ISSN 1830-0766 1830-0766 2005

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ISSN 1830-0766 1830-0766 2005

 • HU

  IS S

  N 1

  8 3

  0 -0

  7 6

  6

  20 05

  ÉV ES

  JE

  LE N

  TÉ S

  A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA EURÓPÁBAN

 • 20 05

  ÉV ES

  JE

  LE N

  TÉ S

  A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA EURÓPÁBAN

 • Jogi megjegyzés

  A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) ezen jelentését szerzői jog védi. Az EMCDDA nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az ebben a dokumentumban lévő adatok felhasználásából eredő következményekért. A kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az EMCDDA partnereinek, az Európai Unió tagállamainak vagy az Európai Unió, illetve az Európai Közösségek bármely intézményének vagy hivatalának hivatalos véleményét.

  Az interneten nagy mennyiségű kiegészítő információ áll rendelkezésre az Európai Unióval kapcsolatosan. Ezek az Európa szerveren (http://europa.eu.int) keresztül érhetők el.

  Ez a jelentés angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, bolgár, román és norvég nyelven érhető el. Mindegyik fordítást az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja készítette.

  A katalógusadatok a kiadvány végén találhatók.

  Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2005

  ISBN 92-9168-237-3

  © Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja, 2005 Sokszorosítás a forrás feltüntetésével engedélyezett.

  Printed in Belgium

  FEHÉR, KLÓRMENTES PAPÍRRA NYOMTATVA

  A „Europe Direct” szolgálat segít választ találni az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekre.

  Ingyenesen hívható telefonszám (*): 00 800 6 7 8 9 10 11

  (*) Egyes mobiltelefoszolgáltatóknál nem engedélyezett a hozzáférés a 00 800-as számokhoz, illetve kiszámlázzák ezeket a hívásokat.

  Rua da Cruz de Santa Apolónia, 23–25, 1149-045 Lisbon, Portugal Tel. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11 info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int

  http://europa.eu.int http://www.emcdda.eu.int mailto:info@emcdda.eu.int

 • Tartalom

  3

  Előszó 5

  Köszönetnyilvánítás 7

  Bevezetés 9

  Kommentár – az európai kábítószer-tendenciák meghatározása 11

  1. fejezet

  Új fejlemények a politika és a jogszabályok terén 18

  2. fejezet

  Az iskolák, a fiatalok és a kábítószer 27

  3. fejezet

  Kannabisz 36

  4. fejezet

  Amfetamin típusú serkentők, LSD és egyéb szintetikus kábítószerek 45

  5. fejezet

  A kokain és a krekk (crack) 56

  6. fejezet

  A heroin- és az injekciós kábítószer-használat 63

  7. fejezet

  A bűnözéssel és a börtönnel összefüggő kérdések 84

  Hivatkozások 89

 • Előszó

  A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának (KKEM) (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) idei éves jelentését olyan on-line elemek egészítik ki, melyek magukban foglalják új, immár második éve megjelenő statisztikai értesítőnket is, mely ma már több mint 200, mennyiségi adatokkal szolgáló, az európai kábítószerhelyzetet részletesen bemutató forrástáblázatot tartalmaz.

  Az EMCDDA már több mint tíz éve dolgozik az Európai Unió tagállamaival az európai kábítószer-jelenség átfogó képének kialakításán. Az idei éves jelentésben található elemzés alapjául szolgáló, jelenleg rendelkezésre álló adatok mennyisége és minősége nem csupán az információt biztosító tudományos munkacsoportok technikai eredményeit tükrözik, hanem azt a tényt is, hogy Európa-szerte a szakpolitika-formálók elkötelezett támogatói az adatgyűjtési folyamatnak, és készek arra forrásokat biztosítani. Ez konkrét példája annak, hogy milyen haszonnal járhat az európai szintű együttműködés. A tagállamok nem csupán a helyi kábítószer-problémák tekintetében különböznek egymástól, hanem abban is, hogy milyen válaszokat adnak erre a kihívásra. A különbségek ellenére mára már kialakult egy Európa-szerte érvényesnek tekinthető, közös megközelítés is a kábítószer- kérdéssel kapcsolatban. Jelenleg teljes egyetértés uralkodik abban a tekintetben, hogy az intézkedéseket a helyzet elmélyült ismeretére kell alapozni, továbbá hogy szükség van a működő megoldásokról való ismeretek megosztására és – amikor csak lehetséges – az együttes fellépésre a közös eredmények érdekében. Ezek a törekvések a kábítószerrel kapcsolatos új, európai stratégia és cselekvési terv részét képezik, és egyben ezen jelentés kulcsfontosságú témáit is alkotják.

  Éves jelentésünk számos fontos kérdésre hívja fel a figyelmet, melyek azzal kapcsolatosak, hogy a kábítószer- használat milyen hatással van a polgárokra és azokra a közösségekre, amelyekben a polgárok élnek. Olyan, újonnan megjelent problémákat taglalunk, mint a serkentőszerek – különösen a kokain – Európa egyes

  részeiben tapasztalt növekvő mértékű használata, vagy a kábítószereket kipróbáló európai fiatalok folyamatosan növekvő száma. Nyilvánvaló, hogy az európai kábítószer- használat problémájára adott válasz még korántsem kielégítő. Ugyanakkor jelentésünkben néhány pozitív fejleményre is rámutathatunk; ezek közé sorolhatjuk a kábítószer-problémával küzdők számára létrehozott szolgálatok általános bővülését, és a kábítószer-jelenség néhány legkárosabb aspektusa tekintetében észlelt stabilizálódásra, sőt csökkenő tendenciára utaló jeleket is. Ily módon e jelentés amellett, hogy felhívja a figyelmet néhány megoldásra váró, kulcsfontosságú problémára, egyben arra is némi fényt vet, miként lehetne előrelépni az európai kábítószer-probléma hatékony kezelése terén.

  Örömünkre szolgál, hogy idén ismét növekedett az Európai Unió új tagállamai által rendelkezésünkre bocsátott adatok mennyisége. Amellett, hogy beszámolunk a kibővített Unióban tapasztalt helyzetről, lehetőség szerint közöljük a Bulgáriából, Romániából és Törökországból érkezett adatokat is, illetve ismertetünk néhány, nemzetközi fejleménnyel kapcsolatos elemzést is. A kábítószer-probléma globális természete megköveteli, hogy Európára vonatkozó elemzésünket tágabb összefüggésbe helyezzük. Jelenlegi legsürgetőbb problémáink nagy része elválaszthatatlan a kábítószer-használat és a kábítószer-kereskedelem jelenségétől. A kábítószer-használat hatással van a globális egészségügyi helyzetre és fejlődésre, a bűnözésre és a személyi biztonságra, továbbá a nemzetközi biztonságra. Jelentésünk főként az európai helyzetet állítja középpontba, ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy globális problémával állunk szemben.

  Marcel Reimen Az EMCDDA igazgatási tanácsának elnöke

  Wolfgang Götz Az EMCDDA ügyvezető igazgatója

  5

 • 7

  Köszönetnyilvánítás

  Az EMCDDA köszönettel tartozik a jelentés elkészítésében nyújtott segítségükért a következőknek:

  • a Reitox nemzeti fókuszpontok vezetői és munkatársai;

  • a jelentéshez szükséges nyersadatokat összegyűjtő szolgálatok minden tagállamban;

  • az EMCDDA igazgatási tanácsának és Tudományos Bizottságának tagjai és az EMCDDA/Reitox hálózat technikai munkacsoportjainak résztvevői;

  • az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa – különösen a kábítószerekkel foglalkozó horizontális munkacsoport – és az Európai Bizottság;

  • a Svéd Alkohol- és Kábítószerügyi Információs Tanács (CAN), az Európa Tanács Pompidou-csoportja, az ENSZ Kábítószerügyi és Bűnüldözési Hivatala, az Egészségügyi Világszervezet, az Europol, az Interpol és az AIDS Járványtanát Monitorizáló Európai Központ;

  • az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja és az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala;

  • Prepress Projects Ltd.

  Reitox nemzeti fókuszpontok

  A Reitox a kábítószerekkel és kábítószer-függőséggel kapcsolatos európai információs hálózat. A hálózatot az Európai Unió tagállamaiban, Norvégiában, a tagjelölt országokban és az Európai Bizottságban működő nemzeti fókuszpontok alkotják. A kormányaik felügyelete mellett működő fókuszpontok azok a nemzeti hatóságok, amelyek az EMCDDA-t ellátják a kábítószerekkel kapcsolatos információkkal.

  A nemzeti fókuszpontokkal való kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megtalálhatók az alábbi címen: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1596

  http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1596

 • Bevezetés

  Ez az éves jelentés az Európai Unió tagállamai, a tagjelölt országok és Norvégia (amely 2001 óta vesz részt az EMCDDA munkájában) részéről az EMCDDA számára országjelentés formájában rendelkezésre bocsátott információkon alapul. Az itt közölt statisztikai adatok a 2003. évre (illetve az utolsó rendelkezésre álló évre) vonatkoznak. A jelentésben szereplő ábrák és táblázatok olykor csak az EU-országok egy alcsoportjára vonatkoznak