of 222 /222

HALLA Průvodce světlem 2012/13 CZ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRŮVODCE SVĚTLEM 2012/2013 HALLA, a.s. Český výrobce svítidel www.halla.cz www.pruvodcesvetlem.cz Fotografie: Ester Havlová, Štěpán Bartoš Design: Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o.

Text of HALLA Průvodce světlem 2012/13 CZ

 • PRVODCE SVTLEM2012/2013

  HALLA PRVODCE SVTLEM 2012/2013 TITUL

 • Fotografie: Ester Havlov, tpn BartoDesign: Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o.Tisk: T.A. PRINT, s.r.o.

  HALLA 2012

  Podkovn za spoluprci:Ondej JelnekDan MertaKlra PuerovZuzana ProkopovJosef Musil

  HALLA PRVODCE SVTLEM 2012/2013 VOD

 • 3Praha je dnes se svou kulturou a architekturou ptm nejnavtvovanjm mstem Evropy a dvanctm nejoblbenjm mstem na svt. Na 10. Bienle architektury v Bentkch, jeho hlavnm tmatem bylo msto a vztah archi-tektury a spolenosti, se v rmci jednoho z vzkum objevila Praha jako druh msto s nejvtm potencilem rstu v Evrop.

  Pro ir veejnost v zahrani je znm zejmna jako historick msto se zachovalm architektonickm organismem, kter i vzhledem k socialistickmu experimentu nebyl pli zasaen stavebnmi intervencemi. Ti, kte sem pijdj za kulturou, se vracej spokojeni, e krom starho umn navtvili a poznali dostatek architektury modern, o souasn tvorb se vak mnoho novho nedozv. Krom dvou t staveb nenajdou ani na pohlednicch pklad nedvn realizace, kterou by se Praha pynila. Propagujeme vce svou minulost a nezpochybniteln ikony, ve vztahu ke sv dob jsme ji liknavj.

  Je tedy velkm pnosem, e spolenost HALLA, kter pat k esk osvtlovac pice a po dvacet let sv existence exportuje do vce ne 30 zem svta, se rozhodla spojit svoji nejnovj prezentaci osvtlovacch komponent s nejkvalitnj souasnou architekturou svho domovskho msta Prahy. Tm, e tento katalog bude k dispozici i zahraninm klientm a zkaznkm spolenosti HALLA, bude si moci i zahranin veejnost ovit, e se souasn esk architektonick produkce dostala na evropskou rove a e souas-n esk architektonick tvorba navazuje na historick obdob, kter eskou architekturu proslavila, a to pedevm ve zlatm vku eskho a praskho funkcionalismu.

  Spojen kvalitnho architektonickho konceptu s vynikajcm designem by mlo bt samozejmost, a tak je velmi pozitivn, e to plat i v ppad vyuit osvtlovacch komponent od spolenosti HALLA. Tuto symbizu na nejvy rovni lze vnmat i na vynikajcch fotogra ch pouitch v tto publikaci. Vysokou estetinost tomuto dialogu pin i skutenost, e snmky nafotila pedn esk fotografka modern a souasn architektury Ester Havlov.

  Na vbr prezentovanch staveb, v jejich interirech bylo pouito osvtlen od spolenosti HALLA, meme nahlet jako na jist subjektivn exkurz do architektonickho vvoje Prahy od polistopadovho obdob. Ten reflektuje dobu transformace po dlouhm socialistickm obdob i nstupu globlnho ekonomickho systmu v postkomunistickch zemch vchodnho bloku.

  Nejvt zmna nastv na konci devadestch let a na potku tetho tiscilet, kdy zan praktikovat souasn generace architekt a designr, tedy lid vkov a mylenkov spznnch. T ji bylo umonno konfrontovat sv ideje a zkuenosti s kolegy v zahrani a pinet do svch nvrh nov trendy.

  Ne nhodou do tto generace pat i zamstnanci HALLY, vnmajc poadavky architekt a designr stejnou optikou, dky n mohou exibiln tyto problmy a zadn eit.

  Prezentovan objekty i interiry samozejm promlouvaj pedevm globlnm jazykem, nebo v souasnosti ji nelze typologicky hovoit o architektue ist jen esk i prask, ale pedevm o kvalitn nebo nekvalitn. Pochopiteln i v tomto vbru lze vystopovat urit prvky, kter jsou sten speci ck pro eskou architekturu jist stdmost, istota, pklon k minimalismu i neofunkcionalismu.

  Jak dokazuje i tato publikace, esk architektonick i designov produkce se pibliuje evropskmu standardu v kontextu souasnch trend. Pi podrobnjm przkumu zde narazme na nkolik realizac pikov rovn, kter prezentuj i obrovsk potencil pro budoucnost. Dleit je z tohoto hlediska tak nsledovn progresivn architektury zamen na udritelnost a spornost, na n produkty HALLA reaguj stejnmi technickmi parametry a pouitmi materily.

  Zatmco esk pikov design ji nkolik let zskv velk kredit na mnoha zahraninch pehldkch v tvrd konkurenci vznamnch tvrc z celho svta, esk architektura k takovmu postaven zatm m. Na tto cest j me bt i npomocen vzjemn dialog prv se svtem eskho prmyslovho designu, dky nmu me proniknout na zahranin trhy.

  Na zatku tohoto textu jsem zmioval zlat obdob, kdy esk architektura a design udvaly evropsk, mon i svtov tn v tchto kreativnch odvtvch, kter velkou mrou ovlivuj estetickou kvalitu spoleenskho ivota. Vme, e i souasn produkce bude v rmci historickho pohledu na souasnou epochu alespo sten evokovat prv ona zlat lta eskho prmyslovho designu.

  Dan Mertaeditel Galerie Jaroslava Frgnera

  VTEJTE VPRAZEHALLA PRVODCE SVTLEM 2012/2013 VOD VTEJTE V PRAZE

 • 2

  3

  22

  2

  9

  2

  4

 • 4

  8

  3

  5

  5

  0

 • 1

  8

  3

  4

  3

  0

  2

  6

 • 38

  4

  1

  4

  4

  4

  0

  4

  6

  20

  32

  12

  14

 • 36

  4

  7

  28

  1

  6

  42

  17

 • Koe

  Nusle

  Vrovice

  Michle

  Chodov

  Kunratice

  eberov

  Psnice

  jezd u Prhonic

  HornMcholupy

  DolnMcholupy

  Petrovice

  Keslice

  Mikovice

  akovice

  Kbely

  Kyje

  Libu

  Kamk

  Hje

  Zbhlice

  Stranice

  Karln

  ikov

  Vinohrady

  Vyehrad

  Hluboepy

  Smchov

  Motol

  Steovice

  Bevnov

  Veleslavn

  Vokovice

  Hradany

  Lysolaje

  Holeovice

  Bubene

  MalStrana Star Msto

  Josefov

  Nov Msto

  LibeVysoany

  Hrdloezy

  Maleice

  Hostiva

  LhotkaHodkoviky

  Kr

  Modany

  KomoanyCholupice

  Velk Chuchle

  Mal Chuchle

  Slivenec

  Lochkov

  LahoviceRadotn

  Dejvice

  Troja

  StikovKobylisy

  blice

  Prosek

  Letany

  Bohnice

  imice

  Doln Chabry

  Sedlec

  Suchdol

  Hloubtn

  Hostavice

  trboholy

  Podol

  Radlice

  Jinonice

  Holyn

  Brank

  16

  34

  20

  23 40

  46 41 17

  29

  12

  30

  50

  24

  18

  42

  14

  22

  44

  26

  36

  38

  28

  48

  35

  32

  47

  PRAHA

 • 10

  Prosek 50

  12-51

  52-142

  143-209

  210-211

  212-216

  HALLA PRVODCE SVTLEM 2012/2013 VOD OBSAH

  www.pruvodcesvetlem.cz

  PRVODCE SVTLEM2012/2013

  Letohrdekkrlovny Anny

  Chrm Sv. Mikule

  Staromstskradnice

  ZOO Praha

  Nrodn muzeum

  Petnskrozhledna

  Lanov drha

  Tanc dm

  Prask hrad

  Prmyslov palc

  Vyehrad

  Kostel Nejsvtjho Srdce Pn

  Legenda

  Karlv most

  ikovsktelevizn v

  Metronom

  Strahovskstadion

  Odkaz na strnku

  Hlavn silniceOstatn silnice

  Realizace

  eka Vltava

  Mstsk st

  REALIZACE

  KATALOG

  TECHNICK SPECIFIKACE

  SVTELN ZDROJE

  REJSTK

  UNDA 54MILA 58TREND 62PURI 64LEIRA 66RUNDO 68ELUMI 72HUGE 76GRONA 80NOAH 82SARI 83

  RAZI 84STUBI 85NORD 86LUNCI 88ALUMO 90ZULI 92DELI 94SURA 96SAZA 98LINA 102LUMIA 106

  VARI 110MOZA 114RAMO 116SOLDE 120GATU 122BONDI 126BURE 130TURE 132TORVE 136VERDE 138BASI 140

  VODAFONE 12GOLFOV KLUB HOSTIVA 14KADENICTV BOMTON 16AIR BANK 17OBCHODN DM KOTVA 18RDIO SVOBODN EVROPA 20POLIKLINIKA KARTOUZSK 22SP A VO GRAFICK 23LETIT PRAHA RUZYN 24

  CENTRUM GALERIE HARFA 26SPORTOVN AREL HAMR-BRANK 28AUTOSALON BMW INVELT 29SYKORA HOME PRAHA 30JUSTIN PALC 32MACHINE HOUSE 34MEGA BUF FAT VUT 35NESTL 36ESK ROZHLAS 38

  PIERRE CARDIN 40BLAEK 41BB CENTRUM BUDOVA GAMMA 42GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA 44SALAMANDER 46CITY TOWER 47E-GATE PPF 48 HALLA 50

 • HALLA PRVODCE SVTLEM 2012/2013 VOD OBSAH

  UNDA 54 MILA 58 TREND 62 PURI 64 LEIRA 66

  RUNDO 68 ELUMI 72 HUGE 76 GRONA 80 NOAH 82

  SARI 83 RAZI 84 STUBI 85 LUNCI 88NORD 86

  ALUMO 90 ZULI 92 DELI 94 SURA 96 SAZA 98

  LINA 102 LUMIA 106 VARI 110 MOZA 114 RAMO 116

  SOLDE 120 GATU 122 BONDI 126 BURE 130 TURE 132

  TORVE 136 VERDE 138 BASI 140

 • 12

  BONDI 126

  BONDI 126

  HALLA VODAFONEPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

  VODAFONEVinohradsk 167, Praha 10 / 504'37.762"N, 1429'16.444"EArchitekt: IO Studio, Luka Kriek, Radek Blha / Realizace: 2011

  Interir CEC vznikl k prezentanm elm pro zkaznky spolenosti Vodafone. Zkaznci jsou zde prostednictvm nejmodernjch technologi seznmeni s irokou nabdkou slueb a produkt spolenosti. Audiovizuln zitek je podpoen silnm a originlnm ztvrnnm celho prostoru, kter je skrze celoprosklenou stnu vizuln propojen s kavrnou Fuel od stejnho studia. Uspodnm do tzv. zkaznick cesty zkaznk nejprve vstupuje do relaxan zny, z n je pomoc organickch stn intuitivn lkn do vstupn welcome zny. Vybaven centra tvo nbytek kompletn vyroben na mru. Vzhledem k velk lenitosti interiru bylo nutn pout rzn typy svtidel. Osvtlen je zde pm i nepm, aby bylo dosaeno ideln a pro zkaznky firmy pjemn atmosfry. Cel nvrh je konstruovn jako mobiln kvli plnovanmu pesunu do nov budovanho administrativnho komplexu v roce 2014.

 • 13

  BONDI 126 BONDI 126

  BONDI 126

  HALLA VODAFONEPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 14

  LINA 102

  HALLA GOLFOV KLUB HOSTIVA

  GOLFOV KLUB HOSTIVA Hornomcholupsk 565, Praha 10 / 502'52.112"N, 1433'5.659"EArchitekt: ADR, Petr Kol, Ale Lapka / Realizace: 2003-2007

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 15

  LINA 102

  HALLA GOLFOV KLUB HOSTIVA

  Modern golfov arel je umstn mezi silnic, trat a prmyslovou znou pesto se podailo vytvoit bjen nov sportovit s nezbytnmi hjky, jezrky a trvnky. Perlou msta je klubov dm, kter obsahuje konferenn prostory, meetingov sl, atny, lon boxy, prodejnu golfovch poteb a pjemnou restauraci s velkou terasou. st stavby, je je tvoena dvma propojenmi kubusy, autoi obloili svrznou prkennou konstrukc ve tech vrstvch. Obklad simuluje hustou trvu vlnc se ve vtru a vrazn pibliuje stavbu prodnmu okol. Vznikla v podstat socha, kter doke pobavit a zrove skrv tetinu stavby. Autoi svtelnho parku museli navrhnout zajmav kombinace pro elegantn restauran st pracujc s moder-nm barem na jedn stran, na stran druh pak nali odpovdajc een pro odpalit a dal spe kancelsk prostory vyadujc speci ckou prci se svtelnmi zdroji.

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 16

  LUMIA 106 LUMIA 106

  HALLA

  KADENICTV BOMTONVyskoilova 2, Praha 4 / 502'50.978"N, 1427'18.781"EArchitekt: heyworth studio architekti / Realizace: 2002

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE KADENICTV BOMTON

 • 17

  HUGE 76 ELUMI 72

  HUGE 76 ELUMI 72 HUGE 76 ELUMI 72

  HALLA

  AIR BANKVodikova 24, Praha 1 / 504'48.562"N, 1425'25.273"EArchitekt: Ian Bryan Architects / Realizace: 2010-2011

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE AIR BANK

 • 18

  BURE 130

  HALLA

  OBCHODN DM KOTVARevolun 1/655, Praha 1 / 505'22.146"N, 1425'40.386"EArchitekt: Vra a Vladimr Machoninovi / Realizace: 1971-75 / Rekonstrukce: 2008-2011

  OBCHODN DM KOTVAPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 19

  BURE 130 GATU 122

  BURE 130

  HALLA

  V Praze nebyl od doby funkcionalistick Bl labut do 70. let postaven jedin plnosortimentn obchodn dm. Sout na nejvt OD v zemch za eleznou oponou vyhrl nvrh manel Macho-ninovch v konkurenci dalch 21 projekt. Cel objekt je zaloen na hexagonln struktue, jej kad skladebn modul je vytvoen montovanm elezobetonovm sloupem se estic ikmch vzpr, kter vdy podpraj estihelnkov desky s maximlnm rozponem konstrukce 14,2 m. Jednotliv rzn velk patra jsou tak vzdun s minimem svislch podpor. Na to reaguje i rekonstrukce a celkov revitalizace objektu, je probh od roku 2008. Draz je stle kladen na istotu a lehkost interiru, eho je docleno i dky promylenmu osvtlen. Oiven se tk tak exteriru budovy, pedevm termlnch skel a obkladu z eloxovanho hlinkovho plechu. Cel stavb pak korunuje systm teras s asnm a mlo znmm vhledem na centrum Prahy.

  OBCHODN DM KOTVAPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 20

  LUMIA 106

  HALLA

  RDIO SVOBODN EVROPAVinohradsk 3333/159a Praha 10 / 504'44.040"N, 1428'42.600"EArchitekt: Cigler Marani Architects, Jakub Cigler, Vincent Marani / Realizace: 2008

  Jedna z velmi komplikovanch praskch staveb architekti museli eit nejen vrazn bezpenostn opaten, ale tak poadavky spor energie, a tm zatit projekt rozhlasov budovy adou netypickch rol. Souasn museli vzt v potaz koly reprezentativnho sdla mezinrodn rozhlasov spolenosti. Dky pouit sklennch zpevnnch centrlnch stn s ocelovmi sloupy, rastry i nosnky, kter propoutj denn svtlo do komunikanho a redaknho atria, se jinak mohutn stavba, majc ve svch tyech rozch masivn betonov ve se studii a technologiemi, zd pjemn odlehen. Rozlehl prhledn atrium si vydalo speciln koncepci osvtlen, kter spolu s dalmi zdroji ped budovou a u vchod na pozemek podtrhuje eleganci a vznosnost architektonickho een. Vraznm architektonicky vdnm a divadelnm prvkem je v noci osvtlen teflonov plachta nad hlavnm vchodem.

  RDIO SVOBODN EVROPAPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 21

  LUMIA 106

  BURE 130

  HALLA RDIO SVOBODN EVROPAPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 22

  LINA 102

  LINA 102

  HALLA

  POLIKLINIKA KARTOUZSKKartouzsk 3274/10, Praha 5 / 504'24.348"N, 1424'3.078"EArchitekt: Bursk Holding, a.s. / Realizace: 2010

  POLIKLINIKA KARTOUZSKPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 23

  LINA 102

  SURA 96

  HALLA

  SP A VO GRAFICK Hellichova 535/22, Praha 1 / 505'4.149"N, 1424'11.204"EArchitekt: Ji Ryme / Realizace: 2006

  SP A VO GRAFICK PRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 24

  TURE 132

  HALLA

  LETIT PRAHA RUZYN K Letiti 6, Praha 6 / 505'47.637"N, 1417'33.933"EArchitekt: Alois Nikodm, Zdenk Volman, Tom Janeek, Pavel Mansfeld (Mansfeld I.D.C.)Realizace: 2002-2005

  LETIT PRAHA RUZYN PRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 25

  TURE 132

  TURE 132

  TURE 132

  HALLA

  Jedna z nejvtch eskch staveb souasnosti (5 hlavnch st a 190 dalch objekt), dokon-en na jae 2006, pinesla na ploe pesahujc 53 000 m strukturu odbavovacch, servisnch i dalch slueb, kter pomohla znsobit kapacitu letitnho provozu na vce ne 12 000 000 cestujcch ron. Znan minimalistick a pitom funkn een prostor zaadilo toto letit opt na piku svtov dopravn architektury. Ta zcela samozejm pot s dokonalm osvtlenm jako se zkladnm stavebnm kamenem eenho prostoru. Nroky na svteln vybaven pro celou adu druh vyuit byly znan a pijata byla pouze bezchybn a pln funkn een.

  LETIT PRAHA RUZYN PRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 26

  HUGE 76

  HALLA

  CENTRUM GALERIE HARFAeskomoravsk 2420/15a, Praha 9 / 506'14.073"N, 1429'26.884"EArchitekt: Moshe Zur Architects International / Realizace: 2008-2010

  CENTRUM GALERIE HARFAPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 27

  TORVE 136

  HUGE 76

  HALLA

  Toto nejvt obchodn a zejmna administrativn centrum v Praze se zajmavmi sklennmi fasdnmi prvky, imitujcmi botanick vzory, se nachz v tsn blzkosti O2 arny v Praze ve Vysoanech. Na rozloze 49 000 m nabz pes 160 obchod, kavrny, sluby, kvtinstv, terasovou sten zahradu, restaurace, food court, velk dtsk hit, ledov kluzit, zbavn vodn prvky a multimediln atrakce. Jeho specifikem je nejen dobr dopravn spojen (vlaky, metro, tramvaje, autobusy), ale tak rychlost vstavby. Soust jsou i npadit kancelsk budovy o rozloze 20 000 m. I zde, v tradin halov obchodn galerii, v kancel-skch prostorch a ve velkoplon restauran minimalistick jdeln volili projektanti odpov-dajc svteln zdroje, ladc s lehkm, do hnda zbarvenm sedacm nbytkem.

  CENTRUM GALERIE HARFAPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 28

  SAZA 98

  LUMIA 106

  HALLA

  SPORTOVN AREL HAMR-BRANKVltavan 1542, Praha 4 / 501'40.527"N, 1424'8.294"EArchitekt: Studio M, Petr Husk / Realizace: 2007

  SPORTOVN AREL HAMR-BRANKPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 29

  ELUMI 72 ELUMI 72

  HALLA

  AUTOSALON BMW INVELTJeremiova 1127/5, Praha 5 / 502'22.621"N, 1419'34.558"EArchitekt: Vratislav Kuera / Realizace: 2011

  AUTOSALON BMW INVELTPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 30

  ELUMI 72

  HALLA

  SYKORA HOME PRAHAeskomoravsk 183, Praha 9 / 506'9.396"N, 1429'55.478"EArchitekt: Atelier 91, Richard Turna, Ivo Gajdok / Realizace: 2006-2009

  Rodinn rma Sykora z Vizovic realizovala vstavbu ji dvou identickch obchodnch dom (druh objekt se nachz v Brn) s charakteristickou vlcovou pedsunutou v a zporn sklonnou eln sklennou stnou, umoujc sledovat obchodn nabdku i pi veernm umlm osvtlen. Produkty rodinn firmy jsou doplovny koncepc shop-in-shop, kdy m zkaznk monost si prohldnout a zakoupit zbo od nejlepch znakovch vrobc zde napklad Aston Martin, Bang & Olufsen, Rolf Benz, Arcada, Jespen, Koupelny Ptek, Max Divani. Do prodejnch prostor vak proln dal zajmav koncept, Sykora Home Gallery, kter prezentuje nejen vstavy znmch i zanajcch kvalitnch autor mal a socha, ale tak jejich stlou nabdku. Pro svtelnou podporu tchto odlinch prodejnch cl je zapoteb volit specifick postupy i zdroje. I zde je proto svtlo zkladnm architektonickm prvkem.

  SYKORA HOME PRAHAPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 31

  ELUMI 72 GATU 122 DELI 94

  LINA 102

  HALLA SYKORA HOME PRAHAPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 32

  ZULI 92 TORVE 136

  HALLA

  JUSTIN PALC28. pluku 1533/29b, Praha 10 / 504'19.848"N, 1427'53.686"EArchitekt: Helika, Vladimr Kruk, Petr Olexa, Rekonstrukce: Ludk Hauzrek, Veronika Kubtov / Realizace: 2003-2006

  JUSTIN PALCPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 33

  TORVE 136

  TORVE 136

  HALLA

  Nov estipatrov objekt o celkov ploe pes 250 000 m spolu se temi rekonstruovanmi budovami bvalch kasren nabdl stechu nad hlavou nejen 1 000 zamstnanc, ale tak msto pro tyi prask obvodn soudy a pslun sttn zastupitelstv. Komplex obsahuje 100 soudnch jednacch sn ty rznch velikost, 38 specilnch mstnost pro utajen vslechy, m tak 30 vazebnch cel, draebn sl, konferenn mstnosti, rejstky trest nebo odbornou knihovnu. Arel je propojen podzemnmi chodbami a stny vstupn haly a chodeb maj v kadm podla odlinou barvu ervenou, zelenou, modrou a lutou. Struktura palce oddluje pohyb osob tak, aby se justin personl, soudci a sttn zstupci dostvali do styku s veejnost a v jednac sni vude jinde je vzjemnmu nhodnmu kontaktu zamezeno. Dm m postaujc mnostv malch oken, o to vt nroky byly vak kladeny na svteln een podle typu zamen jednotlivch prostor.

  JUSTIN PALCPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 34

  TURE 132

  HUGE 76 HUGE 76

  HALLA

  MACHINE HOUSEaldova ul., Praha 8 / 505'30.066"N, 1427'21.888"EArchitekt: QARTA, Ji ezk, M. A. Tom, Petr Holub / Realizace: 2004

  MACHINE HOUSEPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 35

  SURA 96

  ELUMI 72 TORVE 136 LINA 102 TORVE 136

  HALLA

  MEGA BUF FAT VUTThkurova 7, Praha 6 / 506'15.909"N, 1423'21.581"EArchitekt: Daniel Smitka / Realizace: 2010

  MEGA BUF FAT VUTPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 36

  LINA 102

  LINA 102 TORVE 136

  HALLA

  NESTLMezi Vodami 31, Praha 4 / 500'51.300"N, 1424'2.977"EArchitekt: Omicron K, Martin Kotk / Realizace: 2006-2009

  Modern kancelsk objekt vybudovan v bvalm prmyslovm arelu modansk okoldovny ORION vytv vrazn prosklen budova ve tvaru psmene U s pti nadzemnmi a dvma podzemnmi podlami pro 350 zamstnanc. Stavba psob jako leskl ern hranol pokryt probarvenm fasdnm sklem. Budova obsahuje velkoplon kancele orientovan do prostornho atria plnho zelen. Tvar stavby je rovn ovlivnn konferennm a kolicm centrem. V budov je tak vvojov kuchyn, senzorick laborato, jdelna pro zamstnance a firemn prodejna. Architekti v objektu navrhli vodn stnu o rozmrech 3,5 x 7 m s tekouc vodou a terasu z tropickho deva s vhledem na Vltavu. Prce se svtlem se zde setkala i s dalm zajmavm poadavkem nepmm specilnm osvtlenm atria pomoc reflektor a zrcadel zavench na ocelov konstrukci jeho zasteen.

  NESTLPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 37

  RAMO 116 DELI 94 TORVE 136

  HALLA NESTLPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 38

  VARI 110

  HALLA

  ESK ROZHLASmsk 13, Praha 2 / 504'40.271"N, 1426'1.568"EArchitekt: A.D.N.S. architekti / Realizace: 1994; 1998-2000

  Budova eskho rozhlasu z roku 2000 obsahuje ve nezbytn pro modern rozhlasov provoz nahrvac a vyslac studia, archivy, studijn mstnosti a kancele. Stavba je nenpadn, obloen naervenalm skotskm pskovcem a nepekrauje vku okolnch dom. Zajmavm konstruknm i vizulnm prvkem v interiru prosvtlovac spojovac vstupn haly jsou masivn protihlukov pruiny, kter nadnej celou studiovou st stavby. Za pozornost stoj i barevn a materilov koncept interiru vech pater. O nkolik let pozdji pipojen administrativn centrum od stejnho architektonickho ateliru je obloeno tmavou edozelenou brazilskou ulou s okennmi rmy z prodn skandinvsk borovice. Tato stavba s velkoplonmi kancelemi dnes poskytuje pste pro dal rozhlasov admini-strativn provozy a tvo s pvodnmi segmenty rozhlasovch budov nedln celek provozn i nzorov.

  ESK ROZHLASPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 39

  VARI 110 BURE 130 VARI 110 BURE 130

  VARI 110 TURE 132

  HALLA ESK ROZHLASPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 40

  VARI 110

  ELUMI 72 VARI 110 VARI 110

  HALLA

  PIERRE CARDINNa Pkop 12, Praha 1 / 505'6.043"N, 1425'30.471"E

  PIERRE CARDINPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 41

  VARI 110

  VARI 110 GATU 122

  HALLA

  BLAEK Vclavsk nmst 783/24, Praha 1 / 504'57.616"N, 1425'30.141"EArchitekt: Petr Hjek / Realizace: 2011

  BLAEK PRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 42

  GATU 122

  BURE 130

  HALLA

  BB CENTRUM BUDOVA GAMMAZa Brumlovkou 266/4, Praha 4 / 502'49.225"N, 1427'29.250"EArchitekt: Aulk Fier architekti, Jan Aulk, Jakub Fier, Tade Matouek / Realizace: 2005-2006

  BB CENTRUM BUDOVA GAMMAPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 43

  GATU 122

  GATU 122

  HALLA

  Palc Gamma je soust komplexu budov znmho jako BB Centrum, kter le v Praze na Pankrci v bezprostedn blzkosti magistrly a do souasnho tvaru narst bezmla patnct let, piem vytv jakousi praskou vstupn vizitku modern architektury. Autoi v souladu s investorem vytvoili skuten msto pona-jcho novho tiscilet, naprosto novtorsky a v eskch podmnkch ojedinle zvldli krut zadn postupn budovat domy, kter mus elit brutlnmu hluku, generovanmu petenou dopravn spojnic. Proto se stavby krout, lmou, vydouvaj, a samozejm kryj vemonmi rastry, aluziemi, okenicemi a zbranami. Vechny zde vybudovan kancelsk stavby maj velk a zejmna vysok sklenn atria, kter krom komunikanch kol mus pracovat se svtlem. Je teba, aby cel svteln systm od zkladu a nevtrav eil zten svteln podmnky a skvle doploval interir i dotoval prostory dostatenmi svtelnmi vkony.

  BB CENTRUM BUDOVA GAMMAPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 44

  RUNDO 68 SURA 96

  HALLA

  GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA Betlmsk nmst 351/6, Praha 1 / 505'3.404"N, 1425'4.378"EArchitekt: Jaroslav Fragner; A.D. Studio, Lubo Jra / Rekonstrukce: 1950-1954; 2008-2009

  Galerie vznikla v rmci rekonstrukce pamtkov chrnn Betlmsk kaple v pilehlm kolejnm dom v 50. letech 20. stolet a v 60. letech byla pojmenovna na poest autora, architekta Jaroslava Fragnera. Tak vstavn program byl zen na architekturu a uit umn. Dal rekonstrukce probhla a po vce ne padesti letech. Jejm hlavnm zmrem bylo umstit ocelov schodit z patra do nov zbudovan pdn vestavby ve 2. pate. Zde vznikla nejen kancel pro veden galerie, ale tak nov vstavn prostory, kter tak roziuj monosti vystavovn doposud vzan jen na hlavn sl a foyer na jednom podla. Vzhledem k minimlnm monostem pirozenho osvtlen galerijnch i kancelskch prostor bylo nutn instalovat nkolik rznch typ umlho osvtlen tak, aby bylo dosaeno kvalitnho psunu svtla ke vem vystavenm projektm, komunikacm i kanceli.

  GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA PRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 45

  SURA 96 RUNDO 68

  SURA 96 RUNDO 68 LEIRA 66

  LUNCI 88

  HALLA GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA PRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 46

  GATU 122

  GATU 122 GATU 122

  HALLA

  SALAMANDERVclavsk nmst 12, Praha 1 / 504'59.711"N, 1425'27.207"EArchitekt: Jindich Bro, spoluprce s CAM Architekti / Realizace: 2005

  SALAMANDERPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 47

  BURE 130

  BURE 130

  HALLA

  CITY TOWERHvzdova 1716/2B, Praha 4 / 503'1.501"N, 1426'10.098"EArchitekt: Richard Meier & Partners, spoluprce Ale Papp / Realizace: 2006-2007

  CITY TOWERPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 48

  DELI 94

  HALLA

  E-GATE PPFEvropsk 2690/17, Praha 6 / 505'59.007"N, 1423'18.146"EArchitekt: 4a architekti, Petr Ektein, Tereza Pardonov-Ciglerov; interir: mimolimitRealizace: 2007/2008

  E-GATE PPFPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 49

  DELI 94

  DELI 94

  HALLA

  Tepna Evropsk tdy je hlavn spojnic letit s mstem. A je pojata velkoryse, nachz se zde zstavba urbanisticky i architektonicky rozpait. Z jedn strany je Evropsk lemovna blokovou zstavbou, z druh pak solitry rznho stylu i kvality. 4a architekti proto v tomto ppad vsadili na stzliv luxus. Administrativn objekt je ihned rozpoznateln velkolep pojatou rmovou konstrukc s velkoformtovmi skly. Tm je pvod dennho svtla zaruen, pesto je v objektu dmysln vyeeno i osvtlen uml, a to s vekerou eleganc a funknost. Atraktivn vzhled je uvnit vytven racionlnm dlenm do t sekc kolem atria. Sloupov systm je uprosted kad sekce doplnn podlnm jdrem komunikac a socilnho zazen. eln fasda mrn vynv smrem do ulice; je reakc na nron pedsazen protj fasdy a sousedn hotel Diplomat, jeho znan odstup od Evropsk tdy kaskdovit koriguje.

  E-GATE PPFPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 50

  TREND 62

  TREND 62

  HALLA

  HALLALitvnovsk 288/11, Praha 9 / 507'22.746"N, 1429'9.464"EArchitekt: Ji Ryme / Realizace: 2006

  HALLAPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • 51

  ELUMI 72 ZULI 92

  LEIRA 66 ZULI 92

  HALLA

  Sdlo firmy zamen na vrobu osvtlovacch systm je zajmavou ukzkou pestavby typickho sdlitnho objektu takzvan obansk vybavenosti, v tomto ppad bval istrny drustva Druchema. Pi zdail realizaci vyuil architekt ternnho zvlnn a vchod umstil do prvnho provoznho podla, kam se zkaznk dostane po lvce. Npadn a esteticky funkn je vyuit zelen, kter prostupuje celm prostorem a sdlo zcela obklopuje. Okol tak barevn koresponduje se zelenkavou barvou fasdy v kombinaci s obkladem z cetrisovch desek. Velkou roli hraje i sklo, je nejen dm pokrv, ale vstupuje tak do interiru ve form dlicch stn. Veden firmy m v objektu k dispozici kancele nejrznjch velikost, zasedac mstnosti, oddychovou st a samozejm i vzorkovnu. Svtidla jsou v interiru sdla firmy HALLA jednoznanmi, avak nevtravmi dominantami. Rzn typy osvtlovacch systm jsou zde funkn pouity tak, aby pln odpovdaly potebm danho osvtlovanho prostoru.

  HALLAPRVODCE SVTLEM 2012/2013 REALIZACE

 • HALLA

  52

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • HALLA

  53

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  KATALOG

 • UNDA HALLA

  UNDA54 UNDA je osvtlovac systm tvoen kombinac dvou typ samostatnch svtidel. Kombinac tchto typ je mon vytvoit irokou klu trojrozmrnch sestav rznch tvar (kruh, vlna apod.). Oba typy modul, rozdln v horizontlnm zaoblen, jsou vyrobeny z ohnutho hlinkovho prolu, doplnny o difuzory s vysokou propustnost svtla a vybaveny LED osvtlenm. Rmy jsou dostupn v bl, ern nebo stbrn barv se strukturovanm povrchem. Design svtidel navrhl vznamn holandsk architekt a designr Rob van Beek.

  POPIS

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Design: Rob van Beek

 • UNDAHALLA

  55TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJENZvsn Tleso

  Optick systm

  Hlinkov prol upraven vypalovanou prkovou barvou

  Speciln oplov difuzor

  LED 230V, 50HzSvtidla jsou vybavena elektronickm transformtorem Dal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • UNDA HALLA

  UNDA56

  Rozmr d//v (mm)

  1345x406x144

  143

  Rozmr d//v (mm)

  1345x406x144

  143

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • UNDAHALLA

  57

  Koncovka

  143

  Stropn kalek

  143

  Spojka sestavy

  143

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • MILA HALLA

  MILA58PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Osvtlovac systm MILA nabz neomezen vbr rznch tvar kombinac pouze jedinho svtidla. Jednotliv svtidla jsou spojena uniktnm magnetickm systmem bez pouit dalch nstroj, proto je sestaven osvtlovacho systmu velice jednoduch a umouje mnoho tvarovch variant. Svtidla jsou vybavena nejnovjmi LED moduly, kter jsou rozmstny uvnit svtidla z hlinkovch prol rznch barev (bl, ern nebo stbrn). Design svtidla navrhl vznamn holandsk architekt a designr Rob van Beek.

  POPIS

  Design: Rob van Beek

 • MILAHALLA

  59TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJENPisazen

  Zvsn

  Nstnn

  Tleso

  Optick systm

  Hlinkov prol upraven vypalovanou prkovou barvou

  Speciln oplov difuzor

  LED 230V, 50HzSvtidla jsou vybavena elektronickm transformtorem Dal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • MILA HALLA

  MILA60PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • MILAHALLA

  61

  Rozmr d//v (mm)

  1040x445x70

  143

  Distance

  144

  Lankov zvs

  144

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • TREND HALLA

  TREND62PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Svtidla rodiny TREND reaguj na souasn vvoj komunikan techniky, nejvce svm vzhledem. Pomrn jednoduch tvar, kter je inspirovn modernmi telekomunikanmi pstroji, dopluj vlastnosti plnohodnotnho osvtlen, kterho lze doshnout pouitm modernch LED technologi, ppadn i klasickch linernch zivek. Svtidla jsou zvsn i pisazen, a tak sktaj irok monosti svho uplatnn, zejmna v komernch prostorech, recepcch a jednacch mstnostech.

  POPIS

 • TRENDHALLA

  63TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJENPisazen

  Zvsn

  Nstnn

  Tleso

  Optick systm

  Eloxovan hlinkov prol

  Oplov difuzor z PMMA

  Linern zivky LED

  230V, 50HzSvtidla jsou vybavena elektronickm pedadnkem nebo elektronickm transformtoremDal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

  Rozmr d//v (mm)

  758x390x70

  144

  Rozmr d//v (mm)

  1220x940x70

  145

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • PURI HALLA

  PURI64PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Svtidla rodiny PURI reprezentuj kruhovou bezrmekovou vestavnou mont do stropu. Vynikaj jednoduchm tvarem, relativn snadnou aplikac a zejmna vbornou uniformitou svtc plochy. K dispozici jsou tyi rzn prmry tak, aby bylo dosaeno maximln istho dojmu osvtlovanch prostor. Svtidla PURI svm jednoduchm designem naprosto splynou s interirem, a proto jsou vhodn pro osvtlovn v obchodnch centrech, spoleenskch a kulturnch zazench nebo reprezentanch prostorech.

  POPIS

 • PURIHALLA

  65

  Rozmr /v (mm)

  450x120

  650x120

  950x120

  1240x120

  145

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Vestavn Tleso

  Optick systm

  Hlinkov plech

  Oplov difuzor z PMMA

  Linern zivkyKruhov zivkyKompaktn zivky

  230V, 50HzZivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkemDal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • LEIRA HALLA

  LEIRA66PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Stojac svtidla rodiny LEIRA vynikaj lehkost designu. Tato svtidla existuj ve tech rznch provedench: s nestmvatelnm elektronickm pedadnkem, stmvateln pomoc tlatka i automaticky zen prezennm a pohybovm idlem. Svtidla jsou osazena zdroji TC-L a mikroprizmatickm optickm systmem, optick innost pak dosahuje 77 %. Svtidla jsou vhodn pro osvtlovn v kancelskch a spoleenskch prostorech nebo v jednacch a zasedacch mstnostech.

  POPIS

 • LEIRAHALLA

  67

  Rozmr d//v (mm)

  615x325x1840

  146

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Stojac Tleso

  Optick systm

  Hlinkov prol upraven vypalovanouprkovou barvou

  Mikroprismatick optick systm

  Kompaktn zivky 230V, 50HzSvtidla jsou vybavena stmvatelnm nebo nestmvatelnm elektronickm pedadnkem

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • RUNDO HALLA

  RUNDO68PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Jemn design rodiny RUNDO dokonale vyuv oblch tvar. Svtidla jsou dostupn jak v zkladnch geometrickch tvarech, tak i v dalch tvarov pestejch variantch. Jako psluenstv lze objednat moduly k odsazen svtidla od stropu, co v kombinaci s pmo-nepmm osvtlenm vytv velmi zajmav efekt v podob svteln aury. Prv rzn monosti zaven a pisazen roziuj spektrum nesetnch aplikac, nejvhodnj pouit je v obchodnch a administranch prostorech, prezentanch mstnostech nebo v kulturnch zazench.

  POPIS

 • RUNDOHALLA

  69

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn

  Pisazen

  Nstnn

  Tleso

  Optick systm

  Eloxovan hlinkov prol Hlinkov prol upraven vypalovanou prkovou barvou

  Oplov difuzor z PMMAMikroprismatick optick systm

  Kompaktn zivky Linern zivky Kruhov zivkyLED

  230V, 50HzZivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkem Dal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

 • RUNDO HALLA

  RUNDO70

  Rozmr d//v (mm)

  922x155x70

  1222x155x70

  1522x155x70

  146

  148

  Rozmr d//v (mm)

  350x350x70

  600x600x70

  147

  148

  Rozmr d//v (mm)

  600x600x70

  147

  Rozmr /v (mm)

  370x70

  450x70

  650x70

  147

  149

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • RUNDOHALLA

  71

  Rozmr d//v (mm)

  900x900x70

  148

  Distance pro odsazen tvercovch

  a kruhovch svtidel

  149

  Distance pro odsazen ovlnch svtidel

  149

  Lankov zvs pro ovln svtidla

  149

  Distance pro odsazen kruhovch svtidel

  149

  Lankov zvs, 3 lanka

  149

  Lankov zvs, 4 lanka

  149

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • ELUMI HALLA

  ELUMI72PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Svtidla rodiny ELUMI jsou samostatn zvsn, pisazen nebo nstnn svtidla s pmo-nepmm i pmm vyzaovnm. Jsou tvoena velice tenkm hlinkovm rmekem, do kterho je vsazen oplov difuzor. Svtidla jsou vyrbna v mnostv rznch tvar a rozmr. Dky pjemnmu difuznmu rozptylu svtla a znan tvarov variabilit naleznou svtidla rodiny ELUMI irok uplatnn ve spoleenskch, reprezentanch nebo obchodnch prostorech.

  POPIS

 • ELUMIHALLA

  73

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn

  Pisazen

  Nstnn

  Polovestavn

  Tleso

  Optick systm

  Eloxovan hlinkov prol Hlinkov prol upraven vypalovanou prkovou barvou

  Oplov difuzor z PMMA

  Kompaktn zivky Linern zivky Kruhov zivky

  230V, 50HzZivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkem Dal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

 • ELUMI HALLA

  ELUMI74

  Rozmr d//v (mm)

  600x180x55

  900x180x55

  1200x180x55

  1500x180x55

  151

  Rozmr d//v (mm)

  900x180x46

  1200x180x46

  1500x180x46

  150

  Rozmr d//v (mm)

  600x600x55

  900x900x55

  150

  Rozmr /v (mm)

  370x55

  150

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • ELUMIHALLA

  75

  Rozmr d//v (mm)

  340x340x55

  600x600x55

  600x600x119

  900x900x55

  151

  152

  Rozmr d//v (mm)

  600x80x46

  600x120x46

  900x80x46

  900x120x46

  1200x80x46

  1200x120x46

  1500x80x46

  1500x120x46

  152

  Lankov zvs, 4 lanka

  153

  Lankov zvs, 3 lanka

  153

  Rozmr /v (mm)

  310x55

  370x55

  151

  152

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • HUGE HALLA

  HUGE76PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Osvtlovac systm rodiny HUGE zahrnuje samostatn jak zvsn, tak i pisazen svtidla. Jejich tvar je denovn zkm hlinkovm rmekem. Dky rznm tvarm a irokmu spektru svtelnch zdroj, kter je mon jakkoli sestavovat a kombinovat, vytvo svtidla rodiny HUGE pjemnou atmosfru zejmna v obchodnch, spoleenskch a kulturnch prostorech.

  POPIS

 • HUGEHALLA

  77TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJENPisazen

  Zvsn

  Nstnn

  Tleso

  Optick systm

  Eloxovan hlinkov prolHlinkov prol upraven vypalovanou prkovou barvou

  Oplov difuzor z PMMATvoen samotnm svtelnm zdrojem

  Linern zivky Kruhov zivky Kompaktn zivky Halogenov rovky Halogenidov vbojky

  230V, 50HzSvtidla jsou vybavena elektronickm pedadnkem nebo elektronickm transformtoremDal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • HUGE HALLA

  HUGE78

  Rozmr d//v (mm)

  600x600x129

  900x900x129

  1200x1200x129

  153

  Rozmr d//v (mm)

  600x600x129

  900x900x129

  1200x1200x129

  154

  Rozmr d//v (mm)

  600x600x129

  154

  Rozmr /v (mm)

  450x129

  650x129

  950x129

  1240x129

  153

  154

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • HUGEHALLA

  79

  Rozmr d//v (mm)

  900x900x129

  155

  Rozmr /v (mm)

  450x129

  650x129

  950x129

  1240x129

  155

  Rozmr /v (mm)

  450x129

  156

  Lankov zvs, 4 lanka

  156

  Lankov zvs, 3 lanka

  156

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • GRONA HALLA

  GRONA80PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  GRONA jsou samostatn zvsn nebo pisazen, pmo svtc svtidla, tvoen masivnm hlinkovm prolem. Svtidla jsou dky svmu specilnmu oplovmu difuzoru vhodn pro mchn barev vyzaovn dle aktulnho poadavku (RGB). Tato svtidla jsou ideln pro obchodn i reprezentativn prostory, ale monost nastaven rznch teplot chromatinosti bl barvy navc spluje poadavky pro osvtlovn pracovnch prostor. Svtidla je mon ovldat jednoduchm dlkovm ovladaem, mon je i propojen s potaem.

  POPIS

 • GRONAHALLA

  81

  Dlkov ovldn

  157

  Lankov zvs

  157

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Pisazen

  Zvsn

  Nstnn

  Tleso

  Optick systm

  Masivn hlinkov prol

  Speciln oplov difuzor

  Linern zivky 230V, 50HzSvtidla jsou vybavena smvatelnmi elektronickmi DALI pedadnky, ppadn moduly PHILIPS Actilume colour

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  900x900x180

  156

 • NOAH HALLA

  NOAH82

  Rozmr d//v (mm)

  230x230x197

  157

  Rozmr d//v (mm)

  197x197x120

  157

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn

  Pisazen

  Tleso

  Optick systm

  Hlinkov prol upraven vypalovanou prkovou barvou

  Reektor z letnho hlinkovho plechu

  LED 230V, 50HzLED svtidla jsou vybavena nestmvatelnm driveremDal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

 • SARIHALLA

  SARI 83

  Rozmr /v (mm)

  152x160

  158

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn

  Pisazen

  Tleso

  Optick systm

  Hlinkov prol upraven vypalovanou prkovou barvouPerforovan plech

  Tvoen samotnm svtelnm zdrojem

  LED 230V, 50Hz

 • RAZI HALLA

  RAZI84

  Rozmr /v (mm)

  152x70

  158

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn

  Pisazen

  Tleso

  Optick systm

  Hlinkov prol upraven vypalovanouprkovou barvou

  Tvoen samotnm svtelnm zdrojem

  LED 230V, 50Hz

 • STUBIHALLA

  STUBI 85

  Rozmr /v (mm)

  50x200

  50x300

  50x400

  158

  Rozmr /v (mm)

  50x200

  50x300

  50x400

  159

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn

  Pisazen

  Tleso

  Optick systm

  Hlinkov prol upraven vypalovanouprkovou barvou

  Tvoen samotnm svtelnm zdrojem

  LED 230V, 50Hz

 • NORD HALLA

  NORD86PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Design: Rob van Beek

  Svtidla rodiny NORD pat do kategorie funknch designovch svtidel, za jejich nvrhem stoj vznamn holandsk architekt a designr Rob van Beek. Svtidla jsou tvoena masivnm hlinkovm rmem a pjemnm, difuzn rozptylovanm svtlem. Tato rodina nabz svtidla pmo-nepm, samostatn v zvsn variant. Svtidla NORD se svm modernm vzhledem a pjemnm osvtlenm hod do reprezentativnch prostor, kulturnch zazen, recepc, zasedacch mstnost, spoleenskch a obchodnch prostor.

  POPIS

 • NORDHALLA

  87

  Rozmr d//v (mm)

  705x705x56

  159

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn Tleso

  Optick systm

  Lakovan hlinkov prol

  Oplov difuzor z PMMA

  Linern zivky 230V, 50HzZivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkem Dal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • LUNCI HALLA

  LUNCI88PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Osvtlovac systm rodiny LUNCI pedstavuje mkov svtidla jednoduchho obdlnho tvaru. Svtidla jsou zvsn nebo pisazen a dky tomu pouiteln v irokm mnostv prostor. Dky uit parabolick mky jsou vhodn pro osvtlovn administrativnch a kancelskch budov, kde dky svm vmnnm barevnm plexisklm oiv klasick vzhled tchto interir.

  POPIS

 • LUNCIHALLA

  89

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Pisazen

  Zvsn

  Tleso

  Optick systm

  Eloxovan hlinkov prolHlinkov prol upraven vypalovanou prkovou barvou

  Parabolick mka z vysoce letnho hlinkovho plechu

  Linern zivky 230V, 50HzZivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkem Dal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

  Rozmr d//v (mm)

  1200x180x46

  1500x180x46

  159

  160

  Rozmr d//v (mm)

  1200x180x46

  1500x180x46

  160

 • ALUMO HALLA

  ALUMO90PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Svtidla rodiny ALUMO svm jednoduchm tvercovm formtem tvo zajmav prvek v interirech. Tato svtidla v sob kombinuj stylov designov prvek i samotn funkn plnohodnotn svtidlo. Dky oplovmu difuzoru, kter rozptyluje svtlo do celho prostoru, jsou svtidla vhodn pedevm do spoleenskch, reprezentativnch a komernch prostor.

  POPIS

 • ALUMOHALLA

  91

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  600x600x90

  900x900x90

  161

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn Tleso

  Optick systm

  Eloxovan hlinkov prol

  Oplov difuzor

  Linern zivky 230V, 50HzZivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkem

 • ZULI HALLA

  ZULI92PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Osvtlovac systm rodiny ZULI pedstavuje samostatn zvsn svtidla, kter na prvn pohled zaujmou svm istm a modernm designem. Svtidla jsou vyrbna s pmo-nepmm i pmm vyzaovnm. Na svtidla ZULI je pouita speciln letn parabolick mka, dky kter lze doshnout svteln innosti a 92 %. Svtidla naleznou irok uplatnn pedevm v administrativnch prostorech, ale tak v prostorech spoleenskch a reprezentativnch nebo v kulturnch zazench.

  POPIS

 • ZULIHALLA

  93

  Rozmr d//v (mm)

  1234x170x50

  1534x170x50

  161

  162

  Rozmr d//v (mm)

  1234x170x50

  1534x170x50

  162

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn Tleso

  Optick systm

  Eloxovan hlinkov prol

  Parabolick mka z vysoce letnho hlinkovho plechuOplov difuzor z PMMAMikroprismatick optick systm

  Linern zivky 230V, 50HzZivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkemDal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

 • DELI HALLA

  DELI94PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Osvtlovac systm rodiny DELI obsahuje zvsn a vestavn svtidla, kter lze pout jako solitry nebo je pomoc psluenstv spojovat do pmch lini i sestav rznch tvar. Svtidla rodiny DELI se dky svm subtilnm rozmrm, minimalistick eleganci a variabilit jednodue stvaj nedlnou soust interiru. Svtidla naleznou irok uplatnn v reprezentativnch a spoleenskch prostorech, obchodech i kulturnch zazench.

  POPIS

 • DELIHALLA

  95

  Spoj pm

  164

  Sada pro vestavbu

  zvsnho prolu

  165

  Nstnn chyt

  164

  Spoj L zvsn

  164

  Tubus s difuzorem

  164

  Lankov zvs

  164

  Koncovka

  164

  Stropn kalek

  165

  Tubus s difuzorem

  163

  Rozmr d//v (mm)

  585x38x64

  885x38x64

  1185x38x64

  1485x38x64

  1770x38x64

  2370x38x64

  2970x38x64

  162

  163

  Rozmr d//v (mm)

  500x38x64

  1000x38x64

  1500x38x64

  2000x38x64

  163

  164

  Rozmr d//v (mm)

  595x56x80

  895x56x80

  1195x56x80

  1495x56x80

  1779x56x80

  2379x56x80

  2979x56x80

  163

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn

  Pisazen

  Vestavn

  Nstnn

  Tleso

  Optick systm

  Spojky

  Eloxovan hlinkov prol

  Reektor z letnho hlinkovho plechuOplov difuzor

  Eloxovan hlinkov prol

  Linern zivkyLED

  230V, 50Hzzivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkemDal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

 • SURA HALLA

  SURA96PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rodina SURA obsahuje zvsn svtidla, je lze pout jako samostatn nebo je pomoc psluenstv spojovat do pmch lini i sestav rznch tvar. Svtidla jsou pmo-nepmo svtc nebo nepmo svtc s tokruhovou litou, kterou je mon osadit libovolnmi svtidly s patinm adaptrem. Svtidla jsou vhodn pro pouit v administrativnch budovch, spoleenskch prostorech a galerich.

  POPIS

 • SURAHALLA

  97

  Tubus

  167

  X spoj

  167

  Lankov zvs

  167

  Lankov zvs

  167

  L spoj

  167

  Nstnn chyt

  167

  Spoj pm

  167

  Koncovka

  167

  T spoj

  167

  Stropn kalek

  168

  Stropn kalek

  168

  Rozmr d//v (mm)

  620x79x146

  920x79x146

  1220x79x146

  1520x79x146

  1840x79x146

  2440x79x146

  3040x79x146

  165

  166

  Rozmr d//v (mm)

  620x79x146

  920x79x146

  1220x79x146

  1520x79x146

  166

  167

  Rozmr d//v (mm)

  620x79x146

  920x79x146

  1220x79x146

  1520x79x146

  1840x79x146

  2440x79x146

  3040x79x146

  166

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn

  Nstnn

  TlesoOptick systm

  Spojky

  Eloxovan hlinkov prolReektor z letnho hlinkovho plechuOplov difuzorParabolick mka z vysoce letnho hlinkovho plechuEloxovan hlinkov prol

  Linern zivky 230V, 50HzZivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkemDal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

 • SAZA HALLA

  SAZA98PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Svtidla rodiny SAZA jsou vyrobena z hlinkovho eloxovanho prolu. Vestavn a zvsn svtidla je mon spojovat do osvtlovacch soustav rznch tvar a rozmr. Svtidla jsou velice variabiln a jsou vhodn pedevm pro osvtlovn kancel, kol a prostor s nejvymi nroky na kvalitu osvtlen.

  POPIS

 • SAZAHALLA

  99

  Rozmr d//v (mm)

  620x104x91

  920x104x91

  1220x104x91

  1520x104x91

  169

  170

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  620x104x91

  920x104x91

  1220x104x91

  1520x104x91

  1840x104x91

  2440x104x91

  3040x104x91

  169

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Pisazen

  Zvsn

  Vestavn

  Nstnn

  Tleso

  Optick systm

  Eloxovan hlinkov prol

  Parabolick mka z vysoce letnho hlinkovho plechuAsymetrick reektor z letnho hlinkovho plechu

  Linern zivkyLED

  230V, 50HzZivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkemDal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

 • SAZA HALLA

  SAZA100

  Rozmr d//v (mm)

  620x79x90

  920x79x90

  1220x79x90

  1520x79x90

  168

  169

  Rozmr d//v (mm)

  200x79x90

  170

  Spoj L vestavn

  172

  Tubus vestavn

  172

  Modul pro litov svtidla

  172

  Koncovka

  172

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  200x104x91

  170

  Rozmr d//v (mm)

  620x79x90

  920x79x90

  1220x79x90

  1520x79x90

  1840x79x90

  2440x79x90

  3040x79x90

  168

 • SAZAHALLA

  101

  Koncovka

  171

  Tubus zvsn

  170

  Sada pro vestavbu

  zvsnho prolu

  172

  Nstnn chyt

  171

  Spoj X zvsn

  171

  Spoj pm

  170

  Modul pro litov svtidla

  172

  Spoj T zvsn

  171

  Stropn kalek

  171

  Lankov zvs

  171

  Lankov zvs

  171

  Spoj L zvsn

  170

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • LINA HALLA

  LINA102PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rodina LINA je tvoena pedevm svtidly s pekrvanmi linernmi zivkami, ale mon je tak pouit LED zdroj. Svtidla se daj navzjem propojit do libovoln dlouhch lini a rznch tvar. Dky prosvtlenm rohm je mon vytvoit i tvarov zajmav osvtlovac soustavy. Zvsn svtidla lze vestavt pomoc psluenstv tak, e nen viditeln jejich rmeek. Osvtlen rodiny LINA je vhodn pro obchodn, spoleensk nebo kulturn prostory.

  POPIS

 • LINAHALLA

  103

  172

  173

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn

  Pisazen

  Vestavn

  Nstnn

  Tleso

  Optick systm

  Spojky

  Hlinkov prol upraven vypalovanouprkovou barvouBl reektorReektor z letnho hlinkovho plechuOplov difuzorEloxovan hlinkov prol

  Linern zivkyLED

  230V, 50HzZivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkem Dal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • LINA HALLA

  LINA104

  Vysoce odrazn

  hlinkov reektor

  177

  Koncovka

  177

  Modul pro

  litov svtidla

  177

  Rozmr d//v (mm)

  513x513x91

  174

  Rozmr d//v (mm)

  560x104x91

  1120x104x91

  1680x104x91

  175

  Rozmr d//v (mm)

  478x104x91

  778x104x91

  1078x104x91

  1378x104x91

  1556x104x91

  2156x104x91

  2756x104x91

  2334x104x91

  3234x104x91

  4134x104x91

  174

  Prbn proly vestavn

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Tubus

  176

  L spoj

  176

  Spoj pm

  175

  Rozmr d//v (mm)

  578x104x91

  878x104x91

  1178x104x91

  1478x104x91

  1656x104x91

  2256x104x91

  2856x104x91

  2434x104x91

  3334x104x91

  4234x104x91

  173

  Samostatn proly vestavn

 • LINAHALLA

  105

  Tubus

  175

  Sada pro vestavbu

  zvsnho prolu

  177

  Nstnn chyt

  176

  Rozmr d//v (mm)

  500x500x90

  174

  Rozmr d//v (mm)

  560x79x90

  1120x79x90

  1680x79x90

  174

  175

  Koncovka

  175

  Lankov zvs

  175

  Lankov zvs

  176

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  478x79x90

  778x79x90

  1078x79x90

  1378x79x90

  1556x79x90

  2156x79x90

  2756x79x90

  2334x79x90

  3234x79x90

  4134x79x90

  173

  Prbn proly zvsn Rozmr d//v (mm)

  578x79x90

  878x79x90

  1178x79x90

  1478x79x90

  1656x79x90

  2256x79x90

  2856x79x90

  2434x79x90

  3334x79x90

  4234x79x90

  173

  Samostatn proly zvsn

  Mikroprizmatick

  optick systm

  177

  Modul pro litov svtidla

  176

 • LUMIA HALLA

  LUMIA106PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rodina LUMIA je tvoena velice nzkmi svtidly, kter jsou urena pro linern zivky T16, halogenov rovky, kompaktn vbojky a LED. Svtidla s pmm, pmo-nepmm i nepmm vyzaovnm lze vzjemn kombinovat a doplovat svtidly s bodovmi zdroji, a tm zcela libovoln vytvoit sestavu s rznmi osvtlovacmi prvky. Dky znan variabilnosti naleznou tato svtidla irok uplatnn, pedevm pak v administrativnch, reprezentativnch i spoleenskch prostorech.

  POPIS

 • LUMIAHALLA

  107

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn TlesoOptick systm

  Spojky

  Eloxovan hlinkov prolTvoen vlastnimi svtelnymi zdroji Mikroprismatick optick systm Oplov difuzor z PMMA Parabolick mka z vysoce letnho hlinkovho plechuEloxovan hlinkov prol

  Linern zivky Halogenov rovky Halogenidov vbojky LED

  230V, 50HzZivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkem Dal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

 • LUMIA HALLA

  LUMIA108PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  720x230x36

  1020x230x36

  1320x230x36

  1620x230x36

  178

  179

  Rozmr d//v (mm)

  720x230x36

  1020x230x36

  1320x230x36

  1620x230x36

  178

  179

  180

  Rozmr d//v (mm)

  240x230x36

  179

  Rozmr d//v (mm)

  720x230x36

  1020x230x36

  1320x230x36

  1620x230x36

  178

  180

  Rozmr d//v (mm)

  240x230x36

  340x230x36

  179

  180

 • LUMIAHALLA

  109

  Pm spojka

  181

  Spojka T

  181

  Lankov zvs

  181

  Koncovka

  181

  Spojka X

  181

  Lankov zvs

  181

  Spojka L

  181

  Tubus

  181

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Stropn kalek

  181

  Stropn kalek

  181

 • VARI HALLA

  VARI110PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Zvsn modulov systm VARI tvo hlinkov nosn lity, do kterch se vkldaj jednotliv moduly. irok vbr tchto modul a psluenstv umouje kombinaci zivek pro plon osvtlen a halogenovch i vbojkovch svtidel pro akcentn osvtlen. Dky vysok variabilit lze systm snadno pizpsobit osvtlovanmu prostoru. Svtidla VARI naleznou irok uplatnn v obchodnch, spoleenskch a kulturnch prostorech.

  POPIS

 • VARIHALLA

  111

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn Tleso

  Optick systm

  Hlinkov prol upraven vypalovanou prkovou barvouOplov difuzor z PMMA Parabolick mka z vysoce letnho hlinkovho plechu Tvoen vlastnmi svtelnmi zdroji

  Linern zivkyHalogenov rovkyHalogenidov vbojky

  230V, 50HzZivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkem; halogenov svtidla jsou vybavena elektronickm transformtorem Vbojkov svtidla jsou vybavena konvennm nebo elektronickm pedadnkem

 • VARI HALLA

  VARI112

  Rozmr d//v (mm)

  423x250x76

  182

  Rozmr d//v (mm)

  775x250x76

  183

  Rozmr d//v (mm)

  600x250x76

  183

  Rozmr d//v (mm)

  423x250x155

  183

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  900x250x60

  1200x250x60

  1500x250x60

  182

  Rozmr d//v (mm)

  635x250x60

  935x250x60

  1235x250x60

  1535x250x60

  182

 • VARIHALLA

  113

  Rozmr d//v (mm)

  600x250x155

  183

  184

  Rozmr d//v (mm)

  600x250x100

  184

  Rozmr d//v (mm)

  423x250x100

  184

  Nosn lita

  184

  Spojka L

  184

  Koncovka

  185

  Stropn kalek

  185

  Lankov zvs

  184

  Lankov zvs

  184

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • MOZA HALLA

  MOZA114

  Rozmr d//v (mm)

  570x190x38

  185

  Rozmr d//v (mm)

  810x190x38

  185

  186

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Osvtlovac systm MOZA pedstavuje svtidla pro akcentn osvtlovn. Svtidla jsou velice variabiln dky rznmu potu zdroj, kter existuj rovn ve velkm mnostv typ. Svtidla jsou svm jednoduchm a subtilnm designem vhodn pedevm pro osvtlovn obchodnch prostor, kulturnch mstnost a prezentanch a pedvdcch prostor.

  POPIS

 • MOZAHALLA

  115

  Rozmr d//v (mm)

  1052x190x38

  186

  Rozmr d//v (mm)

  1295x190x38

  186

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Zvsn Tleso

  Optick systm

  Kombinace hlinku a ocelovho plechu upraven vypalovanou prkovou barvou

  Hlinkov reektor Tvoen samotnm svtelnm zdrojem

  Halogenov rovky Halogenidov vbojky

  230V, 50HzSvtidla jsou vybavena elektronickm pedadnkem nebo elektronickm transformtorem

 • RAMO HALLA

  RAMO116PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Zvsn a nstnn svtidla rodiny RAMO jsou vyrobena z hlinkovho eloxovanho prolu. Tato akcentn svtidla dotv atmosfru centrlnho osvtlovacho systmu. Svtidla jsou dky svm optimlnm vlastnostem a jednoduchmu vzhledu vhodn pro osvtlovn obchodnch, kulturnch a spoleenskch prostor.

  POPIS

 • RAMOHALLA

  117TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJENZvsn

  Nstnn

  Tleso

  Optick systm

  Eloxovan hlinkov prol

  Tvoen samotnm svtelnm zdrojem

  Halogenov rovkyLED

  230V, 50HzSvtidla jsou vybavena elektronickm transformtorem

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • RAMO HALLA

  RAMO118PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  520x230x90

  187

  Rozmr d//v (mm)

  377x230x90

  186

  Rozmr d//v (mm)

  668x230x90

  187

  Rozmr d//v (mm)

  377x230x90

  187

 • RAMOHALLA

  119

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  377x377x90

  187

  Rozmr d//v (mm)

  520x230x90

  187

  Rozmr d//v (mm)

  377x377x90

  188

  Rozmr d//v (mm)

  668x230x90

  188

 • SOLDE HALLA

  SOLDE120

  Rozmr d//v (mm)

  180x180x135

  188

  Rozmr d//v (mm)

  330x180x135

  188

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Svtidla rodiny SOLDE jsou pisazen akcentn svtidla. Svtidla jsou osazena halogenovmi rovkami s vlastnm optickm systmem. Volbou svtelnho zdroje je tak mon doclit rznch svtelnch scn s irokm uplatnnm. Svtidla jsou vhodn pro osvtlovn obchodnch, kulturnch a vstavnch prostor.

  POPIS

 • SOLDEHALLA

  121

  Rozmr d//v (mm)

  480x180x135

  188

  Rozmr d//v (mm)

  330x330x135

  189

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Pisazen Tleso

  Optick systm

  Ocelov plech upraven vypalovanou prkovou barvou

  Tvoen samotnm svtelnm zdrojem

  Halogenov rovky 230V, 50HzSvtidla jsou vybavena elektronickm transformtorem

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • GATU HALLA

  GATU122

  Rozmr d//v (mm)

  180x180x110

  189

  193

  Rozmr d//v (mm)

  180x180x151

  189

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Svteln systm rodiny GATU pedstavuje vestavn svtidla s irokm spektrem svtelnch zdroj. Svtidla jsou jedno- i vcezdrojov, a proto je mon zvolit optimln poet svtidel pro dan prostor. Dky obshlmu mnostv svtelnch zdroj jsou svtidla vhodn pedevm pro osvtlovn obchodnch, kulturnch a spoleenskch prostor.

  POPIS

 • GATUHALLA

  123

  Rozmr d//v (mm)

  180x180x205

  189

  Rozmr d//v (mm)

  180x180x205

  190

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Vestavn Tleso

  Optick systm

  Ocelov plech upraven vypalovanou prkovou barvou

  Hlinkov reektorTvoen samotnm svtelnm zdrojem

  Halogenov rovky Halogenidov vbojkyLED

  230V, 50Hz nebo 12VEl. jednotky a transformtory k vestavnm svtidlm jsou dodvny zvl

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • GATU HALLA

  GATU124

  Rozmr d//v (mm)

  330x180x205

  190

  Rozmr d//v (mm)

  480x180x110

  191

  Rozmr d//v (mm)

  330x180x205

  191

  Rozmr d//v (mm)

  480x180x151

  191

  Rozmr d//v (mm)

  330x180x110

  190

  193

  Rozmr d//v (mm)

  330x180x151

  190

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • GATUHALLA

  125

  Rozmr d//v (mm)

  330x330x110

  192

  Rozmr d//v (mm)

  330x330x205

  192

  Rozmr d//v (mm)

  330x330x205

  193

  Rozmr d//v (mm)

  480x180x205

  191

  Rozmr d//v (mm)

  330x330x151

  192

  Rozmr d//v (mm)

  480x180x205

  192

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • BONDI HALLA

  BONDI126PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rodina BONDI pedstavuje irokou adu vestavnch svtidel na halogenov rovky, halogenidov vbojky a kompaktn zivky s elegantnm hlinkovm rmekem. Svtidla jsou vhodn zejmna pro vzjemnou kombinaci celkovho a akcentnho osvtlen pi zachovn jednotnho designu svtidel. Svtidla nachzej uplatnn v obchodnch, spoleenskch a kulturnch prostorech.

  POPIS

 • BONDIHALLA

  127

  Rozmr d//v (mm)

  225x225x230

  194

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Vestavn Tleso

  Optick systm

  Hlinkov rmeek eloxovan nebo upraven vypalovanou prkovou barvouOcelov plech upraven vypalovanou prkovou barvou

  Hlinkov reektorTvoen samotnm svtelnm zdrojem

  Halogenov rovkyHalogenidov vbojkyKompaktni zaivky

  12/230V, 50HzSvtidla pro kompaktn zivky jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkemEl. jednotky a transformtory k vestavnmsvtidlm jsou dodvny zvl

 • BONDI HALLA

  BONDI128

  Rozmr d//v (mm)

  414x225x230

  195

  Rozmr d//v (mm)

  603x225x230

  195

  Rozmr d//v (mm)

  414x225x230

  195

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  225x225x230

  194

  Rozmr d//v (mm)

  414x225x230

  194

  Rozmr d//v (mm)

  225x225x230

  194

 • BONDIHALLA

  129

  Rozmr d//v (mm)

  414x414x230

  196

  Rozmr d//v (mm)

  617x225x130

  197

  Rozmr d//v (mm)

  603x225x230

  196

  Rozmr d//v (mm)

  414x414x230

  196

  Rozmr d//v (mm)

  603x225x230

  195

  Rozmr d//v (mm)

  414x414x230

  196

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • BURE HALLA

  BURE130PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rodina BURE jsou kruhov svtidla o prmru 230 mm s horizontln uloenmi svtelnmi zdroji. Polykarbontov reektor s odraznou, napraovanou hlinkovou vrstvou zajiuje vysokou optickou innost osvtlovacho systmu. Svtidla lze doplnit plastovmi kryty zajiujcmi kryt IP44, turborastrem pro omezen oslnn i dekorativnm sklem. Svtidla BURE jsou vhodn pro pouit ve spoleenskch prostorech, obchodnch centrech, administrativnch budovch a kulturnch zazench.

  POPIS

 • BUREHALLA

  131

  Sklo o prmru 240 mm

  199

  Sklo o prmru 230 mm

  199

  Sada distannch dl

  199

  Polykarbontov kryt, IP44

  199

  Psluenstv pro mont

  svtidel do betonu

  199

  Turborastr

  199

  Rozmr /v (mm)

  230x105

  197

  198

  Rozmr /v (mm)

  230x151

  198

  Rozmr /v (mm)

  230x105

  198

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Vestavn Tleso

  Optick systm

  Reektor a rmeek z PCPedadnkov st z PPNapraovan hlinkov vrstvair, polomatn a oplov kryt z PCTurborastr z PCPskovan sklo

  Kompaktn zivkyLED

  230V, 50HzElektrick jednotka s konvennm nebo nestmvatelnm elektronickm pedadnkem je soust svtidla Dal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

 • TURE HALLA

  TURE132PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rodina TURE reprezentuje kruhov svtidla o prmru 190 nebo 265 mm s horizontln uloenmi svtelnmi zdroji. Svtidla je mon pout jako vestavn, polovestavn i pisazen, ve variant oteven nebo s irm i pskovanm sklem. To me bt bu vsazeno, nebo me bt t odsazen. Pisazen svtidla mohou bt doplnna zvsem se stropnm kalkem. Svtidla jsou vhodn pro osvtlovn obchodnch, spoleenskch a administrativnch prostor.

  POPIS

 • TUREHALLA

  133TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJENVestavn

  Polovestavn

  Pisazen

  Zvsn

  Tleso

  Optick systm

  Ocelov plech upraven vypalovanouprkovou barvou

  Letn hlinkov reektor

  Kompaktn zivkyLED

  230V, 50HzElektrick jednotka s konvennm nebo elektronickm pedadnkem je umstna v plastov krabice mimo svtidlo, u pisazench variant je jednotka soust svtidlaDal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • TURE HALLA

  TURE134

  Rozmr /v (mm)

  265x150

  201

  Rozmr /v (mm)

  265x150

  201

  Rozmr /v (mm)

  265x150

  202

  Rozmr /v (mm)

  265x150

  202

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr /v (mm)

  190x105

  200

  Rozmr /v (mm)

  190x105

  199

 • TUREHALLA

  135

  Distann dly

  200

  203

  Sklo

  200

  Lankov zvs

  203

  Sklo

  200

  Sklo

  202

  Sklo

  203

  Rozmr /v (mm)

  265x200

  201

  Rozmr /v (mm)

  265x200

  202

  Rozmr /v (mm)

  190x175

  200

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

 • TORVE HALLA

  TORVE136PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  TORVE jsou tvercov svtidla s horizontln uloenmi svtelnmi zdroji. Elegantn hlinkov rmeek v eloxovanm i barvou stkanm proveden peduruje svtidla k pouit v modern vybavench interirech. Svtidla lze doplnit oplovm plastovm difuzorem i pskovanm sklem, kter zajiuj rovnomrn rozptlen osvtlen. Nejmen vestavn svtidla je mon osadit LED zdrojem. Svtidla naleznou uplatnn v obchodnch a spoleenskch prostorech i administrativnch budovch.

  POPIS

 • TORVEHALLA

  137

  Oplov plexi

  203

  204

  205

  Pskovan sklo

  203

  204

  205

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  197x197x115

  203

  Rozmr d//v (mm)

  240x240x155

  204

  Rozmr d//v (mm)

  197x197x230

  203

  204

  Rozmr d//v (mm)

  330x330x100

  204

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Vestavn Tleso

  Optick systm

  Hlinkov rmeek eloxovan nebo upraven vypalovanou prkovou barvouOcelov plechLetn hlinkov reektorOplov plastov difuzorPskovan sklo

  Kompaktn zivkyLEDRGB LED

  230V, 50Hzdc nebo elektrick jednotka s konvennm i elektronickm pedadnkem je umstna v plastov krabice mimo svtidloDal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

 • VERDE HALLA

  VERDE138PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  595x595x52

  622x622x52

  205

  206

  Rozmr d//v (mm)

  1197x297x52

  1247x310x52

  205

  Podhledov svtidla rodiny VERDE jsou dky specilnmu optickmu systmu zamezujcmu oslnn vhodn pro pracovit s vysokou zrakovou nronost, jako jsou nap. kancele i potaov pracovit. S ohledem na vynikajc innost svtidla a 92 % et provozn nklady osvtlovacch soustav a souasn sniuj energetickou nronost budov a tm redukuj produkci CO2.

  POPIS

 • VERDEHALLA

  139

  Sada pro spodn mont

  206

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  595x595x52

  622x622x52

  206

  TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJEN

  Vestavn Tleso

  Optick systm

  Ocelov plech upraven vypalovanou prkovou barvou

  Parabolick mka z vysoce letnho hlinkovho plechu

  Linern zivky 230V, 50HzZivkov svtidla jsou vybavena nestmvatelnm elektronickm pedadnkemDal monosti zapojen jsou uvedeny u jednotlivch typ svtidel

  92% INNOSTSVTIDEL

 • BASI HALLA

  BASI140PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Svtidla rodiny BASI jsou vysoce vkonn vestavn svtidla uren pro vbojkov svteln zdroje. Svtidla jsou k dispozici jako nevklopn i vklopn umoujc nasmrovn svtelnho toku dle poadavk. Osvtlovac systm BASI nalezne irok uplatnn v obchodnch centrech, kulturnch zazench a spoleenskch prostorech.

  POPIS

 • BASIHALLA

  141TYP MATERIL SVTELN ZDROJ NAPJENVestavn Tleso

  Optick systm

  Ocelov plech upraven vypalovanou prkovou barvou

  Hlinkov reektor

  Halogenidov vbojky 230V, 50HzElektrickou jednotku s konvennm nebo elektronickm pedadnkem, kter je umstna v plastov krabice mimo svtidlo, je nutno objednat zvl

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 KATALOG

  Rozmr d//v (mm)

  135x135x140

  207

  Rozmr d//v (mm)

  165x165x140

  207

 • HALLA

  142

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 NOV WEB

  Na webovch strnkch najdete vdy aktuln informace o naich produktech a novinkch, jednoduch tdn a podrobn vyhledvn dle filtr a kategori. Mete si zde vyhledat nae dal realizace, informace o spolenosti, partnerech a kontaktech. Webov strnky byly vyvinuty pro vechny typy zobrazovacch zazen vetn tablet a mobilnch telefon.

  Dle jsme si pro vs pipravili aplikaci Way of Light pro mobiln zazen s operanmi systmy iOS a Android.www.pruvodcesvetlem.cz

  NOV WEBwww.halla.cz

  www.halla.cz

 • 1085

  144

  260

  251345

  406

  260

  10851345

  406

  144

  25

  1040

  250

  70

  445

  250250

  UNDA

  MILA

  UNDA / MILAHALLA

  UNDA

  MILA

  Design: Rob van Beek

  Design: Rob van Beek

  143

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  dodvno vetn zvs 2000 mm, pvodnho vodie a 1 stropnho kalkusamostatn svtidlo nen mon zavsit, zavsiteln sestava mus bt sloena minimln ze dvou svtideldal monosti el. zapojen: A, D, T

  100-501K- - horn vlna100-511K- - doln vlna

  pro pisazen je vdy nutno objednat montn sadu 101-0001dal monosti el. zapojen: TD

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  100-501K-50GDE/840 H LED 6000lm - hlink 1345x406x144 54100-501K-50GDE/830 H LED 6000lm - hlink 1345x406x144 54

  100-511K-50GDE/840 D LED 6000lm - hlink 1345x406x144 54100-511K-50GDE/830 D LED 6000lm - hlink 1345x406x144 54

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  101-500K-70GDE/840 LED 7000lm - hlink 1040x445x70 58101-500K-70GDE/830 LED 7000lm - hlink 1040x445x70 58101-501K-80GDE/840 LED 8000lm - hlink 1040x445x70 58101-501K-80GDE/830 LED 8000lm - hlink 1040x445x70 58

  100-0001 koncovka

  100-0003 stropn kalek, nen uren pro pvodn vodi

  100-0002 spojka sestavy

  PSLUENSTV - UNDA NKRES KD POPIS BARVA

  TECHNICK SPECIFIKACEPRVODCE SVTLEM 2012/2013 TECHNICK SPECIFIKACE

  Vechna svtidla jsou vyrbna v esk republice.

  Horn vlna Doln vlna

 • TREND

  MILA / TREND HALLA

  TREND

  144

  101-0002 lankov zvs 2000 mm, 2 lanka

  101-0003 prhledn kabel 3 0,75 mm, 2000 mm s konektorem WAGO, T konektorem a stropnm kalkem

  101-0004 prhledn kabel 5 0,75 mm, 2000 mm s konektorem WAGO, T konektorem a stropnm kalkem

  101-0005 Propojovac kabel 3x 0,75 mm osazen konektory WAGO a 2x T konektor

  101-0006 Propojovac kabel 5x 0,75 mm osazen konektory WAGO a 2x T konektor

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  110-200K-80GDE/830 LED 8000lm - hlink 758x390x70 62110-200K-80GDE/840 LED 8000lm - hlink 758x390x70 62110-201K-80GDE/830 LED 8000lm - hlink 758x390x70 62110-201K-80GDE/840 LED 8000lm - hlink 758x390x70 62

  110-500K-4014E T16 4x14W G5 hlink 758x390x70 62110-500K-4024E T16 4x24W G5 hlink 758x390x70 62110-501K-4014E T16 4x14W G5 hlink 758x390x70 62110-501K-4024E T16 4x24W G5 hlink 758x390x70 62

  dal monosti el. zapojen: D, T

  posledn dv psmena produktovho kdu uruj barvu prolu (E) a barvu plexi (W, B)dal monosti el. zapojen: EI, A, S, D, T, M, M3

  101-0001 distance pro odsazen svtidel PSLUENSTV - MILA NKRES KD POPIS BARVA

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 TECHNICK SPECIFIKACE

 • TREND

  14-050K-*****: d1 = 450 mm d2 = 520 mm D = 456 mm

  14-060K-*****: d1 = 650 mm d2 = 720 mm D = 656 mm

  14-070K-*****: d1 = 950 mm

  d2 = 1020 mm D = 956 mm

  14-080K-*****: d1 = 1240 mm d2 = 1310 mm D = 1246 mm

  PURI

  TREND / PURIHALLA

  PURI

  145NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  110-210K-6021E T16 6x28W G5 hlink 1220x940x70 62110-210K-6039E T16 6x54W G5 hlink 1220x940x70 62110-511K-6021E T16 6x28W G5 hlink 1220x940x70 62110-511K-6039E T16 6x54W G5 hlink 1220x940x70 62posledn dv psmena produktovho kdu uruj barvu prolu (E) a barvu plexi (W, B)dal monosti el. zapojen: EI, A, S, D, T, M, M3

  110-0001 distance pro odsazen svtidel

  110-0002 lankov zvs 2000 mm, 4 lanka, stropn kalek, prhledn kabel 4 0,75 mm, 2000 mm

  PSLUENSTV - TREND NKRES KD POPIS BARVA

  dal monosti el. zapojen: D, M, M3 (14-050K-1060E)

  dal monosti el. zapojen: A, S, D, T, M, M3

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  14-050K-1U1WE T16-R 1x60W 2GX13 T16-R 1x22W 2GX13

  plech 450x450x120 64

  14-050K-1060E T16-R 1x60W 2GX13 plech 450x450x120 64

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  14-060K-4E2JE T16 4x24W G5 TC-L 2x24W 2G11

  plech 650x650x120 64

  14-070K-4C4DE T16 4x21W G5 T16 4x14W G5

  plech 950x950x120 64

  14-070K-4E4FE T16 4x39W G5 T16 4x24W G5

  plech 950x950x120 64

  14-080K-10HEE T16 2x28W G5 T16 4x21W G5 T16 4x14W G5

  plech 1240x1240x120 64

  14-080K-10HOE T16 2x54W G5 T16 4x39W G5 T16 4x24W G5

  plech 1240x1240x120 64

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 TECHNICK SPECIFIKACE

 • 300 500

  325 615

  1840

  46

  155

  155

  70

  8

  300

  500

  23

  1795

  50

  l = 922 mm (21W, 39W) 1222 mm (28W, 54W) 1522 mm (35W, 49W, 80W)

  LEIRA

  RUNDO

  LEIRA / RUNDO HALLA

  LEIRA

  RUNDO

  146

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  uveden kd svtidla pedstavuje pouze hlavu stojacho svtidla, podstavu a nosnou ast stojaciho svitidla je nutno objednat zvla

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  13-711I-4028E TC-L 4x28W 2GX11 hlink 615x325x1840 6613-711I-4055E TC-L 4x55W 2G11 hlink 615x325x1840 6613-711I-4055EI TC-L 4x28/55W 2GX11 hlink 615x325x1840 6613-711I-4055T TC-L 4x55W 2G11 hlink 615x325x1840 6613-711I-4055TI TC-L 4x28/55W 2GX11 hlink 615x325x1840 6613-711I-4055PI TC-L 4x28/55W 2GX11 hlink 615x325x1840 66

  13-7002 podstava

  13-7005 nosn st stojacho svtidla s pvodnm kabelem a vidlic do zsuvky

  13-7006 nosn st stojacho svtidla

  PSLUENSTV - LEIRA NKRES KD POPIS BARVA

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  19-501*-2021E T16 2x21W G5 hlink 922x155x70 6819-501*-2028E T16 2x28W G5 hlink 1222x155x70 6819-501*-2035E T16 2x35W G5 hlink 1522x155x70 6819-501*-2039E T16 2x39W G5 hlink 922x155x70 6819-501*-2049E T16 2x49W G5 hlink 1522x155x70 6819-501*-2054E T16 2x54W G5 hlink 1222x155x70 6819-501*-2080E T16 2x80W G5 hlink 1522x155x70 68* = K svtidla s oplovm difuzorem* = I svtidla s mikroprismatickm optickm systmempro zaven je nutno objednat montn sadu 19-0001, 19-0002

  pro odsazen je nutno objednat montn sadu 19-0005, 19-0006, 19-0007dal monosti el. zapojen EI, A, S, D, T, M, M3

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 TECHNICK SPECIFIKACE

 • 600

  260

  260

  600

  70

  70

  d

  600

  70

  600

  350

  70

  350

  d = 370 mm (1x40W, 1x55W, 1x40W + 1x22W) 450 mm (1x60W, 1x60W + 1x22W) 650 mm (4x24W + 2x24W)

  RUNDO

  RUNDO

  RUNDO

  RUNDOHALLA 147

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0001, 13-0003pro odsazen je nutno objednat montn sadu - 19-0009dal monosti el. zapojen: A, S, D, T, M, M3

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0001, 13-0003pro odsazen je nutno objednat montn sadu - 19-0009dal monosti el. zapojen: EI, A, S, D, T, M, M3

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0002, 13-0004pro odsazen je nutno objednat montn sadu - 19-0008

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0002, 13-0004pro odsazen je nutno objednat montn sadu - 19-0009dal monosti el. zapojen: A, D, T

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0002, 13-0004pro odsazen je nutno objednat montn sadu - 19-0008dal monosti el. zapojen: D, M, M3

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0002, 13-0004pro odsazen je nutno objednat montn sadu - 19-0008, 19-0009dal monosti el. zapojen: A, S, D, T, M, M3

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  19-501K-1040E T16-R 1x40W 2GX13 hlink 350x350x70 68

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  19-290K-3022E T16-R 3x22W 2GX13 hlink 600x600x70 68

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  19-551K-1V1UE T16-R 1x40W 2GX13 T16-R 1x22W 2GX13

  hlink 370x370x70 68

  19-551K-1U1WE T16-R 1x60W 2GX13 T16-R 1x22W 2GX13

  hlink 450x450x70 68

  19-501K-4014E T16 4x14W G5 hlink 600x600x70 6819-501K-4024E T16 4x24W G5 hlink 600x600x70 68

  19-551K-1040E T16-R 1x40W 2GX13 hlink 370x370x70 6819-551K-1055E T16-R 1x55W 2GX13 hlink 370x370x70 6819-561K-4E2JE T16 4x24W G5

  TC-L 2x24W 2G11 hlink 650x650x70 68

  19-551K-1060E T16-R 1x60W 2GX13 hlink 450x450x70 68

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 TECHNICK SPECIFIKACE

 • 70

  900260

  900260

  155

  155

  70

  600

  70

  600

  350

  70

  350

  l = 922 mm (21W, 39W) 1222 mm (28W, 54W) 1522 mm (35W, 49W, 80W)

  l = 350 mm (40W, 1200lm) 600 mm (14W, 24W, 4800lm)

  RUNDO

  RUNDO

  RUNDO

  RUNDO HALLA148

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  19-290K-5022E T16-R 5x22W 2GX13 hlink 900x900x70 68

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  * = K svtidla s oplovm difuzorem* = I svtidla s mikroprismatickm optickm systmempro zaven je nutno objednat montn sadu 19-0001, 19-0002

  pro odsazen je nutno objednat montn sadu 19-0005, 19-0006, 19-0007dal monosti el. zapojen EI, A, S, D, T, M, M3

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  19-200*-2021E T16 2x21W G5 hlink 922x155x70 6819-200*-2028E T16 2x28W G5 hlink 1222x155x70 6819-200*-2035E T16 2x35W G5 hlink 1522x155x70 6819-200*-2039E T16 2x39W G5 hlink 922x155x70 6819-200*-2049E T16 2x49W G5 hlink 1522x155x70 6819-200*-2054E T16 2x54W G5 hlink 1222x155x70 6819-200*-2080E T16 2x80W G5 hlink 1522x155x70 68

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0001, 13-0003pro odsazen je nutno objednat montn sadu - 19-0009dal monosti el. zapojen: A, S, D, T, M, M3

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0001, 13-0003pro odsazen je nutno objednat montn sadu - 19-0009dal monosti el. zapojen: EI, A, S, D, T, M, M3

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0001, 13-0003pro odsazen je nutno objednat montn sadu - 19-0009

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  19-200K-1040E T16-R 1x40W 2GX13 hlink 350x350x70 68

  19-200K-4014E T16 4x14W G5 hlink 600x600x70 6819-200K-4024E T16 4x24W G5 hlink 600x600x70 68

  19-210K-10GDE/830 LED 1200lm - hlink 350x350x70 6819-210K-10GDE/840 LED 1200lm - hlink 350x350x70 6819-210K-40GDE/830 LED 4800lm - hlink 600x600x70 6819-210K-40GDE/840 LED 4800lm - hlink 600x600x70 68

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 TECHNICK SPECIFIKACE

 • 70

  d

  40

  l

  40

  30

  30 30

  242

  37

  34

  2000

  100

  2000

  d = 370 mm (1x40W, 1x55W, 1x40W + 1x22W) 450 mm (1x60W, 1x60W + 1x22W) 650 mm (4x24W + 2x24W)

  l = 770 mm (21W, 39W) 1070 mm (28W, 54W) 1370 mm (35W, 49W, 80W)

  RUNDO

  RUNDOHALLA 149

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0002, 13-0004pro odsazen je nutno objednat montn sadu - 19-0008, 19-0009dal monosti el. zapojen: A, D, T (19-250K-1V1UE) D, M, M3 (19-250K-1060E)

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0002, 13-0004pro odsazen je nutno objednat montn sadu - 19-0008, 19-0009dal monosti el. zapojen: A, S, D, T, M, M3

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  19-250K-1V1UE T16-R 1x40W 2GX13 T16-R 1x22W 2GX13

  hlink 370x370x70 68

  19-250K-1U1WE T16-R 1x60W 2GX13 T16-R 1x22W 2GX13

  hlink 450x450x70 68

  19-250K-1060E T16-R 1x60W 2GX13 hlink 450x450x70 68

  19-250K-1040E T16-R 1x40W 2GX13 hlink 370x370x70 6819-250K-1055E T16-R 1x55W 2GX13 hlink 370x370x70 6819-260K-4E2JE T16 4x24W G5

  TC-L 2x24W 2G11 hlink 650x650x70 68

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  POPIS

  19-0005 distance pro odsazen ovlnch svtidel 2x 21W, 2x 39W 19-0006 distance pro odsazen ovlnch svtidel 2x 28W, 2x 54W 19-0007 distance pro odsazen ovlnch svtidel 2x 35W, 2x 49W,

  2x 80W

  19-0009 distance pro odsazen tvercovch svtidel a kruhovho svtidla 370 mm

  19-0008 distance pro odsazen kruhovch svtidel 450 mm, 650 mm

  19-0001 lankov zvs pro ovln svtidla 2000 mm, 2 lanka, stropn kalek, prhledn kabel 4 0,75 mm, 2000 mm

  19-0002 lankov zvs pro ovln svtidla 2000 mm, 2 lanka, stropn kalek, prhledn kabel 5 0,75 mm, 2000 mm

  13-0001 lankov zvs 2000 mm, 4 lanka, stropn kalek, prhledn kabel 4 0,75 mm, 2000 mm

  13-0003 lankov zvs 2000 mm, 4 lanka, stropn kalek, prhledn kabel 5 0,75 mm, 2000 mm

  13-0002 lankov zvs 2000 mm, 3 lanka, stropn kalek, prhledn kabel 4 0,75 mm, 2000 mm

  13-0004 lankov zvs 2000 mm, 3 lanka, stropn kalek, prhledn kabel 5 0,75 mm, 2000 mm

  PSLUENSTV - RUNDO NKRES KD POPIS BARVA

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 TECHNICK SPECIFIKACE

 • ll

  55

  l = 900 mm (21W, 39W) 1200 mm (28W, 54W) 1500 mm (35W, 49W)

  l = 600 mm (14W, 24W) 900 mm (21W, 39W)

  ELUMI

  ELUMI

  ELUMI

  ELUMI HALLA

  ELUMI

  150

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  dodvno vetn zvs 2000 mm, pvodnho vodie a stropnho kalkudal monosti el. zapojen: EI, A, S, D, T, M, M3

  dodvno vetn zvs 2000 mm, pvodnho vodie a stropnho kalkudal monosti el. zapojen: EI, A, S, D, T, M, M3

  dodvno vetn zvs 2000 mm, pvodnho vodie a stropnho kalkudali monosti el. zapojeni: A, D, T

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  13-511K-2021E T16 2x21W G5 hlink 900x180x46 7213-511K-2028E T16 2x28W G5 hlink 1200x180x46 7213-511K-2035E T16 2x35W G5 hlink 1500x180x46 7213-511K-2039E T16 2x39W G5 hlink 900x180x46 7213-511K-2049E T16 2x49W G5 hlink 1500x180x46 7213-511K-2054E T16 2x54W G5 hlink 1200x180x46 72

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  13-501K-4014E T16 4x14W G5 hlink 600x600x55 7213-501K-4021E T16 4x21W G5 hlink 900x900x55 7213-501K-4024E T16 4x24W G5 hlink 600x600x55 7213-501K-4039E T16 4x39W G5 hlink 900x900x55 7213-501K-6021E T16 6x21W G5 hlink 900x900x55 7213-501K-6039E T16 6x39W G5 hlink 900x900x55 72

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  13-551K-1V1UE T16-R 1x40W 2GX13 T16-R 1x22W 2GX13

  hlink 370x370x55 72

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 TECHNICK SPECIFIKACE

 • I180

  l

  l

  55

  1

  55

  l = 600 mm (14W, 24W) 900 mm (21W, 39W) 1200 mm (28W, 54W) 1500 mm (35W, 49W)

  l = 340 mm (40W; 2x24W) 600 mm (14W, 24W) 900 mm (21W, 39W)

  d = 310 mm (22W) 370 mm (22W + 40W; 40W)

  ELUMI

  ELUMI

  ELUMI

  ELUMIHALLA 151NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0001, 13-0003dal monosti el. zapojen: EI, A, S, D, T, M, M3 nouzov svtidla mohou mt jin dlky

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0001, 13-0003dal monosti el. zapojen: EI, A, S, D, T, M, M3

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  13-200K-2014E T16 2x14W G5 hlink 600x180x55 7213-200K-2021E T16 2x21W G5 hlink 900x180x55 7213-200K-2024E T16 2x24W G5 hlink 600x180x55 7213-200K-2028E T16 2x28W G5 hlink 1200x180x55 7213-200K-2035E T16 2x35W G5 hlink 1500x180x55 7213-200K-2039E T16 2x39W G5 hlink 900x180x55 7213-200K-2049E T16 2x49W G5 hlink 1500x180x55 7213-200K-2054E T16 2x54W G5 hlink 1200x180x55 72

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  13-250K-1022E T16-R 1x22W 2GX13 hlink 310x310x55 72

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  13-200K-4014E T16 4x14W G5 hlink 600x600x55 7213-200K-4021E T16 4x21W G5 hlink 900x900x55 7213-200K-4024E T16 4x24W G5 hlink 600x600x55 7213-200K-4039E T16 4x39W G5 hlink 900x900x55 7213-200K-6021E T16 6x21W G5 hlink 900x900x55 7213-200K-6039E T16 6x39W G5 hlink 900x900x55 72

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0001, 13-0003dal monosti el. zapojen: A, S, D, T, M, M3

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0002, 13-0004dal monosti el. zapojen: A, S, D, T

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0001, 13-0003

  13-240K-1040E T16-R 1x40W 2GX13 hlink 340x340x55 72

  13-240K-2024E TC-F 2x24W 2G10 hlink 340x340x55 72

  PRVODCE SVTLEM 2012/2013 TECHNICK SPECIFIKACE

 • ww

  600

  600

  47

  574

  72

  l = 600 mm (14W, 24W) 900 mm (21W, 39W) 1200 mm (28W, 54W) 1500 mm (35W, 49W) w = 80 mm (13-30*K-1) 120 mm (13-30*K-2)

  ELUMI

  ELUMI

  ELUMI

  ELUMI HALLA152KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  13-250K-1040E T16-R 1x40W 2GX13 hlink 370x370x55 72pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0002, 13-0004dal monosti el. zapojen: A, S, D, T, M, M3

  pro zaven je nutno objednat montn sadu - 13-0002, 13-0004dal monosti el. zapojen: A, D, T

  *=0 svtidlo pm*=1 svtidlo pmo-nepmdal monosti el. zapojen: EI, A, S, D, T

  *=0 svtidlo pm*=1 svtidlo pmo-nepmdal monosti el. zapojen: EI, A, S, D, T, M, M3

  13-250K-1V1UE T16-R 1x40W 2GX13 T16-R 1x22W 2GX13

  hlink 370x370x55 72

  13-30*K-1014E T16 1x14W G5 hlink 600x80x46 7213-30*K-1024E T16 1x24W G5 hlink 600x80x46 7213-30*K-2014E T16 2x14W G5 hlink 600x120x46 7213-30*K-2024E T16 2x24W G5 hlink 600x120x46 72

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  NKRES POPIS CERTIFIKAN ZNAKY

  KD SVTIDLA MONT VYZAOVN SVTELN ZDROJ BARVA MATERIL ROZMR d//v (mm) STR. KAT.

  13-30*K-1021E T16 1x21W G5 hlink 900x80x46 7213-30*K-1028E T16 1x28W G5 hlink 1200x80x46 7213-30*K-1035E T16 1x35W G5 hlink 1500x80x46 7213-30*K-1039E T16 1x39W G5 hlink 900x80x46 7213-30*K-1049E T16 1x49W G5 hlink 1500x80x46 7213-30*K-1054E T16 1x54W G5 hlink 1200x80x46 7213-30*K-2021E T16 2x21W G5 hlink 900x120x46 7213-30*K-2028E T16 2x28W G5 hlink 1200x120x46 7213-30*K-2035E T16 2x35W G5 hlink 1500x120x46 7213-30*K-2039E T16 2x39W G5