Click here to load reader

Hvorfor sker trafikulykkerne? - hvu.dk · PDF file2 Hvorfor sker tra1kulykkerne? ... HVU foretager grundige tværfaglige analyser af enkeltulykker, som ligger inden for samme tema,

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hvorfor sker trafikulykkerne? - hvu.dk · PDF file2 Hvorfor sker tra1kulykkerne? ... HVU...

 • Hvorfor sker trafikulykkerne? 63

  December 2014

  Hvorfor sker trafikulykkerne?

  H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U L Y K K E R

 • Hvorfor sker trafikulykkerne? 61

 • Hvorfor sker trafikulykkerne? 1

  H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U L Y K K E R

  Hvorfor sker trafikulykkerne?

  December 2014

 • Hvorfor sker trafikulykkerne?2

  Hvorfor sker trafikulykkerne?

  December 2014

  Christoffer Askman

  Ole Sndergaard

  Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

  2.000 eksemplarer

  Nofo Print

  Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

  978-87-91458-33-0

  978-87-91458-34-7

  Titel:

  Udgivet:

  Foto:

  Lay-out:

  Copyright:

  Oplag:

  Tryk:

  Udgiver:

  ISBN:

  Net ISBN:

  Eftertryk i uddrag tilladt med kildeangivelse

  Formlet med HVUs arbejde er at f mere viden om trakulykker. Den ny viden skal anvendes til at forbedre traksikkerheden.

  HVU bestr af en tvrfaglig gruppe, der foretager dybde-analyser af hyppige og alvorlige ulykkestyper for at f et mere prcist billede af, hvilke forhold der har haft betydning for, at ulykkerne er sket, og hvori de gennem-gende problemer bestr. Dybdeanalyserne giver mulighed for i hjere grad at mlrette den forebyggende indsats, end hvis man f.eks. udelukkende tager udgangspunkt i ulykkesstatistikken. HVUs analyser foretages p baggrund af en omfattende indsamling af data og informationer.

  Blandt andet undersger HVU de implicerede kretjer og ulykkesstedet samt gennemfrer interviews med ulykkens parter og vidner. HVUs eget materiale suppleres med materiale fra politi, bilinspektrer, vejmyndigheder, sygehuse/skadestuer og retsmedicinske institutter.

  Resultaterne af HVUs undersgelser skal bidrage til, at de ansvarlige institutioner og myndigheder kan forbedre arbejdet med at forebygge trakulykker. Det er ikke formlet at fastsl skyld i juridisk forstand, og HVUs undersgelser af konkrete ulykker m ikke benyttes strafferetsligt.

  HVU har indtil videre undersgt flgende temaer og udgivet rapport om: Eneulykker med bilister under 25 r (2002) Ulykker p motorveje (2004) Ulykker med store varebiler (2005) Ulykker mellem hjresvingende lastbiler og ligeudkrende cyklister (2006) Krydsulykker mellem cykler og biler (2008) Motorcykelulykker (2009) Ulykker p landeveje (2011) Grove hastighedsovertrdelser (2011) Ulykker med ldre bilister (2012) Sikkerhedsudstyr til brn i biler (2012) Ulykker med fodgngere (2013)

  H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U L Y K K E R

 • Hvorfor sker trafikulykkerne? 3

  Forord 4 Sammenfatning 6 Forml og baggrund 9 Forml 9

  Datagrundlag 10

  Om ulykkes- og skadesfaktorer 12

  Trafikant, kretj og vej: ulykkesfaktorer i HVUs analyser 13

  De hyppigste rsager til trafikulykker 16 Hastighed 17

  Orientering 23

  Opmrksomhed og agtpgivenhed 27

  Tolkning og vurdering 32

  Reaktion 36

  Alkohol, narkotika og medicin 40

  Sikkerhedsseler 44

  Vej- og omgivelsesfaktorer 46

  Kretjsfaktorer 47

  Er HVU-ulykkerne reprsentative? 51

  Bilag 59Kort om HVU og HVUs arbejdsmetode 59

  INDHOLD

 • Hvorfor sker trafikulykkerne?4

  Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har siden 2001 arbejdet med dybdeanalyse af

  trafikulykker for at komme helt tt p, hvorfor ulykkerne sker, s der kan sttes mlrettet ind

  for at forebygge dem.

  I 2009 gennemfrte HVU en tvrgende analyse af de 207 ulykker, som var dybdeanalyseret

  i de frste 6 temaundersgelser for at give et samlet billede af, hvorfor trafikulykkerne typisk

  sker. Denne analyse er en opdatering af undersgelsen fra 2009, nu baseret p 291 ulykker.

  Selvom der i opdateringen inddrages ulykker fra 3 meget forskellige temaundersgelser

  (ulykker p landeveje, ulykker med ldre bilister og ulykker med fodgngere), ndrer det

  ikke p billedet af, hvad der samlet set er de hyppigste forklaringer p ulykkerne. Dette tyder

  p, at det overordnede budskab er robust, p trods af at det samlede ulykkesmateriale

  stammer fra 9 forskellige temaer.

  FORORD

 • Hvorfor sker trafikulykkerne? 5

  HVU underbygger med denne rapport, at trafikanternes handlinger i langt de fleste tilflde

  medvirker til ulykkerne, og at der fortsat er behov for at arbejde med de traditionelle indsats-

  omrder som for hj hastighed, spiritus og manglende selebrug. Men der skal ogs fokus p

  trafikanternes smfejl og manglende rutine, som oftest ligger bag ulykkesfaktorerne utilstrk-

  kelig orientering, uopmrksomhed, fejltolkning og fejlvurdering, mangelfuld kreteknik og

  mangelfuld reaktion.

  Gennem en flles indsats fra alle aktrerne p trafiksikkerhedsomrdet er vi kommet meget

  langt med at forebygge trafikulykker. Alene i de 13 r, hvor HVU har eksisteret, er antallet af

  drbte og tilskadekomne i trafikken mere end halveret.

  Ogs i den fortsatte indsats for at forebygge ulykker er det vigtigt at have fokus p den

  flles indsats fra myndigheder og trafikanter. Kun ved at underbygge den direkte pvirkning

  af trafikanterne med en fortsat indsats for at skabe trafiksikre veje og udvikle sikre biler med

  avanceret teknologi kan vi komme langt med at reducere trafikanternes fejl i trafikken og

  afbde konsekvenserne af dem.

  Jeg er taknemmelig for den sttte, som HVU har fet fra bl.a. Rigspolitiet, Vejdirektoratet, Trafik-

  styrelsen, Odense Universitetshospital, DTU Transport, Rdet for Sikker Trafik samt Frdsels-

  sikkerhedskommissionen, og ikke mindst alle dem, der har bidraget til HVUs undersgelser.

  Trafiksikkerhed er et flles ansvar, og sammen fr vi bedre viden og kan opn bedre resultater

  og dermed f frre drbte og tilskadekomne i trafikken.

  Sven Krarup Nielsen

  Formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

 • Hvorfor sker trafikulykkerne?6

  SAMMENFATNING

  Hvorfor sker der stadig for mange trafikulykker i Danmark med drbte og alvorligt tilskade-

  komne? For drlig orientering og for hj hastighed er de hyppigste forklaringer p, at trafik-

  ulykkerne sker. Det viser denne samlede analyse af de 291 alvorlige trafikulykker, som HVU

  har dybdeanalyseret i lbet af de seneste 13 r. Hj hastighed og orienteringsfejl er hver isr

  medvirkende til op mod halvdelen af de undersgte ulykker.

  Hastigheden kan vre for hj i forhold til hastighedsgrnsen, men ogs i forhold til forholdene,

  hvis det for eksempel er tget eller glat. Nr man krer for hurtigt i forhold til forholdene, er

  man typisk i mindre grad bevidst om den risiko, det indebrer, mens for hj hastighed i forhold

  til grnsen ofte er udtryk for, at freren accepterer den hjere risiko.

  Orienteringsfejl optrder nogle gange, fordi man er distraheret af noget, der ikke vedrrer

  krslen andre gange, fordi andre ting i trafikken tager for meget opmrksomhed. Og nogle

  gange fr man slet ikke orienteret sig pga. f.eks. kortvarig svn eller fravr af opmrksomhed

  af andre grunde. Det kan ogs vre en fodgnger eller cyklist, der ikke fr set sig ordentligt

  for, inden en vej krydses.

  Uopmrksomhed, fejlvurdering, forkert reaktion og spirituspvirkning er ofte ogs med til at

  udlse trafikulykkerne. Disse forhold medvirker hver isr til mellem en tredjedel og en femtedel

  af de undersgte ulykker.

  Stort set alle de undersgte ulykker kunne have vret undget, hvis trafikanterne ikke havde

  lavet fejl. Ofte er det en kombination af flere faktorer, der udlser ulykken.

  Det betyder ikke, at trafiksikkerheden bedst forbedres ved kun at pvirke trafikanterne direkte.

  Gennem bedre indretning af veje og kretjer er det ofte muligt at forebygge eller afbde

  konsekvenserne af de fejl, trafikanterne laver.

  Det er ikke kun trafikanterne, der medvirker til ulykkerne. Fejl ved veje/omgivelser medvirker til

  cirka hver tredje af de undersgte ulykker, og fejl ved kretjerne medvirker til cirka hver femte.

 • Hvorfor sker trafikulykkerne? 7

  HVU har ogs set p, hvilke forhold der hyppigst forvrrer personskaderne. To af de oftest

  forekommende forhold er manglende brug af sikkerhedssele og trer i vejkanten. Manglende

  selebrug forvrrer skaderne i mere end hver femte af de undersgte ulykker, og vejtrer, stejle

  grfter og anden farlig vejudformning forvrrer skaderne i hver fjerde undersgte ulykke.

  HVUs undersgelser har haft fokus p hver deres ulykkestype, og det er derfor ogs forskelligt

  fra undersgelse til undersgelse, hvilke forhold der isr har medvirket til ulykkerne. Men til-

  sammen er HVU-ulykkerne dog nogenlunde reprsentative for ulykkerne i Danmark som helhed.

  Ved kapitlerne om de oftest forekommende rsager til trafikulykkerne er der beskrevet en

  ulykke, hvis forlb og omstndigheder er typisk for den pgldende ulykkestype. Ulykkerne

  er fiktive og baseret p den viden, HVU har fet gennem sine ulykkesanalyser.

 • Hvorfor sker trafikulykkerne?8

 • Hvorfor sker trafikulykkerne? 9

  FormlHVU foretager grundige tvrfaglige analyser af enkeltulykker, som ligger inden for samme tema,

  f.eks. ulykker p motorveje, eller ulykker med motorcyklister. I et tema undersges typisk 25-40

  ulykker. I dybdeanalyserne udpeger HVU de ulykkesfaktorer, som har afgrende betydning for,

  at de enkelte ulykker sker. Ved dybdeanalysen opns indgende kendskab til og forstelse for

  de enkelte typer af ulykker, s arbejdet med at forebygge ulykkerne kan mlrettes yderligere.

  Styrken i HVUs undersgelser er sledes den kvalitative viden om ulykkerne.

  Formlet med den

Search related