of 23 /23

İletişim Teknoloji Broşürü

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pendik Belediyesi "Dijital Devrim Güçlü İletişim"

Text of İletişim Teknoloji Broşürü

 • in en nemli ksm doru grebilmek, maksimum fayday ve memnuniyeti yakalamak, baar ivmesini her daim arttrarak yol alabilmektir.

  Kenti ekillendirirken kentliyi dinlemenin, kenti kentli gznden deerlendirmenin nemini grdk ve bu perspektif zerinden ehrin her kesinden kolay ulam iin youn aba sarf ediyoruz. Bunu en iyi teknolojiyle yapabileceimizin farkndayz. Vatandalarmzn evlerinden kmadan bulunduklar her yerden fikir, neri ve taleplerini bizlere ulatrabiliyor. Biz de bu gelen taleplerle ehrin gndemini daha doru okuyoruz. Bu bilgileri anketler ve saha aratrmalaryla destekleyerek Pendikli iin isabetli kararlar vermeye alyoruz.

  Zaman hzla ilerlerken zamann hzndan, g ve enerjisinden yararlanmak iin biz de eitim,donanm ve altyapmz glendiriyoruz. Teknolojik altyapmz ve projelerimizle tm Pendiklileredaha doru hizmeti, en hzl bir ekilde ulatrarak halkmzn mutluluu iin tm ekibimizle alyoruz.

  Bugnn i, Yarnn Gc

  DR. KENAN SAHiNPendik Belediye Baskan

 • TeknolojiyleYnetiyoruz

  Pendikin kentsel geliim seviyesini ve Pendiklilerin yaam kalitesini artrmak iin kurumlararas ibirliiyle letiim ve Bilgi Teknolojileri altyapmz an gereklerine gre yaplandryoruz. Kurumumuz biliim donanm ve yazlmlarnn srekli geliimini salyor, veri gvenlii iin gerekli nlemleri alyor.

 • Dijital OrtamaGetik, Size DahaYakn Olduk2009 ylndan bu yana arivlerdeki tm evraklarmz bilgisayar ortamna aktardk. Bu, belediye hizmetlerinde dijital ortama gei iin ilk admmz oldu.

  Evraklar dijital ortama alarak dnyann her yerinden evrak takip ve onayn mmkn hale getirdik.

  Dijital Arive Geen

  BirinciBELEDYE

 • Trkiyede projeleri E-mzayla onaylayan ilk belediye olarak yl nce balattmz uygulamayla evraklarn fiziksel olarak dolatrlmas ve slak imza uygulamasndan vazgetik.

  2012de uygulamaya koyduumuz E-mzayla evraklarnz online olarak takip etme imkn getirdik. srelerini hzlandrdk, verimlilii artrdk.

  E-mza

  Kt Yok,E-mza Var

  Mimar ve mhendisler yap ruhsat aamasnda tm projelerini (mimari, statik, makine, elektrik, zemin etd raporu) ozalitler yerine CD, Harici Bellek veya E-Mail yoluyla tanan belgelerle bize ulatryor. Bylelikle hem ilerimizi daha hzl hale getirdik hem de arivimizdeki belge yknden kurtulmu olduk.

  E-MZAda

  BirinciBELEDYE

 • kesilmekten kurtarlarak gelecek nesillerimize armaan edildi.

  BNLERCE AA

 • E-Belediye

  BelediyeHer YerdeEvde, iyerinde, yolda, parkta

  Birok ileminizi, belediyeye gelmeden elinizin altndaki bilgisayarnz ya da akll telefonlarnzla kolayca yapabilirsiniz.

  Nikah Rezervasyon SorgulamaBavuru zlemeE-marE-EksperPayda/Sicil SorgulamaHzl Vergi demeBilgi Edinme

  Evrak TakipE-Belediye yelikSokak RayileriYap Denetim BavurusuE-KtphaneE-Bilet

  235 BN ilemSad

  ece

  1 YILDA

 • E-Belediye

  nternettenVergi deme Kolayl

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  %8,48

  %10,43

  %14,28

  %17,96

  2011-2015 yllar arasndainternetten vergi deme oranlar

  %21,74

  Sizin iin internetten vergi deme kolayl getirdik. Tek tkla zaman kaybetmeden belediyemiz WEB sitesinden vergilerinizi deyebilirsiniz.

 • E-Belediye

  Dijital Ortama GeerekProfesyonellerin leriniHzlandrdk

  E-EksperEksperler binalara ait dosyalar belediyemize gelmeden Eksper Dosya Talep Hizmetinden online olarak yararlanabiliyor.

  E-yeri RuhsatBelgelerinizi bilgisayar ortamna aktarp dijital olarak teslim alyoruz. kan ruhsatlar da dijital imzal olarak iyeri sahiplerine veriyoruz.

  E-marmar planlarn parselle ilikilendirerek yaplama hakknda bilgi veriyoruz. E-mar sayfas zerinden gncel plan durumu, yaplama artlar ve detayl imar plan notlarna eriilebiliyorsunuz.

  E-Yap DenetimTrkiyede ilk ve tek olarak uygulanan bu sistem sayesinde yap denetim firmalar web sayfamz zerinden dijital dilekelerini oluturuyor, gerekli belgelerini E-mzayla imzalyor, hak edi bavurularn online gerekletirip takip edebiliyor.

 • PendikSanal Ortamda

  360 Panoramik Kent Rehberiyle tm Pendiki bilgisayarnzn banda ve akll cep telefonlarnzda sanal olarak gezebilirsiniz. stelik sistemden Pendik Belediyesine ait gncel adres, imar durumu, gncel plan durumu, plan notu, panorama grntleri ve nbeti eczaneler grlebiliyor.

  Pendik Belediyesi Mobil Uygulamaski ayr uygulamayla cepteyiz. 360 Kent Rehberi Mobil Uygulamas yan sra IOS (IPhone, IPad) ve Android letim Sistemli mobil uygulamalarmz yeni tasarmlar ve gncellenen uygulamalaryla eriilebilirlie katk salyor.

  Panoramik kent rehberindenaylk ortalama 9.000 kii faydalanyor.

 • E-Devlet

  E-Belediye hizmetlerini 22 balkta E-Devlet Portalna entegre ettik, ulalabilirliimizi st seviyeye ykselttik. Ylda ortalama 200 bin ziyareti E-Devlet zerinden Pendik Belediyesi ilemlerini gerekletiriyor.

  E-Devlettelk Belediye

  200 BN ziyareti

  E-DEVLETte

  BirinciBELEDYE

 • E-Devlet

  E-DevletteEn okHizmet VerenBelediyeyiz

  Kiiye zg Hizmetler

  Beyan Bilgileri SorgulamaBilgi Edinme Bavurusu ve SorgulamasBilgilendirilme steiSicil Bilgileri Sorgulama

  Tahakkuk Bilgileri SorgulamaTahsilat Bilgileri SorgulamaTalep/neri Bavurusu ve Sorgulamas

  Genel HizmetlerArsa Rayi Deeri SorgulamaAskdaki mar Plan SorgulamaBelediye Hizmetleri Sorgulamap Toplama Bilgisi SorgulamaEncmen Karar SorgulamaEtkinlik Bilgisi SorgulamaEvrak TakibiGnlk Faaliyet Plan Sorgulama

  hale Sorgulamamar Durum Bilgisi SorgulamaMeclis Gndem SorgulamaMeclis Karar SorgulamaNikh Salonu Durum SorgulamaNbeti Eczane SorgulamaVefat Bilgisi Sorgulama

 • TAKBS Tapu Kadastro Bilgi Sistemine entegre olarak iledeki vatanda ve kamu tanmaz mallarnn etkin biimde takibini salayabiliyoruz.

  DETSIS Tm kamu kurumlarn ortak veri tabannda biz de yer alyoruz.

  TRKSATTRKSATn proje sorumlusu olduu E-Devlet Portalna, E-Belediyecilik hizmetlerimizi entegre ettik.

  MAKSMeknsal Adres Kayt Sistemiyle adres kayt sistemine ait bilgilere kolaylkla ulaabiliyoruz.

  PTT-KEPResmi yazmalarmz mevzuata uygun olarak elektronik postayla Dijital mzal bir ekilde gnderebiliyoruz.

  NFUS-KPSNfus ve Vatandalk leri Mdrl tarafndan salanan Kimlik Paylam Sistemine entegre olduk. lemleriniz iin gerekli olabilecek ikametgh belgenizi artk istemiyoruz.

  SGKSGK ibirliiyle kurum ii personel verilerinin gncel takibini salyoruz.

  TeknolojimiziDier Kurumlarla Btnletirerek Hizmet Kalitemizi Daha da Artryoruz

 • cretsiz nternet

  Kapsama AlannArtryoruz

  Ayda on binlerce kiiye cretsiz nternet Hizmeti sunuyoruz. Pendik Merkez ve Sahil Alannda verdiimiz cretsiz nternet Hizmetikapsama alanmz;

  kapsayacak ekilde daha da artryoruz.

  Abdlhalik Renda Cad. ve YHT Pendik stasyonu,Marmara niversitesi Pendik Eitim ve Aratrma Hastanesi,Spor Koordinasyon Merkezini

 • ISO 27001 Bilgi Gvenlii Sertifikasn alan ilk kamu kurumuyuz

  Belediye hizmetlerimizi teknolojiye tarken veri gvenlii ve srekliliinin uzun yllar saklanmas iin de alyoruz.

  Bilginin yalnzca eriim hakk tannm kiiler tarafndan ulalabilir olmas, iletme yntemlerinin btnlk ve doruluunun temin edilmesi ve yetkili kullanclarn ihtiya duyduklar her an bilgiye eriebileceklerini garanti altna alarak bilgi gvenliinin temelini oluturduk.

  Afetlere KarBilgi Gvenlii

  Verilerimiz dijital arivimiz yan sraTRKSAT Disaster Merkezindebulut teknolojisi kullanlarak yedekleniyor.

  ISO 27001 BELGES ALAN

  BirinciBELEDYE

 • Zamana bal tm deiimler 5 Boyutlu modellenerek Pendikteki kentsel dnmn 10 yl sonraki hali grlebilecek. Kentsel dnmn avantaj ve dezavantajlarnn en nesnel biimde grebilmesine olanak salayacak projeyle yeniliki bir akll ehir simlasyonu gelitirilmi olunacak. Projeyle vatandan dorudan karar verici olduu bir kentsel dnm amalyoruz.

  C3PO (Collaborative City Co-Design Platform) 5 boyutlu kent grntleme sistemiyle 10 yl sonraki Pendik tablet ve akll telefonunuza geliyor.

  PendikteAkll ehircilikDnemi

  Yaklak 15 Milyon Euro bteli 5 Boyutlu Kentsel Dnm Projesi iin nemli destekler alyoruz. Son 13 ylda Bilgi lem Mdrl btemiz 15 Milyon TLyi at. Dnya Bankasndan 2 Milyon Euro, Kalknma Ajansndan 2,5 Milyon TL destek aktarm saladk.

 • Teknolojik altyapmz gelitirerek sizlere alternatif iletiim kanallaryla hizmet sunuyoruz. Sizlerin talep ve tercihleriniz dorultusunda oluturduumuz iletiim kanallarmzla belediye hizmetlerine eriim artk ok daha hzl ve kolay.

 • 444 81 80 numaral ar Merkezimizle sizden gelen tm talep ve nerilerinizi zme kavuturuyoruz. ar Merkezimizde arlarn % 92sini 30 saniye ierisinde yantlyoruz. Yllk ortalama 400.000 arya cevap veriyoruz.

  Otomatik seslendirme sistemi sayesinde ilemizde o gn nbeti eczanelerin listesini ve iletiim bilgilerini renebilirsiniz.

  Talebiniz iin bizi aradnzda sonulandrana kadar sizin yerinize takip eden bir zm Merkezimiz var. Ekipleri ynlendiren, sonulandrana kadar ura veren ekibimiz, sizi arayp talebinizin yerine getirilip getirilmedii konusunda memnuniyetinizi deerlendiriyor.

  zm Merkezimiz, mdrlklerimize ve dier kamu kurumlarna 2015 yl ierisinde 80.000 bavuru iletti.

 • Belediyemizle ilgili talep ve nerilerinizi artk Whatsapptan bize iletebilirsiniz.Whatsapp numaramzla 7/24 bizimle iletiime geebilirsiniz.

  Pendik BelediyesiWhatsAppta

 • letiim Merkezi

  Yz Yzeletiim

  letiim Merkezimiz ile haftann alt gn merkez binamzda sizlere hizmet veriyoruz. Sizlerden gelen evraklar elektronik sisteme aktaryoruz. Bundan sonraki tm sreler elektronik imzal olarak devam ediyor. Sizler de WEB sayfamz vastasyla evraklarnzn takibini yapabiliyorsunuz.

  Sizlerden gelen dileke, szl talep, randevu talebi ve nikh bavurularnz iin 53.082 grme gerekletirdik.

  Ahmedi Hani Kltr Merkezi ve Ahi Evran Kltr Merkezine birer iletiim merkezi daha kurduk.

  Teknik konulara hzl hizmet masalar

  En ok ziyaret ettiiniz teknik mdrlklerin birer temsilcisini belediyemizin hemen giriine konumlandrdk. Teknik konulardaki hizmet ve bilgilendirme talepleri iin birimleri dolamak, ilgilileri aramak yerine tm ilemlerinizi ilgili Teknik Masa temsilcisinde gerekletirebiliyorsunuz.

  Bu yl ierisinde Teknik Masalarmza 50.563 bavuru yapld.

 • Alan uygulamas ekibimizle Pendiki kap kap dolaarak vatandalarmzn talep ve nerilerini aldk. 2012den bugne 88.811 anketle 98.416 eve ulatk.

  Alan Uygulama Ekibi

  Fikirlerinize nem Veriyoruz

  98.416 eve ziyaret

  lede yaayan 65 ya st 35 bin kiiyle tek tek anket yaparak onlarn belediyemizden beklentilerini, deerlendirmelerini, taleplerini ve isteklerini tespit ettik.

  Engelli Koordinasyon Merkezimize kaytl 10.717 engelli vatandamzn evlerine ziyaretler gerekletirerek ihtiyalarnn giderilmesi konusunda onlara ynelik anket ve bilgi gncelleme almalar yapyoruz.

 • Sizlere daha yakn olabilmek iin gnmzn en etkili iletiim aralarndan olansosyal medyay aktif kullanan ile belediyelerinden biriyiz. stanbul da sosyal medyada ilk 5teyiz. Sosyal medyada ayda 3 Milyon kiiye eriim salyoruz.

  facebook.com/PendikBelediyesi twitter.com/Pendik_Belediye youtube.com/Pendikbelediyesivd instagram.com/PendikBelediyesi vimeo.com/Pendikbelediyesi issuu.com/PendikBelediyesi

  Sosyal MedyadaGeni A