Guia Escalada en Navarra Zaharra

 • View
  1.899

 • Download
  278

Embed Size (px)

Text of Guia Escalada en Navarra Zaharra

 • A Marcos Feli, uno de los primerosexploradores de las paredes de Etxauri.

  A los equipadores de todas estas vas porsu trabajo y dedicacin.

  Merecen un agradecimiento especial los patrocinadores de este proyec-to. Lo han hecho posible gracias a su inters y su aportacin econmi-ca. Han sido: Federacin Navarra de Deportes de Montaa y Escalada,Fixe, Mendi Kirolak, Muga, Sua Edizioak y Rocpolis.

  Han realizado esta Gua: Koldo Bayona, Carlos Nuin, Joxi Telletxea yCarlos Velzquez.Fotos: M. Madoz, K. Aranguren, C. Velzquez.Febrero de 2006.Edita:Mendi eta Eskalada Kirolen Napar FederakundeaFederacin Navarra de Deportes de Montaa y Escalada

  Foto portada: Monxido 6c/6c+. Pea Unzu.

 • Los autores de esta gua de escalada esperaban que mi hermano Marcos,artfice de la escalada en los llamados aos heroicos hiciera esta presentacin,pero su repentino fallecimiento ocurrido recientemente no lo ha hecho posible.Es por eso que he sido encargado de sustituirle para mirar un poco hacia atrs,algo siempre importante si es que las nuevas generaciones quieren saber dedonde viene eso de sentirse a gusto con los pies en el aire.

  Han pasado ya 50 aos desde que se realizaran los primeros cursillos deescalada en Etxauri de la Mano del denominado Equipo Italiano. Un grupo for-mado por los Asiain, Albero, Bidaurreta, Carballeda, Tapia de los que siendoan muy joven tuve la ocasin de aprender las artes de la escalada. Su acti-vidad fue fugaz pero lo suficientemente eficaz para que transmitieran todos susconocimientos a una nueva generacin que se estaba formando bajo el lideraz-go de Marcos Feliu.

  Mi hermano Marcos, Alejandro Tapia, Mikel Garca y Roberto Carballedafueron el puente entre la primera generacin y el naciente GEDNA (Grupo deEscalada del CD Navarra), siendo Marcos su primer presidente, al tiempo queera nombrado por la FEM (Federacin Espaola de Montaismo) primer direc-tor de la ENAM (Escuela Navarra de Alta Montaa).

  El GEDNA y la ENAM lo formamos al principio las mismas personas hastaque el GEDNA empez a nutrirse de jvenes provenientes de clubs navarros,lugar de cantera de grandes escaladores, alpinistas y luego miembros de expe-diciones realizadas a lo largo de todo el mundo.

  Lejos queda aquella precaria utilizacin de herramientas y anclajes arte-sanales para escalar, como las cuerdas para los estribos confeccionadas porlos cordeleros del Redn, tacos de madera realizados por la EbanisteraEzkurdia, los arneses, entonces llamados bagas, realizadas con cualquier cintaque tuviramos o escarpias y clavijas realizadas por metalistas como JMUrtasun y Mikel Garca. Ahora todo estos son ya piezas de museo.

  En esta gua que tienes en tus manos encontraras algunas de las ultimaszonas y sectores equipados y reequipados. Algunas zonas como Pea Unzueaunque no son nuevas porque ya existan algunas vas antiguas y olvidadas,son ahora una interesante novedad. En esta pea, mi hermano Marcos juntocon D. Vidaurreta y R. Carballeda abrieron algunas vas en esta pea DiedroSO en 1960, va que ahora lleva su nombre. Anteriormente se haban abiertootros itinerarios por Pedro Feli, Javier Ardanaz y Garca. Tambin losHermanos Ariz, Jos Ignacio y Gregorio abrieron la Ariz Anaiak. Se han reequi-pado algunas de estas vas y se han abierto algunas nuevas.

  Habra que destacar que con la adquisicin de esta gua ests colaboran-do con el equipamiento de nuevas vas de escalada en Navarra y que es impor-tante tu pequea aportacin. Todo el beneficio obtenido con la venta de estagua se reinvertir en nuevos sectores o equipamientos.

  Finalmente quiero animarte para que busques y escales esas viejas vasque ahora se han recuperado y que en otros tiempos fueron lo ms importantepara las generaciones que hoy peinamos canas. Estoy seguro que tambin ten-drs la ocasin de disfrutar como lo hicimos nosotros.

  Juan Mari Feli Dord

 • Igoaldi gida honen egileek, nire anaia Markosek aurkezpen hau egin zezanespero zuten baina bere bapateko heriotza hau posible ez izatea egin du.

  Horregatik bera ordezkatzea eskatu didate, denboran piskat bat atzerantzbegiratzeko, belaunaldi berriek jakin nahi badute oinak airean izanda ondo sen-tizea zer den nondik datorren

  50 urte pasa dira Etxaurin igoaldiko lehenego ikastaroak egin zirenetikItaliar taldearen eskutik. Talde honek Asian, Albero, Bidaurreta, Karballeda,Tapiak osatzen zuten non oso gaztea izanik igoeraen artea erakutsi egin zida-ten.

  Bere ekintza laburra izan zen baina soberan eraginkor bere jakintasun guz-tia beste gazte belaunaldi batera iraganatzeko Markos Feliuren eskutik zuzen-durik zegoena.

  Nire anaia Markos, Alejandro Tapia, Mikel Garcia, eta Roberto Karballedalehenengo belaunaldiaren eta jaioberritzen ari zen GEDNA (CD nafarroa eska-lada taldearen) arteko zubia izan ziren Markosek bere lehenengo lehendakariaizanik FEMak (Espainako Mendi Federakundeak) ENAM eko zuzendaria izen-datzen zuen aldi berean.

  GEDNA eta ENAM hasieran pertsona berdinek osatzen genuen,GEDNAk nafar klubeko gaztetik hornitzen hasi zen arte, igotzaile, alpinista etaexpedizionario askoren kantera izan direnak.

  Hurrun gelditzen da tresneri eta ainguraketa eskulanen erabilera prekarioaigoera egiteko, nola korda eta estriboak Redineko sokagileengandik eginak,egurrezko takoak Ezkurdia zurgindegia eginak, arnesak lehen baga deituakedozein zintarekin eginak eta makoiltzak eta iltzeak J. M. Urtasun eta MikelGarcia bezalako metalistengatik eginak. Orain museoko piezak dira.

  Esku artean duzun gida honetan azkeneko zonalde eta sektore ekipatuaketa berriekipatu aurkituko dituzu.

  Zenbait zonalde, nola Unzueko Aitza, nahiz eta berriak ez izan, zenbaitbide zaharkitutik eta ahaztuta aurkitzen baitziren, orain nobedade interesgarribat dira.

  Aitza honetan nire anaia Markosek, D.Bidaurretarekin eta R.Karballedarekin batera zenbait bide ireki zituzten Diedro SO 1960an, bidehonek orain bere izena daramana. Lehen beste ibilbideak ireki egin ziren PedroFeliu, Javier Ardanaz eta Garziaren eskutik. Baita ere Ariz anaiek Jose Ignacioeta Gregorio Ariz anaiak ireki zuten. Hauetako zenbait bide berriekipatu diraeta berriren bat ireki egin da.

  Nabarmendu egin nahiko nuke gida honen eskurapenarekin nafarroakoigoaldiko bide berrien irekieran laguntzen ari zarela eta garrantsitua dela zurelaguntza.

  Gida honen salmentarekin irabazitako diru guztia berrinbertituko da sekto-re berrietan edo ekipamenduan.

  Azkenik animatu nahi zaitut bide zahar horiek orain berreskuratu direnakbila eta igo ditzazun. Ziur nago guk bezela disfrutatzeko aukera izango duzula.

  Juan Mari Feli Dord

 • Escalando en el Huso. Etxauri.

 • N

  NOMBRE

  GRADO

  NSEG

  MOBSE

  RVA

  CIONES

  1PO

  SPOL

  IA

  6b2

  IPUR

  BELTZ

  6a3

  BLOQ

  UEBE

  LTZA

  8a4

  ATXILE

  KETA

  TORT

  URA

  7a+

  5ER

  AHILK

  ETAIRTE

  NBIDEBA

  KARR

  A7c

  6SH

  INTX

  AN7c+

  7CO

  RNUD

  O,PE

  RONO

  APAL

  EADO

  7c+

  8FA

  CTOR

  HUMA

  NO8b

  +9

  MAMIRIKGA

  BEKO

  GORP

  UTZA

  K8b

  ;8c

  Etx

  au

  riG

  rad

  as

  de

  Cir

  iza

  Se

  cto

  rA

  xe

  rib

  ald

  i

  N

  NOMBRE

  GRADO

  NSEG

  MOBSE

  RVA

  CIONES

  10LO

  SPA

  RASITO

  SQU

  ENO

  ESCA

  LEN

  7a11

  ELSA

  NTUA

  RIODE

  LACIEN

  CIA

  8a12

  LACA

  TEDR

  ALDE

  LCON

  SUMO

  7b+

  13OC

  EAN

  8a+

  Desplom

  eypla

  ca.

  14HE

  RRIA

  RMAT

  UAINOIZEZ

  ZANP

  ATUA

  8b15

  ESPA

  INIARR

  IKOB

  EREN

  ALU

  RRAZ

  PIAN

  DAGO

  ENA

  8a+

  16ME

  NRO

  TAIN

  CORP

  ORECR

  ISPINO

  IDE

  7a+

  17ZE

  RGAT

  IKPU

  MORI

  8a+/8

  b18

  MATX

  INAD

  A8a

  922

  19RO

  CCOSIFR

  EDY

  6b+

  22Died

  ro.

  20EU

  SKAL

  PEDE

  RAST

  AK7a

  922

  Fisura.

  21AN

  TIKO

  P7b

  2222

  SUAEM

  AN7b

  922

  Died

  ro.

  23TX

  OTAZIKINA

  K7c+

  2224

  RATI.COM

  7a+;7

  a17

  45Se

  pued

  enem

  palmar

  losdo

  slargo

  s.

  Etx

  au

  riG

  rad

  as

  de

  Cir

  iza

  Se

  cto

  rK

  ale

  Bo

  rro

  ka

  Izd

  a.

  Re

  tira

  los

  ma

  rca

  jes

  de

  pre

  sa

  su

  na

  ve

  zu

  tili

  zad

  os.

 • Secto

  rAxe

  ribal

  diSe

  ctorK

  ale

  Borro

  kaizd

  a.

  Secto

  rKa

  leBo

  rroka

  dcha

  .

  12

  34

  56

  78

  910

  1113

  1415

  1617

  1819

  2122

  2324

  Alap

  arca

  mien

  toP6

  12

  20

 • N

  NOMBRE

  GRADO

  NSEG

  MOBSE

  RVA

  CIONES

  1KA

  LEBO

  RROK

  A7c+

  1533

  2EL

  EKTR

  OSISTE

  RS8b

  3GA

  UTXO

  RIAK

  6b+;7

  c12

  304

  ENRE

  BELD

  IA8a

  +15

  325

  ITZA

  LJOK

  UAK

  7c+

  1132

  6AS

  TOPU

  TZA

  8a/8a

  +Travesa

  dedo

  sseg

  uros.

  7ZU

  NBEL

  TZ7b

  +9

  208

  BIZI

  EUSK

  ARAZ

  7b+;?

  9FA

  XISM

  OARE

  NTX

  ERRIA

  8c10

  EGUS

  ENTIAN

  ?11

  KAPITA

  LISMO

  AREN

  TXER

  RIA

  8c12

  AURR

  EZAU

  RRE

  8b+