Click here to load reader

Het criterium van de ... Academiejaar 2011-2012 Het criterium van de “vereffening van het vorige stelsel” voor het bepalen van het onderscheid tussen de kleine en de grote wijziging

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Het criterium van de ... Academiejaar 2011-2012 Het criterium van de “vereffening van het...

 • Academiejaar 2011-2012

  Het criterium van de

  “vereffening van het vorige stelsel”

  voor het bepalen van het onderscheid tussen de kleine en de

  grote wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel.

  Masterproef van de opleiding

  “master in de Rechten”

  Ingediend door:

  Callaert Kelly 00703169

  Promotor: Prof. dr. Jan Bael

  Commissaris: Stan Devos

 • Callaert Kelly 00703169

  II

  Dankwoord.

  Het schrijven van een masterproef vergt de nodige inspanningen. Niet alleen van de

  schrijver, maar ook van vele andere mensen. Ik vind het dan ook zeer belangrijk dat deze

  personen een speciale plaats krijgen in mijn dankwoord.

  Eerst en vooral wil ik mijn promotor, Prof. Dr. Jan Bael, bedanken voor het interessante

  onderwerp. Het onderwerp wist me te boeien tot het laatste moment en zal me in de

  toekomst zeker en vast nog ten dienste zijn. Daarnaast wil ik mijn commissaris Stan Devos

  bedanken voor de vele leerrijke en vooruithelpende gesprekken, het nalezen van mijn tekst

  en het geven van nuttige tips en kritische bedenkingen. Vervolgens dank ik mijn beste

  vriendin, Annelien Sandra, voor de taalkundige tips en het verstaanbaar maken van mijn

  scriptie voor zowel de jurist als de niet-jurist. Notaris Ann Chijs en mijn collega’s Monique,

  Sandra, Charlotte en Jolien dank ik voor de juridische gesprekjes en nieuwe inzichten. Ook

  Christine Bauwens en Guy De Praetere dank ik voor nieuwe juridische inzichten. Uiteraard

  dank ik ook mijn moeder, voor de nodige financiële en morele steun. Ook mijn vriend

  Christophe wil ik graag bedanken om mijn eeuwige steun en toeverlaat te zijn. Het laatst,

  maar niet het minst, dank ik mijn vriendinnen voor de nodige ontspanning tussendoor.

  Zonder jullie allen was het me niet gelukt.

 • Callaert Kelly 00703169

  III

  Inhoud

  I. Inleiding ............................................................................................................................... 1

  II. Geschiedenis ....................................................................................................................... 1

  III. De huidige regeling.......................................................................................................... 4

  1. Grond- en vormvoorwaarden ......................................................................................... 4

  2. Boedelbeschrijving .......................................................................................................... 8

  3. Wijzigingsakte................................................................................................................ 11

  4. Publiciteit ....................................................................................................................... 13

  a) Register van de Burgerlijke stand .............................................................................. 13

  b) Oorspronkelijk huwelijkscontract .............................................................................. 14

  c) Belgisch Staatsblad .................................................................................................... 14

  d) Handelsregister .......................................................................................................... 16

  e) CRT/CRH ..................................................................................................................... 17

  f) Hypotheekkantoor ..................................................................................................... 18

  5. Afschaffing van de homologatie ................................................................................... 18

  6. Temporeel toepassingsgebied ...................................................................................... 19

  7. Beschermingsmaatregelen bij de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel ......... 20

  a. Bescherming van de echtgenoten ............................................................................. 20

  b. Bescherming van de (al dan niet gemeenschappelijke) kinderen ............................. 22

  c. Bescherming van derden ........................................................................................... 25

  IV. De vereffening van het vorig stelsel .............................................................................. 30

  1. De term vereffening bij echtscheiding en nalatenschap .............................................. 32

  2. De term vereffening bij de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel .................... 33

  a) Criterium “vereffening” sensu stricto ........................................................................ 33

  b) Criterium “vereffening” sensu lato ............................................................................ 35

  V. Concrete toepassingsgevallen .......................................................................................... 36

  1. Van gemeenschap van goederen naar scheiding van goederen .................................. 36

  2. Overgang van een gehandhaafde oude gemeenschap naar het nieuwe wettelijke

  stelsel .................................................................................................................................... 37

  3. Toevoeging van een beperkte gemeenschap aan een stelsel van scheiding van

  goederen ............................................................................................................................... 38

 • Callaert Kelly 00703169

  IV

  4. Van scheiding van goederen naar stelsel van gemeenschap van aanwinsten ............. 38

  5. Van scheiding van goederen naar een stelsel van gemeenschap van roerende

  goederen en aanwinsten. ..................................................................................................... 41

  6. Van scheiding van goederen naar stelsel van algehele gemeenschap ......................... 41

  7. Van beperktere gemeenschap naar een ruimere gemeenschap .................................. 42

  8. Van een ruimere naar een beperktere gemeenschap .................................................. 43

  9. Inbreng in het gemeenschappelijk vermogen en overheveling naar het eigen

  vermogen. ............................................................................................................................. 45

  10. Wijzigingen die zonder discussie onder de kleine procedure vallen ........................ 46

  VI. Grensoverschrijdende wijzigingen ................................................................................ 47

  1. Wijziging intern aan één buitenlands rechtsstelsel. ..................................................... 49

  2. Overgang van buitenlands stelsel naar Belgisch stelsel met rechtskeuze. ................... 50

  a) Overgang van buitenlands stelsel naar Belgisch stelsel met retroactieve werking .. 50

  b) Overgang van buitenlands stelsel naar Belgisch stelsel zonder retroactieve werking .

  ................................................................................................................................... 51

  VII. Besluit ............................................................................................................................ 53

  VIII. Bibliografie .................................................................................................................... 55

  1. Wetgeving ..................................................................................................................... 55

  2. Rechtspraak ................................................................................................................... 55

  3. Rechtsleer ...................................................................................................................... 57

 • Callaert Kelly 00703169

  1

  I. Inleiding

  1. Deze tekst handelt over de wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel en alles wat

  daarbij hoort. Maar bovenal wordt de nadruk gelegd op de discussie wanneer er toepassing

  moet gemaakt worden van de kleine of de grote wijzigingsprocedure.

  Eerst wordt de geschiedenis van de procedure bekeken waarna de huidige regeling volgt.

  Vervolgens bekijken we de term vereffening, zowel binnen als buiten de problematiek van

  de wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel. Nadien volgt een opsomming van

  toepassingsgevallen. Deze opsomming is niet exhaustief, maar probeert de belangrijkste en

  meest bediscussieerbare voorbeelden te geven. Ten slotte wordt de grensoverschrijdende

  wijziging besproken.

  Het is geenszins de bedoeling exhaustief te zijn betreffende het onderwerp. Sommige

  discussiepunten die uiterst interessant zijn zouden ons namelijk te ver wegbrengen van de

  kern van deze scriptie.

  II. Geschiedenis

  2. Voor de wet van 14 juli 19761 gold een absoluut beginsel van onveranderlijkheid der

  huwelijksovereenkomsten2, met als enige uitzondering de gerechtelijke scheiding van

  goederen3 die in geen mate te vergelijken is met de huidige mogelijkheid tot vrijwillige

  wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel.4 De echtgenoten konden voor het aangaan van

  hun huwe

Search related