Istilah Logo

Embed Size (px)

Text of Istilah Logo

ISTILAH LOGO

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga , logo adalah lambang khas sesuatu pertubuhan yang tersirat dengan maksud tertentu. Melalui laman web How-To-Brading.com , perkataan logo bererti satu nama, simbol, atau cap dagang direka bentuk untuk pengiktirafan mudah. Menurut Wikipedia pula logo adalah unsur grafik bagi tanda niaga atau jenama, yang diset dalam jenis taip khas, atau diatur dalam bentuk tertentu, dan boleh dikenali. Anne McGregor Parsons berpendapat di dalam Colorado Business Magazine , logo adalah simbol visual yang berpotensi berharga kerana mereka dapat mengekspresikan keperibadian dan misi syarikat. Salah satu abad ke-20 pereka-pereka paling berpengaruh, Milton Glaser , berkata , Logo ialah pintu masuk untuk jenama. Pereka identiti , Alison Hulett pula berkata , Logo atau cap dagang ialah tanpa satu keraguan muktamad tentang alat penjenamaan'. Menurut Greek logotypos pula logo adalah elemen grafik yang digabung bersama dengan logotaip dalam membentuk suatu tanda dagang atau cap komersil.

Punca idea logo lazimnya berdasarkan benda-benda di alam sekitar seperti flora, fauna, manusia, benda buatan manusia, huruf, angka, rupa bentuk geometri, dan sebagainya. Logo telah berfungsi sebagai satu tanda atau simbol pengenalan bagi sesuatu pertubuhan, syarikat, kelab, persatuan, barang kormesial, perkhidmatan, kempen, pemasaran dan sebagainya. Sifat unik sesuatu logo adalah penting bagi mengelakkan kekaburan dikalangan pelanggan, pembekal, pengguna, afliate, dan orang ramai. Logo harus didaftarkan sebagai tandadagang, agar pihak ketiga yang tidak sah tidak boleh menggunakannya, atau mengganggu pemilik menggunakannya. Oleh itu,logo amat penting dalam sesuatu pertubuhan, syarikat, kelab, persatuan, barang kormesial, perkhidmatan, kempen, pemasaran dan sebagainya. Jadi, sesebuah logo itu harus mempunyai warna,bentuk,huruf dan mesej yang sesuai dan mudah difahami.

SEJARAH LOGO

Sejarah asal usul logo berasal semenjak abad Ke-19, apabila pengilangan barangan perdagangan menjadi perkara penting. Hal ini telah terbukti dengan pelbagai penemuan dan teknik yang telah memberi sumbangan pada logo kontemporari antaranya Cylinder Seals (c.2300 SM), Coins (c.600 SM), lambang dan pengembangan teknologi pencetakan. Perindustrian cara baru membenarkan pengeluaran yang tinggi berbanding semasa barangan diperbuat dengan tangan. Barangan baru telah diagihkan ke kawasan geografi yang luas, termasuk di luar negara. Peserta-peserta baru muncul dari masa ke masa, dan tawaran barangan yang sama jenis meningkat dengan giatnya. Pada masa itu, sebahagian besar penduduk masih buta huruf. Pemimpin industri tidak lama kemudian menyedari bahawa orang awam tidak dapat membezakan dengan mudah barangan mereka berbanding barangan yang sama dari pesaing-pesaing mereka. Semakin banyak pengeluar menggunakan simbol, tanda atau lambang pada keluaran masing-masing agar semua pembeli boleh mengenal pasti dengan mudah barangan yang mereka mahu. Pengilang kemudiannya mula meletakkan nama syarikat atau barangan pada tanda mereka. Nama ini kerap kali dibentuk dalam satu cara yang tertentu oleh setiap pengeluar, ini kemudiannya digabungkan dengan taiplogo, yang buat pertama kalinya menggunakan tanda dan nama, menjadi sangat popular.

Pada seberapa dekad terakhir, apabila logo baru sedang direka, pemilik, pengiklanan profesional, dan pereka grafik selalu cuba mewujudkan satu tanda atau lambang yang digabungkan bersama-sama dengan nama syarikat, barangan, atau perkhidmatan, akan muncul sebagai taiplogo. Fotografi dan litografi telah menyumbang kepada ledakan industri periklanan ini yang menyatupadukan tipografi dan imej bersama pada halaman. Bersamaan dengan itu, tipografi itu sendiri sedang mengalami revolusi bentuk dan pernyataan yang berkembang melebihi sederhana, rupa taip serif digunakan dalam buku, dan rupa taip hiasan digunakan pada terbitan lebar sehelai poster-poster.

LOGO HURUFLogo huruf lebih dikenal sebagai logotype atau alphagram dalam bahasa Inggeris. Logo jenis ini berdasarkan bentuk huruf , sama ada menggunakan satu huruf sahaja atau beberapa huruf dalam satu perkataan atau lebih daripada satu huruf yang digabungjalinkan.Huruf yang dipilih biasanya merupakan singkatan (initial) yang mewakili sesuatu pertubuhan. Logo berunsur angka juga di bawah golongan jenis logo huruf.

LOGO REPRESENTASILogo representasi dikenal sebagai pictogram dalam bahasa Inggeris. Logo jenis ini berdasarkan rupa objek - objek di alam sekeliling. Bentuk asal dan gambar objek dipermudahkan melalui olahan garisan , rupa , dan warna yang berkesan. Rupa corak logo yang mudah dan ringkas dapat menyampaikan mesej dengan jelas tanpa sebarang penerangan. Kadang-kala jenama atau nama pertubuhan dimasukkan bersama sama rupa bentuk logo representasi untuk menjadikannya lebih berkesan.

LOGO SIMBOLLogo jenis ini biasanya menggunakan rupa mudah sesuatu objek untuk mewakili perkara perkara yang ada kaitan dengannya. Bagi pertubuhan besar , rupa rupa geometri atau huruf yang mudah lazimnya dipilih untuk mewakili organisasi yang kompleks itu. Rupa simbol dapat menyampaikan mesej yang jelas tanpa mengira bahasa dan bangsa. Logo simbol merupakan tanda yang dikenal antarabangsa.