Help Conus

 • View
  174

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

help_Conus document

Text of Help Conus

 • TRNG I HC BCH KHOA H NI KHOA IN - B MN H THNG IN

  *****

  HNG DN S DNG

  CHNG TRNH TNH TON PHN TCH

  CH XC LP CA H THNG IN

  CONUS

  H NI - 2010

  customerStamp

 • LI GII THIU

  Chng trnh CONUS c cc gio vin b mn H thng in, trng

  HBK H Ni xy dng ln u tin theo ngn ng FORTRAN IV chy trn my

  tnh c nhn (th h XT) t nm 1990. M hnh HT c thit lp trong chng

  trnh tng thch tnh ton cho s phc tp bt k, c xt n cc yu t gii

  hn vn hnh my pht v tc ng iu chnh iu khin*). Chng trnh c

  pht trin nhiu (vi ngn ng BASIC, PASCAL) vo nhng nm 1991-1992,

  phc v kp thi cho vic tnh ton thit k ng dy siu cao p (DSCA) 500

  KV Bc - Trung - Nam. Cc chc nng m phng DSCA, tnh gii hn truyn

  ti cng sut theo iu kin n nh tnh l th mnh ca chng trnh. Sau nm

  2004 chng trnh c thay i c bn, tch hp nhiu tnh nng mi v chy

  trong mi trng Windows, c bit cc chc nng phn tch n nh v hiu qu

  thit b FACTS. Chng trnh rt thch hp s dng cho cc NCS, hc vin cao

  hc khi thc hin ti.

  Ngoi phn "Hng dn chy chng trnh", ti liu cn bao gm phn

  "Hng dn ng dng chng trnh" nhm gip ngi s dng khai thc hiu qu

  cc chc nng ca chng trnh phc v cc mc ch nghin cu khc nhau.

  Chng trnh vn thng xuyn c cp nht, sa cha. Cc tc gi lun

  mong mun nhn c nhng gp , xut nhm hon thin v pht trin

  chng trnh.

  GS TS L Vn t

  --------------------------------------- *) Cu trc chng trnh v m hnh ton c thit lp phng theo mt chng

  trnh cng tn do GS TSKH . . (Nga) xut, chy trn my tnh

  vn nng EC-BM 1020. Mc d c nhng thay i c bn theo thi gian, chng

  trnh vn gi tn Conus ghi nh ngun gc ca chng trnh.

 • MC LC

  Trang

  Phn mt. HNG DN CHY CHNG TRNH...............................1 1.1 SON THO S LIU..................................................................................1

  1.1.1 Son tho s liu mi (File>New)..........................................................1

  1. Bng "S liu nt"..................................................................................1

  2. Bng "Nt MBA /c di ti"................................................................2

  3. Bng "ng dy".................................................................................2

  4. Bng "DSCA".....................................................................................3

  5. Bng "Nhnh MBA"..............................................................................4

  6. Bng "Thng s MBA".........................................................................5

  7. Bng "Nhnh chun".............................................................................5

  8. Bng "c tnh ph ti"........................................................................6

  9. Bng "Kch bn bin thin ch ".......................................................7

  10. Bng "SVC, Khng, T b"................................................................9

  11. Bng "Cc la chn".........................................................................10

  12. Cc bng "Thng s my pht v TT", "Kch t v TK"............12

  13. Bng "Thng s b"..........................................................................12.

  1.1.2 Lm vic vi file c (File>Open).........................................................12

  1.2 LM VIC VI S ..............................................................................13

  1.2.1 Tn file s ........................................................................................13

  1.2.2 Son tho s ....................................................................................14

  1- nh v v tr in kt qu.......................................................................15

  2- Gn thuc tnh (Update Link).............................................................16

  1.3 CC CHC NNG CHY CHNG TRNH (RUN) ...........................18

  1.3.1 Tnh ch xc lp (Run > Calculate steady-state).............................18

  1.3.2 Tnh ton n nh tnh (Estimate Stability).........................................19

  1. Kho st n nh, tnh h s d tr n nh h thng..........................19

 • 2. Xy dng min n nh trong khng gian cng sut nt.................21

  3. Phn tch nhy ............................................................................22

  1.3.3 Tnh ton b kinh t (Compensation)..............................................23

  Phn hai. HNG DN NG DNG CHNG TRNH...............24 Chng 1. TNH TON CH XC LP............................................24

  1.1 M HNH LI IN TRONG CHNG TRNH CONUS...............24

  1.1.1. Nhnh chun....................................................................................24

  1.1.2. Li chun.......................................................................................25

  1.1.3. S thay th cc phn t c bn ca li in..........................26

  1.2 M HNH NGUN TRONG TNH TON CXL.................................32

  1.2.1. Cu trc ngun................................................................................32

  1.2.2. M hnh TT...................................................................................33

  1.2.3. M hnh TK................................................................................. .33

  1.2.4. M hnh my pht...........................................................................34

  1.3. H PHNG TRNH CN BNG DNG NT.................................35

  1.4 H PHNG TRNH CN BNG CNG SUT NT.......................38

  1.5. XC NH BIN S CA H PHNG TRNH CXL....................39

  1.6 H PHNG TRNH TI GIN CXL HT.......................................41

  1.6.1. Biu din h phng trnh theo c tnh cng sut......................41

  1.6.2. H phng trnh ti gin.................................................................42

  1.7 NH HNG CA M HNH MY PHT V TK N TNH

  TON CH HT....................................................................................43

  1.7.1. Xt n cc tr s gii hn trong m hnh my pht....................43

  1.7.2. La chn m hnh my pht v cc iu kin gii hn

  khi tnh CXL..............................................................................................44

  1.7.3. La chn m hnh TK v cc iu kin gii hn khi tnh

  ton n nh..................................................................................................45

  1.7.4. Cch cho m m hnh my pht v TK....................................45

  Chng 2. TNH TON PHN TCH N NH TNH

 • BNG CHNG TRNH CONUS...................................46 2.1 NH GI N NH TNH HT PHC TP THEO TIU

  CHUN MT N NH PHI CHU K......................................................46

  2.2 XC NH CH VN HNH GII HN THEO IU KIN

  N NH TNH...........................................................................................48

  2.3 CC CH TIU NH GI MC N NH CA

  HT PHC TP.........................................................................................53

  1. H s d tr n nh h thng tnh theo kch bn in hnh............53

  2. H s d tr n nh tnh theo cc kch bn quan tm.....................53

  3. H s st p cc nt (tnh theo kch bn in hnh)..........................54

  4. H s nhy bin ng cng sut nhnh........................................54

  5. Tc bin thin in p v gc lch pha cc nt.............................54

  6. Min n nh nt ti trong khng gian cng sut nt.......................54

  Chng 3. TNH TON B KINH T TRONG LI

  IN PHN PHI.................................................................................55 3.1. SUT GIM CHI PH TN THT T THIT B B

  TRONG LPP.............................................................................................55

  3.2 TNH TON DUNG LNG B KINH T TRONG

  LI PHN PHI.....................................................................................56

  1. Tnh ton sut gim chi ph tn tht v thi gian thu hi vn.........56

  2. Tnh ton dung lng b kinh t.......................................................56

 • 1

  Phn mt

  HNG DN CHY CHNG TRNH

  (Program Operation Manual)

  1.1 SON THO S LIU

  1.1.1 Son tho s liu mi (File>New)

  Nhn phm "New" trong "File", cc bng s hin ln nhp s liu. C th

  ghi file khi mi son tho c mt phn s liu. Cc ln son tho tip sau dng

  chc nng "Open". Tn file s liu c dng *.abc, file hnh v (s ) c dng *.vec.

  1. Bng "S liu nt"

  Hnh 1.1

  Bng c 13 ct, mi nt tng ng vi s liu cho trn 1 hng. Ni dung cc

  ct nh sau:

  - TT: S hiu c tnh tnh ph ti (c gi tr t 0 n 24). S 0 c mc nh cho

  c tnh cng (P, Q khng ph thuc U v f). Cc gi tr khc 0 tng ng vi s

  hiu TT thit lp trong bng "c tnh ph ti". c tnh tnh ph ti c thit lp

  (vi s hiu khc 0) khi cn xt n nh hng ca s thay i ph ti theo tn s

  v in p.

  - Nt s: S hiu nt trn s . Cc s hiu nt cn khng trng nhau v cho y

  trn s . Hn ch s hiu nt vi 5 ch s tr xung.

  - Um (kV): in p nh mc nt (ly theo in p nh mc ca phn li c cha

  nt).

 • 2

  - Tn nt (ti a 30 k t): phn bit cc nt bng tn gi (khng c ngha tnh

  ton). C th b trng ny.

  - Pti (MW), Qti (MVAr): Cng sut ph ti nhn t nt. Du dng theo hng

  cng sut ly ra t nt (ph ti). Nt trung gian cn cho cc cng sut ny bng 0.

  - Ppht (MW), Qpht (MVAr): Cng sut ngun ti nt, du dng tng ng vi

  hng cng sut

Search related