HIBRIDNA poljoprivreda ... poljoprivreda Konvencionalna i organska poljoprivreda ¢â‚¬â€œ najbolje iz dva

 • View
  7

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of HIBRIDNA poljoprivreda ... poljoprivreda Konvencionalna i organska poljoprivreda...

 • 18 |

  20 19

  Optimalno korišćenje resursa Moto firme Timmis Farms Ltd (GB): Ostati fleksibilan 14

  Fokus na kupca Philipp Horsch o bliskom kontaktu sa poljoprivrednicima 22

  Dvanaest jednim udarcem HORSCH Cruiser XL na testu 30

  HIBRIDNA poljoprivreda

  Konvencionalna i organska poljoprivreda – najbolje iz dva sveta

  Započni svoju karijeru u HORSCH-u – prijavi se nawww.horsch.com/Karriere

 • 2 terra HORSCH 18 | 2019

  Sadržaj

  AKTUELNOSTI 04 Uspešno u organskim gazdinstvima

  06 Zajednički projekat sa DLG-om

  IZ CELOG SVETA 08 Best-of SIMA 2019

  REPORTAŽA O FIRMI 11 U kvalitetu je razlika: Bröcker GmbH (DE)

  14 Optimalno korišćenje resursa: Timmis Farms Ltd (GB)

  VESTI IZ PRAKSE 18 Budućnost počinje sada: Agro KMR (UA)

  VESTI IZ PREDUZEĆA 22 Fokus na kupca (Philipp Horsch)

  25 Konvencionalna setva – nekad i sad (Michael Horsch)

  28 Stalno u pokretu: tim za rezervne delove

  TEST MAŠINA 30 Dvanaest jednim udarcem: HORSCH Cruiser 12 XL

  FONDACIJA HORSCH 36 Poslovna rešenja protiv siromaštva:

  Dorothy Nyambi (MEDA)

  HORSCH INTERNO 37 Ponovo u HORSCH-u:

  Hubertus Bultmann, rukovodilac sektora F & E

  38 HORSCH odaje priznanje dugogodišnjim radnicima

  SERVIS I PRODAJA 40 Domaći teren: Claas Thüringen GmbH (DE)

  CENTAR FITZENTRUM 43 Više od oglednog polja: HORSCH demo polje

  45 HORSCH seminar 2019

  14

  28 43

  IZDANJE 18

  IMPRESSUM terraHORSCH je međunarodni časopis za klijente firme HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Tel.: +49 9431 7143-0, Fax: +49 9431 7143-9200 terra@horsch.com, www.horsch.com

  Odgovorna za sadržaj: Cornelia Horsch

  Redakcija: Johannes Hädicke

  Priloge su napisali: C. Blandin, M. Braun, A. Brockmann (traction), J. Hädicke, C. Horsch, N.L. Neumann, E. Nicolai, J. Noordhof, H. Wolf, S. Wyatt

  Fotografije: Arhiv HORSCH, fotografija Petra Kellner, A. Brockmann (prianjanje), G. Bröcker (privatna), J.-P. Kihm (privatna), J. Noordhof, S. Wyatt

  Prevodi: engleski: H. Wolf; francuski: S. Proust, TCA Consul- ting; poljski: B. Dudkowski; ruski: V. Veklenko, mađarski: M. Vas, portugalski: A. Cini, češki: tetras, slovački: MM Press

  terraHORSCH izlazi dva puta godišnje na nemačkom, engleskom, francuskom, poljskom, portugalskom, ruskom, slovačkom, češ- kom i mađarskom jeziku.

  Časopis i svi u njemu sadržani prilozi i slike su zaštićeni autorskim pravom. Svako komercijalno korišćenje van granica određenih za- konom o autorskom pravu zabranjeno je bez saglasnosti izdavača.

  Produkcija i grafička obrada: Beckmann Verlag GmbH & Co KG, Lehrte

  Štampa: Frischmann Druck und Medien GmbH, Amberg

 • terra HORSCH 18 | 2019 3

  Drage čitateljke, dragi čitaoci

  1 969. godine su se Brunhilde i Dankwart Horsch kao zakupci zajedno sa svojom decom preselili na imanje Sitzenhof. To je bilo pre 50 godina i to je povod da proslavimo i osvrnemo se na to vreme. Čitavih 50 godina Sitzenhof predstavlja ujedno i 50 godina kultivacije bez pluga. Iako je porodica i tada često isme- vana zbog svog shvatanja zdravog zemljišta, upravo je to shvatanje danas važnije nego ikad. To shvatanje je ostalo isto, ali se ipak – ili možda upravo zbog toga – mnogo toga dogodilo na imanju Sitzenhof tokom ovih 50 godina: iz jed- nog poljoprivrednog gazdinstva su nastala dva preduzeća, HORSCH Maschinen GmbH i BinTec (tehnologija skladište- nja i internog transporta). Poljoprivredno gazdinstvo i dalje postoji i u međuvremenu se specijalizovalo za ratarstvo.

  Promene u poljoprivredi, ali i u našem društvu, sve su brže i mi se kao preduzeće prilagođavamo tome. Već više godina pored mnogih tehničkih tema radimo i na mehaničkom suz- bijanju korova kako bismo mogli da odgovorimo na zahteve gazdinstava. Za nas je važno da testiramo mašine u našem sopstvenom imanju AgroVation u Češkoj, ali i da budemo u bliskom kontaktu i komunikaciji sa kupcima širom sveta.

  Posle devet godina terraHORSCH-a došlo je vreme za promenu. Redizajnirali smo izgled časopisa i učinili ga lakšim za čitanje. Pored toga je i broj jezika proširen. Danas terraHORSCH izlazi u tiražu od preko 50.000 primeraka na devet jezika. Cilj terraHORSCH-a ostaje isti i u novom dizajnu: pružiti našim klijentima zanimljive informacije, dati im uvid u dešavanja širom sveta i umrežiti ih na taj način.

  Želimo Vam mnogo zabave pri čitanju

  Srdačno Vaša

  Cornelia Horsch

  Dobrodošli

 • 4 terra HORSCH 18 | 2019

  USPEŠNO U ORGAN- SKIM GAZDINSTVIMA

  Da li su organskoj poljoprivredi potrebne posebne mašine za obradu zemljišta ili setvu? Zahtevi od poljoprivredne tehnologije su često vrlo slični onima u konvencionalnoj obradi, ali imaju različit akcenat. Mnoga organska gazdinstva već uspešno koriste HORSCH tehnologiju.

  G lavni fokus u organskoj poljo- privredi je na kontroli korova i ciljanoj mobilizaciji hranljivih sastojaka. Upravo u očuva-

  nju i unapređenju prirodne plodnosti zemljišta postoje jasne paralele između konvencionalne i organske poljoprivre- de. U tu svrhu se možete osloniti na pro- fesionalno proverenu tehnologiju. Zbog promenljivih perspektiva poljoprivrede budućnosti, zahtevi od poljoprivredne tehnologije se neprestano povećavaju i šire. Da bi se stvorili najbolji uslovi za biljnu kulturu, korišćene mašine mogu dati značajan doprinos direktnim ili in- direktnim uticajem na biološke, fizičke i hemijske procese u zemljištu.

  Obrada zemljišta – osno- va uspeha Prednosti konzervacijske obrade zemlji- šta su prepoznate i primenjene na or- ganskim gazdinstvima. Da bi poboljšali plodnost tla, protok vazduha i kapacitet zadržavanja vode u zemljištu, organ- ska gazdinstva se sve više oslanjaju na razrivač.

  Terrano – više od obrade zemljišta Sigurna obrada zemljišta jedan je od naj- važnijih zahteva koji organska gazdinstva uporno postavljaju. Gledajući uslove koji moraju biti ispunjeni sa tehničke strane, brzo postaje jasno zašto je serija HORS- CH Terrano idealna za to. Osnovni pre- duslov u prvom koraku je sistem radnih tela koji može da razriva zemljište plitko i po celoj površini. MulchMix radna tela na Terranu projektovana su tako da mogu biti opremljena krilcima širine 37 cm u linijskom razmaku od oko 30 cm (u za- visnosti od modela). Krilce se može mon-

  tirati u dva položaja: položaj za duboko, klasično razrivanje strnjišta i položaj za veoma plitko razrivanje. Krilce ima skoro paralelni ugao u odnosu na zemljište i na taj način omogućava pouzdano razriva- nje zemljišta počev od radne dubine od 3 cm. Vrh radnog tela proteže se oko 3 cm dublje i pod veoma teškim ili suvim uslovima obezbeđuje potrebnu trakciju. Ovaj pozitivni efekat je primećen prošle godine u mnogim regionima. Sledeća stavka bitna za plitku obradu jeste pre- cizna kontrola dubine. Terrano FX i GX se vrlo precizno kontrolišu preko pakera sa zadnje strane mašine. Kod kačenja u tri tačke traktor preuzima kontrolu dubine sa prednje strane. Vučeni Terrano GX se sa prednje strane oslanja na točkove za kontrolu dubine i može da prati površinu zemljišta nezavisno od traktora.

  Za uspešno suzbijanje korova je važno da se korov preseče odmah is- pod vegetacione kupe.

  Zato je često potrebno odraditi dva prohoda iz različitih razloga. U prvom prohodu se radi što je moguće pliće. Tom prilikom se uništava većina korova. Kod drugog prohoda se radi nešto du- blje kako bi suzbijanje korova bilo što temeljnije. Terrano je najbolje rešenje

  za uništavanje korena korova poput čička. U tom slučaju jedna od opcija je sečenje na oko 12 cm. Ovo je najefika- snije u vreme kada je horizontalni splet korena „ispošćen“. Uvek treba imati na umu da potencijal pojave korova takođe zavisi od stanja zemljišta – na taj način obrada zemljišta učestvuje u regulisanju korova što je naravno povezano sa rotacijom useva. Ukoliko oprema obuhvata i češalj, korov na površini se može iščešljati i tako ostaviti da se osuši. Terrano FG sa integrisanim podvozom i češljem u tri reda je tre- nutno sve traženiji model. Ovaj sistem bi u budućnosti mogao da igra veliku ulogu. Sledeći važan sastavni deo or- ganske poljoprivrede jesu međuusevi. Ako je dublja obrada povoljna za ze- mljište, ono je pogodno za međuusev koji obogaćuje zemljište. Elegantno rešenje za to može biti Terrano sa Mi- niDrill-om: u kombinaciji sa strukturom đubriva, krupno seme se može uložiti na željenu dubinu.

  Aktuelnosti

  levo: MulchMix radno telo sa krilcima: opciono minimalni grip za vrlo plitku obradu

  desno: Plitka obrada na dubini od 3 cm gde su prošla krilca. Vrh radnog tela garantuje siguran prodor u zemlju.

 • terra HORSCH 18 | 2019 5

  Cruiser – od strnjike do setvene posteljice Već više od tri godine poljoprivrednici na različitim tržištima rade sa novim HORS- CH Cruiserom XL odn. SL. Iza skraćenice XL skrivaju se vučene mašine sa šest re- dova radnih tela, radne širine od 5 do 12 m, a iza SL-a mašine sa četiri reda radnih tela, kačenjem u tri tačke, radne širine od 4, 5 i 6 m. Srce svakog Cruisera je HORS- CH opružno radno telo, koje kombinuje prednosti čistog opružnog tela (stvaranje fine zemlje i podsecanje) sa prednostima krutog opružnog tela (definisana sila otpuštanja i sigurno održavanje definisa- nog ugla radnih tela). Sila otpuštanja od 150