Hışıltılı Çocuğa Yaklaşım “Wheezing infant”

 • View
  151

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hışıltılı Çocuğa Yaklaşım “Wheezing infant”. Derya Ufuk Altıntaş Çukurova Üniversitesi Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı. Sunu Planı. Giriş Hışıltılı bebek sendromu n un oluş mekanizması ve insidansı Tanıda sorunlar Yeni tanımlama Astım için ri s k faktörleri Tedavi de sorunlar - PowerPoint PPT Presentation

Text of Hışıltılı Çocuğa Yaklaşım “Wheezing infant”

 • Hltl ocua YaklamWheezing infantDerya Ufuk Altntaukurova niversitesi ocuk Allerji ve mmnoloji Bilim Dal

 • Sunu PlanGiriHltl bebek sendromunun olu mekanizmas ve insidansTanda sorunlarYeni tanmlamaAstm iin risk faktrleriTedavi de sorunlar3 olgu ile tan-ayrc tan ve tedavi

 • Wheezing(hlt) TanmBron duvarlarnda turblan akmn yaratt osilasyonun oluturduu yksek frekansl polifonik slk sesidir.

  Hava yolu daralmasn hava k ynnde engellemeyi gsteren non spesifik bir bulgudur.

 • Etyopatogenezou olgu 5-6 yanda dzelen sk grlen bu bulgunun nedeni; ounlukla viral enfeksiyon olsa da asl neden hava yolu daralmasdr.

 • WHEEZNGGeliimsel defektlerAllerjiViral enfeksiyonlarBHRnflamasyonHavayolu daralmasWHEEZNGGENETK

 • SklkOkul ncesi ocuklarda % 25-382ya> % 20-60Peter Frank BMJ 2008Middlettons Allergy Principles & Practice Vol:2 Sixthy edition Mosby 2003 USA pg:1225.

 • Wheezing alglamada ve tanmlamada farklar olabilir.454 bebek doumdan 3. yaa kadar izlenmi.

  % 40.9 unun annesi wheezing duymu

  Bunlarn %28.6 s Dr. tarafndan konfirme edilmitir.

  L.Lowe Arch Dis Child 2004 89:540-43

 • TF de 2006-2007 yllarnda doan tm bebekler 1 yana kadar izlendi:% 48.8 inde en az bir kere wheezing

  % 25.6 snda reccren wheezing% 30.2 sinde gncel wheezing

  %16.2 sinde persistan wheezing% 9.3 nde dr.tanl astm**N.Muratolunun tezi 2007 ..ocuk Allerji mmnoloji BDEAACI 2008, Barcelona

 • Yeni tanmlanan hlt fenotipleri

 • 6265 hltl ocuk doumdan itibaren izlenmi.2 yatan sonra 678 ocuk izlenmi7-9 ya arasnda yeniden deerlendirilmi6 fenotip belirlenmi.

  John Henderson Associations of wheezing phenotypes in the first six yearsOf life with atopy,lung function and airway responsivenes in mid childhood Thorax 2008Yeni tanmlanan hlt fenotipleri

 • Associations of wheezing phenotypes in the first six yearsOf life with atopy,lung function and airway responsivenes in mid childhood Thorax 2008 John Henderson et al.

 • John Henderson Associations of wheezing phenotypes in the first six yearsOf life with atopy,lung function and airway responsivenes in mid childhood Thorax 2008Yeni tanmlanan hlt fenotipleri

 • John Henderson associations of wheezing phenotypes in the first six yearsOf life with atopy,lung function and airway responsivenes in mid childhood Thorax 2008Yeni tanmlanan hlt fenotipleri

 • ERS TASK FORCEHer 3 ocuktan biri 3 yatan nce en az bir kez wheezing yaarlar.6 yaa kadar kmlatif prevelans % 50 dir.Definition, assesment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach 32:4:1096-110 ERJ 2008

 • ERS TASK FORCEYeni snflama Zaman paternine gre tanmlama kavram:Episodik (viral) : Gn le viral ,epizod aralarnda semptom yoktur.oklu tetikleyiciyle oluan : Episodlar arasnda da semptom vardr.

  Definition, assesment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach 32:4:1096-110 ERJ 2008

 • PEK OK OCUK DOKTORU ASTIMIN PROGNOZU LE LGL KAYGILAR VE SORULARLA SIKA KARILAIR

 • PROGNOZLA LGL TP SORUKalitatif adan: Hastalkla ilgili ne tr durumlar ortaya kabilir.Tam dzelmeKomplikasyon, sekel,la yan etkileri,MortaliteKantitatif adan: Bu sonularn ortaya kma olasl ne kadardr?Zaman asndan: Ne zaman ortaya kabilir?

 • HASTALAR NELER MERAK EDER ?Vizing tekrar edecek mi? Yzde ka ihtimalle ? Hangi koullarda?ocuum astm m? Yada astm geliir mi? Yzde Ka? Hangi koullarda?Eer tedavi olmazsam bu hastalmn seyrini deitirir mi?Geciktik mi?ocuum astmdan dolay lr m? Ya da mr normalden daha ksa olur mu? Ne kadar mrm kald?Prognoz ve risk faktrleri

 • Wheezing prognozu iin en nemli sorular astm ile ilgilidirTekrar eden wheezing yllar sonra gelien astmn yada kalc solunum fonksiyon bozukluunun habercisi midir?Astm (veya kronik akcier semptomlar) gelimesi riski ngrlebilir mi?lalar prognozu deitirir mi?

 • Hlt (vizing) kk ocukta astm iaret eden en nemli bulgudur

 • Kalc Astm in Risk Faktrleri kez den fazla virsle indklendii dnlmeyen hlt varlnda bebekler de:Risk faktrleri:Atopi varl: Kantlanm testler (deri testi veya sp.IgE) ve/veyaAtopik dermatit besin allerjisi gibi bir allerjik hastalkDii cinsiyetGebelikte sigara iimiBHR tespitiJohn Henderson Associations of wheezing phenotypes in the first six yearsOf life with atopy,lung function and airway responsivenes in mid childhood Thorax 2008

 • Astm tansn nasl koyalm?

 • **

 • **

 • Astm tans-1Ayda 1< wheezing ataAktiviteyle artan ksrk yada wheezingMevsimler arasnda fark etmemesi3 yatan sonra devam etmesiBaz tetikleyicilerle artmasGribin hemen gse inmesi yada 10 gnden uzun srmesiAstm ilalaryla dzelmesi

  **

 • Astm tans-2Tipik yk ve fm bulgular yansra 5 ya zerinde solunum fonksiyon testleri tan koydurucudur Bronkodilatatre yant: FEV1 de % 12 PEF % 20 Bebeklerde tan: yk, klinik bulgu ve dikkatli periodik izleme dayanr.**

 • **

 • 1. National Asthma Education Program Expert Panel Report:NIH/National heart, lung, and blood Instutitude 2007* Middletons Allergy Principles&Practice 17th ed. Vol 2 2009 Guilbert T. Approach to infants and chikdren with asthma pg:13192. Wonca/IPAG/IPRCGnin ortaklaa raporu:GINA:2008Son rehberler

 • Astm tansn dndrecek kilit bulgular Wheezing varl veykde aadakilerden herhangi birisi:ksrk (zellikle gece ktleen)Yineleyen wheezingYineleyen nefes darlYineleyen gs arsTetik ekici olarak aadakilerden herhangi birisinin varl:EgzersizeViral enfeksiyonnhalan allerjenlerritanlarHava deiimiAlama/glmeStresMensturasyonBulgularn uyanrken ve gece ortaya kmas yada ktlemesi

  National Asthma Education Program Expert Panel Report:NIH/National heart,Lung,and blood Instutitude 2007

 • Ayrc tanst hava yolu hastal:Allerjik rinit, sinzit

  Geni hava yolu obstruksiyonu:Yabanc cisim aspirasyonuVokal kord disfonksiyonuVaskler ring veya laringeal aGenilemi lenf nodu ve tmrKk hava yolu obstruksiyonu:Viral broniolit, broniolitis obliteransKistik fibrozisBronkopulmoner displaziKalp hastalDier nedenler:Astm d yineleyen ksrkEnfeksiyonHabitel ksrkPNASYutma disfonksiyonuna bal aspirasyon veya GR

 • Tan Piramidiyk ve muayeneizlemDeri testleriSpIgEYklemetestleri

 • Kimleri tedavi edelim ?

 • Bebeklerde hltHlt %50-60Rekkren hlt%20-30Astm %10

 • Hangi bebei tedavi edelim

 • ERS TASK FORCEYeni snflamaVizingin Zaman Paternine gre tanmlama kavram:Episodik (viral) vizing: Gn le viral ,epizod aralarnda semptom yokoklu tetikleyiciyle oluan vizing: Episodlar arasnda da semptom var.

  Definition, assesment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach 32:4:1096-110 ERJ 2008

 • TedaviEpizodik vizing(Viral)

  Betaagonist

  oklu tetikleyici ile oluanVizing(nfantil astm)nhale kortikosteroidler?Ataklar sk iseUzun ise astm ??Ciddi ise

 • 3. (ara) tip Vizingde TedaviSrekli nhale steroidLTRAAtakta inhale streoidAtakta sistemik steroid

 • Vizingli bebekteRisk faktrleri var ise hafif intermitan astm gibi tedavi edelim.Kendisinde atopi belirteleri: Deri testi sp.IgEAilede atopi yada astm yksKendisinde egzemaBron hiperreaktivitesi: Egzersizle oluan bulguAr atakUzun atak vb

 • GINA 2002 GINA

 • TEDAV PLANI

  1-Hasta/doktor ibirliini gelitirilmesi2-Risk faktrlerinin tanmlanmas ve maruziyetin azaltlmas3-Deerlendirme, tedavi etme ve izleme4-Astm ataklarnn tedavisi5-zel durumlarGINA 20001-Hasta eitimi2-Tetii eken etkenlerin uzaklatrlmas3-Hastaln arlnn belirlenmesi4-Uzun sreli tedavi iin plan yaplmas5-Atak iin tedavi plan yaplmas6-Hastann dzenli takibiGINA 2006/2009

 • Tedavi

  Astmn derecesi belirlendikten sonra yaplmaldr.Akut astm ata srasnda hastaln derecesi belirlenmemelidir.

 • GINA 2009 0-4 ya ocuklar

 • 5-11 ya ocuklar

 • 12 ya ve zeri ocuklar

 • Basamak 2Basamak 3Basamak 4Basamak 5Basamak 1ARTTIRAZALTTEDAV BASAMAKLARIGINA 2006

  Hasta eitimi ve evre kontrolPRN 2 Gerektiinde 2 agonist

  Kontrol edici ila seenekleriBirini seBirini seEkleEkleDk doz ICSDk doz ICS + LABAOrta-yksek doz ICS+ LABAOral steroid

  LTRAOrta doz ICSLTRAAnti-IgEDk doz ICS+ LTRATeofilin

  Dk doz ICS+ Teofilin

 • nhale Kortizon Dozlar**

 • Minimal veya Yok

  Minimal veya YokHer gn >%80?YokMinimal veya YokYokGndz semptomlarRahatlatc ihtiyacSabah PEF deeriGece uyanmalarAlevlenmelerAcil bavurularTedaviyle ilikili olan yan etkiYokGINAda Astm Kontrol

 • ocuklara arac alet kullanmazsa ne olur?**

 • OLGU 1: KT, 1.5 yandaYaknma: Sk akcier enfeksiyonu, hrltyk: Son 6 ayda 5 kez akcier enfeksiyonu geirmi. Her seferinde hrlt ve nefes darl oluyormu. Ate her seferde elik etmiyor. Bir kez hastaneye yatrlm. lk 4 atakta beraberinde kusma varm.2 aydr montelukast 4 mg alyorEvde neblizatrleri var sknda neblize salbutamol alyor

 • z ve soy gemi4 ay anne st almRutin alar yaplmDaha nce duocid ile dknt olmuAnnede akar allerjisi, egzema varBabada allerjik rinit yks varevre:Evde hal varYatak pamuk, yorgan ve yastk elyafKlima ile snyorlarSigara iilmiyor

 • FM

  Kilo:15.2 kg(%75)Boy:93cm (%75)Vital bulgular normalGenel durumu iyiAkcierlerde yaygn sibilan raller varDier sistemler doal

 • LaboratuvarIgE:79 IU/mlIgG:730.7 mg/dlIgA:179 mg/dlIgM:84 mg/dlIgG subgruplar:NormalPhadiatop:+Deri testi: Akar ++GR iin sintigrafi:Normal

 • TEDAVKorunma nerileri

  Gerekince nhale ksa etkili beta2mimetik

  Neblize budesonide 0.25 mg 1X1/2

 • TEDAV1. vizit (1 hafta sonra)Semptom yokKorunma nlemlerine uyum sorgulandla kull