GÜNEŞ ENERJİSİNDEN LİSANSSIZ ELEKTRİK .Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yol Haritası Kanun

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GÜNEŞ ENERJİSİNDEN LİSANSSIZ ELEKTRİK .Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yol Haritası Kanun

 • GNE ENERJSNDEN LSANSSIZ ELEKTRK RETM

  MAKNA MHENDSLER ODASI

  ADANA 07.01.2013

  FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

 • Avrupann Gne Enerjisi Potansiyeli

  500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  Avrupa Kurulu Gc: 50.300 MW (2011 Ylnda 21.000 MW ilave)

  Trkiyenin ise toplam kurulu gc resmi olmayan kaytlara gre 2-3 MW arasndadr.

 • lke Karlatrmas

  500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  lkeler 2011 Ylnda

  Sisteme lave Ettii Kurulu Gc (MW)

  2011 Yl Sonu Kmlatif Kurulu Gc (MW)

  Toplam Kurulu G erisindeki Pay (%)

  Almanya 7.500 24.700 37

  talya 9.000 12.500 18,5

  Japonya 1.100 4.700 7

  spanya 400 4.200 6

  ABD 1.600 4.200 6

  in 2.000 2.400 3,5

  Trkiye 2 3 -

 • Trkiyenin Gne Enerjisi Potansiyeli

  500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  lkemiz yenilenebilir enerji kaynaklar ynnden dnyann en zengin lkelerinden birisidir. Gne Enerjisinde ylda 380 milyar kwh/yl elektrik elde edebilecek potansiyeli mevcuttur.

  Peki bu bitmek tkenmek bilmeyen enerji kaynan neden elektrik enerjisine dntrmede ge kaldk?

 • Gne Enerjisi Santrali (GES) Yol Haritas

  Trkiyenin gnes enerjisi potansiyeli Kta Avrupasnn nde gelen gnes enerjisiyatrmlarna sahip Almanya, Ispanya veek Cumhuriyet gibi lkelere gre dahafazla olmasna ragmen yatrm oran ilgilidzenlemelerin yakn zamanda yaplmsolmasyla henz bu lkelerin ok altndakalmaktadr. Almanyada uygulanan tesvik mekanizmalar sayesinde elektrik tketiminin yaklask %2si fotovoltaiklerden (PV)lerden saglanmaktadr. Yandaki grafikte gnes enerjisi yatrmlarnda nde gelen Avrupa Birligi lkeleri ve Trkiyenin gneslenme saatleri kyaslamas gsterilmistir.

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  Oca

  k

  ub

  at

  Mar

  t

  Nis

  an

  May

  s

  Haz

  iran

  Tem

  mu

  z

  Au

  sto

  s

  Eyl

  l

  Ekim

  Kas

  m

  Ara

  lk

  Trkiye

  spanya

  Almanya

  ek Cumhuriyeti

  Gnelenme saatleri kyaslamas

  YEGM, National Oceanic and Atmospheric Administration

 • Trkiyennin Gnelenme ve Inm Deerleri

  500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  GLOBAL RADYASYON (IINIM ) DEGERLER (KWh/m2-gn) ORTALAMA 3.6

  GNELENME SRELER ORTALAMA 7.2 SAAT

 • ADANA linin Gnelenme Saati ve Inm Deerleri

  500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  GLOBAL RADYASYON (IINIM ) DEGERLER ORTALAMA 4.44 (KWh/m2-gn)

  GNELENME SRELER ORTALAMA 8.02 Saat

 • ADANA linin Gnelenme Saati ve Inm Deerleri

  500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  GLOBAL RADYASYON (IINIM ) DEGERLER ORTALAMA 4.44 (KWh/m2-gn)

  GNELENME SRELER ORTALAMA 8.02 Saat

 • 500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

 • NEDEN GE KALDIK Sebep : Kanun ve Ynetmeliklerde Gecikme

  500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  Elektrik Piyasasndan Lisansz Elektrik retimine likin Ynetmelik 21 Temmuz 2011 yaynlanarak yrrle girdi. Ayrca ynetmelik kapsamnda uygulamalar gsteren Elektrik Piyasasnda Lisanssz Elektrik retimine likin Ynetmeliin Uygulamasna Dair Tebli 10 Mart 2012 tarihinde yaynland. Dnya genelinde toplam gne enerjisi kurulu gc 67.400 MWa, Avrupa genelinde ise 50.300 MWa ularken biz yeni yasal dzenlemeleri gerekletirebildik.

 • Gne Enerjisi Santrali (GES) Yol Haritas

  Kanun Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanun, No 5346 Enerji Piyasas Kanunu, No 4628

  kinci Mevzuat Lisanssz elektrik retimi kincil Mevzuat; 21 Temmuz 2011 tarihli ve 28001 sayl Resmi Gazete Elektrik Piyasasnda Lisanssz Elektrik retimine likin Ynetmelik (YNETMELK) 10 Mart 2012 tarihli ve 28229 sayl Resmi Gazete Elektrik Piyasasnda Lisanssz Elektrik retimine likin Ynetmeliin Uygulanmasna Dair Tebli (TEBL) (Tebli, Ynetmeliin m.30/6 hkmne gre hazrlanmtr.) Kamuoyu Grne Alm mevzuat Lisanssz Elektrik reticileri iin Datm Sistemine Balant Anlamas Tasla Lisanssz Elektrik reticileri in Datm Sistemi Sistem Kullanm Anlamas Tasla (Anlamalar, Ynetmeliin m.10/2 hkmne gre hazrlanm olup Kurul Karar ile sonulandrlacaktr.) Bakanlk Makamnca yaplacak dzenleme; Lisanssz reticilere likin Bildirim Formu (Bakanlk makamna onaya sunulmak zere almalar tamamlanmtr.)

 • Artk kendi elektriinizi retebileceksiniz

  500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  Kendi elektriimizi kendimiz retmek dncesi gne enerjisi sayesinde artk hayalden geree dnt. 500KWa kadar lisans almadan irket kurmadan yasalar erevesinde elektrik retme hakknz var.

 • 500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  Bavuruda ; Lisanssz retim Balant Bavuru Formu, (Ynetmelik Ek-2) Lisanssz retim Balant Bavuru Dilekesi, (Ynetmelik Ek-1) retim tesisinin kurulaca yere ait tapu belgesi ya da kiralama belgesi, Kurulacak tesisin teknik zelliklerini de gsteren Tek Hat emas, Kira szlemesinin yazl ekilde yaplm olmas, taraflarn imza sirklerinin szleme ekinde bulunmas gerekir. Yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal bavurularda kaynak kullanm hakknn elde edildiine dair belge, (Rzgr, gne, biyoktle ve biyoktleden elde edilen gaza (p gaz dahil) dayal bavurularda istenmez) Bavuru bedelinin denmesi (2013 yl iin 273 TL)

 • 500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  Bavuru ve Deerlendirme Balant Anlamas ve Sistem Kullanm Anlamas yapabilmek iin 180 gn iinde aada belirlenen belgelerin edinilmesi gerekir. Onayl retim tesis projesi ( Bakanlk Ynetmelii), ED Olumlu belgesi , ED Gerekli Deildir Belgesi, EG Kapsamnda Deildir Belgesi (retim tketim tesisi ayn yerde 5kWa kadar gnelerden ED istenmez) lgili kurumlardan alnmas gereken izin, onay, ruhsat vb belgeler, Bavuru yapan kiilerin sz konusu belgelerin kusurlar olmakszn sonulandrlamadna dair bir resmi yaz almalar halinde datm irketi 180 gnlk sreye ilaveten 3 ay daha beklemeye yetkilidir. retim tesisinin datm sistemine balants ile ilgili datm tesisi balant projesi ilgili teknik mevzuata gre (bu kavram Ynetmelikte tanmldr) hazrlanr ve Bakanlk veya Bakanln yetki verdii tzel kiiler tarafndan onaylanr.

 • Her tketim tesisi iin bir retim tesisi retim ve tketim tesisleri ayn datm blgesinde YEKe dayal azami g 500 kW Balant ancak datm sistemine 5kW alt tek faz, 5kW st 3 faz kili anlama yasak Mevzuata uygun olmayan sistemlerin sorumlusu; retim tesisi sahibi Uygulayc firma

  500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

 • 500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  Balant anlamasndan sonra geici kabul iin; AGden balananlara 1 yl YGden balananlara 2 yl

 • 500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  ift ynl saya Tesis sahibi bakm yapp tutanak tutar Revizyon, onarm iin datm irketinden izin Teknik mevzuata gre grev yapacak sorumlu AGde geici kabul yaplana kadar YGde tesisin projelendirilmesinden itibaren Sistem ekipmanlar son 5 yln retimi retim, tketim tesisleri farkl yerde ise ayr ayr datm sistem kullanm bedeli

 • 2009-2011 Yllar Aras PV Modl Maliyetleri

  500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  Den PV maliyeti neticesinde gne enerjisinden elektrik retimi yapan tesislerin artmasn salad.

  2009 yl banda 1,61-2,38 /W (2,1-3,1$/W) bandnda yer alan modl fiyatlarnn 2011 yl sonunda 1,05 - 1,12 /W (1,36-1,46 $/W) bandna dt grlmektedir.

 • 1 KW Sistemin Kurulum Maliyeti

  500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

  PV Magazine dergisinin 1Kwlk

  sistemin kurulum maliyetinin

  Almanya, in ve Dier lkelerdeki

  fiyat karlatrmas sonucu;

  1800 ile 1900 arasnda olduu

  grlmektedir.

 • PV- Gne Pilleri Gne pillerinin alma ilkesi, Fotovoltaik olayna dayanr. Fotovoltaik etki ilkesine gre zerine kden malzemelerde elektron hareketi olay gzlemlenir. Gne pilleri (fotovoltaikler) zerine gne dtnde, gne enerjisini dorudan elektrik enerjisine eviren yariletken malzemelerden oluan dzeneklerdir. Yzeyleri kare, dikdrtgen, daire eklinde biimlendirilen gne pillerinin alanlar genellikle100 cm civarnda, kalnlklar ise 0.2-0.4 mm arasndadr

  500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

 • Fotovoltaik Sistemler (PV- Gne Pilleri)

  Gne pili yapmnda yar iletken malzemeler kullanlmaktadr. Silisyum kullanlan en yaygn malzeme olmaya devam etmektedir. Gne pili, tek/ok kristal blok veya tabakadan elde edilerek dilimlenmi kaln kristal malzemeden veya bir tayc zerinde oluturulmu ok kristal veya amorf ince film tabakalardan retilmektedir. Kullanlan Malzemeler: 1-Kristal Malzeme: Kristal Silisyum,Galyum Arsenit (GaAs) 2- nce Film Malzeme: Amorf Silisyum, Kadmiyum Tellrid (CdTe), Bakr ndiyum Diselenid (CuInSe2) 3- Optik Younlatrcl Hcreler Gne enerjisi, gne pilinin yapsna bal olarak % 5 ile % 20 arasnda bir verimle elektrik enerjisine evrilebilir.

  500 KW FOTOVOLTAK ENERJ SANTRAL KURULUMU PROJES

 • Merkezi ebekeye bal elektrik retim sistemi ile istenilen

  gte elektrik enerjisi retimini salamak mmkndr. retilmesi istenen enerji miktar tespit edilir. Atmosferden gelen gne nlarnn solar modller zerine temas etmesi ile DC elektrik enerjisi retilir. retilen enerji yksek evrim g olan, merkezi ebekeye balanabilen invertrler ile merkezi ehir ebeke sistemine balanr. retilen enerji dorudan ebeke sistemine gnderilmi olur.

  Gne enerjisi ile elektrik retimi en kolay kurulabilen enerji retim arac olduu gibi, en uzun mrl, hemen hemen hi iletme maliyeti olmayan, pratik ve