GÜNEŞ ENERJİSİ - INVEST IN .Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci
GÜNEŞ ENERJİSİ - INVEST IN .Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci

GÜNEŞ ENERJİSİ - INVEST IN .Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GÜNEŞ ENERJİSİ - INVEST IN .Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci

 • Kalknmann Yolu, pekyoluKalknmann Yolu, pekyolu

  GNE ENERJS

  G

  NE

  EN

  ERJS

  ADIYAMAN7.614 km2 yzlmne sahip rakm 669 m. olan Adyaman ili tarihi pekyolu zerinde bulunmakta olup Malatya, Kahramanmara,

  Gaziantep, anlurfa ve Diyarbakr illerine komudur. 1954 ylnda il olan Adyamann tarihi M.. 40.000 ylna kadar uzanmaktadr.

  Adyaman ilinde ulam karayolu, havayolu ve snrl oranda demiryolu ile salanmaktadr. Demiryolu ulam Glba ilesinden srdrlmekte olup hat Elaz-Adana istikametinde ift ynl hizmet vermektedir. Ylda 8.760 uan kullanm kapasitesine sahip Adyaman Havalimannn 2013 ylnda tamamlanan terminal binas 23.000 m2 toplam kapal alanda i ve d hat uulara hizmet verecek ekilde ina edilmitir. 2014 ylnda hizmete girmesi hedeflenen Nissibi Kprs ile Atatrk Baraj zerinde feribot seferleri ile salanan Adyaman-Diyar-bakr Karayolu byk lde ksalacaktr.

  1. ADIYAMANA GENEL BAKI

  19.06.2012 tarih ve 28328 sayl Resmi Gazetede yaymlanm olan 2012/3305 sayl Yatrmlarda Devlet Yardmlar Bakanlar Kurulu Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayl Resmi Gazetede yaymlanan 2012/1 sayl uygulama tebliine gre Gne Enerjisi yatrmlar Genel Tevik Sistemi kapsamnda deerlendirilmekte olup asgari yatrm tutar olarak 500 bin TL belirlenmitir.

  Genel tevik uygulamalar kapsamnda salanan destekler unlardr: Gmrk Vergisi Muafiyeti (Yatrma konu makine ve tehizatn ithalinde yrrlkteki gmrk mevzuat gereince alnmas ngrlen gmrk

  vergisinden muafiyet) KDV stisnas (3065 sayl KDV Kanunu gereince yatrm iin temin edilen makine ve tehizat ithalinde ve yerli almnda KDVden istisna tutulur.)

  Gerek kiiler, Adi ortaklklar, sermaye irketleri, Kooperatifler ve birlikler, ortaklklar, Kamu kurum ve kurulular, (genel ve zel bteli kurum ve kurulular, il zel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teebbsleri ile bunlarn sermaye bileimindeki hisse oranlar % 50yi geen kamu kurum ve kurulular) Kamu kuruluu niteliindeki meslek kurulular, Dernekler ve vakflar Yurt dndaki yabanc irketlerin Trkiyedeki ubeleri

  5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik retimi Amal Kullanm-na likin Kanuna gre Yenilenebilir Enerji Kaynaklarndan (YEK) elektrik reten tesisler iin elektrik sat fiyat 13,3 ABD Dolar cent/kWh olarak belirlenmitir.

  Tevik belgesi dzenlenebilmesi iin Ekonomi Bakanlna bavurulmas gerekmektedir. Ancak genel tevik uygulamalar kapsamnda yer alan, sabit yatrm tutar 10.000.000 TLyi amayan ve Yatrmlarda Devlet Yardmlar Hakknda Kararn Uygulanmasna likin Teblide belirtilen genel tevik uygulamalar kapsamndaki yatrmlar iin bavuru sahibinin tercihine bal olarak yatrmn yaplaca yerdeki yerel birimlere de bavurulabilir. Bu balamda pekyolu Kalknma Ajans Adyaman Yatrm Destek Ofisine mracaat edilebilmektedir.

  Sabit yatrm tutar 500.000 TL ile 50.000.000 TL arasnda olan ve Bakanlar Kurulu Kararnda belirtilen istisnalar ve kstlamalar dnda kalan yatrmlar blgesel tevik uygulamalar kapsamnda olacandan bu tip yatrmlar iin mracaatlar dorudan T.C. Ekonomi Bakanl Tevik Uygulama ve Yabanc Sermaye Genel Mdrlne yaplmaktadr. Yatrm Tevik Belgesi bavuru creti 400 TLdir.

  KMLER TEVK BELGES ALABLR ?

  GNE ENERJSNDE DEVLET DESTEKLER

  Tablo 09: Gne Enerjisine Dayal retim Tesisi in Devlet Tevikleri

  Tablo 08: Sabit Yatrm Tutar TL (1 MW)

  Tablo 10: Tesis Tipine Gre Gne Enerjisine Dayalretim Tesisi Devlet Tevikleri

  MRACAATLAR NEREYE YAPILACAK?

  Kaynak: Adyaman Yatrm Ortam 2013, http://www.ika.org.tr

  Adyamann 2013 yl toplam nfusu 597.184dr. Nfusun %62si kentlerde yaamakta olup kentli nfus 373.183tr. Adya-man ili nfusunun %58lik ksmn 29 ya alt grup oluturmaktadr (TK, 2013).

  Tablo 01: Adyaman li Gmrk ve Liman Mesafeleri

  SINIR KAPILARI: Kilis ncpnar 210 Km Gaziantep Karkam 156 Km Hatay Cilvegz 322 Km rnak Habur 478 KmLMANLAR: Iskenderun 321 Km Mersin 408 Km

  G da 24%

  Teks 16%

  Gi 14%

  Madencilik ve Ta ocak l

  10%

  Metalik Olmayan Mineral rnler

  8%

  Ham Petrol ve Do algaz

  5%

  Metal rnleri m

  3%

  Kauuk ve Plas k rnler m

  3%

  Mobilya m 3%

  20 000 40 000 60 000 80 000

  5-9

  15-19

  25-29

  35-39

  45-49

  55-59

  65-69

  75-79

  85-89

  ekil 01: Adyaman li Ya Gruplarna gre Nfus Dalm

  Tablo 02. Adyaman li hracat Rakamlar (1.000 USD)

  Tablo 03. Adyaman li thalat Rakamlar (1.000 USD)

  ekil 03: Adyaman li Arazi ve Tarm Alanlarnn Dalm

  Adyamanda sanayi sicil belgesi alm 239 iletme bulunmakta olup bunlarn %28i mikro lekli, %58i kk lekli, %12si orta lekli ve %2si byk lekli iletmelerdir. 2012 yl sanayi sicil kaytlarna gre 9.230 kii kaytl istihdam bulunmaktadr (81 l Sanayi Durum Raporu, 2012).

  ekil 02: Adyaman li Sanayi letmeleri Sektrel Dalm2012 yl itibariyle Adyamanda ihracat yapan iletme says 43 olup ithalat yapan iletme says 40tr. D ticaret dengesine bakldnda Adyaman ilinin 2012 ylnda 69.241.000 USD cari fazlas olduu sylenebilir.

  Kaynak: TUK 2013, http://www.tuik.gov.tr Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl 2012, http://www.sanayi.gov.tr

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201322.207 24.336 29.346 59.103 58.091 71.638 61.222 104.826 86.289

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201324.799 45.313 51.658 36.292 33.336 85.424 88.958 35.585 36.339

  Adyaman ili toplam nfusunun %60 tarm alannda faaliyet gstermektedir. Tar-ma elverili alanlar 264.167 hektar (%35) olup mevcut altyap ile bu alann %20sinde sulu tarm yaplabilmektedir. Yapm halen devam eden etintepe (Glba), Koali ve Gmikan (Kahta) ile Kkay (Gerger) barajlar sonras sulu tarmn il genelinde yaygnlamas beklenmektedir (Adyaman Yatrm Frsatlar, 2013).

  Kaynak: Ekonomi Bakanl, 2013

  Kaynak: Ekonomi Bakanl, 2013

  Tar m A 35%

  Orman 23%

  Mera

  7%

  Alanlar 35%

  Tar Alan

  Orman A

  Mera Alan

  Di er Alanlar

  Kaynak: TUK 2012, http://www.tuik.gov.tr

  G

  NE

  EN

  ERJS

  ADIYAMAN

  www.ika.org.tr

  Gaziantep Yatrm Destek Ofisi

  Tel. : 0.342 231 07 01Faks : 0.342 231 07 03ncilipnar Mah. Muammer Aksoy Blv. Vakflar Mrk. Kat: 1-2-3 ehitkamil/GAZiANTEPgydo@ika.org.tr

  Adyaman Yatrm Destek Ofisi

  Tel. : 0.416 213 14 44Faks : 0.416 213 14 45Turgut Reis Mah. Hastane Cad.l zel dare BinasNo:23 K:3 ADIYAMAN adiyaman@ika.org.tr

  Kilis Yatrm Destek Ofisi

  Tel. : 0.348 814 51 98Faks : 0.348 814 51 98M. Rifat Kazancolu Mah.Saffet Neciolu Blv. Kilis Tic.ve San. Odas No.74 K:2 KLSkilis@ika.org.tr

  YATIRIM KALEMLER TUTAR

  Ett- Proje Giderleri Keif, Metraj, plan, harita ve izim

  3.200,00

  Arazi Alm Giderleri Yatrmcnn araziye sahip olduu varsaylmtr

  Bina ve naat Giderleri 320 TL/m2 x 100 m2

  32.000,00

  Makine Ekipmanlar KDV hari tutar

  2.838.660,00

  Demirba Giderleri Demirba ve Ofis malzemeleri

  15.000,00

  Kurulu ve Har Masraflar Limited irket

  2.000,00

  Genel Giderler Dier kalemlerin toplamnn % 1i

  28.883,30

  Beklenmeyen Giderler Dier kalemlerin toplamnn % 5i

  145.987,16

  Sabit Yatrm Toplam 3.065.730,46

  Destek Tr Destek erii

  Alm Garantisi 13,3 Dolar cent/kWh

  Arazi Kullanm

  Orman vasfl olan veya hazine arazileri iin izin, kira, irtifak hakk ve kullanma iin bedellerine % 85 indirim uygulanr

  Destek Sresi 10 yl

  Tesis Tipi Yurt inde Gerekleen malat Yerli Katk lavesi( ABD Dolar cent/ kWh)

  Fotovoltaik Gne Enerjisine Dayal retim Tesisi

  PV panel entegrasyonu ve gne yapsal mekanii imalat 0,8

  PV Modlleri 1,3

  PV Modln oluturan hcreler 3,5

  Invertor 0,6

  PV modl zerine gne nn odaklayan malzeme 0,5

  Kaynak: Diyarbakr Yatrm Fizibiliteleri Projesi, DOGUNSFED

  Kayn

  ak: E

  nerji

  ve Ta

  bii Ka

  ynak

  lar Ba

  kanl

  ,YE

  GM,2

  012

  http://www.ika.org.tr

 • Gne enerjisi, gnein ekirdeinde yer alan fzyon sreci ile (hidrojen gaznn helyuma dnmesi) aa kan ma enerjisidir. Dnya ile Gne arasndaki mesafe 150 milyon kmdir. Dnyaya gneten gelen enerji, Dnyada bir ylda kullanlan enerjinin 20 bin katdr. Gne nmnn tamam yer yzeyine ulaamaz, %30 kadar atmosfer tarafndan geriye yanstlr. Gneten gelen nmn %20si atmosfer ve bulutlarda tutulur. Gne nmnn %50si atmosferi geerek dnya yzeyine ular. Bu enerji ile Dnyann scakl ykselir ve yeryznde yaam mmkn olur.

  Uluslararas Enerji Ajans (IEA) raporlarna gre 2050 ylna kadar gne elektriinin, kresel elektrik retiminin % 20-25ini oluturabi-lecei ngrlmektedir. 2010 yl itibariyle Trkiye 108 milyon ton edeeri (MTEP) birincil enerji tketimine karlk, 30 MTEP birincil enerji retimi gerekletirmitir. Enerji bamllnn % 70ler dzeyinde olduu grlmektedir.

  Corafi konumu nedeniyle sahip olduu gne enerjisi potansiyeli yksek olan Trkiyenin ortalama yllk toplam gnelenme sresi 2.640 saat (gnlk toplam 7,2 saat), ortalama toplam nm iddeti 1,311 kWh/m2-yl (gnlk toplam 3,6 kWh/m2) olduu tespit edilmitir. Gne enerjisi potansiyeli lke genelinde toplam 380 milyar kWh/yl olarak hesaplanmtr.

  2. GNE ENERJSSantrallerin tasarmnda ve blge seiminde dikkat edilecek nemli kriterler unlardr: Yllk ya miktarnn dk olmas, Bulutsuz ve sissiz bir atmosfere sahip olmas, Hava kirliliinin olmamas, Ormanlk ve aalk blgelerden uzak olmas, Rzgar hznn dk olmas.Santralin tesis edilecei blgenin ; Ylda en az 2000 saat gnelenme sresine sahip olmas, Metrekare bana 1500 kWh gne enerjisi deerine sahip olmas ve 4 saatlik gnelenme sresine sahip gn saysnn 150den az olmamas gerekmektedir.Gne enerjisine dayal elektrik enerjisi retim tesisi yatrm sreci u ekilde ilemektedir:

  Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu (EPDK)nun belirlemi olduu blge ve trafo merkezleri baznda gne enerjisine dayal elektrik retim tesisi balanabilir kapasitelerinin Adyaman blgesi iin deerleri tabloda gsterilmitir.

  Konstrksiyon Montaj Sistemleri Sola