Info Grafik ~Sejarah (Peta Minda)

  • View
    184

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

History Mind Mapping and Short Notes for Form 4 and 5.Peta Minda Sejarah

Text of Info Grafik ~Sejarah (Peta Minda)

7

Bab 1: Tamadun Awal Dunia

Ciri-Ciri Tamadun Awal dan SumbangannyaTamadun Pemerintahan

SumeriaTeokrasi

MesirBeraja/Firaun

IndusRaja Pendeta

Hwang Ho Mandat/Feudal

Tamadun Sumbangan

SumeriaKodUndang-Undang Hammurabi,EpikGilgamesh,

IlmuPengetahuan,,ilmu Perubatan,PenciptaanRoda dan Alat Pengangkutan, Taman Tergantung Babylon, Kepimpinan Berwibawa, Patung Raja Gudea, Ziggurat

MesirPiramid, Tulisan Hieroglif, Ilmu Pengetahuan , Ilmu Perubatan, Mumiakan mayat, Ilmu Matematik, Sistem Pengairan,Kalendar

IndusBandarTerancang,SifatKeterbukaan Batu bata IlmuGeometri

Hwang HoPemerintahan Monarki , Sistem pengairan, Teknologi Pembajakan dan Cangkul, Batas Tanaman KonsepYin dan Yang Kalendar dan Falsafah Perang Sun Tzu.

Tamadun SistemTulisan

SumeriaCunieform

MesirHieroglif

IndusPiktofraf

Hwang Ho Ideogram

Tamadun Agama/Kepercayaan

SumeriaRaja sebagai wakil tuhan

MesirTuhan Matahari/ AmonRe

IndusProto-Siva,Tuhan Ibu

Hwang Ho Nenek Moyang, Shang Ti, Tuhan Bumi,

Tamadun NegaraKota

SumeriaUr, Kish,Babylon

MesirMemphis,Thinis,Thebes

IndusHarrapa,Mohenjo-Daro

Hwang Ho Anyang

Tamadun TokohTerkenal

SumeriaRaja Naramsin, Raja Hammurabi dan Raja Nabuchannezzar

MesirRaja Menes,Imhotep,Hatshepsut

IndusRaja Pendeta.

Hwang Ho Dinasti Shang dan Dinasti Chao

Bab 2. Aspek-Aspek PeningkatanTamadun( 2 )

Bab 3: Tamadun Awal Asia Tenggara ( 3 )

Bab 4: Islam dan Penyebarannya di Makkah ( 4 )Masyarakat Arab JahiliahKeperibadian nabi Penyebaran Agama Islam

Muhammad s.a.w

Kerasulan

Muhammad s.a.wReaksi Masyarakat Arab

Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah ( 5 )Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya ( 6 )

Bab 6. 1Kerajaan-Kerajaan Islam ( 7 )

Bab 7: Islam Di Asia Tenggara ( 8 )

Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat ( 9 )

Bab 9: Perkembangan di Eropah ( 10 )

Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya terhadap Ekonomi Negara ( 11 )

10.1: Dasar British terhadap Pertanian ( 12 )

UU

10.2 Kesan dasar Ekonomi ( 13 )

Bab 11 Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara ( 14 )

oBab 12 : Perjuangan PemimpinTempatan Menentang British ( 15 )

12. 1 Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua ( 16 )

12.2 : Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu ( 17 )

Bab 13 : Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa ( 18 )

13.3 : Warisan Negeri-negeri Melayu ( 19 )

Bab 14 : Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia ( 20 )

14.2 : Pembinaan Negara dan Bangsa ( 21 )

Bab 15 : Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka ( 22 )

Bab 16 : Pengukuhan Negara Dan Bangsa

Malaysia ( 23 )

Bab 17: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia ( 24 )

Bab 18 : Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan ( 25 )

18. : Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi ( 26 )

18.2 : Pembangunan Dan Perpaduan Bangsa ( 27 )

Bab 19. Malaysia Dalam kerjasama antarabangsa ( 28 )

19.1 Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa ( 29 )

19. 2 Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau ( 30 )

dddddddddddddddddddd

Tamadun Awal Dunia

ASPEK PENINGKATAN TAMADUN

TamadunYunani Memperkenalkan sistem Demokrasi melalui Negara Kota Athens manakala Sparta Mengamalkan sistem Tentera

Tamadun Rom Memperkenalkan Sistem Republik

Tamadun India Memperkenalkan Sistem pemerintahan beraja berkuasa mutlak

Tamadun China memperkenalkan Sistem pemerintahan Pentadbiran berpusat

Undang-Undang

Dewan Perhimpunan berfungsi menggubal undang-undang bagi Tamadun Yunani

Tamadun Rom mempunyai Undang-undang Hukum Kanun 12 dan Undang-undang Justinian

Tamadun India terdapat kitab Undang-UndangTertua iaitu Dhrama Sastera dan juga Undang-undang di Tiang Asoka

Undang-Undang China berasaskan falsafah Legalisme

Tamadun Yunani AlexanderThe Great

Tamadun Rom Augustus Caesar

Tamadun India Asoka

Tamadun China Shih Huang Ti

Pendidikan

Banyak Sekolah Falsafah dibuka dan mengalami perkembangan yang pesat dalam Tamadun Yunani

Tamadun Rom menitikberatkan aplikasi ilmu dan semangat setia Negara.

Tamadun India berteraskan agama Hindu-Buddha

Tamadun China amat mementingkan dapat lulus Peperiksaan Awam

3Tokoh Falsafah

Sistem Pemerintahan

Tokoh Perluasan Kuasa

Tamadun Yunani Herodetus,Socrates,Aristotle, dan Plato

Tamadun Rom Zeno ( ahli falsafah Yunani )

Tamadun India Bersumber Kitab Veda

Tamadun China Kung-Fu Tze, Lao Tze dan mo Tzu

Sains dan Teknologi

Hippocrates dan Archimandesb tokoh Bapa Perubatan dan Ahli matematik Yunani

Boethius ialah ahli Matematik Tamadun Rom

Tamadun India telah memperkenalkan Sistem angka Brahmin dan angka Kharosti

Tamadun China memperkenalkan teknologi membuat kertas dan konsep Yin dan Yan asas dalam perubatan tradisional

Tamadun Awal Asia Tenggara

Kerajaan Agraria

Kerajaan yang berasas kegiatan Pertanian

Kegiatan utama menanam padi Sawah dan Padi Bukit.

Tanaman sampingan seperti Jagung, Keledek dan Sayuran

Terdapat kegiatan mencari Sarang Burung untuk tujuan perdagangan

Kegiatan Menangkap ikan di Sawah

Sistem pengairan merupakan faktor penting perkembangan

Raja IndraVarman I( Angkor ) terlibat dalam usaha membina sistem pengairan dan baray

Kerajaan Maritim

Kerajaan berasaskan kegiatan perdagangan dan terletak di pesisir Pantai

Kegiatan perdagangan mewujudkan Sebuah Pelabuhan Pembekal dan akhirnya menjadi pelabuhan entreport

Kegiatan perlombongan Emas dan Perak

Bahasa Melayu sebagai bahasa Lingua Franca

Masyarakat Maritim suka meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar.

Mahir membuat perahu dan kapal layer

Mahir tentukan arah perjalanan berdasarkan bintang dilangit

Ksyaria/tentera

Vaisya/Pedagang

Brahmin/Pendeta

Pengambilan aspekkebudayaan

Cara Kedatangan Agama Hindu dan Buddha

Kerajaan Agraria

Angkor

Sailendra

Funan

Taruma

Kerajaan Maritim

Srivijaya

Kedah Tua

Funan

Kerajaan Agraria

Pentadbiran

Gelaran Raja

Kuasa mutlak raja

Konsep Dewa Raja

Adat istiadat

Order Kosmos

Seni Bina

Candi,Kuil, Wat atau Stupa

Candi Angkor Wat

Candi Borobudur

Candi Dieng

Candi Prambanan

Patung Avalokitesvara

Arca Buddha di Tapak 16A Lembah Bujang

Kesusasteraan

Bahasa Sanskrit sebagai Bahasa Intelektual

Batu Bersurat di Kutei,Sungai Mas dan Palembang

Hikayat Seri Rama

Hikayat Pendawa Lima

Hikayat Sang Samba

Dipengaruhi oleh Epik Ramayana dan Mahabhrata

Hasil Sastera Jawa Kuno seperti Negarakertagama, Sutasoma dan Arjunawiwaha

Penyerapan bahasa Sanskrit dalam Bahasa Melayu

Pengaruh Agama Buddha

Islam Dan Perkembangannya di Makkah

Sosial

Zaman Jahiliah adalah zaman kegelapan,mundur,jahil,tidak berakhlak dan tiada Nabi dan Kitab Suci.

Amalan tidak bermoral seperti berzina

Wanita dianggap rendah dan menjatuhkan maruah

Membunuh anak perempuan

Tiada peraturan perkahwinan

Ekonomi

Penindasan dan eksploitasi

Amalan riba

Rompakan dan rampasan, Merompak kewajipan utama

Agama / Kepercayaan

Agama Wathani

Animisme

Samawi

Kepercayaan Karut

Politik

Hidup berkelompok ( Kabilah )

Semangat Assabiah yang kuat

Politik terhad kepada Kabilah

Tiadasebuah kerajaan Arab yang mempunyai pemerintahan teratur

Berketurunan Quraisy

Lahir 12 Rabiulawal Tahun Gajah

Empat Sifat Terpuji Siddiq, Amanah, Tabliq dan Fatanah

Pemimpin yang bijaksana

Berjaya menyelesaikan perbalahan Kabilah Quraisy dalam peristiwa Hajarul Aswad

Wahyu Pertama di Gua Hirak

Iaitu ayat al-Alaq yang menggalakkan umat Islam menuntut Ilmu Pengetahuan

Wahyu Kedua di Bukit Nur iaitu ayat al-Muddasir

Mengisytiharkan Nabi Muhammad sebagai Pesuruh Allah s.w.t

Peringkat Tersembunyi

Khadijah binti Khuwailid orang paling awal memeluk agama Islam diikuti oleh Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar al-Siddiq

Kemudian Uthman binAffan, Zubair Awam dan al-Arqam.

Pusat kegiatan dakwah Islam ialah dirumah al-Arqam

Berlangsung selama 3tahun

PeringkatTerbuka

Kepada kaum kerabat

Ceramah di rumah Ali bin Abu Talib

Penentangan Bapa Saudara Abu Lahab

Dakwah di Bukit Safa

Berjalan selama 10 Tahun

Sambutan baik daripada kalangan ahli keluarga dan sahabatnya

Ramai golongan hamba menerima Islam kerana layanan sama rata

Ada pihak yang menentang kerana beberapa faktor seperti politik, ekonomi, sosial dan agama

Pelbagai cara telah digunakan untuk menentang Islamseperti mengejek, tohamahan, tawarkan kedudukan dan memulaukan Bani Hasyim.

Penyebaran Islam

Perjanjian Aqabah I dan II

Berlaku antara Nabi Muhammad s.a.w dengan penduduk Madinah iaitu Aus dan Khazraj

Aqabah I, Penduduk Madinah berjanji beriman kepada Allah dan Rasul, akan membantu perjuangan Nabi danTidak akan melakukan amalan Jahaliah

Aqabah II, Aus dan Khazraj