Guia d'Estil Per Al Treball Escrit de Fi de Grau

  • Published on
    24-Dec-2015

  • View
    9

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Guia destil per al Treball escrit de fi de grau (pla LOE)</p><p>esmucESCOLA SUPERIOR DE MSICA DE CATALUNYA</p></li><li><p>esmucGuia destil per al Treball escrit de fi de grau (Pla LOE)</p><p>2</p><p>esmucGuia destil per al Treball escrit de fi de grau (Pla LOE)</p><p>Lobjectiu daquesta Guia destil s oferir unes pautes per a lelaboraci del Treball escrit de fi de grau, incidint en aspectes re-ferents tant a la seva estructura interna (parts del treball), com a la seva presentaci i visualitzaci final. Amb aquest docu-ment pretenem proporcionar solucions i respostes als diferents dubtes formals que sorgeixen en el moment de redactar el treball, sobre com disposar la informaci a la pgina, lordre de les parts, la realitzaci de les referncies bibliogrfiques, etc. </p><p>La seva lectura, per, ha danar complementada amb la consulta freqent dels materials apuntats a la bibliografia final de la Guia, molt ms amplis i detallats. Sobre altres aspectes normatius a lentorn del treball escrit, consulteu la secci correspo-nent dins la Guia de lestudiant, al web de lEscola.</p><p>La imatge grfica de la pginaCal utilitzar folis de mida DIN-A4, impresos a una sola cara. En el cas de treballs de ms de 30 pgines, es poden fer servir les dues cares del full.</p><p>La lletra escollida ha de tenir una alta llegibilitat (lletres romanes com Times, Garamond; o lletres de pal sec com Arial, Helvtica, etc.), dun cos de 12 punts i un interlineat d15 lnies. Aconsellem que sutilitzin diferents estils, cos o tipus de lletra, per diferenciar els diversos nivells de ttols -captol, subcaptols- del text general. A banda dels estils, per establir les jerarquies entre els diferents epgrafs, recomanem utilitzar tamb nmeros arbics subdividits per punts (1, 1.1, 1.1.1, etc.) . En el text, suggerim utilitzar la distncia de 6 punts entre pargrafs. </p><p>En referncia als marges, proposem deixar els que els processadors de text solen tenir per defecte (2,5 cm per als marges superior i inferior, i 3 cm per als laterals).</p><p>Es recomana utilitzar capaleres i peu de pgina. Les capaleres sn tils per indicar captols, als peus de pgina saconsella que hi consti el nmero de pgina, ja que tots els fulls, excepte portada, resum i sumari, han destar numerats amb un n-mero arbic. </p><p>Les figures i taules han destar numerades i acompanyades duna llegenda explicativa del seu contingut aix com tamb de lorigen o font don sha extret la informaci.</p><p>Les parts del treballEl Treball escrit de fi de grau ha de tenir les segents parts i en aquest ordre:</p><p> Portada</p><p> Extracte trilinge: resum del contingut en 8-10 lnies, indicant objectius, metodologia i conclusions, en catal, castell i angls.</p><p> Sumari: ttols de tots els apartats i subapartats amb indicaci de la pgina on comena. </p><p> Introducci: indicaci dels objectius, motivacions, abast del treball, justificaci, documentaci consultada, metodolo-gia utilitzada i agraments generals.</p><p> Cos del treball: dividit en els captols que siguin convenients.</p><p> Conclusions</p><p> Bibliografia: documents consultats, citats o no, al llarg del treball, ordenada de forma alfabtica.</p><p> Annexos (opcionals): amb informacions que no shan pogut encabir dins el cos del treball per que el completen (en-questes, glossaris, anlisis, etc.). Si shi inclouen documents dudio o vdeo, han danar indexats en un annex. Recordem que no shi poden adjuntar partitures senceres subjectes a drets dautor.</p><p>http://www.esmuc.cat/Estudia-a-l-ESMUC/Guia-de-l-estudiant/Treball-Fi-de-grau-Pla-LOE/Formalitzacio-del-Treball-Fi-de-grau</p></li><li><p>esmucGuia destil per al Treball escrit de fi de grau (Pla LOE)</p><p>esmucGuia destil per al Treball escrit de fi de grau (Pla LOE)</p><p>3</p><p>Pel que fa a la redacci interna de les parts, tipus de llenguatge, usos de majscules i minscules, puntuaci, estils de lletres (rodona, cursiva, etc.), citacions..., recomanem consultar el Manual destil: la redacci i ledici de textos, especialment el captol XIII (Mestres et al, 2000) i la resta de bibliografia referenciada al final daquest document. </p><p>La portada del Treball escrit de fi de grau es pot descarregar des de la secci corresponent de la Guia de lestudiant.</p><p>La bibliografia: realitzaci de referncies bibliogrfiquesExisteixen diferents manuals destil on es proposa la forma per elaborar les referncies bibliogrfiques i les citacions enmig del text. Entre els estils ms tradicionals utilitzats dins lmbit acadmic destaquem:</p><p> APA: American Psychological Association</p><p> MLA: Modern Language Association of America </p><p> Vancouver, promogut per lInternational Committee of Medical Journal Editors (utilitzat principalment en lmbit de les cincies de la salut)</p><p> The Chicago Manual of Style</p><p> ISO 690:1987 (per a documents impresos publicats) i ISO 690-2:1997 (per a documents electrnics)</p><p>A banda daquestes propostes algunes revistes cientfiques editen els seus propis manuals destil i fan referncia a estils propis de citaci i de referncies bibliogrfiques. Ara b, independentment de lestil o normativa triat, el ms important s ser consistent i utilitzar els mateixos elements de descripci en totes les referncies bibliogrfiques. Es recomana ls de programes de gesti bibliogrfica que poden ser de molta ajuda per a aquestes tasques (Zotero, EndNote, etc).</p><p>A tall dexemple, sindiquen a continuaci models de referncies aplicables a la majoria de bibliografia utilitzada en lelaboraci de la part escrita del Treball de fi de grau. Per a daltres casos ms especfics (facsmils, tesis doctorals, manus-crits, legislaci, etc), podeu consultar la bibliografia al final daquest document.</p><p>1. Llibres</p><p>a) Complet:</p><p>Cognoms, Nom o Nom de lentitat responsable (Any). Ttol del llibre. Lloc de publicaci: Editorial, (Collecci) (opcional). Nmero ISBN (opcional).</p><p>Fallows, David (1999). A catalogue of polyphonic songs, 1415-1480. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-816291-X.</p><p>b) Captols o entrades denciclopdies:</p><p>Cognoms, Nom o Nom de lentitat responsable (Any). Ttol del captol. A: Cognoms, Nom o nom de lentitat responsable. Ttol del llibre. Lloc de publicaci: Editorial, situaci en la publicaci (volum, pgines, etc.).</p><p>Pierce, J. R (1999). The nature of musical sound. A: The psychology of music. San Diego: Academic Press, p. 1-23.</p><p>Bhague, Grard (2001). Jobim, Antnio Carlos. A: Sadie, Stanley [ed]. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second edition. London: Macmillan Publishers Limited, vol. 13, p. 130-131.</p><p>2. Articles de revista </p><p>Cognoms, Nom o Nom de lentitat responsable (Any). Ttol de larticle. Ttol de la revista. Edici, any, volum, nmero, pgines.</p><p>Gilliam, Bryan (2005). Strauss, dance, and the interwar years in Vienna. The Musical quarterly, vol. 88, nm. 4, p. 590-593.</p><p>http://www.esmuc.cat/Estudia-a-l-ESMUC/Guia-de-l-estudiant/Treball-Fi-de-grau-Pla-LOE/Formalitzacio-del-Treball-Fi-de-grau</p></li><li><p>esmucGuia destil per al Treball escrit de fi de grau (Pla LOE)</p><p>4</p><p>esmucGuia destil per al Treball escrit de fi de grau (Pla LOE)</p><p>3. Msica impresa</p><p>Cognoms, Nom o Nom de lentitat responsable (Any). Ttol [Msica impresa]. Lloc de publicaci: Editorial, (Collecci) (opcional). ISMN (opcional).</p><p>Ravel, Maurice (1975). Srnade grotesque: pour piano [Msica impresa]. [Paris]: Salabert. ISMN M-048-00025-4.</p><p>Mozart, Wolfgang Amadeus (1980). Vedrai, carino, se sei buonino [Msica impresa]. Milano: Ricordi, (Biblioteca lrica Ricordi).</p><p>4. Documents sonors (CD, LP, etc.)</p><p>Cognoms, Nom o Nom de lentitat responsable (Any). Ttol. [Enregistrament sonor]. Altres responsabilitats (opcional). Lloc de publicaci: Casa discogrfica, (Collecci) (opcional). Nmero de control (opcional). </p><p>Cabanilles, J. B (1998). Tientos y passacalles, pices vocales [Enregistrament sonor]. Jan Willem Jansen, orgue; Los Msicos de Su Alteza, intrprets; L. A. Gonzlez, director. [S.l.]: Hortus. </p><p>Segons el tipus de treball escrit, es pot optar tamb per referenciar els documents sonors amb els intrprets tractats com a autors:</p><p>Jansen, Jan Willem; Gonzlez, L. A.; Msicos de su alteza, Los (1998). J. B. Cabanilles: Tientos y passacalles, pices vocales [Enregistrament sonor]. [S.l.]: Hortus. </p><p>5. Vdeos, DVDs</p><p>Cognoms, Nom o Nom de lentitat responsable (Any). Ttol [Enregistrament vdeo]. Altres responsabilitats (opcional). Lloc de publicaci: Casa editora, (Collecci) (opcional). Nmero de control (opcional). Altres dades (opcional).</p><p>Wagner, Richard (2005). Das Rheingold [Enregistrament vdeo]. Intrprets: Falk Struckmann, Wolfgang Rauch, Jeffrey Dowd, Graham Clark, Gnter von Kannen; Orquestra Simfnica i Cor del Gran Teatre del Liceu; Bertrand de Billy, director. [Barcelona]: Gran Teatre del Liceu; [Heathfield (East Sussex)]: Opus Arte, cop. OA-0910D. Enregis-trament: Barcelona, Gran Teatre del Liceu, 1 i 7 de juny 2004.</p><p>6. Documents en lnia</p><p>Cognoms, Nom o Nom de lentitat responsable. Ttol [en lnia]. Versi (opcional). Lloc de publicaci: Editor, data de publicaci, data dactualitzaci/revisi [Data de consulta]. Disponible a: . </p><p>Estivill, Assumpci; Urbano, Cristbal. Com citar recursos electrnics [en lnia]. Versi 1.0. Barcelona: Escola Uni-versitria Jordi Rubi i Balaguer de Biblioteconomia i Documentaci, 24 juliol 1997 [Consulta: abril 2013]. Disponi-ble a: . </p><p>Quan es tracti de documents en lnia procedents de documents en paper (com per exemple els articles de la base de dades JSTOR), se citaran com a documents en paper. De manera complementria. shi pot afegir al final la seva disponibilitat en lnia i la seva URL.</p><p>7. Aspectes generals</p><p> Si hi ha ms dun autor, se separen per punt i coma (;). Si nhi ha ms de tres, noms sindica el primer i safegeix labreviatura et al.. </p></li><li><p>esmucGuia destil per al Treball escrit de fi de grau (Pla LOE)</p><p>esmucGuia destil per al Treball escrit de fi de grau (Pla LOE)</p><p>5</p><p> Podem fer constar els noms deditors cientfics afegint labreviatura [ed.] o [eds.], o b [dir.] o [coord.] quan alg consti com a director o coordinador.</p><p> Si no figura cap persona o entitat responsable, sha dometre aquest element. </p><p>Les citacions i notes a peu de pginaUtilitzem les citacions dins un text per indicar lautoria de la informaci en la qual es basen les argumentacions aportades. Per indicar la font don sha extret la citaci, es pot utilitzar o b el sistema de crida, que remet a una nota a peu de pgina; o b el sistema autor-data, indicant entre parntesis lautor, lany de lobra que citem i la pgina (ex.: Lasarte, 2004: 60), dins el mateix cos del text, sense notes a peu de pgina. </p><p>En el cas de citacions no superiors a les cinc lnies es poden introduir dins el pargraf, entre cometes. Les cites de ms de cinc lnies es poden presentar sagnades per les dues bandes i amb lletra ms petita o amb a un sol espai entre lnies. Les omissions de frases del text original sindiquen amb tres punts suspensius entre claudtors: [...]. Recomanem posar les notes a peu de la pgina i no a final de captol.</p><p>Es recomana la citaci en la llengua original de procedncia, o b en la llengua amb qu sha llegit la font. Si es considera convenient, pot traduir-se la citaci en una nota al peu, indicant-ne lautoria entre claudtors, com per exemple [traducci de lautor].</p><p>La presentaci del treballLEscola demana que es lliurin 3 exemplars, tant de la part escrita com dels materials annexats que en formin part, aix com una cpia en suport digital per a la seva conservaci a la Biblioteca de lEscola. </p><p>Bibliografia recomanadaCassany, Daniel (1993). La cuina de lescriptura. Barcelona: Empries. ISBN 84-7596-399-4.</p><p>Juncadella, Marta; Grau, Anna (2011). CUB: criteris lingstics de la UB [en lnia]. Barcelona: Serveis Lingstics de la Universitat de Barcelona [Consulta: abril 2013]. Disponible a: . </p><p>Direcci General de Poltica Lingstica (2012). Citaci bibliogrfica [en lnia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura (Biblioteca tcnica de poltica lingstica, Criteris lingstics). [Consulta: abril 2013]. Disponible a: .</p><p>Estivill, Assumpci; Urbano, Cristbal (1997). Com citar recursos electrnics [en lnia]. Versi 1.0. Barcelona: Escola Universitria Jordi Rubi i Balaguer de Biblioteconomia i Documentaci, 24 juliol 1997 [Consulta: abril 2013]. Disponible a: . </p><p>Lpez Cano, Rubn (2012). Cmo hacer una comunicacin, ponencia o paper y no morir en el intento [en lnia]. SIbE-Sociedad de Etnomusicologa (Instrumentos para la investigacin musical). [Consulta: abril 2013]. Disponible a: . </p><p>Mestres, Josep M. [et al] (2000). Manual destil: la redacci i ledici de textos. Barcelona: Eumo Editorial. ISBN 84-7602-333-2.</p><p>Serra, Enric [et al] (2006). Argumenta [en lnia]. Serveis lingstics de les universitats catalanes [Consulta: abril 2013]. Disponible a: .</p><p>http://www.ub.edu/criteris-cubhttp://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/BTPL/arxius/1_CitacioBibliografica.pdfhttp://www.ub.edu/biblio/citae.htmhttp://lopezcano.org/Libros/2012_RLC_Comohacer.pdfhttp://lopezcano.org/Libros/2012_RLC_Comohacer.pdfhttp://wuster.uab.es/Web_Argumenta_Obert/index.html</p></li><li><p>esmuc ESCOLA SUPERIOR DE MSICA DE CATALUNYAC. Padilla, 155 - Edifici de LAuditori08013 Barcelonawww.esmuc.cat</p></li></ul>