17

HRVAT - HSUIR · 2012. 3. 20. · Kontinuiranim organiziranjem i održavanjem seminara, prezentacija i edukacija HSUIR pruža mogućnost informiranja i osnaživanja temeljnih udruga

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HRVAT - HSUIR · 2012. 3. 20. · Kontinuiranim organiziranjem i održavanjem seminara, prezentacija i edukacija HSUIR pruža mogućnost informiranja i osnaživanja temeljnih udruga

HSUIRHRVATSKI SAVEZ UDRUGA INVALIDA RADA

FIMITICInternational Federation

of persons with Physical Disability

SOIH Zajednica saveza osoba s

invaliditetom Hrvatske

Page 2: HRVAT - HSUIR · 2012. 3. 20. · Kontinuiranim organiziranjem i održavanjem seminara, prezentacija i edukacija HSUIR pruža mogućnost informiranja i osnaživanja temeljnih udruga

Hrvatski savez udruga invalida rada - HSUIR je nestranačka, dragovoljna i neprofitabilna udruga s humanitarnim ciljevima u koju se udružuju županijske, gradske, općinske i ostale udruge invalida rada sa svojstvom pravne osobe radi ostvarivanja i usklađivanja pojedinačnih, osobnih i zajedničkih interesa.

HSUIR je nastao 1967. godine kao reakcija na tada proizašle društvene probleme i sve teži položaj invalida rada. Od samog osnutka okupljajući svoje članove po nastanku invaliditeta, a ne po vrsti HSUIR se prilagođavao dinamici društvenih tijekova gradeći vlastiti put razvoja pružanjem pravne pomoći invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom.

HSUIR trenutno broji 36 temeljnih udruga s 25 000 članova dok je u Republici Hrvatskoj prema službenim podacima sveukupno 258 000 invalida rada.

Od samih početaka HSUIR-a postoji i djeluje služba pravne pomoći. Besplatna pravna pomoć i savjetovanje obuhvaćaju niz raznih područja vezana uz pitanja mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, radnih odnosa, zapošljavanja, socijalne skrbi, stambenih odnosa, imovinsko pravnih pitanja te pitanja u vezi povlastica osoba s invaliditetom. Sastavni dio pravne pomoći i savjetovanja čini sastavljanje tužbi, žalbi, raznih podnesaka ili predstavki, kao i drugih usmenih i pismenih intervencija u korist zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, udruga invalida rada i ostalih udruga i saveza.

Kontinuiranim organiziranjem i održavanjem seminara, prezentacija i edukacija HSUIR pruža mogućnost informiranja i osnaživanja temeljnih udruga. Koordinira rad temeljnih udruga te potiče i pomaže organizacijsko jačanje temeljnih udruga. Pružanje pravne pomoći i obilazak udruga osnovna je zadaća Hrvatskog saveza udruga invalida rada.

>> BESPLATNA PRAVNA POMOĆ I SAVJETOVANJE>> O NAMA

>> POMAGANJE UDRUGAMA Savez je član Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, a može se udružiti s drugim udrugama osoba s invaliditetom odnosno asocijacijama koje djeluju u oblasti zaštite osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.Savez je član Međunarodne federacije tjelesnih invalida FIMITIC – International Federation of Persons wizh Physical Disability čije je sjedište u Budimpešti.

>> SURADNJA

Dana 21. ožujka 2007. godine održana je Svečana skupština povodom obilježavanja 40. obljetnice osnivanja i djelovanja HSUIR-a. Tada je također prvi put svečano obilježen „Nacionalni dan invalida rada Hrvatske“. Hrvatski sabor je na sjednici 13. veljače 2009. godine donio, na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, odluku o proglašenju „Nacionalnog dana invalida rada“. „Nacionalnim danom invalida rada“ proglašen je 21. ožujak.

>> PROGLAŠENJE NACIONALNOG DANA INVALIDA RADA

Page 3: HRVAT - HSUIR · 2012. 3. 20. · Kontinuiranim organiziranjem i održavanjem seminara, prezentacija i edukacija HSUIR pruža mogućnost informiranja i osnaživanja temeljnih udruga

Svrha i osnovna zadaća HSUIR-a je koordiniranje temeljnih udruga, praćenje, analiziranje i razmatranje stanja, primjena i promjena svih propisa koji se odnose na invalide rada, te zalaganje za kvalitetno i pravodobno ostvarivanje njihovih prava. HSUIR također predlaže nadležnim državnim i drugim tijelima donošenje mjera i zakonskih i drugih propisa za unapređenje pravnog, socijalnog i ekonomskog položaja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

Vrijednosti na kojima se temelje vizija, ciljevi i rad HSUIR-a su poštivanje ljudskih prava, odgovornost, suradnja i dijalog, pravo na informiranost, tolerancija, uvažavanje raznolikosti i nenasilje.

Osnovni ciljevi Saveza su promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti invalida rada, uključivanje što većeg broja invalida rada u rad udruga, ekonomska, socijalna, zdravstvena i pravna sigurnost invalida rada, te socijalna pravda i jednake mogućnosti invalidima rada.

Tijekom 45 godina svoga djelovanja HSUIR je organizirao niz akcija, ostvario veliki broj projekata i programa, organizirao niz savjetovanja, simpozija, okruglih stolova, edukacija s ciljem ostvarivanja prava invalida rada i borbe protiv diskriminacije. Cijelo vrijeme HSUIR koordinira rad svojih temeljnih udruga s ciljem njihovog organizacijskog jačanja, razvoja i održivosti.

Vizija Hrvatskog saveza udruga invalida rada temelji se na izjednačenim socijalnim mogućnostima i uvjetima za invalide rada i sve ostale osobe s invaliditetom te kvalitetnijim zakonskim okvirima koji bi pridonosili jednakopravnim mogućnostima sudjelovanja u životnoj zajednici, odgoju i obrazovanju, sudjelovanju u političkom i kulturnom životu, na području rada i socijalne skrbi. Osigurana mogućnost da osobe koje su zadobile invaliditet na radu mogu izabrati i dalje nastaviti raditi i pridonositi društvu sukladno svojim mogućnostima i sposobnostima.

Društvo bez predrasuda i diskriminacije prema osobama s invaliditetom je cilj kojem HSUIR na svojim temeljnim vrijednostima kroz dugogodišnju misiju djeluje i teži.

Od samog početka HSUIR-ovog djelovanja misija je unaprjeđenje društvenog položaja invalida rada, zaštita prava i prevencija nastanka ozljeda na radu.

>> VIZIJA, VRIJEDNOSTI,CILJ, MISIJA, SVRHA

1967 - 201245 GODINA

Page 4: HRVAT - HSUIR · 2012. 3. 20. · Kontinuiranim organiziranjem i održavanjem seminara, prezentacija i edukacija HSUIR pruža mogućnost informiranja i osnaživanja temeljnih udruga

INFORMACIJE predstavljaju uspješnu komunikaciju HSUIR-a i njegovih temeljnih udruga, te sustavno i kontinuirano informiranje o svim aktualnostima i aktivnostima vezanim za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom na svakom društvenom području - pravnom, socijalnom, ekonomskom, kulturnom, zdravstvenom kako temeljnih udruga i njihovih članova tako i šire javnosti.

Prvi broj glasila Informacije tiskan je i objavljen u siječnju 1991. godine i od tada se kontinuirano objavljuju u prosjeku tri broja godišnje. Značaj Informacija leži u raznovrsnosti i aktualnosti tema kojima sustavno informira članove temeljnih udruga i šire javnosti.

>> INFORMACIJE

Program “Klubovi-podrška kvaliteti življenja invalidima rada” Hrvatski savez udruga invalida rada počeo je provoditi u lipnju 2011. godine uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.Organizacijom Klubova i poludnevnih centara preventivno se djeluje na institucionalizaciju čime se znatno poboljšava kvaliteta življenja invalida rada. U Klubovima i poludnevnim centrima invalidi rada mogu artikulirati i prezentirati svoje svakodnevne potrebe i stavove, razmjenjivati informacije i iskustva, provoditi aktivno korisno vrijeme, odteretiti obitelj i smanjiti tenzije koje donosi svakodnevna neizvjesnost čime se aktivno doprinosi poboljšanju položaja članova udruge i učvršćivanju samopoštovanja koje je kod velikog broja starijih osoba s invaliditetom-invalida rada poljuljano zbog prisutnosti neodgovarajućeg odnosa okoline prema njima. Cilj je unaprijediti kvalitetu življenja invalida rada i njihovih obitelji, ojačati socijalno uključivanje, socijalnu koheziju i vraćanje povjerenja u širu društvenu zajednicu, koja unatoč zamjetnim pomacima na bolje još uvijek putem institucionalnih oblika pomoći i socijalne skrbi ne može obuhvatiti potreban nivo skrbi za osobe s invaliditetom-invalide rada starije životne dobi.

>> PROGRAM

Page 5: HRVAT - HSUIR · 2012. 3. 20. · Kontinuiranim organiziranjem i održavanjem seminara, prezentacija i edukacija HSUIR pruža mogućnost informiranja i osnaživanja temeljnih udruga

Europska Komisija je 2012. godinu proglasila Godinom aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti. Porastom općeg životnog standarda i unaprjeđenjem zdravstvene zaštite, u razvijenim zemljama produljio se životni vijek, a time je porastao udjel starijih osoba u cjelokupnoj populaciji, čemu pridonosi i smanjenje prirodnog prirasta. Broj stanovnika starijih od 65 godina neprekidno i ubrzano raste, prije svega u ekonomski razvijenim zemljama, ali ta tendencija prisutna je i u zemljama u razvoju. U društvima u kojima ubrzano raste broj

>> 2012. GODINA AKTIVNOG STARENJA

starijih osoba vrlo je važno razvijati međugeneracijsku solidarnost, općenito povećati mogućnosti za aktivno starenje i neovisan život, omogućiti starijim osobama da i dalje imaju aktivnu ulogu u društvu te im omogućiti da žive maksimalno zdravim i ispunjenim životom djelujući na područjima zapošljavanja, zdravstva, socijalnih usluga, obrazovanja odraslih, volonterstva, stambene politike, informatičke usluge, prometa.

Page 6: HRVAT - HSUIR · 2012. 3. 20. · Kontinuiranim organiziranjem i održavanjem seminara, prezentacija i edukacija HSUIR pruža mogućnost informiranja i osnaživanja temeljnih udruga

>> ČLANICE HRVATSKOG SAVEZA UDRUGA INVALIDA RADA

1. Udruga invalida rada i osoba s invaliditetom Belišća i Valpova Predsjednik Ivica Korov Vij. S. H. Gutmana 28, 31 551 Belišće www.uirb.hr e-mail: [email protected] Žiro račun: 2340009-1100011708 MB: 3176894 OIB: 20767452664 tel: 031/662-666 fax: 031/662-666 2. Društvo osoba s invaliditetom Baranjsko srce Predsjednik Josip Mezga Osječka ulica 49a, 31 300 Beli Manastir e-mail: [email protected] www.baranjsko-srce.hr Žiro račun: 2340009-1102714712 MB: 1597108 OIB: 82113500029 tel: 031/705-320 fax: 031/705-321

3. Udruga invalida grada Crikvenice Predsjednik Senad Serdarević Petra Preradovića 1, 51260 Crikvenica e-mail: [email protected] Žiro račun: 2402006-1100124780 MB: 1101358 OIB: 68562371913 tel: 051/241-724 fax: 051/242-511

4. Udruga invalida rada Daruvar Predsjednica Vesna Cerovečki Petra Preradovića 26, 43 500 Daruvar e-mail: [email protected] Žiro račun: 2340009-1100018891 MB: 3144046 OIB: 75124647406 tel: 043/331-022 fax: 043/331-022

5. Udruga invalida rada grada Duga Resa Predsjednik Ivan Moguš Mrežnička obala 8, 47 250 Duga Resa e-mail: [email protected] Žiro račun: 2360000-1102018516 MB: 1598392 OIB: 24852899720 tel: 047/844-790 fax: 047/844-790

6. Društvo invalida Donji Miholjac Predsjednik Tomislav Dukmenić Vukovarska 9, 31 540 Donji Miholjac e-mail: [email protected] www.dodm.hr Žiro račun: 2500009-1102040418 MB: 1370049 OIB: 48435756032 tel: 031/630-051 fax: 031/633-175

7. Udruga invalida rada Međimurske županije- Čakovec Predsjednica Vlatka Minđak Perivoj Zrinskih 2, 40 300 Čakovec e-mail: [email protected] Žiro račun: 2484008-1104536854 MB: 3169863 OIB: 97419618175 tel: 040/390-921 fax: 040/390-921

8. Udruga invalida Đakovo Predsjednik Stjepan Fekete Vijenca A. Stepinca 12, 31 400 Đakovo e-mail: [email protected] Žiro račun: 2393000-1102056243 MB: 3407578 OIB: 8546020116 tel: 031/821-228 fax: 031/821-228

Page 7: HRVAT - HSUIR · 2012. 3. 20. · Kontinuiranim organiziranjem i održavanjem seminara, prezentacija i edukacija HSUIR pruža mogućnost informiranja i osnaživanja temeljnih udruga

9. Udruga invalida rada grada Karlovca predsjednik Josip Lukačić Predsjednik Josip Lukačić Banjavčićeva 20, 47 000 Karlovac e-mail: [email protected] Žiro račun: 2400008-1190120485 MB: 3141691 OIB: 13905029453 tel: 047/616-223 fax: 047/616-223 10. Udruga invalida rada Karlovačke županije Predsjednica Jalka Šavor Banjavčićeva 20, 47 000 Karlovac e-mail: [email protected] Žiro račun: 2400008-1190098388 MB: 1036680 OIB: 13814585196 tel: 047/616-223 fax: 047/615-062 11. Udruga invalida rada grada Koprivnice Predsjednik Josip Žinić Varaždinska cesta 26b, 48 000 Koprivnica e-mail: [email protected] Žiro račun: 2386002-1100511185 MB: 3005801 OIB: 29554134058 tel: 048/621-979 fax: 048/621-979

12. Društvo invalida rada Krapina Predsjednik Dubravko Sopek Magistratska 12/1 49 000 Krapina e-mail: [email protected] Žiro račun: 2340009-1100211615 MB: 3080293 OIB: 45133569902 tel: 049/373-159 fax: 049/373-159 13. Udruga invalida Križevci Predsjednik Petar Gatarić Trg A. Nemčića 7 p.p.85, 48 260 Križevci www.uik.hr e-mail: [email protected] Žiro račun: 2402006-1100023085 MB: 1440934 OIB: 30631508915 tel: 048/271-577 fax: 048/681-211

14. Udruga invalida rada grada Kutine Predsjednik Božidar Cesar A. Šenoe 2 44 320 Kutina e-mail: [email protected] Žiro račun: 2340009-1100061506 MB: 3418537 OIB: 39229222522 tel: 044/684-930 fax: 044/684-930

15. Udruga invalida rada Našice Predsjednik Mario Grado Trg I. Kršnjavija 5, 34 500 Našice Žiro račun: 2340009-1110060603 MB: 1103644 tel: 031/614-397 fax: 031/614-397

16. Udruga invalida rada Nova Gradiška Predsjednik Milivoj Žakula Slavonskih graničara 11, 35 400 Nova Gradiška e-mail: [email protected] Žiro račun: 2340009-1110038793 MB: 1441663 OIB: 50167593263 tel: 035/362-469 fax: 035/362-469 17. Udruga invalida rada grada Osijeka Predsjednica Selima Balog Srijmska 124a, 31 000 Osijek Žiro račun: 2393000-1102059776 MB: 03033767 OIB: 6945596614 tel: 031/211-394

18. Udruga invalida rada Pakrac- Lipik Predsjednik Ivan Sekulić A. Cesarca 7, 34 550 Pakrac e-mail: [email protected] Žiro račun: 2340009-1100143080 MB: 1275666 OIB: 61282692080 tel: 034/411 -370 fax: 034/41 -370 19. Udruga invalida rada Požega Predsjednik Mijo Baketarić Lermanova 4/1, 34 000 Požega e-mail: [email protected] www.uirp.hr Žiro račun: 2340009-1100216902 MB: 1515284 OIB: 96437326725 tel: 034/273-066 fax: 034/273-066 20. Udruga invalida rada Istre Predsjednik Boris Jurevini Tomasinijeva 11, 52 100 Pula e-mail: [email protected] Žiro račun: 2407000-1118015455 MB: 3291855 OIB: 81762736364 tel. 052/212-961 fax: 052/212-961

Page 8: HRVAT - HSUIR · 2012. 3. 20. · Kontinuiranim organiziranjem i održavanjem seminara, prezentacija i edukacija HSUIR pruža mogućnost informiranja i osnaživanja temeljnih udruga

21. Udruga invalida rada Rijeke Predsjednik Ante Štulić Kružna 3, 51 000 Rijeka e-mail: [email protected] Žiro račun: 2402006-1100136269 MB: 3385795 OIB: 28645559315 tel: 051/371-174 fax: 051/371-174 22. Udruga invalida Samobora i Svete Nedelje Predsjednica Jasna Marija Jankavić Trg Matice Hrvatske 4, 10 430 Samobor e-mail: [email protected] www.invalidi-samobor-svn.hr Žiro račun: 2484008-1102647014 MB: 1164473 OIB: 51571117314 tel. 01/33-33-718, 01/33-36-718 fax: 01/336-6505

23. Udruga invalida rada grada Siska Predsjednica Branka Pažur Franje Lovrića 5, 44 000 Sisak e-mail: [email protected] Žiro račun: 2340009-1110018098 MB: 3397041 OIB: 85368272480 tel: 044/523-166 fax: 044/523-166

24. Udruga invalida rada Slatina Predsjednik Mijodrag Kovačević Braće Radića 2/1 33 520 Slatina e-mail: [email protected] www.info-invalid-slatina.hr Žiro račun: 2412009-11200001094 MB: 0680478 tel: 033/550-554 fax: 033/550-554 25. Udruga invalida rada grada Slavonskog Broda Predsjednica Jasmina Polak A. Šenoe 1, 35 000 Sl. Brod www.uirsb.hr e-mail: [email protected] Žiro račun: 2340009-1110038890 MB: 1295012 OIB: 91015218215 tel: 035/410-978 fax: 035/410-978 26. Udruga invalida rada grada Slunja Predsjednica Anka Petek Trg Franje Tuđmana 11, 47 200 Slunj Žiro račun: 2400008-1190261015 MB: 1845179 OIB: 742061082 tel: 047/777-768 fax: 047/777-322

27. Udruga invalida rada grada Splita Predsjednik Braco Ljubović Gundulićeva 52, 21 000 Split e-mail: [email protected] Žiro račun: 2330003-1100078282 MB: 3140865 OIB: 09853597559 tel: 021/347-592 fax: 021/347-594

28. Udruga invalida rada Županije šibensko-kninske Predsjednik Frane Paškvalin Matije Gupca 50, 22 000 Šibenik e-mail: [email protected] Žiro račun: 2411006-1100010161 MB: 3404854 OIB: 40281290787 tel: 022/338-676 fax: 022/338-676

29. Udruga invalida rada grada Varaždina Predsjednik Milan Škvorc Trg slobode 10, 42 000 Varaždin e-mail: [email protected] Žiro račun: 2360000-1101741469 MB: 3007057 OIB: 42719050595 tel: 042/211-122 fax: 042/211-122

30. Udruga invalida rada Virovitica Predsjednik Marija Kelečić Trg bana J. Jelačića 9, 33 000 Virovitica e-mail: [email protected] Žiro račun: 2360000-1101428966 MB: 3413985 OIB: 59856880660 tel: 033/722-050 fax: 033/722-050

31. Društvo osoba s invaliditetom „Podunavlje“ Predsjednik Ljubica Prekodravac Matice hrvatske 53, 32 010 Vukovar e-mail: [email protected] Žiro račun: 2402006-1100499607 MB: 1510509 OIB: 789017468860 tel: 032/430-164 fax: 032/403-164

32. Udruga invalida rada Vukovar Predsjednik Ivan Galić Velebitska ulica 16a, 32 000 Vukovar e-mail: [email protected] Žiro račun: 2500009-1102162370 MB: 2039982 OIB: 25985953586 tel: 091/73-33-725 fax: 032/422-247

33. Udruga invalida rada grada Zadra Predsjednik Mile Marić Federica Grisogona 1, 23 000 Zadar Žiro račun: 2407000-1100042690 MB: 3154564 OIB: 84941647743 tel: 023/213-863 fax: 023/213-863 34. Udruga invalida rada Zagreba Predsjednica Marija Topić Nova cesta 86, 10 000 Zagreb e-mail: [email protected] www.uir-zagreb.com Žiro račun: 2360000-1101492897 MB: 3226557 OIB: 97076801325 tel: 01/48-29-392, 01/48-29-119 fax: 01/48-76-296

35. Udruga invalida rada-INA Predsjednik Ilija Skočibušić Šubičeva 29, 10 000 Zagreb e-mail: [email protected] Žiro račun: 2340009-1110109318 MB: 1514903 OIB: 14892611888 tel: 01/45-92-010 fax: 01/45-92-130

36. Udruga invalida rada grada Županje Predsjednik Vladimir Baotić B.J. Jelačića 4, 32 270 Županja e-mail: [email protected] Žiro račun: 2340009-1100173048 MB: 3356248 tel: 032/837-016 fax: 032/837-016

Page 9: HRVAT - HSUIR · 2012. 3. 20. · Kontinuiranim organiziranjem i održavanjem seminara, prezentacija i edukacija HSUIR pruža mogućnost informiranja i osnaživanja temeljnih udruga

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA INVALIDA RADAHrgovići 47 10 110 ZagrebTel: +385 1 48 29 295Fax: +385 1 48 29 076E-mail: [email protected]: www.hsuir.hr

HSUIR