INTERPERSOONLIJKE PSYCHOTHERAPIE BIJ DEPRESSIEVE ADOLESCENTEN ?· INTERPERSOONLIJKE PSYCHOTHERAPIE BIJ…

  • Published on
    21-Oct-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>INTERPERSOONLIJKE </p><p>PSYCHOTHERAPIE </p><p>BIJ DEPRESSIEVE ADOLESCENTEN </p><p>Een depressie krijgt je te pakken als er een </p><p>verstoring is in je relaties </p><p>(Youtube) I had a black dog his name was depression </p></li><li><p>DSM-V (TR) criteria depressie </p><p>Gedurende twee weken of langer moeten 5 van de volgende </p><p>verschijnselen optreden: </p><p> Een sombere of prikkelbare stemming </p><p> Geen plezier beleven, verminderde interesse </p><p> Eetproblemen, gewichtsverlies </p><p> Slaapproblemen </p><p> Traag of onrustig zijn </p><p> Vermoeidheid, futloos </p><p> Zich schuldig of waardeloos voelen </p><p> Concentratieproblemen </p><p> Sucidegedachten </p><p> Met duidelijke lijdensdruk die dagelijks functioneren beperkt </p></li><li><p>Gevolgen </p><p> Moeite met sociale contacten </p><p> Leerproblemen, daarmee verminderde kansen op de </p><p>arbeidsmarkt </p><p> Negatief zelfbeeld </p><p> Middelenmisbruik </p><p> Gezinsproblemen </p><p> Sucide </p><p> Overdekking door tegendeel d.m.v. agressief gedrag </p></li><li><p>Theoretical Underpinnings </p><p> Attachment theory People experience distress when </p><p>disruptions in attachment occur (Bowlby, 1978) </p><p> Interpersonal theory Poor attachment leads to </p><p>inadequate or maladaptive interpersonal communication </p><p>patterns that may lead to difficulties in current </p><p>relationships (Sullivan, 1953; Kiesler, 1979) </p><p> Social Theory Poor social support can contribute to the </p><p>development of depression by influencing the ability to </p><p>cope with interpersonal stress (Meyer, 1957; Coyne, 1976) </p><p>5 </p></li><li><p>Basic Premise of IPT </p><p>Depression occurs in an interpersonal </p><p>context </p><p>Depression affects relationships and </p><p>problems in relationships affect mood </p><p> Mufson, 2016 </p></li><li><p>oefening </p><p> 2006 Karakter | </p></li><li><p>Depression Conceptualized in IPT </p><p>1. Symptom Formation* </p><p>2. Social Functioning* </p><p>3. Personality </p><p>*role for IPT </p></li><li><p>Primary Components of IPT </p><p>Education </p><p> Psychoeducation </p><p> Limited Sick Role </p><p> Interpersonal Inventory </p><p> Treatment Contract </p><p>Affect Identification </p><p> Labeling Emotions </p><p> Clarification of Emotions </p><p> Facilitating Expression of Emotions </p><p> Monitoring of Emotions </p><p>Interpersonal Skills Building </p><p> Modeling </p><p> Use of Therapeutic Relationship as Model </p><p> Communication Analysis </p><p> Perspective Taking </p><p> Interpersonal Problem-Solving </p><p> Role Playing </p></li><li><p>Kenmerken specifiek voor IPT-A </p><p> Ouders en school erbij betrekken, ouderbegeleiding wordt </p><p>flexibel ingezet </p><p> Verbindende rol tussen scholen en families </p><p> Telefonisch contact tussen door indien nodig </p><p> Aansluitend bij levensfase adolescenten </p><p>IPT is een netwerk therapie dus bij uitstek geschikt </p><p>voor adolescenten </p></li><li><p>Fasen van behandeling </p><p> Begin; diagnose, interpersoonlijke anamnese, vaststellen </p><p>focus (1-4 sessies) </p><p> Midden; behandeling (5-9 sessies) </p><p> Afronding; (10-12 sessies) </p></li><li><p>Parent and school Involvement </p><p>In all 3 phases of treatment: </p><p> Initial Diagnosis, psychoeducation and treatment explained </p><p> Middle to improve communication and problem-solving with adolescent as needed </p><p> Termination - Discuss adolescents experience in treatment, effect on family, and need for further treatment </p><p>12 </p><p> Mufson, 2016 </p></li><li><p>INITIAL PHASE </p></li><li><p>Review of Depressive Symptoms </p><p>Use the Hamilton Rating Scale or Childrens </p><p>Depression Rating Scale as a guide, </p><p> or QIDS-SR, BDI </p><p> Always monitor suicidal ideation and/or behavior </p><p> Mufson, 2016 </p></li><li><p>Mood Rating </p><p> Teach the adolescents to rate their mood on a scale of 1 </p><p>to 10 (1=best they could feel, happiest and 10= worst </p><p>they could feel or saddest) </p><p> At beginning of each session the adolescents give: </p><p> Average mood rating for the week </p><p> Best mood rating for the week </p><p> Worst mood rating for the week </p><p> Assess what has occurred to be the worst and best mood </p><p>rating and begin link between interpersonal events and </p><p>changes in mood. </p></li><li><p> Beginfase van IPT </p><p> Bespreek de depressieve symptomen en maak ze </p><p>egodysthoon </p><p> Benoem de depressie als een medische ziekte </p><p> Bespreek de behandeling frequentie en duur </p><p> Verwachting van de rol van ouders </p><p> Geef de patint de gelimiteerdeziekterol </p><p> Evalueer de eventuele behoefte aan medicatie </p><p> Uitleg IPT-A behandeling </p><p> Afspraken maken </p></li><li><p>Limited Sick Role </p><p>Give the teen the notion of </p><p>having an illness - can </p><p>liken it to having pneumonia </p><p>Affects they way they function in their day to day life (e.g., drop in </p><p>grades, less interest in after </p><p>school activities) </p><p>Encourage normal </p><p>participation in activities </p><p>Can revise performance expectations </p><p>while depressed </p><p>Encourage parents to be less critical of performance </p><p>and more supportive of participation </p></li><li><p>Initial Parent Session </p><p>Held either contiguous to first session with teen or in </p><p>between session 1 and 2 </p><p>Tasks: </p><p> Psychoeducation about depression </p><p> Correct misperceptions about the teens illness </p><p> Discuss issue of confidentiality </p><p> Discuss their role in the treatment as needed </p><p> Encourage them to work with therapist as the expert on </p><p>their teen </p><p> Discuss the philosophy and goals of the therapy </p><p> Mufson, 2016 </p></li><li><p>Beginfase vervolg </p><p> Afnemen interpersoonlijke anamnese </p><p> Eerste relatie tussen symptomen en interpersoonlijke </p><p>gebeurtenis (life events) </p><p> Focus vaststellen </p><p> Sociogram en levenslijn </p><p>Vragen: Wie ben je? Wie ben je in </p><p>relatie tot anderen </p></li><li><p>Belang van Interpersoonlijke anamnese </p><p> Informeert over het luxerend moment </p><p> Informeert over hoe relaties worden gelegd </p></li><li><p>Jessica </p><p>Mama </p><p>Carla Papa </p><p>Oma </p><p>Bas </p><p>Lisa </p><p>Oom </p><p>Jan </p><p>Brian </p><p>Example of a Closeness Circle </p><p> Mufson, 2016 </p></li><li><p>Questions About Specific People </p><p>What types of things can you talk to _______ about? </p><p>What do you like about your relationship with ______? </p><p>What dont you like about your relationship with ______? </p><p>Do you get into arguments often with ______? </p><p>How do you feel when you are around _______? </p><p>Has your relationship with _______ changed since youve been depressed? How? </p><p>What would you like to change about your relationship with ______? Mufson, 2016 </p></li><li><p>Interpersonal Problem Areas </p><p>Based on interpersonal inventory, identify </p><p>interpersonal problem area(s) to focus on in </p><p>treatment: </p><p> Grief </p><p> Role Transition </p><p> Role Disputes </p><p> Interpersonal Deficits </p></li><li><p>Problem Area Formulation </p><p>A hypothesis to address several questions: </p><p> How did the patient come to be the way he or she </p><p>is? </p><p> What factors are maintaining the problem? </p><p> What can be done about it? </p><p> Should validate the patients experience and </p><p>way of understanding the problem </p><p>Results in a mutually determined focus for </p><p>treatment </p><p>Provides a plausible rationale for the use of IPT-</p><p>A for the problem </p></li><li><p> Annet is een 18-jarige vrouw bij wie een depressie is vastgesteld. Ze is de </p><p>oudste uit een gezin met 4 kinderen. Haar ouders hebben financile </p><p>problemen. Vader is arbeidsongeschikt geraakt wegens ernstige rugklachten. </p><p>Moeder heeft een recidiverende depressieve stoornis die nu in remissie is. </p><p>Annet heeft sinds een paar maanden last van een sombere stemming. Haar </p><p>oma overleed 6 maanden geleden, vlak nadat Annet haar HAVO diploma had </p><p>gehaald. Ze had een goede band met oma omdat zij haar opving als moeder </p><p>somber was. Na haar HAVO diploma is ze fulltime gaan werken. Ze wilde </p><p>eigenlijk studeren voor fysiotherapeute, maar hier is geen geld voor. Ze heeft </p><p>aardige collegas, maar blijft dromen over deze opleiding. Ze heeft veel </p><p>conflicten met haar vader hierover. Alle oplossingen die zij bedenkt, wimpelt </p><p>hij af. Door haar baan is ze vriendinnen van de middelbare school kwijtgeraakt </p><p>want die zijn wel gaan studeren. Zij kunnen door de week namelijk </p><p>gemakkelijker met elkaar afspreken. </p><p>Oefening </p></li><li><p>MIDDLE PHASE </p></li><li><p>Tasks of Therapist </p><p> Monitor depressive symptoms </p><p> Help patient discuss problem area </p><p> Facilitate patients self disclosure </p><p> Meetings with parents and school </p><p> Establish alliance with parents </p><p> Focus sessions on problem area </p></li><li><p>Identifying Interpersonal Events </p><p>How have you been since we last met? </p><p>For the feeling teen need to review the </p><p>day or week in great detail to identify the </p><p>interpersonal event </p><p>For the event teen need to dissect the </p><p>behavior following the event and discuss it as </p><p>a symbol of feelings </p><p>Interpersonal </p><p>Events </p><p> Mufson, 2016 </p></li><li><p>Specifieke technieken </p><p> Exploratie </p><p> Aanmoedigen van het uiten van affect </p><p> Clarificatie </p><p> Rollenspel </p><p> Communicatieanalyse </p><p> Gebruikmaken van de therapeutische relatie </p></li><li><p>Communication Analysis </p><p>Goals are to help the adolescent understand: </p><p> The impact of his/her words on others </p><p> The feelings he/she conveys with verbal and nonverbal communications </p><p> The feelings that generated the verbal/nonverbal exchange </p><p> The cyclical nature of communication </p><p> The ability to modify these exchanges and then the affect associated with the relationship </p></li><li><p>Specific Questions </p><p>What did you say? </p><p>What did s/he say? </p><p>Then what happened? </p><p>How did you feel? </p><p>Was that the message you wanted to convey? </p><p>How do you think it made ______ feel? </p><p>How could you have said it differently? </p><p>How do you think ______ would have felt? </p><p>How would you have felt differently? </p></li><li><p>Decision Analysis </p><p>Select an interpersonal </p><p>situation that is causing conflict </p><p>Encourage the teen to generate </p><p>possible solutions to the </p><p>conflict </p><p>Evaluate the pros and cons of each </p><p>solution </p><p>Select one solution to try </p><p>first </p><p>Rehearse the interaction </p><p>needed for the first solution </p><p>Review the interaction the following week </p><p>examining either its success or where it didnt </p><p>work and possible reasons </p><p>why </p></li><li><p>Specific Communication Strategies </p><p>Aim for good timing </p><p>Use I statements </p><p>Give to get start off with a positive statement </p><p>that shows you understand how the other </p><p>person feels </p><p>Have several solutions in mind for negotiating </p><p>Dont give up </p></li><li><p>Purpose of Teen-Parent-School Session </p><p>The purpose of the middle phase dyadic session differs </p><p>depending on the problem area </p><p>If the problem area does not involve the parent, purpose </p><p>can be to update parent on progress and to engage </p><p>parents support of middle phase work </p><p>If the problem area involves the parent, purpose is to </p><p>help the teen and parent communicate in a new way </p><p>Goal is not necessarily to resolve a problem or reach a solution but </p><p>to improve the process of communication </p><p> Mufson, 2016 </p></li><li><p>TERMINATION PHASE </p></li><li><p>Eindfase </p><p> Herhaal nog eens het focus, de geholpen strategien, benadruk het </p><p>succes behaald op interpersoonlijk vlak en bespreek hoe dit in de </p><p>toekomst vast te houden </p><p> Gevoelens van verlies uiten. Benadruk vermogen om op eigen kracht </p><p>door te gaan </p><p> Inschatten noodzaak onderhoud-of vervolg behandeling, </p><p> Betrek ouders bij toekomstplannen en ev. vervolgbehandeling </p><p> Wees model voor positief eindigen van een relatie </p><p> vragenlijsten opnieuw afnemen en resultaat bespreken </p></li><li><p>Ik ben gelukkiger als ik.. </p><p> Dingen blijf doen </p><p> Afspreek met vrienden, er zelf op uit ga, </p><p> Met ouders praat, gezellige dingen vertel, hen bij leuke dingen betrek, </p><p> Me minder voel niet in bed te liggen of op computer te gaan, zoveel mogelijk mezelf bezighouden </p><p> Normaal eet en slaap </p><p> Met Maarten praat </p><p> Aan dit lijstje denk als het minder gaat en mezelf herinner dat ik nu gelukkiger ben </p></li><li><p>Indicators for IPT-A Treatment </p><p>Grief reactions </p><p>Family conflict between parent and child </p><p>Conflict with peers due to poor social problem solving skills and social deficits </p><p>Depression as reaction to life transitions </p><p>Mild and moderate depression </p><p> Mufson, 2016 </p></li><li><p>Contraindicators for IPT-A </p><p>Psychotic symptoms </p><p>Comorbid substance abuse - need to treat first </p><p>Active suicidality </p><p>Another primary disorder such as eating disorder, obsessive-compulsive disorder </p><p>Significant expressive or receptive language disorder </p><p>Under the age of 12 years adaptation in process of being tested </p><p> Mufson, 2016 </p></li><li><p>Kritische beschouwing </p><p> Wat werkt en wat is specifiek aan IPT?; </p><p>-niet de specifieke factoren! </p><p>Wel de common factors!; </p><p>-het generen van hoop en het geven van een duidelijke behandelrationale, generen van steun, goeie werkrelatie.. </p><p> Rol van gezin/ouders/school is belangrijk </p><p> Alles draait om contact en affect en connectie,( we kunnen niet zonder hechtingsrelaties en een depressie ondermijnt dit!!) </p></li><li><p> Centrum voor IPT, Parnassia Den Haag </p><p>www.psyq.nl\depressie </p><p> Cursus RINO Amsterdam,Utrecht en in Eindhoven </p><p>www.rino.nl </p><p> Cure and Care, Eindhoven www.curecare.nl Genteresseerden: </p><p>basis cursus van drie dagen </p><p> Therapeut: voorgaande + 4 therapeen onder supervisie </p><p> Supervisor: voorgaande + voortgaande intervisie. Minimaal 3 jaar ervaring. BIG-geregistreerd. </p><p> Trainer: voorgaande + publicaties/onderzoek in IPT </p><p>Opleiding </p><p>http://www.curecare.nl/</p></li><li><p>Bronnen: </p><p> Horowitz JL, Garber J, Ciesla JA, Young JF, Mufson L. (2007). Prevention of depressive </p><p> symptoms in adolescents: A randomized trial of cognitive-behavioral and </p><p> interpersonal prevention programs. Journal of Consulting and Clinical </p><p> Psychology . 75(5):693706. </p><p>McCarty, C.A., &amp; Weisz, J.R. (2007). Effects of psychotherapy for depression in children </p><p> and adolescents; What we can learn from meta-analysis and component </p><p> profiling. Child and adolescent psychiatry, 46, 879-886. </p><p>Mufson L, Dorta KP, Wickramaratne P, Nomura Y, Olfson M, Weissman MM. (2004). A</p><p> randomized effectiveness trial of interpersonal psychotherapy for depressed </p><p> adolescents. Archives of General Psychiatry. 61 :577584. </p><p>Parker, G. &amp; Fletcher, K. (2007). Treating depression with evidence-based </p><p> psychotherapies; a critique of the evidence. Acta Psychiatr Scand ,115, 352</p><p> 359. </p><p>Young, J. F., Benas, J. S., Schueler, C. M., Gallop, R., Gillham, J. E., &amp; Mufson, L. </p><p> (2015). A Randomized Depression Prevention Trial Comparing Interpersonal </p><p> PsychotherapyAdolescent Skills Training to Group Counseling in Schools. </p><p> Prevention Science, 1-11. </p><p> Hulp bij Powerpoint: Mufson, L. (2016). Interpersonal psychotherapy for depressed </p><p>adolescents. </p></li><li><p>contact </p><p> cecilegunning@live.nl </p><p> 2006 Karakter | </p></li></ul>

Recommended

View more >