of 194 /194
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BOTOȘANI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/02/2017 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer LICEAL 1623 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN NICOLAE BĂLCESCU LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" FLAMINZI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 11/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Da LICEAL 2438 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL TRUŞEŞTI LICEUL "DEMOSTENE BOTEZ" TRUŞEŞTI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1877 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL COŢUŞCA LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 7/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1876 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL COŢUŞCA LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 6/0 REZERVAT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu LICEAL 2439 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL TRUŞEŞTI LICEUL "DEMOSTENE BOTEZ" TRUŞEŞTI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu Pagina 1 / 194

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: … POSTURI_22_02...compozitiei si portofoliu de specialitate 3.nu 4. nu 5. nu 6. nu 7. nu 9. nu 8. nu 9. nu 3. nu 4. nu 5. nu 6. da 7. nu 8

 • Author
  doduong

 • View
  222

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: … POSTURI_22_02...compozitiei si portofoliu de specialitate...

 • INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI: BOTOANI

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/02/2017

  Probpractic

  CodPost

  Numroretrunchicomun /opionale

  Localitate

  DetaliiNivel denvmnt

  Unitatea denvmnt

  Disciplin

  [Mediu][Unitatea de nv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevztori

  1. completProbintensiv /bilingv

  Prob oralela lb. depredare1

  Prob oralela lb. depredare2

  Avize i atestate:

  1. de culte

  2. de alternativ

  3. al unit. de nv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. special

  7. HIV[Alte uniti]

  8. al unit. denv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conine ore solic. la ntreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. trans. cons. ntre unit.

  7. pt.repart. n ed. public de trans.

  8. cond. spec. de transfer

  LICEAL16232.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  NICOLAEBLCESCU

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE BALCESCU"

  FLAMINZI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL24382.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TRUETI

  LICEUL "DEMOSTENEBOTEZ" TRUETI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18772.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  COUCA

  LICEUL TEHNOLOGICCOUCA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18762.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  COUCA

  LICEUL TEHNOLOGICCOUCA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL24392.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TRUETI

  LICEUL "DEMOSTENEBOTEZ" TRUETI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 1 / 194

 • LICEAL18752.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  COUCA

  LICEUL TEHNOLOGICCOUCA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PROFESIONAL1348

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA PROFESIONALADE COOPERATIE

  BOTOSANI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24412.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TRUETI

  LICEUL "DEMOSTENEBOTEZ" TRUETI

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL25752.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VORONA

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN CEL MARE SI

  SFANT" VORONA 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL23242.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ENDRICENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"AL.VLAHUTA"SENDRICENI 2. Nu

  ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15652.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SVENI

  LICEUL TEORETIC "DR.MIHAI CIUCA" SAVENI

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24402.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TRUETI

  LICEUL "DEMOSTENEBOTEZ" TRUETI

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23232.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ENDRICENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"AL.VLAHUTA"SENDRICENI 2. Nu

  ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23252.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ENDRICENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"AL.VLAHUTA"SENDRICENI 2. Nu

  ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 2 / 194

 • PROFESIONAL1346

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA PROFESIONALADE COOPERATIE

  BOTOSANI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PROFESIONAL1347

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA PROFESIONALADE COOPERATIE

  BOTOSANI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15662.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SVENI

  LICEUL TEORETIC "DR.MIHAI CIUCA" SAVENI

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PROFESIONAL1345

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA PROFESIONALADE COOPERATIE

  BOTOSANI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12312.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI

  2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  ORCHESTRAL/

  INSTRUMENTAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL DEARTA2604

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI

  2. NuARHITECTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12322.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI

  2. NuARMONIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIITEORETICE(TEORIE -

  SOLFEGIU -DICTEU;

  ARMONIE;ISTORIA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12502.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI

  2. NuARTA VOCALA -INITIERE VOCALA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL21122.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  MILEANCA

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MILEANCA

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 3 / 194

 • GIMNAZIAL20002.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  HUDETI

  SCOALA GIMNAZIALA NR1 HUDESTI

  2. NuBIOLOGIE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25952.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  BRETI

  COALA GIMNAZIAL"GHEORGHE COMAN

  BRETI 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  PROFESIONAL2541

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VLSINETI

  SCOALAPROFESIONALA"GHEORGHE BURAC" VLASINESTI 2. NuBIOLOGIE

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PROFESIONAL2288

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  SMRDAN

  SCOALA PROFESIONALA"SFANTUL AP.ANDREI"

  SMIRDAN 2. NuBIOLOGIE17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL25872.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL PEDAGOGIC"NICOLAE IORGA"

  BOTOSANI 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20752.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  LEORDA

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEORDA

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17332.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  BROSCUI

  COALA GIMNAZIAL"DIMITRIE POMPEIU"

  BROSCUI 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17122.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ADENI

  COALA GIMNAZIALNR.1 ADENI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17812.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  COULA

  COALA GIMNAZIAL"NICOLAE CLINESCU

  COULA 2. NuBIOLOGIE11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 4 / 194

 • LICEAL18532.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  COUCA

  LICEUL TEHNOLOGICCOUCA

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19562.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CONCETI

  COALA GIMNAZIALNR.1 CONCETI

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL19442.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DRGUENI

  SCOALA GIMNAZIALA"ARISTOTEL CRISMARU

  DRAGUSENI 2. NuBIOLOGIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10902.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"

  BOTOSANI 2. NuBIOLOGIE2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL23792.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TODIRENI

  LICEUL TEHNOLOGICTODIRENI

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PROFESIONAL1577

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "SFANTUL

  STELIAN" BOTOSANI 2. NuBIOLOGIE10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19262.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DUMENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR1 DUMENI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL24712.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VLDENI-DEAL

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 VLADENI-DEAL

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL24232.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TRUETI

  LICEUL "DEMOSTENEBOTEZ" TRUETI

  2. NuBIOLOGIE

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 5 / 194

 • GIMNAZIAL24492.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  UNENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 UNTENI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18212.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CRISTETI

  COALA GIMNAZIAL NR1 CRISTETI

  2. NuBIOLOGIE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL18332.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CLRAI

  COALA GIMNAZIAL NR1 CLRAI

  2. NuBIOLOGIE

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23062.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ENDRICENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"AL.VLAHUTA"SENDRICENI 2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20102.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  HLIPICENI

  SCOALA GIMNAZIALA"DAN IORDACHESCU

  HLIPICENI 2. NuBIOLOGIE14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17542.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CORNI

  COALA GIMNAZIAL"OCTAV BNCIL" CORNI

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17982.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CRISTINETI

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MURARIU

  CRISTINESTI 2. NuBIOLOGIE14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA

  Limba romn

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15922.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  FLAMNZI

  SCOALA GIMNAZIALA"ION BOJOI" FLAMINZI

  2. NuBIOLOGIE

  11/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11242.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  Limbafrancez

  URBAN

  BOTOANI

  COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 6 / 194

 • LICEAL13022.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL "DIMITRIENEGREANU" BOTOSANI

  2. NuBIOLOGIE

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14242.Nu

  1. ORTODOX

  Limba romn

  URBAN

  DOROHOI

  SEMINARUL TEOLOGICLICEAL ORTODOX"SF.IOAN IACOB"

  DOROHOI2. Nu

  BIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15252.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BUCECEA

  LICEUL TEHNOLOGICBUCECEA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PROFESIONAL1331

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA PROFESIONALADE COOPERATIE

  BOTOSANI 2. NuBIOLOGIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15602.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SVENI

  LICEUL TEORETIC "DR.MIHAI CIUCA" SAVENI

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14802.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  DOROHOI

  COALA GIMNAZIALCORNERSTONE - FILIALA

  ASOCIAIEI HOPE FORTHE CHILDREN

  INTERNATIONALDOROHOI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14412.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  DOROHOI

  LICEUL "REGINA MARIA"DOROHOI

  2. NuBIOLOGIE

  18/0

  REZERVATpana la datade

  05.03.2018

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL21312.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  MIHLENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MIHALASENI

  2. NuBIOLOGIE

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22452.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  RIPICENI

  COALA GIMNAZIALNR.1 RIPICENI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 7 / 194

 • GIMNAZIAL20622.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  LUNCA

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LUNCA

  2. NuBIOLOGIE

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22552.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ROMNETI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ROMANESTI

  2. NuBIOLOGIE

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19852.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  GORBNETI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 GORBANESTI

  2. NuBIOLOGIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL24972.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VCULETI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 VACULESTI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25062.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VIIOARA

  COALA GIMNAZIAL"DIMITRIE BRANDZA"

  VIIOARA 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22172.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  RUENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAUSENI

  2. NuBIOLOGIE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22092.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  RDUI-PRUT

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 RADAUTI-PRUT

  2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22372.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ROMA

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ROMA

  2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PROFESIONAL1576

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "SFANTUL

  STELIAN" BOTOSANI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 8 / 194

 • PROFESIONAL1332

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA PROFESIONALADE COOPERATIE

  BOTOSANI 2. NuCHIMIE11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15272.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BUCECEA

  LICEUL TEHNOLOGICBUCECEA

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL16632.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  AVRMENI

  COALA GIMNAZIALNR.1 AVRMENI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL13712.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  DOROHOI

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"

  DOROHOI 2. NuCHIMIE8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL15032.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  DARABANI

  LICEUL "DIMITRIECANTEMIR" DARABANI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15262.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BUCECEA

  LICEUL TEHNOLOGICBUCECEA

  2. NuCHIMIE

  10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12642.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRU RARE

  BOTOSANI 2. NuCHIMIE9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL21532.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  PLOPENIIMARI

  LICEUL TEHNOLOGICPLOPENII MARI

  2. NuCHIMIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22462.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  RIPICENI

  COALA GIMNAZIALNR.1 RIPICENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 9 / 194

 • LICEAL23072.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ENDRICENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"AL.VLAHUTA"SENDRICENI 2. NuCHIMIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23802.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TODIRENI

  LICEUL TEHNOLOGICTODIRENI

  2. NuCHIMIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20282.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  HAVRNA

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN CERNAT HAVIRNA

  2. NuCHIMIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24242.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TRUETI

  LICEUL "DEMOSTENEBOTEZ" TRUETI

  2. NuCHIMIE

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL21892.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  POMRLA

  LICEUL TEORETIC"ANASTASIE BASOTA"

  POMIRLA 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22102.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  RDUI-PRUT

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 RADAUTI-PRUT

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18882.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DOROBANI

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI

  CONSTANTINEANU"DOROBANTI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PROFESIONAL2289

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  SMRDAN

  SCOALA PROFESIONALA"SFANTUL AP.ANDREI"

  SMIRDAN 2. NuCHIMIE14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL26102.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DUMENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR1 DUMENI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 10 / 194

 • GIMNAZIAL20202.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  HNETI

  SCOALA GIMNAZIALA"TEOFIL VALCU" HANESTI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19572.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CONCETI

  COALA GIMNAZIALNR.1 CONCETI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17132.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ADENI

  COALA GIMNAZIALNR.1 ADENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18542.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  COUCA

  LICEUL TEHNOLOGICCOUCA

  2. NuCHIMIE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL13032.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL "DIMITRIENEGREANU" BOTOSANI

  2. NuCHIMIE

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL19112.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DOBRCENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DOBIRCENI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10912.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"

  BOTOSANI 2. NuCHIMIE10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL11432.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  COLEGIUL ECONOMIC"OCTAV ONICESCU"

  BOTOSANI 2. NuCHIMIE3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL24122.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TUDORA

  COALA GIMNAZIAL"TIBERIU CRUDU"

  TUDORA 2. NuCHIMIE14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 11 / 194

 • GIMNAZIAL25072.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VIIOARA

  COALA GIMNAZIAL"DIMITRIE BRANDZA"

  VIIOARA 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22562.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ROMNETI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ROMANESTI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18342.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CLRAI

  COALA GIMNAZIAL NR1 CLRAI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL11252.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN" BOTOSANI

  2. NuCHIMIE

  14/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL14232.Nu

  1. ORTODOX

  Limba romn

  URBAN

  DOROHOI

  SEMINARUL TEOLOGICLICEAL ORTODOX"SF.IOAN IACOB"

  DOROHOI2. Nu

  CHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19862.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  GORBNETI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 GORBANESTI

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19872.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  GORBNETI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 GORBANESTI

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22762.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  STUCENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 STAUCENI

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL18962.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DUMBRVIA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL SADOVEANU"

  DUMBRAVITA 2. NuCHIMIE - FIZICA8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 12 / 194

 • GIMNAZIAL20112.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  HLIPICENI

  SCOALA GIMNAZIALA"DAN IORDACHESCU

  HLIPICENI 2. NuCHIMIE - FIZICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18972.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DUMBRVIA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL SADOVEANU"

  DUMBRAVITA 2. NuCHIMIE - FIZICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25302.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VORNICENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VORNICENI

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL25662.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VORONA

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN CEL MARE SI

  SFANT" VORONA 2. NuCHIMIE - FIZICA18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL16842.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ALBETI

  COALA GIMNAZIAL NR1 ALBETI

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  POSTLICEAL13612.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALAPOSTLICEALA"PROF.

  DR.DOC. ENESCULONGINUS" BOTOSANI

  2. NuCOMUNICARE

  PROFESIONALA INLIMBA MODERNA

  (ENGLEZA) 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL12792.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ELIE RADU" BOTOSANI

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL12802.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ELIE RADU" BOTOSANI

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23262.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ENDRICENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"AL.VLAHUTA"SENDRICENI 2. Nu

  CONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 13 / 194

 • PROFESIONAL1471

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  DOROHOI

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "ION PILLAT

  DOROHOI 2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL12812.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ELIE RADU" BOTOSANI

  2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  12342.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI

  2. NuCOREPETITIE

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL DEARTA1230

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI

  2. NuCROCHIURI

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10922.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"

  BOTOSANI 2. NuCULTURA CIVICA9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10142.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA GIMNAZIALA"SFANTUL NICOLAE"

  BOTOSANI 2. NuCULTURA CIVICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19272.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DUMENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR1 DUMENI

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21002.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  MITOC

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 MITOC

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11082.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA GIMNAZIALA"SFANTA MARIA

  BOTOSANI 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 14 / 194

 • GIMNAZIAL19882.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  GORBNETI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 GORBANESTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15042.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  DARABANI

  LICEUL "DIMITRIECANTEMIR" DARABANI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11152.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA GIMNAZIALA NR17 BOTOSANI

  2. NuCULTURA CIVICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10342.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA GIMNAZIALA"GRIGORE ANTIPA"

  BOTOSANI 2. NuCULTURA CIVICA8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21262.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  MIHILENI

  SCOALA GIMNAZIALA"ION PAUN PINCIO

  MIHAILENI 2. NuCULTURA CIVICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25312.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VORNICENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VORNICENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20122.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  HLIPICENI

  SCOALA GIMNAZIALA"DAN IORDACHESCU

  HLIPICENI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21752.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  PRJENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PRAJENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22182.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  RUENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAUSENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 15 / 194

 • GIMNAZIAL25082.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VIIOARA

  COALA GIMNAZIAL"DIMITRIE BRANDZA"

  VIIOARA 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25182.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VRFUCMPULUI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VIRFU CIMPULUI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22772.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  STUCENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 STAUCENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17022.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TUDORVLADIMIRE

  SCU

  COALA GIMNAZIALNR.2 TUDOR

  VLADIMIRESCU - ALBETI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17612.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CORLTENI

  COALA GIMNAZIALNR.1 CORLTENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17822.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  COULA

  COALA GIMNAZIAL"NICOLAE CLINESCU

  COULA 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17992.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CRISTINETI

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MURARIU

  CRISTINESTI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16022.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  NICOLAEBLCESCU

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE BALCESCU"

  FLAMINZI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL17482.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  COPLU

  COALA GIMNAZIALNR.1 COPLU

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 16 / 194

 • GIMNAZIAL17552.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CORNI

  COALA GIMNAZIAL"OCTAV BNCIL" CORNI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18222.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CRISTETI

  COALA GIMNAZIAL NR1 CRISTETI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL19592.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CONCETI

  COALA GIMNAZIALNR.1 CONCETI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL11872.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL PEDAGOGIC"NICOLAE IORGA"

  BOTOSANI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19012.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DIMCHENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DIMACHENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL23522.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TIUBIENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 STIUBIENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL23602.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  SULIA

  SCOALA GIMNAZIALA NR1 SULITA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25422.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VLSINETI

  SCOALAPROFESIONALA"GHEORGHE BURAC" VLASINESTI 2. Nu

  CULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL24602.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  UNGURENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 UNGURENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 17 / 194

 • GIMNAZIAL24252.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TRUETI

  LICEUL "DEMOSTENEBOTEZ" TRUETI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL23692.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  SANTAMARE

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SANTA MARE

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22572.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ROMNETI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ROMANESTI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL24722.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VLDENI-DEAL

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 VLADENI-DEAL

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL21992.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  PLTINI

  SCOALA GIMNAZIALA"EPISCOP DOCTOR

  PARTENIE CIOPRONPALTINIS

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL19732.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DNGENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR1 DINGENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19122.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DOBRCENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DOBIRCENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20632.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  LUNCA

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LUNCA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21322.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  MIHLENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MIHALASENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 18 / 194

 • GIMNAZIAL20292.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  HAVRNA

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN CERNAT HAVIRNA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12142.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12552.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV BOTOSANI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16362.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  TEFNETI

  LICEUL"STEFAN D.LUCHIAN STEFANESTI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14812.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  DOROHOI

  COALA GIMNAZIALCORNERSTONE - FILIALA

  ASOCIAIEI HOPE FORTHE CHILDREN

  INTERNATIONALDOROHOI

  2. NuCULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17382.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CNDETI

  COALA GIMNAZIAL NR1 CNDETI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18352.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CLRAI

  COALA GIMNAZIAL NR1 CLRAI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21542.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  PLOPENIIMARI

  LICEUL TEHNOLOGICPLOPENII MARI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16622.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  AVRMENI

  COALA GIMNAZIALNR.1 AVRMENI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 19 / 194

 • LICEAL18552.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  COUCA

  LICEUL TEHNOLOGICCOUCA

  2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14252.Nu

  1. ORTODOX

  Limba romn

  URBAN

  DOROHOI

  SEMINARUL TEOLOGICLICEAL ORTODOX"SF.IOAN IACOB"

  DOROHOI2. Nu

  DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL12052.Nu

  1. ORTODOX

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SEMINARUL TEOLOGICLICEAL ORTODOX"SF.GHEORGHE"

  BOTOSANI2. Nu

  DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL16532.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  TEFNETI

  LICEUL"STEFAN D.LUCHIAN STEFANESTI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23272.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ENDRICENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"AL.VLAHUTA"SENDRICENI 2. Nu

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14552.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  DOROHOI

  LICEUL "REGINA MARIA"DOROHOI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 9/0

  VACANTdaca serealizeazaplanul de

  scolarizare

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL16542.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  TEFNETI

  LICEUL"STEFAN D.LUCHIAN STEFANESTI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL11522.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  COLEGIUL ECONOMIC"OCTAV ONICESCU"

  BOTOSANI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL23982.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TODIRENI

  LICEUL TEHNOLOGICTODIRENI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 20 / 194

 • LICEAL14572.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  DOROHOI

  LICEUL "REGINA MARIA"DOROHOI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA9/0

  VACANTdaca serealizeazaplanul de

  scolarizare

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL14562.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  DOROHOI

  LICEUL "REGINA MARIA"DOROHOI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA18/0

  REZERVATpana la datade

  19.02.2018

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL16032.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  NICOLAEBLCESCU

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE BALCESCU"

  FLAMINZI 2. NuECONOMIE APLICATA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL14422.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  DOROHOI

  LICEUL "REGINA MARIA"DOROHOI

  2. NuECONOMIE APLICATA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL15052.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  DARABANI

  LICEUL "DIMITRIECANTEMIR" DARABANI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14262.Nu

  1. ORTODOX

  Limba romn

  URBAN

  DOROHOI

  SEMINARUL TEOLOGICLICEAL ORTODOX"SF.IOAN IACOB"

  DOROHOI2. NuECONOMIE; EDUCATIE

  ANTREPRENORIALA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL12152.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL21902.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  POMRLA

  LICEUL TEORETIC"ANASTASIE BASOTA"

  POMIRLA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL16042.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  NICOLAEBLCESCU

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE BALCESCU"

  FLAMINZI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 21 / 194

 • LICEAL11362.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  COLEGIUL NATIONAL"MIHAI EMINESCU"

  BOTOSANI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PROFESIONAL1333

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA PROFESIONALADE COOPERATIE

  BOTOSANI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL11742.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL TEORETIC"GRIGORE ANTIPA"

  BOTOSANI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23812.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TODIRENI

  LICEUL TEHNOLOGICTODIRENI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23082.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ENDRICENI

  LICEUL TEHNOLOGIC"AL.VLAHUTA"SENDRICENI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -

  ECONOMIE APLICATA 14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL18562.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  COUCA

  LICEUL TEHNOLOGICCOUCA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL21552.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  PLOPENIIMARI

  LICEUL TEHNOLOGICPLOPENII MARI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL13042.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL "DIMITRIENEGREANU" BOTOSANI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 8/0

  VACANTdaca serealizeazaplanul de

  scolarizare

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24262.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TRUETI

  LICEUL "DEMOSTENEBOTEZ" TRUETI

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 13/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  Pagina 22 / 194

 • LICEAL11572.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  COLEGIUL TEHNIC"GHEORGHE ASACHI"

  BOTOSANI 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  PROFESIONAL2290

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  SMRDAN

  SCOALA PROFESIONALA"SFANTUL AP.ANDREI"

  SMIRDAN 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL23612.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  SULIA

  SCOALA GIMNAZIALA NR1 SULITA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL25672.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VORONA

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN CEL MARE SI

  SFANT" VORONA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL15932.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  FLAMNZI

  SCOALA GIMNAZIALA"ION BOJOI" FLAMINZI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL16072.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  NICOLAEBLCESCU

  LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE BALCESCU"

  FLAMINZI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  LICEAL16382.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  TEFNETI

  LICEUL"STEFAN D.LUCHIAN STEFANESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL12062.Nu

  1. ORTODOX

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SEMINARUL TEOLOGICLICEAL ORTODOX"SF.GHEORGHE"

  BOTOSANI2. NuEDUCATIE FIZICA SI

  SPORT8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL12162.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL DE ARTA "STEFANLUCHIAN" BOTOSANI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 23 / 194

 • LICEAL26222.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  POMRLA

  LICEUL TEORETIC"ANASTASIE BASOTA"

  POMIRLA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTpost pentrustabilireaobligatiei de

  predaredirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL20012.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  HUDETI

  SCOALA GIMNAZIALA NR1 HUDESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19342.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DURNETI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 DURNESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19452.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DRGUENI

  SCOALA GIMNAZIALA"ARISTOTEL CRISMARU

  DRAGUSENI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20832.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  MANOLEASA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 MANOLEASA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23822.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TODIRENI

  LICEUL TEHNOLOGICTODIRENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL25682.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VORONA

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN CEL MARE SI

  SFANT" VORONA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL24622.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  UNGURENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 UNGURENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL24732.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VLDENI-DEAL

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 VLADENI-DEAL

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 24 / 194

 • GIMNAZIAL16642.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  AVRMENI

  COALA GIMNAZIALNR.1 AVRMENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19892.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  GORBNETI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 GORBANESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19912.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  GORBNETI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 GORBANESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PROFESIONAL1580

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "SFANTUL

  STELIAN" BOTOSANI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16862.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ALBETI

  COALA GIMNAZIAL NR1 ALBETI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17252.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  BLUENI

  COALA GIMNAZIAL NR1 BLUENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17492.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  COPLU

  COALA GIMNAZIALNR.1 COPLU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL26112.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TRUETI

  LICEUL "DEMOSTENEBOTEZ" TRUETI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL18002.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CRISTINETI

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MURARIU

  CRISTINESTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 25 / 194

 • GIMNAZIAL16852.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ALBETI

  COALA GIMNAZIAL NR1 ALBETI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17832.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  COULA

  COALA GIMNAZIAL"NICOLAE CLINESCU

  COULA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17342.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  BROSCUI

  COALA GIMNAZIAL"DIMITRIE POMPEIU"

  BROSCUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17562.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CORNI

  COALA GIMNAZIAL"OCTAV BNCIL" CORNI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18232.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  CRISTETI

  COALA GIMNAZIAL NR1 CRISTETI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL10152.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA GIMNAZIALA"SFANTUL NICOLAE"

  BOTOSANI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  LICEAL18582.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  COUCA

  LICEUL TEHNOLOGICCOUCA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL17142.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ADENI

  COALA GIMNAZIALNR.1 ADENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17242.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  BLUENI

  COALA GIMNAZIAL NR1 BLUENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 26 / 194

 • GIMNAZIAL24982.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VCULETI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1 VACULESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL21912.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  POMRLA

  LICEUL TEORETIC"ANASTASIE BASOTA"

  POMIRLA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Nu 8. Nu

  GIMNAZIAL22192.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  RUENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAUSENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25192.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VRFUCMPULUI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VIRFU CIMPULUI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21332.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  MIHLENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MIHALASENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22782.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  STUCENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 STAUCENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL18982.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  DUMBRVIA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL SADOVEANU"

  DUMBRAVITA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PROFESIONAL1335

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BOTOANI

  SCOALA PROFESIONALADE COOPERATIE

  BOTOSANI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14942.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  DARABANI

  SCOALA GIMNAZIALA"LEON DANAILA"

  DARABANI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  Pagina 27 / 194

 • LICEAL15282.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  BUCECEA

  LICEUL TEHNOLOGICBUCECEA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Da

  7. Nu 8. Da

  GIMNAZIAL24872.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  VLDENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VLADENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22472.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  RIPICENI

  COALA GIMNAZIALNR.1 RIPICENI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT