Click here to load reader

istatistik Yeni temmuz yeşil - Türkiye Rüzgar Enerjisi ... ... Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) bildiğiniz gibi, kar gayesi gütmeden, rüzgar enerjisi ile ilgili bilimsel,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of istatistik Yeni temmuz yeşil - Türkiye Rüzgar Enerjisi ... ... Türkiye Rüzgar...

 • w w

  w .t

  ur eb

  .c om

  .t r

  1

  ÖNSÖZ FOREWORD

  Temmuz , July 2017

  Değerli Sektör Katı lımcıları,

  Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) bildiğiniz gibi, kar gayesi gütmeden, rüzgar enerjisi ile ilgili bilimsel, teknik ve uygulamalı araştı rmaları takip etmek, rüzgar enerji kaynağının kullanımını yaygınlaştı rmak için faaliyetlerde bulunmak amacıyla, 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

  Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (Wind Europe)’nin ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC)’nin resmi üyesi olan TÜREB, Türkiye Rüzgar Enerjisi potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması doğrultusunda önemli çalışmalarda bulunmaktadır ve rüzgar enerjisi konusunda Türkiye’deki en güçlü sivil toplum kuruluşudur.

  TÜREB olarak; yurt içinde ve yurt dışında rüzgar enerjisine ilgi duyan herkesin bilgi almalarını sağlamak ve en önemlisi ülkemizdeki rüzgar potansiyelinin ekonomiye kazandırılması konusunda yapılacak yatı rımlara katkıda bulunmak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleşti rmektedir.

  Her yıl düzenli olarak yayınladığımız, hem yurti çi hem yurtdışı kurum, kuruluş ve üniversitelerinden oldukça ilgi gören “Türkiye Rüzgar Enerjisi İstati sti k Raporu ” ve “Türkiye Rüzgar Enerjisi Santralleri Atlası” çalışmalarımızı, Temmuz 2017 tarihiyle güncelleyerek siz değerli sektör katı lımcılarımızın bilgilerine sunuyor; ülkemiz ve rüzgar enerjisi sektörüne yararlı olmasını diliyoruz. Saygılarımızla,

  Mustafa Serdar ATASEVEN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ BİRLİĞİ (TÜREB) Yöneti m Kurulu Başkanı

  Dear Colleagues, Turkish Wind Energy Associati on (TWEA) established at 10 February 1992 with 92/2752 council of ministers decision is a non-profi t organizati on, follows scienti fi c, technical and practi cal studies about wind energy and operates in expanding the usage of wind energy resources.

  TWEA is the offi cial member of European Wind Energy Associati on (Wind Europe) and most powerful non- governmental organizati on in Turkey. TWEA realizes important studies for gaining Turkey’s wind energy potenti al to economy.

  Turkish Wind Energy Associati on (TWEA) is working eff ecti vely to redound Turkey’s Wind Energy Potenti al to economy and increase the potenti al investments in this sector. With this purpose, we are being part of both nati onal and internati onal projects as much as possible.

  We present to our valuable sector parti cipants the July 2017 updated version of “Turkish Wind Energy Stati sti cs Report” and “Turkish Wind Power Plants Atlas” which are published regularly every year and gained considerably att enti on from both domesti c and foreign insti tuti ons, organizati ons and universiti es; wish our report will be useful for the wind energy sector of Turkey. Sincerely,

  Mustafa Serdar ATASEVEN Turkish Wind Energy Associati on President

 • w w

  w .t

  ur eb

  .c om

  .t r

  2

  İÇİNDEKİLER TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TWEA STATISTICS REPORT

  1. BÖLÜM Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Yatırımlarının Gelişimi 4 The Development of Turkey’s Wind Energy Investments

  2. BÖLÜM İşletmedeki Rüzgar Enerjisi Santralleri 6 Wind Power Plants Under Operation

  2.1. İşletmedeki RES’lerin Yatırımcılara Göre Dağılımı 10 Operational WPP’s According to Investors

  2.2. İşletmedeki RES’lerin Türbin Markalarına Göre Dağılımı 14 Operational WPP’s According to Turbine Manufacturers

  2.3. İşletmedeki RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı 15 Operational WPP’s According to Regions

  2.4. İşletmedeki RES’lerin İllere Göre Dağılımı 16 Operational WPP’s According to Cities

  2.5. Başvuru Tarihlerine Göre İşletmedeki RES’ler 18 Operational WPP’s According to Application Dates

  3. BÖLÜM İnşa Halindeki Rüzgar Enerjisi Santralleri 20 Wind Power Plants Under Construction

  3.1. İnşa Halindeki RES’lerin Yatırımcılara Göre Dağılımı 22 Under Construction WPP’s According to Investors

  3.2. İnşa Halindeki RES’lerin Türbin Markalarına Göre Dağılımı 24 Under Construction WPP’s According to Turbine Manufacturers

  3.3. İnşa Halindeki RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı 25 Under Construction WPP’s According to Regions

  3.4. İnşa Halindeki RES’lerin İllere Göre Dağılımı 26 Under Construction WPP’s According to Cities

  CONTENTS

 • w w

  w .t

  ur eb

  .c om

  .t r

  3

  Temmuz , July 2017

  İÇİNDEKİLER

  4. BÖLÜM Lisanslı Rüzgar Enerjisi Santralleri 28 Licensed Wind Power Plants

  4.1. Lisanslı RES’lerin Bölgesel Dağılımı 30 Licensed WPP’s According to Regions 4.2. Lisanslı RES’lerin İllere Göre Dağılımı 31 Licensed WPP’s According to Cities

  5. BÖLÜM

  Değerlendirmede Olan Rüzgar Enerjisi Santralleri 32 Wind Power Plants Under Evaluation Process

  5.1. Değerlendirmede Olan RES’lerin Bağlantı Bölgelerine Göre Dağılımı 58 WPP’s Under Evaluation Process According to the Connection Area

  5.2. Değerlendirmede Olan RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımıı 60 WPP’s Under Evaluation Process According to the Regions

  5.3. Değerlendirmede Olan RES’lerin Yatırımcılara Göre Dağılımı   62 WPP’s Under Evaluation Process According To The Investors

  6. BÖLÜM

  710 MW RES Bağlantı Kapasitesinin Yarışma Sonuçları 76 Tender Results of 710 MW WPPs Grid Capacity

  CONTENTS

 • TÜRKİYE’DE RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARININ GELİŞİMİ

  w w

  w .t

  ur eb

  .c om

  .t r

  4

  01BÖLÜM TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TWEA STATISTICS REPORT

  THE DEVELOPMENT OF TURKEY’S WIND ENERGY INVESTMENTS

  YILLAR (YEARS)

  M W

  7.000

  6.000

  5.000

  4.000

  3.000

  2.000

  1.000

  0 2007 20092008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

  146,3 363,7 791,6

  1.329,15

  217,4 MW 148,60%

  427,9 MW 117,65%

  537,55MW 67,91%

  476,7 MW 35,87%

  506,3 MW 28,04%

  646,3 MW 27,95%

  803,65MW 27,16%

  956,20 MW

  1.387,75 MW 377,85 MW

  25,42%

  29,41% 6,19%

  6.106,05 6.483,9

  4.718,30

  3.762,10

  2.958,45 2.312,15

  1.805,85

  Türkiye’deki Rüzgar Enerjisi Santralleri için Kümülatif Kurulum Cumulative Installations for Wind Power Plants in Turkey

  *Temmuz 2017 itibariyle ( As of the month July 2017 )

 • w w

  w .t

  ur eb

  .c om

  .t r

  5

  01BÖLÜM Temmuz , July 2017

  YILLAR (YEARS)

  M W

  1400

  1200

  1000

  800

  600

  400

  200

  0 2007 20092008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

  95,3 217,4

  427,9 537,55 476,7 506,3

  646,3

  803,65 956,20

  1.387,75

  377,85

  Türkiye’deki Rüzgar Enerjisi Santralleri için Yıllık Kurulum Annual Installations for Wind Power Plants in Turkey

  01BÖLÜM Temmuz , July 2017

  *Temmuz 2017 itibariyle ( As of the month July 2017 )

 • İŞLETMEDEKİ RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ

  w w

  w .t

  ur eb

  .c om

  .t r

  6

  02BÖLÜM TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TWEA STATISTICS REPORT

  WIND POWER PLANTS UNDER OPERATION

  İŞLETMEDEKİ RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ WIND POWER PLANTS UNDER OPERATION

  COMPANY NAME INSTALLED

  CAPACITY (MW) CITY TURBINE MODEL TURBINE POWER COMMISSIONING OF

  OPERATION TURBINE

  MANUFACTURER PROJECT NAME

  KURULU GÜÇ (MW)

  TÜRBİN ÜRETİCİSİ TÜRBİN MODELİ TÜRBİN GÜCÜ İŞLETMEYE GİRİŞ TARİHİ

  İLPROJE ADI FİRMA ADI

  Esit Enerji A.Ş.

  YGT Elektrik Üretim A.Ş.

  Airres Elk. Ür. San. ve Tic. A.Ş

  Ayen En. A.Ş.

  Suay Enerji San. Ve Tic. A.Ş.

  Ayen En. A.Ş.

  Akhisar Rüz. En. El. Ür. San.Ltd. Şti.

  Aksu Temiz En. El. Ür. San. ve Tic. A.Ş.

  ADO Enerji Üretimi San. Ve Tic. A.Ş.

  Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.

  Tan Elektrik Ür. A.Ş.

  Baktepe En. A.Ş.

  Şehzade En.Uretim Ticaret Sanayi A.Ş.

  Ares Alaçatı Rüz. En. San. Tic. .A.Ş.

  Aksa Enerji Ür. A.Ş.

  Ayres Ayvacık El. Ür. Sant. Ltd. Şti.

  AkEn. El. Ür. A.Ş.

  Kütle Enerji Yat. Ür. ve Tic. A.Ş.

  Borusan EnBW

  Bares El. Ür. A.Ş.

  Yapısan El. Ür. A.Ş.

  Borasco En. Ve Kim. San. Tic. A.Ş.

  Yapısan El. Ür. A.Ş.

  As Makinsan En. El. Ür. San.Tic. A.Ş.

  Verim En. Yat. Ür. ve Tic. A.Ş.

  Belen El. Ür. A.Ş.

  Kinesis Enerji A.Ş

  Bergama RES En. Ür. A.Ş.

  Bergres Elektrik Üretim A.Ş.

  ICDAS Celik En. Ter. ve Ul. San. A.Ş.

  Bores Bozcaada Rüz. En. San.Tic. A.Ş.

  Kardemir Haddecilik San.Tic. Ltd. Şti.

  Doğal En. El. Ür. A.Ş.

  Alize En. El. Ür. A.Ş.

  Boydak Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.

  Sanko Rüz. En. San. ve Tic. A.Ş.

  Ali

Search related