Click here to load reader

Gylleløsninger - til kvæg

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Gylleløsninger - til kvæg

 • L A N D I A A G R O

  Engineered to last www.landia.dk

  Gyllelsninger- til kvg...

  Opblanding Pumpning Automatisk styring

 • Spuling af opsamlingsplads

  i malkestald

  Opsamling af overfladevand

  Kanalomrringi lsdriftstald

  Spuling af opsamlingsplads i malkestaldVaskevandet fra rengringen af malkeanlg-get opsamles i en stor tank under gulvet. Fra tanken genbruges vaskevandet senere til spuling af opsamlingspladsen ved hjlp af en neddykket chopperpumpe, der er forbundet til nogle spuledyser i gulvet.Vaskevandet fra opsamlingspladsen opsamles derefter i en tvrkanal for enden af opsam-lingspladsen, hvorfra det senere kan overpum-pes til genbrug i staldenes gylleanlg.

  Opsamling af overfladevandRent regnvand og nringsholdigt over-fladevand kan opsamles i nedgravede tanke fra ensilageplads, grdsplads, veje og tagflader. I tanken er monteret en neddykket chopperpumpe, som starter efter behov styret af en niveaufler.Det opsamlede overfladevand kan f.eks. anvendes til fortynding af gylle i staldene, eller det kan pumpes direkte til lagertank eller sprinkleranlg p marken.

  Kanalomrring i lsdriftstaldGylle, halm og foderrester falder selv ned i kanalen under spaltegulvet. Kanalomrringen er placeret i en kumme udenfor stalden og styres af et ur. Omrreren skaber en kraftig flodblge, som skyller gennem kanalen og i lbet af nogle minutter fr skabt en homogen vske uden bundfald eller svmmelag.Efter opblanding srger en neddykket chop-perpumpe for at flytte kummens indhold til en ekstern lagertank. Hvis gyllen skal pumpes langt eller gennem stigende terrn, kan der indsttes en trykforger.Gyllen i kanalen kan om ndvendigt fortyndes med automatisk tilstning af opsamlet over-fladevand eller genbrugt vaskevand fra mal-keanlgget.

  Opsamling af overfladevand

  Spuling af opsamlings-plads i malkestald

 • Effektivegyllelsningertil modernekvgbrug

  Opblanding af gylle i lagertank

  BagskylningssystemGyllen skrabes ned i en tvrkanal, hvorfra det lber til fortanken ved hjlp af et bag-skylningssystem. Gyllen pumpes fra fortanken til starten af tvrkanalen ved hjlp af en neddykkelig eller langakslet Landia pumpe. Denne pumpe anvendes ogs til at pumpe gyl-len til lagertanken.

  Sandholdig gylleSand bruges ofte som underlag i sengebse. Sandholdig gylle medfrer get slitage p pumpe og omrrer. Landia har udviklet en rkke pumper og omrrere som er fremstillet af slidstrke materialer, hvilket resulterer i en betydeligt lngere levetid, sammenlignet med andre fabrikater.For yderligere at reducere slitagen anbefaler Landia automatisk styring med niveaufler.Hvis gyllen skal pumpes langt eller gennem stig-ende terrn kan der indsttes en trykforger.

  Opblanding af gylle i lagertankFor at muliggre fuldstndig tmning af en lagertank er det ndvendigt frst at omrre indholdet, sledes at bundfald og flydelag opblandes grundigt med den tyndtflydende del af gyllen.Omrringen kan foretages med en flytbar omrrer, men det er meget nemmere og mere effektivt med en stationr omrrer, isr hvis tanken er overdkket.

  Landia tilbyder et bredt sortiment af omrrere, fastgrelsesbeslag og hejsevrker, der passer til alle tanktyper og -strrelser, bde med og uden overdkning.

  Kanalomrring i lsdriftstald

  Spuling af opsamlings-plads i malkestald

  Hndtering af sandholdig gylle

  Opblanding af gylle i lagertank

  Hndtering af sandholdig gylle

  Bagskylnings-system

 • Neddykket pumpe Type: DG

  Dykpumpen nedsnkes i gyllen, hvor den anvendes til opblanding, findeling, bagskylning og overpump-ning i fortanke, brnde og lagertanke.

  Der er flere muligheder for strrelser, fastgrelser, hejsesystemer, rrfringer og slangekoblinger.

  Nedgravet brnd med trtopstillet pumpeType: PE-brnd med MPTK

  Den frdigstbte pumpebrnd i PE (polyethylen) anvendes til trykforgning ved pumpning af gylle over lange afstande og/eller gennem stigende terrn. Brnden leveres i flere strrelser - klar til brug med den nskede pumpe og passende spjld, rrstudse og lg.

  Den frdigstbte PE-brnd er helt tt og forsynet med stor bundplade, s den bliver i jorden i tilflde af grundvandsstig-ning. Som alternativ til PE-brnden kan den trtopstillede pumpe ogs opstilles i en brnd opbygget af betonringe.

 • Langakslet pumpeType: MPG eller TPG

  Den langakslede pumpe monteres p kanten af en brnd eller en tank, sledes at den nederste del med pum-pehuset er nedsnket i gyllen, og den verste med motoren er oppe i det fri.

  Den langakslede pumpe kan leveres med bevgelig bundblander. Der er flere muligheder for strrelser, fast-grelser og rrfringer.

  ChopperpumpeLandias pumper - med den unikke kombination af faste og roterende knive - er den optimale lsning til finde-ling og viderepumpning af gylle og andre tyktflydende vsker med hjt indhold af trstof.Ls mere p: www.landia.dk/pumper

  Neddykket propelomrrer Type: POP

  Omrreren nedsnkes i gyllen i for-tanke og lagertanke, hvor den anven-des til at opblande den tyndtflydende gylle med bundfaldet og flydelaget, sledes at tankens indhold bliver homogent og pumpbart.

  Der er flere muligheder for strrelser, fastgrelser og hejsesystemer.

  PropelomrrerLandias omrrere - med kraftige propelblade og energibesparende motorer - er den optimale lsning til opblanding og homo-genisering af gylle og andre tyktflydende vsker med hjt indhold af trstof.Ls mere p:www.landia.dk/omrrere

  Kanal-omrrerType: AXP

  Kanalomrreren monteres nedsnket i en udvendig kumme, som er forbundet med den lange ringkanal under spalte-gulvet. Kanalomrreren srger for at gre kanalens indhold homogent og pumpbart.

  Der er flere muligheder for strrelser og tilbehr; bl.a. risteoverdkning og hejse-system.

 • Service og vedligeholdelseVores produkter anvendes ofte i aggressive miljer under meget krvende driftsforhold og med lange driftstider.

  Derfor er alle Landia-produkter konstrueret ud fra flgende principper:

  Alle komponenter er dimensioneret sledes, at de ikke kan blive overbelastede Sliddele (knive, lejer og ttningssystemer) er nemme at udskifte

  Behovet for service og vedligeholdelse er minimalt. Nr enheden skal serviceres, kan arbejdet som regel udfres direkte p driftsstedet uden transport til og fra et servicevrksted, hvorved driftsstoppet bliver ganske kort.

  Vi tilbyder ogs en serviceaftale, som sikrer en lang levetid med optimal ydelse.Med en serviceaftale bliver dit Landia-produkt vedligeholdt med korrekte tidsintervaller og med originale reservedele, sledes at det vedbliver at vre et originalt, velfungerende Landia-produkt.

  Kontakt os for at hre mere om Landias serviceaftaler.

  Kran

  Scale: Sign.: Date:

  Dwg.no.:HL 14-03-2013

  7212036-brochure

  Grenrr Slange og stophane

  400L Lftekrog 400G40 400R40 400HR40 Faldlem med skydeplade Faldlem med hngsler Rustfri Rustfri Galv. Udv. ml (bxl) Indv. ml (bxl) Udv. ml Indv. ml 60 x 49 cm 40 x 40 cm 48 x 47 cm 40 x 40 cm 402L Lftekrog 400PR40 402CG Faldlem for pboltning Nedkastningslem med vandls Rustfri til grebning eller rensegang Udv. ml Galv. 41,5 x 41,5 cm Udv. ml Indv. ml 65 x 65 cm 58 x 58 cm 168G1 168G2 Topstang 7614000 406R110 406FR110 7614001 406R160 406FR160 7614004 Stophane for PVC-bagskyllerr Stophane for PVC-bagskyllerr Skydeventil for PVC-rr til faststbning i kanalenderne til pboltning i kanalenderne til faststbning Rustfri Rustfri Rustfri 7603135 Ml Ml Ml 7603146 for 110 mm PVC for 110 mm PVC for 110 mm PVC 7603157 for 160 mm PVC for 160 mm PVC for 160 mm PVC Tovejshane til PVC for 200 mm PVC Ret til ndringer af tekniske specifikationer forbeholdes. Den anfrte tekst og tekniske data m ikke helt eller delvist gengives uden tlladelse fra Landia A/S. 201073DK-01-07-13

  Kontakt venligst: Landia A/S Industrivej 2 DK-6940 Lem St. Tel.: 97 34 12 44 Fax: 97 34 16 98 e-mail: [email protected] www.landia.dk

  Kontakt venligst: Landia A/SIndustrivej 2DK-6940 Lem St.Tel.: +45 97 34 12 44Fax: +45 97 34 16 98e-mail: [email protected]

  Lan

  gak

  slet

  gyl

  lep

  um

  pe

  Lan

  dia

  gyl

  lep

  um

  pe

  typ

  e TP

  G f

  or

  trak

  tor

  og

  typ

  e M

  PG f

  or

  eld

  rift

  .

  En

  dri

  ftss

  ikke

  r, r

  ob

  ust

  pu

  mp

  e m

  ed h

  j k

  apac

  itet

  til

  pu

  mp

  nin

  g a

  f g

  ylle

  og

  an

  dre

  van

  skel

  igt

  pu

  mp

  bar

  e m

  edie

  r.

  Lan

  dia

  tilb

  yder

  ind

  ivid

  uel

  le p

  um

  pel

  sn

  ing

  er.

  M

  oto

  rst

  rrel

  ser

  5,5

  30

  ,0 k

  W

  4

  , 5

  elle

  r 6

  pu

  mp

  er

  r

  Le

  vere

  s ti

  l fo

  r- o

  g la

  ger

  tan

  ke in

  dti

  l 6 m

  tan

  kdyb

  de

  V

  arm

  forz

  inke

  de

  rr

  og

  bes

  lag

  K

  apac

  itet

  op

  til

  ca. 4

  50 m

  3/t

  Spec

  ial f

  eatu

  res:

  Meg

  et s

  ervi

  ceve

  nlig

  ko

  nst

  rukt

  ion

  St

  b

  t p

  um

  peh

  us

  og

  pu

  mp

  ehju

  l med

  mak

  sim

  al

  virk

  nin

  gsg

  rad

  Tr

  akto

  rdri

  ft m

  ed v

  inke

  lgea

  r.

  Kan

  leve

  res

  med

  just

  erb

  ar