of 11 /11
1 IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

  • Author
    laksha

  • View
    55

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti. Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD – Mjera 302. Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD – Mjera 302. MJERA 302. – Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti unutar IPARD programa. - PowerPoint PPT Presentation

Text of IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

Page 1: IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

1

IPARD – Mjera 302. –Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

Page 2: IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

2

Pravilnik o provedbi Mjere

302.• objavljen u NN 127/2010 od 16.11.2010.

I Natječaj • objavljen u NN 135/2010 od 6.12.2010.

Rok za podnošenje prijava u APPRRR

• 03. siječnja – 11. ožujka 2011. godine

Iznos potpore• 50% prihvatljivih ulaganja – tj. do 75.000,00 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je povrat do 337.500,00 EUR

Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD – Mjera 302.

Page 3: IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

3

Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD – Mjera 302.

MJERA 302. – Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti unutar IPARD programa

MJERA 302. – Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti unutar IPARD programa

Obuhvaća ulaganja u: Ruralni turizam Tradicijske obrte Sektor izravne prodaje Slatkovodno ribarstvo Sektor usluga (IT centri, dječji vrtići, igraonice) Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima Proizvodnju gljiva Obnovljive izvore energije (na poljopr.gospodarstvu)

Obuhvaća ulaganja u: Ruralni turizam Tradicijske obrte Sektor izravne prodaje Slatkovodno ribarstvo Sektor usluga (IT centri, dječji vrtići, igraonice) Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima Proizvodnju gljiva Obnovljive izvore energije (na poljopr.gospodarstvu)

Page 4: IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

4

Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD – Mjera 302.

Cilj

Kreditiranje projekata koji će se kandidirati za IPARD program – Mjeru 302.

Financiranje cjelokupne investicije koja obuhvaća:

• prihvatljive izdatke za IPARD (prihvatljivi izdaci)

• izdaci koji su dio investicije, a nije ih moguće kandidirati za IPARD program (neprihvatljivi i ostali izdaci)

Namjena kredita

• osnovna sredstva (izgradnja/rekonstrukcija građevinskih objekata, strojevi, oprema, alati, računalna oprema, softver, čamci, brodice za ribolov, matično jato riba, životinje)

• trajna obrtna sredstva (do 15% ukupnog iznosa kredita)

Page 5: IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

5

Korisnici kredita• fizičke i pravne osobe (u rangu mikro subjekata) koje su sa Agencijom zaključile Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa

Mikro subjekti

• do 10 zaposlenih i

• vrijednost aktive do 2 mln EUR ili godišnji promet do 2 mln EUR

• 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne, regionalne samouprave ili Grada Zagreba

Visina kredita• maksimalni iznos kredita nije ograničen. Kreditirati će se u pravilu do 75% predračunske vrijednosti (bez PDV-a)

•krediti se odobravaju u kunama

Kamatna stopa • 2 % godišnje

Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD – Mjera 302.

Page 6: IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

6

Rok otplate • do 12 godina (uključujući do 2 godine počeka)

Osiguranje povrata kredita

• mjenice, zadužnice, zalog na nekretninama

• Jamstveni programi HAMAG-a

Realizacija kredita• izravno kreditiranje

• putem poslovnih banaka

Princip sufinanciranja

• Sredstva IPARD-a isplaćuju se korisniku poslije završene investicije, odnosno nakon predočenja dokaza da je investicija završena i plaćena

Obveze korisnika• nakon primitka IPARD sredstava, iste je dužan uplatiti na račun i partiju HBOR-a, odnosno poslovne banke za smanjenje glavnice kredita

Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD – Mjera 302.

Page 7: IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

7

Postupak odobravanja projekata

AGENCIJAPregled projektne dokumentacije

KONTROLA NA TERENUOdobrenjeUgovaranje

IZVRŠAVANJEUGOVORA

ZAVRŠAVANJE PROJEKTA

KORISNIKProjektZahtjev

Page 8: IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

8

IPARD - Mjera 101. i Mjera 103. (proizvodnja, prerada i trženje poljop.proizvoda)

• Mjera 101. - sektor mljekarstva; sektor govedarstva; sektor svinjogojstva; sektor peradarstva; sektor jaja; sektor voća i povrća, te sektor žitarica i uljarica

• Iznos prihvatljivih ulaganja: 900.000,00 EUR (osim u sektoru jaja gdje potpora može iznositi do 2.000.000,00 EUR)

• Mjera 103. - sektor mlijeka i mljekarstva; sektor mesa; sektor ribarstva; sektor prerade voća i povrća; sektor vinarstva, te sektor maslinovog ulja

• Iznos prihvatljivih ulaganja: 3.000.000,00 EUR (osim u sektoru maslinovog ulja gdje potpora može iznositi maksimalno 500.000,00 EUR)

Page 9: IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

9

IPARD - Mjera 101. i Mjera 103. (proizvodnja, prerada i trženje poljop.proizvoda)

• Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 3 Natječaja

• Do sada je od strane Agencije odobreno 28 zahtjeva

• U HBOR je zaprimljeno 24 kreditnih zahtjeva (u okviru sva tri Natječaja) – 89,3 % ODOBRENIH ZAHTJEVA

• HBOR je do sada odobrio 14 kredita u ukupnom iznosu od 91,87 mln kn (prihvatljivi iznos ulaganja je 65,9 mln kn, od čega je povrat IPARD sredstava 33,7 mln kn)

Page 10: IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

10

IPARD - Mjera 101. i Mjera 103. (proizvodnja, prerada i trženje poljop.proizvoda)

PREDLOŽENE IZMJENE:• Krajem mjeseca studenog od strane Europske komisije

odobrene su izmjene IPARD programa Mjere 101. i 103.• Novoodobreni sektori: kozarstvo, ovčarstvo, vinogradarstvo,

sustav krava–tele, prerada voća i povrća, podizanje/restrukturiranje nasada voća, grožđa, maslina, ljekovito bilje, navodnjavanje na otvorenom, prerada mesa, skladišni kapaciteti (ULO hladnjače), obrada otpadnih voda, bioplinska postrojenja

• Novi korisnici – poduzeća s manje od 750 zaposlenih• Očekuje se izmjena Pravilnika, a nakon toga će i HBOR

izmijeniti program kreditiranja

Page 11: IPARD – Mjera 302. – Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

11

HVALA NA PAŽNJI !HVALA NA PAŽNJI !