of 6 /6
In decal PP, nhận in decal PP giá rẻ, in decal PP trong nhà, ngoài t PP là chất liệu ưa chuộng trong in ấn kỹ thuật số hiện nay. Nếu bạn muốn in s kh" ln! in #$cal PP gi% r& th' chất liệu này hoàn toàn c( th) *%+ ,ng. - y / #3ng mà bạn c( th) l4a ch5n loại m4c in sao cho th6ch hợ+ nhất. In decal PP giá rẻ tại 70ng ty -N88 9n :ỹ -huật ;ố < =igital Printing In decal PP giá rẻ tại In Kỹ Thuật Số In Kỹ Thuật Số là đơn vị in ấn có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành in kỹ thuật số hiện hàng ngàn đơn hàng in l!n nh" cho nhiều đối t#c$ kh#ch hàng. Chúng tôi có '%i 'ào s(n sàng h) tr* +u, kh#ch hàng trong m-i công đo n. /hi 0 n có nhu c1u in decal PP làm t2m nh3n '#n s4n 5h6m c#c lo i th7 chúng tôi s8 thc nh9nh chóng cho 0 n. :; kh&u thi<t k<$ ch=nh s>9 ?il2 in cho đ<n in ấn$ gi9 côn thc hiện. A&B là lo i h7nh in ấn s> ' ng cho kinh 'o9nh c#c s4n 5h6m h9n'm9'2 lD$ +uB mô hE gi9 đ7nh. AiFm kh#c 0iệt cG9 lo i s4n 5h6m nàB là in trHn m#B in kỹ thuật số$ số l@*ng t 0Jng mKt$ tInh th2o tấm giấB in LL. Inpp.com.vn In decal pp In decal pp giá rẻ - In decal pp trong nhà ngoài t Page 1

In decal PP, nhận in decal PP giá rẻ, in decal PP trong nhà, ngoài trời

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In decal PP, nhận in decal PP giá rẻ, in decal PP trong nhà, ngoài trờihttp://inpp.com.vn/in-decal-pp-nhan-in-decal-pp-gia-re-in-decal-pp-trong-nha-ngoai-troi-566.htmlThông tin liên hệ:Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số - Digital Printing Đc: 365 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Hotline: 090 1188 365 - 090 1189 365 - 09 09 09 96 69 Kinh doanh: (08) 2237 6666 - (08) 2238 6666 - (08) 224 66666Fax: (08) 351 58 466 Email: [email protected] Facebook: https://www.facebook.com/InKyThuatSo

Citation preview

In decal PP, nhn in decal PP gi r, in decal PP trong nh, ngoi triPP l cht liu a chung trong in n k thut s hin nay. Nu bn mun in s lng ln, in kh ln, in decal PP gi r th cht liu ny hon ton c th p ng. Ty vo mi trng s dng m bn c th la chn loi mc in sao cho thch hp nht.

In decal PP gi r tiCng ty TNHH In K Thut S - Digital PrintingIn decal PP gi r ti In K Thut SIn K Thut Sl n v in n c nhiu nm kinh nghim trong ngnh in k thut s. Chng ti thc hin hng ngn n hng in ln nh cho nhiu i tc, khch hng. Chng ti c ngun nhn lc di do sn sng h tr qu khch hng trong mi cng on.

Khi bn c nhu cuin decal PPlm tem nhn dn sn phm cc loi th chng ti s thc hin nhanh chng cho bn. T khu thit k, chnh sa file in cho n in n, gia cng u c chng ti thc hin. y l loi hnh in n s dng cho kinh doanh cc sn phm handmade vi quy m nh l, quy m h gia nh.

im khc bit ca loi sn phm ny l in trn my in k thut s, s lng tem nhn c tnh bng mt, tnh theo tm giy in PP.

In decal PP trong nh ln ngoi tri trn my in k thut s kh lnPP l cht liu c in n s dng trong nh ln ngoi tri, chnh v vy min decal PP gi rcng tng t nh vy. Ty vo nhu cu s dng, mi trng s dng m bn chn in mc nc hay mc du cho s dng trong nh hay ngoi tri.

Sn phm s c in trc tip trn my in mc nc kh ln hay my in mc du kh ln. Sau khi hon thnh sn phm s c cn mng bng cho mc du hoc cn mng m cho mc nc. Nu nh sn phm ca bn c tip xc vi nc hay s dng mi trng bn ngoi th nn in mc du m bo cht lng v qu trnh kinh doanh din ra thun li.

Gia cng cho tem decal PPHnh thc gia cng u tin cho bt k sn phm in PP gi r no l cn mng. Vic cn mng gip bo v b mt sn phm trnh b try xc trong qu trnh vn chuyn, s dng. Ngoi ra n cng gip bo v mc in tt hn.

s dng sn phm tt hn th cn ct sn phm. Nu nh tem nhn decal c b trn my gia cng Mimaki th vi sn phm in decal PP li thc hin th cng.

Tham kho thm thng tin dch v in PP tihttp://inpp.com.vn.

Chng ti cung cp dch v in hiflex cho bn:

>>http://inhiflex.com/tags/in-bang-ron-lay-ngay-gia-re.html

Lin h t in decal PP nhanh r p ti HCM, cht lng t Cng ty TNHH In K Thut S - Digital Printingn vi chng ti bn s:

c t vn min ph v mu sc, cht liu, quy cch in tit kim chi ph

T vn min ph v tng, thit k nhanh ti ch (c tnh ph)

c in th (test) xc nhn cht lng v k duyt in ri mi in s lng ln

c giao hng tn ni vi gi thnh thp nht

c nhn u i v gi c khi in s lng ln, in nhiu ln

p ng thi gian yu cu (c hng t 1 2 ngy ty s lng)

Gi thnh tt nht khu vc thnh ph H Ch Minh

Lin h in nhanh vi chng tiCng ty TNHH In K Thut S - Digital Printingtheo a ch365 L Quang nh, Phng 5, Qun Bnh Thnh, Tp.HCMhoc lin h nhanh vi hotline in n090 1189 365 - 090 1188 365 - 09 09 09 96 69 - (08) 224 66666 - (08) 2237 6666 - (08) 2238 6666.

Ngun: http://inpp.com.vn/in-decal-pp-nhan-in-decal-pp-gia-re-in-decal-pp-trong-nha-ngoai-troi-566.htmlInpp.com.vn In decal pp In decal pp gi r - In decal pp trong nh ngoi triPage 1