°shalli Hastaya Mikrobiyolojik Yakla±m

 • View
  72

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

İshalli Hastaya Mikrobiyolojik Yaklaşım. Prof Dr Nedim Sultan G.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. İshal. Dünyada her yıl 3-5 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Beş yaş altı ölümlerin % 25’ine neden oluyor. Ülkemizde görülen çocuk ölümlerinin nedeni olarak ikinci sırada yer alıyor. - PowerPoint PPT Presentation

Text of °shalli Hastaya Mikrobiyolojik Yakla±m

 • shalli Hastaya Mikrobiyolojik YaklamProf Dr Nedim SultanG..Tp Fakltesi Tbbi Mikrobiyoloji AD

 • shalDnyada her yl 3-5 milyon insann lmne neden oluyor.Be ya alt lmlerin % 25ine neden oluyor.lkemizde grlen ocuk lmlerinin nedeni olarak ikinci srada yer alyor.

 • shal (Gastroenterit)shal ounlukla kendini snrlayan hafif seyirli bir ekilde ortaya kar.Ar su kayb, kanl mukuslu dk, 38 derece stndeki ate ve gnde 6 kezden fazla dklama ve 48 saatten fazla srmesi nem tar.Elli ya stndekilerde iddetli karn ars olmas, 70 yan stnde olanlarda ve immun sistem yetmezlii olanlarda grlen ishal tehlikelidir.Mikrobiyolojik inceleme ile olas etkenin belirlenmesi gereksiz antibiyotik tedavisine kar korur ve epidemiyolojik veriler salar.shallerin % 80ine viruslar neden olmaktadr. Arsenik, civa ve deterjen etkisiyle oluan kimyasal ishallerde seyrekte olsa grlebilmektedir.

 • Hastada antibiyotik kullanm, seyahat yks, ishal sresi, kilo kayb, beslenme alkanlklar, ishale neden olabilecek ila alm,ailede baka ishalli olup olmad, neler yendii ve inkbasyon sresinin bilinmesi tanya yardmc olur.shal 10 gnden daha fazla srmse akla parazitoz gelmelidir.shal ince, kaln yada her iki barsakla ilikili olabilir. Bol miktarda, sulu sk olmayan ve gece artan ishal ince barsakla ilikilidir. ikinlik, gaz ve periumblikal ar olabilir.Az az ve sk dklama kaln barsak tipinde grlr. Iknma ve idrara skma grlebilir.Enterokolitte ince ve kaln barsak birlikte etkilenmitir.

 • shalde hematolojik, biyokimyasal testler, basit mikroskopik incelemeler ve kltr yaplmaldr.Serolojik tan, toksin aratrlmas ve PCR gibi testler ileri tetkiklerde kullanlr.Tam gelimi bir laboratuvarda bile etken %30-50 olaslkla saptanabilir.

 • Gda ZehirlenmeleriBakteri toksinleri ile oluanlar:S.aureus (A, B, C, D, F enterotoksinleri):Stla, kremal pasta, dondurma, patates salatas ve kmes hayvanlar rnleriB.cereus (Isya duyarl, sya direnli): Pirin pilav, makarna, baklagiller, et ve rnleriCl.perfringens: Et, kmes hayvanlar,konserve, sucuk,pastrmaCl.botulinum: Konserve, sucuk, pastrma

 • Besin ZehirlenmeleriEnfeksiyonlar:EHEC, ETECV.CholeraeSalmonellaShigellaAeromonasYersinia enterocoliticaCampylobacterV.parahaemolyticusViruslar

 • Akut Gastroenterit

  Dehitratasyon varsa hemokonsantrasyon, hematokrit ve Hb ykseklii grlr.Dkda lkosit varl eitli bakterileri dnmemizi salar.HSte periferik kanda paralanm eritrositler ve trombositopeni grlr. (EHEC, S.dysanteria 1, Campylobacter)

 • DIKI NCELEMESTaze ya da en ge bir saat iinde incelenmelidir. Dk kab temiz ve szdrmaz olmalRektal srntde kullanlabilir.Cary-Blair ya da Stuart besiyeri (Virus iin -20 den daha soukta tutulmal)

 • Dk MakroskopisiBaz parazitler grlebilir.Krmz taze kan alt ksm kanamalarnSiyah katran renk st ksm kanamalarn iaret eder.rin-kanla karm mukus: Basilli dizanteri (bol lokosit, bol hareketsiz basil grlmesi basilli dizanteri iareti), lseratif kolitis ve nadirde olsa tberklozda olur.ok sulu, pirin suyu: Kolera, ETEC, B.cereus, C.perfringens, V.parahaemolyticusSalmonelloz: Bezelye orbasigelloz: Domates orbasEHEC: Lkosit yok yada az vardr, dk kanldr

 • Mikroskopik ncelemeze ile deiik yerlerinden alnr.SF ile incelenirse lkosit, eritrosit, parazitler grlr.Lkosit varl ve nemi: C.jejuni, E.coli, Shigella, Yersinia, lseratif kolitis, Crohn hastal, (C.difficilede %50)Lkosit yoksa: viral enf.lar, bakteri toksinleri ile olan ishaller (ETEC v.s)Hareket incelemesi: Vibrio, Campylobacter

 • Gram Boyas ncelemesiDk florasnda her morfolojide bakteri bulunur. Anlam snrldr.Vibrio, mart kanad, bol stafilokok ve maya yada psdohif grlebilir.

 • KLTRTifo, sistemik enterik enfeksiyonlar, nozokomiyal ishaller ve immun sistemi yetersiz olanlarda kan kltrde istenmelidir.Koleradan pheleniliyorsa alkalen peptonlu su yada kurutma kad ile alnp gnderilir.Dk hemen ekilmeli. Buzdolab ssnda Salmonella, Shigella inhibe olur.Kanl mukuslu dkda Shigella veya Campylobacter rememise etken EIEC olabilir.Deniz rnleri yenmise V.parahaemolyticusHastanede 3 gnden fazla yatanlarda Cl.difficile Sulu dk var ve lkosit yoksa EPEC, ETEC, EAEC

 • BesiyerleriMc Concey,EMB Agar, Endo AgarSelenit F, Tetratiyonatl buyyonSS Agar, Monsur, TCBS AgarCampy-BAP, Skirrow, ButzzlerCIN Agar, CCFA kullanlabilir.Sorbitoll Mc Conccey

 • shalde Mikrobiyolojik TanSerolojik testler pek kullanlmaz.Gruber Widal salmonelloz tans iinRotavirus ve Norovirus iin lateks agltinasyonu yada Enzim mmunoassay kullanlr.Cl.difficile A ve B toksini iin EIA testi yaplabilir.Molekler Testler: ETEC,EIEC,EAEC,Campylobacter, Vibrio, Cl.difficile, Yersinia, Rota, Adeno, Norwalk, Noro viruslar