12
Curriculum Vitae Nicolae POSTĂVARU © European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 1 / 12 INFORMAȚII PERSONALE NICOLAE POSTĂVARU Comuna Cornu, str. Primăverii 134, judet Prahova, România +40728304494 [email protected] Male | 05/02/1954| Romana EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Februarie 2013- prezent Vicepreședinte (Aprilie 2017 – prezent) Director (Martie 2016 - Aprilie 2017) Președinte (Septembrie 2013 – Septembrie 2015) Director General Adjunct (Februarie 2013 – Septembrie 2013) Responsabilități: -Asigurarea managementului instituției, coordonarea resurselor umane, administrarea resurselor financiare și bugetare - Coordonarea și monitorizarea proiectelor implementate de ANC - Reprezentarea instituției pe plan național și internațional -Dezvoltarea legislației în domeniul educației și formării profesionale a adulților - Controlul, monitorizarea și statistica activităților realizate în sistemului național de educație și formare profesională din România -Dezvoltarea sistemului național de calificări și referențierea acestuia la Sistemul European de Calificări - Promovarea instrumentelor dezvoltate și utilizate la nivelul Comisiei Europene: ESCO, EQF, ISCED, ISCO, Panorama Abilităților ACE, e- Competence Framework - Constituirea și coordonarea grupului ESCO la nivelul instituției. Facilitarea dialogului între grupul ESCO, ce își desfășoară activitatea la nivcelul Comisiei Europene și reprezentanții pieței muncii, ai Comitetelor Sectoriale, precum și alți actori interesați -Dezvoltarea unei metodologii pentru scrierea rezultatelor învățării pentru calificările de nivel superior și promovarea acesteia la nivel național 1. Educație și cercetare Prezent Profesor - Universitatea Tehnică de Construcții București, programe de licență, masterat în disciplinele : Management în Construcții și Investiții, Management de Proiect, Facility Management, Evaluarea și Eficiența în construcții - Universitatea Politehnica din București, program de masterat: Management de proiect - Universitatea Athenaeum University, programe de masterat, disciplinele: Achiziții publice; Business Project Management

INFORMAȚII NICOLAE POSTĂVARU - utcb.ro · -Dezvoltarea sistemului național de calificări și referențierea acestuia la Sistemul European de Calificări -Promovarea instrumentelor

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Curriculum Vitae Nicolae POSTĂVARU

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 1 / 12

INFORMAȚII

PERSONALE NICOLAE POSTĂVARU

Comuna Cornu, str. Primăverii 134, judet Prahova, România

+40728304494

[email protected]

Male | 05/02/1954| Romana

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Februarie 2013-prezent

Vicepreședinte (Aprilie 2017 – prezent)

Director (Martie 2016 - Aprilie 2017)

Președinte (Septembrie 2013 – Septembrie 2015)

Director General Adjunct (Februarie 2013 – Septembrie 2013)

Responsabilități:

-Asigurarea managementului instituției, coordonarea resurselor umane,

administrarea resurselor financiare și bugetare

-Coordonarea și monitorizarea proiectelor implementate de ANC

-Reprezentarea instituției pe plan național și internațional

-Dezvoltarea legislației în domeniul educației și formării profesionale a adulților

-Controlul, monitorizarea și statistica activităților realizate în sistemului național

de educație și formare profesională din România

-Dezvoltarea sistemului național de calificări și referențierea acestuia la Sistemul

European de Calificări

-Promovarea instrumentelor dezvoltate și utilizate la nivelul Comisiei Europene:

ESCO, EQF, ISCED, ISCO, Panorama Abilităților ACE, e-Competence

Framework

-Constituirea și coordonarea grupului ESCO la nivelul instituției. Facilitarea

dialogului între grupul ESCO, ce își desfășoară activitatea la nivcelul Comisiei

Europene și reprezentanții pieței muncii, ai Comitetelor Sectoriale, precum și alți

actori interesați

-Dezvoltarea unei metodologii pentru scrierea rezultatelor învățării pentru

calificările de nivel superior și promovarea acesteia la nivel național

1. Educație și cercetare

Prezent

Profesor

- Universitatea Tehnică de Construcții București, programe de licență, masterat în

disciplinele : Management în Construcții și Investiții, Management de Proiect,

Facility Management, Evaluarea și Eficiența în construcții

- Universitatea Politehnica din București, program de masterat: Management de

proiect

- Universitatea Athenaeum University, programe de masterat, disciplinele:

Achiziții publice; Business Project Management

Curriculum Vitae Nicolae POSTĂVARU

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 2 / 12

- Universitatea București, Facultatea de Drept, Program de materat – Achiziții

publice

2000 – prezent

-Conducător doctorat: Management în construcții și investiții; Project

management în Construcții, Eficiență în investiții în construcții

1999 - prezent -Profesor: Universitatea Tehnică de Construcții București (Management în

construcții, Management Financiar, Management de proiect, Facility

Management, Evaluarea în construcții)

2003-2010

-Profesor: Academia de Studii Economice București: Achiziții publice,

Management de proiect

1995-1998 -Conferentiar universitar: Management în construcții și Marketing

1991-1995

-Lector universitar: Universitatea Tehnică de Construcții București,

Catedra de Management, respectiv Facultatea de Instalații

1980-1991 -Asistent asociat: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea

de Construcții Civile și Instalații

1986-1991

-Cercetător

1980-1991

-Asistent asociat: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea

de Construcții Civile și Instalații.

2. Profesională

Martie 2018 Președinte CNSPIS

Octombrie 2016-prezent

Membru supleant în Comitetul Tehnic

Asigurarea Calității în Construcții la Ministerul Dezvoltării Regionale,

Administrației Publice și Fondurilor Europene

2016-prezent

Director

Direcția formare profesională continuă – Universitatea Politehnica din București

2014-prezent . Membru CA al INCERC –buc.

2002-prezent

Președinte

Fundația pentru Dezvoltare și Management – FDM, Cornu, județul Prahova

strada Primăverii numărul 134

-Asigurarea managementului, organizarea activității, consulțantă, trainer.

Consultanță, training

Ianuarie-Martie 2017

Director Științific

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și

Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”

Octombrie 2015-Februarie 2016

Consilier de Stat

Curriculum Vitae Nicolae POSTĂVARU

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 3 / 12

pentru Ministrul Educației

pentru Secretar de Stat în Ministerul Educației

2005-2013

Trainer

SC Standard Consulting SRL, Onești, Bacău; SC Dotis SRL, Ploiești; DMF

-Training în domeniile: Manager de proiect, Analist investitii; Expert accesare

fonduri structurale; Expert contracte; Asigurarea calității; Manager

Mentenanță; Strategii de dezvoltare; Expert costuri; Planificare și legislatie.

Educație și formare profesională

2008-2012

Vicepreședinte

Comitet tehnic: Management și Economie în Construcții la Ministerul Dezvoltării

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

2003-2010

Consultant - Patronatul Serviciilor Publice (PSP), București, Bulevardul Regina Elisabeta

numărul 56

- Consultanță tehnică pentru Administrația Publică-proiecte și investiții

Asociație profesională

2008-2010

Director Infrastructură: apă, drumuri, energie, porturi, căi ferate,

aeroporturi

Ove Arup & Partners International Ltd London, filiala București, Strada Tudor

Arghezi

-Planificarea activității; coordonarea proiectelor; coordonarea resurselor

umane; reprezentare; dezvoltare afacere.

Consultanță, proiectare, inginerie

2006-2010

Director

S.C Consulting & Management International Ltd., București, Strada Sion

-Reprezentare, managementul activităților, coordonarea resurselor umane și

financiare.

Consultanță în dezvoltarea de strategii pentru dezvoltare locală, training:

management integrat.

Proiecte de strategii pentru dezvoltare locală, training

2003-2008

First Assessor

Asociația Internațională de Management de Proiect, Academia de Studii

Economice, București, Piața Romană

- Evaluarea proiectelor în vederea certificării de Project Manager, nivel A, B.

C. D.

Consultanță, evaluare și certificare profesională

2003-2005

Director de program

Ministerul Educației și Cercetării, București

Program Reabilitare Infrastructură Școlară; valoare – 201 mil. EURO;

(finanțator Banca Europeană de Investiții; Banca de Dezvoltare a Consiliului

Europei);

Program de infrastructură rurală școlară, valoare 34 mil. Dolari (finanțat

Curriculum Vitae Nicolae POSTĂVARU

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 4 / 12

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și de către Banca de

Dezvoltare a Consiliului Europei);

-Scrierea cererilor de proiecte, avizarea documentelor, managementul

proiectelor, planificarea activităților, organizarea resurselor, controlul și

monitorizarea investițiilor.

600 de obiective realizate.

Infrastructura educațională, investiții în construcții

1999-2004 Director de program

Ministerul Educației și Cercetării, București

Program reabilitare școli - valoare - 130 milioane dolari - (finanțare Banca

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și de către Banca de

Dezvoltare a Consiliului Europei) - apreciat cu higly satisfactory de către

Banca Mondială (BIRD).

-Asigurarea managementului de proiect, planificarea activităților, coordonarea

echipei de experți, coordonarea resurselor financiare, monitorizarea și

raportarea activităților.

1200 de obiective realizate.

Infrastructura educațională, investiții în construcții

1991 – 1995

Director Tehnic

CEPIVEN Ldt., București, Strada Dornei

- Contractarea lucrărilor publice, menținerea relației cu beneficiarii, control

tehnic.

Proiectare, cercetare și consultanță

1986 – 1991

Manager de Proiect, Cercetător principal

Institutul Național pentru Protecția Muncii – ICSPM, București, Strada General

Budișteanu

- Cercetare aplicată – proiectare instalații industriale pentru protecția muncii /

mediului.

Cercetare

1982 – 1986

Adjunct Șef Colectiv Proiectare

Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Sectoare Calde

și Metalurgie, București, Șoseau Olteniței

-Coordonarea activității de proiectare, proiectare investiții în sectoare calde (forje,

tratamente termice), recuperarea căldurii din surse neconvenționale.

Proiectare

1979 – 1982

Șef punct de lucru

Trust Construcții Industriale în Industria Chimică, București, Blvd. N. Bălcescu

-Organizarea și monitorizarea activității, coordonarea activităților de execuție.

Construcții industriale

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Cursuri postuniversitare de lungă durată

2013 – Curs postuniversitar ;

Curriculum Vitae Nicolae POSTĂVARU

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 5 / 12

2001 - “Management of Technical Cooperation Projects” – World Bank, Torino;

1999 - “World Bank Procurement Procedures”, Torino;

1992 – Program Master “Managers in Marketing and Management” – Univ.

Liege;

1991 – „Management in the service of a free market" - Management Association

of NLP;

1987 – “Instalații speciale pentru construcții” – Universitatea Tehnică de

Construcții București;

1981 – “Organizarea activității de execuție” - Consulting, Organization and

Cybernetics in Construction;

Cursuri psotuniversitare de scurtă durată

2014 - „ Auditor în domeniul calității”, COR 214130;

2013 – „ Asigurarea calității în învățământul la distanță”;

2013 – „Evaluator de competențe” COR 242405;

2009 – „ Expert accesare fonduri structurale”, COR 242213;

2009 – „ Manager de Proiect”, COR 242101;

2006 – „ Evaluator Project Management” – Academia de Studii Economice;

2004 – Seminar „Project Management” - PM Day’s Univ. St. Ec.;

2000 – „Cost Engineering & Project Management” – Calgary, Training Project

USAID & Minnesota University;

1998 – „Project Management” - British&Found;

1996 – „Buildings in the market economy” Course AGIR – ICI – United

Kingdom;

1996 – „Dezvoltarea bazei de membri ai ONG-urilor” World Learning course;

1996 – „Marketing-ul firmelor de servicii” World Learning course;

1995 – „Cum să obțiem consultanță pentru protecția mediului” M.I.& Malcom

Pirnie course;

1995 – „Economia mediului și a resurselor naturale” Environmental Training

Project course;

1995 – „Marketing-ul produselor și serviciilor de mediu”, Environmental

Training Project USAID & Minnesota University course;

1994 – „Managementul unei afaceri de mediu” Environmental Training Project

Course;

1994 – „Management of a Medium Business” - ETP program (University of

Minnesota and Pittsburgh);

1991 - “Managementul în serviciul de piață liberă” – Asociatia de Management

NLP.

1992 – 1995

Management în construcții / Doctor inginer

Universitatea Tehnică de Construcții București

Teză: Contribuție la dezvoltarea Managementului IMM -lor în construcții

1974 – 1979

Inginer Diplomat Engineer - nivel 7 EQF

Inginer instalații civile și industriale (termotehnică, hidraulică,

electrotehnică, tehnologie - organizare);

Competențe: proiectare și cercetare în instalații/servicii pentru construcții –

facility management.

Cercetare și proiectare în inginerie - facility management

Curriculum Vitae Nicolae POSTĂVARU

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 6 / 12

COMPETENȚE PERSONALE

Competențe de comunicare

• Bune competențe de comunicare dobândite de-a lungul experienței de

profesor, trainer, precum și din poziția de director, consilier de stat sau

președinte. Aceste calificări și funcții deținute implică diplomație și abilitatea

de a comunica obiective comune către diferite categorii de persoane, la nivele

diferite: studenți, presă, factori de decizie, miniștri, reprezentanți ai Comisiei

Europene, Banca Mondială etc.

• Abilitatea de a comunica este, de asemenea, o competență cheie în facilitarea

dicuțiilor și cooperării între factori de decizie, în stabilirea sarcinilor, motivarea

echipei, dar și în implementarea politicilor publice.

Competențe organizaționale/manageriale

• Abilitate dovedită de a implementa cu succes proiecte în domeniul educației și

cercetării.

• Realizarea performanței în pozițiile de management ocupate.

• Competențe de leadership și abilități organizaționale.

• Organizare, planificare, gestionarea resurselor umane, management de proiect,

analiză decizională, planificare financiară, marketing.

• Abilități și competențe tehnice în domeniul ingineriei: statistică, achiziții,

contracte, negociere, marketing, analiză criterială, costuri, mecanică -

inginerească, energie neconvențională, plus valoare inginerească.

Competențe dobândite la locul de muncă

Foarte bune abilități analitice și organizaționale necesare în procesul de luare a

deciziilor, planificarera resurselor financiare și mentorat pentru resursele

umane.

Capacitatea de a dezvolta strategii pe termen lung, adaptate atât mediului de

business, cât și sistemului de educație și formare profesională. Capacitate

consolidată ca urmare a implicării în diferite grupuri de lcuru existente la nivel

internațional și național.

Abilități de negociere și leadership necesare în reprezentarea intereselor

- Dedicare profesiei;

- Orientare către oameni;

- Management organizațional orientat spre obiective;

- Capacitate de a obține rezultate;

- Management financiar.

Limba maternă Română

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la

conversație Discurs oral

Engleză C2 C2 C2 C2 C2

Franceză B2 B1 B1 B1 B1

Levels:Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Curriculum Vitae Nicolae POSTĂVARU

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 7 / 12

instituției coordonate.

Asumarea riscurilor prin dezvoltarea și implementarea de strategii de lungă

durată, precum și prin conceperea de activități competitive de dezoltare a

resurselor umane.

Competențe informatice

Utilizarea pachetului Microsoft Office™ tools, internet mailing și browsing.

Permis de conducere

B – 1974

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Publicații: Cărți și cursuri

1. Nicolae Postăvaru (coordonator), Tiberiu Dobrescu, Cătălin Silvestru,

Ramona Silvestru, Alexandra Dorin, Andreea Cristina Andrei (2017),

„Manual pentru scrierea programelor de calificare și de studii utilizate în

educația și formarea profesională și învățământul superior”, Editura

Matrix, ISBN978-606-25-0314-7

2. S. Câmpeanu, M. Costoiu, T. Dobrescu, N. Postăvaru (2016),

„Managementul Strategic al Sistemului de Educație și Formare

Profesională Continuă”, Editura Matrix, ISBN 978-606-25-0270-6-224p

3. Sorin Mihai Câmpeanu, Mihnea Cosmin Costoiu, Tiberiu Gabriel

Dobrescu, Nicolae Postăvaru (2016), „Managementul Strategic al

Sistemului de Educație” , Editura Matrix, ISBN978-606-25-0291-1,384p

4. N. Postăvaru, Bogdan Leonte (2016), “Managing Project Risks for

Competitive Advantage in Changing Business Environments”- ISBN13:

9781522503354|ISBN10: 1522503358|EISBN13: 9781522503361|DOI:

10.4018/978-1-5225-0335

5. N. Postăvaru (2014), „Managementul strategic al dezvoltării”, Editura

Matrix, ISBN -978-606-25-0032-0,

6. N.Postăvaru, R.Aktaa (2013), ”Managementul Integrat al riscului în

Investiții și construcții”, Editura Matrix, ISBN-978-973-755-917-3,

7. N. Postăvaru, S. Bancila, C.V.Icociu (2013), ”Managementul Integrat al

Achizițiilor și Contractelor”, Editura Matrix, ISBN -978-973-755-907-4,

8. N.Postăvaru, G.Draghici, A.Cristescu, D.Galan, R.Aktaa

(2013), ”Management în construcții. Vol. 2 Managementul Lucrărilor de

Construcții” Editura Conpress, -ISBN-978-973-100-220-0 si ISBN 978-

973-100-220-7,

9. N. Postăvaru (2012), ”Managementul Energetic Uman”, Editura Matrix,

ISBN-978-973-755-837-4,

10. N. Postăvaru, M. Ionescu, G. Ionascu, C. Badiu (2012), ”Management în

Construcții. Vol. 1 Managementul companiilor de construcții”, Editura

ConPress, ISBN-978-973-100-221-7,

11. N. Postăvaru (2012), ”Marketing integrat”, Editura ConsPress, U.T.C.B.-

978-973-100-212-5,

12. N. Postăvaru, G. Draghici, C.V.Icociu (2011), ”Managementul proiectelor

cu aplicare în construcții. Scrierea proiectelor”, Editura Matrix -ISBN 978-

973-755-702-5,

Curriculum Vitae Nicolae POSTĂVARU

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 8 / 12

13. N. Postăvaru (2011), ”Din secretele managementului integrat pentru

IMM”, Editura Matrix, ISBN 978-973-755-714-8,

14. N. Postăvaru, S. Bancila, C.V.Icociu (2008), ”Monitorizarea și controlul

execuției lucrărilor de investiții în construcții”, Editura Matrix, ISBN-978-

973-755-347-8,

15. N. Postăvaru, S. Bancila, C.V.Icociu, A. Cotescu (2008), ”Îndrumarul

investitorului privind elaborarea documentatiilor tehnico-economice și a

devizelor generale aferente obiectivelor de investiții”, Editura Matrix,

16. N. Postăvaru, N. Nemon (2007), ”Construction management”, Editura

Matrix, ISBN-978-973-755-215-0,

17. N. Postăvaru, D. Galan, D. Eremia (2007), ”Ghid pentru intocmirea

documentațiilor tehnico-economice la proiectele de instalații în construcții”,

Editura Matrix, ISBN = (13) 978-973-755-128-3,

18. Nicolae Postăvaru, Bancila Stefan, C.V.Icociu (2006), ”Management

integrat al proiectelor investiționale”, Editura Matrix, ISBN-(10)-073-755-

053-6; ISBN-(13)-978-973-755-053-8,

19. N. Postăvaru (2003), ”Managementul proiectelor”, Ediția III, Editura

Matrix, ISBN-973-685-019-6,

20. N. Postăvaru (2002), ”Managementul proiectelor”, Ediția II, Editura

Matrix, ISBN-973-685-019-6,

21. St. Băncilă, N. Postăvaru, (2002) ”Monitorizarea și controlul execuției

lucrărilor de construcții- Ediția II”, Editura Matrix Rom, ISBN-973-685-

019-6,

22. N. Postăvaru, C. Ghiaus (2001), ”Managementul integrat și al sistemelor

informaționale”, Editura Matrix -ISBN-973-685-263-6,

23. N. Postăvaru (2000), ”Managementul resurselor umane”, Editura Matrix,

24. N. Postăvaru, R. Constantin (2000), ”Gestiunea firmelor mici și mijlocii”

Editura Matrix -ISBN-973-685-083-8,

25. N. Postăvaru (2000), ”Organizarea firmelor mici si mijlocii”, Editura

Matrix –ISBN-973-685-141-9,

26. S. Bancila, N. Postăvaru (2000), ”Monitorizarea și controlul execuției

lucrărilor de C+M” Editura Matrix, ISBN 973-685-072-2,

27. St. Băncilă, N. Postăvaru, (2000) ”Monitorizarea și controlul execuției

lucrărilor de construcții- Ediția I”, Editura Matrix Rom, ISBN-973-685-

019-6,

28. N. Postăvaru (1999), ”Marketing de produs”, Editia I-III, Editura Matrix –

ISBN 973-9360-60-9,

29. A. Fodi, L. Constantinescu, N. Postăvaru (1999), ”Introducere în piața de

capital și bursa de valori” , Editura Matrix-ISBN-973-9390-95-1,

30. N. Postăvaru (1999), ”Managementul proiectelor”, Ediția I, Editura Matrix,

ISBN-973-685-019-6,

31. N. Postăvaru (1999) ”Proceduri de achiziție de B.M.” Ministerul Educației

Naționale,

32. N. Postăvaru, (1998), ”Manageri și formarea lor – vol II, Ciclul

Managementul firmelor mici și mijlocii”, Editura EDITH, ISBN-973-

98422-1-6,

33. N. Postăvaru, (1998), ”Organizarea firmelor mici și mijlocii”, Editura

Matrix Rom,

Curriculum Vitae Nicolae POSTĂVARU

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 9 / 12

34. N. Postăvaru, (1998), ”Dicizie și previziune”, Editura Matrix Rom, ISBN-

973-9390-09-9,

35. N. Postăvaru, (1998), ”Managementul Calității Totale”, Editura Matrix

Rom, ISBN-978-9390-08-0,

36. N. Postăvaru, (1998), ”Managementul proiectelor”, Editura Matrix Rom,

37. N. Postăvaru, St. Băncilă, C. Dumitru, (1998) ”Îndrumător legislativ pentru

ingineri și investitori”, Editura Alternative, ISBN-973-96996-9-3,

38. S. Inculescu, S. Nisipeanu, N. Postăvaru, (1998), ”Management și impact

de mediu”, UTCB,

39. N. Postăvaru, R. Tonciu (1998) ”Human Resources Management” UTCB,

40. N. Postăvaru, (1997), ”Managementul organizațional al firmelor mici și

mijlocii – vol I. Ciclul Managementul firmelor mici și mijlocii”, Editura

EDITH, ISBN-973-98422-08,

41. N. Postăvaru (1997), ”Managementul Organizatoric sau organizează-ți

singur firma .vol .1 ciclu Managementul firmelor mici și mijloci”, Editura

Edith Advertaising - ISBN973-98422-0-8,

42. N. Postăvaru (1997) ”Marketing ingineresc”, UTCB,

43. N. Postăvaru (1997) ”Audit de mediu. Ediție bilingvă româno-engleză”,

UTCB,

44. N. Postăvaru (1996) ” Management general pentru Construcții Instalații”

UTCB,

45. N. Postăvaru, R. Constantin, St. Constantin, (1996) ”Evaluare și diagnostic

a societăților comerciale”, UTCB,

46. N. Postăvaru (1996) ”Marketing in construction activity”, UTCB,

47. N. Postăvaru, A. Radu (1996) ”Engeneering Law Synthesis” UTCB,

48. N. Postăvaru (1996) ”Management Economic Ingineresc”, UTCB,

49. N. Postăvaru, I. Stancu, R. Constantin (1995) ”Management economic

ingineresc”, UTCB,

50. N. Postăvaru, R. Constantin (1995) ”Engeneering economic management”,

UTCB,

51. N.Postăvaru, C.Dumitru, ST.Bancila (1995), ”Îndrumător legislativ pentru

ingineri și investitori”, Ed Alternative -ISBN-976-96996-9-3,

52. G. Dumitrescu, N. Postăvaru, C. Dumitru, St. Bancila (1995), ”Îndrumător

pentru întocmirea documentației tehnico-economice”, UTCB,

53. N. Postăvaru (1994) ”Construction S.M.E. Management”, UTCB,

54. N. Postăvaru (1994) ”Management Work”, UTCB,

55. N. Postăvaru (1994) ”Management”, UTCB,

56. N. Postăvaru (1993) ”Management pentru firmele mici și mijlocii în

instalații”, UTCB,

57. N. Postăvaru (1992) ”Management și organizare în activitatea de instalații”,

UTCB.

DISTINCȚII Ordinul "Meritul pentru Învăţământ" în grad de Mare Ofiţer.

BREVETE (7 medalii: 2 medalii de aur – Budapesta și Brussels; 2 medalii de argint – Geneva and Budapesta; 1 mențiune

specială – Geneva)

1. Filtru cu autocurățire centrifugă – decizia nr. 98/478/1989 – 2 autori: ing.

Postăvaru N., Dr. Ing. Voicu V.

Curriculum Vitae Nicolae POSTĂVARU

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 10 / 12

2. Coloana de absorbție și neutralizare a gazelor reziduale cu concentrații

mici de oxizi de azot – decizia nr. 100/649/1989 – 2 autori: ing. Postăvaru

N., Ing. Nisipeanu S.

3. Filtru cu spumă – decizia nr. 11158/B01D45/1996 – 3 autori: ing.

Postăvaru N., Ing. Nisipeanu S., Voicu V.

4. Procedeu de epurare a aerului poluat continând componenți volatili –

decizia nr. 1124413/B1/1997 – 2 autori: ing. Anghelina T., ing. Postăvaru

N.

5. Filtru umed – decizia nr. 112340B/1997 – 2 autori: ing. Postăvaru N., Ing.

Nisipeanu S.

6. Filtru umed cu spumă – decizia nr. 112239B/1997 – 2 autori: ing.

Postăvaru N., Ing. Nisipeanu S.

7. Panou portant ușor de tip sandviș – decizia nr. 4/309 /2009 - 3 autori: ing.

Postăvaru N.; arh. Bogdan A.; ing.Mihul V.

AFILIERI

1. Membru în comitetul editorial al OTMC (Orhanizare, Tehnologie,

Management în Constructii), International Jurnal, ISBN 1847-5450, al

Facultății de Construcții din Zagreb, dept. Managementul Construcțiilor,

2. Membru în Scientific Committee „Conferința internațională Constanța:

Water Across Time in Engineering Reseach”

3. Redactor Șef, Revista Româna de Inginerie Civilă –ISSN 2068-3987,

4. Membru în cadrul organismelor de conducere ale Universității Tehnice

de Construcții București

5. Governing bodies of the Technical University of Civil Engineering

Bucharest: Teachers` Council of the Faculty of Bulding Services (1996-

2004), Chief of staff from the Faculty of Bulding Services (16 ani),

6. Membru fondator Societatea Română de Protecție a Atmosferei–

SOROPA (fondat în 1991); Secretar general 1996-1997

7. Membru fondator Societatea de Management, Consulting și Tehnologie

în Construcții – SMCTC (fondat în 1996),

8. Membru fondator și Președinte Executiv – Societatea pentru dezvoltare

în construcții – SODECO (fondat în 1997),

9. Membru al Societății Române de Atestare a Calității – SRAC (din

1999),

10. International Cost Engineering Council - ICEC (din 2000),

11. South East Europe Project Management – SENET (fondat în 2000)

12. American Association of Cost Engineering – AACE (din 2001)

13. American Association for Heating, Ventilation and Air Conditioning –

AHVAC (din 2001),

14. Membru fondator Fundația pentru Dezvoltare și Management (din

2002),

15. Project Management Association Romania (din 2003),

16. Mmebru fondator Centrul Zonal de Înalte Studii pentru Combaterea

Bioterorismului (fondat în 2005)

17. Mmebru fondator al Institutului de Mnagement Integrat (fondat în 2006)

18. Președinte al International Congress ICEC &IPMA –Slovenia –Ljubljana,

2006,

19. Membru fondator Asociația Română a Inginerilor Consultanți – ARIC

(din 2011),

Curriculum Vitae Nicolae POSTĂVARU

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 11 / 12

20. Membru de onoare al Asociației Române de Facility Management (din

2012),

21. European Qualifications Framework Advisory Group (din 2013)

22. Education and Training 2020 Working Group (din 2013)

23. National Coordinator for the Implementation of the European Agenda

for Adult Learning (din 2013)

24. European Skills, Competences, Qualificaations and Ocuupations (din

2016)

25. Membru in ESCO Maintenance Committee -2018

PROIECTE

2016-2017 “Serviciul Național de asistență EPALE” – ERASMUS+;

2015-2017 „Coordonator Național pentru Implementarea Agendei Europene

pentru Educația Adulților” – ERASMUS+;

2015-2017 „Financial support for The EQF-NCP in Romania” – ERASMUS+;

2014-2015 „Financial support for The EQF-NCP in Romania” – ERASMUS+;

2014-2015 „Learn, for a better life!” – Implementing the European Agenda of

Adult Learning – ERASMUS+;

2013-2017„Implementation of National and Sectorial Qualifications

Framework in Armenia” – TEMPUS;

2015 Expert pe termen scurt în proiectul POSDRU 156/1.2/G/141632 -

Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul National al

Calificărilor din Invățământul Superior în vederea îmbunătățirii

ofertei educaționale, crearea și implementarea unor instrumente

informatice specifice care să asigure extinderea oportunităților de

învățare și interacțiunea cu mediul de afaceri

(NOVACURRICULA)”, Beneficiar: Universitatea din Pitești;

2013-2015 „BUILD UP Skills QualiShell” – FSE;

2013-2014 „Implementation of the European Agenda for Adult Learning” –

Grundtvig;

2011-2013 „Construiește-ți casa” – FSE;

2011-2012 „Spre o lume mai curată” – FSE;

2009-2011 „Establishment of Claster in Romania” - FSE;

2009-2011„Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul

superior din România” – FSE;

2008-2011 „Programme Doctorale” – Universitatea Tehnică de construcții

București – FSE.

Scurtă descriere:

- Autor al Teoria Managementului Integrat pentru IMM-ri;

- Autor al Teoria Energetică a Managementului Uman;

- Strategii de dezvoltare locală și proiecte de investiții: 14;

- Evaluator investiții și Project Management: 40 proiecte;

- Monitorizare lucrări execuție - peste 1500 de obiective;

- Contracte Achiziții și organizare licititații - peste 1000;

- Membru în comisiile de licitații: peste 100;

- Proiecte (Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, det. de exec.) – 47;

- Studii de cercetare – 23;

- Programe, proiecte consultanță, training – 32,

Curriculum Vitae Nicolae POSTĂVARU

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 12 / 12

- Comunicări științifice >100;

- Publicații – 100;

- Brevete – 7 (2 medalii de aur la Budapesta și Brussels, 2 medalii de argint

la Geneva și Budapesta și o mențiune specială la Geneva), ultimul obținut în

2009, în construcții;

- Note de curs – 3 în limba română, 8 în limba engleză (management);

- Îndrumatoare pentru studenți – 2 (lucrări de construcții);

- Cărți – 57 - Management General, Marketing, Investiții, Management de

proiect.

Hobiuri:

Înot, scris, activități de cercetare, constucții, parapsihologie, muzică clasică,

training, perfecționarea teoriei managementului integrat și managementului

energetic uman, educație, promovare națională.