Impozitele Si Rolul Acestora in Formarea Resurselor Financiare Publice in Romania

 • Published on
  13-Sep-2015

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Licenta

Transcript

 • 6

  CAPITOLUL 1.

  1.1.

  Impozitele, sunt cea m

  veche, n ordine .

  persoanelor fizice sau juridice, n vederea acoperirii

  partea statului. dreptul

  acestuia de a introduce impozite exercitndu-se, de cele mai multe ori, prin

  centrale de stat locale .

  Din punct de vedere al rolului pe plan financiar, acestea constituie principalul mijloc

  de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice.

  -

  rodusul N Brut. n a doua

  te din

  . Un nivel prea ridicat al impozitelor aduce neajunsuri,

  telor dincolo de care s-ar

  inregistra desc . impozitele au fost

  conce ie de dezvoltarea economico-

  cheltuielile publice acceptate n fiecare stat. i

  cheltuielile publice din Antichitate provin, n special, din i

  roman. n statul roman antic, n toate etapele evolutive, principalul impozit a fost

  tributum. ial, acest impozit era perceput numai de la locuitorii provinciilor

  n mod individual, fie ca zecime din

  inut. Ulterio fiind

  enii statului roman ca

  n afara acestui impozit, se mai percepeau un

  ri i, temporar, un

  rul sclavilor.

  n Evul Mediu, r

  ri sociale, prin Magna Charta Libertatum, din 1215, s-a

  interz aprobarea poporului. turi de

  impozit

  n Anglia secolului al XIII - toare se

  mai per

  i altor bunuri.

 • 7

  n Principatele Romne, irul mare al rilor ordinare includeau birul

  vacaritul, vinaritul,

  tutunaritul, oieritul etc. Acestora li s- ugat ri extraordinare cum erau ploconul

  steagului la urcarea pe tron a do

  i abuzive.

  n a, n categoria impozitelor se includeau:

  impozitul la taille n variantele: , pentru proprietarii de terenu

  zecea parte din venit, sporit, ulterior, la a

  zecea parte din venit; ia,

  n raport cu rangul social; pate a, n folo

  , pe cont propriu; alte taxe. Revo

  i clerici, a suprimat

  nlaturat anumite impozite pe

  ri ale bunurilor de consum.

  , exercitarea dreptul i

  modifica im a cheltuielilor publice n

  toate statele. De aceea, parlamentele statelor contemporane au f

  enilor la aceste impozite se

  consider n parlament, a legilor

  i taxe.

  1.2. CON IMPOZITELOR,

  sunt multiple, fiecare dintre acestea reflectnd

  cu criteriile rii sarcinilor fiscale.

  trngere pentru

  date impozitelor, se de

  u titlu

  1. Prelevarea sub forma impozitelor are titlu obligatoriu (n sarcina

  ul n care acesta

  2.

  f

  unor contraservicii

  prezentarea

  rii pe plan extern, etc), dar acest tre

  oricare dintre contribuabil.

  3. i

  nerestituibil (nerambursabil), exprimnd, deci, un transfe

 • 8

  Prin aceas mprumuturile publice care sunt

  i rambursabile (amortizabile). Este evident

  , n procesele economice de

  redistribuire, mai ales, a Produsului Intern Brut, de la posesorii veniturilor (averilor)

  satisfacerii nevoilor publice.

  s

  m

  Conform d

  n tre diferite persoane fizice sau juridice, n cazul n

  de anumite servicii prestate de organele de stat; suma de bani

  ndi de la ele anumite drepturi sau servicii; forma de

  im rfuri.

  diferite persoane fizice sau juridice pentru serviciile efectuate n favoarea lor de

  upun e din partea statului, n schimb

  e.

  deose pentru

  impozite la

  taxe. n ce privesc deosebirile din punct de vedere al echivalentului, n unele cazuri

  ac

  echivalentul serviciului prestat.

  scute sub numele de

  n afara sensului pur fiscal,

  utilizat mai frecvent n trecut, dar care nu a disp

  -fiscal. n acest caz,

  contribu

  iscal.

 • 9

  Spre deosebire de impozite, acestea sunt prelevate n contrapartida unei

  (economic, social, edilitar-

  solicitat, e

  statului de a presta un serviciu tangibil. (Corduneanu C., 1998)

  Prin urmare, c

  drept public, de la persoane fizice sau juridice, pentru avantaje reale sau presupuse de

  la acoperirea cheltuielilor efectuate de stat pentru oferirea avantajului respectiv.

  1.3.

  1.

  n primu

  n al doilea rnd, nu se poate verifica mai

  ales, atunci cnd se au n vedere servicii cu caracter colectiv of

  foloaselor ce revin

  individ cu avantajul global ce se

  impozitelor, c

  de impozite.

  constat

  adrese

  itate,

 • 10

  sistemele moderne de impozite sunt axate pe echitatea impunerii, promovndu-se fie

  2.

  Conform acestei teorii, statul apare, deci, n ipostaza de

  asig

  3. Teoria sacrificiului

  -

  anume:

  -

  - impozitul corespunde sacrifici

  -

  pentru a asigura f

  4.

  le existente n societate.

  presupune caracterul neutru al impozitului. O asemenea teorie se opune eventualelor

  5. Teo

  germane: Hegel, Fichte, Schelling. Potrivit acestei teorii, statul s-

  a popoarelor".

  6.

  7. -

  contract prin care oamenii liberi s-

  1.4. POZITELOR

  P

 • 11

  -ului

  al, un

  scop financiar; acela de a procura res

  capacitatea acestora de a stimula sau inhiba anumite procese sau fenomene economice

  rolul impozitel :

  - asigurarea resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice bugetare;

  - redistribuirea veniturilor (respectiv a PIB) ntre sfere sau domenii de

  - ; -

  generale.

  Rolul im manifestndu-se pe

  plan financiar, e

  pe plan financiar, ntruct cea mai mare parte a resurselor financiare mobilizate de stat

  pentru acoperir rile aferente impozitelor, ele

  reprezentnd calea principala de procura

  iilor statului. o accentuare a

  i ca pondere n PIB-

  tere

  rii materiei impozabile.

  De asemenea, se poate constata, empiric, o ac

  n plan eco

  ilor publice, prin intermediul impozitelor, sunt multiple, n

  rit de aces

  la reducerea cuantumului impozitelor, la acordarea de scutiri

  ri.

  unor ac

  servicii, l

  rului acestora, la mod iune.

  Pe plan social, rolul impozitelor se concreti prin intermediul

  lor, statul procedea i importante din PIB ntre grupuri

  sociale i cele juridice.

  :

  - stabilirea prin lege a unui venit minim neimpozabil; - fiscale categoriilor defavorizate; - reducerea cotelor de impunere la an i sporirea

  cotelor de im ii.

 • 12

  i interni, printre care pot

  io i:

  - din categoria factorilor externi: nivelul PIB-ului pe locuitor; nivelul mediu al i prog

  ia resurselor financiare concentrate la sa; natura

  - n cadrul limita impozitelor locul cel mai progresivitat i modul de

  determinare a materiei impozabile.

  1.5. ELEMENTELE TEHNICE ALE I MPOZITELOR

  subiectul

  impozitului sau contribuabilul; suportatorul impozitului; obiectul impozitului; unitatea

  de impunere; cota de impunere; sursa impozitului;

  obliga

  al impozitului. Totod

  impozab

  ilegale.

  Uneori, impozitul datorat de o persoa

  , de exemplu: impozitul pe venitul din salarii, datorat statului de un muncitor

  i apoi

  este va

  care, din venitul cuvenit unei persoane ine impozitul datorat statului si-l

  varsa la buget. n aceste cazuri, subiect al impozitului este salariatul, beneficiarul

  dobnzii, al dr rii, inut de la acesta

  i l-a varsat efectiv la buget, prin plata n numerar sau prin virament.

  orul coincide cu subiectul

  impozitului, pe cnd n cazul impozitelor indirecte subiectul impozitului i revine o

  Obiectul impozitului este bunul, venitul sau activitatea pentru care se

  Sursa impozitului,

  impozitului, veniturile apar sub forma salariului, a profitului, a devidendelor sau a

 • 13

  imobile. La impozitele pe venit, obiectul coincide n toate cazurile cu sursa, lucru ce

  impozitelor de pe urma averii respective sau din alte venituri. Ca urmare obiectul

  impozitelor pe avere nu coincide cu sursa.

  t, sau

  -

  impozitelor pe avere.

  n

  procentual. C ionale, progresive sau regresive, n raport

  modalitate de impunere conduce la efecte distributive

  lcarea principiului de echitate pe vertical.

  cele mai mici d comportamentul

  i econ tre

  societate, fiin preferat sistemul cotelor progresive.

  Sistemul cotelor progresive presupune stabilirea unor cote de impozitare

  elor de venituri legal stabilite (Norregaard P., 1990). n

  variante ale impunerii progresive: impunerea n cote progresive

  n cote progresive alunecat e.

  d unei creane fiscale a statului, genernd

  n sarcina contribuabi

  denumirea de lichidare, care s prin plata impozitului. Termenul de

  n afara elementelor prezentate anterior, actul de instituire al unui impozit mai

  beneficiarul impozitului; posibilitatea impozitului;

  Autoritatea

  rcep n mod efectiv impozitul. Beneficiar al impozitului

  poate fi bugetul constituit la nivel centralizat al statului sau bugetele locale.

  impozitul.

  favoarea beneficiarilor la

  ti.

  1.6. PRINCIPIILE IMPUNERII

  cuntumului impozitului datorat (Donath L. & Moldovan N., 2001).

 • 14

  Obiectivele social- , dimensionarea,

  a i perceperea impoz

  ionalitate sistemului fiscal respectiv.

  e sunt cunoscute sub denumirea de principii ale impunerii i au fost

  fo ial, de Adam Smith, ca maxime sau principii fundamentale ale

  impunerii. Potrivit lui Adam Smith, la baza politic

  toarele principii sau maxime:

  - principiul just ii impunerii contribuie cu impozite la acoperirea cheltuielilor publice n

  ia statului;

  - principiul certitudinii impunerii, rimea impozite

  iar termenele ile de perceper

  titor;

  - principiul ii perceperii impozitelor, ile cele mai convenabile pentru

  contribuabili;

  - principiul randamentului impozitelor presupune ncasarea impozitelor cu un minim de cheltuie

  titori.

  Maurice Allais, laureat al premiului Nobel pentru economie, n 1988,

  pri - toarele:

  - individualitatea, po constituie un mijloc de ean, conform

  ii;

  - nediscriminarea, promovarea unor reguli precise, unitare, vala

  ii acestora;

  - impersonalitatea, reia sunt prn

  ezate asupra unor a ii

  contribuabililor;

  - neutralitatea impozitelor, rii unei econ a

  acesteia;

  - legitimitatea impozitelor ie de natura veniturilor (legitime sau nelegitime);

  - lipsa arbitrariului pre ezate pe baza unor ia arbitrariului.

  i princi im

  elor publice ca:

  1. ; 2. principii de ; 3. ; 4. principii social-politice.

  1. veniturilor

  a subiectului impozitului. Echitatea

  fisca n materie de impozite, iar respectarea ei

  toarelor ii:

 • 15

  - stabilirea unui minim neimpozabil, legiferarea scutirii de impozit a unui permit satisfacerea nevoilor de trai strict

  necesare.

  - fie stabil rui contribuabil,

  a sub

  inerea sa etc.);

  - a altei categorii sociale, respectiv

  fie stabil ie cu sarcina altei

  ;

  - , venituri dintr- sau car

  nd sub un anumit nivel (minimul

  neimpozabil).

  2. cuprind ce ele de ordin financiar ce

  trebuiesc ndeplinite

  un fie stabil i elastic (flexibil). De asemenea, se au n

  rul impozitelor percepute de stat pentru formarea veniturilor sale.

  Pen un randament fiscal ridicat, se

  cer a fi ndeplinite mai multe ii, i anume:

  - un caracter universal, adi persoanele

  i categorie de bunuri;

  universalitatea ntreaga materie

  impunerii;

  - i, legale sau nelegale, de sustragere de la impunere a ;

  - cheltuielile t mai reduse. Un impozit este considerat stabil atun

  de-a lungul ntregului ciclu economic. Altfel spus, randamentul unui impozit nu

  pe m n

  perioadele fa se n perioadele

  nefavorabile ale acesteia. Elasticitatea impozitului

  ilor de venit

  tere a fi m tica

  , de cele mai multe ori, elasticitatea impozitului

  rii acestuia. n materie

  rul de impozite care s fie utilizate pentru

  procurarea veniturilor necesare statului. n timp s-

  un singur impozit reprezentativ este suficient nd

  necesitatea instituirii perceperii mai multor impozite.

  econ tre stat a

  impozitelor nu numai pentru procurarea veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor

  ii din unele domenii, ramuri

  sau regiuni economice, pentru reducerea s rfi,

  pentru extinderea exportului sau restrngerea importului anumitor bunuri, pentru

  iei. Ast ii unor ramuri sau subramuri

  suri de ordin fiscal, cum sunt: reducerea sau

  rfurilor autohtone, stabilirea unor taxe

 • 16

  vamale ridicate la import, reducerea impozitelor directe stabilite n sarcina

  n ramu

  rii accelerate a capitalului fix din aceste domenii etc.

  4. Principiile social-politice

  , statel ndeplinirea unor obiect -

  . Prin realizarea a -

  a asupra

  unor categorii sociale. n acest scop sunt promovate:

  - fiscale n favoarea contribuabililor cu venituri reduse sau ni);

  - i celibatarilor, pentru a stimula natalitatea;

  - iii oa uturi alcoolice etc.

  n co sunt mult mai ample

  , cu dezechilibre

  macroeconomice alarmante. Principiile impunerii s- a

  avut loc o reconsiderare a rolului pe care- n

  perioada contemp , fiind un

  i, baza

  sistemulu

  ii ei.

  1.7. CRITERII DE CLASIFICARE A IMPOZITELOR

  1. 2. obiectul impunerii; 3. 4. 5.

  - impozite directe; - impozite indirecte.

  unor persoane f

  unor cote

  - impozite reale; - impozite personale.

  - impozitul funciar; - diri; -

 • 17

  - impozitul pe capitalul mobiliar.

  persoanelor juridice.

  - impozitele asupra averii propriu zise; - - impozitele

  consumatorii bunur

  - - venituri aferente monopolurilor fiscale; - taxe vamale; - taxe de timbru, consulare

  -

  - impozite pe avere (patrimoniul net sau capi

  impozitul pe terenuri, etc);

  -

  - venituri necesare acoperirii cheltuielilor publice (impozite pe venit sau taxele

  de c

  -

  caracter fiscal. De exemplu, pentru instituirea unor taxe ridicate la vnzarea

  - impozite per

  - deosebesc

  -

  iu financiar.

 • 18

  impozitele, care sunt federale sau unitare.

  - n statele de tip federal, impozitele sunt: o impozite federale; o o

  - n statele de tip unitar, impozitele sunt structurate n: o o impozite locale, al organelor administrativ-teritoriale.

  distingem:

  - aplicarea asupra materiei impozabile a unei singure cote de impunere,

  imii materiei

  impozabile;

  -

  prezent

  utilizndu-se impozitele de cotitate, caracterizate prin stabilirea unei cote de

  -

  materiei impozabile.

  dir

  1.7.1. IMPOZITELE DIRECTE

  Istoric privite, impozitele directe nu sunt un produs al capitalismului. Ele au

  n

  dezvoltatea economiei, deoarece ele se stabilesc fie pe anumite obiecte materiale sau

  -se direct de la

  Impozitele

  plata impozitului).

  impozite dect aceea de impozite directe, prin urmare ordonarea impozitelor n

  n statele de tip

  unitar

 • 19

  nd

  indirecte. Impozitele directe se mpart astfel:

  - impozite reale; - impozite personale.

  A. IMPOZITE REALE

  e materiale

  -

  impozitului.

  impozitului datorat se face pe baza unor criterii (semne, indicii) exterioare, care nu

  permit evaluarea cu exactitate a materiei impozabile.

  - impozitul funciar; - - - impozitul pe capitalul mobiliar.

  1.

  contr

  iei agricole.

  a impozitului funciar, n acesta fiind nregistrate att bunurile funciare existente ntr-o

  impozitele.

  biectului impozabil. Cu

  stabilite, de asemen

 • 20

  4

  veniturilor sub forma dobnzilor pe care creditorul le ncasa pentru mprumuturile

  ru capitalul mprumutat.

  n cazul impozitelor reale, la impunere nu se ia n considerare produsul net real

  al obiectelor impozabile, ci produsul brut sau cel mediu prezumat, ceea ce i

  Impozitele reale se mai

  B. IMPOZITELE PERSONALE

  -a

  -a realizat n cea de-a doua jumatate a

  secolului al XIX-lea, iar n altele, n primele decenii ale secolului al XX-lea.

  -

  - societate;

  - cu impozitele reale.

  -

  -

  Impozitele directe personale, constituind

  - impozitele pe venit; - impozitele pe avere.

  B1. IMPOZITELE PE VENIT

  -lea, abandonate o

  apoi n 1882. Pe plan mondial, impozitele personale pe...