of 443 /443
GYÓGYSZERÉSZETI ÉVKÖNYV 1987 ANNAI„ES PHARMACEUTICI A Magyar Gyógyszerészeti Társaság kiadványa Medicina Könyvkiadó · Budapest, 1987

Gyógyszerészeti évkönyv – 1987

  • Upload
    buitram

  • View
    229

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Gyógyszerészeti évkönyv – 1987

Medicina Könyvkiadó · Budapest, 1987
DR VÁRADI JÓZSEF, DR. VINCZE ZOl TÁN ' DR ZALAI KÁROLY ,
Felels szerkeszt:
©Magyar Gyógyszeré~zeti Társaság, 1987
ISBN 963 241 730 5
Kiadásért felel a Gyógyszerészeti Évkönyv Szerkesztsége
Kiadja a Medicina Könyvkiadó
dr. Nikolics Károly: Eredmények és célkitzések a Ma·· gyar Gyógyszerészeti Társaság életében 1 7
dr·. Nikolics Károly: Achievements and goals in the life of the Hungarian Pharmaceutical Society (Summary) . 24
INTÉZMÉNYEK ADATTÁRA
Magyar Tudományos Akadémia 34
Az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Tudomá­ nyos Akadémia gyógysze1észeti vonatkozású bizott- ságai 38
3
Gyógyszerésztudományi Bizottság 38 A VII. Magyar Gyógyszerkönyv Szerkeszt Bizott- sága . . .. . 38 A Formulae Normales Editio VL (Szabványos vény- minták) Szerkeszt Bizottsága . . . . .. .. .. .. . 40 Gyógyszerkutatásokkal foglalkozó Bizottság 41
A Magyar Tudományos Akadémia Szerves és Gyógy- szeranalitikai Munkabizottsága . . . . . . .. . 42
Semmelweis Orvostudomá~yi Egyetem 43 Általános Orvostudományi Kar 44 Fogorvostudományi Kar . . 44 Gyógyszerésztudományi Kar . 44 Egyetemi Tanács 45 Kari Tanács Elnöksége 45 Kari Tanács 46 Dékáni Hivatal 47 Gyógyoövé:iy- és Drogismereti Intézet 47 Gyógyszerészeti Intézet 48 Szerves Vegytani Intézet 48 Gyógyszerészi Kémiai Intézet 49 Gyógyszerhatástani Intézet 49 Egyetemi Gyógyszertár 50
Szegedi Orvostudomá~yi Egyetem 51 Általános Orvostudományi Kar 51 Gyógyszerésztudományi Kar 51 Egyetemi Tanács . . . . 52 Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Tanácsa . 53 Kari Tanács 53 Dékáni Hivatal 55 Kari Könyvtár . . 55 Gyógynövény· és Drogismereti Intézet 55 Gyógyszerhatástani Intézet 56 Gyógyszertechnológiai Intézet 56 Gyógyszerészi Vegytani Intézet . 57 Egyetemi Gyógyszertár 57
4
"':1---.--
58 58
Orvostovábbképz Egyetem 60 Gyógyszerészeti Tanszék 60 Oktatási Fosztály 60 Központi Gyógyszertár 61 Országos Szakképesít Bizottság 61
Országos Gyógyszerészeti Intézet 62 Országos Közegészségügyi Intézet . 68 Onzágos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 72 Országos Munka- é,s Üzemegészségügyi Intézet 74 Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet 76 Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképz Intézete . . 79 Or szágo.s Egészségnevelési Intézet 80 Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet 81 Egészségügyi Mini szté1ium Szetvezési, Tervezési és Információs Központja 82 Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár 83 Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtát éY Levéltár 84
Orvostörténeti Közlemények Szerkesztsége 85 Human Oltóanyagtermel és Kutató Intézet 87 Gyógyáruértékesít Vállalat . . 90 Gyógyszertári Központok Beszerzési és Szervezési Egyesülése . 92 Orvosi Mszerkere1kedelmi Vállalat . 94
Ipad Minisztérium 99 Magyar Gyógyszeripari Egyesülés 99
Magyar Gyógyszeripari Egyesülés Gyógyszeripari Ellenrz Laboratórinm 99
5
Gyógyszerkutató Intézet Közös Vállalat 100 Gyógynövény Kutató Intézet Közös Vállalat 102 Medimpex Gyógyszerkülkereskedelmi Közös Vállalat · . . . . . . . .. . 103 Alkaloida Vegyészeti Gyár 105 Biogal Gyógyszergyár . 109 Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Iermékek Gyára Rt 114 EGAL Vegyipari Közös Vállalat 117 EGIS Gyógyszergyár 118 Kbányai Gyógyszeiárugyár 119 Reanal Finomvegyszergyár 124 Rico Kötszermvek 124
Külkereskedelmi Minisztérium 127
Országos Állategészségügyi Intézet 129 I erületi Állategészségügyi Intézetek . .. 130 Állatgyógyászati Oltóanyageílenrz Intézet 131 Phylaxia Oltóanyagtermel Vállalat 131
Belügyminisztérium 133
Igazságügyi Minisztérium 135
Szövetkezetek Országos Tanácsa 137
6
143
Információs Központ 148 Fvárosi Egészségnevelési Intézet . . . 148 Bács-Kiskun Megyei Tanács V. R Egészségügyi Osztálya 148 Bács-Kiskun Megyei 'Ianács Gyógyszertári Köz- pontja . . . . . .. . . . . .................. 149 Baranya Megyei Tanács V. R Egészségügyi Osztály 150 Baranya Megyei Tanács Gyógyszertári Közpon~ja 150 Békés Megyei Tanács V. B Egészségügyi Osztálya 151 Békés Megyei Tanács Gyógyszertári Központja . . 152 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 'Ianács V B Egészségügyi Osztálya 152 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács Gyógyszer­ tári Központja Csongrád Megyei Tanács V B Osztálya
Egészségügyi 153
154 Csongrád Megyei Tanács Gyógyszertári Köz­ pontja . . . 154 h:jér Megyei T ánács V. B Egészségügyi Osztálya 155 Fejér Megyei Tanács Gyógyszertári Központja . 156 Gyr-Sopron Megyei 'I anács V R Egészségügyi Osztálya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7 Gyr-Sopron Megyei Tanács Gyógyszertári Köz- pontja . . . . .. . . . . . . . ...................... 157 Hajdú-Bihar Megyei Tanács V R Egészségügyi Osztálya 158 Hajdú-Bihar Megyei Tanács Gyógyszertári Köz­ pontja . . . . 158 Heves Megyei Tanács V B Egészségügyi Osztálya 160 Heves Megyei Tanács Gyógyszertári Központja 161 Komárom Megyei Tanács V B Egészségügyi Osztálya 162
7
Komárom Megyei Tanács Gyógyszertári Köz- pontja . . 162 Nógrád Megyei Tanács V. B Egészségügyi Osz­ tálya . . . . . . 163 Nógrád Megyei Tanács Gyógyszertári Központja · 163 Pest Megyei Tanács V B Egészségügyi Osztálya . 163 Pest Megyei Tanács Gyógyszertári Központja . . 164 Somogy Megyei Tanács V. B Egészségügyi Osz­ tálya 166 Somogy Megyei Tanács Gyógyszertári Központja 166 Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács V. B Egészség- ügyi Osztálya . . . .. . . . 16 7 Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Gyógyszertári Központja . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . 167 Szolnok Megyei Tanács V. B, Egészségügyi Osz­ tálya . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 168 Szolnok Meg!'ei Tanács Gyógyszertári Központja 168 Tolna Megyei Tanács V B Egészségügyi Osztálya 170 Tolna Megyei Tanács Gyógyszertári Központja 170 Vas Megyei Tanács V B, Egészségügyi Osztálya 171 Vas Megyei Tanács Gyógyszertári Központja . . . 171 Veszprém Megyei Tanács V B. Egészségügyi Osz- tálya . . 172 Veszprém Megyei Tanács Gyógyszertári Köz­ pontja . . . . . . . . . . 173 Zala Megyei I anács V B Egészségügyi Osztálya 174 Zala Megyei Tanács Gyógyszertári Központja 175
Társadalombiztosítás 177 Országos Társadalombiztosítási Figazgatóság 177 OTF Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága 177 OTF Megyei Igazgatósága, Kecskemét 178 0 TF Megyei Igazgatósága, Pécs . . . . 178 0 TF Megyei Igazgatósága, Békéscsaba 179 OIF Megyei Igazgatósága, Miskolc. 179 OTF Megyei Igazgatósága, Szeged . . 180 OTF Megyei Igazgatósága, Székesfehérvár 180
8
OIF Megyei Igazgatósága, Gyr 181 OIF Megyei Igazgatósága, Debrecen 181 OIF Megyei Igazgatósága, Eger . . 182 O TF Megyei Igazgatósága, Tatabánya . 182 OIF Megyei Igazgatósága, Salgótarján 183 OIF Megyei Igazgatósága, Kaposvár 183 OIF Megyei Igazgatósága, Nyíregyháza 184 O IF Megyei Igazgatósága, Szolnok 184 OIF Megyei Igazgatósága, Szekszárd . 184 OI'F Megyei Igazgatósága, Szombathely 185 OTF Megyei Igazgatósága, Veszptém 185 0 TF Megyei Igazgatósága, Zalaegerszeg 186 Vasntas Tátsadalombiztosítási Igazgatóság 186
187 Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete
Gyógyszerészek rétegbizottsága 189 A szakszervezet lapjai 190
Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 191
Magyar Gyógyszerészeti Tá1saság Közforgalmú Gyógyszettári Szervezet . Gyógyszertechnológiai Szakosztály Gyógyszeranalitikai Szakosztály Gyógynövény Szakosztál:y Gyógyszerkutatási Szakosztály . . . . .. Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztály . Gyógyszerésztörténeti Szakosztály MGYT Ipari Szervezete MGYI Kórházi Gyógyszerészi Szervezete MGYT Budapesti Szervezete MGYI Bács-Kiskun Megyei Szervezete MGYI Baranya Megyei Szervezete . MGYT Békés Megyei Szervezete
192 195 195 196 196 197 197 198 199 199 200 201 201 202
9
MGYT Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete MGYT Csongrád Megyei Szervezete
202 202 203 203 204 205 205 205 206 206 207
MGYI Fejér Megyei Szervezete MGYT Gyr-Sopron Megyei Szervezete MGYI Hajdú-Bihar Megyei Szervezete MGYI Heves Megyei Szervezete . MGYI Komárom Megyei Szervezete MGYI Nógrád Megyei Szervezete MGYT Pest Megyei Szervezete MGYI Somogy Megyei Szervezete MGYT Szabolcs-Szatmár Megyei Szervezete . MGYI Szolnok Megyei Szervezete MGYT Tolna Megyei Szervezete . MGYI Vas Megyei Szervezete MGYT Veszprém Megyei Szervezete MGYT Zala Megyei Szervezete
.. 207 208 208 208 209
Nemzetközi Szervezetek 210 Magyar Orvostörténelmi Tálsaság 212
Magyar I udományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottsága Orvostör- téneti Albizottsága 212
Mszaki és Te1mészettudományi Egyesületek Szövetsége 213 Magyar Kémikusok Egyesülete 213
Gyógyszerészeti sajtó
Külföldi képviseletek Besze1zési források
218 224
233
311
333
szerészek 336 A gyógyszerészeti tudomány doktora 336 A biológiai tudomány doktora 336 A kémiai tudomány doktora 336 A mezgazdasági tudomány doktora 337 Az 01vostudomány doktora 337 A gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 337 A biológiai tudomány kandidátusa 338 A filozófiai tudomány kandidátusa 338 A fizikai tudomány kandidátusa . 338 A hadtudomány kandidátusa 338 A kémiai tudomány kandidátusa 338 A mezgazdasági tudomány kandidátusa 340 Az orvostudomány kandidátusa 340 A történelemtudomány kandidátusa 340
Kossuth éi Állami díjasok 341 Állami gyrvel kitüntetett gyógysze1észdokto1 ok 34 I „Kiváló gyógyszerészek" és „Érdemes gy6gyszeré- szek" 1954-1986 343
Gyógyszerészek névsora 350
11
Gyógyszerészhallgatók névjegyzéke Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szegedi Orvostudományi Egyetem
FÜGGELÉK
835 835 836
838 838 844
853
ELSZÓ
A „Gyógyszerészeti Évkönyv"-ek kiadásánál - elször a felszabadulás utáni Évkönyvek történetében - sikerült jelen ötödik kiadásnál lerövidíteni azt az idt, ami az egyes, egymást soron követ kiadások között eltelt Az elz, 1984,, évi kötetre öt évet kellett várni, jelen munka pedig már három év elteltével kerülhetett újabb kiadásra, Mindez arra utal, hogy korunkban az információnak mind nagyobb értéke van Talán ennél is lényegesebb, hogy a felhasználók a gazdasági viszonyok nehezülésével felismerték ezt a tényt és lehetvé tették a megjelentetést, támogatva a Magyar Gyógyszerészeti Társaság kezdeményezését.,
Az Évkönyv frinkciója természetesen változatlan: adat­ táraival a magyar gyógyszerészet és a kollégákat érdekl határterületek 1987 január elsejei helyzetét rögzíti és azt széles körben hozzáterhetvé teszi. Ennek fontossága a sze­ mélyi állomány tekintetében annyival is növekedett, hogy az elmúlt idszakokban a Gyógyszerészek Országos Nyilván­ tartása - adatai tekintetében - igen jelents fáziskésésben van; az illetékes minisztériumi szervek fontos törekvése pedig, hogy e téren minél elbb áttekinthet helyzetet teremtsen.
Az elz kiadással szemben bvült az intézmények adat­ tára, A legnagyobb változást az egyes intézmények, gyógy­ szer tárak telefonszámai tekintetében figyelhetjük meg: sok újabb gyógyszertár kapcsolódott be az országos távhivó
13
rendszerbe A telefonszámok feltüntetése tekintetében nagy súlyt helyeztünk aira, hogy az intézmények, vállalatok cím­ jegyzékénél az ott szerepl személyek neve mellett minél nagyobb számban szerepeljenek telefonszámaik is.. Ez - az ismert kommunikációs nehézségek mellett - jelents könnyebbséget jelent Az adatokat azonban - miként a ko­ rábbi kiadásoknál is - az érdekelt intézményektl és vállala-· !októl kapott hivatalos közlések alapján állítottuk össze .. Így a szerkesztés során észlelt esetleges hiányokat nem mindig volt módunk pótolni.. Az egységesítés során ott, ahol a személyek neve mellett csupán a mellékállomás telefonszáma szerepelt, azt minden esetben a címadatban jelzett, az intéz­ mény vagy vállalat fszámjegyére vonatkoztattuk, de a fszámjegy újabb - ismételt - feltüntetése nélkül Meg­ jegyezzük, hogy a budapesti központhoz tartozó (tehát hatszámjegy) telefonszámok eltt a távhívó választószámot (1) nem tüntettük fel Csak egyszer (az els adatnál) tüntettük fel a távhívás választószámát ott, ahol az a továbbiakban értelemszer (pl. az azonos városban mköd, egymás utáni felsorolásban szerepl gyógyszertáraknál}
A közforgalmú gyógyszertárak adattárában egyetlen változás történt: a fvárosi gyógyszertáraknál az elz kiadásokban következetesen elhagyott számjelzést is fel­ tüntettük Ezt a bvítést a felhasználók igényei tették szük­ ségessé; a több mint kétszáz budapesti gyógyszertár azono­ sftását ez a módszer teszi a leginkább lehetvé.
Az Évkönyv adattári része jelen kiadással tovább növeke­ dett Így most sem volt lehetségünk arra, hogy az els három kiadásban közölt tanulmányokhoz hasonlóan ilyenek számára kell terjedelmet biztosítsunk Ezért csak az MGYT életével és eredményeivel foglalkozó elnöki bevezet tanul­ mányt közöljük. Függelékként viszont egy aránylag rövid ismertetést adunk közre arról, hogy a névvel jelölt gyógy­ szerek, kémlszerek, laboratóriumi eszközök kirl nyerték elnevezésüket Úgy véljük, ez a tömör összeállítás a szakmai tájékozottságot növeli. E tekintetben teljességre nem töre. kedbettünk.
14
Amikor a „Gyógyszerészeti Évkönyv" ötödik kötetét útjára bocsátjuk, minden olvasóját ismételten arra kérjük: észrevételeit a közölt adatokra, azok helyességét illeten közölje szerkesztségünkkel (az Országos Gyógyszerészeti Intézet Könyvtára címén: 1051 Budapest, V, Zrínyi utca 3 V emelet). Várjuk a hibaigazításokon kívül azokat a javas­ latokat, észrevételeket is, amelyek a következ kiadásban megvalósíthatók
Az adatok összeállításához - a korábbi kiadványokhoz hasonlóan - ezúttal is sok segítséget kaptunk Köszönettel tartozunk ezért minden adatszolgáltató intézménynek és vállalatnak, elssorban a gyógyszertári központoknak
Budapest, 1987. április hó
szója lecitin A lecitin a sejtek fontos építeleme, elsegíti azok életfunkcióit.
A SZÓJA LECITIN jelents energiatartal­ mú, értékes táplálékkiegészít, jól hasznosul a szervezetben. Reggel és este egy kávéskanállal ételbe vagy italba keverve fogyasztható.
A SZÓJA LECITIN a gyógyszertárakban és a gyógynövény-szaküzletekben kapható.
Gyártja.: Szilasmenti MGTSZ, Kerepestarcsa
TÁRSASÁG ÉLETÉBEN
A Gyógyszerészeti Évkönyv utolsó kiadása 1984. január l-jei állapotot tükröz Az itt megjelent közleményben „A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság szerepe a gyógyszeré­ szet fejldésében" címmel egy négyéves periódus közepén vetettem papírra olyan gondolatokat, melyek részben még tervek voltak,
Most, három év múltán számot tudunk adni a tervek részbeni megvalósulásáról. Ugyanakkor ismét szólnunk kell további célkitzésekrl, hisz a fejldés mozgatója a meg­ újulás, az innováció Tehát részesei vagyunk egy állandóan fejld folyamatnak. Lássuk - néhány fbb vonás keretében - hogy miként szolgálta Társaságunk a szakmai fejldést az 1982-1986 közötti idszakban, s milyen feladatok várnak az új vezetségre
1. Tudományos munka
1.1. A tudományos fejldés egyik záloga a •zakirodalom terjeszté•e Ez annál is inkább fontos, mert másfélezer mun­ kahelyre eljuttatja a tudomány újabb eredményeit. Ez pedig széles kör szakmai intelligencia kialakítását szolgálja.
A MGYT a két szaklap mellett - a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala engedélyével - 1987-ben elindítja „A gyógyszerészeti tudomány aktuális kérdései" c. sorozatot Ez évente kétszer, általában két-két monográfiában mutatja
17
Ugyancsak az újabb ismeretek terjesztését szolgálják különböz továbbképz brosúrák.. Biztató kezdet, hogy 1986-ban megjelent a Gyógyszerészi Kézikönyv, az állat­ gyógyászati brosúra és további kiadványok is következnek 1987-ben .. Most készítjük el a jöv évek terveit is.
Egy-egy tárgykör beható tanulmányozását teszik lehetvé a könyvtárak Az utóbbi évtizedek szakirodalmát igyekszünk összegyjteni az újonnan létesített Hgyes utcai könyvtárban Megfelel szakosítás lehetvé fogja tenni, hogy egyes korok gyógyszerészeti szakirodalma az egyes könyvtárakban (Sem­ melweis-, Ernyey-, kszegi, Hgyes utcai) áttekintheten hozzáférhet lesz.
I 2. A tudomány újabb eredményeit muta(ják be a kon­ ferenciák, eladóü/ések
Szervezeteink, szakosztályaink rendszeresen tartanak kü­ lönböz szint összejöveteleket Örvendetes, hogy az eínlítétt szervezetek különböz rendezvényei b lehetséget biztosí­ tanak mind a publikációk, mind a hallgatóság· részére.
Az elmúlt négy év konferenciái között több nemzetközi részvétel rendezvény is volt (Gyógyszeranalitikai-, Gyógy­ növény Szakosztály, Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet)..
1988 szén kívánjuk megrendezni a VIII. Magyar Gyógy„ szerésztudományi Kongresszust - nemzetközi részvétellel. F témaköre: a természetes eredet gyógyszerek sokrét kutatási eredményeinek bemutatása. A tárgykör be!- és külföldi kutatásairól való tanácskozás nagyon idszer ..
13. A tudományos fejldés alapvet kérdése az egyetemi képzés, továbbképzés, szakképzés állandó fejlesztése.
Hosszabb ideje szorgalmaztuk az 5 éves gyógyszerész­ képzés bevezetését, ez most megvalósulhat Újabb tárgy­ körök révén jobban megfelel a jelenlegi kívánalmaknak
HlZánkban a posztgraduális képzés jól szervezett és sok­ rét Szakterületünk régi törekvése, hogy az Orvostovább-
18
képz Egyetem keretein belül önálló Gyógyszerés;;tudományi Kar ill. több tanszék lássa el a nagy volumenu feladatot Ezt 'változatlanul szorgalmazzuk, meg~alósít~s.a közérde~
A tudományos fejldést jelentsen elomozditJa a tudoma­ nyos fokozattal rendelke~k számának n~vehdése A mi:nk_~~ helyek mellett Társasagunk szakoszta!~amak, ak~d,em1a1 bizottságainknak is támogatást kell nyujtamok aspl!~ns?k, számára. Szép fejldés mutatkozik a ~unka .mdlett keszu!o egyetemi doktori értekezések támogatasa teren is ,
Fokozatosan e1södik kapcsolatu?k a M~gyar Iud'?.~a: nyos Akadémiával Célunk i;ié~ a. fodomanro.S, Mmosito Bizottságon belül a gyógyszer eszi kepviselet erosltese.
2. Nemzetközi kapc 10/atok
2.1. Az 1984. évi budapesti FTP Kongiesi~,u'. több s_zem­ pontból is kiemelked esemény volt: l~hetos,e!';et nyuJt'?.tt több, mint 2000 résztvev személyes t~Ialkozasara A ~ul­ földi vendégek megismerkedhettek egyreszt a mag3'.ar gyo.gy· szerészet eredményeivel, másrészt fvárosunkklil es hazank több tájával Ugyanakkor a kongresszus~n me,gjelent a hazm tudományos és politikai élet több vezet,Je, ak1k kapcso~atba kerültek a magyar és nemzetközi gyógyszerészet vezetmvel Mind a kongresszust megelz sajtókonferencia, mmd az utólagos sajtóvisszhang tanúsította, hogy a kongresszus kiemelked esemény volt Kiemelend végül a kongresszuson elfogadott ún. budapesti deklaráció F eI::m~ annak kidom­ borítása, hogy gyógyszerrel kapcsolatos kerdesekben mmde­ nütt bevonandó a gyógyszerész szakértelme Ennek hang­ súlyozása képezte alapját hazai vezet szerveknél tett további látogatásainknak , .
22. Társaságunk cseieegyezménye.it (l:<DK, ~sehszlova~ia) bvítettük - az Egészségügyi Mimsztenum JOVáhagyásaval - további két országgal: Ausztriával és Finnországgal A további években még .Jugoszláviával, Bulgáriával és ~en­ gyelmszággal kívánunk egyezményt kötni. faek a megalla­ podások szakemberek kölcsönös látogatásai mellett szak-
19
Ugyancsak a fiatalok számára örvendetes, hogy régebbi törekvésünk realizálódott 1986-ban: bekapcsolódhattunk a gyógyszerészhallgatók nemzetközi szervezetébe, ahol a MOTESZ támogatásával 4 fiatal taggal képviseletünk elindult az IPSF keretében
23 .. A FIP mellett szoros az együttmködés a szocialista országok gyógyszerészeti társaságaival is. Rendszeres talál­ kozásaink eredménye többek között a kórházi szervezetek 1986. évi budapesti klinikai gyógyszerészeti szimpozionja. Megállapodás született az NDK, Csehszlovákia és Magyar­ ország fiatal gyógyszerészei eladói versenyének megszer­ vezésére, melyre els alkalommal 1988-ban kerül sor.
3 .. Ifjúsági munka
A Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek színvonala igazolja, hogy a gyógyszertári hálózatban állandó a tudományos problémák kidolgozása .. Tervünk az, hogy tudományos mun­ kahelyeken, tehát nem gyógyszertárban dolgozó fiataloknak külön vetélkedt indítsunk
Aktív utánpótlás nevelésének jó iskolái a klubössz~jöve­ telek. Országosan különböz személyes találkozási lehetsé­ geket szerveznek Ezek arra is alkalmasak, hogy a fiatalokat elkészítsük a közéleti szereplésre
20
4 J. A gyógyszerész szakértelme végigkÍléri a gyógyszett annak megszületésétl a beteg gyógyulásáig. Tagja a gyógy­ szerkutató csoportnak, aktív r.é_szese a nagyüzemi gyógyszer­ gyártásnak és -ellenrzésnek 0 irányítja a gyógyszerellátást, helytáll a közforgalmú és intézeti gyógyszertárakban és mind a beteggel, mind az orvossal szoros kapcsolatot tart fenn
Társaságunk szervezeti felépítése mindezeket a feladatokat kellen tükrözi. Szervezeteink megfelelen foglalkoznak az egyes területek tudományos és érdekképviseleti problé­ máival
42 Ahhoz, hogy a gyógyszerkutatásban és -gyártásban is biztosíthassuk a szükséges igényt, kell számú, jól képzett gyógyszerészre van szükség. Elssorban mint technológu~ok és analitikusok - elképzettségük révén - oszlopai a gyáriparnak Fokozatosan ersítenünk kell szerepünket az ipar irányításában is ..
43. A klinikai gyógyszerészet fejldése egyre fokozottab­ ban új feladatokat jelent a gyógyintézetekben mköd kolle­ gák számára. Ez a szakemberek kiválasztása mellett rend­ szeres továbbképzést és kell szakirodalmat igényel Így válhatunk a terápiát végzö orvos partnerévé .. Társaságunk Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete értékes javaslatokat dolgozott ki az intézeti gyógyszerellátás helyzetének javí­ tására
4.4. A közforgalmú gyógyszertári hálózatban is megindult a klinikai gyógyszerészet tendenciáinak megvalósítása, tehát a járóbeteg-ellátás információs lehetségeinek kiépí­ tése. Fontos, hogy a gyógyszerismertetés tárgyi és személyi foltételeit ersítsük Bvíteni kell a jól kezelhet, áttekinthet információs irodalmat Foglalkozni kell azonban késbbi megvalósítás céljából a számítógépeknek e téren való beve­ zetésével is.
A humán gyógyszerismertetés mellett régebbi tervünket szeretnénk megvalósítani: az állatorvosok számára történ
21
Javaslatokat tettünk a gyógyszerészeknek az egészségvé­ delmi kormányprogramba való bevonására. Ennek gyakor·· lati keresztülvitelében és eredményességében nagy szerep vár a MGYT széles kör hálózatára is
Társaságunk az 1986. évi közgylésen megalakította a Gyógyszertári Szervezetet Feladata a közforgalmú gyógy­ szertárak munkájának koordinálása, a hálózat problémáinak összegyjtése. Közvetlen személyes kapcsolatot tart fenn a MGYT területi szervezeteivel
S Szervezési feladatok
A fejlesztés kérdései szorosan összefüggnek egymással A gyógyszerészi hivatás vonzerejének, társadalmi presztí­ zsének biztosításához több tényezre van szükség:
Ismertté kell tenni a pályát a társadalomban s fleg a fiatalok körében. Általában nem ismert a gyógyszerész mun­ kája. St még kollégáink eltt sem mindig ismertek pi a gyógyszertári munka szépségei
A vonzer szerves része az anyagi megbe·csülés, valamint az élet- és munkakörülmények fejld volta Ez az érdek­ képviseleti munka állandó témája. Társaságunk a közgylés határozati javaslata értelmében fokozottabban kíván fog­ lalkozni érdekképviseleti kérdésekkel is.
Az egyetemi karok helyzete is felülvizsgálandó Dönt kérdés, hogy bvíteni tudjuk-e a képzési létszámot, hogy különböz területek szakemberszükségletét biztosíthassuk.
A mennyiségi növekedés pedig együtt járhat egy minségi fejldéssel, céltudatos kiválasztással. Tehetséges, rátermett vezeti utánpótlás nevelése, pályájuk egyengetése lehet e jöv záloga.
Foglalkozni kell a gyógyszerellátás rendszerével, szervezeti felépítésével A decentralizálásnak vannak elnyei. Kialakul­ hat egy jó vezet gárda, mely saját területéhez közel állva, állandó fejldést biztosíthat Szükségszer, hogy fejldjenek
22
a vidéki tudományos centrumok, melyek a szakmai fejldést, továbbképzést biztosítják és más megyéket is patronálhat­ nak. A decentralizálás hátránya lehet viszont az, hogy nem tud kialakulni egy 01szágos koncepció, ahol viszont ez fontos lenne. Ilyen pl. a gyógyszertárak forgalmi köre, a gyógy­ növényprofil stb A jöv f~jldését szolgálná, ha megfelel kompromisszum révén elvi kérdésekben egységes irányítás alakulna ki Ennek elnye többek között egy nagyobb szer­ vezeti egység erejében is rejlene
A MGYT többek között információ közvetít, koordináló szerv. Igyekeztünk tagjainkat idszer kérdésekrl tájékoz­ tatni és különböz vélemények összhangja révén a szükséges javaslatokat illetékesek felé továbbítani
Bármely hivatás és így a gyógyszerészet is akkor tudja f~jldését, helytállását biztosítani, ha alkalmazkodni tcd az idk változásához, új igények kielégítéséhez Fontos, hogy a társadalmi fejldésbe be tudjon illeszkedni s mind a vezetk mind a széles kör hálózatban dolgozó kollégák bizonyít­ sák a gyógyszerészi munka fontosságát
Dr. Nikolics Károly e. egyetemi tanár
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöke
23
HUNGARIAN PHARMACEUTICAL SOCIETY
(Summary)
The report gives…