güneş enerjisi santrali kurulacak alanların cbs - çok ölçütlü karar

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of güneş enerjisi santrali kurulacak alanların cbs - çok ölçütlü karar

 • YILDIZ TEKNK NVERSTES FEN BLMLER ENSTTS

  GNE ENERJS SANTRAL KURULACAK ALANLARIN CBS - OK LTL KARAR ANALZ

  YNTEM LE BELRLENMES

  Harita Mhendisi Dolunay GLER

  FBE Jeodezi ve Fotogrametri Mhendislii Anabilim Dal Uzaktan Alglama ve CBS Yksek Lisans Programnda Hazrlanan

  YKSEK LSANS TEZ

  Tez Danman: Prof. Dr. Fatmagl BATUK

  STANBUL, 2010

 • ii

  NDEKLER

  Sayfa

  SMGE LSTES ....................................................................................................................... iv

  KISALTMA LSTES ................................................................................................................ v

  EKL LSTES ........................................................................................................................ vi

  ZELGE LSTES .................................................................................................................. vii

  NSZ .................................................................................................................................... viii

  ZET ......................................................................................................................................... ix

  ABSTRACT ............................................................................................................................... x

  1 GR ....................................................................................................................... 1

  1.1 Trkiye'nin Gne Enerjisi Potansiyeli ................................................................... 1 1.2 Konya li'nin Gne Enerjisi Potansiyeli ................................................................. 3

  2 GNE ENERJSNDEN ELEKTRK RETM ................................................. 5

  2.1 Giri ve Tarihe ....................................................................................................... 5 2.2 Gne Panelleri ...................................................................................................... 11 2.2.1 PV Sistem ve Uygulamalar................................................................................... 11 2.3 Younlatrlm Fotovoltaikler (Concentrated Photovoltaics, CPV) ................... 13 2.4 Younlatrlm Gne Termik Santrali (CSP Sistemleri) ................................... 16 2.4.1 Parabolik Oluk Teknolojisi (Solar Parabolic Trough CSP) ................................... 18

  2.4.2 Fresnel Teknolojisi (Fresnel CSP GES) ................................................................ 20

  2.4.3 Gne Enerjisi Kule CSP Sistemi (Solar Power Tower) ....................................... 22 2.4.4 Gne anak Sistemi (Solar Dish Engine) ............................................................ 23

  3 CORAF BLG SSTEM VE OK LTL KARAR ANALZ ............ 26

  3.1 ok ltl Karar Analizi ..................................................................................... 26 3.2 CBS ve KA nn Kullanld Aratrma ve Uygulamalar ............................... 28

  4 CBS-KA YNTEM LE KONYA LNDE CSP KURULABLECEK

  ALANLARIN BELRLENMES .......................................................................... 30

  4.1 alma Alan ........................................................................................................ 30 4.2 Yntem .................................................................................................................. 31 4.3 alma Verileri ..................................................................................................... 32 4.3 Verilerin Dzenlenmesi ve lenmesi .................................................................... 32

 • iii

  4 SONU VE NERLER ....................................................................................... 46

  KAYNAKLAR ......................................................................................................................... 47

  ZGEM .............................................................................................................................. 49

 • iv

  SMGE LSTES

  c Ik hz (3x108 m/s)

  E Enerji (h*f = h*c/)

  Eo Gne sabiti (1367W/m2)

  f frekans

  h Planck sabiti (6.26 x 10-34

  Js)

  Dalga boyu

 • v

  KISALTMA LSTES

  AHS Analitik Hiyerari Sreci

  CBS Corafi Bilgi Sistemi

  KA ok ltl Karar Analizi

  CPV Concentrated Photovoltaics (Younlatrlm PV Teknolojisi)

  CSP Concentrating Solar Power (Younlatrlm Gne Santrali)

  EE Elektrik leri Ett daresi

  EPDK Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Mdrl

  GES Gne Elektrik Santrali

  GIS Geographical Information System

  MCDM Multi-Criteria Decision Making

  PV Photovoltaic (Fotovoltaik- Gne Paneli)

  TEA Trkiye Elektrik retim A..

 • vi

  EKL LSTES

  ekil 1.1 Trkiye gne enerjisi potansiyel atlas. ..................................................................... 2

  ekil 1.2 Konya line ait gne enerjisi potansiyel atlas.. ... 4

  ekil 1.3 Konya line ait gnelenme sresi ve global radyasyon deeri. 4

  ekil 2.1 Global radyasyon dalm .......................................................................................... 6

  ekil 2.2. Gne enerjisinden elektrik retimi iin uygulanan yntemler................................ 11

  ekil 2.3 CPV Teknolojisi ........................................................................................................ 14

  ekil 2.4 Yksek voltaj PV serisi ............................................................................................ 15

  ekil 2.5 PV hcreden PV serisi .............................................................................................. 15

  ekil 2.6 CSP GES basitletirilmi alma emas ................................................................. 17

  ekil 2.7 Temel CSP niteleri .................................................................................................. 18

  ekil 2.8 Parabolik oluk CSP ................................................................................................... 18

  ekil 2.9 Parabolik oluk sistemi ............................................................................................... 19

  ekil 2.10 Lineer Fresnel CSP GES alma diyagram ........................................................... 21

  ekil 2.11 Kule sistemi genel diyagram .................................................................................. 22

  ekil 2.12 anak/ Stirling CSP GES basitletirilmi diyagram ..........24

  ekil 3.1 KA zm diyagram. .......................................................................................... 27

  ekil 3.2 KA genel modeli. ................................................................................................. 28

  ekil 4.1 alma alan.. ........................................................................................................... 30

  ekil 4.2 Yntem diyagram. .................................................................................................... 31

  ekil 4.3 Gne enerjisi potansiyeli.. ....................................................................................... 33

  ekil 4.4 Enerji nakil hatt ........................................................................................................ 34

  ekil 4.5 Trafo merkezleri ........................................................................................................ 35

  ekil 4.6 Nehirler ...................................................................................................................... 36

  ekil 4.7 Gller ......................................................................................................................... 37

  ekil 4.8 Karayollar ................................................................................................................. 38

  ekil 4.9 Demiryollar .............................................................................................................. 39

  ekil 4.10 Ku g yollar ........................................................................................................ 40

  ekil 4.11 Fay hatt ................................................................................................................... 41

  ekil 4.12 Kullanlamaz alanlar verisi ...................................................................................... 42

  ekil 4.13 CSP santral kurulabilecek alanlar (vektr veriler ile birlikte) ................................. 43

  ekil 4.14 CSP santral kurulabilecek alanlarn nihai haritas ................................................... 44

 • vii

  ZELGE LSTES

  izelge 1.1 Trkiyenin aylk ortalama gne enerjisi potansiyeli ............................................ 2

  izelge 1.2 Trkiye'nin yllk toplam gne enerjisi potansiyelinin blgelere gre dalm .... 3

  izelge 4.1 Gne enerjisi potansiyeli iin yeniden snflandrma sonras verilen puanlar.33

  izelge 4.2 Enerji nakil hatt verisi iin yeniden snflandrma sonras verilen puanlar34

  izelge 4.3 Trafo merkezleri verisi iin yeniden snflandrma sonras verilen puanlar .......... 35

  izelge 4.4 Nehirler verisi iin yeniden snflandrma sonras verilen puanlar ....................... 36

  izel.ge 4.5 Gller verisi iin yeniden snflandrma sonras verilen puanlar ...37

  izelge 4.6 Karayollar verisi iin yeniden snflandrma sonras verilen puanlar .................. 38

  izelge 4.7 Demiryollar verisi iin yeniden snflandrma sonras verilen puanlar ................ 39

  izelge 4.8 Ku g yollar verisi iin yeniden snflandrma sonras verilen