Heemkunde in â€t kort Rob Bartholomees. •Rob Bartholomees •Consulent Heemkunde Vlaanderen vzw •Zoutwerf 5 2800 Mechelen •rob.bartholomees@heemkunde- @heemkunde-vlaanderen.be

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Heemkunde in â€t kort Rob Bartholomees. •Rob Bartholomees...

 • Dia 1
 • Heemkunde in t kort Rob Bartholomees
 • Dia 2
 • Rob Bartholomees Consulent Heemkunde Vlaanderen vzw Zoutwerf 5 2800 Mechelen rob.bartholomees@heemkunde-vlaanderen.berob.bartholomees@heemkunde-vlaanderen.be of consulenten@heemkunde-vlaanderen.beconsulenten@heemkunde-vlaanderen.be
 • Dia 3
 • Inhoud Heemkunde Vlaanderen Wat is heemkunde? Een heemkundige kring opstarten
 • Dia 4
 • Heemkunde Vlaanderen 2002 Doelgroep: het heemkundig landschap in Vlaanderen 449 heemkundige kringen 364 lokale musea 306 lokale archief- en documentatiecentra 5 provinciale koepels voor heemkunde Individuele vorsers Sinds 2012 ook de Vlaamse jeugdbewegingen (Scouts, Chiro, KSJ, KLJ, )
 • Dia 5
 • Heemkunde Vlaanderen
 • Dia 6
 • Totaal aantal leden: +- 133.000 Totaal aantal bestuursleden: +- 4.350 Gemiddelde van 295,9 leden per kring
 • Dia 7
 • Heemkunde Vlaanderen Voorgeschiedenis Verbond voor Heemkunde (1941) Andere bepalende elementen 60: democratisering cultuur Ontwikkeling Vlaams cultuurbeleid dankzij staatshervormingen Oprichting erfgoedcellen 2009: Cultureel-erfgoeddecreet: HV als landelijke vereniging voor volkscultuur Gemeentefusies
 • Dia 8
 • Heemkunde Vlaanderen Impact van de gemeentefusies
 • Dia 9
 • Heemkunde Vlaanderen Verbond voor Heemkunde: nadruk op publicatiemogelijkheid voor individuele heemkundigen Heemkunde Vlaanderen: nadruk op ondersteuning van de doelgroep
 • Dia 10
 • Heemkunde Vlaanderen Structuur Algemene vergadering (vrijwilligers) Raad van Bestuur (vrijwilligers) 6 professionele medewerkers 1 cordinator/consulent 4 consulenten 1 administratief medewerkster
 • Dia 11
 • Heemkunde Vlaanderen Vrijwilliger staat centraal! Wat doen we? Vorming Plaatsbezoeken Begeleidingstrajecten Advies en ondersteuning Publicaties Heemdag Studiedag
 • Dia 12
 • Heemkunde Vlaanderen Vorming Vrijwilligers rekruteren / motiveren Aan de slag met archief en documentatie Erfgoededucatie (lager en secundair) Tentoonstellen voor beginners Sociale media Filmpjes maken en gebruiken
 • Dia 13
 • Heemkunde Vlaanderen Plaatsbezoeken: korte termijn Begeleidingstrajecten: als een plaatsbezoek niet volstaat Helpdeskfunctie: advies en ondersteuning op allerlei vlakken
 • Dia 14
 • Heemkunde Vlaanderen Heemdag 2013: Limburg 2012: Begijnhoven (Gent) 2011: Kusttoerisme belle poque (Blankenberge) 2010: Misdaad door de eeuwen heen (Brussel) Heemkunde Actueel 2012: diversiteit, jeugdverenigingen en gender(Leuven) 2011: verjonging, academische vs heemkundige geschiedenis (Gent)
 • Dia 15
 • Heemkunde Vlaanderen Publicaties
 • Dia 16
 • Wat is heemkunde?
 • Dia 17
 • Een definitie van heemkunde?
 • Dia 18
 • Wat is heemkunde? Enkele definities naast elkaar: Lokale, folkloristische geschiedenis, de geschiedenis van een streek en haar bewoners (Van Dale) Studie en kennis van de lokale geschiedenis en folklore van een woonplaats, de omgeving en de bewoners ervan (WNT) Geschiedenis van een streek en haar bewoners Folkloristische aardrijkskunde, folkloristische geschiedenis, kennis van land en volk, kennis van de omgeving
 • Dia 19
 • Wat is heemkunde? Heemkunde is de studie en de daaruit voortgekomen kennis van de mens en zijn leefomgeving. Heemkunde bekommert zich om de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed van de streek en haar bewoners. De evolutie van het dagelijkse leven, met zijn gebruiken en waarden, visie en maatschappelijke toestand, is hierbij een belangrijk aspect. (beheersovereenkomst met Vlaamse Overheid)
 • Dia 20
 • Wat is heemkunde? Wikipedia: Heemkunde, naar het woord heem, is kennis van en onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat onder mer om de geschiedenis, de geografie en het dialect van een woonplaats of omgeving. Genteresseerden verenigen zich in een heemkundige kring. Om hun bevindingen te delen publiceren heemkringen een tijdschrift of een jaarboek, beheren ze lokaal erfgoed en organiseren ze activiteiten zoals lezingen, theater of tentoonstellingen.
 • Dia 21
 • Wat is heemkunde? Een 20-puntenprogramma (Vannoppen)? De heemkring: is een vereniging die de microkosmos op een multidisciplinaire wijze onderzoekt. De microkosmos is het eigen dorp, de eigen gemeente, de eigen geografische streek. poogt de huidige samenleving met haar materiele en geestelijke cultuur te verklaren. mag geen particularisme verdedigen.
 • Dia 22
 • Wat is heemkunde? De heemkring heeft maandelijkse werkvergaderingen heeft een eigen documentatiecentrum streeft naar een heemmuseum organiseert uitstappen en geleide bezoeken en werkt mee aan gidsenopleidingen in de streek moet moderne middelen gebruiken zoals filmopnamen of digitale informatie.
 • Dia 23
 • Wat is heemkunde? De heemkring kan beroep doen op een heemkundige bibliotheek heeft een geordend kringarchief doet aan monumenten- en landschapszorg beoefent theoretische en praktische volkskunde (volksgebruiken, ambachten, ) organiseert een of twee voordrachten per jaar heeft haar eigen publicatiemogelijkheid
 • Dia 24
 • Wat is heemkunde? De heemkring adviseert de gemeente i.v.m. toponymie heeft haar eigen embleem moet ook interesse hebben voor de lokale gastronomie heeft een pedagogische rol te spelen is een vereniging waar wetenschappers en amateurs moeten kunnen samenwerken
 • Dia 25
 • Wat is heemkunde?
 • Dia 26
 • 61,5 % van de heemkringen beheert archief of documentatie
 • Dia 27
 • Wat is heemkunde? Heemkunde is samenwerken
 • Dia 28
 • Wat is heemkunde?
 • Dia 29
 • Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw www.heemkunde-oost-vlaanderen.bewww.heemkunde-oost-vlaanderen.be
 • Dia 30
 • Wat is heemkunde? 1946 +- 46 aangesloten kringen Alleen leden krijgen subsidies Subsidiereglement op website (Reglement 3. Toelagen) Punten voor: Aantal leden Aantal activiteiten Aantal publicaties
 • Dia 31
 • Wat is heemkunde? Reinaertprijs Geslaagde restauraties
 • Dia 32
 • Een heemkundige kring opstarten
 • Dia 33
 • Heemkundige kringen bij u in de buurt
 • Dia 34
 • Een heemkundige kring opstarten Heemkundig genootschap Land van Rode
 • Dia 35
 • Een heemkundige kring opstarten Werking Erfgoedcel Land van Rode
 • Dia 36
 • Een heemkundige kring opstarten Meer erfgoedverenigingen in uw buurt op www.erfgoedcelviersprong.bewww.erfgoedcelviersprong.be Ook niet-heemkringen kunnen beroep op ons (op voorwaarde dat ze met lokale geschiedenis bezig zijn) Erfgoedkamers, Geschied- en Oudheidkundige kringen, tijdelijke verenigingen, projectverenigingen, werkgroepen,
 • Dia 37
 • Een heemkundige kring opstarten www.heemkunde-vlaanderen.bewww.heemkunde-vlaanderen.be
 • Dia 38
 • Een heemkundige kring opstarten
 • Dia 39
 • Dia 40
 • Dia 41
 • Dia 42
 • Mogelijk begin: Start rond iets concreet dat resultaat op middellange termijn oplevert Zoek medestanders Zoek informatie Andere heemkringen Erfgoedcel Provinciale koepel Heemkunde Vlaanderen
 • Dia 43
 • Een heemkundige kring opstarten Statuten (feitelijke vereniging of vzw?) Verdeel de functies Verlies de financin niet uit het oog! Lidgeld Subsidies Boekhouding Zoek eventueel een lokaal Verzamel en orden Doe aan publiekswerking Publicatie tentoonstellingen -
 • Dia 44
 • Een heemkundige kring opstarten Zorg voor een goede verzekering Verlies je vrijwilligers niet uit het oog! Voor alle andere vragen: consulenten@heemkunde-vlaanderen.be
 • Dia 45
 • Een heemkundige kring opstarten Veel succes!