Informator - Savremena gimnazija

 • View
  228

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Preuzmite informator Savremene gimnazije 2015/16. Pred vama je najnoviji informator Savremene gimnazije u kome ćete pronaći sve važne informacije o školi. Preuzmite informator i saznajte: - Razlike između Kembridž, Kombinovanog i Nacionalnog programa - Detaljan nastavni plan za svaki program - Uslove upisa - Pogodnosti koje škola pruža - Razloge zašto je SG najbolji izbor baš za vas - Više o jedinstvenom i kreativnom nastavnom pristupu - Kako tehnologijom i savremenim konceptom do lakšeg i zanimljivijeg učenja - Šta je Google Classroom Technology - Kako obezbediti prohodnost na sve svetske fakultete - Još mnogo toga...

Text of Informator - Savremena gimnazija

 • Kombinovani plan i program je ambiciozan i zahtevan, ali je zato dinamian i komplementaran. Uenici koji se opredele za ovaj program dobijaju najbolje elemente srpskog nacionalnog programa opte gimnazije i meunarodnog programa Univerziteta u Kembridu.

  Posle redovnih asova na srpskom, nastava na engleskom se realizuje u popodnevnim satima, dva puta nedeljno po dva asa. Na ovim dodatnim asovima ne ue se nastavne jedinice koje ve postoje u srpskom nastavnom planu i programu, ve samo diferencijalne, tj. nastavne jedinice koje postoje samo u Kembrid programu. Po zavretku Kombinovanog programa uenici stiu dve diplome zvaninu nacionalnu diplomu Republike Srbije, i svetski priznatu AICE diplomu Univerziteta u Kembridu, to im donosi znaajne prednosti prilikom upisa na fakultete.

  PAKETINTERNATIONAL

  PAKETSTANDARD

  PAKETINTERNATIONAL

  PAKETSTANDARD

  PLUS

  KOMBINOVANI PROGRAM Redovno kolovanje

 • OBAVEZNI PREDMETI

  IZBORNI PREDMETI

  Srpski jezik i knjievnostPrvi strani jezikDrugi strani jezikLatinski jezik

  SociologijaPsihologija

  Istorija

  BiologijaMatematikaFizikaHemija

  Likovna kultura

  I II III IV4 4 4 42 2 4 32 2 2 22 2 - -- - - 1- - - 2- 2 - -- - 2 32 2 2 22 2 2 -2 2 2 24 4 4 42 2 3 22 2 2 22 2 1 11 1 - -1 1 - -2 2 2 2

  Verska nastava

  I II III IV 1 1 1 1 1 1 1 1

  NASTAVNI PREDMETIZA KOMBINOVANI PROGRAM

  Engleski jezikGlobalne perspektive i istraivanja IZBORNI KEMBRID PREDMETI (grupa Mathematics and Science)

  MatematikaICT (Informatika)

  IZBORNI KEMBRID PREDMETI (grupa Arts and Humanities)

  Istorija

  I I I I II IV

  1 1 1 1 1 1 1 1

  I I I I I I IV

  1 1 1 11 1 1 1

  I I I I I I IV

  1 1 1 11 1 1 1

  OBAVEZNI KEMBRID PREDMETI

 • PAKETINTERNATIONAL

  PAKETSTANDARDMENTOR

  KAKO IZGLEDA VANREDNO KOLOVANJE?Vanredno kolovanje u okviru ovog paketa podrazumeva mentorsku nastavu za Nacionalni i Kembrid program tokom cele kolske godine, kao i dodatne asove sa profesorima u dogovorenim terminima.

  Za svakog uenika, prema njegovim potrebama i obavezama, kreira se poseban plan rada kojim se deniu dinamika, rokovi, zahtevi i ciljevi koje bi trebalo da ostvari u toku kolske godine. Svaki uenik ima i svog linog mentora, koji mu pomae da ispuni obaveze prema dogovorenom planu.

  Uenicima su na raspolaganju platforma za uenje na daljinu, multimedijalni materijali, ueniki veb servis, kao i roditeljski veb servis sa pregledom linog kartona uenika i elektronskog dnevnika. Mogu da komuniciraju i konsultuju se sa profesorima kada god im odgovara, putem eta ili imejla, a postoje i posebni termini za konsultacije ili dopunske asove u dogovoru sa predmetnim profesorom.

  Savremena gimnazija na mnogo naina podrava svoje uenike i njihove roditelje. Jedan od tih naina jeste organizovanje vanredne nastave za sve uenike koji iz nekog razloga nisu u prilici da nastavu pohaaju redovno.

  Zato smo za sve uenike koji se aktivno bave sportom, muzikom, plesom, glumom ili iz drugih razloga ne mogu da prisustvuju redovnoj nastavi, a ele da steknu vredne kompetencije i diplome koje e im omoguiti da podjednako uspeno konkuriu i studiraju i na univerzitetima u Srbiji i u inostranstvu, osmislili jedinstveni paket vanrednog kolovanja po Kombinovanom programu PAKET STANDARD MENTOR.

  KOMBINOVANI PROGRAM Vanredno kolovanje

 • NACIONALNIPROGRAM

  Nacionalni program je osnovni program kolovanja u Savremenoj gimnaziji i predstavlja najbolji spoj

  tradicionalnog i savremenog.

  nastavnom planu i programu koji vai u Republici Srbiji, ali je

  dobili to savremenije obrazovanje.

 • PAKETBASIC

  PAKETBASICPLUS

  Savremena gimnazija radi prema nastavnom planu i programu koji je odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnolokog razvoja Republike Srbije za gimnaziju opteg tipa.

  Kako bismo svojim uenicima ponudili to savremenije obrazovanje i kvalitetnije znanje, zadrali smo i unapredili najbolje iz postojeeg sistema obrazovanja, kao to su fundamentalne tradicionalne vrednosti i negovanje maternjeg jezika, dok smo izostavili sve njegove zastarele i esto kritikovane odlike. Obrazovni proces je drugaiji i inovativan, nastavni materijali se neprestano unapreuju, koristimo najnovije tehnologije, a nai profesori se konstantno usavravaju.

  NACIONALNI PROGRAM Redovno kolovanje

 • NASTAVNI PREDMETIZA NACIONALNI PROGRAM OBAVEZNI PREDMETI

  IZBORNI PREDMETI

  Srpski jezik i knjievnostPrvi strani jezikDrugi strani jezikLatinski jezik

  SociologijaPsihologija

  Istorija

  BiologijaMatematikaFizikaHemija

  Likovna kultura

  I II III IV4 4 4 42 2 4 32 2 2 22 2 - -- - - 1- - - 2- 2 - -- - 2 32 2 2 22 2 2 -2 2 2 24 4 4 42 2 3 22 2 2 22 2 1 11 1 - -1 1 - -2 2 2 2

  Verska nastava

  I II III IV 1 1 1 1 1 1 1 1

 • Svim uenicima koji se aktivno bave sportom, muzikom, plesom, glumom ili su iz odreenih razloga spreeni da pohaaju redovnu nastavu, omogueno je da se u Savremenoj gimnaziji koluju vanredno po Nacionalnom programu i tako steknu jednako kvalitetno obrazovanje i zvanine diplome kao i njihovi vrnjaci koji se redovno koluju.

  Za njih je posebno kreiran PAKET BASIC MENTOR. U okviru ovog paketa uenici dobijaju poseban plan rada prilagoen njima, mentorsku, dodatnu i dopunsku nastavu, kao i pristup mnogobrojnim servisima Savremene gimnazije koji e im pomoi u uenju.

  PAKETBASIC

  MENTOR

  NACIONALNI PROGRAM Vanredno kolovanje

  KAKO IZGLEDA VANREDNO KOLOVANJE?

  Pedagozi, profesori i struni tim Savremene gimnazije e, u razgovoru sa uenikom i njegovim roditeljima, osmisliti poseban plan rada po Nacionalnom programu namenjen konkretno njemu i prilagoen njegovim potrebama i obavezama. Takoe, svaki uenik ima svog mentora koji ga vodi i pomae mu da savlada sve obaveze koje pred njega stavlja ovaj plan.

  Takoe, u okviru ovog paketa uenici e imati mentorsku nastavu za Nacionalni program tokom itave kolske godine i dodatne asove sa profesorima u dogovorenim terminima.

  Nemojte da vas zavara epitet vanredno kolovanje, jer se u Savremenoj gimnaziji ui ozbiljno i potuju se rokovi, a vanrednim uenicima obezbeeni su svi uslovi da steknu najkvalitetnije obrazovanje. U tom cilju, na raspolaganju su im platforma za uenje na daljinu, multimedijalni materijali, ueniki veb servis, kao i roditeljski veb servis sa pregledom linog kartona uenika i elektronskog dnevnika.

 • KEMBRID PROGRAMSavremena gimnazija je najsavremenija Kembrid gimnazija u Srbiji i ima poseban

  program kolovanja na engleskom jeziku, jedinstveni Kembrid program. Plan i

  Univerziteta u Kembridu i ispunjava najvie obrazovne standarde.

 • ICE DIPLOMANa kraju II godine Gimnazije i Kembrid IGSCE programa, uenici dobijaju meunarodnu diplomu International Certicate of Education (ICE) Univerziteta u Kembridu i prelaze na vii nivo, takozvani Advanced ili A-level. Da bi zasluili ovu prestinu diplomu neophodno je da sa zadovoljavajuom ocenom poloe svih sedam predmeta koje su pohaali. ICE diploma uenicima omoguava da nastave kolovanje na naprednom Kembrid A-level programu, bilo u Savremenoj gimnaziji, bilo u inostranstvu.

  AICE DIPLOMAPo zavretku naprednog A-levels programa, odnosno nakon IV razreda Savremene gimnazije, uenici mogu da steknu prestine Advanced International Certicate of Education (AICE) diplome. AICE diploma podrazumeva takozvani zlatni standard Kembrid kvalikacija i obuhvata sva znanja koja se stiu tokom ovog programa znanja iz jednog od paketa za koji se uenik opredelio u III i IV godini Gimnazije.

  PAKETINTERNATIONAL

  Osniva Savremene gimnazije, kompanija LINK group, je akreditovana Kembrid meunarodna kola. Zahvaljujui tome i inovativnom pristupu obrazovanju, Kembrid program Savremene gimnazije je najnapredniji obrazovni program na engleskom jeziku koji uenicima donosi savremene kompetence, svetski priznate diplome i visoku prohodnost ka univerzitetima u inostranstvu.

  Kembrid plan i program je strukturiran tako da uenici za 4 godine kolovanja mogu da zavre 2 nivoa: IGCSE i A-levels, i da steknu 2 internacionalne Kembrid diplome: ICE i AICE, koje e im otvoriti put do najuglednijih svetskih univerziteta i kompanija.

  KEMBRID PROGRAM Redovno kolovanje

 • KEMBRID IGCSE PROGRAM I i II razreda

  KEMBRID NAPREDNI A-LEVEL III i IV razreda

  INTERNATIONAL LINGUANapredni engleskiEngleska knjievnostStrani jezikGlobalne perspektive i istraivanjaINTERNATIONAL HUMANITIESEngleskiIstorija

  Globalne perspektive i istraivanjaINTERNATIONAL MATHSEngleskiNapredna matematikaJedna od nauka/ICTGlobalne perspektive i istraivanjaINTERNATIONAL SCIENCEEngleski

  Globalne perspektive i istraivanjaINTERNATIONAL BUSINESSEngleskiMatematikaBiznisGlobalne perspektive i istraivanjaINTERNATIONAL ICTEngleskiMatematikaICTGlobalne perspektive i istraivanja

  Engleski

  ili panskiMatematiku ili naprednu matematiku

  Jednu od usmerenih nauka: ICT ili biznisGlobalne perspektive

  ele da se bolje spreme za III i IV razred kao i za dalji nastavak kolovanja.

  kolovanje. Zbog toga je Kembrid A-level program paljivo kreiran tako da oni steknu to konkretnija znanja iz te oblasti i

  zavretku Gimnazije.

 • Uenici koji ele da se koluju na engleskom jeziku, kao i da steknu cenjene kvalikacije i priznate meunarodne diplome kako bi mogli da nastave kolovanje u inostranstvu, ali zbog razliitih obaveza ili zdravstvenih razloga ne mogu da prate redovnu nastavu, mogu vanredno da zavre Kembrid program.

  PAKET INTERNATIONAL MENTOR kreiran je upravo za njih. U okviru ovog programa uenici e stei ne samo sva potrebna znanja i vetine, ve e i usavriti svoje znanje engleskog do nivoa da mogu da studiraju bil