HELLP Sindrom

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HELLP Sindrom

Text of HELLP Sindrom

 • HELLP SINDROM

  Mr. sc. Bojana Bonjak, dr. med

  Zadar, 23.9.2011.

 • HELLP sindrom - Preeklampsija

  1982. Weinstein L. - akronim HELLP

  H = Haemolysis (mikroangiopatska hemolitika anemija)

  EL = Elevated liver enzymes

  LP = Low platelets

  HELLP = varijanta teke preeklampsije ili njezina

  komplikacija

  Znaci preeklampsije ne moraju prethoditi pojavi HELLP-a

  Preeklampsija u 5-14% svih trudnoa 25% teki oblici

  HELLP

  0,5-0,9% svih trudnoa

  70% sluajeva prije poroda (najee izmeu 27. i 37. tjedna), 30% iza poroda uglavnom u 1. tjednu

 • Etiopatogeneza preeklampsije/HELLP-a

  Vjerojatno multifaktorijalna bolest

  Genski initelji majinog, oevog i fetalnog porijekla

  Poremeaji imunolokog reagiranja majke

  Metaboliki poremeaji (diabetes, adipozitet, deficit vit. D)

  Trombofilija (uroeni pormeaji, APA sindrom)

  Vaskularni poremeaji (kolagenoze)

  Infekcije (urinarni trakt)

  Kronina bubrena bolest

  Kronina hipertenzija

  Nuliparitet (preeklampsija), blizanaka trudnoa, mola hidatidoza, OHSS

  Dob >35 g, Crna rasa

  Poremeaj razvoja (implantacije) posteljice poetno

  dogaanje

 • Poremeaj implantacije posteljice

  Poremeaj psudovaskulogeneze, tj. remodeliranja

  spiralnih arterija uterusa

 • Hipoperfuzija/hipoksija posteljice luenje bioloki aktivnih molekula iz posteljice u cirkulaciju majke difuzna endotelna disfunkcija

  Poremeena ravnotea angiogenih i antiangiogenih initelja najvie dokaza

  VEGF i PlGF

  Ouvanje cjelovitosti i funkcionalnosti endotela Stimulacija stvaranja prostaciklina i NO u endotelu smanjenje

  vaskularnog otpora

  Nedostatak VEGF (animalni odel) - glomerularna endotelioza i proteinurija

  Njihova inhibicija antitijelima (humani model) hipertenzija, proteinurija, koagulopatija

  Receptor Flt-1 (fms-like tyrosine kinase -1)

  sFlt-1 ima inhibitorni uinak na VEGF i PlGF Pojaano luenje u preeklampsiji antiangiogeni uinak

  Slino djelovanje TGF-beta i sEng

 • Disfunkcionalni endotel

  Smanjeno stvaranje prostaciklina i NO hipertenzija

  Poveana kapilarna propusnost proteinurija, edemi

  Pojaano luenje prokoagulantnih proteina (vWF,

  endotelin, fibronektin, trombomodulin) aktivacija

  trombocita i plazmatske hemostaze intravaskularno

  zgruavanje

  Mikroagiopatska hemoliza

  Ishemiko oteenje ciljnih organa bubrega, jetre,

  mozga, plua, srca i dr.

  to precipitira patofizioloki proces u odreenom

  ciljnom organu?

 • HELLP Precipitiranje patolokog procesa u jetri

  Oteenje endotela spazam arteriola, odlaganje depozita fibrina u sinusoidima jetre ishemika nekroza hepatocita multilokularno (u jednom segmentu jetre ili

  difuzno)

  Opstrukcija krvnih ila veeg kalibra jetreni infarkti

  Naknadna hemoragizacija u nekrotina podruja

  intraparenhimni i subkapsularni hematomi

 • Klinika slika

  Trudnica u 2. ili 3. tromjeseju trudnoe ili rodilja u prvih 7

  dana iza poroda

  Bol u epigastriju ili ispod DRL

  Munina, povraanje

  Hipertenzija, nagli porast teine edemi, proteinurija

  Glavobolja, poremeaji vida

  Osjeaj slabosti, nevoljkosti, bolesti nalik na virusnu infekciju

  Simptomi se naglaavaju nou, a slabe danju

  Tipini laboratorijski nalazi (B. Sibai, Tenesee):

  Trombocitopenija < 100 x 109/L

  AST i ALT 2x Normalno (>70 U/L)

  LDH 2x Normalno (> 600 U/L)

  Fragmentirani i kontrahirani eritrociti u razmazu

  snien haptoglobin

 • Klasifikacija i podvrste HELLP-a

  Mississipi klasifikacija prema broju Trb

  I razred Trb 50; II razred Trb 100; III Trb 150

  Parcijalni HELLP (ELLP, HEL, EL) : kompletni HELLP

  Razliiti stupnjevi i smjerovi razvoja posljedica disfunkcije endotela

  Komplikacije na drugim ciljnim organima svakako moemo oekivati

  Parcijalni HELLP mogunost odlaganja poroda

  Kompletni HELLP = teak stupanj mikroangiopatije i uznapredovalo oteenje jetre. Porod neodloan!

 • Komplikacije HELLP sindroma

  Pobol majke:

  Abrupcija posteljice (9-20%), DIK (5-56%), akutno bubreno zatajenje (7-36%)

  Pluni i modani edem, teki ascites

  Krvarenja postpartalno uterino, krvarenja u operativnu ranu, modana krvarenja, krvarenja u jetru (subkapsularni hematom

  jetre u 0,9-2% sluajeva)

  Ablacija retine

  Infarkti mozga, srca, tromboze raznih lokalizacija (esto cerebralnih sinusa)

  Smrt majke (1-25%)

 • Komplikacije HELLP sindroma

  Pobol djeteta:

  Perinatalna smrt (7,4-34%)

  IUGR (38-61%)

  Prijevremeni porod (70%; 15% prije 28.tj.)

  Neonatalna trombocitopenija (15-50%)

  Respiratorni distres (5,7-40%)

 • Diferencijalna dijagnoza

  Stanja povezana s trudnoom

  Gestacijska trombopenija

  Akutna masna degeneracija jetre

  Infektivne i upalne bolesti

  Virusni hepatitis, holangitis, holecistitis

  Gastritis, ulkus eluca

  Akutni pankreatitis

  Upala bubrega

  Bolesti s trombocitopenijom

  ITP, TTP, HUS

  Antifosfolipidni sindrom (APS), SLE

  Deficijencija folata

 • Lijeenje

  Jedino uzrono lijeenje - porod

  Pristup ovisno o trajanju trudnoe:

  Porod odmah sa 34 tjedna

  Porod unutar 48 h sa 27-34 tj. (nakon evaluacije, stabilizacije klinikog stanja majke i maturacijske primjene kortikosteroida)

  Odloeni porod za vie od 48-72 h prije 27 tj. trudnoe

  Antihipertenzivna terapija

  Hidralazin, labetalol, nifedipin

  Metildopa, nifedipin, urapidil

  Prevencija konvulzija (MgSO4)

  Kortikosteroidi betametazon, deksametazon

  Maturacija plua djeteta

  Oporavak trombopenije i lezije jetre

 • Lijeenje

  Adekvatna hidracija mali volumeni (250-500 ml)

  Lijeenje komplikacija (zatajenje bubrega, konvulzije,

  pluni edem, krvarenja...)

  Kontrola koagulopatije

  Koncentrati trombocita u sluaju veih krvarenja; prepartalno ako su Trb < 20; prije SC ako su Trb < 40

  Koncentrat ATIII u DIK-u; SSP; konc. eritrocita

  Plazmafereza uz supstituciju SSP-om

  Heparin ?

 • Heparin - kontroverze Opreni izvjetaji o korisnosti i opasnosti heparina

  L. Detti et al.(Florence, Italy): postpartalna primjena

  nefrakcioniranog heparina u 16 bolesnica s HELLP-om

  DIK u 9 bolesnica vei rizik za krvarenje

  Nefrakcionirani heparin vei rizik za krvarenje u odnosu na LMWH

  Mecacci F. et al.: 32 bolesnice s HELLP-om, 20 primalo

  heparin prije i poslije poroda, 12 deksametazon

  Heparinska skupina 7 razvilo DIK postpartalno, s krvarenjem; 5 renalnu insuficijenciju

  Deksametazonska skupina 1 postpartalni DIK; 1 ARDS; bri laboratorijski oporavak

  Ellart, Monier i Rathgeber - primjena heparina se

  ohrabruje

 • Heparin - kontroverze

  LMWH Aspirin

  Riyazi i sur. (1998.) uspjena prevencija preeklampsije i

  zastoja u rastu ploda u 276 bolesnica s trombofilijom

  Mello i sur. (2004.) uspjena prevencija ponovne pojave

  preeklampsije, komplikacija PE, porasta postojeeg tlaka i

  porasta otpora uteroplacentarnih krvnih ila u 41 osobe s

  polimorfizom D/D za angiotenzin konvertazu bez trombofilije

  Sergio i sur. (2006.) uspjena prevencija ponovne pojave

  preeklampsije, produljenje trajanja trudnoe i poveanje

  porodne mase djece u 31 osobe s preeklampsijom u

  anamnezi

 • Zanimljivi sluajevi...

  Saisto T. i sur.(2004.) primjena LMWH u trudnice s ranom

  preeklampsijom (23. tj.) i trombofilijom (F V Leiden

  heterozigot, OHSS) rezultirala je normalizacijom tlaka i

  proteinurije bez primjene antihipertenziva

  Chu Hong nu i sur. (2007.) primjena UFH, potom LMWH u

  trudnice s blizanakom trudnoom i FTS, kompliciranom

  tekom preeklampsijom nereaktivnom na antihipertenzive

  poluila je uspjeh za 2 dana

  Abdalla M i sur. (2004.) primjena UFH+Aspirin u 1 trudnice

  i LMWH+Aspirin u 2. trudnice s tekom preeklampsijom (32-

  33tj.), bez znakova trombofilije, poluila je uspjenu

  normalizaciju tlaka i redukciju proteinurije

 • Naa iskustva s heparinskom terapijom

  Od 1/2008. do 6/2011. 33 osobe upuene na dijagnostiku

  pod sumnjom na HELLP (0,37% svih poroda)

  Kriteriji za kompletni HELLP:

  AST, ALT, LDH 2x gornja granica referentnog raspona

  Trb

 • Naa iskustva s heparinskom terapijom -

  komplikacije

  Krvarenja:

  1 osoba, parcijalni HELLP pojaano vaginalno krvarenje 1 dan iza poroda, terapija nastavljena do 18. dana bez krvarenja

  1 osoba, konvulzivna eklampsija+DIK krvarila intraabdominalno u operativno polje dobivala supstitucijsku th E, Trb, SSP - nakon kirurke

  revizije vie nije krvarila, terapija heparinom nastavljena 10 dana bez

  krvarenja

  Tromboembolije:

  1 osoba, parcijalni HELLP tromboza transverzalnog cerebralnog sinusa

  1 osoba, konvulzivna eklampsija+DIK pluna embolija

  Krvarenja nisu pripisiva samo heparinu

  Tromboembolije podravaju pretpostavku o potrebi

  tromboprofilakse