of 32 /32
LINANGIN IMPERYALISMO

Imperyalismo sa t.s.a at k.a

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

LINANGINIMPERYALISMO

Page 2: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

.

TIMOG SILANGANG ASYA

Page 3: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

THAILAND

KOREA

Panuto: Ibigay ang BANSANG KANLURANIN na nanakop o nagtagumpay na ipasailalim sa imperyalismo ang mga bansang Asyano

1.

2.

3. 4.5.6

.7. 8.

9.

Hal. S =spain

10.

E= ENGLAND U.S= U.S.AF= FRANCE D=DUTCH

Page 4: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

IMPERYALISMO SA TIMOG

SILANGANG ASYA AT

KANLURANG ASYA

Page 5: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

.

TIMOG SILANGANG ASYA

Page 6: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

E.Q: PAANO TUMUGON ANG MGA BANSA SA ASYA SA MGA HAMON NG TRANSPORMASYON

AT NAGING KARANASAN SA PAGTATAGUYOD NG

KASARINLAN?

Page 7: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

MGA NABUONG KATANUNGAN

.1. ANU-ANO ANG MGA NAGING PAGBABAGO SA TIMOG SILANGANG ASYA?(PAGPAPALIWANAG)

2. BAKIT PINAKAHULING BUMAGSAK SA MGA KANLURANIN O MANANAKOP ANG KANLURANG ASYA?(PAGPAPALIWANAG)

3.ANO ANG NEOKOLONYALISMO? NARARAMDAMAN O NAOOBSERBAHAN MO BA ANG MGA ITO? PAANO? (EMPATIYA/PERSPEKTIBO)

Page 8: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

.

TIMOG SILANGANG ASYA

Page 9: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

KANLURANG ASYA

Page 10: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

TALASALITAAN

MANDATE SYSTEM ISANG KONSEPTO NG IMPERIAL TRUSTEESHIP.ANG ISANG BANSA NA NAGHAHANDA NA PARA SA KALAYAAN O SA PAGSASARILI NG BANSA AY IPASASAILALIM MUNA SA PATNUBAY NG ISANG BANSANG EUROPEO.

MEZTIZO

Page 11: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

.

TIMOG SILANGANG ASYA

ANG BUONG TIMOG SILANGAN ASYA AY

NAHATI SA MGA KANLURANIN MALIBAN SA

THAILANDBAGAMAT KINAILANGAN NIYANG MANATILING MAKIBAGAY SA ENGLAND AT FRANCE

Page 12: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

NASAKOP/NAPASAILALIM SA IMPERYALISMO NA BANSANG ASYANO

PANANDA

ENGLAND

FRANCE

CHINA

THAILAND

BUFFER STATE

Page 13: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

.

TIMOG SILANGANG ASYA

NAGKASUNDO ANG MGA ENGLANDDUTCH , AT GAYUNDIN ANG FRENCH NA PAGHATIAN ANG MGA TERITORYO SA TIMOG SILANGANGASYANAGKAROON NG MGA PERMANENTENG HANGGANAN ANG MGA BANSA.MALIWANAG SA MGA KANLURANIN KUNG HANGGANG SAAN ANG SAKOP

Page 14: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

.

TIMOG SILANGANG ASYA

MGA NANAKOP PANANDA

ENGLANDFRANCESPAINDUTCH

Page 15: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

MGA NANAKOP SA TIMOG SILANGANG ASYAENGLANDGREAT BRITAIN/BRITISH

FRANCE

DUTCH O NETHERLANDS

SPAIN

MYANMARMALAYSIASINGAPORE

LAOSCAMBODIAVIETNAM

EAST INDIES MOLUCCAS(INDONESIA)

PHILIPPINES

Page 16: Imperyalismo sa t.s.a at k.a
Page 17: Imperyalismo sa t.s.a at k.a
Page 18: Imperyalismo sa t.s.a at k.a
Page 19: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

,Ang Nagsara Ng Dating Ruta Ng Kalakalan Ng Mga Europeo Patungo Sa Asya. Sapagkat Sila Ang Nakatalo Sa Imperyong Roma Sa Bahagi Ng Asya Ang Byzantine Empire Nasa Istanbul, Turkey Matatagpuan Sa Kasalukuyan.

SELJUK TURKS O TURKONG OTTOMAN

Page 20: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

Mediterranean Sea

Kinontrol Ng Mga Turko Na Tanging Daanan Ng Mga Mangangalakal Na Europeo Ng Mga Panahon Na Iyon.

Page 21: Imperyalismo sa t.s.a at k.a
Page 22: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

ANG PAGBAGSAK NG IMPERYONG ROMA O IMPERYONG BYZANTINE SA KAMAY NG OTTOMAN EMPIRE O TURKONG MUSLIM

Page 23: Imperyalismo sa t.s.a at k.a
Page 24: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

MATAPOS ANG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG NOONG 1918 .TULUYAN NG BUMAGSAK ANG IMPERYONG OTTOMAN AT ITO ANG NAGING SIMULA NG PAGSAKOP SA KANLURANG ASYA.

ANG KANLURANG ASYA ANG PINAKAHULING REHIYON NA BUMAGSAK SA KAMAY NG MGA EUROPEO.

Page 25: Imperyalismo sa t.s.a at k.a
Page 26: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

SULTAN OTTOMAN

Page 27: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

ISANG KONSEPTO NG IMPERIAL TRUSTEESHIP.ANG ISANG BANSA NA NAGHAHANDA NA PARA SA KALAYAAN O SA PAGSASARILI NG BANSA AY IPASASAILALIM MUNA SA PATNUBAY NG ISANG BANSANG EUROPEO.

MANDATE SYSTEM

Page 28: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

ISANG KONSEPTO NG IMPERIAL TRUSTEESHIP.ANG ISANG BANSA NA NAGHAHANDA NA PARA SA KALAYAAN O SA PAGSASARILI NG

BANSA AY IPASASAILALIM MUNA SA PATNUBAY NG ISANG BANSANG EUROPEO.

MANDATE SYSTEM

Page 29: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

ISANG KONSEPTO NG IMPERIAL TRUSTEESHIP.ANG ISANG BANSA NA NAGHAHANDA NA PARA SA KALAYAAN O SA PAGSASARILI NG BANSA AY IPASASAILALIM MUNA SA PATNUBAY NG ISANG BANSANG EUROPEO.

Page 30: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

IPASASAILALIM MUNA SA PATNUBAY NG ISANG BANSANG EUROPEO.

Page 31: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

NEOKOLONYALISMO

Page 32: Imperyalismo sa t.s.a at k.a

MULTINATIONAL COMPANIES