Güneş Enerjisi - NEOENERJI Clean .Güneş enerjisinin kullanımı Güneş enerjisinin kullanımı

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Güneş Enerjisi - NEOENERJI Clean .Güneş enerjisinin kullanımı Güneş enerjisinin kullanımı

 • Yrd. Do. Dr. Ayta Gren

  Gne Enerjisi

 • H1. Ders Kapsam, Enerji G Denklemleri, V-I Eitlikleri

  H2. lme Teknii , Temel Elektriksel lmler, Alternatif Akmn Temel Kavramlar,

  H3. Alternatif Akm Devreleri, RLC, Kompanzasyon

  H4. Faraday Yasas, Ferromanyetiklik, Trafo ve Selenoid

  H5. arj niteleri, G Kaynaklar, Redresrler, Bataryalar

  H6. Fotovoltaikler ve Yakt Hcreleri

  H7. 1.Vize

  Proje Kapsam

  H8. Alternatif Akm Motorlarnn Temelleri, Tipleri ve Alternatrler

  H9. AA Motorlarnda Yol Verme, Motor Seimi

  H10. Doru Akm Motorlar (Fral / Frasz)

  H11. Yenilenebilir Enerji Kaynaklar, Rzgar Trbini ve Hidrolik Trbinler

  H12. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Kullanm (Elektrik Enerjisi retimi ile ilgili Makine Mhendislii Uygulamalar)

  H13. Elektrikli Tatlar

  H14. Final SnavAyta Gren

 • Gne enerj is inin kul lanm

  G n e e n e r j i s i n i n k u l l a n m

  1. Heliostatlar2. Su Istma3. Soutma4. Konsantre Kaynak5. Fotovoltaikler6. Gne Santralleri

  3Ayta Gren

 • Gn

  e h

  akk

  nda

  istatistik

  Ktle (kg) 1.989e+30

  Ktle (yerkre = 1) 332,830

  Ekvatorda yarap (km) 695,000

  Ekvatorda yarap (yerkre= 1)

  108.97

  Ortalama Younluk (gr/cm^3)

  1.410

  Dnme sresi (gn) 25-36*

  *Frlatma Hz (km/s) 618.02

  Aydnlatma gc (ergs/s) 3.827e33

  Ortalama Yzey Scakl

  6,000C

  Ya (milyar sene) 4.5

  *Dnya iin frlatma hz 11.2 km/s dir.Ayta Gren

 • Gn

  e h

  akk

  nda

  HidrojenHelyumOksijen Karbon

  NitrojenNeon

  DemirSilikon

  MagnezyumKkrt

  dierleri

  % 92.1% 7.8

  % 0.061% 0.030

  % 0.0084% 0.0076

  % 0.003% 0.0031% 0.0024% 0.0015% 0.0015

  Ayta Gren

 • D

  ny

  ad

  a y

  z

  ey

  e d

  en

  nn

  e

  ne

  rjis

  i

  6Ayta Gren

 • Av

  rup

  an

  n g

  n

  e

  en

  erj

  isin

  de

  n

  ele

  ktr

  ik

  reti

  mi

  po

  tan

  siy

  eli

  7Ayta Gren

 • T

  rkiy

  en

  in g

  n

  e

  en

  erj

  isin

  de

  n

  ele

  ktr

  ik

  reti

  mi

  po

  tan

  siy

  eli

  8Ayta Gren

 • 1. Heliostatlar Gnes Kuleleri

  Tuz olarak, Sodyum Nitrat ya da

  Potasyum Nitrat kullanlr.

  Baz Heliostatlarda Stirling Motoru

  yardm ile direkt gne enerjisi direkt

  mekanik enerjiye evrilmektedir.

  Heliostat : Gne Kulesi

  Erimis Tuz ile

  Enerji Depolama

  9Ayta Gren

 • 1. Heliostatlar Gnes Kuleleri

  10Ayta Gren

 • 1. Heliostatlar Gnes Kuleleri

  Stirling Motoru

  Baz Heliostatlarda Stirling Motoru ile gne enerjisi direkt mekanik

  enerjiye evrilmektedir.ki boyutta gne takibi vardr.

  11Ayta Gren

 • Dnya genelinde gne enerjisi ile su stmaya dayal kurulu sistem kapasitesi sralamas.

  Gne Enerjisi ile Su Istmaya Dayal Kurulu Sistem Kapasitesi (2008) (2010YEK Dnya Raporu)

  * 1 m2lik kollektr alan = 0.7 kWth (termal s)

  2. Gne Enerjisi ile Su Istma

  12Ayta Gren

 • 3. Gne Enerjisi ile Sogutma

  13Ayta Gren

 • 4. Gnes Yogunlatrclar

  14Ayta Gren

  videos\SOLAR FARM.mp4

 • Dnyadaki En Byk Gne Is Santralleri (50 MW ve daha byk)

  Kapasitesi(MW)

  Ad lke Yer Notlar

  354Solar Energy Generating

  SystemsABD

  Mojave DesertCalifornia

  9 niteden oluur

  150Solnova Solar Power

  Stationspanya Seville

  Tamamlanma 2010[48][49][50][51][52]

  100 Andasol solar power station spanya Granada Tamamlanma 2009[53][54]

  64 Nevada Solar One ABD Boulder City, Nevada

  50 Ibersol Ciudad Real spanyaPuertollano, Ciudad

  RealTamamlanma

  Mays 2009 [55]

  50 Alvarado I spanya BadajozTamamlanma Temmuz

  2009 [56][57][58]

  50 Extresol 1 spanyaTorre de Miguel

  Sesmero (Badajoz)Tamamlanma

  ubat 2010 [59][60][61]

  50 La Florida spanya Alvarado (Badajoz)Tamamlanma Temmuz

  2010 [59][62]

  15Ayta Gren

 • 5. Fotovoltaikler

  Ayta Gren

 • Gne hcreleri gne enerjisini DC olarak elektrik enerjisine evirirler. Gne ndaki fotonlar, yar

  iletken metal katmanlar arasndaki elektronlarn bir katmandan dierine gemesi iin gerekli enerjiyi

  salarlar. Elektronlarn bu hareketi elektrik akmnn olumasn salar.

  5. Fotovoltaik (PV-PhotoVoltaic) Nedir?

  17Ayta Gren

 • 5. Fotovoltaik (PV-PhotoVoltaic) Nedir?

  PV sistemlerin en k hcredir.Bir hcreli PV sistemler 1 ile 2 Watt enerji retirler.Birok hcreyi birletirip daha fazla enerji retebilecek modler sistemler oluturabiliriz. Hcreler genellikle 10x10cm ebadndadr. Halen kullanlan deiik yaplarda ve verimlerde birok farkl eit hcre vardr: Silikon, CdTe, Galyum Arsenid

  18Ayta Gren

 • F o t o v o l t a i k v e r i m l e r i 19Ayta Gren

 • T

  rkiy

  en

  in g

  n

  e

  en

  erj

  isin

  de

  n

  ele

  ktr

  ik

  reti

  mi

  po

  tan

  siy

  eli

  20Ayta Gren

 • Gneten Elektrik retimi in Blge Potansiyelleri

  21Ayta Gren

 • BORNOVA Global Radyasyon Deerleri (KWh/m2-gn)

  BORNOVA Gnelenme Sreleri (Saat)

  22Ayta Gren

 • BORNOVA PV Tipi-Alan-retilebilecek Enerji (KWh-Yl)

  23Ayta Gren

 • 24Ayta Gren

 • Uygulama 1. Elektrik retimi Karlatrma

  25Ayta Gren

 • Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)Em: Average monthly electricity production from the given system(kWh)Hd: Average daily sum of global irradiation per square meterreceived by the modules of the given system (kWh/m2)Hm: Average sum of global irradiation per square meter received bythe modules of the given system (kWh/m2)

  PVGIS estimates of solar electricity generation Location: 488'34" North, 1134'26" East, Elevation: 525 m a.s.l.,( Mnih )

  Solar radiation database used: PVGIS-classicNominal power of the PV system: 1.0 kW (crystalline silicon)Estimated losses due to temperature: 7.4% (using local ambienttemperature)Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.9%Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%Combined PV system losses: 22.7%

  Fixed system: inclination=35, orientation=0

  Month Ed Em Hd HmJan 1.49 46.1 1.75 54.4

  Feb 2.25 62.9 2.71 75.9

  Mar 2.84 88.2 3.55 110

  Apr 3.38 102 4.37 131

  May 3.74 116 4.98 155

  Jun 3.61 108 4.89 147

  Jul 3.88 120 5.28 164

  Aug 3.60 112 4.87 151

  Sep 3.08 92.3 4.03 121

  Oct 2.42 75.1 3.08 95.3

  Nov 1.58 47.4 1.92 57.5

  Dec 1.10 34.0 1.30 40.2

  Yearlyaverage

  2.75 83.6 3.57 108

  Total for year 1000 1300

  Elektrik retimi Karlatrma

  26Ayta Gren

 • Elektrik retimi Karlatrma 27

  Ayta Gren

 • Fixed system: inclination=35,

  orientation=0

  Month Ed Em Hd HmJan 2.42 75.1 3.04 94.1

  Feb 2.75 76.9 3.51 98.4

  Mar 3.47 107 4.49 139

  Apr 4.07 122 5.37 161

  May 4.29 133 5.83 181

  Jun 4.50 135 6.24 187

  Jul 4.49 139 6.31 196

  Aug 4.42 137 6.20 192

  Sep 4.18 125 5.73 172

  Oct 3.36 104 4.48 139

  Nov 2.60 77.9 3.34 100

  Dec 2.13 66.1 2.69 83.4

  Yearly average 3.56 108 4.78 145

  Total for year 1300 1740

  Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)Em: Average monthly electricity production from the given system(kWh)Hd: Average daily sum of global irradiation per square meterreceived by the modules of the given system (kWh/m2)Hm: Average sum of global irradiation per square meter received bythe modules of the given system (kWh/m2)

  PVGIS estimates of solar electricity generation

  Location:

  3828'14" North, 2712'57" East, Elevation: 63 m a.s.l., (Bornova)

  Solar radiation database used: PVGIS-classic

  Nominal power of the PV system: 1.0 kW (crystalline silicon)

  Estimated losses due to temperature: 10.4% (using local ambient

  temperature)

  Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.5%

  Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%Combined PV system losses: 24.9%

  Elektrik retimi Karlatrma

  28Ayta Gren

 • 29Ayta Gren

  videos\VTS_01_2.VOB.WMV

 • 30Ayta Gren

 • 31

  Foto

  volt

  aik

  Mo

  del

  i

  Fotovoltaik Modeli

  Ayta Gren

 • 32

  Foto

  volt

  aik

  Mo

  del

  i retilen Akm (Hcre Akm)

  IPH: In rettii akm (light generated current)

  Ayta Gren

 • 33

  Foto

  volt

  aik

  Mo

  del

  i Fotovoltaiin gerilim akm grafii

  Fotovoltaikler, gneten gelen k younluuna gre gerilimi deien sabit akm kaynaklar olarak kabul

  edilebilirler.Ayta Gren

 • 34

  Yk izgisi

  R=(V/I)Yk

  Ayta Gren

 • 35

  Foto

  volt

  aik

  Mo

  del

  iYk izgisi

  R1=(V1/I)R2=(V2/I)

  I

  Ayta Gren

 • 36

  Foto

  volt

  aik

  Mo

  del

  i Maksimum G Noktas

  P=V.I

  PMaks : Akm gerilim erisi zerindeki M noktas, V x I boyutlarna sahip dikdrtgenin alannn maksimum olmasn salayan noktann bulunmasyla hesaplanr.

  Doru Akmda G:

  M noktas

  Ayta Gren

 • 37

  Foto

  volt

  aik

  Mo

  del

  i Maksimum G Noktas

  Ayta Gren

 • 38

  Foto

  volt

  aik

  Mo

  del

  ireticiler tarafndan fotovoltaik verileri olarak ISC, VOC ve PMax deerleri bazen de I-V eri karakteristiklerini veri