Informacions families inici de curs

  • Published on
    22-Mar-2016

  • View
    218

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informaci general d'inici de curs a les families

Transcript

<ul><li><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Escola Ignasi Iglesias C/ Mari Benlliure, 29 08940 Cornell de Llobregat Tel/Fax: 93 375 72 51 Mbil 634642951 a8037966@xtec.cat http://www.xtec.es/ceip-ignasiiglesias-cornella </p><p>ESCOLA </p><p>IGNASI IGLESIAS </p><p>INFORMACIONS </p><p>CURS 2012 - 2013 </p></li><li><p>CALENDARI ESCOLAR </p><p>El curs escolar comena el dia 12 de setembre de 2012 i finalitza el dia 21 de juny de 2013. Durant el curs escolar 2012/13 tindran la consideraci de: </p><p> Dies de vacances: Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener del 2012 (ambds inclosos) Setmana Santa: del 23 de mar al 1 dabril (ambds inclosos) </p><p> Dies festius: 1r TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE </p><p>12 doctubre FN 11 de febrer LD 1 de maig FN 1 de novembre FN 17 de maig LD 2 de novembre LD 20 de maig FL 6 FN i 7 de desembre LD 31 de maig FL </p><p> *FN: Festa Nacional *LD: Lliure disposici *FL: Festa local </p><p> Horari: Infantil i primria mat de 9 a 12:30 i tarda de 15 a 16:30 h </p><p> Jornada continuada de 9 a 13 h. : 21 de desembre del 2012 i del 10 al 21 de juny del 2013. Pendent de confirmar pel departament densenyament. </p><p> ES DEMANA PUNTUALITAT EN EL COMPLIMENT DE LES ENTRADES I SORTIDES </p><p> REUNIONS DE PARES/MARES INICI DE CURS Les reunions es fan a laula a les 16:45 h. </p><p>CURS / TUTOR-A DATA/HORA CURS / TUTOR-A DATA/HORA P3 A /P3 B Griselda / Rocio 30 doctubre 3r A / 3r B M Carmen C/Vtor 20 de setembre </p><p>P4 A / P4 B Isabel / Silvia N 20 de setembre 4t A / 4t / B Isabel / Mireia 27 de setembre </p><p>P5 A / P5 B Silvia V / Norma 26 de setembre 5 Elisenda 25 de setembre </p><p>1r A/ 1r B Beth / Pepa 18 de setembre 6 Ana R. 25 de setembre </p><p>2n A / 2n B Manoli / Ana Q 19 de setembre </p></li><li><p>ENTRADES A LESCOLA Les entrades i sortides dels alumnes es faran per la porta de la plaa Pau Casals. Els dies de pluja els/les alumnes de primria entraran per la porta principal. Les famlies amb nens/es a infantil i primria la faran per la porta del parc. La porta de lescola sobrir a les 8:55 i a les 14:55 h. Infantil: els pares/mares acompanyen als seus fills/es fins al pati dels petits. Els pares i mares han de marxar rpid i intentar no destorbar les fileres dels alumnes de primria. Primria: Els alumnes entren sols, fan la filera al lloc corresponent del pati i entren amb la mestra fins a la classe. SORTIDES DE LESCOLA Infantil: Els pares entren fins al pati i les mestres, situades a les respectives portes de les classes, els hi lliuraran el/la nen/a. Cap alumne dinfantil pot ser recollit per un menor dedat. Quan hagi de venir una persona diferent de lhabitual sha davisar al mestre/a per tal de tenir coneixena daquest fet. Primria: Els pares de 1r i 2n han de recollir els seus fills/es al lloc corresponent del pati; les mestres els lliuraran personalment a les famlies. Quan hagi de venir una persona diferent de lhabitual sha davisar al mestre/a per tal de tenir coneixena daquest fet. Els nens i nenes de 3r a 6 surten sols de lescola. Els pares els han desperar a la porta. Quan un alumne arribi tard, ha dentrar per la porta principal (M. Benlliure) i signar el full justificatiu. Per fer gestions de secretaria, menjador, entrevistes... sempre sha dentrar per la porta principal. </p></li><li><p> PERSONAL DEL CENTRE Educaci Infantil </p><p>P3 A Griselda G P3 B Roco G P4 A Isabel S P4 B Silvia N/Imma G P5 A Silvia V P5 Norma S Refor Fali M i Maribel C TEI Elisa C </p><p> Educaci Primria </p><p>1r A Beth G 1r B Pepa C </p><p>2n A Manoli M 2n B Ana Q </p><p>3r A M Carmen C 3r B Vctor G </p><p>4t A IsabeL Y 4t B Mireia F </p><p>5 Elisenda F 6 Ana R </p><p>Angls Ana R i Elisenda F </p><p>E. Especial Dolors G i M Carmen G </p><p>Msica Mireia F </p><p>E. Fsica Vctor G / Joan C </p><p>USEE Maria F/ Rebeca G / Antonia C </p><p>Biblioteca Rosa A </p><p>Religi Teresa V </p><p> Equip Directiu </p><p>Direcci Olga L Cap Destudis Rosa A Secretria M Jos S Coordinadora Infantil Fali M Coordinadora C. Inicial M Carmen G Coordinadora C. Mitj i C. Superior M Carmen Carballal </p><p> Personal no docent </p><p>Administrativa Yolanda G Consergeria Ren M </p></li><li><p> ASSOCIACI DE PARES I MARES President Xavier T </p><p>Secretria Judith G </p><p>Vocals Juani M/Raquel F/Sandra F </p><p>Tresorera Nuria R </p><p> La quota de lAMPA s de 20 per famlia. Heu de fer lingrs al compte: 2100-0944-62-0100333435 (La Caixa) Els pagaments es poden fer per transferncia bancria, ingrs des de caixers automtics o directament a loficina els dimarts i dijous de 8:30 a 10:30 h. Indicar el concepte, nom de lalumne i curs. Entregar cpia de lingrs a lAMPA. </p><p>CONSELL ESCOLAR El Consell Escolar s lrgan de participaci ms important del centre, en aquest estan representats els diferents estaments que formen lescola. </p><p> MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR </p><p>Pares Juani M / Rafael C / Javier F </p><p>AMPA Xavi V AJUNTAMENT Vctor Manuel A PAS Yolanda G PAE Antonia C </p><p>MESTRES Olga L / Rosa A / M Jos S / Ana Q / Pepa C / Mireia F / Dolors G /M Carmen C/ M Carmen G </p><p>Durant aquest curs hi haur eleccions a Consell Escolar. </p><p>HORARI VISITES EQUIP DIRECTIU Direcci: dimarts de 15:45 a 16:30 h. </p><p> dijous d11:30 a 12:30 h. divendres de 9 a 10 h. Cap dEstudis: dimarts de 15:45 a 16:30 h. </p><p> divendres de 10 a 11 h. Secretaria: dijous de 9 a 11 h. </p></li><li><p> MEDICAMENTS Es recorda que segons la normativa vigent, no es pot administrar cap medicament als alumnes en horari escolar (de 9 a 16:30) si no hi ha la indicaci corresponent del metge, on figuri el nom del nen/a, el nom del medicament i la dosi a prendre. Cal, tamb, portar lautoritzaci signada, aquesta us la facilitarem amb el dossier dinici de curs. MATERIAL ESCOLAR El carcter collectiu del material utilitzat pels alumnes a lescola s un acord del Consell Escolar i est recollit al Projecte educatiu del Centre. Les sortides que realitzen els alumnes al llarg del curs estan incloses en la Programaci Anual del Centre i aprovades pel Consell Escolar, aix com les diferents activitats i festes. Per tant el pagament daquesta quota s obligatori per a totes les famlies que han triat aquesta escola per als seus fills/es. La quota que cobreix el material i les sortides s de 147 . Aquest pagament noms pot ser en un nic ingrs a principi de curs o b a tres terminis. N de compte: La Caixa 2100-0944-60-0200062871 Els pagaments es poden fer per transferncia bancria, ingrs des de caixers automtics o directament a loficina els dimarts i dijous de 8:30 a 10:30 h. Indicar el concepte, nom de lalumne i curs. Entregar cpia de lingrs a la tutora. </p></li><li><p> SERVEI DE MENJADOR I ACOLLIDA Lescola t servei de menjador amb cuina prpia. Els preus del menjador sn: 6,20 fixes i fixes - discontinus 7,00 espordics </p><p> La responsable del menjador es: Pepi C. Us podreu comunicar amb ella de 8 a 10 del mat al Tf: 663 40 91 55 Per fer s daquest servei podeu informar-vos a secretaria tots els dies a les 9 del mat. El servei dacollida es realitza de 7:30 a 9 del mat a lespai del menjador. Aquest servei est organitzat per lAMPA de lescola </p></li></ul>