Click here to load reader

Isem 2015 Guncel

  • View
    242

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hghjgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhjhgjh

Text of Isem 2015 Guncel

TIKLAYIN:facebook: Kpss Kaynak Arivi Kpss Dokman AriviKpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi

SCl t WEl i i t

2012

iusal vc Uiuslerorosi Siyasi ve Diplomasi Olaylar .............................. .. 3

KClitp, Sonet ve Eitim .........................................7

Ekonomi. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... .................. ................................................. 9

Spor ...........................................................10

2013

Ulusal ve lusiarsras!Siyasi

ve iplotuas Oloylar........................................................ .. .. .. ... .. .. ..15

Kltr, Sonat ve Eitim..................... .................................. .................23

Ekonomi........................................................ .................. .27

S p e r .......... ................................. ............ .................. ......... .........30

2014

Ulusal ve Uluslararas Siyasi ve Diplomasi Olaylar ......... .......... .35

Kltr, Scnat ve Eltim ....... ........... ..............................38

Ekonomi............................................. .....................................................40

Spsf.42

2015

Uiusol e UlusiararasiSiyasi v Diplornasl O layiar............................ .47

ICCtr. Sanot ve Eitire .................................................................. .. 48

Ekonomi............ .. .. .. ... . . . ............ ............................................ ........49

Spor ........................... ..........................................................................5 0

SNCEL a L E L E ^ I^ONU ANLATIMI

(jO

20 i 5 SO N R A SI

2016 yILI 6ELMELER53

2017 yILI 6EI.MELER53

2018 yILI GELMELER54

2020 Y IL I S E IJ M E L E R 5 4

2022 yILI 6ELMELER54

SNCEL B L S L E R VE EN EL K L T R55

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi-bjBilsBilss

J

VI

GNCEL BLGLER

!S b s s O ^

u

K 3 ^f M E M! E : ^ [ m r

21 Aralk gn dnyonm eitii lkelerinde Maya Takvimi'ne gre kya met kopocai sylentisi zerine kyametten etkilenmeyecei ne srlen Fratsa'nm Bugarach ve Trkiye'nin irince Kyleri'ne insantor okn etti.

Msirif ni tokm El Ehli iie Part Saidin El Mosri tokimian rasmdaki ma tan sonra kan olaytardo. 74 kii ldij, lOOO'den fazla kii yaralandi.

Frcns Cumhurbakan Francois Holfande, 17 Ekim 1961'de Cezoyir'in ba mszln isteyen gstericilerin Paris'teki protestolarn kanl bir ekilde bastn mas resmen t0riidni aklad.

S' Merkezi Frnsa'nn Lyon kentinde bulunan (nterpol) Uluslararas Polis

Tekilat'nm bana Mireille Ballestrazzi getirildi, ttireie Balle.strazzi, n terpol torihinde ilk kadtn ynetici olarak tarihe geti.

;5)ABD genelinde etkili oian Sondy Kasrgas yznden yzlerce kii hayatm kaybetti.

S ' Filipinler devleti 40 yldan bu '.t' Moro slami Kurtulu Cephesi

(MTCF) ise anlama yoparak ila erdirdi.

Arjantin'de oy kullfimo ya 18'den 16'ya drld.

lk yerli keif uydusu i5ktrk-2 18 .Aralk 2012 trihinde in'in J i uguan frlatma ssnden uzaya gnderildi.

NATO trafmdan .olatya ilimizin krecik blgesinde fze kalkori radar

ss kuruldu.

E N C E L B SLSLEn KON U NLTSM

M .

>Ulusal ve Uluslararas Siyasi v b Oiplamasl Olaylar *

s TL'uin yeni simgesi Tlay Lale tarafmdan tasarlondi.

2012 Mart ay itibaryle Almanya'nn yeni cumhurbakan Joachim Gauck oldu.

Birlemi Milletler (BM) ve Arap Ligi Suriye ze! Temsilcisi Kof #tnrn grevinden istifa etti, Annan'n yerine greve Kackhdar Brahimi getirildi.

Haziran aynda ngiltere Kraliesi I I . Elizabeth hkmdarlgmm 60. yltn kutiod. "Elmas Jbile" olarak bilinen kutlamaya onbinierce insan katld!.

16 Haziran 2012'de Liv Young uzaya giden ilk inli kadn tykonot (astronot) oldu.

Nasa tarafndan imdiye kadar retilen en zeki gezegenler aras gezginci robot olan Curiosity (Merak) 26 Kasm 2011'de Mars Bilim Laboratuvor'nm iinde yer alan Cope Canaveral Uzay stosyonu'ndan frlatld ve 6 Austos

2012 tarihinde Mors' ini| yopt.

Norve'te 2011'de Avusturya'l porat Felix Baumgartner kendi bana helyum bolonu ile 2 saat 21 dkikada stratosfere (39 km) ulaft ve kendini serbest dme ile bolua brakt. Felix, 40 saniye sonra ses duvarn (1224 km/h) aorak saatte 1342 km hzla yaklak 10 dk iinde dnyayo indi.

Moolistan, .Avrupa Svenlik ve Birlii Tekilatna ye oldu. Trkiye'nin de bulunduu A 6Tin ye says 57'ye kt.

Ocak 2012de lkenin baz kesimleri silahl gruplarn eline geen Moll'ye Fransa tarafndan mdahale edildi.

2012 ylnda halk ayaklanmas sonucu Fransa'nn yeni Cumhurbakan Fran cois Holande oldu.

6 Kasm 2012'de yaplan ABD bakanlk seimini Barack Obama kazand.

(5) 14 Kasm 2012de Amra Babia Visko ehrinde (Bosna Hersek) oylarn

23,9'unu alarak Bosna Hersek'in ve Avrupo'nn ilk bartl belediye ba kan oldu.

GNCEL BLELEFf KONU ANLATIMI

>UussI B Uluslararas Siyasi ve Blplamasi alaylar *

3 Haziran 2012 tarihinde Myanmar'n Arakan blgesinde. Budistler ile Ms-lmanlar orasnda atma oldu.

(fi 29 Kosm 2012 tarihinde Birlemi Milletler enel Kurulu'nda yoplan oyla-m.ad Filistin ynetimlrin ye olmayan gzlemci devlet stats bavurusu

138 evet oyuyla kabul edildi.

;1; 8 Aralk 2012'de Ktar'da yaplan BM klim Deiiklii Konferans'nda sera gaz Slmlor konusunda 1997 ylnda imzalanan Kyoto Protokol 2020'ye ka dar uzatld.

S) 13 Ocak 2012 tarihinde KKTC'nin ilk Cumhurbakan Rauf Denkta hayatm kaybetti.

22 Haziran 2012'de F-4 tipi bir Trk sava ua Suriye taraf ndan d rld.

!'*) 30 Eylui 2012'de Bobakn Recep Tayylp Erdoan' Bosna Hersek'te Altm Zambak" dl verildi. (Bu dl Bosna Savc'nd stn kahramanlk gste renlere veriliyor.)

2 Ekim 2012'de Ankara Cumhuriyet Basvclnn yrtt soruturma kapsamnda 8. Cumhurbokan Turgut zal'm naa ant mezardan karlp

nceleme yaplmas amac ile Adli Tp Kurumu na gtrld. ncelemenin ar dndan 05 Ekim 2012'de tekrar defnedildi.

5) 3 Ekim 2012'de Moskova'dan hovalanan .Suriye Havyollarna ait RB-442 sefer sayii A-330 Airbus tp bir yolcu a, kargosunaa siah tamaig ynnde istihbarat alnmas zerine Trk hava sohasmdan geerken F-16 jetleri tarafmdon .Ankara'ya indirildi.

it; 12 Ekim 2012'de Cumhurbakan Abdullah (Sl, Birleik Krallk ileri, D ileri, Adalet Eski Bakan ve Milletvekili Jack Strawa, Tarabya Kknde dzenlenen trenle Cumhuriyet Ni.fan takdim etti.

l e f -

G N C E L a L E L E ^ K O N U M N L M T I M I

M . >Ulusal ve Uluslararas Siyasi vs Olplamasi Olaylar *

Trkiye Kasm 20i2'de Suriye'den gelebilecek olas fze SQfdnsn0 kari tehdit blgelere patriot sistemierinin konu|iandnlmas iin NATO'yo ba vurdu.

Ekvador devlet bokan oan Rafuel Correo, Julien Assangea srma hakki tand,

S ' lm mangalar kurmakla suianmca Trkiye'ye snan Irak Cumhurbajkon YardmcS! Tank el Haimi rok'ta mahkemede idama mahkm edildi.

(5) 4 Mart 2012'de yapian seimler sonucunda Vladimir Putin 3. kez Rusya dev let bakan oldu.

20 Kasm 2012 yl itibariyle Trkiye ve Kolombiyo rasmda karlkl vizeler kidfrild.

Or^NCEL S L C i L f R

u

'S' 57. Eurovizyon ark Ynmas 26 Ishcrfis 2012 tarihinde Azerbycan'da yo-plmtr. Yonmaya Trkiye'yi temsilen Can Bonomo" katlp 7. olmu|tur. Bi-rinciii sve tcmsilci.si "Loreen" kazand.

Tunus'to Tiirkenir semeli ders olarak okutulmasna korar verildi.

2012 ylnda Dolmabahe Soraynda ilk defo bir Osmanl padiah! (.Sultan

Abdlmecid) iin bir anma treni dzenlendi.

et) 2012 ylnda slm'a ve Hz. Muhammed'e hakoret ieren "Mslmanlartii Ma sumiyeti" isimli film yaynland.

Almany'nn Selsenkirchen kentinde iitcs dzenlenen Miss Turkuaz 2012 gzellik yanmosmda Damlo Singl birinci oldu.

2012 ylnda UNESCO tarafndan Dnya Kltr Mirasna "atalhyk/Kon-ya" alnd.

!*) 2012 ylnda U^4ESC0 tarafndan insanln Somut olmayan Kltre! Miras Temsili Listesine "Mesir Macunu Festivali" alnd,

5) Z012 ylnda Oscar dlleri'nde en iyi film The .Artist" seildi.

;*) 2012'de dzenler.en 65, Cannes Film Festivoli'nde kso metrajl filmler kate gorisinde yanan Trk ynetmen Rezon Yeilba Sessiz"adl film ile ltm

Palmiye dln kazand.

Time Dergisi 2012 ylnn kiisi olarak ,4BD Bakan Barack Obamtfy seti.

10 Arolk 2012'de Norve'in bakenti Osloda yopian Nobel Bari| dl AB'ye verildi.

!'5) 15 Temmuz 2012'de yaynlanan Sney Koreli orkc Park Jae-Sangn (PSV) syledii Sangram Style" isimli arknn video klibi 21 3) 2012 Poralimpik Yaz Olimpiyatlar Londra'da yapld. Olimpiyatta mill hal tercimiz Nazmiye AAuslu altn modalya kazandi.

2012 Dnya Golf ampiyonaSf Antalya / Beiek'te yapld.

2012 Doa Sporlar Olimpiyation Antalya / Kemer'de yapld.

202 yilmda gerekleen Dnya Supersport ampiyonasm Kenan Sofuolu kazand.

if) 2012 ylnda 14. Dnya Salon Atletizm ampiyonas stanbul'da yapld.

:5) 2012 AvTUp Futbol ampiyonas Polonya ve Ukrayna tarafndan dzenlendi.

2012 Avrupo Futbo! ampiyofa.s finalinde spanyo ve talya karlati, ompiyon Ispanya oldu.

t*,''2012 FIFA Puskas yln So dln Fenerbahe'de oynayor Miroslov -Stoch kzand,

Barcelona oyuncusu Lionel Messi bir sezonda toplam 91 gol atarak rekor

(5) FIFA tarafndan verilen Vilin Futbolcusu dln 4 kez st ste Lionel

Messi aids.

S W TA Championschips (Sezon Sonu Turnuvas) 23-28 Ekim 2012 tarihleri orasnda stanbul'da yapld. Finalde rakibi Maria Sharcp-ova'y yenen Sere na Wiilioms teklerde ampiyon oldu.

GNCEL S L E L t f I liONU MNLMTIMI

M

S p a r

u