Click here to load reader

Guncel Tarih

 • View
  227

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Feminizm Özel Sayısı

Text of Guncel Tarih

 • gtarih.blogspot.com

  ZEL SAYI: 1

  FEMNZM ZERNE NOTLAR

  NDEKLER

  Sunu..1

  Bir Sentez Olarak Feminizm.......2

  Feminist Fikir Ayrlklar......... 9

  Feminist Taleplerin Tarihi Geliimi zerine...12

  Sonu...... 19

  25. Ylnda kinci Cins..21

  slamn Kadna Bak zerine Bir rnek Yaz.36

  Trkiyede Deiim, Cinsel Kimlik ve Kadn..40

  Trkiyede 8 Mart ve Tarihsel Bir Bak..45

 • gtarih.blogspot.com

  1

  Sunu

  Bir siyasal teori olarak ele alndnda, kavramn tam olarak ortaya konulabilmesi iin

  ncelikle yaplmas gereken baz tanmlamalarn varl aikrdr. ncelikle cinsiyetin ne olup

  olmadnn ortaya konulmas gerekir ki bir cinsiyetin dier cinsiyet karsnda eitsizliinden

  doduuna inanlan bir siyasal yaklamn dayand temel tutum anlalabilsin. Cinsiyet nedir

  sorusuna fizyolojik, biyolojik ve genetik yaklamlarla cevap verilebilir. Doadaki iki temel varln

  eril ve diil zellikleri ortaya konabilir.

  Fakat kavrama feminist yaklamlar erevesinde yaklarsak zellikle cinsel kimliklerin

  oluumunda insann fizyolojik, biyolojik veya genetik zelliklerinden ok toplumsal

  snflandrmalarn etkili olduu gzlemlenebilecektir. Sadece eril ve diil yaplarn birbirlerinden

  fizyolojik, biyolojik ve genetik ayrmlar gz nne alnacak olursa cinsiyetleri aras farkn ok

  daha az olduu varsaylabilir. Peki, cinsiyetler aras farklar sadece sosyal tanmlamalardan

  kaynaklanyorsa nerden kt bu kadn haklar? Nerden kt bu feminizm?

  Modern zamanlar ile beraber artk konunun bir de nc boyutu ortaya kmtr.

  Binlerce yldr toplum, hep iki cinsiyet temeli zerine ina edilmitir. Ancak bugn kendilerinin

  cinsiyetleri itibari bulunduklar yerden farkl bir konumda tanmlayan kimseler de vardr.

  Toplumun bir blm, cinsel kimliklerini yadsmadan kar cinse deil de kendi cinsiyetindeki

  bireylere ilgi duymaktadr. nc bir cinsiyetin ortaya kyla zerinde koca bir toplum ina

  edilmi bulunan cinsiyet kavram yerle bir olmutur.

  Yeniden bir cinsiyet tanmlamas yirminci yzyl sosyal bilimcilerinin en temel

  varsaymlarndan bir tanesinin ortaya atlmas ile yaplabilmitir ancak. Sosyal bilimc iler

  toplumda gzlenen bu yeni durum iin bat dillerindeki kavramsal kolaylktan yararlanmay uygun

  grmlerdir. ngilizcede cinsiyet kavram iin iki kelime mevcuttur; sex ve gender. Sosyal

  bilimciler iin sex: doutan gelen fizyolojik cinsiyet tanmlamasdr. Gender ise kiinin kendini

  nasl tanmlad ile ilgilidir. Kii sexi ne olursa olsun, eer kendisini kadn hissediyorsa kadndr,

  erkek hissediyorsa erkek. Kiinin iki cinse veya her hangi bir cinse eilim duymas gender terimi

  ile aklanabilir. Cinsiyetler aras izgilerin belirginliini kaybettii bir dnyada, cinsiyetler aras

  kavgann zmlemesi ancak ncelikle cinsel kimliklerin tanmlanmas ile balayabilir. Cinsel

  kimliin tanmlamas ise zerinde hibir sosyal bilimcinin uzlaamad bir konudur.

 • gtarih.blogspot.com

  2

  Cinsel kimlik iin en belirleyici kstas olan sosyal tanmlamalarn, toplumdan topluma

  deiiklik gstermesi, zaman iersinde evrimlemesi ve hatta bireyin kendi kiisel tercihlerinin

  bile zaman iinde deiebilmesi kavramn tanmlanmasn gletirmitir. Kavramn gl ve

  karmakl neredeyse btn sosyal analizlerin temelinde cinsel kimlik analizlerinin yer

  almasna sebep olmutur.

 • gtarih.blogspot.com

  3

  TARHSEL BR SENTEZ OLARAK FEMNZM

  Tarih ncesi zamanlarda, insann Afrika savanalarndaki yaam srasnda eril ve diiller

  arasnda grev paylam konusunda bir farklla gidildi, kadn doann kendisine armaan etti i

  dourganlk zellii nedeniyle bebek ile daha fazla ilgilenen cinsiyet olmak durumunda kald.

  nsan yavrusunun dier memelilere oranla hayata hazrlanma sresinin ok uzun olmas,

  yavrunun yetimesi srasnda bir ebeveyn klavuzluuna muhta brakmaktadr. Bu muhtalk

  nedeniyle insanlarn eril ve diilleri kendi aralarnda bir grev paylam yapmak zorunda kaldlar

  ve insan yavrusunun bakm ve yetitirilmesi grevi kadna, kadn ve yavrunun idamesi ise

  erkee grev olarak dt.1 Bu paylamn aile kavramnn ortaya atlmasndan ok nceleri

  belirmesi sosyal aratrmaclar asndan ilgintir.

  Kadn ve erkek arasndaki bu grev ayrmas, tarihin seyri iersinde kadnn bir toplayc

  ve sava olarak evrimlemesinde ikinci basamaa dmesine sebep oldu. Kadn ncelikle

  gelecek nesillerin inasndan ve bu nesillerin yaayaca evrenin (savana, maara, adr veya

  ev) bakm ve temizliinden, erkek ise bu nesillerin idamesi ve yaayacaklar evrenin

  gvenliinden sorumlu oldular. Bu sorumluluk ki onlar tarihsel evrim iersinde farkl kulvarlara

  itti.

  Kadnn idame ve gvenlik grevinden geri kalmas sebebiyle zaman iersinde erkek

  karsndaki konumunda bir gerilemeye, erkein neslinin srdrmesinin bir hizmetkr olarak

  grlmeye baland. Erkek karsnda grlen bu gerilemeye verilebilecek cevabn ise kadnn

  artk ilk bataki eit konumunda olmamas, gvenlik yerine ev bakmnda uzmanlamas

  sebebiyle gerekleemedi.

  Bylece grev paylam uzmanlamay, uzmanlama ise basky dourdu, basky ise

  geri gtrmek iin uzmanlk alanlarndan vazgemek gerei ise artk evrimsel olarak mmkn

  deildir. Bu noktadan sonra artk erkein kadn zerinde egemenliini tam olarak kurmasnn

  nnde hibir engel bulunmamaktadr. Feminist yaklamlar bylesine bir tarih yorumlamasnn

  ardndan ancak ortaya attklar fikirleri temellendirebilmektedirler.

  1 Cinsler aras grev paylamnn evrimsel temelleri hakknda daha ayrntl tezler iin bkz:

  Desmond Morris, plak Maymun, nklap Kitabevi, 1985

 • gtarih.blogspot.com

  4

  Tarihsel olarak erkein kadn zerinde kurduu egemenliin evrimsel sre iersinde

  eitli kisveler altnda daha da kkletirildii sylenebilir. Tarih ncesi zamanlarda yaanan

  grev paylamnn uzmanlamay dourduunu belirtmitik, bu uzmanlklarn ise

  kutsallatrlarak / dinselletirilerek cinsel kimliklerin doadan gelen ayrmlar olduunun

  kafalarda sabitlenmesi egemenliin ktlelemesi asndan nemli bir admdr. Tarih nereden ve

  nasl baktnza hatta kim olduunuza gre farkl yorumlar ile sunulabilir, ancak insanlk tarihine

  objektif bir gz ile bakldnda dinlerin ortaya k kukusuz kadnn toplum iersindeki

  konumunu olduka sarsmtr.

  Din ncesi inanlarn ise kabile dzeyinde yaayan insanlarn hayatlarn etkileyii ile din

  ile ortaya km kurumsallam ve kalplam inanlarn, nasl hareket etmesi gerektii ok

  yce bir varlk tarafndan emredilen insann hayatn etkileyii phesiz farkldr. Dinin erkeklerin

  elinde kadnlarn hayatlarn daha da kstlayc bir ara olarak kullanlmas neredeyse dinin ilk

  k anna kadar aratrmaclar gtrecektir. Bu nedenle, Din ne zaman kadnlar zerinde bir

  bask arac olarak kullanlmaya balanmtr? Sorusuna ilk kurulduu andan itibaren cevab hi

  yanltc olmayacaktr.

  Din olgusu dnda, siyaset de yine erkein kadn zerindeki egemenliini kkletirme

  abalarndan bir tanesi olarak grlebilir, bugnn demokrasilerinin idealize ettikleri kadim

  yunan ehir devletlerinde kadn vatanda saylmazd, bu yzden de oy kullanamaz, siyaset

  yapamaz ve idareci olamazd, idarecilik yapmayaca iin de eitime ihtiya duymayaca

  varsaylr o evrensel okullara alnmazd.

  Platonun ideal devlet kuram dnda antik yunan dnyasnda kadn zerine dnce de

  bulunamaz2. Siyaset, erkein gvenlik grevinin bir uzants olarak nce cinsel kimlik sonrasnda

  ve srasyla ky, klan, blge ve/veya toplum dzeyinde ilerleyen, egemenliini geniletme

  abasnn bir sonucu olarak ortaya kan devlet kavram ile birlikte anlmaktadr. Devlet eril bir

  kavramdr, nk erkek nce kadn zerinde egemen olmu ardndan etrafndaki btn kadn ve

  erkeklerde egemenlii salamlatrdktan sonra klannn tamam zerinde egemenliini

  yakalam ve en sonunda blgesel ve toplumsal egemenliklerin yolu almtr. Devletin erillii,

  zerinde egemen kurulan toprak paras olan vatann diil kimlii ile ancak bir btn oluturabilir.

  Erkek nasl ki evinde kadn zerinde egemen ise ayn zamanda toplumsal balamda da erkek

  yani devlet kadn yani vatan zerinde egemendir.

  2Prof. Dr. Ayferi Gze, Siyasal Dnceler ve Ynetimler Beta Yaynlar, Platon, Devlet

 • gtarih.blogspot.com

  5

  Din ve siyaset dnda ekonomi, bilim ve spor gibi alanlarda; erkek, kadn zerinde

  egemenlii kurmu, tarih iersinde nispeten ge oluan altyapsal eler olan bu dallarda kadn

  stn erkek zeks(!) ve muhteem erkeksi kaslar(!) karsnda aalanm, hakir grlm,

  gerekli donanm ve gereksinimlere sahip olmad halde erkekler ile ayn yarta yartrlmaya

  allmtr. Kadnn evinden kmas iin binlerce yllk bir sre gemesi gerektii halde bugn

  kadnn tekrar evine dnmesi gerektii nk dk zeks ve zayf fizyolojik yaps nedeniyle

  d dnyann ona gre olmad, krlp zlebilecei, bunun hi de adil olmad sylenmektedir.

  Bugn ok byk ve iinde eitli kitaplarn bulunduu bir kitapda ieri girdiinizde ya

  da byk bir ktphaneye gittiinizde erkek haklar, erkek sorunlar, erkein toplum iersindeki

  yeri, erkek ve siyaset, erkein ad yok gibi isimlerle kitaplar bulamazsnz, ancak bu kitap

  isimlerinde erkek yerine kadn koyarsanz hepsini bulursunuz3.

  Ancak byle bir almann kitaplar veya ktphanelerde bulunmay elbette byle bir

  konu veya sorunun var olmadn gstermeyebilir, yine de erkein cinsel kimliinden dolay

  sorun yaadn, toplum hayatndan geri kaldn, ezildiini ve/veya smrldn sylemek

  ne kadar bilimsel/etik olur. Bu noktada cinsel kimliklerin oluumunda birincil etkenin sosyal

  tanmlamalar olduunu syleyebiliriz. kincil olarak ise fizyolojik, biyolojik ve genetik farkllklar

  gelir. Toplum iers