hola! bonjour! hola! bonjour! hola! hola! hola! hola ... ... hola! hola! hola! bonjour! hola! hola!

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of hola! bonjour! hola! bonjour! hola! hola! hola! hola ... ... hola! hola! hola! bonjour! hola! hola!

 • hola! bonjour! hola! bonjour! hola! hola! hola! hola! bonjour! hola! bonjour! hola! hola! hola! hola! bonjour! hola! hola! bonjour! hola! bonjour! hola! bonjour! hola! hola!

 • hola! bonjour! hola! bonjour! hola! hola! hola! hola! bonjour! hola! bonjour! hola! hola! hola! hola! bonjour! hola! hola! bonjour! hola! bonjour! hola! bonjour! hola! hola!

 • Manresa és la teva ciutat universitària. Hi pots trobar 3 centres universitaris d’alt nivell: UManresa - FUB, UPC Manresa - EP- SEM i la Universitat Oberta de Catalunya

  (UOC). A més, Manresa acull les pràctiques de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) gràcies a un acord amb la Fundació Althaia, titular dels centres sa- nitaris de la ciutat.

  UManresa ofereix set titulacions de grau universitari: cinc en l’àmbit de les Cièn- cies de la Salut i dues de Ciències Socials, a més de tres CFGS: de Pròtesis Dentals, Educació Infantil (especialitat ciència i ex- perimentació) i d’Administració i Finances (especialitat Gestió Esportiva).

  L’EPSEM és la seu de la UPC a la Catalunya Central; s’hi poden cursar sis graus d’engin- yeria, dos màsters i un doctorat. A més de tres graus exclusius que només s’ofereixen a Manresa.

  La seu de la UOC a Manresa és el referent per a més de 2600 estudiants que viuen a la Catalunya Central.

  A més dels serveis universitaris, el Campus també n’ofereix d’altres:

  A tan sols 5 minuts a peu del centre de la ciutat, el Campus Uni- versitari de Manresa és un espai de 20.000m2 conformat per tres uni- versitats i diversos espais funcio- nals al servei dels seus estudiants. En l’actualitat, Manresa és la ciutat universitària de la qual gaudeixen més de 5000 estudiants que han triat realitzar els seus estudis en un Campus amb una àmplia i atractiva oferta formativa que aposta per la qualitat de l’ensenyament i la proxi- mitat entre professors i alumnat.

  La residència universitària amb 67 habitat- ges totalment equipats.

  La Biblioteca del Campus: un equipament de primer ordre que respon a totes les ne- cessitats dels estudiants universitaris.

  La Clínica Universitària, que proporciona serveis d’assistència mèdica amb avantat- ges exclusius per als alumnes i les seves famílies.

  Avantatges de ser estudiant universitari a Manresa Un passeig en globus? Un sopar romàntic? És el moment de treure’s el carnet de conduir? Vols sorprendre amb un nou look? Estàs planejant una escapada amb la colla? Descobreix al nostre web quins són els establiments on pots gaudir de descomptes especials per ser estudiant del Campus Manresa. Ni t’ho imagines!

 • CA M

  PU S

  M A

  n rE

  SA

  UOCManresa · Edifici FUB-2. Av. Bases de Manresa, 1. 08242 Manresa T. 93 877 50 75 uocmanresa@uoc.edu | @uocmanresa

  @UOC.universitat - @uocmanresa

  Lab 0-6, Centre de descoberta, recerca i documentació per a l’educació científi- ca a les primeres edats · Edifici FUB-2. Av. Bases de Manresa, 1. 08242 Manresa T. 93 875 73 88 lab06@umanresa.cat

  @umanresalab06

  UPC Manresa - EPSEM Av. de les Bases, 61-73. 08242 Manresa T. 93 877 72 03 www.epsem.upc.edu | comunicacio@epsem.upc.edu

  @upcmanresa

  UManresa-FUB Av. Universitària, 4-6. 08242 Manresa T. 93 875 96 00 www.umanresa.cat umanresa@umanresa.cat

  @UManresa

  CU+ Av. Universitària, 8-10. 08242 Manresa T. 93 875 73 10 www.clinicauniversitaria.cat clinicauniversitaria@umanresa.cat

  1

  2 4

  3 5

  7

  6 residència Universitària Av. Universitària, 12. 08242 Manresa T. 93 418 33 16 www.visoren.es | manresa@visoren.es

  Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) Av. Bases de Manresa, 7-11. 08242 Manresa biblioteca.bcumupc.edu T. 93 877 72 21 · Fax. 93 877 73 04

  @bcumbiblioteca- @BibliotecaBCUM

  Els diners no seran un impediment per po- der gaudir del teu temps d’oci i lleure. Per ser estudiant del Campus Manresa gaudiràs de descomptes i promocions especials en esta- bliments seleccionats de la ciutat i rodalies.

  Entra a www.campusmanresa.cat, assa- benta’t de tot el que pots fer per menys diners i fica’t Manresa a la butxaca!

  Tots fem @CampusManresa! Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram per estar sempre informat de les ultimes novetats i entre tots... #ActivemManresa!

  Campus Universitari de Manresa +34 93 877 64 90

  campus@ajmanresa.cat www.campusmanresa.cat

  @CampusManresa

 • UManresa és un campus de la Universitat de Vic – Universitat Central de Ca- talunya amb dues facultats: la de Ciències de la Salut i la de Ciències Socials. Compta amb una comunitat universitària oberta, internacional i jove, amb més de 1.600 estudiants de grau, uns 2.000 estudiants de màster, postgrau i formació contínua, 800 alumnes del Servei d’Idiomes i més de 300 profes- sors.

  Tens vocació. Tens futur

  El campus Manresa de la UVic-UCC, ges- tionat per la Fundació Universitària del Bages, imparteix set graus universitaris: In- fermeria, Medicina, Fisioteràpia, Podologia, Logopèdia (semipresencial), Administració i Direcció d’Empreses i Educació Infantil. També ofereix la possibilitat de cursar un doble grau en Podologia i Fisioteràpia.

  D’altra banda, imparteix estudis superiors no universitaris amb els CFGS de Pròte- sis Dentals, Educació Infantil (especialitat ciència i experimentació) i Administració i Finances (especialitat gestió esportiva).

  Els punts forts de la seva proposta for- mativa són:

  • Grups classe reduïts, per a una formació personalitzada.

  • Tutorització individual de l’alumne durant tota la durada dels estudis.

  • Enfocament professionalitzador dels es- tudis.

  • Professorat molt qualificat i estretament connectat amb la pràctica professional.

  • Índexs d’inserció laboral superiors al 90%.

  • Programes internacionals i pràctiques a l’estranger.

  • Instal·lacions equipades per a l’ús de la simulació de manera transversal a tots els estudis. Aquesta metodologia d’apre-

 • nentatge permet entrenar les habi- litats i competències professionals amb un impacte molt positiu sobre l’ocupabilitat dels estudiants.

  El campus UManresa ofereix molts serveis i activitats per fer més rica i completa l’experiència universitària dels seus alumnes:

  Potencia el seu talent i els ajuda a completar la seva formació:

  • Servei d’idiomes: idiomes estrangers, des de nivell inicial fins a l’avançat; caste- llà, per a alumnes internacionals; català, per a alumnes de fora de Catalunya.

  • Programes d’intercanvi i cooperació inter- nacional.

  • Beques de col·laboració.

  Els acompanya en el procés d’inserció laboral:

  • Formació i orientació laboral.

  • Borsa de treball.

  • Oficina de suport a l’emprenedoria i la innovació.

  Els ofereix eines per al seu desenvolupa- ment professional:

  • Formació de postgrau i màs- ter, a través del Centre Interna- cional de Formació Contínua.

  • Formació de tecnificació per a profes- sionals de la salut, a través del Centre In- ternacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic.

  UManresa-FUB Av. Universitària, 4-6 - 08242 Manresa

  +34 93 877 41 79 umanresa@umanresa.cat

  www.umanresa.cat

  @UManresa

  “Som pocs alumnes a la classe i els

  professors sempre estan disponibles per a qualsevol

  consulta”

  U M

  A n

  rE SA

  FU B

 • L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) forma part de la Universitat Politècnica de Catalunya. En el nostre centre, a la capital del Bages, s’ofereixen sis graus — tres dels quals en exclusivitat —, dos màsters i un doctorat amb menció d’excel·lència. Actualment, prop de 900 estudiants formen part de la comunitat universitària, juntament amb un equip docent de 81 professors — 51 dels quals són Doctors. L’ambient a la universitat és molt proper i l’atenció és personalitzada en tots els serveis que ofereix el Centre.

  L’enginyeria més propera

  L’EPSEM va néixer l’any 1942 com a Esco- la de Facultatius de Mines i des de llavors continua sent l’única escola amb estudis d’enginyeria minera de tot Catalunya, la Comunitat Valenciana i Aragó.

  Actualment el centre imparteix sis graus: enginyeria minera, enginyeria de sistemes TIC, enginyeria de l’automoció —aquests tres, en exclusivitat —, enginyeria elec- trònica industrial i automàtica, enginyeria mecànica i enginyeria química.

  Cursar una enginyeria a Manresa és una bona opció per a aquells estudiants que busquen una estreta relació entre el món acadèmic i el món laboral. L’EPSEM té lli- gams amb empreses de diversos sectors industrials per tal que els estudiants hi pu- guin realitzar les pràctiques i el treball de fi de grau. Un cop l’alumne ha superat el 50% dels crèdits, ja pot entrar en contacte amb les empreses a través de convenis de cooperació educativa.

 • És especialment remarcable la ràpida inser- ció laboral de tots els titulats de la UPC a Manresa: el 90 % troba feina en un temps mitjà de dos mesos. Estudiar una engin- yeria permet accedir a un ampli ventall d’ofertes laborals, ja que un enginyer pot treballar tant en el sector públic com en el privat, o bé per compte propi. Càrrecs c

Recommended

View more >