48
Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine Broj kantona Naziv kantona Matični broj općine Naziv općine Matični broj naseljenog mjesta Naziv naseljenog mjesta Karakter naseljenog mjesta 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 169552 ARAPUŠA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104116 BANJANI O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104124 BAŠTRA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104132 BENAKOVAC O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104159 BOSANSKA KRUPA G 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104183 DONJA SUVAJA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104213 DRENOVA GLAVICA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104221 GLAVICA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104230 GORINJA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104248 GORNJA SUVAJA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 164534 GORNJI BUŠEVIĆ O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104264 GORNJI PETROVIĆI O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104272 GUDAVAC O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 164542 HAŠANI O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104302 IVANJSKA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104329 JASENICA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104337 JEZERSKI O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104361 LJUSINA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104370 MAHMIĆ SELO O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104388 MALI BADIĆ O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104400 MALI RADIĆ O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104434 OSTROŽNICA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 169579 OTOKA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104469 PERNA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104477 PIŠTALINE O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 169587 POTKALINJE O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104493 PUČENIK O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 164569 SREDNJI BUŠEVIĆ O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 164577 SREDNJI DUBOVIK O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104531 VELIKA JASENICA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104540 VELIKI BADIĆ O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 169595 VELIKI DUBOVIK O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104566 VELIKI RADIĆ O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104574 VOJEVAC O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104582 VOLODER O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104604 VRANJSKA O 1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104612 ZALIN O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105520 BARA O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105538 BJELAJ O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105546 BJELAJSKI VAGANAC O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105554 BOSANSKI PETROVAC G 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 169609 BRAVSKI VAGANAC O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105589 BRESTOVAC O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 166286 BUKOVAČA O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 169617 BUNARA O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105627 BUSIJE O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105635 CIMEŠE O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105643 DOBRO SELO O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 164585 DRINIĆ O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105660 JANJILA O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105678 JASENOVAC O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105686 KAPLJUH O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 169625 KLENOVAC O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105708 KOLONIĆ O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105716 KRNJA JELA O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105724 KRNJEUŠA O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105732 LASTVE O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105759 MEDENO POLJE O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105767 ORAŠKO BRDO O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 169633 OŠTRELJ O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 169641 PODSRNETICA O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105791 PRKOSI O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105805 RAŠINOVAC O 1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105813 REVENIK O -1-

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

Bro

j kan

tona

Naziv kantona

Mat

ični

bro

j op

ćine

Naziv općine

Mat

ični

bro

j na

selje

nog

mje

sta

Naziv naseljenog mjesta

Kar

akte

r na

selje

nog

mje

sta

1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 169552 ARAPUŠA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104116 BANJANI O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104124 BAŠTRA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104132 BENAKOVAC O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104159 BOSANSKA KRUPA G1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104183 DONJA SUVAJA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104213 DRENOVA GLAVICA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104221 GLAVICA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104230 GORINJA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104248 GORNJA SUVAJA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 164534 GORNJI BUŠEVIĆ O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104264 GORNJI PETROVIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104272 GUDAVAC O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 164542 HAŠANI O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104302 IVANJSKA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104329 JASENICA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104337 JEZERSKI O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104361 LJUSINA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104370 MAHMIĆ SELO O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104388 MALI BADIĆ O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104400 MALI RADIĆ O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104434 OSTROŽNICA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 169579 OTOKA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104469 PERNA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104477 PIŠTALINE O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 169587 POTKALINJE O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104493 PUČENIK O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 164569 SREDNJI BUŠEVIĆ O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 164577 SREDNJI DUBOVIK O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104531 VELIKA JASENICA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104540 VELIKI BADIĆ O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 169595 VELIKI DUBOVIK O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104566 VELIKI RADIĆ O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104574 VOJEVAC O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104582 VOLODER O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104604 VRANJSKA O1 UNSKO-SANSKI 11428 Bosanska Krupa 104612 ZALIN O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105520 BARA O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105538 BJELAJ O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105546 BJELAJSKI VAGANAC O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105554 BOSANSKI PETROVAC G1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 169609 BRAVSKI VAGANAC O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105589 BRESTOVAC O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 166286 BUKOVAČA O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 169617 BUNARA O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105627 BUSIJE O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105635 CIMEŠE O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105643 DOBRO SELO O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 164585 DRINIĆ O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105660 JANJILA O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105678 JASENOVAC O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105686 KAPLJUH O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 169625 KLENOVAC O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105708 KOLONIĆ O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105716 KRNJA JELA O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105724 KRNJEUŠA O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105732 LASTVE O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105759 MEDENO POLJE O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105767 ORAŠKO BRDO O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 169633 OŠTRELJ O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 169641 PODSRNETICA O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105791 PRKOSI O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105805 RAŠINOVAC O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105813 REVENIK O

-1-

Page 2: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105821 RISOVAC O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105830 SKAKAVAC O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105848 SMOLJANA O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105856 SUVAJA O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105864 VEDRO POLJE O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105872 VOĐENICA O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105899 VRANOVINA O1 UNSKO-SANSKI 11436 Bosanski Petrovac 105902 VRTOČE O1 UNSKO-SANSKI 11240 Bužim 104108 BAG O1 UNSKO-SANSKI 11240 Bužim 104167 BUŽIM O1 UNSKO-SANSKI 11240 Bužim 104175 DOBRO SELO O1 UNSKO-SANSKI 11240 Bužim 104345 KONJODOR O1 UNSKO-SANSKI 11240 Bužim 104353 LUBARDA O1 UNSKO-SANSKI 11240 Bužim 104418 MRAZOVAC O1 UNSKO-SANSKI 11240 Bužim 104523 VAROŠKA RIJEKA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109428 BAJRIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109436 BREZOVA KOSA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109444 BUKOVICA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109452 CAZIN G1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109479 CRNAJA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109487 ČAJIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109495 ČIZMIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109509 ĆEHIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109517 ĆORALIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109525 DONJA BARSKA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109533 DONJA KOPRIVNA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109541 DONJA LUČKA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109550 GLOGOVAC O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109568 GORNJA BARSKA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109576 GORNJA KOPRIVNA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109584 GORNJA LUČKA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109592 GRADINA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109606 HADŽIN POTOK O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109614 KAPIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109622 KLIČIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109649 KOVAČEVIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109657 KRAKAČA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109665 KRIVAJA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109673 LIĐANI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109681 LISKOVAC O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109690 LJUBIJANKIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109703 MAJETIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109711 MIOSTRAH O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109720 MUJAKIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109738 MUTNIK O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109746 OSREDAK O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109754 OSTROŽAC O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109762 OSTROŽAC NA UNI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109789 PEĆIGRAD O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109797 PIVNICE O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109819 PJANIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109827 PODGREDINA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109835 POLJE O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109843 PONJEVIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109851 PROŠIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109860 ROŠIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109878 RUJNICA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109886 SKOKOVI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109894 STIJENA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109908 ŠTURLIĆ O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109916 ŠTURLIĆKA PLATNICA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109924 TOROMANI O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109932 TRŽAC O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109959 TRŽAČKA PLATNICA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109967 TRŽAČKA RAŠTELA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109975 URGA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109983 VILENJAČA O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 109991 VRELO O1 UNSKO-SANSKI 10227 Cazin 110019 ZMAJEVAC O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100811 BAJRIĆI O

-2-

Page 3: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100820 BALJEVAC O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100838 BIHAĆ G1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 151475 BOBOLJUSCI O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 151483 BOSANSKI OSREDCI O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100846 BREKOVICA O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100854 BUGAR O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100862 ĆUKOVI O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100889 DOLJANI O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100897 DONJA GATA O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100919 DUBOVSKO O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100927 GORJEVAC O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 151521 GORNJI TIŠKOVAC O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100935 GRABEŽ O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100943 GRMUŠA O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100951 HRGAR O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100960 IZAČIĆ O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100978 JANKOVAC O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100986 JEZERO O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 100994 KALATI O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101001 KLISA O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101010 KLOKOT O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101028 KULA O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101036 KULEN VAKUF O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101044 LIPA O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101052 LOHOVO O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101079 LOHOVSKA BRDA O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101087 MALA PEĆA O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 151564 MALI CVJETNIĆ O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101095 MALI SKOČAJ O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 151572 MALO OČIJEVO O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 151599 MARTIN BROD O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101109 MEĐUDRAŽJE O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101117 MUSLIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 151645 OČIGRIJE O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101125 ORAŠAC O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101133 OSTROVICA O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 151653 PALUČCI O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101141 PAPARI O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101150 PRAŠČIJAK O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101168 PRITOKA O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101176 PRNJAVOR O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101184 RAČIĆ O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101192 RAJINOVCI O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101206 RIPAČ O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101214 SPAHIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101222 SRBLJANI O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101249 TEOČAK O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 151777 TRUBAR O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101257 TURIJA O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101265 VELIKA GATA O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 151793 VELIKI CVJETNIĆ O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101273 VELIKI SKOČAJ O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101281 VELIKI STJENJANI O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 151807 VELIKO OČIJEVO O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101290 VIKIĆI O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101303 VRSTA O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101311 ZAVALJE O1 UNSKO-SANSKI 10049 Grad Bihać 101320 ZLOPOLJAC O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 125989 BILJANI DONJI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 125997 BILJANI GORNJI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126004 BUDELJ GORNJI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126047 CRLJENI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 170054 DONJE RATKOVO O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 170064 DONJE SOKOLOVO O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126101 DONJI RAMIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126128 DONJI VOJIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 170089 DUBOČANI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 165034 GORNJE RATKOVO O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 165042 GORNJE SOKOLOVO O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126217 GORNJI RAMIĆI O

-3-

Page 4: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 170097 GORNJI VOJIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126250 HADŽIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 170119 HASIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126276 HRIPAVCI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126284 HUMIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 170127 JARICE O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126306 KAMIČAK O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126314 KLJUČ G1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126322 KOPJENICA O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126349 KORJENOVO O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126357 KRASULJE O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126365 LANIŠTE O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 166430 LJUBINE O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126381 MEĐEĐE BRDO O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126390 MIJAČICA O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126403 PEĆI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126411 PIŠTANICA O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126420 PLAMENICE O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126438 PRHOVO O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126446 PRISJEKA DONJA O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126454 PRISJEKA GORNJA O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126489 RUDENICE O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126497 SANICA O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126519 SANICA DONJA O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126527 SANICA GORNJA O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126578 VELAGIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 170135 VELEČEVO O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126624 ZAVOLJE O1 UNSKO-SANSKI 11509 Ključ 126632 ZGON O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 165255 BATKOVCI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141232 BJELINE O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141259 BOJIŠTE O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141267 BOSANSKI MILANOVAC O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141275 BOŠNJACI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141283 BRDARI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141305 ČAPLJE O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141313 DEMIŠEVCI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141402 DJEDOVAČA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 165263 DONJA KOZICA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 170488 DONJA TRAMOŠNJA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141348 DONJI DABAR O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141356 DONJI KAMENGRAD O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141364 DONJI LIPNIK O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141399 DŽEVAR O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141429 ĐURIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141437 FAJTOVCI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141453 GLAVICE O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141461 GORICE O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 170496 GORNJA KOZICA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 165271 GORNJA TRAMOŠNJA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141496 GORNJI DABAR O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141500 GORNJI KAMENGRAD O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141518 GORNJI LIPNIK O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141526 GRDANOVCI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 170500 HADROVCI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141577 HRUSTOVO O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141585 HUSIMOVCI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141593 ILIDŽA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141607 JELAŠINOVCI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141615 KIJEVO O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141623 KLJEVCI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 170518 KOPRIVNA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141640 KOZIN O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141658 KRKOJEVCI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141666 KRUHARI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 170526 LUKAVICE O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141682 LUŠCI PALANKA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141704 LUŽANI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141712 MAJKIĆ JAPRA DONJA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141739 MAJKIĆ JAPRA GORNJA O

-4-

Page 5: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141755 MILJEVCI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141763 MODRA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 170534 MRKALJI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141780 NAPRELJE O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141798 OKREČ O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141810 OTIŠ O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141836 PODBRIJEŽJE O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141844 PODLUG O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141852 PODOVI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 170542 PODVIDAČA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141887 POLJAK O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141895 PRAŠTALI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141909 SANSKI MOST G1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 170569 SASINA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141925 SKUCANI VAKUF O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 165280 SLATINA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 165298 STARA RIJEKA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141950 STARI MAJDAN O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141968 SUHAČA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141976 ŠEHOVCI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 170577 ŠKRLJEVITA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 141992 TOMINA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 170585 TRNOVA O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 165999 USORCI O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 142026 VRHPOLJE O1 UNSKO-SANSKI 11541 Sanski Most 170593 ZENKOVIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156825 BOSANSKA BOJNA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156833 BRDA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156841 BUKOVLJE O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156850 CRVAREVAC O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156868 ČAGLICA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156876 ČELINJA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156884 DOLOVI O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156892 DONJA SLAPNICA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156906 DONJA VIDOVSKA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156914 ELEZOVIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156922 GLAVICA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156949 GLINICA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156957 GOLUBOVIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156965 GORNJA SLAPNICA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156973 GORNJA VIDOVSKA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156981 GRABOVAC O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 156990 GRADINA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157007 GRAHOVO O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157015 JOHOVICA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157023 KLUPE O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157031 KUDIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157040 KUMARICA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157058 MALA KLADUŠA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157066 MARJANOVAC O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157074 MILJKOVIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157082 MRCELJI O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157104 NEPEKE O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157112 ORČEVA LUKA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157139 PODZVIZD O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157147 POLJANA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157155 POLJE O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157163 PONIKVE O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157171 RAJNOVAC O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157180 STABANDŽA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157198 ŠABIĆI O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157201 ŠESTANOVAC O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157210 ŠILJKOVAČA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157228 ŠMREKOVAC O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157236 ŠUMATAC O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157244 TODOROVO O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157252 TODOROVSKA SLAPNICA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157279 TRN O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157287 TRNOVI O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157295 VEJINAC O

-5-

Page 6: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157309 VELIKA KLADUŠA G1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157317 VINOGRAČKA SLAPNICA O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157325 VRNOGRAČ O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157333 ZAGRAD O1 UNSKO-SANSKI 11118 Velika Kladuša 157341 ZBORIŠTE O2 POSAVSKI 11282 Domaljevac-Šamac 105937 BAZIK O2 POSAVSKI 11282 Domaljevac-Šamac 165689 BOSANSKI ŠAMAC G2 POSAVSKI 11282 Domaljevac-Šamac 165697 BRVNIK O2 POSAVSKI 11282 Domaljevac-Šamac 105970 DOMALJEVAC O2 POSAVSKI 11282 Domaljevac-Šamac 171158 GREBNICE O2 POSAVSKI 11282 Domaljevac-Šamac 165719 TIŠINA O2 POSAVSKI 11525 Odžak 170321 ADA O2 POSAVSKI 11525 Odžak 166723 BOSANSKI ŠAMAC G2 POSAVSKI 11525 Odžak 170330 BRUSNICA MALA O2 POSAVSKI 11525 Odžak 135267 DONJA DUBICA O2 POSAVSKI 11525 Odžak 135275 DONJI SVILAJ O2 POSAVSKI 11525 Odžak 135291 GORNJA DUBICA O2 POSAVSKI 11525 Odžak 135305 GORNJI SVILAJ O2 POSAVSKI 11525 Odžak 135321 NOVI GRAD O2 POSAVSKI 11525 Odžak 170348 NOVO SELO O2 POSAVSKI 11525 Odžak 170356 ODŽAK G2 POSAVSKI 11525 Odžak 135356 POSAVSKA MAHALA O2 POSAVSKI 11525 Odžak 170364 POTOČANI O2 POSAVSKI 11525 Odžak 166448 PRUD O2 POSAVSKI 11525 Odžak 170372 VRBOVAC O2 POSAVSKI 11533 Orašje 170453 BOK O2 POSAVSKI 11533 Orašje 135909 BUKOVA GREDA O2 POSAVSKI 11533 Orašje 165239 ČOVIĆ POLJE O2 POSAVSKI 11533 Orašje 135925 DONJA MAHALA O2 POSAVSKI 11533 Orašje 165247 JENJIĆ O2 POSAVSKI 11533 Orašje 135950 KOPANICE O2 POSAVSKI 11533 Orašje 135968 KOSTRČ O2 POSAVSKI 11533 Orašje 166456 LEPNICA O2 POSAVSKI 11533 Orašje 170461 MATIĆI O2 POSAVSKI 11533 Orašje 136000 ORAŠJE G2 POSAVSKI 11533 Orašje 170470 OŠTRA LUKA O2 POSAVSKI 11533 Orašje 136026 TOLISA O2 POSAVSKI 11533 Orašje 136034 UGLJARA O2 POSAVSKI 11533 Orašje 136042 VIDOVICE O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100013 BANOVIĆI G3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100021 BANOVIĆI SELO O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100030 BOROVAC O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100048 ĆATIĆI O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100056 GORNJI BUČIK O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100064 GRIVICE O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100072 LOZNA O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100099 MILIĆI O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100102 MRGAN O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100129 OMAZIĆI O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100137 OSKOVA O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100145 PODGORJE O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100153 PRIBITKOVIĆI O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100161 REPNIK O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100170 SEONA O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 164305 STRAŽBENICA O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100188 TREŠTENICA DONJA O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100196 TREŠTENICA GORNJA O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100200 TULOVIĆI O3 TUZLANSKI 10014 Banovići 100218 ŽELJOVA O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 130907 BREZJE O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 130923 BRNJIK O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 165611 BRUSNICA O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 130940 BUČJE O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 171107 ČELIĆ O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 130966 DRIJENČA O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 130974 HUMCI O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 165620 JABLANICA O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 165638 LOPARE SELO O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 171115 LUKAVICA O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 131105 MILADIĆI O

-6-

Page 7: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

3 TUZLANSKI 11231 Čelić 165646 MIROSAVCI O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 131148 NAHVIOCI O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 165654 PIPERI O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 165662 PUKIŠ O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 166260 RATKOVIĆI O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 171123 ŠIBOŠNICA O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 131296 VELINO SELO O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 166278 VISORI O3 TUZLANSKI 11231 Čelić 131318 VRAŽIĆI O3 TUZLANSKI 11258 Doboj-Istok 111988 BRIJESNICA MALA O3 TUZLANSKI 11258 Doboj-Istok 111996 BRIJESNICA VELIKA O3 TUZLANSKI 11258 Doboj-Istok 112216 KLOKOTNICA O3 TUZLANSKI 11258 Doboj-Istok 171131 LUKAVICA RIJEKA O3 TUZLANSKI 11258 Doboj-Istok 112615 SJENINA RIJEKA O3 TUZLANSKI 11258 Doboj-Istok 171140 STANIĆ RIJEKA O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120081 BABIĆI O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120111 DOBOROVCI O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120120 DONJA LOHINJA O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120138 DŽAKULE O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120146 GORNJA LOHINJA O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120154 GRAČANICA G3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120197 LENDIĆI O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120219 LUKAVICA O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120227 MALEŠIĆI O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120235 MIRIČINA O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120243 ORAHOVICA DONJA O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120251 ORAHOVICA GORNJA O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 112453 PALEŽNICA DONJA O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120260 PISKAVICA O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120286 PRIBAVA O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120294 PRIJEKO BRDO O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120308 RAŠLJEVA O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 169820 SKIPOVAC DONJI O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 164836 SKIPOVAC GORNJI O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120359 SOKO O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120367 STJEPAN POLJE O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120375 ŠKAHOVICA O3 TUZLANSKI 11479 Gračanica 120383 VRANOVIĆI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154792 BRĐANI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154806 BREŠKE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154814 BREZE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154822 BRGULE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154849 BUKINJE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154857 CERIK O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 171077 CVILJEVINA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154881 ČAKLOVIĆI DONJI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154890 ČAKLOVIĆI GORNJI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154903 ČANIĆI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154911 DOBRNJA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154920 DOKANJ O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154946 DRAGUNJA DONJA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154954 DRAGUNJA GORNJA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154962 GORNJA TUZLA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154989 GRABOVICA DONJA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 154997 GRABOVICA GORNJA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155004 HUDEČ O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155012 HUSINO O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155039 KISELJAK O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 171085 KOLIMER O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155055 KOLOVRAT O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 165581 KONJIKOVIĆI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155071 KOSCI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155080 KOVAČEVO SELO O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 166243 KOVAČICA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155110 KRTOLIJE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155128 KUKOVINA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155136 LIPNICA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155144 LIPNICA DONJA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155152 LIPNICA GORNJA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155179 LIPNICA SREDNJA O

-7-

Page 8: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155187 LJEPUNICE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155195 LJUBAČE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155217 MARINKOVIĆI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155225 MIHATOVIĆI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155233 MILEŠIĆI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155241 MORANČANI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155250 MRAMOR O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155268 MRAMOR NOVI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155276 OBODNICA DONJA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155284 OBODNICA GORNJA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155292 ORAŠJE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155306 OSOJE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155314 PAR SELO GORNJE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155322 PASCI DONJI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155349 PASCI GORNJI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155357 PETROVICE DONJE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155365 PETROVICE GORNJE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155373 PLANE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155381 POGORIOCI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155390 POLJANA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 165590 POTRAŠ O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155411 POŽARNICA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155420 RAPAČE O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155438 RASOVAC O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155446 SIMIN HAN O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155462 SNOZ O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155497 SVOJTINA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155519 ŠEVAR O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155527 ŠIĆI O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 164429 ŠIĆKI BROD O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155535 TETIMA O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155543 TISOVAC O3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155551 TUZLA G3 TUZLANSKI 11088 Grad Tuzla 155560 VRŠANI O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120391 AVRAMOVINA O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120405 BIBEROVO POLJE O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 164844 BLAŽEVAC O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120421 DONJA MEĐIĐA O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 164852 DONJA TRAMOŠNICA O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120448 DONJE KREČANE O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 169838 DONJE LEDENICE O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120464 DONJI LUKAVAC O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 164879 DONJI SKUGRIĆ O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 166642 GAJEVI O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 169846 GORNJA MEĐIĐA O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 164887 GORNJA TRAMOŠNICA O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 164895 GORNJE KREČANE O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 169854 GORNJE LEDENICE O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120545 GORNJI LUKAVAC O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120553 GRADAČAC G3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120561 HRGOVI DONJI O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 169862 JASENICA O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120588 JELOVČE SELO O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120596 KEREP O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120618 MIONICA O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120626 NOVALIĆI O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 164909 POREBRICE O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 169889 RAJSKA O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 164917 SAMAREVAC O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 169897 SIBOVAC O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120715 SRNICE DONJE O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120723 SRNICE GORNJE O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 164925 TURIĆ O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120758 VIDA O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120766 VUČKOVCI O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 120774 ZELINJA DONJA O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 164933 ZELINJA GORNJA O3 TUZLANSKI 10391 Gradačac 169919 ZELINJA SREDNJA O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123439 BREZIK O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 170003 BULATOVCI O

-8-

Page 9: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123463 DUBNICA O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 170011 GOJČIN O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123498 HRASNO DONJE O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123501 HRASNO GORNJE O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123510 JEGINOV LUG O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123528 JELOVO BRDO O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123536 KALESIJA GRAD G3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 164364 KALESIJA SELO O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123544 KIKAČI O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123587 LIPOVICE O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123617 MEMIĆI O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123625 MILJANOVCI O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 164950 OSMACI O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123641 PETROVICE O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123650 PRNJAVOR O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123668 RAINCI DONJI O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123676 RAINCI GORNJI O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123706 SARAČI O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123714 SELJUBLJE O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 170020 STARO SELO O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123749 TOJŠIĆI O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123765 VUKOVIJE DONJE O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123773 VUKOVIJE GORNJE O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 170038 ZELINA O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 123790 ZOLJE O3 TUZLANSKI 11495 Kalesija 164402 ZUKIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125512 BRATELJEVIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125539 BRDIJELJI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125547 BRGULE O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125555 BRLOŠCI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125563 BUŠEVO O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125571 CRIJEVČIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 164968 DOLE O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125598 GOJAKOVIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125601 GOJSALIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125610 GOLETIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 166138 JELAČIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125636 JOŠJE O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 164984 KAŠTIJELJ O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125644 KLADANJ G3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125652 KONJEVIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125679 KOVAČIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125687 KRIVAJEVIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125695 LUPOGLAVO O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125717 MALA KULA O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125725 MATIJEVIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125733 MLADOVO O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125741 NOĆAJEVIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125750 NOVO NASELJE-STUPARI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125768 OBRĆEVAC O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125776 OLOVCI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125784 PAUČ O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 165018 PELEMIŠI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125806 PEPIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125814 PLAHOVIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125822 PRIJANOVIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125849 PRIJEVOR O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125857 RAVNE O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125865 RUJIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125873 STARIĆ O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125881 STUPARI-CENTAR O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125890 STUPARI-SELO O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125903 SULJIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125911 TAREVO O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 165026 TRNOVO O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125920 TUHOLJ O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 170046 TURALIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125938 VELIKA KULA O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125946 VRANOVIĆI O3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125954 VUČINIĆI O

-9-

Page 10: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

3 TUZLANSKI 10499 Kladanj 125962 ZAGRAĐE O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131334 BABICE DONJE O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131342 BABICE GORNJE O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131369 BERKOVICA O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131377 BIKODŽE O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131385 BISTARAC DONJI O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131393 BISTARAC GORNJI O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131407 BOKAVIĆI O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131415 BORICE O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131423 BRIJESNICA DONJA O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131431 BRIJESNICA GORNJA O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131440 CAPARDE O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131458 CERIK O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131466 CRVENO BRDO O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131474 DEVETAK O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131482 DOBOŠNICA O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131504 GNOJNICA O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131512 HUSKIĆI O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131539 JARUŠKE DONJE O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131547 JARUŠKE GORNJE O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131555 KALAJEVO O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131563 KOMARI O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 170216 KRTOVA O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131580 KRUŠEVICA O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131598 LUKAVAC G3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131601 LUKAVAC GORNJI O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131610 MIČIJEVIĆI O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131628 MILINO SELO O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131636 MODRAC O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131644 ORAHOVICA O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131652 POLJICE O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131679 PRLINE O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131687 PROKOSOVIĆI O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131695 PURAČIĆ O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131709 SEMIĆI O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131717 SIŽJE O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131725 SMOLUĆA DONJA O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131733 SMOLUĆA GORNJA O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 170224 STUPARI O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131750 ŠIKULJE O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131768 TABACI O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131776 TUMARE O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131784 TURIJA O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 170232 VASILJEVCI O3 TUZLANSKI 10600 Lukavac 131806 VIJENAC O3 TUZLANSKI 11312 Sapna 165867 BALJKOVICA O3 TUZLANSKI 11312 Sapna 163163 GODUŠ O3 TUZLANSKI 11312 Sapna 165875 GORNJI LOKANJ O3 TUZLANSKI 11312 Sapna 165883 KISELJAK O3 TUZLANSKI 11312 Sapna 171263 KRALJEVIĆI O3 TUZLANSKI 11312 Sapna 163406 MEĐEĐA O3 TUZLANSKI 11312 Sapna 171280 NEZUK O3 TUZLANSKI 11312 Sapna 166693 PODGORA O3 TUZLANSKI 11312 Sapna 171298 RASTOŠNICA O3 TUZLANSKI 11312 Sapna 163511 ROŽANJ O3 TUZLANSKI 11312 Sapna 163520 SAPNA O3 TUZLANSKI 11312 Sapna 171328 VITINICA O3 TUZLANSKI 11312 Sapna 171336 ZASEOK O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148725 BABUNOVIĆI O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148733 BEHRAMI O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148741 BRDA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148750 BREZIK O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148768 BRNJIČANI O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148776 CAGE O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148784 CERIK O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148792 CRVENO BRDO O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148806 ČEKANIĆI O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148822 ĆEHAJE O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 164496 ĆOJLUČKO POLJE O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148814 ĆOJLUK O

-10-

Page 11: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148849 DEDIĆI O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148857 DONJI MORANJCI O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148865 DONJI PODPEĆ O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148873 DONJI SREBRENIK O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148881 DUBOKI POTOK O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148890 FALEŠIĆI O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148903 GORNJI HRGOVI O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148911 GORNJI MORANJCI O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148920 GORNJI PODPEĆ O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148938 GORNJI SREBRENIK O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148946 HUREMI O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148954 JASENICA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148962 JEŽINAC O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148989 KISELJAK O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 148997 KUGE O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149004 LIKE O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149012 LIPJE O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149039 LISOVIĆI O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149047 LUKA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149055 LJENOBUD O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149063 MAOČA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149071 PODORAŠJE O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149080 RAPATNICA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149098 SEONA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149101 SLADNA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149110 SREBRENIK G3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149128 STRAŽA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149136 ŠAHMERI O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149144 ŠPIONICA CENTAR O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149152 ŠPIONICA DONJA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149179 ŠPIONICA GORNJA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149187 ŠPIONICA SREDNJA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149195 TINJA DONJA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149209 TINJA GORNJA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149217 TUTNJEVAC O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149225 UROŽA O3 TUZLANSKI 10987 Srebrenik 149233 ZAHIROVIĆI O3 TUZLANSKI 11339 Teočak 171344 BILALIĆI O3 TUZLANSKI 11339 Teočak 165891 BRIJEST O3 TUZLANSKI 11339 Teočak 165905 GORNJA KRČINA O3 TUZLANSKI 11339 Teočak 171352 JASENJE O3 TUZLANSKI 11339 Teočak 171397 JASIKOVAC O3 TUZLANSKI 11339 Teočak 165913 PRIBOJ O3 TUZLANSKI 11339 Teočak 155756 SNIJEŽNICA O3 TUZLANSKI 11339 Teočak 155772 STARI TEOČAK O3 TUZLANSKI 11339 Teočak 171409 TEOČAK-KRSTAC O3 TUZLANSKI 11339 Teočak 171417 TURSUNOVO BRDO O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 163988 BAŠIGOVCI O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 163996 BRNJICA O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164038 DJEDINO O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164003 DUBRAVE DONJE O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164011 DUBRAVE GORNJE O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164020 DUNAJEVIĆI O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164046 ĐURĐEVIK O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164054 GRAČANICA O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164062 KOVAČI O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164089 KRŠIĆI O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164097 KULJAN O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164119 LUKAVICA DONJA O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164127 LUKAVICA GORNJA O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164135 ODOROVIĆI O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164143 PRILUK O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164151 SPREČA O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164160 SUHA O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164178 SVOJAT O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164186 ŠERIĆI O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164194 TUPKOVIĆ DONJI O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164208 TUPKOVIĆ GORNJI O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164216 VIŠĆA DONJA O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164224 VIŠĆA GORNJA O

-11-

Page 12: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164232 VRNOJEVIĆI O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164259 ZELENIKA O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164267 ZUKIĆI O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164275 ŽIVINICE DONJE O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164283 ŽIVINICE GORNJE O3 TUZLANSKI 11215 Živinice 164291 ŽIVINICE GRAD G4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107735 BANJEVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107743 BREZA G4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107751 BUKOVIK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107760 BULBULUŠIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107778 GORNJA BREZA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107786 IZBOD O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107794 KAMENICE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107808 KORITNIK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107816 MAHALA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107824 MAHMUTOVIĆA RIJEKA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107832 NASIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107859 OČEVLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107867 ORAHOVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107875 PODGORA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107883 POTKRAJ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107891 PRHINJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107905 SEOCE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107913 SLIVNO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107921 SMAILBEGOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107930 SMREKOVICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107948 SUTJEŠĆICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107956 TRTORIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107964 VARDIŠTE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107972 VIJESOLIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 107999 VLAHINJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 108006 VRBOVIK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 108014 ZALOŽJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10189 Breza 108022 ŽUPČA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11266 Doboj-Jug 112330 MATUZIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11266 Doboj-Jug 112364 MRAVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162108 ARNAUTI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162116 BANLOZ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162124 BIJELE VODE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162132 BISTRICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162159 BISTRICA GORNJA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 165603 BLATNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162167 BRIZNIK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162175 BUKOVICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162183 DOBRILJEVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162191 DONJA VRACA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162205 DONJI ČAJDRAŠ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162213 DRUGAVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162221 DUSINA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162230 GLADOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162248 GORICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162256 GORNJA GRAČANICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162264 GORNJA VIŠNJICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162272 GORNJA VRACA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162299 GORNJA ZENICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162302 GORNJI ČAJDRAŠ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162329 GRADINA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162337 GRADIŠĆE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162345 GRM O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162353 GUMANCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162361 JANJAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162388 JANJIČKI VRH O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162370 JANJIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162396 JASIKA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162400 JASTREBAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 171093 JEZERA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162418 JURJEVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162426 KASAPOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162434 KLOPAČKI VRH O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162442 KOLIĆI O

-12-

Page 13: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162469 KOPRIVNA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162477 KOVAČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162485 KOVANIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162493 KOZARCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162507 KULA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162515 LAŠVA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162523 LIJESKE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162531 LOKVINE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162540 LOZNIK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162558 LJUBETOVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162566 MOŠĆANICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162574 MUTNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162582 NEMILA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162604 NOVO SELO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162612 OBRENOVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162639 ORAHOVICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162647 OSOJNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162655 OSREDAK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162663 PALINOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162671 PEPELARI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162680 PEŠEVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162698 PLAHOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162701 PLAVČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162710 POCA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162728 POJSKE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162736 PONIHOVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162744 PONIRAK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162752 PUHOVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162779 PUTOVIČKO POLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162787 PUTOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162795 RADINOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162809 SEBUJA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162817 SMAJIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162825 STARINA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162833 STRANJANI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162841 SVIĆE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162850 ŠERIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162868 ŠIBLIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162876 TIŠINA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162884 TOPČIĆ POLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162892 TREŠNJEVA GLAVA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162906 VRANDUK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162914 VRANOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162922 VRAŽALE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162949 VRHPOLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162957 VUKOTIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162965 ZAHIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162973 ZENICA G4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11185 Grad Zenica 162981 ŽIVKOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122238 ALAGIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122246 BASTAŠIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122254 BAŠIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122262 BIČER O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122289 BIJELE VODE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122297 BIJELO POLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122319 BILJEŠEVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122327 BISTRIK-CRKVENJAK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122335 BIŠTRANI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122343 BJELAVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122351 BOSNA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122360 BREŽANI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122378 BRNJ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122386 BRNJIC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122394 BUKOVLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122408 CRNAČ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122416 ČATIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122424 DANCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122432 DESETNIK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122459 DOBOJ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122467 DONJA PAPRATNICA O

-13-

Page 14: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122475 DONJI BANJEVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122483 DONJI KAKANJ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122491 DONJI LUČANI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122505 DRAČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122513 DRIJEN O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122521 DUBOVO BRDO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122530 DUMANAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122548 GORA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122556 GORNJA PAPRATNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122564 GORNJI BANJEVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122572 GORNJI LUČANI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122599 GOVEDOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122602 GRADAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122629 GROCE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122637 HALINOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122645 HALJINIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122653 HAUSOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122661 HODŽIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122670 HRASNO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122688 HRASTOVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122696 IVNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122700 JAVOR O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122718 JEHOVINA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122726 JEREVICE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122734 JEZERO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122742 KAKANJ G4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122769 KARAULA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122777 KARAULSKO POLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122785 KLANAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122793 KONDŽILO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122807 KOPRIVNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122815 KRALJEVSKA SUTJESKA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122823 KRŠEVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122831 KUČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122840 KUJAVČE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122858 LIPNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122866 LUČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122874 LUKOVO BRDO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122882 MARIJINA VODA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122904 MILJAČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122912 MIOČI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122939 MODRINJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122947 MRAMOR O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122955 NAŽBILJ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122963 OBRE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122971 PAPRATNO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122980 PAVLOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 122998 PEDIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123005 PODBJELAVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123013 PODBORJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123021 POLJANI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123030 POLJICE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123048 POPE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123056 POPRŽENA GORA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123064 RATANJ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123072 RIBNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123099 RIČICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123102 ROJIN POTOK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123129 SARANOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123137 SEBINJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123145 SEMETIŠ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123153 SEOCE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123161 SLAGOŠČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123170 SLAPNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123188 SLIVANJ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123196 SLIVNICE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123200 SOPOTNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123218 STARPOSLE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123226 SUBOTINJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123234 TERMOELEKTRANA O

-14-

Page 15: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123242 TEŠEVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123269 TIČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123277 TRŠĆE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123285 TURALIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123293 TURBIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123307 VARALIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123315 VELIKI TRNOVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123323 VIDUŠA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123331 VRTLIŠTE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123340 VUKANOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123358 ZAGRAĐE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123366 ZGOŠĆA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123374 ZLOKUĆE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123382 ŽELJEZNIČKA STANICA KAKANJ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10448 Kakanj 123404 ŽIVALJI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132446 BAKOTIĆ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132454 BIJELA PLOČA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132462 BRADIĆI DONJI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132489 BRADIĆI GORNJI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 165182 BREZICI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 170259 BREZOVE DANE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 170267 BRUSNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132535 ČOBE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132551 DOMISLICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132560 DONJA BOČINJA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 170275 DONJA BUKOVICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 170283 DONJI RAKOVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132608 DONJI ULIŠNJAK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 166634 GALOVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132624 GORNJA BOČINJA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132632 GORNJA BUKOVICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132667 GORNJI RAKOVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132675 GORNJI ULIŠNJAK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132691 JABLANICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 170291 KAMENICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 170305 KOPICE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132730 KOSOVA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132748 KRSNO POLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132756 LIJEŠNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 170313 LUGOVI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132799 MAGLAJ G4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132829 MISURIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132837 MLADOŠEVICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132845 MOŠEVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132853 NOVI ŠEHER O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132861 ORUČE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132888 OŠVE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132896 PARNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132918 POLJICE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132934 RADOJČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132969 RAJNOVO BRDO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 132977 RAVNA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 133019 STRAIŠTE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 133035 STRUPINA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10634 Maglaj 133051 TUJNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135402 AJDINOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135429 ARAPOVAČA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135437 BAKIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135445 BERISALIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135453 BOGANOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135461 BRDA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135470 BUKOV DO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135488 ČUDE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135496 ČUNIŠTA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135500 DOLOVI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135518 DRECELJ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135526 DUGANDŽIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135534 GLAVIČNO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135569 GRABOVICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 170399 GURDIĆI O

-15-

Page 16: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135585 JELAŠKE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135593 KAMENSKO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135607 KLINČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 170402 KOLAKOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135623 KOVAČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 170429 KRAJIŠIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135640 KRIŽEVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 170437 KRUŠEVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135666 LIŠCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135674 MAGULICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135682 METILJI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135704 MILANKOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135712 OLOVO G4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135739 OLOVSKE LUKE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135747 PETROVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135755 PONIJERKA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135763 PONOR O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135771 PRGOŠEVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135780 PUŠINO POLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135798 RADAČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135801 REČICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 170445 REČICE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135810 RIJEKA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 165212 RUBINIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135828 SLIVNJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135836 SOLUN O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135844 STOJČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135879 VUKOTIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 166162 ŽERAVICE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 10715 Olovo 135887 ŽUNOVA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 170984 BLAŽEVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 150967 BOBARE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 150975 BUKVA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 150983 CEROVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 150991 ČAGLIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151009 ČIFLUK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151017 DOBROPOLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151025 DRINČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 166189 DŽEMILIĆ PLANJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151041 JABLANICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151050 JELAH O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151068 JELAH POLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151076 JEVADŽIJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 170992 KALOŠEVIĆ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151092 KARADAGLIJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151106 KOPRIVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151114 KRAŠEVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151122 LEPENICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151149 LOGOBARE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 171000 LONČARI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151165 LJETINIĆ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151173 MEDAKOVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151181 MEKIŠ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 166197 MILJANOVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 166219 MRKOTIĆ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151211 NOVI MILJANOVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151220 NOVO SELO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 166227 ORAŠJE PLANJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 166235 PILJUŽIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151262 POTOČANI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 171018 PUTEŠIĆ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151297 RADUŠA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151319 RIPNA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151327 ROSULJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151351 ŠIJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151360 TEŠANJ G4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151378 TEŠANJKA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151386 TREPČE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151394 TUGOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 165549 VRELA O

-16-

Page 17: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11045 Tešanj 151424 VUKOVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11622 Usora 111953 ALIBEGOVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11622 Usora 171425 BEJIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11622 Usora 166707 KRAŠEVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11622 Usora 166715 LONČARI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11622 Usora 165921 MAKLJENOVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11622 Usora 166006 MILJANOVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11622 Usora 166014 NOVI MILJANOVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11622 Usora 166529 OMANJSKA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11622 Usora 151335 SIVŠA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11622 Usora 151343 SREDNJA OMANJSKA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11622 Usora 166022 TEŠANJKA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11622 Usora 112739 ULARICE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11622 Usora 166049 ŽABLJAK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 155888 BIJELO BORJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 155896 BLAŽA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 155926 BOROVIČKE NJIVE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 155934 BRDA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 155942 BREZIK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 155969 BRGULE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 155977 BUDOŽELJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 155985 ČAMOVINE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 155993 ĆEĆE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156019 DABRAVINE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156027 DAŠTANSKO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156035 DEBELA MEĐA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156043 DIKNJIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 155900 DONJA BOROVICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156728 DONJA VIJAKA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156329 DONJE OČEVLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156051 DRAGOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156060 DRAŽEVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156078 DUBOŠTICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 155918 GORNJA BOROVICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156736 GORNJA VIJAKA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156086 HODŽIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156094 IVANČEVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156108 JAVORNIK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156116 KADARIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156124 KARIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156132 KOKOŠČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156507 KOLONIJA PRŽIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156159 KOLOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156167 KOPALIŠTA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156175 KOPIJARI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156183 KRČEVINE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156191 KUNOSIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156205 LETEVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156213 LIGATIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156221 LUKE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156230 LJEPOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156248 MIJAKOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156256 MIR O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156264 MIŽNOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156272 MLAKVE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156299 NASEOCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156302 NEPRIVAJ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156337 OĆEVIJA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156345 OKRUGLICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156353 ORAH O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156361 OSOJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156370 OSREDAK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156388 OSTRLJA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156396 PAJTOV HAN O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156400 PAJTOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156418 PLANINICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156426 POBILJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156434 PODJAVOR O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156442 POGAR O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156469 POLOŽAC O

-17-

Page 18: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156477 POLJANICE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156485 POMENIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156493 PRŽIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156515 RADONJIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156523 RADOŠEVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156531 RAVNE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156540 ROKOČ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156558 SAMARI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156566 SEMIZOVA PONIKVA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156574 SEOCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156582 SJENOKOS O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156604 SLAVIN O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156612 SRŠLJENCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156639 STRICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156647 STRIJEŽEVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156655 STUPNI DO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156663 ŠIKULJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156671 TISOVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156680 TOLJENAK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156698 TRIBIJA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156701 VAREŠ G4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156710 VAREŠ MAJDAN O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156744 VIŠNJIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156752 ZABREZJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156779 ZARUĐE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156787 ZUBETA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156795 ZVIJEZDA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156809 ŽALJA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11100 Vareš 156817 ŽIŽCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157350 ARNAUTOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157368 BARE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157376 BEŠIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157384 BISKUPIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157392 BRADVE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157406 BREZOVIK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157414 BUCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157422 BULČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157449 BUZIĆ MAHALA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157457 BUZIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157465 ČAKALOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157473 ČEKRČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157481 ČIFLUK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157490 ĆATIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157503 DAUTOVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157511 DOBRINJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157520 DOBRO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157538 DOBRO SELO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157546 DOL O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157554 DOLIPOLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157562 DOLOVI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157589 DONJA VRATNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157597 DONJA ZIMĆA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157619 DONJE MOŠTRE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157627 DVOR O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157635 DŽINDIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157643 GINJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157651 GODUŠA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157660 GORANI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157678 GORNJA VRATNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157686 GORNJA ZIMĆA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157694 GORNJE MOŠTRE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157708 GRAD O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157716 GRAJANI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157724 GRĐEVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157732 HADŽIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157759 HLAPČEVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157767 JELAŠJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157775 KALIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157783 KALOTIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157791 KOLOŽIĆI O

-18-

Page 19: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157805 KONDŽILO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157813 KOPAČI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157821 KULA BANJER O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157830 LIJEŠEVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157848 LISOVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157856 LOZNIK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157864 LUŽNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157872 MALI TRNOVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157899 MALO ČAJNO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157902 MAUROVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157929 MLADOŠ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157937 MUHAŠINOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157945 MULIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157953 OKOLIŠĆE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157961 ORAŠAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157970 OZRAKOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157988 PALJIKE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 157996 PODVINCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158003 PODVINJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158011 POKLEČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158020 PORIJEČANI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158038 RADINOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158046 RAJČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158054 RAMADANOVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158062 RATKOVCI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158089 SEOČA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158097 SMRŠNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158119 SRHINJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158127 STUPARIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158135 SVINJAREVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158143 ŠOŠNJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158151 TAUKČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158160 TOPUZOVO POLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158178 TRAMOŠNJIK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158186 TUJLIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158194 TUŠNJIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158208 UPOVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158216 UVORIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158224 VELIKO ČAJNO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158232 VERUŠA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158259 VIDOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158267 VILENJAK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158275 VISOKO G4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158283 VRELA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158291 ZAGORICE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158305 ZAGORNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11126 Visoko 158313 ZBILJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161497 ALIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161519 BAJVATI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161527 BILJAČIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161535 BOROVNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161551 CRNJEVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161560 ČARDAK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161578 ČINOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161594 DIŠTICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161608 DOLAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161616 DOLINA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161624 DONJA LOVNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161632 DONJI JUNUZOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161667 DRAGOVAC O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161675 DUBRAVICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161683 DŽEBE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161691 GARE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161713 GORNJE SELO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161721 GORNJI JUNUZOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161748 GOSTOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161756 HAJDEROVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161764 HRGE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161772 KAMENICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161799 KARAČIĆ O

-19-

Page 20: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161802 KRIVAJA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161829 KUĆICE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161837 LIJEVČA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161845 MAHOJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161853 MAJDAN O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161861 MILJEVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161870 MITROVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161888 MUSTAJBAŠIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161896 OSJEČANI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161918 PEROVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161926 PODVOLUJAK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161934 POTKLEČE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161942 PREDRAŽIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161969 PRILUK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161977 RIBNICA DIO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161985 RIDŽALI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 161993 RUJNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 162019 SKROZE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 162027 SUHA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 162035 SVINJAŠNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 162051 VOZUĆA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 162078 VUKMANOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 162086 VUKOVINE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11177 Zavidovići 162094 ZAVIDOVIĆI G4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 132438 ADŽE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163724 BEGOV HAN O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163732 BISTRICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163759 BLJUVA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 161543 BRANKOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 132543 ČUSTO BRDO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 161586 DEBELO BRDO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 161659 DONJI LUG O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 132616 GLOBARICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163767 GOLIJEŠNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163775 GOLUBINJA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163783 GORNJA GOLUBINJA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 161705 GORNJA LOVNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 161730 GORNJI LUG O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 132683 GRABOVICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 132713 KOMŠIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163791 LUPOGLAV O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163805 LJESKOVICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 132772 LJUBATOVIĆI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163813 LJUBNA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 132802 MATINA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163821 MRAČAJ O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163830 ORAHOVICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 161900 OSOVA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163848 OZIMICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 166251 PAPRATNICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 132900 PIRE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 132926 PONIJEVO O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 132942 RADUNICE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163864 RAVNE DONJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163872 RAVNE GORNJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163899 SELIŠTE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163902 TATARBUDŽAK O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163929 VAROŠIŠTE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163937 VAŠARIŠTE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 162043 VINIŠTE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163945 VITLACI O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 162060 VRBICA O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163953 ŽELEĆE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163961 ŽELJEZNO POLJE O4 ZENIČKO-DOBOJSKI 11207 Žepče 163970 ŽEPČE G5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 169668 BAVČIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 114197 BEŠLIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 164607 BOROVINIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 164615 BRAJIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 164623 BUJAKOVINA O

-20-

Page 21: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 114324 BUNČIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 169676 CVILIN O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 114430 DONJE ŽEŠĆE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 169684 DRAGOMILIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 166537 FILIPOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 166308 GLUŠCA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 166316 GOSTIČAJ O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 114642 JABUKA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 114707 KOLAKOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 166324 KOLUN O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 114839 LOKVE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 166545 MAREVO O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 169692 MAZLINA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 114928 MRAVLJAČA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 114936 NJUHE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 114995 PETOJEVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 115002 PODGRAĐE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 115053 PREVILA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 169706 PRISOJE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 115100 RAČIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 166553 RODIJELJ O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 115169 SLAVIČIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 170160 SORLACI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 115185 STOJKOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 115312 USTIKOLINA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 169714 ZABOR O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11444 Foča 115444 ZEBINA ŠUMA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117471 AHMOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117480 BAČCI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117498 BAHOVO O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117501 BAKIJE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117510 BARE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117536 BATKOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117544 BEZMILJE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 169722 BILJIN O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 166561 BLAGOJEVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117595 BOGUŠIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117625 BOROVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117641 BOŠKOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117650 BRAJLOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117668 BRATIŠ O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117676 BREKOVI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117684 BREZJE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117692 BRIJEG O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 166570 BUČJE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117714 BUDIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117722 BUTKOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117749 BUTKOVIĆI ILOVAČA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117757 CRVICA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117765 ČITLUK O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117773 ČOVČIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117781 ČUROVI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117790 ĆATOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117803 ĆEHAJIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117811 DEŠEVA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117820 DONJA BRDA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117838 DONJA BUKVICA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 169749 DONJE SELO O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117854 DONJI BOGOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 166588 DRAGOLJI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117897 DUČIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117919 DŽINDIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 166332 ĐAKOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117943 FAOČIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 166359 GAJ O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117960 GLAMOČ O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117978 GOČELA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 117994 GORAŽDE G5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118001 GORNJA BRDA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118010 GORNJA BUKVICA O

-21-

Page 22: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118028 GORNJI BOGOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118036 GRABOVIK O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118052 GUNJAČIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118079 GUNJEVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118087 GUSIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118095 GUSKOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118109 HADŽIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118133 HRANČIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 169757 HUBJERI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118176 ILINO O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118184 ILOVAČA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118206 JAGODIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118214 JAROVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118222 KALAC O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118249 KAMEN O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 166596 KARAUZOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 164755 KAROVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 166367 KAZAGIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118290 KNJEVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118303 KODŽAGA POLJE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118311 KOLA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118320 KOLIJEVKE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118338 KOLOVARICE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118346 KONJBABA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118354 KONJEVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118389 KOSAČE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118419 KOVAČI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118427 KRABORIŠ O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 166375 KREČA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118451 KUČINE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118460 KUŠEŠI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118478 KUTJEŠI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118486 LALETA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118494 LUKARICE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118516 MARKOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 169765 MILANOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118559 MIRVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118567 MIRVIĆI NA PODHRANJENU O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118575 MORINAC O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118583 MRAVI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118591 MRAVINJAC O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118605 MRKOVI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118613 NEKOPI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 164771 ODŽAK O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118656 ORAHOVICE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118664 ORUČEVAC O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118672 OSANICA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118699 OSJEČANI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118702 OSTRUŽNO O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118729 OZRENOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118737 PARAUN O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118745 PERJANI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118753 PIJESTINA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118761 PIJEVAC O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118770 PLESI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 164780 PODHOMARA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118796 PODHRANJEN O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 164798 PODKOZARA DONJA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118834 PORATAK O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118842 POTRKUŠA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 169773 PRISOJE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 169781 RADIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 164801 RADIJEVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118931 RADOVOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118940 RAŠKOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118958 RATKOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118966 REŠETNICA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 166383 ROPOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 118982 ROSIJEVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119016 SEDLARI O

-22-

Page 23: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119032 SIJEDAC O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119059 SKRAVNIK O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119075 SOFIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 164810 SOPOTNICA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119091 SPAHOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119113 ŠABANCI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119121 ŠAŠIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119130 ŠEHOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119148 ŠEMIHOVA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 169790 ŠUĆURIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119199 TUPAČIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 169803 UHOTIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119237 UŠANOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119245 UTJEŠINOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119253 VITKOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119270 VLAJČIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119288 VRANEŠI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119296 VRANIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 166391 VRANPOTOK O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119318 VRBICA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119326 VREMCI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 166405 VUČETIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119342 ZABUS O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119385 ZAVRŠJE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119423 ZOROVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119431 ZUBOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 166413 ZUBOVIĆI U OGLEČEVI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119458 ZUPČIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 169811 ŽIGOVI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 119474 ŽILIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11452 Goražde 164828 ŽUŽELO O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 170674 BRDARIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 144231 BROJNIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 170682 BULOZI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 144258 ČELJADINIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 144266 ČEMERNICA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 144282 DATELJI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 165352 DONJA VINČA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 165379 KAMENICA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 144509 KOMRANI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 170704 PRAČA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 170712 RENOVICA O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 165387 SREDNJE O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 170739 ŠAINOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 166464 TURKOVIĆI O5 BOSANSKO-PODRINJSKI 11576 Pale 170747 VRAŽALICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108049 ALIBEGOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108057 BARBARIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108065 BAŠIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108073 BEVRNJIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108081 BODE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108090 BRDA O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108103 BRISTOVI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108111 BRIŽINA O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108120 BUGOJNO G6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108138 CERIBAŠIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108146 CRNIČE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108154 ČARDACI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108162 ČAVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108189 DONJI BOGANOVCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108197 DRVETINE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108219 GARAČIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108227 GLAVICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108235 GOLO BRDO O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108243 GORNJI BOGANOVCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108251 GORUŠA O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108260 GRAČANICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108278 GREDINE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108286 GRGIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108294 HAPSTIĆI O

-23-

Page 24: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108308 HARAMBAŠIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108316 HUM O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108324 HUMAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108332 IVICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108359 JAGODIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108367 JAZVENIK O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108375 KADIROVINA O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108383 KANDIJA O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108391 KARADŽE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108405 KOPČIĆ O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108413 KORDIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108421 KOŠ O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108430 KOTEZI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108448 KULA O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108456 KUTLIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108464 LENĐEROVINA O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108472 LUG O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108499 LJUBNIĆ O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108502 MASLIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108529 MEDINI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108537 MILANOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108545 MRAČAJ O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108553 NUHIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108561 ODŽAK O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108570 OKOLIŠTE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108588 PAVICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108596 PIRIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108600 PLANINICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108618 PODRIPCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108626 PORIČE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108634 POTOČANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108642 PRIJACI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108669 ROSULJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108677 ROVNA O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108685 SABLJARI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108693 SEFEROVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108707 SERVANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108715 SKRTE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108723 STOJIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108731 STOLAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108740 ŠIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108758 ŠUŠLJIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108766 TRGE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108774 UDURLIJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108782 VEDRO POLJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108804 VESELA O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108812 VILEŠI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108839 VRBANJA O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108847 VRPEĆ O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108855 VUČIPOLJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108863 ZANESOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108871 ZLAVAST O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108880 ZLOKUĆE O6 SREDNJOBOSANSKI 10197 Bugojno 108898 ŽDRALOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 108901 BARE O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 108910 BUKOVCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 108928 BUSELJI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 108936 BUSOVAČA G6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 108944 CARICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 108952 DOBRALJEVO O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 108979 DOLAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 108987 DONJA ROVNA O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 108995 GORNJA ROVNA O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109002 GRABLJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109029 GRANICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109037 GUSTI GRAB O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109045 HOZANOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109053 HRASNO O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109061 JAVOR O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109070 JAZVINE O

-24-

Page 25: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109088 JELINAK O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109096 KAĆUNI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109100 KAONIK O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109118 KATIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109126 KOVAČEVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109134 KRČEVINE O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109142 KRVAVIČIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109169 KULA O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109177 KUPRES O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109185 LONČARI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109193 MEHURIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109207 MERDANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109215 MIHALJEVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109223 MILAVICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109231 NEZIROVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109240 OČEHNIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109258 OSELIŠTE O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109266 PODBARE O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109282 PODJELE O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109274 PODSTIJENA O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109304 POLJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109312 PROSJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109339 PUTIŠ O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109347 RAVAN O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109355 SKRADNO O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109363 SOLAKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109371 STRANE O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109380 STUBICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109398 ŠUDINE O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109401 TURIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10219 Busovača 109410 ZARAČE O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146072 BRNJIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146099 BUNAR O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146137 DAVIDOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146145 DOBRETIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146153 DONJI ORAŠAC O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146170 GORNJI ORAŠAC O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146226 KRIČIĆI-JEJIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146234 MELINA O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146242 MIJATOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146269 MILAŠEVCI O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146293 PAVLOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146307 PRISIKA O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146331 SLIPČEVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146358 VITOVLJE MALO O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146374 VUKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146382 ZAPEĆE O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146404 ZASAVICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11274 Dobretići 146412 ZUBOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112763 BABIN POTOK O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112771 BABINO SELO O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112780 BARICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112798 BLAGAJ O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112801 BRDA O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112810 BRDO O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112828 BREZIČANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112836 ĆEHAJIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112844 ĆEMALOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112852 DALJAN O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112879 DOBRO BRDO O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112887 DOGANOVCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112895 DOLOVI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112909 DONJI RASAVCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112917 DONJI VAKUF G6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112925 ĐULOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112933 FAKIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112941 FONJGE O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112950 GALEŠIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112968 GRABANTIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112976 GREDINA O

-25-

Page 26: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112984 GRIČ O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 112992 GUVNA O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113000 HEMIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113018 JABLAN O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113026 JEMANLIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113034 KARIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113042 KEŽE O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113069 KOMAR O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113077 KORENIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113085 KOŠĆANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113093 KOVAČEVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113107 KRIVAČE O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113115 KUTANJA O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 164593 LJUŠA O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113131 MAKITANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113140 NOVO SELO O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113158 OBORCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113166 ORAHOVLJANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113174 PETKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113182 PILJUŽIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113204 POBRĐANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113212 PONJAVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113239 POTKRAJ O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113247 PRIBRAĆA O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113255 PRISIKA O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113263 PRUSAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113271 RASAVCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113280 RASTIČEVO O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113298 RUDINA O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113301 RUSKA PILANA O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113310 SANDŽAK O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113328 SEMIN O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113336 SILAJDŽEVINA O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 169650 SLATINA O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113352 SOKOLINA O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113379 STARO SELO O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113387 SUHODOL O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113395 SULTANOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113409 ŠAHMANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113417 ŠATARE O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113425 ŠEHERDŽIK O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113433 ŠUTKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113441 TORLAKOVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113450 URIJA O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113468 VLAĐEVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113476 VRBAS O6 SREDNJOBOSANSKI 10294 Donji Vakuf 113484 VRLJAJ O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115487 BAKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115495 BAKOVIĆKA CITONJA O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115509 BANJA O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115517 BISTRICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115525 BOTUN O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115533 BOŽIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115541 CAREV DO O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115550 ČEMERNICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115584 DJEDOV DO O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115568 DRAGAČIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115576 DUSINA O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115592 FOJNICA G6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115606 GOJEVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115614 GRABOVIK O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115622 GRADINA O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115649 KLISURA O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115657 KOZICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115665 KUJUŠIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115673 LOPAR O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115681 LUČICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115690 LUŽINE O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115703 MAJDAN O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115711 MARINIĆI O

-26-

Page 27: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115720 MERDŽANIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115738 MUJAKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115746 NADBARE O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115754 OBOJAK O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115762 OGLAVAK O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115789 ORMANOV POTOK O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115797 OSTRUŠKA CITONJA O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115819 OTIGOŠĆE O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115827 PALJIKE O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115835 PLOČARI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115843 PLOČARI POLJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115851 PODCITONJA O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115860 PODGORA O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115878 POLJE OSTRUŽNICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115886 POLJE ŠĆITOVO O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115894 PONJUŠINA O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115908 PORAĆE O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115916 RAGALE O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115924 RAJETIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115932 RIZVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115959 SELAKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115967 SELIŠTE O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115975 SITIŠĆE O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115983 SMAJLOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 115991 ŠAVNIK O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 116009 TJEŠILO O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 116017 TOVARIŠTE O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 116025 TURKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 116033 VLADIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 116041 VOLJEVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 116050 VUKELJIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10324 Fojnica 116068 ŽIVČIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119539 BATUŠA O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119547 BISTRICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119555 BOJSKA O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119563 BOLJKOVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119571 BOROVA RAVAN O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119580 CRKVICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119598 CVRČE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119601 DOBROŠIN O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119610 DONJA RIČICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119628 DRAŽEV DOLAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119636 DURATBEGOV DOLAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119644 DUŠA O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119652 GAJ O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119679 GALIČICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119687 GORNJA RIČICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119695 GORNJI MRAČAJ O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119709 GORNJI VAKUF-USKOPLJE G6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119717 GRNICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119725 HRASNICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119733 HUMAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119741 JAGNJID O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119750 JELAČE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119768 JELIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119776 KOZICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119784 KRUPA O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119792 KUTE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119806 LUŽANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119814 MAČKOVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119822 MRAČAJ O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119849 OSREDAK O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119857 PAJIĆ POLJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119865 PALOČ O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119873 PIDRIŠ O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119881 PLOČA O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119890 PODGRAĐE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119903 PRIDVORCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119911 ROSULJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119920 SEFEROVIĆI O

-27-

Page 28: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119938 SEOCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119946 SMRČEVICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119954 SVILIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119962 ŠUGINE BARE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 166618 TRNOVAČA O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119989 UZRIČJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 119997 VAGANJAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 120006 VALICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 120014 VILIĆ POLJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 120022 VOLJEVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 120049 VOLJICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 120057 VRSE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 120065 ZASTINJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10375 Gornji Vakuf-Uskoplje 120073 ŽDRIMCI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121568 BARE O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 171476 BAREVO O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121584 BAVAR O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121592 BIOKOVINA O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121606 BISTRICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 166081 BORCI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121622 BOŽIKOVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 169927 BRAVNICE O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121657 BRVANCI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121665 BUČIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121673 BULIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121681 CAREVO POLJE O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121690 CVITOVIĆ O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 169935 ĆUSINE O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121720 DIVIČANI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121738 DOGANI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121746 DONJI BEŠPELJ O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121754 DORIBABA O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 169943 DRENOV DO O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121789 DUBRAVE O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121819 GORNJI BEŠPELJ O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 169951 GRABANTA O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121835 GRDOVO O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121843 IPOTA O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121851 JAJCE G6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 164941 JEZERO O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121878 KAMENICE O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121886 KARIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121894 KASUMI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121908 KLIMENTA O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121916 KOKIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121932 KREZLUK O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121959 KRUŠČICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121967 KUPREŠANI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121975 LENDIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121983 LUČINA O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 121991 LUPNICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122017 MAGAROVCI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122025 MILE O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122033 PERATOVCI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122050 PODLIPCI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122068 PODMILAČJE O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 169960 PRISOJE O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122084 PRUDI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122092 PŠENIK O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122106 RIKA O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 169978 SELIŠTE O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122122 SEOCI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122149 SMIONICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122157 STARE KUĆE O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122165 ŠERIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122173 ŠIBENICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 166421 VINAC O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 169986 VLASINJE O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122190 VRBICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122203 VUKIČEVCI O

-28-

Page 29: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 122211 ZDALJEVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 11487 Jajce 169994 ŽAOVINE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124605 AZAPOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124613 BADNJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124621 BEHRIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124630 BILALOVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124648 BLIZNICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124656 BOLJKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124664 BORINA O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124672 BRIZJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124699 BRNJACI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124702 BUKOVICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124729 BUZUCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124737 ČALIKOVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124745 ČIZMA O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124753 ČUBREN O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124761 DATIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124770 DEMIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124788 DEVETACI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124796 DOCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124800 DONJI PALEŽ O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124818 DRAŽEVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124826 DUBRAVE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124834 DUGO POLJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124842 DUHRI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124869 DUKE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124877 GAJ O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124885 GOJAKOVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124893 GOMIONICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124907 GORNJI PALEŽ O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124915 GRADAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124923 GRAHOVCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124931 GROMILJAK O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124940 GUNJAČE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124958 HADROVCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124966 HAN PLOČA O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124974 HERCEZI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 124982 HOMOLJ O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125008 HRASTOVI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125016 IVICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125024 JEHOVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125032 KATUNIŠTE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125059 KAZAGIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125067 KISELJAK G6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125075 KOTAČALA O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125083 KOVAČI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125091 KRČEVINE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125105 KRIŽIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125113 KULIJEŠ O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125121 LUG O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125130 LJETOVIK O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125148 MAHALA GOMIONICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125156 MAHALA VIŠNJICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125164 MALE SOTNICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125172 MARKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125199 MASLINOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125202 MEDOVCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125229 MEDOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125237 MIROŠEVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125245 MRAKOVI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125253 ODRAČE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125261 PARETAK O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125270 PARIŽEVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125288 POBRĐE MILODRAŽ O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125296 POBRĐE ORAHOVO O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125300 PODASTINJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125318 PODASTINJSKO BRDO O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125326 POLJE VIŠNJICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125334 POTKRAJ O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125342 RADANOVIĆI O

-29-

Page 30: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125369 RADELJEVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125377 RAUŠEVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125385 ROTILJ O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125393 SOLAKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125407 STOJKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125415 SVINJAREVO O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125423 ŠAHINOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125431 TOPLICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125440 TULICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125458 VELIKE SOTNICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125466 VIŠNJICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125474 ZABRĐE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125482 ZAVRŠJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10472 Kiseljak 125504 ŽEŽELOVO O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128767 ALAGIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128775 BJELOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128783 BOTUNJA O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128791 BUKVA O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128805 CRKVENJAK O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128813 CRNIČKI KAMENIK O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128821 CRNIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128830 DEŽEVICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128848 DREŽNICE O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128856 GUNJANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128864 KOJSINA O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128872 KOMARI O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128899 KREŠEVO G6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128902 KREŠEVSKI KAMENIK O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128929 LIPA O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128937 MRATINIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128945 PIRIN O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128953 POLJANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128961 POLJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128970 RAKOVA NOGA O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128988 RATKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 128996 STOJČIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 129003 VIDOSOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 129011 VODOVOJI O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 129020 VOLUJAK O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 129038 VRANCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10545 Kreševo 129046 ZVIZD O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138371 BALIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138380 BISTRO O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138398 BOŽIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138401 BUČIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138410 BUDUŠIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138428 BUGOJČIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138436 BUKVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138444 ČAKIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138452 ČEHOVA O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138479 DAHOVO O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138487 DONJE PEĆINE O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138495 DUBOKO O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138509 ĐAKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138517 GORNJE PEĆINE O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138525 HADŽIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138533 HAS O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138541 ISAKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138550 KASAPOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138568 KOPILA O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138576 KOVAČIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138584 KRNJIĆA POTOK O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138592 LISAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138606 MARGETIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138614 MONJIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138622 NEVIĆ POLJE O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138649 NOVA OPARA O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138720 NOVI TRAVNIK G6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138657 OPARA O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138665 ORAŠAC O

-30-

Page 31: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138673 PEČUJ O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138681 PETAČIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138690 POTOČANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138703 PRIBILOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138711 PRIČANI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138738 RANKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138746 RASTOVCI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138754 RAT O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138762 REPUT O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138789 RUDA O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138797 SEBEŠIĆ O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138819 SEONA O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138827 SINOKOS O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138835 STOJKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138843 ŠENKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138851 TORINE O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138860 TRENICA O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138878 TRNOVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138886 TURALIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138894 VEJZOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138908 VODOVOD O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138916 ZENEPIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 10774 Novi Travnik 138924 ZUBIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 151866 BAČVICE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 151874 BANDOL O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 151882 BIJELO BUČJE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 151904 BILIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 151912 BRAJIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 151939 BRAJKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 151947 BRANKOVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 151955 ČIFLUK O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 151963 ČOSIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 151971 ČUKLE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 151980 DOLAC O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 151998 DOLAC NA LAŠVI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152005 DONJA TREBEUŠA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152013 DONJE KRČEVINE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 165565 DONJI KORIĆANI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152030 DUB O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152048 ĐELILOVAC O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152056 FAZLIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152064 GLADNIK O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 171034 GLUHA BUKOVICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152099 GOLEŠ O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152102 GORNJA TREBEUŠA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152129 GORNJE KRČEVINE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 171042 GORNJI KORIĆANI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152145 GRADINA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152153 GRAHOVČIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152161 GRAHOVIK O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152170 GUČA GORA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152188 HAMANDŽIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152196 HAN BILA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152200 JEZERCI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152218 KLJACI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152226 KOKOŠARI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152234 KOMAR O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152242 KRALJEVICE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152269 KRPELJIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 164445 KRUŠEVO BRDO I O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 165573 KRUŠEVO BRDO II O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152277 KULA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152285 KUNDIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152293 LOVRIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152307 MALA BUKOVICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152315 MALINE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152323 MILETIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152331 MIŠKIĆA BRDO O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152340 MOSOR O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152358 MUDRIKE O

-31-

Page 32: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152366 NOVA BILA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152374 ORAHOVO O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152382 ORAŠAC O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152404 ORLICE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152412 OVČAREVO O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152439 PAKLAREVO O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152447 PODKRAJ O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152455 PODOVI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152463 PODSTINJE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152471 POKRAJČIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152480 POLJANICE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152498 POLJE SLAVKA GAVRANČIĆA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152501 PRIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152510 PULAC O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152528 PUTIĆEVO O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152536 RADIĆA BRDO O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152544 RADOJČIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152552 RADONJIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152579 RIČICE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152587 RUNJIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152595 SAŽIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152609 SEČEVO O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152617 SEFERI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152625 SELIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152633 SKOMORJE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152641 SLIMENA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152650 SUHI DOL O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152668 ŠEŠIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152676 ŠIPOVIK O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 171069 ŠIŠAVA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152692 TRAVNIK G6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152706 TURBE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152714 TURIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152722 VAROŠLUK O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152749 VELIKA BUKOVICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152757 VIDOŠEVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152765 VILENICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152773 VIŠNJEVO O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152781 VITOVLJE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152790 VLAHOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152803 VRANIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152811 ZAGRAĐE O6 SREDNJOBOSANSKI 11061 Travnik 152820 ZASELJE O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160113 AHMIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160121 BILA O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160130 BRDO O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160148 BUKVE O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160156 DIVJAK O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160164 DONJA VEČERISKA O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160172 DUBRAVICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160199 GAĆICE O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160202 GORNJA VEČERISKA O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160229 JARDOL O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160237 KRATINE O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160245 KRČEVINE O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160253 KRTINE O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160261 KRUŠĆICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160270 LUPAC O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160288 LJUBIĆ O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160296 MALI MOŠUNJ O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160300 NADIOCI O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160318 PIRIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160326 POČULICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160334 PREOČICA O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160342 PRNJAVOR O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160369 PUTKOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160377 RIJEKA O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160385 SADOVAČE O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160393 SIVRINO SELO O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160407 ŠANTIĆI O

-32-

Page 33: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160415 TOLOVIĆI O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160423 VELIKI MOŠUNJ O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160431 VITEZ G6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160440 VRANISKA O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160458 VRHOVINE O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160466 ZABILJE O6 SREDNJOBOSANSKI 11142 Vitez 160474 ZASELJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110418 BAJOVCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110426 BIVOLJE BRDO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110434 CRNIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110442 ČAPLJINA G7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110469 ČELJEVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110477 DOLJANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110485 DOMANOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110493 DRAČEVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110507 DRETELJ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110515 DUBRAVICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110523 GABELA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110531 GNJILIŠTA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110540 GORICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110558 GRABOVINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110566 HOTANJ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110574 JASENICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110582 KLEPCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110604 LOKVE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110612 OPLIČIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110639 POČITELJ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110647 PRĆAVCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110655 PREBILOVCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110663 SJEKOSE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110671 STANOJEVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110680 STRUGE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110698 SVITAVA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110701 ŠEVAŠ NJIVE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110710 ŠURMANCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110728 TASOVČIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110736 TREBIŽAT O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110744 VIŠIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10243 Čapljina 110752 ZVIROVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111082 BIJAKOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111104 BILETIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111112 BLATNICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111139 BLIZANCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111147 ČALIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111155 ČERIN O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111163 ČITLUK G7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111171 DOBRO SELO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111180 DRAGIČINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111198 GRADNIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111201 HAMZIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111210 KREHIN GRADAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111228 KRUĆEVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111236 MALI OGRAĐENIK O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111244 MEĐUGORJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111252 PAOČA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111279 POTPOLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111287 SLUŽANJ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111295 TEPČIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111309 VELIKI OGRAĐENIK O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10260 Čitluk 111317 VIONICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133299 BAČEVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133302 BANJDOL O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133329 BLAGAJ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133337 BOGODOL O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133345 BUNA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133353 CIM O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133361 ČULE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133370 DOBRČ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133388 DONJA DREŽNICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133396 DONJI JASENJANI O

-33-

Page 34: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133400 DRAČEVICE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133418 GNOJNICE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133426 GORANCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133434 GORNJA DREŽNICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133442 GORNJE GNOJNICE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133469 GORNJI JASENJANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133477 GUBAVICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133485 HODBINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 165948 HRUŠTA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133493 HUMILIŠANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133507 ILIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133515 JASENICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 165930 KAMENA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 171433 KOKORINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133540 KOSOR O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133558 KREMENAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133566 KRIVODOL O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133574 KRUŽANJ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133582 KUTILIVAČ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133604 LAKŠEVINE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133612 MALO POLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133639 MILJKOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 166090 MOSTAR G7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133655 ORTIJEŠ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133663 PIJESCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133671 PODGORANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133680 PODGORJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133698 PODVELEŽ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133701 POLOG O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133710 POTOCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133728 PRIGRAĐANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 171441 RABINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133736 RAŠKA GORA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133744 RAŠTANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133752 RAVNI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133779 RODOČ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133787 SELIŠTE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133795 SLIPČIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133809 SOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133817 SRETNICE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133825 STRIŽEVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133833 VIHOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133841 VOJNO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133850 VRANJEVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133868 VRAPČIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133876 VRDI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 165956 ZIJEMLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133892 ŽELJUŠA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 133906 ŽITOMISLIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11410 Grad Mostar 171450 ŽULJA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121231 BAĆINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121240 BIJELA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121258 ČEHARI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121266 ČIVELJ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121355 DJEVOR O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121274 DOBRIGOŠĆE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121282 DOBRINJA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121304 DOLJANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121312 DONJA JABLANICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121339 DONJE PAPRASKO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121347 DRAGAN SELO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121363 GLODNICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121371 GLOGOŠNICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121380 GORNJE PAPRASKO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121398 JABLANICA G7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121401 JELAČIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 164330 KOSNE LUKE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121410 KRSTAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 164348 LENDAVA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121428 LUG O

-34-

Page 35: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121436 MIRKE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121444 MRAKOVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121452 OSTROŽAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 164356 PODA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121479 RAVNA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121487 RISOVAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121495 RODIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121509 SLATINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121517 SOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121525 ŠABANČIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121533 ŠANICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121541 ZLATE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10421 Jablanica 121550 ŽUGLIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126659 ARGUD O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126667 BALE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126675 BARE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126683 BARMIŠ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126691 BIJELA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126705 BJELOVČINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126713 BLACE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126721 BLUČIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126730 BORCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126748 BOŽDAREVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126756 BRADINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 166146 BRDA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126764 BRĐANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126772 BUDIŠNJA RAVAN O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126799 BUKOVICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126802 BUKOVLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126829 BULATOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126837 BUŠĆAK O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126845 BUTUROVIĆ POLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126853 CERIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126861 CRNI VRH O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126870 ČELEBIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126888 ČELINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 170143 ČESIM O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 165069 ČESTALJEVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126900 ČIČEVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126918 ČUHOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126926 DOBRIČEVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126934 DOLOVI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126942 DOLJANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126969 DONJA VRATNA GORA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126977 DONJE SELO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126985 DONJE VIŠNJEVICE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 126993 DONJI ČAŽANJ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127019 DONJI GRADAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127027 DONJI NEVIZDRACI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127035 DONJI PRIJESLOP O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127043 DOŠĆICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 165077 DRAMIŠEVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127051 DUBOČANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127060 DUBRAVICE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127078 DUDLE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127086 DUŽANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127094 DŽAJIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127108 DŽANIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127116 DŽEPI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127124 FALANOVO BRDO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127132 GAKIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127159 GALJEVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 170151 GAPIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127167 GLAVATIČEVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127175 GOBELOVINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127183 GORANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127191 GORANSKO POLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127205 GORICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127213 GORNJA VRATNA GORA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127221 GORNJE VIŠNJEVICE O

-35-

Page 36: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127230 GORNJI ČAŽANJ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127248 GORNJI GRADAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127256 GORNJI NEVIZDRACI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127264 GOSTOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127272 GRABOVCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127299 GRADELJINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127302 GRUŠČA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 165085 GVOZNO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127329 HASANOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127337 HERIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127345 HOMATLIJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127353 HOMOLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127361 HONDIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 166154 HOTOVLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127370 IDBAR O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127388 JASENIK O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127396 JAVORIK O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127400 JEZERO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127418 JEŽEPROSINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127426 JOŠANICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127434 KALE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127442 KANJINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127469 KAŠIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127477 KONJIC G7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127485 KOSTAJNICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127493 KOTO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127507 KRAJKOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127515 KRALUPI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127523 KRTIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127531 KRUPAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127540 KRUŠĆICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127558 KULA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127566 LAĐANICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127574 LISIČIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127582 LOKVA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127604 LUKA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 124150 LUKO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127612 LUKOMIR O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127639 LUKŠIJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127647 LJESOVINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127655 LJUBUČA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 165093 LJUSIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 124176 LJUTA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127663 LJUTA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127671 MLADEŠKOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127680 MOKRO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127698 MRKOSOVICE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127701 OBRENOVAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127710 OBRI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127728 ODŽACI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127736 ORAHOVICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127744 ORLIŠTE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127752 OTELEŽANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127779 OVČARI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127787 PAČERANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127795 PARSOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127809 PLAVUZI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127817 PODHUM O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127825 PODORAŠAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127833 POKOJIŠTE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 124303 POLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127841 POLJE BIJELA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127850 POŽETVA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127868 PREVLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127876 RADEŠINE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 170178 RAJAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127884 RAOTIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127892 RASVAR O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127906 RAZIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127914 REDŽIĆI O

-36-

Page 37: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127922 REPOVCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127949 REPOVICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127957 RIBARI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127965 RIBIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127973 SELJANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 165107 SELJANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127981 SEONICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 127990 SITNIK O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128007 SLAVKOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128015 SOLAKOVA KULA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128023 SOPOT O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128031 SPILJANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128040 STOJKOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128058 STRGONICE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128066 STUDENČICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128074 SULTIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 165115 SUSJEČNO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128082 SVIJENČA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128104 ŠUNJI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128112 TINJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128139 TOVARNICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128147 TREBOJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128155 TREŠNJEVICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 165123 TREŠNJEVICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128163 TRUSINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128171 TUHOBIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128180 TURIJA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128198 UGOŠĆE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128201 VELUŠA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128210 VINIŠTE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128228 VRBLJANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128236 VRCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128244 VRDOLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 165131 VRHOVINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 165140 ZABORANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128252 ZABRĐANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128279 ZABRĐE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128287 ZAGORICE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128295 ZASLIVLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 170186 ZELOMIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10529 Konjic 128309 ZUKIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134333 BABIN DO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134341 BORUT O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134350 BRESTICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134368 BROĆANAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134376 BRŠTANICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134384 CEROVICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134392 CEROVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134406 CRNOGLAV O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134414 DOBRI DO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134422 DOBROVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134449 DONJI DRIJEN O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134457 DONJI ZELENIKOVAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134465 DUBRAVICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134473 DUŽI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134481 GLUMINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134490 GORNJE HRASNO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134503 GRADAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134511 HOTANJ HUTOVSKI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134520 HUTOVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134538 KIŠEVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134546 MOŠEVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134554 NEUM G7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134562 PRAPRATNICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134589 PREVIŠ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134597 RABRANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134619 VININE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10685 Neum 134627 ŽUKOVICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137740 BLACE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137758 BOROVNICA O

-37-

Page 38: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137766 DOBROŠA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137774 DONJA VAST O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137782 DONJI KRANČIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137804 DONJI VIŠNJANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137812 DRUŽINOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137839 DUGE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137847 GMIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137855 GORICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137863 GORNJI KRANČIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137871 GORNJI VIŠNJANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137880 GRAČAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137898 GRAČANICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137901 GREVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137910 HELJDOVI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137928 HERE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137936 HUDUTSKO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137944 IVANCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137952 JAKLIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137979 KLEK O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137987 KOVAČEVO POLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 137995 KOZO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138002 KUĆANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138029 KUTE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138037 LAPSUNJ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138045 LIZOPERCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138053 LUG O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138061 LJUBUNCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138070 MAGLICE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138088 MEOPOTOČJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138096 MLUŠA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138100 OMETALA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138118 ORAŠAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138126 PAJIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138134 PALJIKE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138142 PARCANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138169 PAROŠ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138177 PLOČA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138185 PODBOR O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138193 PROSLAP O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138207 PROZOR G7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138215 RAVNICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138223 RIPCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138231 RUMBOCI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138240 SKROBUĆANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138258 ŠĆIPE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138266 ŠĆIT O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138274 ŠEROVINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138282 ŠLIMAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138304 TOŠĆANICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138312 TRIŠĆANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138339 USTIRAMA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138347 UZDOL O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138355 VARVARA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 10766 Prozor 138363 ZAHUM O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 152862 BALJIVAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165727 BAONINE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 152919 BELENIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 152960 BOBOVIŠTA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165735 CEROVAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 153079 CICRINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 171166 ČAVAŠ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 153095 ČOPICE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 153109 ČVALJINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165743 DIKLIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 153311 DVRSNICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 153346 GLAVSKA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165751 GOLA GLAVICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 153389 GOLUBINAC O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 153460 GOROGAŠE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 153508 GREBCI O

-38-

Page 39: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165760 GRMLJANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 153559 IVANICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 153613 KALAĐURĐEVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 153621 KIJEV DO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165778 KLIKOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165964 KOTEZI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165785 KRAJKOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 171174 KUTINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165972 LUŠNICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165794 MRNJIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 153958 NENOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 153966 NEVADA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154008 ORAH O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154016 ORAHOV DO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165808 ORAŠJE POPOVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 166669 POLJICE ČIČEVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 171182 PROSJEK O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165816 RAPTI BOBANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154237 RAVNO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154245 RUPNI DO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165824 SEDLARI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154270 SLAVOGOSTIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154288 SLIVNICA BOBANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 171204 SLIVNICA POVRŠ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 171212 SPAROŽIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165832 STRUJIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154342 ŠĆENICA BOBANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154407 TREBIMLJA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154423 TRNČINA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154547 USKOPLJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 165859 VELIČANI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154580 VELJA MEĐA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154601 VLAKA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154687 VUKOVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 171239 ZAČULA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154717 ZAGRADINJE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 154725 ZAPLANIK O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11304 Ravno 171247 ZAVALA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 149241 ALADINIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 165476 BANČIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 170909 BARANE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 149284 BJELOJEVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 149292 BOROJEVIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 170917 BRŠTANIK O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 170925 BURMAZI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 149322 CRNIĆI-GREDA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 149349 CRNIĆI-KULA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 165484 DO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 170933 HODOVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 165492 HRGUD O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 170941 KOMANJE BRDO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 149411 KOZICE O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 149420 KRUŠEVO O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 165506 LJUBLJENICA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 149462 OŠANJIĆI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 149489 PJEŠIVAC-GREDA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 149497 PJEŠIVAC-KULA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 170950 POPLAT O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 149527 POPRATI O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 149543 PRENJ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 170968 ROTIMLJA O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 170976 STOLAC G7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 149608 TRIJEBANJ O7 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 11606 Stolac 165522 ŽEGULJA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 129879 BIOGRACI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 129887 BUHOVO O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 129895 CRNE LOKVE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 129909 ČERIGAJ O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 129917 DOBRIĆ O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 129925 DOBRKOVIĆI O

-39-

Page 40: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 129933 DOCI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 129941 DONJA BRITVICA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 129950 DONJI CRNAČ O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 129968 DONJI GRADAC O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 129984 DUŽICE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 129992 GORNJA BRITVICA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130001 GORNJI CRNAČ O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130010 GORNJI GRADAC O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130028 GORNJI MAMIĆI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130036 GRABOVA DRAGA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130044 IZBIČNO O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130052 JARE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130079 KNEŠPOLJE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130087 KOČERIN O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130095 LISE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130117 LJUBOTIĆI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130125 LJUTI DOLAC O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 166103 MOKRO O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130133 OKLAJI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130141 PODVRANIĆ O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130150 POTKRAJ O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130176 PRIVALJ O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130184 RASNO O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130192 RUJAN O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130109 ŠIROKI BRIJEG G8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130206 TRN O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130214 TURČINOVIĆI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10570 Grad Široki Brijeg 130222 UZARIĆI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10405 Grude 120812 BLAŽEVIĆI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10405 Grude 120839 BORAJNA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10405 Grude 120847 DONJI MAMIĆI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10405 Grude 120855 DRAGIČINA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10405 Grude 164321 DRINOVAČKO BRDO O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10405 Grude 120863 DRINOVCI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10405 Grude 120871 GORICA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10405 Grude 120880 GRUDE G8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10405 Grude 120898 JABUKA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10405 Grude 120901 PUTEŠEVICA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10405 Grude 120910 RUŽIĆI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10405 Grude 120928 SOVIĆI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10405 Grude 120936 TIHALJINA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132063 BIJAČA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132071 CERNO O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132080 CRNOPOD O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132098 CRVENI GRM O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132101 DOLE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132110 GRAB O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132128 GRABOVNIK O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132136 GRADSKA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132144 GREDA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132152 GRLJEVIĆI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132179 HARDOMILJE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132187 HRAŠLJANI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132195 HUMAC O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132209 KAŠČE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132217 KLOBUK O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132225 LIPNO O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132233 LISICE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132241 LJUBUŠKI G8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132250 MILETINA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132268 MOSTARSKA VRATA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132276 ORAHOVLJE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132284 OTOK O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132292 PREGRAĐE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132306 PROBOJ O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132314 PROLOG O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132322 RADIŠIĆI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132349 STUBICA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132357 STUDENCI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132365 ŠIPOVAČA O

-40-

Page 41: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132373 TESKERA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132381 VAŠAROVIĆI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132390 VELJACI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132403 VITINA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132411 VOJNIĆI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10626 Ljubuški 132420 ZVIRIĆI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136069 BARE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136077 BATIN O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136085 BROĆANAC O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136093 ČITLUK O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136107 GRADAC O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136115 KONJSKO O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 166600 MASNA LUKA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136123 OSOJE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136131 PODBILA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136140 POKLEČANI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136158 POSUŠJE G8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136166 RASTOVAČA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136174 SUTINA O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136182 TRIBISTOVO O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136204 VINJANI O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136212 VIR O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136239 VRPOLJE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136247 VUČIPOLJE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136255 ZAGORJE O8 ZAPADNOHERCEGOVAČKI 10731 Posušje 136263 ZAVELIM O9 SARAJEVO 10839 Centar Sarajevo 142042 MRKOVIĆI O9 SARAJEVO 10839 Centar Sarajevo 142069 NAHOREVO O9 SARAJEVO 10839 Centar Sarajevo 142077 POLJINE O9 SARAJEVO 10839 Centar Sarajevo 142085 RADAVA O9 SARAJEVO 10839 Centar Sarajevo 192015 SARAJEVO DIO G9 SARAJEVO 10839 Centar Sarajevo 142093 VIĆA O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142107 BARE O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142115 BEGANOVI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142123 BINJEŽEVO O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142131 BUDMOLIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142140 BUTUROVIĆI KOD DROZGOMETVE O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142158 BUTUROVIĆI KOD OSENIKA O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142166 CREPLJANI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142174 ČEŠĆE O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142182 ČIČKE O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142204 DEOVIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142212 DO O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142239 DOLJANI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142247 DONJA BIOČA O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142255 DONJA RAŠTELICA O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142263 DONJI HADŽIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142271 DONJI ZOVIK O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142280 DRAGOVIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142298 DROZGOMETVA O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142301 DUB O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142310 DUPOVCI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142328 DURANOVIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142336 FERHATLIJE O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142344 GAROVCI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142352 GORNJA BIOČA O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142379 GORNJA RAŠTELICA O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142387 GORNJI ZOVIK O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142395 GRADAC O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142409 GRIVIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142417 GRUDE O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142425 HADŽIĆI G9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142433 JAPALACI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142441 JELEČ O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142450 KARAOSMANOVIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142468 KASATIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142476 KAZINA BARA O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142484 KORČA O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142492 KOŠĆAN O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142506 KUĆICE O

-41-

Page 42: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142514 LIHOVCI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142522 LOKVE O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142549 LUKE O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142557 LJUBOVČIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142565 MEDVJEDICE O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142573 MIŠEVIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142581 MOKRINE O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142590 ODŽAK O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142603 ORAHOVICA O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142611 OSENIK O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142620 PAZARIĆ O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142638 RAMIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142646 RESNIK O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142654 SEJDANOVIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142662 SMUCKA O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142689 TARČIN O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142697 TRNČIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142719 TRZANJ O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142727 URDUK O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142735 UŠIVAK O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142743 VRANČIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142751 VRBANJA O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142760 VUKOVIĆI O9 SARAJEVO 10847 Hadžići 142778 ŽUNOVICA O9 SARAJEVO 11550 Ilidža 142794 BUHOTINA O9 SARAJEVO 11550 Ilidža 142891 JASEN O9 SARAJEVO 11550 Ilidža 142905 KAKRINJE O9 SARAJEVO 11550 Ilidža 142930 KOBILJAČA O9 SARAJEVO 11550 Ilidža 165301 KRUPAC O9 SARAJEVO 11550 Ilidža 142964 RAKOVICA O9 SARAJEVO 11550 Ilidža 143006 RUDNIK O9 SARAJEVO 11550 Ilidža 170607 SARAJEVO DIO G9 SARAJEVO 11550 Ilidža 143014 VELA O9 SARAJEVO 11550 Ilidža 143022 VLAKOVO O9 SARAJEVO 11550 Ilidža 143057 ZENIK O9 SARAJEVO 11550 Ilidža 143065 ZORANOVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143073 BALIBEGOVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143081 BANJER O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143090 BOKŠIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143103 BULJETOVINA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143111 ČEMERNICA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143120 ČETOJEVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143138 DONJA BIOČA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143146 DONJA MISOČA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143154 DONJE SELO O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143162 DONJI ČEVLJANOVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143189 DRAGORADI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143197 DRAŽEVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143219 DUBOKI POTOK O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143227 DUŠEVINE O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143235 GAJEVI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143243 GAJINE O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143251 GOJANOVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143260 GORNJA BIOČA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143278 GORNJA MISOČA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143286 GORNJI ČEVLJANOVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143294 HADŽIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143308 HAN KARAULA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143316 HAN ŠIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143324 HOMAR O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143332 ILIJAŠ G9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143359 IVANČIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143367 KADARIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143375 KAMENICA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143383 KARAULA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143391 KORITA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143405 KOŠARE O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143413 KOŽLJE O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143421 KRČEVINE O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143430 KRIVAJEVIĆI O

-42-

Page 43: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143448 KUNOSIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143456 LAĐEVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 170615 LIPNIK O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143472 LUKA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143499 LUKA KOD STUBLINA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143502 LJEŠEVO O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143529 LJUBINA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143537 LJUBNIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143545 MALEŠIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143553 MEDOJEVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143561 MOŠEVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143570 MRAKOVO O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143588 NIŠIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143596 ODŽAK O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 170623 OZREN O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143618 PODLIPNIK O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143626 PODLUGOVI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143634 POPOVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 170631 RAKOVA NOGA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143669 RIBARIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143677 RUDNIK ČEVLJANOVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143693 SOLAKOVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143707 SOVRLE O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143715 SREDNJE O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143723 STOMORINE O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143731 STUBLINE O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143740 SUDIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143758 ŠABANCI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143774 TARAČIN DO O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143782 VELIKA NJIVA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143804 VIDOTINA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143812 VILIĆ O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143839 VISOJEVICA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143847 VIŠNJICA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 170640 VLADOJEVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143863 VLAŠKOVO O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143871 VRUTCI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143880 VUKASOVIĆI O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143901 ZAKUTNICA O9 SARAJEVO 10863 Ilijaš 143910 ZLOTEGE O9 SARAJEVO 10871 Novi Grad Sarajevo 143936 BOJNIK O9 SARAJEVO 10871 Novi Grad Sarajevo 144029 REČICA O9 SARAJEVO 10871 Novi Grad Sarajevo 170658 SARAJEVO DIO G9 SARAJEVO 11568 Novo Sarajevo 165336 LUKAVICA O9 SARAJEVO 11568 Novo Sarajevo 165354 MILJEVIĆI O9 SARAJEVO 11568 Novo Sarajevo 170666 SARAJEVO DIO G9 SARAJEVO 11584 Stari Grad Sarajevo 144959 BARICE O9 SARAJEVO 11584 Stari Grad Sarajevo 166472 DONJE BIOSKO O9 SARAJEVO 11584 Stari Grad Sarajevo 170755 FALETIĆI O9 SARAJEVO 11584 Stari Grad Sarajevo 170763 GORNJE BIOSKO O9 SARAJEVO 11584 Stari Grad Sarajevo 166073 HREŠA O9 SARAJEVO 11584 Stari Grad Sarajevo 145068 MOČIOCI O9 SARAJEVO 11584 Stari Grad Sarajevo 166499 SARAJEVO DIO G9 SARAJEVO 11584 Stari Grad Sarajevo 165409 VUČJA LUKA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145106 BALBAŠIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 170771 BAŠCI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 166502 BISTROČAJ O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145149 BOBOVICA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 165417 BOGATIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 170780 BOLJANOVIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145173 BRDA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145181 BRUTUSI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145190 ČERUŽIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145203 ČEŠINA STRANA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145211 ČUNČIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145220 DEJČIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145238 DELIJAŠ O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 170798 DIVČIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 170801 DONJA PRESJENICA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145262 DUJMOVIĆI O

-43-

Page 44: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145289 DURAKOVIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 170810 GODINJA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145319 GORNJA PRESJENICA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 170828 GOVEDOVIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 165425 GRAB O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 170836 GRAČANICA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145351 HAMZIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 170844 ILOVICE O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145386 JELAČIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145394 KAROVIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 165433 KOZIJA LUKA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145432 KRAMARI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145459 KRSMANIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145467 LEDIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145475 LISOVIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145483 LUKAVAC O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 170852 MAĐARI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145505 MIJANOVIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 165441 MILJE O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145521 OBLA BRDA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145530 OSTOJIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145548 PENDIČIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145564 POMENOVIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145572 PREČANI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145602 RAKITNICA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145629 RIJEKA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145637 SJEVEROVIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 170879 SLAVLJEVIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145653 ŠABANCI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145661 ŠABIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145670 ŠIŠIĆI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145696 TREBEČAJ O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 165450 TRNOVO G9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145726 TUŠILA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145742 UMČANI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145769 UMOLJANI O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 170887 VRBOVNIK O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 170895 ZABOJSKA O9 SARAJEVO 11592 Trnovo 145793 ZAGOR O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145807 BLAGOVAC O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145815 BUDIŠIĆI O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145823 DONJA VOGOŠĆA O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145831 GAREŽ O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145840 GORA O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145858 GRAHOVIŠTE O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145866 HOTONJ O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145874 KAMENICA O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145882 KOBILJA GLAVA O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145904 KREMEŠ O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145912 KRIVOGLAVCI O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145939 LJUBINA - POTUROVIĆI O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145947 NEBOČAJ O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145955 PERCA O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145963 SEMIZOVAC O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145971 SVRAKE O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145980 TIHOVIĆI O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 145998 UGLJEŠIĆI O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 146005 UGORSKO O9 SARAJEVO 10928 Vogošća 146013 VOGOŠĆA G9 SARAJEVO 10928 Vogošća 146021 VRAPČE O

10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106151 BASTASI O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106160 BOSANSKO GRAHOVO G10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106178 CRNAC O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106186 CRNI LUG O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106194 DONJE PEULJE O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106208 DONJI KAZANCI O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106216 DONJI TIŠKOVAC O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106224 DULER O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106232 GORNJE PEULJE O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106259 GORNJI KAZANCI O

-44-

Page 45: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106267 GRKOVCI O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106275 ISJEK O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106283 JARUGA O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106291 KESIĆI O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106305 KORITA O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106313 LUKA O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106321 MALEŠEVCI O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106330 MALO TIČEVO O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106348 MARINKOVCI O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106356 MRAČAJ O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106364 NUGLAŠICA O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106372 OBLJAJ O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106399 PEČENCI O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106402 PEĆI O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106429 PREODAC O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106437 PRŽINE O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106445 RADLOVIĆI O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106453 RESANOVCI O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106461 STOŽIŠTA O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106470 UGARCI O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106488 UNIŠTA O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106496 VELIKO TIČEVO O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106500 VIDOVIĆI O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106518 ZASEOK O10 Kanton 10 10146 Bosansko Grahovo 106526 ZEBE O10 Kanton 10 11614 Drvar 151459 ATAŠEVAC O10 Kanton 10 11614 Drvar 151467 BASTASI O10 Kanton 10 11614 Drvar 151491 BRDA O10 Kanton 10 11614 Drvar 151505 BUNČEVAC O10 Kanton 10 11614 Drvar 151742 DRVAR G10 Kanton 10 11614 Drvar 151513 DRVAR SELO O10 Kanton 10 11614 Drvar 151530 GRUBORSKI NASLON O10 Kanton 10 11614 Drvar 151548 KAMENICA O10 Kanton 10 11614 Drvar 151556 LJESKOVICA O10 Kanton 10 11614 Drvar 151602 MOKRONOGE O10 Kanton 10 11614 Drvar 151629 MOTIKE O10 Kanton 10 11614 Drvar 151637 MRĐE O10 Kanton 10 11614 Drvar 151661 PODIĆ O10 Kanton 10 11614 Drvar 151670 PODOVI O10 Kanton 10 11614 Drvar 171026 POLJICE O10 Kanton 10 11614 Drvar 165557 POTOCI O10 Kanton 10 11614 Drvar 151700 PREKAJA O10 Kanton 10 11614 Drvar 151726 ŠAJINOVAC O10 Kanton 10 11614 Drvar 151734 ŠIPOVLJANI O10 Kanton 10 11614 Drvar 151769 TRNINIĆ BRIJEG O10 Kanton 10 11614 Drvar 151815 VIDOVO SELO O10 Kanton 10 11614 Drvar 151823 VRTOČE O10 Kanton 10 11614 Drvar 151831 ZAGLAVICA O10 Kanton 10 11614 Drvar 151840 ŽUPA O10 Kanton 10 11614 Drvar 151858 ŽUPICA O10 Kanton 10 10359 Glamoč 116858 BABIĆA BRDO O10 Kanton 10 10359 Glamoč 116866 BILIČIĆ O10 Kanton 10 10359 Glamoč 116874 CRNI VRH O10 Kanton 10 10359 Glamoč 116882 ĆIRIĆI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 116904 ĆOSLIJE O10 Kanton 10 10359 Glamoč 116912 DOLAC O10 Kanton 10 10359 Glamoč 116939 DRAGNJIĆ O10 Kanton 10 10359 Glamoč 116947 DUBRAVE O10 Kanton 10 10359 Glamoč 116955 ĐULIČAN O10 Kanton 10 10359 Glamoč 116963 GLAMOČ G10 Kanton 10 10359 Glamoč 116971 GLAVICA O10 Kanton 10 10359 Glamoč 116980 HALAPIĆ O10 Kanton 10 10359 Glamoč 166111 HASANBEGOVCI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117005 HASIĆI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117013 HOTKOVCI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117021 HOZIĆI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117030 HRBINE O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117048 ISAKOVCI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117056 JAKIR O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117064 KAMEN O

-45-

Page 46: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

10 Kanton 10 10359 Glamoč 117072 KARAJZOVCI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117099 KARLOVAC O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117102 KOPIĆ O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117129 KORIĆNA O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117137 KOVAČEVCI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117145 KRASINAC O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117153 MALKOČEVCI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117161 MALO SELO O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117170 MASLINA STRANA O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117188 MLADEŠKOVCI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117196 ODŽAK O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117200 OPAČIĆ O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117218 PERDUHOVO SELO O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117226 PETROVO VRELO O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117234 PODGLAVICA O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117242 PODGRADINA O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117269 PODGREDA O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117277 PODKRAJ O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117285 POPOVIĆI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 166120 PRIBELJA O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117307 PRIJANI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117315 RADASLIJE O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117323 RAJIĆKE O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117331 RELJINO SELO O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117340 RORE O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117358 RUDINE O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117366 SKUCANI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117374 STARO SELO O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117382 STEKEROVCI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117404 ŠUMNJACI O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117412 VAGAN O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117439 VIDIMLIJE O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117447 VRBA O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117455 ZAGLAVICA O10 Kanton 10 10359 Glamoč 117463 ZAJARUGA O10 Kanton 10 11517 Kupres 129054 BAJRAMOVCI O10 Kanton 10 11517 Kupres 129062 BEGOVO SELO O10 Kanton 10 11517 Kupres 129089 BILI POTOK O10 Kanton 10 11517 Kupres 170194 BLAGAJ O10 Kanton 10 11517 Kupres 129119 BOTUN O10 Kanton 10 11517 Kupres 129127 BRDA O10 Kanton 10 11517 Kupres 129135 BUĆOVAČA O10 Kanton 10 11517 Kupres 129143 DONJE RAVNO O10 Kanton 10 11517 Kupres 129151 DONJE VUKOVSKO O10 Kanton 10 11517 Kupres 129160 DONJI MALOVAN O10 Kanton 10 11517 Kupres 129178 GORAVCI O10 Kanton 10 11517 Kupres 129186 GORNJE RAVNO O10 Kanton 10 11517 Kupres 129194 GORNJE VUKOVSKO O10 Kanton 10 11517 Kupres 129208 GORNJI MALOVAN O10 Kanton 10 11517 Kupres 129216 KUDILJI O10 Kanton 10 11517 Kupres 129224 KUKAVICE O10 Kanton 10 11517 Kupres 129232 KUPRES G10 Kanton 10 11517 Kupres 129259 KUTE O10 Kanton 10 11517 Kupres 129267 MLAKVA O10 Kanton 10 11517 Kupres 165158 MRĐANOVCI O10 Kanton 10 11517 Kupres 129283 MRĐEBARE O10 Kanton 10 11517 Kupres 129291 MUŠIĆ O10 Kanton 10 11517 Kupres 165166 NOVO SELO O10 Kanton 10 11517 Kupres 129313 ODŽAK O10 Kanton 10 11517 Kupres 129321 OLOVO O10 Kanton 10 11517 Kupres 129330 OSMANLIJE O10 Kanton 10 11517 Kupres 129348 OTINOVCI O10 Kanton 10 11517 Kupres 170208 RASTIČEVO O10 Kanton 10 11517 Kupres 129364 RILIĆ O10 Kanton 10 11517 Kupres 129372 STRAŽBENICA O10 Kanton 10 11517 Kupres 129399 SUHOVA O10 Kanton 10 11517 Kupres 165174 ŠEMENOVCI O10 Kanton 10 11517 Kupres 129429 VRILA O10 Kanton 10 11517 Kupres 129437 ZANAGLINA O10 Kanton 10 11517 Kupres 129445 ZLOSELA O

-46-

Page 47: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

10 Kanton 10 11517 Kupres 129453 ZVIRNJAČA O10 Kanton 10 10588 Livno 130249 BILA O10 Kanton 10 10588 Livno 130257 BILO POLJE O10 Kanton 10 10588 Livno 130265 BOGDAŠE O10 Kanton 10 10588 Livno 130273 BOJMUNTE O10 Kanton 10 10588 Livno 130281 ČAIĆ O10 Kanton 10 10588 Livno 130290 ČAPRAZLIJE O10 Kanton 10 10588 Livno 130303 ČELEBIĆ O10 Kanton 10 10588 Livno 130311 ČUKLIĆ O10 Kanton 10 10588 Livno 130320 ĆOSANLIJE O10 Kanton 10 10588 Livno 130338 DOBRO O10 Kanton 10 10588 Livno 130346 DONJI RUJANI O10 Kanton 10 10588 Livno 130354 DRINOVA MEĐA O10 Kanton 10 10588 Livno 130362 DRŽANLIJE O10 Kanton 10 10588 Livno 130389 GOLINJEVO O10 Kanton 10 10588 Livno 130397 GORNJI RUJANI O10 Kanton 10 10588 Livno 130419 GRBOREZI O10 Kanton 10 10588 Livno 130427 GRGURIĆI O10 Kanton 10 10588 Livno 130435 GUBIN O10 Kanton 10 10588 Livno 130443 KOMORANI O10 Kanton 10 10588 Livno 130451 KOVAČIĆ O10 Kanton 10 10588 Livno 130460 LIPA O10 Kanton 10 10588 Livno 130478 LIŠTANI O10 Kanton 10 10588 Livno 130486 LIVNO G10 Kanton 10 10588 Livno 130494 LOPATICE O10 Kanton 10 10588 Livno 130508 LUSNIĆ O10 Kanton 10 10588 Livno 130516 LJUBUNČIĆ O10 Kanton 10 10588 Livno 130524 MALI GUBER O10 Kanton 10 10588 Livno 130532 MALI KABLIĆI O10 Kanton 10 10588 Livno 130559 MIŠI O10 Kanton 10 10588 Livno 130567 ODŽAK O10 Kanton 10 10588 Livno 130575 ORGUZ O10 Kanton 10 10588 Livno 130583 PODGRADINA O10 Kanton 10 10588 Livno 130591 PODGREDA O10 Kanton 10 10588 Livno 130605 PODHUM O10 Kanton 10 10588 Livno 130613 POTKRAJ O10 Kanton 10 10588 Livno 130621 POTOČANI O10 Kanton 10 10588 Livno 130630 POTOK O10 Kanton 10 10588 Livno 130648 PRILUKA O10 Kanton 10 10588 Livno 130656 PRISAP O10 Kanton 10 10588 Livno 130664 PROLOG O10 Kanton 10 10588 Livno 130672 PROVO O10 Kanton 10 10588 Livno 130699 RADANOVCI O10 Kanton 10 10588 Livno 130702 RAPOVINE O10 Kanton 10 10588 Livno 130729 SAJKOVIĆ O10 Kanton 10 10588 Livno 130737 SMRIČANI O10 Kanton 10 10588 Livno 130745 SRĐEVIĆI O10 Kanton 10 10588 Livno 130753 STRUPNIĆ O10 Kanton 10 10588 Livno 130761 SUHAČA O10 Kanton 10 10588 Livno 130770 TRIBIĆ O10 Kanton 10 10588 Livno 130788 VELIKI GUBER O10 Kanton 10 10588 Livno 130796 VELIKI KABLIĆI O10 Kanton 10 10588 Livno 130800 VIDOŠI O10 Kanton 10 10588 Livno 130818 VRBICA O10 Kanton 10 10588 Livno 130826 VRŽERALA O10 Kanton 10 10588 Livno 130834 ZABRIŠĆE O10 Kanton 10 10588 Livno 130842 ZAGORIČANI O10 Kanton 10 10588 Livno 130869 ZASTINJE O10 Kanton 10 10588 Livno 130877 ŽABLJAK O10 Kanton 10 10588 Livno 130885 ŽIROVIĆ O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113492 BALJCI O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113506 BLAŽUJ O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 166626 BOBARA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113514 BOGDAŠIĆ O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113522 BORČANI O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113549 BUKOVA GORA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113557 BUKOVICA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113565 CEBARA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113573 CRVENICE O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113581 ĆAVAROV STAN O

-47-

Page 48: Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i ...fzs.ba/wp-content/uploads/2017/01/Sifarnik_opcina_naseljenihmjesta_FBiH_2016.pdfŠifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije

Šifarnik općina/ naseljenih mjesta Federacije Bosne i Hercegovine Stanje 31. decembar 2016. godine

10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113590 DOBRIĆI O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113603 DONJI BRIŠNIK O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113620 EMINOVO SELO O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113638 GALEČIĆ O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113646 GORNJA PRISIKA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113654 GORNJI BRIŠNIK O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113662 GRABOVICA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113689 JOŠANICA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113697 KAZAGINAC O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113719 KOLO O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113727 KONGORA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113735 KORITA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113743 KOVAČI O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113751 KRNJIN O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113760 KUK O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113778 LETKA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113786 LIPA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113794 LISKOVAČA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113808 LUG O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113816 MANDINO SELO O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113824 MESIHOVINA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113832 MIJAKOVO POLJE O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113859 MOKRONOGE O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113867 MRKODOL O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113875 OMEROVIĆI O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113883 OMOLJE O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113891 OPLEĆANI O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113905 PASIĆ O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113913 PODGAJ O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113921 PRISOJE O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113930 RADOŠI O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113948 RAŠĆANI O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113956 RAŠELJKE O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113972 RENIĆI O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113964 ROŠKO POLJE O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113999 ROŠNJAČE O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 114006 SARAJLIJE O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 114014 SEONICA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 114022 SRĐANI O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 114049 STIPANJIĆI O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 114057 ŠUICA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 113611 TOMISLAVGRAD G10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 114065 VEDAŠIĆ O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 114073 VINICA O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 114081 VOJKOVIĆI O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 114090 VRANJAČE O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 114103 VRILO O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 114111 ZALJIĆE O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 114120 ZALJUT O10 Kanton 10 10308 Tomislavgrad 114138 ZIDINE O

-48-