of 22/22
1 Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na području Zapadnog Balkana Iskustva u zemljama Zapadnog Balkana na smanjenju neprihodovane vode, uključujući aktivnosti na obučavanju osoblja – primjeri dobre prakse prezentira: dipl.ing. Gerhard Zimmerl (generalni direktor SETEC Engineering) Neum, 9.7.2015. godine

Iskustva u zemljama Zapadnog Balkana na smanjenju ... 2... · 1 Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na području Zapadnog Balkana Iskustva u zemljama Zapadnog Balkana

 • View
  239

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Iskustva u zemljama Zapadnog Balkana na smanjenju ... 2... · 1 Iskustva i prakse na smanjenju...

 • 1

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  Iskustva u zemljama Zapadnog Balkana na smanjenju neprihodovane vode, ukljuujui aktivnosti na obuavanju

  osoblja primjeri dobre prakse

  prezentira:

  dipl.ing. Gerhard Zimmerl

  (generalni direktor SETEC Engineering)

  Neum, 9.7.2015. godine

 • 2

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  SETEC

  Informacije o SETEC-u

  Projekti SETEC-a na podruju Balkana

  SETEC usluge

  Ope napomene o projektu neprihodovane

  vode (NV)

  Razlozi za visoki nivo NV

  Koncept za organizaciju i planiranje

  Iskustva i preporuke

  Sadraj prezentacije:

 • 3

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  SETEC Engineering

  Konsultantska firma sa aktivnostima irom

  svijeta, locirana u Klagenfurtu, Austrija

  Osnovana 1999. god. (100 % podrunica Gauff, Njemaka) preuzela SEBA-u Messtechnik (usp. 1966)

  Juni 2015.: 35 stalno uposlenih

  Promet 2014.: 6,5 Mio

  Od ega 15 % u Austriji/Njemakoj 85 % meunarodno trite

  Konsultant za optimizaciju vodovodnog sistema, planova vodonsbdijevanja i studije, detekciju kvarova, hidrauliko modeliranje, GIS, otpadne vode, nabavku opreme, obuke osoblja JVP/JKP

  Upravljaki projekti optimizacija vodovodnih sistema (tednja energije)

  Direktori: K. Birkenmeier, F. Morgenstern, G. Zimmerl

 • 4

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  Bolivija

  Jamajka

  Meksiko

  Peru

  Albanija, Bosna i

  Hercegovina,

  Hrvatska,

  Njemaka, Gruzija,

  Grka, Italija,

  Bugarska,

  Makedonija,

  Rumunija, Srbija

  Banglade, Kina, Irak,

  Indonezija, Jemen,

  Jordan, Kazahstan,

  Kirgistan, Kuvajt, Nepal,

  Palestina, Filipini,

  Saudijska Arabija, Sirija,

  Tajvan, Turska, Vijetnam

  Alir, Angola, Egipt,

  Burundi, Kenija,

  Madagaskar, Malavi,

  Namibija, Nigerija,

  Tanzanija, AD,

  Uganda, Zambija

 • 5

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  SETEC

  je uspjeno proveo projekte

  na Balkanu od 2000. godine

 • 6

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  On-going Setec Projects in 2015

  Konsultantske usluge za slijedee tekue projekte na Balkanu:

  Albanija Projekt rekonstrukcije vodovodnog sistema u Lezcheu, Gjirokastra, Fier, Saranda, projektovanje i nadzor, financirano od KfW-a, 2012 2017

  Albanija Projekt rekonstrukcije vodovodnog sistema u Lushnji i Beratu/Kucovi - projektovanje i nadzor, financirano od KfW-a, 2013. 2017.

  Projekt rekonstrukcije vodovodnog sistema u Kosovskoj Mitrovici, Kosovo Lux Development Bank (aug. 2014. juli 2017.)

  Program voda i otpadnih voda I u Srbiji konsultantske usluge za Fazu implementacije 2 u Kraljevu, Loznici, Pancevu, abcu, Smederevu, Somboru and Vrcu (2008. 2017.), financirano od KfW-a

  Program voda i otpadnih voda II u Srbiji - konsultantske usluge za Fazu implementacije 2 u Aleksincu, Jagodini, Leskovcu, Pirotu, Trsteniku and Vranjama (2012. 2016.) financirano od KfW-a

  Program voda i otpadnih voda V u Srbiji konsultantske usluge za Studiju, faza 1 u Valjevu, Staroj Pazovi, Kikindi, Parainu, Arandjelovcu, Prokuplju, Vrbasu u Knjaevcu (2014 2015) financirano od KfW-a

  Projekat vodonabdijevanja Morava Smederevska Palanka i Velika Plana, Srbija hidrauliko modeliranje i smanjivanje gubitaka vode financirano od EU (2013. 2016.)

 • 7

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  Usluge SETEC-a : Detekcija gubitaka

  Mapiranje i GIS mreni informacioni sistemi

  Obuka o detekciji gubitaka i mjernim ureajima

  Hidrauliko modeliranje kalibrirani modeli sa NESEI, obuka

  Projektovanje vodovodnih sistema i nadzor nad izvoenjem

  Studija izvodljivosti , izrada master plana

  Obuka osoblja JVP za neprihodovanu vodu i RiO

  Upravljaka podrka za JVP

  Nabavka materijala i alata za detekciju gubitaka

  Projekti hitne rekonstrukcije ukljuujui nabavku opreme/materijala

 • 8

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  Management Support of Water Utilities

  Usluge institucionalne podrke namijenjene posebno za JVP:

  Procjena i evaluacija tehnike baze podataka

  Procjena baze podataka korisnika

  Analiza organizacije s obzirom na mjerenje potronje i naplatu

  Poboljanje oitavanja brojila i procedura naplate

  Pregled financijskog i komercijalnog upravljanja

  Izrada poslovnog plana

  Kampanje podizanja javne svijesti

  Podrka radu i odravanju

 • 9

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  TANOST PODATAKA VODNOG BILANSA OVISI O TANOSTI ULAZNIH PODATAKA

  OT

  PA

  D

  UN

  UT

  RA

  OT

  PA

  D

  VA

  N

 • 10

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  Parametri koji utiu na fizike gubitke

  AKTIVNOSTI ZA SMANJENJE NV

  Trenutni fiz. gubici

  Brzina i kvalitet popravka

  Aktivna kontrola curenja

  Upravljanje imovinom

  Upravljanje pritiskom

  Ekonomski nivo Fiziki gubici

  Neizbjeni fiz. gubici

 • 11

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  Parametri koji utiu na komercijalne gubitke

  AKTIVNOSTI ZA SMANJENJE NV

  Trenutni komercijalni gubici

  Upravljanje naplatom

  Nelegalna potronja

  Upravljanje oitanjem vodomjera

  Baza podataka korisnika

  Ekonomski nivo Kom. gubici

  Neizbjeni kom. gubici

 • 12

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  RAZLOZI ZA VISOKI NIVO NV

  Tehniki aspekti

  Nepostojee ili neadekvatno mjerenje pritiska u mrei

  Zastarjela mrea, ukljuujui vodomjere

  Nepostojei programi zamjene infrastrukturne mree

  Koritenje nekvalitetnih materijala tokom izgradnje

  Nepostojei ili neadekvatni rezervni dijelovi i alati za popravku

  Nepostojea aktivna kontrola curenja

  Nepostojee ili neefikasno dokumentovanje aktivnosti na terenu

  Nepostojei ili crtei sa netanim trasama

  Nepouzdani podaci o proizvodnji i potronji

 • 13

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  RAZLOZI ZA VISOKI NIVO NV

  Institucionalni i financijski aspekti

  Korisnici bez vodomjera

  Netano oitavanje vodomjera

  Visoka nelegalna potronja

  Nedostatak kvalifikovanog osoblja za izgradnju, popravke i detekciju gubitaka

  Nemotivirano osoblje niska primanja

  Nedovoljna financijska sredstva za popravke i alate

  Ne postoje ili su neadekvatne organizacione procedure

  Ne postoji ili je neadekvatno izvjetavanje prema upravi

 • 14

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  RASPON NV

 • 15

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  SSISTEMSKI PRISTUP ZA SMANJENJE NV

  Nenaplaena legalna potronja

  - Ugraditi vodomjere za sve korisnike

  - Poboljati oitanje vodomjera

  Komercijalni gubici

  - Program zamjene vodomjera

  - Redovno kalibriranje vodomjera

  - Nabavka novih vodomjera

  - Identifikacija nelegalnih prikljuaka

  Fiziki gubici

  - Uspostava podruja mjerenja (DMAs)

  - Mjerenje protoka i pritiska

  - Sistematina detekcija gubitaka

  - Prikupljanje podataka s terena

  - Evaluacija i analiza podataka

  - Uspostava neophodnih aktivnosti

  SM

  AN

  JE

  NA

  NV

  A K C I O N I P L A N Z A S M A N J E N J E N V

 • 16

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  KONCEPT

  Uvesti periodino zadatke na mjerenju i detekciji gubitaka

  Smanjiti gubitke i drati ih na niskom nivou, nastavljajui provoditi

  ove mjere

  Prikupljati podatke o mrenoj infrastrukturi i aurirati postojee

  informacije

  Analizirati prikupljene podatke i proslijediti rezultate upravi u vidu

  mjesenih izvjetaja

  Omoguiti planiranje sanacije mree na osnovu injenica

 • 17

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  ORGANIZACIJA, PLANIRANJE I

  KOORDINACIJA

  Organizacija

  1) Tim za detekciju gubitaka

  Voa tima

  Osoblje tima (1 tehniar, 2 do 3 vodoinstalatera)

  2) Poseban ured i vozilo

  3) Saradnja sa drugim odjelima

  Odravanje

  GIS

  Naplata

 • 18

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  ORGANIZACIJA, PLANIRANJE I

  KOORDINACIJA

  Prijedlog planiranja i koordinacija poslova

  1) Mjeseni radni program

  Mjerenja

  Sistematina detekcija gubitaka

  Provjera ventila i hidranta

  2) Sedmini sastanci na auriranju programa rada

  3) Koordinacija aktivnosti sa programom rada odjela/tima za odravanje

 • 19

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  KLJUNI ZADACI TIMA DETEKCIJU GUBITAKA

  Uspostaviti privremena i trajna mjerna podruja (DMA)

  Poduzeti periodina mjerenja protoka i pritiska u DMA i ocijeniti ih,

  odnosno interpretirati ih

  Provoditi sistematinu detekciju gubitaka (prema rasporedu)

  Redovita provjera funkcionalnosti ventila i hidranata

  Kontinuirano prikupljanje podataka za auriranje informacija o

  mrei

 • 20

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  Iskustva - preporuke

  Tehniki

  Uspostaviti odjel za detekciju gubitaka i sa odjelom za odravanje

  Redovna terenska istraivanja (DMA), aktivna kontrola curenja, zamjena cijevi

  Hidrauliki model auriranje upravljanje pritiskom

  Upravljanje imovinom: strategija zamjene cijevi / vodomjera planiranje u godinjem

  budetu

  Smanjenje NV je dugotrajan proces i smanjenje NV sa 60 % / 40 % do 45 % / 30 % zahtijeva

  kontinuirane napore, 1% do 2% zamjene cijevi

  Koritenje samo visoko kvalitetnih materijala specifikacije trebaju biti aurne!

 • 21

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  Iskustva - preporuke

  Institucionalni/ komercijalni

  Unapreenje komercijalnih procedura, izrada tarifnog modela

  Uvoenje MIS-a (Informacioni sistem za upravljanje) efikasnost fakturisanja/naplate

  Svijest javnosti i odnosi s korisnicima (PR)

  Pravni aspekti (ugovor o pruanju usluga, odgovornost za prikljuke, iskljuenja, oitavanje

  itd.)

  Rad i odravanje, razvoj ljudskih resursa sistem bonusa

 • 22

  Iskustva i prakse na smanjenju neprihodovane vode na podruju Zapadnog Balkana

  Hvala na panji

  SETEC ...because water is precious