GREC 1R BATXILLERAT ?· Odissea, Èdip rei, Lisístrata, Apologia de Sòcrates, Critó. Generalitat…

  • Published on
    24-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>GREC 1R BATXILLERAT </p><p>Avaluaci Extraordinria Setembre </p><p>Contingut del examen de recuperaci a la convocatria extraordinria </p><p>Llengua: temes </p><p>o Tema1 - Fontica i escriptura: Lalfabet grec </p><p>o Tema2 - Grec, llengua flexiva. Funci dels casos, declinacions i enunciat. </p><p>o Tema3 - Article. Declinaci temtica. Present dindicatiu temtic. </p><p>o Tema4 - Loraci simple. Present dindicatiu atemtic. Funcions del nominatiu </p><p>i acusatiu. </p><p>o Tema5 - 1a_declinaci. Adjectius_1a_classe </p><p>o Tema6 - Pretrit imperfet i funcions genitiu </p><p>o Tema7 - Flexi atemtica: visi general. Atemtics acabats en oclusiva, nasal, -nt- </p><p>o Tema8 - Preposicions i substantius en lquida -l-r. Funcions del datiu </p><p>o Tema9 F lexi atemtica: sigmtics, vocal i diftong. Revisi atemtics </p><p>o Tema10 - Infinitiu i oracions dinfinitiu </p><p>o Tema11 - Ladjectiu (no entra la part Graus de ladjectiu) </p><p>Temes de Cultura: </p><p>o Geografia de Grcia </p><p>o Mitologia i religiositat grega </p><p>o Histria de Grcia </p><p>o Els grecs a Catalunya: Empries </p><p>Etimologia: vocabulari estudiat a partir dels temes de llengua i que coincideix amb el resum </p><p>que trobem a Labyrinthus </p><p>Lectures: preguntes generals sobre les obres obligatries llegides al llarg del curs: </p><p>Odissea, dip rei, Lisstrata, Apologia de Scrates, Crit. </p><p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Gabriel Ferrater i Soler </p>https://amarti35.wordpress.com/2010/02/07/alfabet-grec-2/https://amarti35.wordpress.com/2014/10/05/grec-llengua-flexiva-casos-declinacions-i-enunciat/https://amarti35.files.wordpress.com/2010/02/tema3-2adeclin-present-article4.pdfhttps://amarti35.files.wordpress.com/2010/02/tema4-pres_indic_atem-i-funcions_nom_acus4.pdfhttps://amarti35.files.wordpress.com/2010/02/tema4-pres_indic_atem-i-funcions_nom_acus4.pdfhttps://amarti35.files.wordpress.com/2010/02/tema5-1a_declin_adjectius_1a_classe8.pdfhttps://amarti35.files.wordpress.com/2010/02/tema6-pretc3a8rit-imperfet-i-funcions-genitiu2.pdfhttps://amarti35.files.wordpress.com/2010/02/tema7-3adeclinacic3b3-oclusius-nasals-nt1.pdfhttps://amarti35.files.wordpress.com/2010/02/tema8-preposicions-i-subst-en-lc3adquida-funcions-datiu1.pdfhttps://amarti35.files.wordpress.com/2010/02/tema9-sigmc3a0tics_vocal-i-diftong_revisic3b3_atemc3a0tics4.pdfhttps://amarti35.files.wordpress.com/2010/02/infinitiu-i-oracions-d_infinitiu1.pdfhttps://amarti35.files.wordpress.com/2010/02/ladjectiu-i-els-graus-de-ladjectiu.pdfhttps://amarti35.wordpress.com/tag/geografia/https://amarti35.wordpress.com/2010/09/22/mitologia-a-batxillerat/https://amarti35.wordpress.com/2010/02/08/historia-de-grecia/https://amarti35.wordpress.com/2010/02/20/empuries/http://www.xtec.net/~sgiralt/labyrinthus/graecia/glossa/lexicat.htm</li></ul>