod prvobitnihhramova;

• - D : h = 1 : 5 do 1 : 6, u V veku p.n.e.

• - D : h = 1 : 7, u IV veku p.n.e.

Page 34: Grcki Hramovi i Redovi

• ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURAGRČKIH HRAMOVADORSKI stilski RED

Page 35: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

DORSKI stilski RED

Page 36: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

DORSKI stilski RED - Najpoznatiji dorski hramovi

Olimpija

Page 37: Grcki Hramovi i Redovi

• VII vek BC

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

DORSKI stilski RED

Olimpija - Herin hram

Page 38: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

DORSKI stilski RED

Olimpija - Herin hram

Page 39: Grcki Hramovi i Redovi

• Gradjen od 480 do 450. BC

• Arhitekta Libon

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

DORSKI stilski RED

Olimpija - Zevsov hram

Page 40: Grcki Hramovi i Redovi

• Olimpija

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

DORSKI stilski RED

Page 41: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

DORSKI stilski RED - Hramovi na Siciliji

Page 42: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH

HRAMOVA - DORSKI stilski RED –

Hramovi na Siciliji -Selinus (Selinunt)

Severni hram posvećen Apolonu

Drugi manji hram

Page 43: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA - DORSKI

stilski RED – Hramovi na Siciliji -Selinus (Selinunt)

Page 44: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA - DORSKI

stilski RED – Hramovi na Siciliji - AGRIGENTUM (AKREGAS)

ZEVSOV HRAM (Olympeum)

Page 45: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA - DORSKI stilski

RED – Hramovi na Siciliji - AGRIGENTUM (AKREGAS)

ZEVSOV HRAM

Page 46: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA - DORSKI stilski

RED – Hramovi na Siciliji - AGRIGENTUM (AKREGAS)

ZEVSOV HRAM

Page 47: Grcki Hramovi i Redovi

• ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH

HRAMOVA - DORSKI stilski RED – Hramovi na

Siciliji - HRAM U SEGESTI

Page 48: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA - DORSKI

stilski RED

PESTUM - POSEJDONOV HRAM

Page 49: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA

GRČKIH HRAMOVA - DORSKI stilski

RED

PESTUM

1

2

3

Page 50: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

DORSKI stilski RED

PESTUM – 2) HERIN

(Posejdonov hram, Neptunov

hram)

Page 51: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

DORSKI stilski RED -

PESTUM - 2) HERIN (Posejdonov hram, Neptunov hram)

Page 52: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA –

ARHITEKTURA GRČKIH

HRAMOVA - DORSKI stilski RED

PESTUM -2) HERIN PLAN

(Posejdonov hram , Neptunov

hram)

Page 53: Grcki Hramovi i Redovi

3) HRAM ATENE (CERES)

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

DORSKI stilski RED - PESTUM

Page 54: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

DORSKI stilski RED – PESTUM

1) BAZILIKA (HERIN HRAM)

Page 55: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

DORSKI stilski RED - PESTUM

Hram Atene (Ceres) na SicilijiBazilika (Herin hram)

Page 56: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

DORSKI stilski RED – ATINA - PARTENON 447 – 432. BC

Page 57: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

DORSKI stilski RED – ATINA - PARTENON 447 – 432. BC

Page 58: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH

HRAMOVA -

DORSKI stilski RED – ATINA -TEZEON

Page 59: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

DORSKI stilski RED – KORINT, APOLONOV HRAM

Page 60: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

JONSKI stilski RED

Page 61: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

JONSKI stilski RED

Page 62: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

JONSKI stilski RED

Page 63: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA

GRČKIH HRAMOVA -

JONSKI stilski RED

Page 64: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

JONSKI stilski RED - Hram Atine Nike-

Hram na Atinskom akropolju,

IzgraĎen 427 - 425. BC

Page 65: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

JONSKI stilski RED – EREHTEON NA ATINSKOM AKROPOLJU,

Page 66: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

JONSKI stilski RED

ARTEMEDINI HRAM U EFESU

(Turska), sredina VI veka BC

Arhitekte Peonis i Demetrios - prema planovima

Deinokrata u vreme Aleksandra Makedonskog.

žrtvenik u čast Prakistela

Page 67: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA –

JONSKI stilski RED - ARTEMIZIN HRAM U MAGNEZIJI

Vitruvije pripisuje arhitekti Hermogenu

Page 68: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

JONSKI stilski RED –

SIFNIJSKA RIZNICA U DELFIMA - TREZOR ATINE

Page 69: Grcki Hramovi i Redovi

Filipejon u Olimpiji

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

JONSKI stilski RED

Page 70: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

KORINTSKI STILSKI RED

Najstariji oblik se pripisujearhitekti Kalimahosu

Page 71: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA

GRČKIH HRAMOVA -

KORINTSKI STILSKI RED

Page 72: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

KORINTSKI STILSKI RED

Primeri iz IV veka BC

Lizikratovom spomeniku u Atini

Olimpeon (nedovršeni hram posvećen bogu Zevsu, podnožjeAkropolja) u Atini

Tolos u Epidaurusu.

Page 73: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH

HRAMOVA -

KOMBINOVANJE STILOVA

APOLONOV HRAM U BASI

Page 74: Grcki Hramovi i Redovi

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA -

KOMBINOVANJE STILOVA - APOLONOV HRAM U BASI