GœNE‍ ENERJ°S° DERS NOTLARI-4

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of GœNE‍ ENERJ°S° DERS NOTLARI-4

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  1/30

  GNE ENERJSIV. BLM

  Prof. Dr. Olcay KINCAY

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  2/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  DZ TOPLAYICI

  Dz toplayc, gne nmn, yararl enerjiye dntren seanjrdr. Akkanlar arasnda s geii salayan seanjrlerinden fark, enerji kaynann bir n olmas ve sgei hznn yksek oluudur. Bu blmde sac-boru sistemiscak sulu dz toplayc incelenmitir.

  Dz toplayc u ksmlardan oluur:

  a. Enerji toplayan siyah yzey,

  b. Toplanan enerjiyi akkana ileten borular,

  c. Enerji nlarnn siyah yzeye gemesini salayan ve sttens kayplarn nleyen saydam rtler (genellikle cam)

  d. Alttan s kaybn nleyen yaltc

  e. Mahfaza

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  3/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  ekil: DZ TOPLAYICI

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  4/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  Dz toplayc enerji dengesi ve verimi

  Dz toplayc enerji dengesi:

  HT = Yzeye gelen toplam nm

  AC = Dz toplayc alan( ) net = Net gei-yutma katsaysQU = Yararl s

  QL = Kaybolan s

  QS = Depolanan s

  Dz toplayc verimi:

  SLUTC QQQ).(HA ++=net

  TC

  U

  HA

  Q =

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  5/30

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  6/30

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  7/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  ST RTNNTOPLAM ISI GE KATSAYISI

  Aadaki ekilde st srada toplayc sacn yayma katsays,= 0,1 kabul edilmitir. Bu deer seici yzey kullanldnifade eder.

  Alt srada seici olmayan yzey ele alnarak, = 0,95 deerikullanlmtr.

  Her iki durum iin ayr rzgar hz incelenmitir:0 m/s 5 m/s ve 10 m/s

  st rt olarak 1, 2 ve 3 cam iin ve d scaklk 40C, 10C ve- 20C olduuna gre eriler izilmitir.

  Eim asnn 45 olduu kabul edilmitir. Eim asnndeimesi halinde UT deeri de deiir. Bir sonraki ekildeeim asna gre UT deerine uygulanacak dzeltmekatsaysn gsterir.

  p

  p

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  8/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  9/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  ekil: TOPLAM ISI GE KATSAYISI NDZELTME KATSAYISI

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  10/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  DZ TOPLAYICI ALT YALITIMINDANOLAN KAYIPLAR

  Bu kayplar yaltcnn niteliine baldr:

  k = Yaltcnn s iletim katsays

  L = Yaltc kalnl

  Not: Yaltcnn arka yzeyindeki hava filminin s geikatsays, yaltc direncine gre ok kk

  olduundan ihmal edilmitir.

  Dz toplayc toplam s gei katsays olan ;

  dir.

  L

  kUB =

  LU

  BT UUU +=L

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  11/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  DZ TOPLAYICININ EANJR ISIVERM KATSAYISI

  st rtde gei kaybna ve seici yzeyde yutmakaybna urayan nm enerjisi, toplayc sacdansuya geinceye kadar eanjr kaybna urar.

  Gelen nm sac str. ki boru arasnda kalan sacparasnn orta izgisinden boruya doru enerjiakm balar ve borudan geen suyu str. ki boru

  arasndaki sac parasnn yarsn bir kanat olarakkabul edersek borudaki s gei konusu bir kanateklinde incelenebilir.

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  12/30

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  13/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  ekil: DZ TOPLAYICININ EANJR DZEN

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  14/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  ekil: KANAT VERM [m (W-D)/2 nin fonksiyonudur]

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  15/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  TOPLAYICI VERM KATSAYISI

  Kanat verimine ve dier parametrelere bal olarak, toplaycverim katsays olan F aadaki gibi ifade edilir.

  = Kaynak malzemesinin s gei direnci (ihmal

  edilebilir)= Boru i yzeyi ile sv arasndaki tanmla s

  gei katsays (kcal/m2hC)

  bC

  [ ]

  +++

  =

  if,bL

  L

  .D.h

  1

  C

  1

  D).F(WDU

  1

  W.

  / U1F'

  if,h

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  16/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  TOPLAYICI VERM KATSAYISI

  Aada st grafikte suyun termosifon etkisi ile hareketettii dnlm ve = 250 kcal/m2hC deerikullanlmtr.

  Alttaki grafikte ise suyun pompa vastas ile hareket ettii

  dnlm ve boru ile sv arasndaki tanmla s geiikatsays = 1300 kcal/m2hC deeri kullanlmtr.

  ise 1,7 3,4 6,8 kcal/m2hC deerlerine gre

  hazrlanmtr. Bu deerler yaklak olarak , iki ve bir cam rtye tekabl

  eder.

  if,h

  if,h

  LU

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  17/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  TOPLAYICI VERM KATSAYISI

  Dz toplayclarda ok kullanlan baz sac malzemelerink deerleri:

  elik iin 0,06 W/mm = 0,05 kcal/mm hC

  alminyum iin 0,23 W/mm = 0,20 kcal/mm hCbakr iin 0,38 W/mm = 0,33 kcal/mm hC

  rnein 1 mm kalnlndaki elik sac iin k = 0,05 kcal/hC

  olacaktr.

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  18/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  19/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  DZ TOPLAYICI EANJR ISI VERMve AKI KATSAYISI

  Dz toplayc eanjr s verimi katsays;

  G = Dz toplaycnn birim alanndan geen su debisi(kg h/m2)

  = Suyun sabit basntaki snma ss (kcal/kgC) dir.

  Dz toplayc ak katsays;

  F = / F

  Pc

  [ ])cG/'F(UL

  PR

  PLe1U

  cGF =

  RF

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  20/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  ekil: DZ TOPLAYICININ EANJR ISIVERM KATSAYISI

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  21/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  RNEK

  D = 15 mm W = 15 cm = 1,5 mm (elik)

  L = 10 cm (cam yn) k = 0,035 kcal/mhC (cam yn)

  = 10C = 60C = 0,1

  k = 50 kcal/mhC (sac) v = 5 m/s G = 0,01 kg/s m2

  = 1300 kcal/m2hC olduuna gre;

  45 eimle duran iki cam rtl, 1 m2 dz toplaycnn eanjrverimi katsaysn bulunuz.

  Not: ihmal edilecektir.

  AT PT p

  if,h

  bC

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  22/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  zm :

  = 1,9 kcal/m2

  hC (grafikten)= 0,35 kcal/m2hC (hesap)= 2,25 kcal/m2hC (hesap)

  m = 5,48 (hesap) (W D) / 2 = 0,0675F = 0,96 (ekil veya hesap) F = 0,96 (ekil veya hesap)= 0,93 (hesap) F = 0,97 (ekilden)

  F = / F ifadesi kullanlarak istenirse ekilden= 0,93 bulunur.

  LU

  BUT

  U

  RF

  RFRF

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  23/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  TOPLAYICI SAC SICAKLII LETOZ ve GLGELEMENN ETKS

  Toplayc sac scakl TP, su giri scakl, T

  f,ideerinden

  yaklak 50C fazla kabul edilerek hesap yaplr.

  Toz etkisinin genel olarak % 2 orannda nm azalmasna

  neden olduu kabul edilmektedir.

  Dz toplaycnn mahfazasnn yan duvarlar ve cam tesbitetmek iin kullanlan ara blmeler glge yaparak, nm bir

  miktar azaltrlar. Bu engel nedeni ile dz toplaycnnveriminin %3 azald kabul edilir.

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  24/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  YARARLI ISI

  Toplam kayplar, nm enerjisinden karldktan sonra kalanenerji, yararl sdr;

  QU = Yararl sAC = Dz toplayc alan

  FR = Eanjr s verimi katsays

  HT ( ) net = Toplam nm

  UL (Tf, i TA) = Dz toplayc s kayplar

  )T(TU)(HFAQ Aif,LnetTRCU =

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  25/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  STANBULDA AYLIK TOPLAM YARARLI ISI

  rnek:Eanjr: Sac-boru Yzey : Seici

  Toplayc alan (AC): 1 m2 Yayma (P ): 0,1

  Boru ap (D) : 15 mm Yutma (n): 0,9Eksen aras (W): 150 mm st rt : 2 cam

  Sac malzemesi : elik Alt rt : 10 cm cam yn

  Sac kalnl () : 1,5 mm Rzgar : 3 m/s

  Sv : Su Su debisi: 0,015 kg/s m2Sistem: Pompal

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  26/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  ekil: STANBULDA AYLIK TOPLAM YARARLI ISI

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  27/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  STANBULDA AYLIK TOPLAM YARARLI ISI

  Seici olmayan yzey iin hesaplar tekrarlanarakaadaki ekilde bir nokta halinde gsterilmitir.Seici olmayan yzeyin verdii s seiciyzeyden alnan snn %63 kadar olmaktadr.

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  28/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  ekil: STANBULDA KI MEVSM NTOPLAM YARARLI ISI

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  29/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  KI MEVSM N TASARIM ESASLARI

  1 m2 dz toplayc iin su debisi 0,015 kg/s m2 civarndaolmaldr. En az 0,01 kg/s m2 olmaldr.

  Seici yzey kesinlikle kullanlmaldr. P = 0,1 ve n= 0,9deerlerinde tutulmaldr.

  ki cam kullanlmaldr. Cam yn kalnl 7 cm ve tercihendaha byk olmaldr.

  Sistemde pompa kullanlmaldr.

  Eim as = enlem + 150 kural k aylarnda uygulanmaldr.Hata 150 olabilir.

 • 7/30/2019 GNE ENERJS DERS NOTLARI-4

  30/30

  Prof. Dr. Olcay KINCAY / Gne Enerjisi Ders Notlar

  KI MEVSM N TASARIM ESASLARI

  Ean