INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYAMENT PROFESSIONAL

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYAMENT PROFESSIONAL. 1.300 alumnes 54 grups 130 professors Edat mitjana alumnes 20,33 anys CFM i Batxillerat – Horari matí (8:00–14:30) CFS – Horari Tarda (15:00-21:30). Què és la formació professional ?. Només matèries de l’especialitat - PowerPoint PPT Presentation

Text of INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYAMENT PROFESSIONAL

 • 1.300 alumnes54 grups130 professorsEdat mitjana alumnes 20,33 anysCFM i Batxillerat Horari mat (8:0014:30)CFS Horari Tarda (15:00-21:30)

  INSTITUT SUPERIOR DENSENYAMENT PROFESSIONAL

 • Noms matries de lespecialitat Tots els cicles sn d1 o 2 anysPrctiques obligatries en empreses de lespecialitatPer accedir als CFMESO o prova daccsPer accedir als CFSBatxillerat o prova daccs

  Qu s la formaci professional ?

 • ndexAdministraciComer i mrquetingEdificaci i obra civilElectricitat i electrnicaInformticaManteniment de vehicles autopropulsatsManteniment i serveis a la producciQumicaSanitatServeis socioculturals i a la comunitatQu s la formaci professional ?

  Sortides acadmiques i professionals

  Accs a estudis universitaris

  Accs a altres cicles formatius

  Informaci generalNDEXSEGENT

 • CFM Gesti Administrativa1 any 1.300 hores ( 310 hores de prctiques en empreses)Per treballar en gestories, oficines dempreses, auxiliar administratiu,etcCFS Administraci i Finances2 anys 2.000 hores ( 350 hores de prctiques en empreses)Administraci i gesti de personalOperacions economicofinanceres i de la informaciAssessorament a clients o usuaris

  AdministraciSEGENTNDEX

 • CFM Comer1 any 1.400 hores (410 hores de prctiques en empreses)Administraci i gesti d'un petit establiment comercial. CFS Comer internacional2 anys 2.000 hores (350 hores de prctiques en empreses)Realitzaci de les operacions de compra-venda de mercaderies a nivell internacional. Comer i mrquetingSEGENTNDEX

 • CFS Desenvolupament i aplicaci de projectes de construcci2 anys 2.000 hores (350 hores de prctiques en empreses)Desenvolupament de projectes i representaci dels plnols de construcci.

  Edificaci i obra civilSEGENTNDEX

 • CFM Equips electrnics de consum2 anys 2.000 hores (350 hores de prctiques en empreses)Installaci, reparaci i manteniment d'equips electrnics de so, TV, vdeo i equips informtics.CFM Installacions elctriques i automtiques2 anys 2.000 hores (350 hores de prctiques en empreses)Muntar i mantenir equips i installacions de baixa tensi en edificis i indstries.Carnet dinstallador IBTBCFS Desenvolupament de productes electrnics2 anys 2.000 hores (350 hores de prctiques en empreses)Disseny, realitzaci i manteniment dequips delectrnica industrial en aplicacions de qualsevol entorn.

  Electricitat i electrnicaSEGENTNDEX

 • CFM Sistemes microinformtics i xarxes2 anys 2.000 hores (310 hores de prctiques en empreses)Installar i mantenir aplicacions ofimtiques i equips i sistemes informtics CFS Desenvolupament daplicacions informtiques2 anys 2.000 hores (350 hores de prctiques en empreses)Elaboraci i adaptaci de programes en llenguatges de programaci estructurats i disseny d'aplicacions informtiques de gesti.CFS Administraci de sistemes informtics2 anys 2.000 hores (350 hores de prctiques en empreses)Implantaci i administraci de sistemes informtics en xarxes locals, i connexi del sistema a xarxes extenses. InformticaSEGENTNDEX

 • CFM Electromecnica de vehicles2 anys 2.000 hores (410 hores de prctiques en empreses)Manteniment de motors dexplosi, sistemes elctrics, frens, transmissi, direcci, etc.

  CFS Automoci2 anys 2.000 hores (410 hores de prctiques en empreses)Organitzaci i planificaci dels processos de reparaci d'avaries en lrea electromecnica, carrosseria de vehicles a motor

  Manteniment de vehicles autopropulsatsSEGENTNDEX

 • CFM Manteniment electromecnic2 anys 2.000 hores (350 hores de prctiques en empreses)Muntatge, reparaci i manteniment de la maquinria i de l'equip electromecnic.

  CFS Manteniment industrial2 anys 2.000 hores (350 hores de prctiques en empreses)Coordinar i supervisar lexecuci dels processos de manteniment i per dur a terme la installaci en planta de la maquinria i lequip industrial. CFS Prevenci de riscos professionals2 anys 2.000 hores (390 hores de prctiques en empreses)Avaluar i controlar els riscos derivats de les condicions de seguretat,en l'ambient i la crrega de treball

  Manteniment i serveis a la producciSEGENTNDEX

 • CFM Operacions de pasta i paper1 any 1.400 hores (440 hores de prctiques en empreses)Conducci d'equips de fabricaci de pastes papereres i transformaci i manipulaci de papers i cartrons.Treball en Laboratori.CFS Indstria de pasta i paper1 any 1.400 hores (440 hores de prctiques en empreses)Organitzaci, coordinaci i control de la fabricaci de pastes, papers, cartrons i treball en laboratori analtic CFS Laboratori dAnlisi i control de Qualitat2 anys 2.000 hores (410 hores de prctiques en empreses)Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori i realitzar assajos fsics, qumics i d'identificaci i mesura

  QumicaSEGENTNDEX

 • CFM Cures auxiliars dinfermeria1 any 1.400 hores (410 hores de prctiques en empreses)Aplicaci de les cures auxiliars d'infermeria al pacient i tenir cura de les condicions sanitries de l'entorn i del material sanitari. CFM Farmcia i parafarmcia2 any 2.000 hores (310 hores de prctiques en empreses)Dispensaci de medicaments i productes de parafarmcia, informaci als clients sobre la seva utilitzaci, elaboraci de preparats medicamentosos, diettics i cosmtics.CFS Diettica2 anys 2.000 hores (410 hores de prctiques en empreses)Elaboraci i supervisi de dietes adaptades a persones i collectius, control i supervisi de la composici qualitativa dels aliments. SanitatSEGENTNDEX

 • CFM Atenci Sociosanitria2 anys 2.000 hores (420 hores de prctiques en empreses)Responsable de planta en institucions residencials. Cuidador de persones grans, persones amb discapacitat fsica, psquica o sensorial en les diferents institucions. Tcnic/a datenci domiciliriaCFS Integraci social2 anys 1.700 hores (420 hores de prctiques en empreses)Programaci, organitzaci i avaluaci de les intervencions d'integraci social i supervisi de les activitats d'inserci ocupacional. CFS Educaci Infantil2 anys 2.000 hores (400 hores de prctiques en les empreses)Educaci Infantil en llars dinfants. Animador infantil en colnies destiu, tallers, ludoteques.Serveis socioculturals i a la comunitatSEGENTNDEX

 • AcadmiquesGrau mitj:SortidesSEGENTCurs de preparaci i prova daccs

  Grau superiorProfessionalsGrau mitj:Treball com a Tcnic AuxiliarGrau superior:Treball com a Tcnic SuperiorGrau superior:Altre cicle

  UniversitatNDEX

 • Els titulats de formaci professional d'un cicle de grau superior, tenen accs als estudis universitris de 1r cicle segons la branca i especialitat que hagin cursat (arquitectura tcnica, mestre, diplomatura i enginyeria tcnica), on tenen reservades fins a un 25% de les places ofertades. Tamb s pot accedir a algunes llicenciatures (estudis de 1r i 2n cicle) amb una reserva de fins el 10% de places.Reconeixements universitarisLes universitats catalanes validaran com a assignatures ja cursades els crdits que shagin determinat en els diferents acords de reconeixement, entre cicles formatius de grau superior i estudis universitaris. Accs a estudis universitarisSEGENTNDEX

 • Convalidacions oficialsSi has cursat un cicle formatiu, i vols cursar-ne un altre, podrs convalidar els crdits comuns (FOL, RET, ADM)Reconeixements internsSi has cursat un cicle formatiu superior i vols cursar-ne un altre, a ms de les convalidacions oficials i depenen del cicle de procedncia, et podrs beneficiar del reconeixement dalguns crdits.

  Accs a altres cicles formatiusSEGENTNDEX

 • Portes obertesDissabte, 9 de maigPreinscripciGratita, reserva plaa i compatible amb universitatCicles de grau mitj : 11 al 22 de maig 2009Cicles de grau superior: 25 de maig al 5 de juny 2009 MatriculaDe l1 al 7 de juliolProves daccs (per cursar un cicle sense la titulaci) Inscripci per http://www.gencat.cat/educacioCicles de grau mitj: 6 de maig de 2009Cicles de grau superior: 13 i 19 de maig de 2009Ms informaci a: www.iesmila.net

  Informaci generalNDEX

  *****************

Recommended

View more >