INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA - .INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA CENTRALNE OGRZEWANIE – którego

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA - .INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA CENTRALNE OGRZEWANIE –...

 • INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

  CENTRALNE OGRZEWANIE ktrego zadaniem jest ogrzewanie pomieszczenia znajdujcego si w pewnej odlegoci od rda ciepa oraz w ktrym istnieje moliwo wyranego wyodrbnienia podstawowych elementw. Dostarczenie ciepa do elementw grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomoc gorcej wody

  Zadaniem sieci przewodw z jej wyposaeniem jest zapewnienie poczenia midzy rdem ciepa a grzejnikiem.

  Ma za zadanie przekaza energi cieplndostarczon przez czynnik grzejny do ogrzewanej przestrzeni.

  Urzdzenie, w ktrym na skutek spalania paliwjest wyzwalana energia cieplna dostarczana za

  porednictwem czynnika grzejnego sieciprzewodw do grzejnikw. Czynnik grzejny, ktrym jest zawsze pyn, kry w obiegu zamknitym midzy rdem ciepa a grzejnikiem.

 • Rodzaje urzdze grzewczych

  - Wodne

  - Elektryczne

  - Powietrzne

  - Kominki

  - Inne

 • 1. KOCIO 2. GRZEJNIKI 3. NACZYNIE WYBIRCZE

  Zasada dziaania tradycyjnego ogrzewania grawitacyjnego

  Podstawowe schematy instalacji ogrzewania centralnego

  Ogrzewanie wodne grawitacyjne z rozdziaem dolnymOgrzewanie wodne grawitacyjne z rozdziaem grnymOgrzewanie etaoweOgrzewanie jednorurowe w ukadzie poziomymOgrzewanie rozdzielaczowe

 • Z rozdziaem dolnym

  Z rozdziaem grnym

 • z rozdziaem etaowym dwururowe

  etaowe w ukadzie jednorurowym

 • w ukadzie rozdzielaczowym

 • w ukadzie trjnikowym

 • INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. RZUT PIWNIC

  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. RZUT PARTERU

 • PROJEKT CENTRALNEGO OGRZEWANIA. ROZWINICIE INSTALACJI

  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM

 • Grzejniki Grzejniki eberkoweeberkowe

  Grzejniki Grzejniki azienkoweazienkowe

 • Z profili aluminiowych

  Grzejniki ozdobneGrzejniki ozdobne

  Grzejniki niekonwencjonalneGrzejniki niekonwencjonalne

  Regulacja indywidualna

 • Regulacja centralna

  SCHEMAT KOTOWNI

 • Instalacja grzewcza - ukad otwarty

 • Instalacja grzewcza - ukad otwarty

  Zabezpieczenie instalacji w systemie zamknitym

  pompy obiegowe

  zawr odcinajcy i zwrotne

  naczynie wzbiorcze i przeponowe

  sterowniki i wskaniki termometry, manometry

 • Instalacja grzewcza - ukad zamknityZAWORY BEZPIECZESTWA

  Koty na paliwo stae

 • PROJEKT

 • Proces projektowania

  1. Ustalenie zapotrzebowania na ciepo do ogrzewania wedug zasad fizyki budowli, na podstawie norm:

  PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewntrzne

  PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszcze w budynkach

  PN-94/B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepo pomieszcze o kubaturze do 600 m3

  PN EN 12831 - metoda obliczania projektowego obcienia cieplnego

  1. Wyznaczenie zapotrzebowania na ciepo w sposb uproszczony:

  Wzr normowy uwzgldnia kompleksowy bilans cieplny pomieszcze

 • 1. Wyznaczenie zapotrzebowania na ciepo w sposb uproszczony:

  Q0 = (a * L) + (b * F0 ) + (c * Fp ) [kW]

  gdzie:L - dugo cian zewntrznych w ma = 0.02 dla bud. speniajcych wymagania cieplne czyli U < 0.3 W/m2*KF0 - powierzchnia otworw w m2

  b = 0.04c = 0,06; 0,04; 0,1 zalenie od usytuowania wysokociowego pomieszczenia