63
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

 • Upload
  karif

 • View
  48

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması. İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması. PROJENİN AMACI - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik

“Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 2: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 3: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

A.PROJENİN AMACI

Bu projede öğrencilerin gözlem, sorgulama, araştırma ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve ilerleyen bilime ayak uydurabilmek için zihinsel süreç becerileri kazanması, öğrencilerin yaratıcılığını kullanarak eğitim materyali hazırlaması ve bu şekilde öğrenme- öğretme sürecinde etkin olarak rol alması amaçlanmaktadır.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 4: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

B. PROJENİN HEDEFLERİ

Öğrencilerin;•Öğrenmeye aktif olarak katılması,•Yaparak- yaşayarak öğrenmesi, •Görsel- işitsel, dokunsal vb. materyal hazırlama becerilerini kazanması•Geri dönüşüme teşvik olması hedeflenmektedir.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 5: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

C. PROJENİN GEREKÇESİ

Öğrenme- öğretme etkinlikleri sırasında öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etken bir öğretim sağlayabilmesi için bilgilerin kavratılmasında, üzerinde gözlem ve araştırma yapmada kullanılan her türlü öğretme ve öğrenme yardımcısına eğitim aracı denir. Öğrenci materyali hazırladığında hem öğrenme- öğretme sürecine aktif olarak katılarak konuyu daha iyi kavrar; hem de akranlarının daha iyi anlamasını sağlar.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 6: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Bir malzemenin öğretim ortamında etkili bir araç olarak kullanılabilmesi için öncelikle amacına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. Bunun için de öğrenmenin nasıl gerçekleştiği anlaşılmalıdır. Edgar Dale’nin “Yaşantı Konisi” adını verdiği sınıflama, eğitim yaşantılarını düzenlemede yararlanılabilecek elverişli bir modeldir.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 7: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 8: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Dale’nin yaşantı konisinden yola çıkarak öğretim ortamının düzenlenmesinde ve öğretim materyallerinin hazırlanmasında şu dört temel ilke göz önünde tutulmalıdır:1. Öğrenme işlemine katılan duyu organı sayısı ne kadar fazla ise, o kadar iyi öğrenilir ve öğrenmeler o kadar kalıcı olur, geç unutulur. 2. En iyi öğrenilen şeyler kendi kendine yapılarak öğrenilen şeylerdir. 3. En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru gidilendir. 4. Birey kendi kendine başkalarının yardımıyla öğrendiğinden daha çok ve iyi öğrenir.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 9: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Yaşantı konisi çiziminden; öğrenilenlerin basitten karmaşığa, somuttan soyuta çok sayıda duyu organı ile edinilenden az sayıda duyu organıyla edinilene doğru sıralandığı anlaşılmaktadır. Alt öğrenme gruplarına doğru gidildikçe öğrenme ortamında içerik, giderek daha basit algılanacak şekilde, somutlaştırılarak hazırlanmalı; mümkün olduğunca daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde öğrenciye sunulmalıdır. Öğrenme işlemine katılan duyu organı sayısı ne kadar fazla ise; içerik somuttan soyuta, basitten karmaşığa bir aşamalılık sırası izlenerek ne ölçüde sunuluyorsa, yaparak-yaşayarak öğrenmeye ne kadar önem veriliyorsa öğretme ve öğrenme ortamındaki eğitim- öğretim süreci de o oranda etkili olur; öğrenilenler o oranda kalıcı hale gelir.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 10: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Yapılan birçok araştırma bu dört olguyu kanıtlar nitelikte bulgular ortaya koymuştur. Örneğin zaman sabit tutulmak üzere insanlar, okuduklarının yalnızca %10’nu, işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin %70’ini, hem yapıp hem söylediklerinin ise %90’ını hatırlayabilmektedirler (K.Çilenti 1994).

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 11: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

D. PROJENİN KAPSAMI

Proje 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfları kapsayacak şekilde tüm ilköğretim öğrencilerinin katılabilecekleri eğitim materyali hazırlamaya yönelik bir projedir. 1. Kategori’de 4 ve 5. sınıflar Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Matematik olmak üzere 4 ayrı alanda başvuru yapılabilecektir. 2. Kategori’de 6, 7 ve 8. sınıflar Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Matematik olmak üzere 4 ayrı alanda başvuru yapılabilecektir.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 12: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Projeye katılacaklar öğretimde aktif olarak kullanılabilecek bir materyal tasarlayacaklar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimine ait “http://ankara.meb.gov.tr/sistem/arge/yurutulenprojeler.html” web adresinde verilen başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak [email protected] adresine formu ekleyerek başvuru yapacaklardır.

E. UYGULAMA SÜRESİ

14 Ekim 2011- 26 Aralık 2011

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 13: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Projenin Akış Şeması

Başvuruların Başlangıç ve Bitişi14 Ekim 2011 – 02 Aralık 2011

Projelerin Değerlendirilmesi05 Aralık 2011 – 16 Aralık 2011

Sonuçların Açıklanması19 Aralık 2011

Projelerin Sergilenmesi ve Ödül Töreni26 Aralık 2011

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Materyal Geliştirme” Proje Çalışması

Page 14: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

2. BÖLÜM

A. GENEL BİLGİLER

Proje Çalışması ile ilgili olarak; •Proje kılavuzuna ve başvuru formuna internet üzerinden ulaşılabilecektir. •Projeyi en az bir, en fazla iki öğrenci hazırlayabilecektir. •Her projenin mutlaka bir danışman öğretmeni olacaktır.•Okullar ve öğrenciler istediği sayıda proje ile çalışmaya katılabilecektir.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Materyal Geliştirme” Proje Çalışması

Page 15: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

B. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Proje değerlendirme sonuçları Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Ulusal Projeler birimine ait “http://ankara.meb.gov.tr/sistem/” web sayfasından öğrenilebilecektir.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Materyal Geliştirme” Proje Çalışması

Page 16: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

3. BÖLÜM

A. UYGULAMA BASAMAKLARI

a. Başvuru İşlemleri

Başvuru formu Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması adı altında internette yayımlanmaktadır. Başvuru formu eksiksiz doldurularak [email protected] adresine en geç 2 Aralık 2011 saat: 17.00’ye kadar eklenip, gönderilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Materyal Geliştirme” Proje Çalışması

Page 17: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

b. Projelerin Değerlendirilmesi

Başvurular tamamlandıktan sonra 5 Aralık- 16 Aralık 2011 tarihleri arasında değerlendirilip sergiye davet edilen projeler 19 Aralık 2011 tarihinden itibaren İl Millî Eğitim Müdürlüğünün web sayfasında ilan edilecektir. Her öğrencinin proje çalışması kategorisine göre, başvuru yaptığı alanda değerlendirilecektir.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Materyal Geliştirme” Proje Çalışması

Page 18: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Belirlenen kriterlere göre her ilçeden 3 öğrenci seçilecektir. •Seçilen öğrencilerden il seçim komisyonunda yer alacak 10 öğrenci belirlenecek ve her gün belirlenen öğrencilerden 2’si komisyonda 1 gün çalışacaktır. •İl seçim komisyonunda öğretmenlerin değerlendirmesi İl Ar-Ge tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 19: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

c. Projelerin Sergilenmesi 26 Aralık 2011 tarihinde düzenlenecek olan sergide öğrenciler, hazırladıkları proje çalışmalarını stantları başında materyal ve proje posterleri ile birlikte tanıtacaklardır. d. Ödül Töreni Proje sergisinin tamamlanmasının ardından aynı gün düzenlenecek ödül töreninde, tüm proje sahiplerine “Katılım Belgesi” verilecektir. Ayrıca her kategoride 1., 2. ve 3. belirlenecektir. Öğrenci ve danışman öğretmenler ödüllendirilecektir.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 20: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

C. GÜVENLİK UYARILARI

Proje çalışmalarında uyulması gereken güvenlik kuralları aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen güvenlik uyarılarına aykırı biçimde hazırlanan projelerin başvurusu kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/ edeceği düşünülen projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.

Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik, kanserojen vb. maddeler içeren projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 21: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

D. PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Projelerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütler kullanılacaktır:•Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması, •Projenin adı, amacı, hedefleri, yapılan faaliyetler ve elde edilen sonuçlar arasındaki bütünsellik, •Sonuca ulaşabilme yeterliği, •Toplumsal ve ekonomik bir yarar sağlaması, •Kaynak taraması, •Özgünlük ve yaratıcılık, •Kullanılan bilimsel yöntem, •Uygulanabilir veya kullanışlı olması, Bu ölçütler doğrultusunda projelere ilişkin verilen kararlar kesindir. İtiraz edilemez.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Page 22: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 23: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 24: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 25: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 26: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 27: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 28: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 29: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 30: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 31: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 32: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 33: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 34: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 35: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 36: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 37: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 38: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 39: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 40: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 41: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 42: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 43: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 44: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 45: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 46: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 47: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 48: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 49: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 50: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 51: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 52: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 53: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 54: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 55: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 56: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 57: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 58: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 59: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 60: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 61: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 62: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması
Page 63: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması

Teşekkür ederiz.