I+Coopera Presentación do proxecto

  • Published on
    18-Feb-2016

  • View
    221

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

I+D+I Iniciativa para o impulso da investigacin, o desenvolvemento tecnolxico e a innovacin para a promocin do cooperativismo

Transcript

<ul><li><p>I+D+I</p><p>INICIATIVA PARA O IMPULSO DA INVESTIGACIN, O DESENVOLVEMENTO TECNOLXICO E A INNOVACIN PARA A PROMOCIN DO COOPERATIVISMO</p><p>PRESENTACION DO PROGRAMA17 DE XUO 2011</p></li><li><p>Iniciativa para o impulso da investigacin, o desenvolvemento tecnolxico e a innovacin para a promocin do cooperativismo</p><p>2</p><p>1. Introducin</p><p>Dende a Consellera de Traballo se est a impulsar a investigacin e a innovacin en materia</p><p>cooperativa e dar pulo as diferentes actuacins en materia de I+D+i, tendo en conta a</p><p>especificidade cooperativa, favorecendo a creacin de proxectos de cooperacin, o</p><p>desenvolvemento de proxectos comns, o intercambio de experiencias e fomentando a</p><p>transferencia de coecementos tanto no seo da cooperativa como a travs das relacins con</p><p>outros axentes do Sistema Galego de Innovacin.</p><p>O Plan Estratxico Galego para o Cooperativismo recolle,</p><p>dentro das distintas lias de actuacin para a promocin e</p><p>fomento do cooperativismo na comunidade autnoma, o</p><p>impulso a investigacin, o desenvolvemento tecnolxico</p><p>e a innovacin no sector cooperativo, que son factores</p><p>determinantes para a supervivencia das empresas e as</p><p>cooperativas non poden ser alleas a este proceso.</p></li><li><p>Iniciativa para o impulso da investigacin, o desenvolvemento tecnolxico e a innovacin para a promocin do cooperativismo</p><p>3</p><p>2. Obxectivo das actividades</p><p>O obxecto do proxecto realizar ACTIVIDADES DE PROMOCION DO COOPERATIVISMO MEDIANTE O</p><p>IMPULSO DA INVESTIGACION, DO DESENVOLVEMENTO TECNLOXICO E DA INNOVACiN E DINAMIZACIN</p><p>DE REDES. Con este proxecto se quere poer a disposicin das cooperativas, un amplo conxunto de servizos</p><p>gratutos orientados a promover o I+D e a innovacin coa finalidade de facer un sector cooperativo ms</p><p>competitivo e con maior capacidade para afrontar o actual contexto econmico.</p><p>http://www.innovacioncooperativas.com/innoportal/</p></li><li><p>Iniciativa para o impulso da investigacin, o desenvolvemento tecnolxico e a innovacin para a promocin do cooperativismo</p><p>4</p><p>3. mbito de actuacin</p><p>O mbito de aplicacin do proxecto</p><p>abrangue toda a Comunidade Autnoma</p><p>de Galicia.</p><p>A nivel sectorial, mbito de actuacin</p><p>abrangue, nun principio, a todos aqueles</p><p>sectores nos que hai unha presenza</p><p>significativa de cooperativas, sendo nun</p><p>principio os seguintes tipos a considerar:</p><p> Cooperativas de traballo asociado. Neste</p><p>caso o mbito multisectorial.</p><p> Cooperativas agrarias.</p><p> Cooperativas de ensino.</p><p> Cooperativas de transporte</p><p> Cooperativas de servizos</p><p> Cooperativas explotacin comn da terra.</p><p> Cooperativas de vivenda.</p><p> Cooperativas do Mar</p><p> Cooperativas de 2 grao</p><p> Cooperativas de consumidores usuarios</p><p> Outras cooperativas</p></li><li><p>Iniciativa para o impulso da investigacin, o desenvolvemento tecnolxico e a innovacin para a promocin do cooperativismo</p><p>5</p><p>4. Alcance dos servizos</p><p>O conxunto de servizos do proxecto i+coopera aos que xa poden acceder as cooperativas son os seguintes:</p><p> Servizo de informacin: a travs do boletn electrnico, na web e nas redes sociais (facebook, twitter e linkedin) con informacin sobre as novidades relativas ao cooperativismo e a innovacin.</p><p> Servizo de formacin: para o que estn previstos 6 cursos de formacin en I+D+i adaptados aomundo cooperativista en formato semipresencial.</p><p> Servizo de tutorizacin de proxectos de I+D+i: prestando apoio personalizado e asesoramentotcnico a aquelas cooperativas que queiran identificar e impulsar proxectos de I+D e innovacin.</p><p> Servizo de dinamizacin de intercooperacin: posibilitando s cooperativas poder participar en 8 redes de intercooperacin de diferentes temticas orientadas definicin de iniciativas conxuntas entre as cooperativas.</p><p> Servizo de divulgacin e difusin: identificando e dando a coecer casos de xito en experiencias innovadoras noutras cooperativas galegas, realizando diferentes estudios e guas e organizando xornadas divulgativas. </p></li><li><p>Iniciativa para o impulso da investigacin, o desenvolvemento tecnolxico e a innovacin para a promocin do cooperativismo</p><p>4. Alcance</p><p> Curso 1: Implantacin da cultura innovadora na cooperactiva</p><p> Curso 2. Ferramentas de creatividade para o fomento da innovacin nas </p><p>cooperativas</p><p> Curso 3. A xestin da innovacin segundo a Norma UNE 166002:2006</p><p> Curso 4. O ciclo de vida dun proxecto de I+D+i</p><p> Curso 5. Coaching e innovacin</p><p> Curso 6. As TICs como ferramentas de soporte innovacin.</p><p>Desenvolvemento de accins formativas especficas en materia de I+D+I</p></li><li><p>Iniciativa para o impulso da investigacin, o desenvolvemento tecnolxico e a innovacin para a promocin do cooperativismo</p><p>7</p><p> Solucins informticas de xestin da informacin a travs das diferentes reas</p><p>dunha cooperativa.</p><p> Casos prcticos en procesos de desintermediacin na distribucin de produtos</p><p>e servizos</p><p> Emprego das TICs no ensino</p><p> Eficiencia Enerxtica</p><p> Nutricin e Sade</p><p>Dinamizacin de redes de intercooperacin en materia de I+D+I</p></li><li><p>Iniciativa para o impulso da investigacin, o desenvolvemento tecnolxico e a innovacin para a promocin do cooperativismo</p><p>8</p><p>Contacto coas distintas estructuras do sistema</p><p>galego de fomento da innovacin, entendndose</p><p>como tal a calquera entidade que facilite as</p><p>empresas innovadoras o acceso aos coecementos</p><p>cientficos e as actividades de I+D+i, as coma aos</p><p>seus resultados en forma de tecnoloxas, mtodos,</p><p>produtos ou procesos, de cualquera tipo.</p><p>Fomento do contacto co sistema galego de innovacin</p></li><li><p>Iniciativa para o impulso da investigacin, o desenvolvemento tecnolxico e a innovacin para a promocin do cooperativismo</p><p>9</p><p>Apoio singularizado ao desenvolvemento de programas de I+D+I nas cooperativas galegas, a travs do</p><p>acompaamento e titorizacin de doce proxectos de innovacin:</p><p>1. Seleccin de cooperativas ou redes de cooperativas participantes que realizar a Consellera.</p><p>2. Anlise do entorno.</p><p>3. Conformacin de grupos de traballo por proxecto.</p><p>4. Proceso formativo especfico asociado ao propio desenvolvemento do programa</p><p>5. Desenvolvemento do proxecto desde a xeracin de ideas e captacin de socios ata a preparacin</p><p>para acceso aos programas, proxectos e incentivos impulsados polas administracins pblicas e</p><p>institucins especializadas</p><p>6. Consolidacin de equipos de I+D+I no seo das cooperativas</p><p>7. Posibles programas de financiamento</p><p>Apoio singularizado ao desenvolvemento de programas de I+D+I</p></li><li><p>Iniciativa para o impulso da investigacin, o desenvolvemento tecnolxico e a innovacin para a promocin do cooperativismo</p><p>10</p><p>A maiores, realizarase unha busca sobre as principais lias de financiamento de</p><p>proxectos de I+D+i aos que se poderan optar, en funcin da envergadura dos</p><p>proxectos:</p><p> Financiamento autonmica: Programas da DX de I+D+i, fundamentalmente</p><p> Financiamento nacional: CDTI. Dentro do mesmo, fundamentalmente as das</p><p>seguintes lias:</p><p> PROGRAMA CNIT</p><p> FONDO TECNOLXICO (feder interconnecta)</p><p> Financiamento europea: VII Programa Cadro</p><p>Posibles programas de financiamiento dos proxectos</p></li><li><p>Iniciativa para o impulso da investigacin, o desenvolvemento tecnolxico e a innovacin para a promocin do cooperativismo</p><p>11</p><p>5. Resultados esperados</p><p>Trala realizacin do proxecto espranse acadar os seguintes obxectivos:</p><p> O desenvolvemento de 12 proxectos de innovacin en cooperativas galegas.</p><p> O impulso de 8 redes de intercooperacin entre as cooperativas, relacionadas con temticas de interese para as mesmas: nutricin e sade, eficiencia enerxtica, TICs no ensino, ferramentas de desintermediacin, residuos, etc.</p><p> A formacin de preto de 100 traballadores das cooperativas en temticas relacionadas coa innovacin, a travs de 6 cursos que se celebrarn en formato presencial e on-line.</p><p> A divulgacin da labor innovadora levada a cabo nas cooperativas galegas, a travs da difusin de 12 casos de xito innovadores.</p><p> O asesoramento continuo en materia de innovacin s cooperativas, a travs de diferentes ferramentas de comunicacin que se desenvolvern no proxecto: asistencia tcnica, presenza nas redes sociais, impulso da pxina web do proxecto, etc.</p><p>Para recibir mis informacin sobre o programa pdese contactar a travs da pxina web: www.innovacioncooperativas.com.</p></li><li><p>Iniciativa para o impulso da investigacin, o desenvolvemento tecnolxico e a innovacin para a promocin do cooperativismo</p><p>12</p><p>+ informacin</p><p>www.innovacioncooperativas.com.</p></li><li><p>Iniciativa para o impulso da investigacin, o desenvolvemento tecnolxico e a innovacin para a promocin do cooperativismoACTIVIDADES DE PROMOCIN DO </p><p>COOPERATIVISMO MEDIANTE OIMPULSO DA INVESTIGACiN, DO DESENVOLVEMENTO TECNOLXICO E DAINNOVACiN, E DINAMIZACIN DE REDES</p><p>ALCANCE DE ACTIVIDADES</p><p>ABRIL 2011</p><p>I+D+I</p></li></ul>