Gwledd y Gaeaf ar y Glannau

 • View
  230

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau 2009

Text of Gwledd y Gaeaf ar y Glannau

 • 15 Tachwedd 3 Ionawrar diroedd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

  www.gwleddygaeafaryglannau.com

  Yr unig gylch i blant yng Nghymru

  Arddal seddi dan do

  NEWYDD

  City and County of SwanseaDinas a Sir Abertawe

  Fel rhan

 • Gyda sglefrio i go iawn, Olwyn Fawr Admiral, ffair bleser ir teulu, bwyd y Nadolig ac adloniant byw, bydd Gwledd y Gaeaf ar y Glannaun gwefreiddior torfeydd unwaith eto.

  Atyniad newydd sbon ar gyfer 2009 yw Cylch I Cochyn, sef llyn sglefrio bach i blant ac ardal dan do i wylwyr cymerwch sedd wrth ochr y llyn a gwylio wrth ir sglefrwyr wibio heibio!

  Rydym wedi trefnu cystadleuaeth* wych i ennill Nintendo DSi ar gyfer y Nadolig. Mynnwch ffurfl en gais yn ystod Gorymdaith y Nadolig, 15 Tachwedd neu yn lleoliadaur Cyngor ar draws y ddinas a gallech ennill y rhodd berffaith ar gyfer y Nadolig.

  *Ewch ir wefan am y telerau ac amodau

  Sr yn yr awyr, mins-peis, sglefrio i a hwyl Nadolig

  rydych yn gwybod bod y Nadolig ar y ffordd pan fydd

  Gwledd y Gaeaf ar y Glannaun agor ei gatiau am

  fl wyddyn arall. Ymunwch r hwyl o 15 Tachwedd pan

  fydd tiroedd Amgueddfa Genedlaethol y Glannaun

  cael eu trawsnewid yn atyniad Nadolig hudol.

  Ffoniwch 01792 637300 neu ewch i www.gwleddygaeafaryglannau.com am yr wybodaeth ddiweddaraf.

  Dydd Llun Dydd Gwener (tan 18 Rhagfyr) 12 ganol dydd - 10pm Dydd Llun Dydd Gwener (o 21 Rhagfyr) 10am - 10pm

  Dydd Sadwrn a Dydd Sul 10am - 10pm

  Noswyl Nadolig 10am - 7pmDydd Nadolig Ar gauDydd San Steffan 11am - 6pmNos Galan 10am - 6pm

  Amserau agor

  Glunn

  AAyw

  Mynnwch tod

  ffaith

  www.gwleddygaeafaryglannau.com

 • Sglefrio I Cadw lle ar gyfer sglefrio a gwybodaethFfn: 01792 637300

  Ar-lein: www.gwleddygaeafaryglannau.com

  Yn bersonol: Canolfan Croeso, Stryd Plymouth, Abertawe neu prynwch eich tocynnau wrth Lyn I Admiral o 15 Tachwedd.

  Argymhellir cadw llen gynnar ar gyfer y ddau lyn i er mwyn osgoi cael eich siomi. Amser dechrau sglefrio olaf ar y ddau lyn i yw awr cyn iddynt gau.

  r sgle

  00

  nnau c

  o, Strydtawe neu cynnau wrth achwedd

  1 2

  Mae Llyn I Admiral yn l ac nid yw ar ei ben ei hun! Cylch I Cochyn ywr cylch i mini newydd sbon ar gyfer plant ar unig un oi fath yng Nghymru. Mae cyfyngiadau taldra, felly mesurwch yn erbyn Cochyn y Ceiliog Diogelwch Ffyrdd cyn sglefrio.

  Prisiau o 5 y sesiwn. Ewch ir wefan am fanylion llawn.

  1.35m

 • Mae llond gwlad o hwyl iw chael yng Ngwledd y Gaeaf ar y Glannau Ewch ar yr Olwyn Fawr a gweld y ddinas o 44m i fyny maen rhaid gweld y golwg panoramig! Mae ffefrynnaun dychwelyd gydar ceffylau bach a reid y Storm Eira, ac rydym yn ychwanegu reid newydd eleni iw chyhoeddin fuan.

  Hwyl y Nadolig

  Groto Sin CornDewch i fwynhau hud y Nadolig yng Ngroto Sin Corn. Bydd coblynnod bach Sin Corn yn eich cyfarch cyn i chi gwrdd Mr Corn ei hun! Bydd pob plentyn yn derbyn anrheg a ffotograff dewisol.

  Postiwch eich llythyr at Sin Corn ym mlwch post y Post Brenhinol erbyn 18 Rhagfyr a gallech gael ateb hyd yn oed!

  Pris3.00 y plentyn i weld Sin Corn. 4.50 y plentyn i weld Sin Corn a chael llun.

  Dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener 3.30pm 7pm Dydd Sadwrn a dydd Sul 11am 7pm

  Amserau agor 15 Tachwedd - 23 Rhagfyr

  www.gwleddygaeafaryglannau.com

 • 3 4

  Bwyd a diod Losin a danteithion, twrci a stwffi n, siocled poeth a mins-peis... Mae gan Wledd y Gaeaf ar y Glannau ddewis o fannau gwerthu bwyd a diod ich cynhesu.

  AdloniantMwynhewch raglen o adloniant ar ddydd Mercher, dydd Sadwrn a dydd Sul yng Ngwledd y Gaeaf ar y Glannau. Ewch ir wefan am fwy o fanylion.

  Tripiau Ysgol ac Ymweliadau GrwpMae gennym becynnau arbennig ar gyfer tripiau ysgol ac ymweliadau grwp gan gynnwys parton pen-blwydd. Os nad ydych wedi trefnuch trip ysgol neuch ymweliad grwp, ewch ir wefan neu ffoniwch 01792 635428 am fwy o wybodaeth.

  dydd y Glandyydyddydd

  Enillydd cystadleuaeth ffotograffi aeth 2008

 • Rydych chin siwr o ddod o hyd ir anrheg Nadolig perffaith yng Nghanol Dinas Abertawe - mae bwticau annibynnol, siopau arbenigol, y Farchnad Dan Do, arcedau traddodiadol a phrysurdeb Canolfan Siopar Cwadrant yndarparur dewis gorau o fwy na 260 o siopau dros yr wyl.

  Beth am ddewis rhywbeth unigryw gan un on masnachwyr arbenigol syn cynnig amrywiaeth rhagorol o nwyddau Nadolig fel rhan o Farchnad Nadolig Stryd Rhydychen 27 Tachwedd - 13 Rhagfyr ar Farchnad Ffrengig 10 - 13 Rhagfyr. Bydd llawer o hwyl yr wyl gydan rhaglen gyffrous o adloniant cerddorol dyddiol ac adloniant

  i blant. Bydd gweithgareddau arbennig y Nadolig hefyd ar gael yn y rhan fwyaf o leoliadau hamdden a diwylliannol.

  Mae Canol Dinas Abertawe yn gyrchfan hamdden prysur gyda dewis o dros 50 o leoliadau gan gynnwys bwytai traddodiadol a chyfandirol syn croesawu teuluoedd, bwytai o safon, caffi s ar y palmant, tafarndai, clybiau a chyrchfannau adloniant.

  Gwnewch yn siwr eich bod yn edrych ar eich gorau ar gyfer dathliadaur wyl. O ffasiwn y stryd fawr i ddillad unigryw gan ddylunwyr enwog, an salonaugwallt a harddwch arobryn, mae

  www.gwleddygaeafaryglannau.com

  Mae cymaint iw weld ai wneud yn Abertawe dros y Nadolig eleni. Cyfunwch ymweliad Gwledd hudol y Gaeaf ar y Glannau hosanaid o siopa a hwyl y Nadolig ir teulu cyfan dafl iad carreg i ffwrdd yng Nghanol Dinas Abertawe.

  www.nadoligabertawe.com

 • 5 6

  Canol y Ddinas yn cynnig pecyn or corun ir sawdl.

  Mae hyd yn oed fwy o resymau dros siopa yn Abertawe gyda 25 maes parcio lle i dros 8,580 o gerbydau yng nghanol y ddinas ar cyfl e i barcio am 2 awr AM DDIM bob dydd ym Maes Parcio Aml-lawr Dewi Sant. Peidiwch ag anghofi o bod Parcio Parcio a Theithion gweithredu trwyr wythnos yn ystod tymor y Nadolig. Gweler trosodd am fanylion.

  Ac yn goron ar y cyfan sut hoffech chi ennill 1,000 i wario yng Nghanol y Ddinas ar roddion och dewis? I roi cynnig, ewch i www.nadoligabertawe.com.

  Gorymdaith y Nadolig 15 Tachwedd 5pm, Neuadd y Ddinas Maer Nadolig yn dechraun swyddogol yma! Maer adloniant yn dechrau o 12 ganol dydd yng nghanol y ddinas. Ymunwch miloedd o bobl ar gyfer Gorymdaith y Nadolig a Chynnaur Goleuadau a gwyliwch yr orymdaith o ffl otiau gwych, addurnedig trwy ganol y ddinas.

  Taith Loncian Sin Corn Sefydliad Prydeinig y Galon29 Tachwedd, Amgueddfa Genedlaethol y GlannauMae Taith Loncian Sin Corn Abertawe i bobl o bob oedran fagu ysbryd y Nadolig! Caiff y rhai syn cymryd rhan gerdded, loncian neu redeg yng ngwisg Sin Corn. Ewch i www.bhf.org.uk/santajog am fwy o fanylion.

  Sleeping Beauty16 Rhagfyr 17 Ionawr, Theatr y Grand, AbertaweBydd cast llawn sr yn perfformio chwedl y Rhiain Gwsg. Peidiwch i golli! I gael gwybodaeth a thocynnau, ffoniwch 01792 475715 neu ewch i www.swanseagrand.co.uk

  Cinderella14 Ionawr 23 Ionawr 2010, Theatr PenyrheolGwyliwch y chwedl hudol o garpiau i gyfoeth, Cinderella, ar lwyfan Theatr Penyrheol. Tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Penyrheol, 01792 897039 neu www.abertawe.gov.uk/penyrheoltheatre

 • Stadiwm Liberty milltir

  Afon Tawe

  Heol N

  ew Cut

  Gorsaf Reilffordd

  M4 Cyff 45

  M4 Cyff 47

  M4 Cyff 42 (dwyrain)Ffordd Fabian

  Glannau SA1

  Porthladd Abertawe

  Heol Pentreguinea

  Hwylbont

  Pont Trafalgar

  Canolfan Dylan

  Thomas

  Parcio Coetsis

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Abertawe

  Bae Abertawe

  Heol Traw

  ler

  Canolfan Ddinesig a Llyfrgell

  H eo l

  Y st u

  m ll w

  y na r

  t h

  Carchar EM

  Pafiliwn Patti

  Parc Victoria

  Neuadd y Ddinas a Neuadd Brangwyn

  Heol Bryn-y-Mr

  Ir Mwmb

  wls,

  Gyr a

  r Brifysgo

  l

  Heol

  San H

  elenHeo

  l Walter Theatr y

  GrandFfordd y Gorllewin

  Stryd M

  ansel

  Heol

  Ale

  xand

  er

  Oriel Gelf Glynn Vivian

  Stry

  d y

  Berll

  an

  Stry

  d Fa

  wr

  Canolfan SiopaParc Tawe

  Ffordd y

  Brenin

  Stryd Rh

  ydyche

  n

  Sgwr y Castell

  Marchnad Abertawe

  Canolfan Siopa a Gorsaf Fysus

  y Cwadrant

  Stryd y GwyntStry

  d Caer

  Ffordd y

  Dywysoges

  Parcio Coetsis

  Dinas a Sir Abertawe 2009

  Man gollwngi goetsis

  Cludiant CyhoeddusMae Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn daith 5 munud ar droed o Ganol y Ddinas a cheir cysylltiadau cludiant ardderchog. Yn ystod gwaith ailddatblygu gorsaf fysus y Cwadrant, bydd yr holl wasanaethau bysus a choetsys yn rhedeg o gyfres o safl eoedd bysus dros dro a bydd gwasanaethau gwennol hefyd yn gweithredu llwybr cylchol. I gael gwybodaeth am fysus ewch i www.swanseacitycentre.com/busstation ac am yr holl wybodaeth deithio ewch i www.traveline-cymru.org.uk

  Parcio a TheithioSicrhewch fod eich siopa Nadolig yn ddi-ffwdan gyda Gwasanaeth Parcio a Theithio arobryn Abertawe yng Nglandnwr, Fforestfach a Ffordd Fabian. Y pris yw 2.20 yn unig y dydd i hyd at 4 o bobl barcio a theithio ar y bws a bydd y cyfl eusterau ar agor saith niwrnod yr wythnos o 15 Tachwedd- 20 Rhagfyr. I gael gwybodaeth lawn ynghylch amserlenni a manylion eraill, ewch i www.abertawe.gov.uk/parkandride

  Parcio CeirAr gyfer ymwelwyr Gwledd y Gaeaf ar y Glannau, rydym yn argymell Maes Parcio Dewi Sant, cyfl euster arhosiad hir, dim ond munud i ffwrdd or safl e a di-dl os ydych yn siopa mewn siopau dethol i gael yr arian yn l am eich tocyn. Mae cyfl e hefyd i barcio AM DDIM ym mhob maes parcior Cyngor bob dydd Sul.

  ShopmobilityMae