of 36 /36
1 Prof.dr.sc. Goran Miličević, prim.dr.med., U Zagrebu, 03. kolovoza 2013. internist-kardiolog, rođen 1957. u Zagrebu. Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Edukacija 1972-1976. Matematička gimnazija, Zagreb 1976-1982. Medicinski fakultet, Zagreb 1987.-1991. Specijalizacija Interne medicine, KB Merkur, Zagreb 1989.-1991. Poslijediplomski studij Kliničke farmakologije, MF Sveučilišta u Zagrebu 1991.-1994. 3 puta Škola biološke antropologije; Hvar i Dubrovnik 1992. 3 mj. Znanstveno usavršavanje na Universite Victor Segalen Bordeaux, Francuska 1993. 3 mj. II znanstveno usavršavanje na Universite Victor Segalen Bordeaux, Francuska 1994. 3 mj. Interdisciplinarni studij Agenda 21 Century, Goeteborg University, Švedska 1994.-1996. Poslijediplomski studij iz Kardiologije, MF Sveučilišta u Zagrebu 1997. 1 mj. Usavršavanje iz Holter EKG analize na Education and Training Programe „Ambulatory ECG Analysis“, Sophia Antipolis, Francuska 2003. 2 mj. Usavršavanje iz tkivnog Dopplera i 3-D ultrazvuka srca na Duke School of Medicine, Ultrasound Educational Programe, Aachen, Belgija 2004. Dopunska izobrazba iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja, Zagreb 2007. Usavršavanje iz resinkronizacijske terapije srčanog popuštanja i 'strain rate' analize tkivnog Dopplera na St George's Healthcare Course „Cardiac Resynchronisation Therapy and Dilated Cardiomyopathies“, London- Dubrovnik 2007. Usavršavanje iz invazivne kardiologije na EuroPCI kongresu, Barcelona 2010. Quintiles Course – ICH Good Clinical Practice Training for Investigators 2011. Usavršavanje iz invazivne kardiologije na 'Complex Lesions Course', Mercagnliano, Italija 2011. Usavršavanje iz invazivne kardiologije na 'Fractional flow reserve in complex coronary interventions' tečaju, Budimpešta Radna mjesta 1982. - 1987. Opća praksa: Zabok, Samobor i Stanica za hitnu medicinsku pomoć Zagreb 1987. - 1991. Specijalizant: Klinika za unutarnje bolesti KB Merkur 1992. - 1995. Asistent i viši asistent: Institut za antropologiju Zagreb 1995. - 2002. Voditelj kardiovaskularnog laboratorija: SB za med. rehab. Krapinske Toplice 2002. - 2002. Odjelni liječnik: SB za kardiokirurgiju i kardiologiju Magdalena od 2002. - Voditelj Odsjeka Intenzivnog i postintenzivnog kardiološkog liječenja Zavoda za kardiovaskularne bolesti: KB Sveti Duh

Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnostrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/722_2.2.pdf · epizoda s korekcijom overdrive pitanja ili DC riješenja tahiaritmije. Rutina

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Životopis, znanstvena, nastavna i stručna...

 • 1

  Prof.dr.sc. Goran Miličević, prim.dr.med., U Zagrebu, 03. kolovoza 2013. internist-kardiolog, rođen 1957. u Zagrebu.

  Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

  Edukacija

  1972-1976. Matematička gimnazija, Zagreb 1976-1982. Medicinski fakultet, Zagreb 1987.-1991. Specijalizacija Interne medicine, KB Merkur, Zagreb 1989.-1991. Poslijediplomski studij Kliničke farmakologije, MF Sveučilišta u Zagrebu 1991.-1994. 3 puta Škola biološke antropologije; Hvar i Dubrovnik 1992. 3 mj. Znanstveno usavršavanje na Universite Victor Segalen Bordeaux, Francuska 1993. 3 mj. II znanstveno usavršavanje na Universite Victor Segalen Bordeaux, Francuska 1994. 3 mj. Interdisciplinarni studij Agenda 21 Century, Goeteborg University, Švedska 1994.-1996. Poslijediplomski studij iz Kardiologije, MF Sveučilišta u Zagrebu 1997. 1 mj. Usavršavanje iz Holter EKG analize na Education and Training Programe

  „Ambulatory ECG Analysis“, Sophia Antipolis, Francuska 2003. 2 mj. Usavršavanje iz tkivnog Dopplera i 3-D ultrazvuka srca na Duke School of

  Medicine, Ultrasound Educational Programe, Aachen, Belgija 2004. Dopunska izobrazba iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja, Zagreb 2007. Usavršavanje iz resinkronizacijske terapije srčanog popuštanja i 'strain rate'

  analize tkivnog Dopplera na St George's Healthcare Course „Cardiac Resynchronisation Therapy and Dilated Cardiomyopathies“, London-Dubrovnik

  2007. Usavršavanje iz invazivne kardiologije na EuroPCI kongresu, Barcelona 2010. Quintiles Course – ICH Good Clinical Practice Training for Investigators 2011. Usavršavanje iz invazivne kardiologije na 'Complex Lesions Course',

  Mercagnliano, Italija 2011. Usavršavanje iz invazivne kardiologije na 'Fractional flow reserve in complex

  coronary interventions' tečaju, Budimpešta

  Radna mjesta

  1982. - 1987. Opća praksa: Zabok, Samobor i Stanica za hitnu medicinsku pomoć Zagreb 1987. - 1991. Specijalizant: Klinika za unutarnje bolesti KB Merkur 1992. - 1995. Asistent i viši asistent: Institut za antropologiju Zagreb 1995. - 2002. Voditelj kardiovaskularnog laboratorija: SB za med. rehab. Krapinske Toplice 2002. - 2002. Odjelni liječnik: SB za kardiokirurgiju i kardiologiju Magdalena od 2002. - Voditelj Odsjeka Intenzivnog i postintenzivnog kardiološkog liječenja Zavoda za kardiovaskularne bolesti: KB Sveti Duh

 • 2

  Rad u struci

  Znanja i vještine - kao kardiolog širokog spektra djelovanja suvereno vladam svim metodama rada u koronarnoj jedinici. Implantacije privremenih elektrostimulatora obavljam na nekoliko načina, sukladno zahtjevima anatomije i patologije, a pri tom osim na terapeutskom planu radim i 'usputna' riješenja dijagnostike. Po potrebi radim i testiranja trajnih elektrostimulatora, osobito ako su u pitanju analize sinkopa kod ICD-a; s analizom pitanja aritmogene sinkope, i epizoda s korekcijom overdrive pitanja ili DC riješenja tahiaritmije. Rutina su desnostrane kateterizacije i mjerenja hemodinamike Swan-Gantzovim kateterom, perikardiocenteze, pleuralne punkcije i arteficijelna oksigenacija i drugo.

  Uz sve klasične metode ehokardiografije (jedno- i dvodimenzionalni prikaz, kolor, pulsni i kontinuirani Doppler, kontrastni eho i tkivni Doppler) rutinski radim transezofagijski eho, a farmakološki (dobutaminski, a po potrebi i dipiridamolski) stres eho sam barem do prošle godine radio najviše u Hrvatskoj. Radim po potrebi i analize podobnosti za resinhronizacijsku terapiju i procijenu njene učinkovitosti, uključujući 'strain-rate' analizu. Osposobljen sam i za detaljnu ehokardiografsku procijenu plućne hipertenzije.

  Pored klasičnih neinvazivnih EKG metoda, vladam profinjenim načinom analize varijabilnosti srčanog ritma. Radim i analizu kasnih potencijala, test na nagibnom stolu, a mogu iskoristiti i analizu alternansa T vala kad je metoda dostupna. Koristio sam i druge metode detekcije rizika nastupa malignih aritmija, kao ajmalonsko testiranje latentnog postojanja Brugada sindroma, ad hoc testiranja oporavka sinusnog čvora pri eksplantaciji elektrode privremenog elektrostimulatora, i niz drugih na improvizaciji temeljenih testova ili terapijskih postupaka.

  Od invazivne kardiologije radim, uz spomenutu centralnu kateterizaciju i perikardiocentezu u koronarnoj, redovito dijagnostičku koronarografiju i po potrebi ventrikulografiju, te perkutane koronarne intervencije, s osobitim naglaskom na urgentne intervencije i na bifurkacijske lezije. Kad mogu koristim tehnološke inovacije, a nerijetko se služim i improvizacijom.

  U farmakološkoj kardiološkoj terapiji, uz poznavanje i korištenje oficijelnih metoda, služim se i osobnim inovacijama, od kojih su neke i publicirane u vodećoj znanstvenoj literaturi (vođenje hemodinamski aktivne terapije, korištenje kombinacije antiaritmika u dinamičkom slijedu, ...). Ako je od značaja za prijavu, imenovan sam 2009. doktorom specijalistom - konzultantom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

  Područja užeg stručnog interesa: neinvazivna aritmologija-dijagnostički i terapeutski, urgentna perkutana koronarna intervencija i bifurkacijske lezije, te kardiološka klinička farmakologija. Sporedno i procjena rizika nagle smrti, te farmakološki stres eho.

  Izbori u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja

  1987. istraživač-suradnik, upis u registar istraživača pod matičnim brojem 149516 1991. znanstveni asistent Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada 1994. viši asistent Instituta za antropologiju Sveučilišta u Zagrebu 2002. docent Medicinskog fakulteta Osijek 2008. izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek

 • 3

  Nastavna aktivnost

  1978.-1981. kao demonstrator održavao vježbe na sekciji iz Anatomije čovjeka, te od 1979. iz anatomije CNSa na Katedri za anatomiju Medicinskog fakulteta Zagreb,

  1988.-1991. tijekom specijalizacije interne medicine, kao asistent sam održavao vježbe iz Propedeutike interne medicine na Katedri za Internu medicinu MF Zagreb,

  1992.-1995. kao asistent i viši asistent predavao Kardiovaskularnu anatomiju i fiziologiju čovjeka na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Zagreb

  1995.-2001. redovito predavao kardiološke teme na stručnim sastancima bolnice Krapinske Toplice, a dalje trajno na stručnim sastancima KB Sveti Duh

  1999.-2002. kao asistent održavao vježbe i seminare iz Interne medicine u nastavnoj bazi KT, Katedre za Internu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek,

  2002.-2008. kao naslovni docent održavao predavanja, seminare i vježbe iz Interne medicine i Propedeutike interne medicine, te Hitne medicine na Katedri za Internu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, kao i vježbe i seminare na izbornim predmetima Hitna stanja u medicini i Ultrazvuk jetre Medicinskog fakulteta Zagreb (izveo do tada 384 norma sati nastave),

  od 2008. u zvanju naslovnog izvanrednog profesora Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održavao sam nastavu na dodiplomskom studiju medicine i poslijediplomskim tečajima trajne edukacije na Medicinskim fakultetima u Osijeku i Zagrebu. Vodim nastavu izbornog predmeta IV godine medicinskog studija, te predajem na poslijediplomskom studiju - na znanstvenom poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Osijek, u okviru obaveznog modula 'Temelji znanstvenoistraživačkog rada', u predmetu 'Sustav znanosti, izobrazba znanstvenika i etika u biomedicini' gdje sam ko-voditelj, predajem temu 'Geneza i evolucija znanstvene misli i djela'. Svakodnevno educiram studenate medicine, stažiste i specijalizante, a održavam i predavanja internistima, kardiolozima i subspecijalistima kardiologije, kao i praktičnu nastavu za kolege iz transezofagijskog ultrazvuka, tkivnog Dopplera i stres eha, te invazivnih kardioloških disciplina. Izvan okvira ove nastave, iznos službene nastave od posljednjeg izbora premašuje 700 norma sati.

  Godine 2007. prihvaćen je moj prijedlog uvođenja malog izbornog predmeta pod

  nazivom „Neinvazivna kardiovaskularna dijagnostika“ za studente IV godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicine. Nastava je kontinuirano i uspješno provedena u proteklih 6 akademskih godina.

  Pored dodiplomske nastave predavao sam na poslijediplomskim tečajevima trajne edukacije; na tečaju „Akutni koronarni sindrom kod žena i rizici“, Zagreb 2004. temom „Segment ženske predominacije u aritmijskoj patologiji“, na tečaju „Aritmije u kliničkoj praksi“ , Osijek 2006., temom „Farmakoterapijski pristup supraventrikulskim aritmijama“, na tečaju „Bolesti srčanih valvula“, Zagreb, 2009., temom „Stres ehokardiografija u dijagnostici bolesti srčanih zalisaka“, na tečaju „Principi prevencije i zbrinjavanja moždanog udara“, Zagreb 2009. temom „Srčane aritmije u patogenezi moždanog udara“ i na simpoziju „Plućna hipertenzija u sistemskim bolestima“, Zagreb 2011. temom „Ehokardiografija u detekciji, kvantifikaciji i prognozi plućne hipertenzije“. Brojna sam predavanja održao i na stručnim sastancima Interne klinike KB Sveti Duh.

 • 4

  Održavao sam pozivna predavanja i na međunarodnim skupovima; „Heart 'growth stagnation' period following menarche“ na Anthropology and Health 1995., „Strategy for atrial fibrillation conversion“ na 14th Alpe Adria Cardiology Meeting 2006, „Role of stress echo in patient management“ na 2nd Croatian symposium of echocardiography with international participation 2007, „Stress echo between guidelines and practice” na 7th Croatian Cardiological Congress with international participation 2008, “Pharmacological prevention of coronary stent thrombosis” na 3rd Croatian meeting on cardiovascular interventions with international participation, 2009, „Postsystolic contraction and spectrum of phenomena of multiple myocardial contractions during each single cardiac cycle” na 3rd Croatian Echocardiography Symposium with International Participation, 2009., „Echocardiography in cardiac arrhythmias“ na Croatian Echocardiography Meeting with International Participation, „CroEcho“ 2011, te „Temporary pacemaker in the detection of cardiac arrhythmias“ na 9th Congress of the Croatian Cardiac Society with International Participation,2012 (potonje predavanje nemam dokumentirano zbog kasne prijave teme).

  Nastavni tekstovi su mi 'Nitroglicerol u koronarnoj bolesti - djelovanje i tolerancija'. Rad Med Fak Zagrebu 1991;32:353, 'Korištenje varijabilnosti srčanog ritma u svakodnevnoj praksi.' Ritam 2001;6:83, 'Stresna ehokardiografija u dijagnostici bolesti srčanih zalisaka.' Poglavlje 30. u Bolesti srčanih zalisaka. Nakladni zavod globus. Zagreb 2011., 295., i 'Ehokardiografija u detekciji, kvantifikaciji i prognozi plućne hipertenzije.' Zbornik radova plućna hipertenzija u sistemskim bolestima. Hrvatski liječnički zbor. Zagreb 2011. 16.

  Subspecijalističku obuku sam davao kolegama kardiolozima, a mentor sam u edukaciji specijalizanta interne medicine, subspecijalizanta kardiologije i doktoranda.

  Educiranje znanstvenika

  U sklopu znanstvenog projekta koji sam vodio kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske educirao sam znanstvenog novaka dr. Željku Gavranović koja sada uz moje mentorstvo dovršava doktorsku disertaciju. U koatorstvu smo objavili 6 znanstvenih radova, od kojih 4 CC indeksirana (Int J Cardiol 2008;126:424, Clin Cardiol 2008; 31: 472, Coll Antropol 2009; 33: 397, Med Hypotheses 2010: 74: 527). Znanstveno sam educirao i dr.sc. Miru Bakulu koji je doktorirao uz moje mentorstvo, a objavili smo zajedno 5 znanstvenih radova, od čega jedan CC indeksirani na kojem smo glavni istraživači (Clin Cardiol 2008; 31: 472), i još jedan na kojem smo samo ko-istraživači (New Engl J Med 2006; 354: 1464).

  Svojedobno sam educirao kolege s kojima sam objavljivao znanstvene radove u koautorstvu, a od kojih su neki kasnije doktorirali (doc. Duško Cerovec, doc. Robert Steiner) ili magistrirali (dr. Nenad Lakušić). Sa svojim ranijim znanstvenim novakom dr. Nikolom Udiljkom objavio sam nedavno CC rad u Medical Hypotheses (2013: 81: 264).

 • 5

  Znanstvena djelatnost

  Gimnazijski znanstveni interes za biomedicinu, točnije za istraživanje mozga rezultirao je maturalnom radnjom „Struktura i funkcioniranje ljudskog mozga“, a znanstveni rad započeo sam kao demonstrator na Katedri za anatomiju, gdje sam kod profesora Kostovića u okviru znanstvenog programa Odjela za neuroanatomska istraživanja Zavoda za anatomiju Medicinskog fakulteta radio na analizi prenatalnog razvoja korteksa, najuže na distribuciji Cayal Retziusovih stanica šestoga sloja korteksa i pitanju njihove perinatalne sudbine. Tijekom studija obavio sam znanstveno istraživanje atrofije mozga u mlađih alkoholičara, u okviru znanstvenog programa Neurološkog odjela KB "Sestre milosrdnice" kod profesorice Hudolin, te sam surađivao na još nekim znanstvenim istraživanjima. Dva su mi znanstvena rada iz tog razdoblja, i tri kongresna priopćenja, objavljena.

  Nakon fakulteta znanstvenu aktivnost nastavljam samostalno, što, iako bez mentora i savjetnika, rezultira objavljivanjem više znanstvenih radova, od kojih 4 u CC indeksiranim časopisima. U vrijeme rada u Stanici za hitnu medicinsku pomoć Zagreb zainteresirao sam se za otrovanja psihofarmacima i na tu temu objavio svoj prvi rad u jednom od tada dva vodeća toksikološka časopisa u svijetu (indeksiranom po CC). U sustav znanosti ulazim tijekom specijalizacije iz Interne medicine kod Prof. Jakšića na Odjelu za hematologiju, gdje radim na istraživanju maligne mastocitoze, kronične limfatične leukemije i ne-Hodgkinovog limfoma. Iz rada na programu istraživanja hematološke skupine KB Merkur objavio sam samo dva kongresna priopćenja.

  Tijekom specijalizacije iz Interne medicine kardiologija je bila područje mog najužeg stručnog i znanstvenog interesa, gdje znanstevni rad nastavljam ponovo posve samostalno. Rad u koronarnoj jedinici ubrzo rezultira retrospektivnom usporedbom terapijske djelotvornosti intravenskog nitroglicerola i peroralnog izosorbid-dinitrata i molsidomina u bolesnika s akutnim infarktom miokarda i objavljivanjem rezultata studije u časopisu Pharmaca, indeksiranom u Excerpta Medica. Na ovo se nastavlja prospektivno ispitivanje tolerancije na intravenski nitroglicerol tijekom liječenja akutnog koronarnog sindroma, motivirano kliničkim problemom, iz čega nastaje magistarski rad iz kojeg je proizašlo 6 radova (od čega 3 CC) i niz kongresnih priopćenja.

  Magisterij iz Kliničke farmakologije završio sam 1991., gotovo u cijelosti samostalno; postavio sam originalnu tezu i dizajn studije, sam sam izveo pokus i mjerenja, te analizu i obradu rezultata, kao i najveći dio rada na pisanju članaka i publiciranju. Tema je bila slabljenje djelotvornosti infuzije nitroglicerina (razvoj tolerancije) tijekom liječenja akutnog koronarnog sindroma, i mogućnost obnavljanja djelotvornosti povećanjem doze. Nakon što sam definirao svoju hipotezu o modelu bazičnih mehanizama slabljenja nitroglicerinske djelotvornosti (CC publikacija), postavio sam originalni klinički model ispitivanja vazoaktivne djelotvornosti intravenskog nitroglicerina, uz novodefinirani termin rezistencije na nitroglicerin (CC publikacija). Provođenjem istraživanja ovim modelom prvi puta je u svijetu dobiven klinički koliko je dugo moguće obnavljati djelotvornost nitroglicerinske infuzije povećanjem doze tijekom liječenja akutne forme koronarne bolesti (CC publikacija) i time eliminirao tadašnji skepticizam u dijela liječnoka oko koristi od nitroglicerina. Dodatna klinička aplikacija modela je mogućnost testiranja rezidualne djelotvornosti nitroglicerinske infuzije u svakodnevnoj praksi, ali i testiranje potencijala vazodilatacijske djelotvornosti lijekova u procjeni potencijala 'optimalizacije' terapije srčanog

 • 6

  popuštanja, hipertenzije, itd. Znanstveno mjerljivi rezultat kvalitete ovog magisterija je 6 radova, 3 CC indeksirana i 3 indeksirana u Excerpta Medica, te niz kongresnih sažetaka od kojih su 3 objavljena u časopisima indeksiranim u CC.

  Tijekom rada u Institutu za antropologiju pod vodstvom akademika Rudana pripremio sam i projekt "Utjecaji biometereoloških činitelja na zdravlje čovjeka", koji je koliko sam obaviješten neznatno izmijenjen prihvatilo Ministarstvo medicine ili Ministarstvo znanosti Republike Slovenije. Glavno područje znanstvenog rada bilo mi je međutim i dalje kardiološko. Doktorat iz Kardiologije 1995. bio je ad extenso analiza pubertetskog rasta srca s holističkim definiranjem utjecaja i interreakcija rasta srca i povećanja ostalih tjelesnih sustava i funkcionalnih kapaciteta. Osim uvođenja modela katastofe u prikaz mozaicizma pubertetskog rasta srca, značaj disertacije bio je u definiranju razlika u modelu rasta srca prvenstveno ovisno o spolu i u definiranju vjerojatnog uzroka nastanka peri-pubertetske spolne diferencijacije razvoja tjelesnih funkcionalnih kapaciteta. Sudeći po usporenju akceleracije rasta srca uz istodobnu stagnaciju povećanja radnih kapaciteta u peri-menarhealnih djevojčica, uzrok je hormonalni. Potonji nalaz je bio zanimljiv i za najširu znanstvenu javnost (New Scientist 1997; 154 (2080): 13). Značajan je bio i nalaz intenzivnijeg rasta lijeve klijetke od desne tijekom puberteta u dječaka. U obradi rezultata sam se služio osobnom modifikacijom postojećih statističkih modela. Rezultati su znatnim dijelom bili novost u svjetskoj znanosti a znanstveno mjerljivi rezultat kvalitete disertacije je 9 originalnih znanstvenih radova i dva pregledna rada, od kojih je 8 CC indeksiranih, te više objavljenih kongresnih priopćenja.

  Slijedeća faza, u Rehabilitacijskoj bolnici Krapinske Toplice i u bolnici Magdalena, vezana je na neinvazivnu aritmologiju, pri čemu sam fokusiran na varijabilnost srčanog ritma – marker aktivnosti funkcije autonomnog živčanog sustava, koji u kardioloških bolesnika može definirati postojanje rizika nastupa nagle aritmogene smrti a možda i stupanj simpato-vagalnog disbalansa. Produkt znanstvenog rada koji sam tada pokrenuo i vodio, bio je redefiniranje standardnih vrijednosti za korištenje u svakodnevnoj praksi baziranih na razlikovanju patoloških, granično promijenjenih i normalnih vrijednosti, definiranje značaja varijabilnost srčanog ritma kao markera rizika nagle smrti u različitih populacija kardioloških bolesnika, te redefiniranje vrijednosti metoda spektralne analize u procijeni simpato-vagalnog disbalansa, s postavljanjem hipoteze o dinamici promjena autonomne ekspresije tijekom razvoja bolesti. Znanstveno mjerljivi rezultat kvalitete ovog rada je 8 originalnih znanstvenih (4 CC) radova i jedan pregledni, te 22 kongresna priopćenja. Rad na ovoj temi rezultirao je i provođenjem dvaju projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 'Dijagnoza i terapija snižene varijabilnosti srčanog ritma', te još aktivnim projektom 'Spektralna analiza varijabilnosti srčanog ritma u procijeni autonomnog disbalansa'.

  Najčešće su mi pokretači znanstvenog rada bili klinički problemi, od aritmoloških, preko kliničko farmakoloških i biokemijsko dijagnostičkih, do ehokardiografskih analiza. Tako sam u traženju najboljeg načina konverzije fibrilacije atrija došao do definicije novog modela sekvencijalne primjene različitih lijekova u konverziji fibrilacije atrija, i time dobio respektabilni rezultat koji je publiciran u značajnom (CC) kardiološkom kliničkom časopisu.

  U analizi slučaja neuobičajenog infarciranja miokarda miksomskim embolusom iz lijevog atrija (nakon trasezofagijskog pregleda, ponovljene koronarografije i histološke

 • 7

  obrade) postavio sam hipotezu o značaju patoanatomskih razlika tumora u sudbini perifernih embolizacija (CC rad u obliku prikaza slučaja).

  Analize ehokardiografski očite, ali nerazumljive pa stoga prešućivane, neuobičajene dinamike miokarda, rezultirala je korištenjem tkivnog Dopplera i elektrofiziološkog nalaza razjašnjenem i dokazom da se radi o postsistoličkoj ili i o multiplim kontrakcijama miokarda u istom srčanom ciklusu. U objašnjenju sam ponudio ne samo mehanizam nego i u anatomskom smislu definiranje postojanja intrakardijalnih veza koje nisu do sada bile aritmolozima poznate. Istraživanje je rezultiralo CC radovima.

  Aktualna istraživanja - nastavljam istraživanje varijabilnosti srčanog ritma u procijeni simpato-vagalnog disbalansa, sa suradnicima radim na istraživanju biokemijskih markera ishemije miokara i ehokardiografskom istraživanju iregularne kinetike miokarda u smetnjama interventrikularnog provođenja. Aktivan sam kontinuirano u različitim međunarodnim multicentričkim kliničko-farmakološkim istraživanjima II i III faze.

  Sažetak znanstvene publicistike

  Uz magisterij i doktorat znanosti, objavio sam 29 originalnih znanstvenih i 8 preglednih radova, te 3 originalna prikaza slučaja. Objavio sam 58 kongresnih priopćenja, od čega 46 na međunarodnim znanstvenim skupovima, te osvrte, prikaze, stručne radove, poglavlja u knjizi i druge priloge.

  Prvi sam autor na 29 od 40 radova i na 47 od 58 kongresna priopćenja. Od 22 radova indeksiranih u Current Contents, prvi sam i odgovorni autor na 17 radova. Od još 12 radova indeksiranih u Excerpta Medica i u Index to Scientific and Technical Proceedings, na 9 sam prvi autor. Radovi su mi još pred posljednji izbor 2008. citirani više od dvjesto puta. U prilogu je sažet opis značajnijih radova i procjena njihova značaja.

  Od posljednjeg izbora u zvanje objavio sam 4 originalna znanstvena rada, 2 prikaza slučaja, 2 pregledna rad, 1 stručni rad, jedno poglavlje u stručno-znanstvenoj knjizi i 4 sažetka ili proširena sažetka. Sva 4 znanstvena rada i jedan prikaz slučaja su objavljeni u CC indeksiranim časopisima.

  Pored brojnih simpozija i kongresa čiji su nastupi tiskani u dolje priloženoj literaturi, aktivno sam sudjelovao u radu niza stručnih i znanstvenih simpozija, počev od Škole biološke antropologije u Zagrebu i Hvaru, Interdisciplinarnom tečaju na International Summer Academy, Goeteborg University, tečaju Holter monitoringa Europskog kardiološkog društva Sophia Antipolis, itd.

 • 8

  Utjecaj znanstvenog opusa na razvitak struke

  1. Radovi iz opusa tolerancije i rezistencije na nitroglicerol (druga polovica 1990-tih)

  - dokazom da se nakon pojave tolerancije djelotvornost nitroglicerolske infuzije može obnoviti povećanjem doze tijekom značajno dugog vremena da se prebrodi eventualna kriza u liječenju akutnog infarkta miokarda i srčanog popuštanja ili hipertenzivne epizode, došlo je do reafirmacije korištenja nitroglicerina u vrijeme kada je spoznaja o razvoju tolerancije dovela do degradacije korištenja nitroglicerina po stavovima tada vodećih stručnjaka u svijetu.

  2. Radovi iz opusa varijabilnosti srčanog ritma (prva polovica 2000-tih)

  - definiranje standardnih vrijednosti, granica normalnog i izrazito patološkog, te prijelazne kategorije umjereno patološke varijabilnosti srčanog ritma, omogućilo je prihvaćanje ove metode u svakodnevnu praksu. Ovome su doprinijeli radovi koji su definirali ograničenja ove analize, kao istraživanje preživljenja iza kardiokirurškog zahvata u ovisnosti o varijabilnosti srčanog ritma. Sve je rezultiralo uvođenjem analize varijabilnosti srčanog ritma u svakodnevnu praksu nakon pojašnjavanja i približavanja metode praktičaru kroz pregledne radove i predavanja.

  3. Rad o konverziji fibrilacije atrija osvježio je kliničko farmakološke postulate u kardiološkoj praksi i etablirao sekvencijsku primjenu različitih u nas dostupnih antiaritmika, među kojima je osobito važna reafirmirmacija korištenja 'opsolentnog' kinidina.

  4. Rad na postsistoličkoj kontrakciji otvara mogućnost unapređenja elektrofiziološke struke traženjem 'rezervnog sporog AV puta' u slučaju potrebe.

  Međunarodna prepoznatljivost znanstvenog rada

  Prvo međunarodno prepoznavanje kvalitete mog znanstvenog rada uslijedilo je nakon pozivnog predavanja na međunarodnom simpoziju Anthropology and Health u organizaciji Instituta za antropologiju 1995., gdje sam bio jedan od 3 hrvatska predavača na ukupno 20-tak prezentacija. Moje tadašnje istraživanje pubertetskog rasta srca, objavljeno i u Annals of Human Biology 1997., odrazilo se objavljenjem osvrta na nalaz spomenutog istraživanja iste godine u popularizacijskom časopisu New Scientist. Na temelju dotadašnjih radova uvršten sam 1999. u knjigu Marquis Who’s Who in the World.

  Rad na istraživanju tolerancije i rezistencije na nitroglicerol rezultirao je pak jednoglasnim primitkom u tada elitističku Radnu skupinu Europskog kardiološkog društva za kardiovaskularnu farmakologiju i liječenje lijekovima, u kojoj je 1999. bilo manje od 100 članova. Kao potvrda prepoznatljivosti opće kvalitete u kardiološkoj - stručnoj i znanstvenoj sferi, može poslužiti i moje uključenje u društvo Fellowship of the European Society of Cardiology 2007.

  Što se ostalih pozivnih predavanja tiče, nakon izlaganja svog rada na temu medikamentne konverzije fibrilacije atrija u Bologni 2005., uslijedilo je pozivno predavanje „Strategy for atrial fibrillation conversion“ koje sam održao na združenom međunarodnom kongresu 14th Alpe Adria Cardiology Meeting i 1st International Congress of the Croatian Cardiac Society, 2006.

 • 9

  Druga kardiološka tema, farmakološki stres eho, koju sam među hrvatskim kardiolozima započeo s prof. Turkulinom 1996. i do sada najviše prakticirao, bila je tema mog pozivnog predavanja 2007. godine na 2nd Croatian symposium of echocardiography with international participation, te ponovo na 7th Congress of the Croatian Cardiac Society with international participation 2008.

  Česti neobjašnjiv ehokardiografski nalaz kinetike miokarda, koji sam prvi u svijetu objasnio uz elektrofiziološki dokaz složene hipoteze bio je tema slijedećeg pozivnog predavanja na 3rd Croatian echocardiography symposium with international participation 2009. Značaj kardiološkog ultrazvuka u analizi srčanih aritmija bio je slijedeća tema koju sam po pozivu prezentirao na Croatian Echocardiography Meeting with International Participation, CroEcho 2011.

  Aritmološku temu dijagnostike aritmija intrakavitarnom elektrodom privremenog elektrostimulatora prezentirao sam na 9th Congress of the Croatian Cardiac Society with international participation 2012. Prevencija tromboze u koronarnom stentu bila je tema pozivnog predavanja, kombiniranog farmakološkog i 'invazvno-kardiološkog', 2009. godine na 3rd Croatian meeting on cardiovascular interventions with international participation.

  Značaj znanstvenog rada na nacionalnoj razini

  Objavljivanjem rada 'Different cut-off level of pathological heart rate variability in different groups of cardiac patients' uvedeni su standardi korištenja varijabilnosti srčanog ritma čime je metoda prihvaćena u svakodnevnoj kardiološkoj praksi, ali tada samo na lokalnoj razini. Nakon prezentacije na Hrvatskom kardiološkom kongresu i potom objavljivanja preglednog rada 'Korištenje varijabilnosti srčanog ritma u svakodnevnoj praksi' na hrvatskom jeziku, metoda je prihvaćena i postala etablirana u mnogim kardiološkom centrima Hrvatske.

  Tijekom druge polovice 90-tih godina, na svjetskim kongresima za koje sam prijavio radove (Europski kardiološki kongresi 1996, Svjetski kongres o srčanom popuštanju 1997, Internacionalni kongres o koronarnoj bolesti 1997, Svjetski kardiološki kongres 1998 i Svjetski simpozij o srčanoj elektrostimulaciji i elektrofiziologiji 1999, Europski kardiološki kongres 1999) moji su radovi činili polovicu hrvatskih kardioloških radova prihvaćenih za prezentaciju.

  Znanstveni projekti

  1988-1989. suradnik ispitivač na međunarodnoj multicentričnoj studiji III faze kliničkog ispitivanja citostatika u bolesnika s CCL

  1989-1991. oformitelj i voditelj znanstvenog istraživanja IV faze kliničkog ispitivanja tolerancije na nitroglicerol u bolesnika s akutnim infarktom miokarda

  1992-1995. suradnik ispitivač na projektu 'Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske', Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

  1994-1995. suradnik ispitivač na projektu 'Istraživanja antropometrijskih osobina hrvatskih vojnika i časnika', Ministarstva obrane Republike Hrvatske

  2002. suradnik ispitivač na međunarodnoj multicentričnoj studiji ENACT

 • 10

  2002-2006- oformitelj i voditelj znanstvenog istraživanja IV faze kliničkog istraživanja učinkovitosti antiaritmika u konverziji fibrilacije atrija

  2003-2006. oformitelj i voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 'Dijagnoza i terapija snižene varijabilnosti srčanog ritma'.

  2004-2006. glavni istraživač centra na međunarodnoj multicentričnoj studiji TIMI 25 (III faza kliničkog ispitivanja heparinoida u liječenju STEMI nakon fibrinolize)

  2004-2006. glavni istraživač centra na međunarodnoj multicentričnoj studiji OASIS 5 (III faza kliničkog ispitivanja heparinoida u liječenju NSTEMI)

  2006-2008. oformitelj i voditelj znanstvenog projekta 'Kliničko ispitivanje vezanja kobalta na albumin u dijagnostici ishemije miokarda' OB Sveti Duh

  2007-2009. oformitelj i voditelj znanstvenog projekta ' Modaliteti iregularne sistoličke kinetike interventrikularnog septuma' OB Sveti Duh

  2007-2008. glavni istraživač centra na međunarodnoj multicentričnoj studiji SEPIA-ACS 1/TIMI42 (II faza kliničkog ispitivanja heparinoida u liječenju NSTEMI prije rane PCI)

  2008.- oformitelj i voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 'Spektralna analiza varijabilnosti srčanog ritma u procijeni autonomnog disbalansa'.

  2010-1012. glavni istraživač centra na međunarodnoj multicentričnoj studiji SIGNIFY (III faza kliničkog ispitivanja ivabradina u liječenju postinfarktne stabilne AP)

  2010-2012. glavni istraživač centra na međunarodnoj multicentričnoj studiji EXAMINE (III faza kliničkog ispitivanja liječenja nereguliranog dijabetesa alogliptinom u bolesnika s preboljelim ACS)

  2010-2012. glavni istraživač centra na međunarodnoj multicentričnoj studiji TAO (III faza kliničkog ispitivanja antiagregansa u liječenju bolesnika koji se zbog STEMI podvrgavaju pPCI)

  U pripremi je studija ENABLER (glavni istraživač studije - II faza kliničkog ispitivanja učinkovitosti mehaničkog uređaja za potporu otvaranju koronarne okluzije)

  Recenzentska aktivnost

  Recenzent znanstvenih radova bio sam za svijetski relevantne CC indeksirane kardiološke znanstvene časopise International Journal of Cardiology (jedna od 6 recenzija je recenzija ponovno podnesenog rada) i vrlo cijenjeni Heart, te za 'naše' CC indeksirane časopise Croatian Medical Journal i najznačajnij Collegium Antropologicum (za potonji sam predočio samo dvije od najmanje 15-20 recenzija, za koje sam bio zadužen i kao član uredničkog odbora), te za Acta Clinica Croatica. Ranije recenzije za neke manje domaće časopise nisam bilježio. Dok sam recenzirao za Int J Cardiol, po redosljedu recenzenata bio sam prvi puta treći, drugi puta drugi pa potom višekratno prvi recenzent. Uredništvo je uvijek

 • 11

  odlučivalo u skladu s mojom recenzijom, pa i kad se moja recenzija razlikovala od recenzija drugih dvaju recenzenata.

  Pored toga, kao član prosudbene skupine Ministarstva znanosti recenzirao sam prijedloge znanstvenoistraživačkih projekata, a za Ministarstvo Zdravstva sam recenzirao kvalitetu objsvljenih znanstvenih i stručnih radova kandidata za titulu primarijusa. Izvan katerogije znanstvenih recenzija, recenzirao sam i stručno-znanstvenu kardiološku knjigu za znastveni časopis American Journal of Human Biology (Am J Cardiol 1993; 5 (4): 505-507).

  Rad u uredništvu znanstvenih i stručnih časopisa, te u vijećima i odborima

  Član sam uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa "Collegium Antropologicum" indeksiranog po CC još od 1993., te domaćih stručno-znanstvenih časopisa "Medicinski vjesnik" od 2002. i „Kardiolist“ od 2008.

  Radio sam kao član prosudbene skupine Kardiovaskularne bolesti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske za ocjenu prijedloga znanstvenih projekata. U Institutu za antropologiju bio sam 1994. i 1995. član znanstvenog vijeća. U Bolnici Krapinske Toplice bio član bolničke komisije za lijekove i predsjednik etičkog povjerenstva. Bio član Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada i član Povjerenstva za ocijenu izbora u znanstveno-nastavno zvanje na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  Rad u organizacijskim i znanstvenim odborima znanstvenih skupova

  18. Škola biološke antropologije, 1992. (međunarodni) 22. Škola biološke antropologije, 1995. (međunarodni) 5. Simpozij Radne skupine za aritmije Hrvatskog kardiološkog društva, 2002. 6. Simpozij Radne skupine za aritmije Hrvatskog kardiološkog društva, 2004. 5. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 2004. (su-predsjedatelj simpozija) 2. Hrvatski ehokardiografski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 2007. 19. Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 2007. (međunarodni) 3. Hrvatski ehokardiografski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, 2009. 7. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 2008.

  Članstva u društvima

  Član Hrvatskog i Europskog kardiološkog društva postao sam 1994., Međunarodnog društva za kardiovaskularnu farmakologiju 1999, Radnih skupina Europskog kardiološkog društva za kardiovaskularnu farmakologiju i liječenje lijekovima 1999., za kardiološku rehabilitaciju 2000., za akutnu koronarnu skrb 2005, Radne skupine za aritmije Hrvatskog kardiološkog društva 2001., New York Academy of Science 1998., a 1999 sam uvršten u knjigu Marquis Who’s Who in the World. Od 2007. sam 'Fellow' Europskog kardiološkog društva.

 • 12

  Cjelovit popis publikacija

  Uz magisterij iz područja kliničke farmakologije i doktorat iz područja kardiologije, objavio sam 29 originalnih znanstvenih i 8 preglednih radova, te 3 prikaza slučaja. Objavio sam 58 kongresa priopćenja, od čega 46 na međunarodnim znanstvenim skupovima, te osvrte, prikaze, stručne radove, poglavlja u knjizi i druge priloge.

  Prvi sam autor na 29 od 40 radova i na 47 od 58 kongresnih priopćenja. Od 22 članaka indeksiranih po Current Contents, prvi sam (i odgovorni) autor na 17 radova. Od 12 članaka indeksiranih po Excerpta Medica i po Index to Scientific and Technical Proceedings, na 9 sam prvi autor. Prema podacima knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku, do prethodnog izbora, 18. lipnja 2008., radovi su mi bili citirani 213 puta.

  Originalni znanstveni radovi:

  1. Miličević G, Udiljak N, Miličević T. Changes in vagal reactivity to the sympathicotonia during the progression of heart failure: From self-suppression to counteraction. Med Hypotheses 2013: 81: 264-267 (indeksiran po Current Contents)

  2. Miličević G, Gavranović Z. Mechanism of postsystolic contraction and of multiple myocardial contractions during each single cardiac cycle. Med Hypotheses 2010: 74: 527-533 (indeksiran po Current Contents)

  3. Gavranović Ž, Miličević G. Spectrum of Phenomena of Multiple Myocardial Contractions during Each Single Cardiac Cycle. Coll Antropol 2009; 33: 397–407 (indeksiran po Current Contents)

  4. Miličević G, Gavranović Z, Bakula M, Pažur V, Frank B. Successful conversion of recent-onset atrial fibrillation by sequential administration of up to three antiarrhythmic drugs. Clin Cardiol 2008; 31: 472-477, (indeksiran po Current Contents)

  5. Yusuf S, Mehta SR, Bassand JP, Budaj A, Chrolavicius S, Fox KAA et al. Comparison of fondaparinux and enoxaparin in acute coronary sydromes. New Engl J Med 2006; 354 (14): 1464-1476. (indeksiran po Current Contents)*

  6. Miličević G. Low to high frequency ratio of heart rate variability spectra fails to describe sympatho-vagal balance in cardiac patients. Coll Antropol 2005; 29 (1); 295-300. (indeksiran po Current Contents)

  7. Miličević G, Fort Lj, Majsec M, Bakula V. Heart rate variability decreased by coronary artery surgery has no prognostic value. Eur J Cardiovasc Prevention Rehab 2004; 11: 228-32. (indeksiran po Current Contents)

  8. Miličević G, Smolej Narančić N, Steiner R, Rudan P. Increase in cardiac contractility during puberty. Coll Antropol 2003; 27: 335-341. (indeksiran po Current Contents)

  9. Miličević G, Vrhovac B, Goldner V. Paradoxical blood pressure responses to nitroglycerin infusion in patients with acute coronary syndromes. Neurologia Croatica 2001; 50 (suppl 3); 155-159. (indeksiran po Index Medicus i Excerpta Medica)

 • 13

  10. Lakušić N, Miličević G, Mahović D, Cerovec D, Baborski F, Kurnik R, Majsec M. Procjena varijabilnosti srčanog ritma kod bolesnika s preboljelim infarktom miokarda. Liječ Vjesn 2001; 123: 120:123. (indeksiran po Excerpta Medica)

  11. Miličević G, Majsec M, Lakušić N, Ištvanović N, Cerovec D. Utilisation of heart rate variability in a routine practice. u: Europace 2001, ed. Bloch Thomsen PE, Monduzzi Editore, Bologna, 2001, str. 359-363. (Index to Scientific and Technical Proceedings)

  12. Miličević G, Ištvanović N, Majsec M. Coronary artery bypass grafting reduces heart rate variability more than myocardial infarction does. u: Europace 2001, ed. Bloch Thomsen PE, Monduzzi Editore, International Proceedings Division, Bologna, 2001, 355-358. (Index to Scientific and Technical Proceedings)

  13. Miličević G, Lakušić N, Szirovitza L, Cerovec D, Majsec M. Different cut-off level of pathological heart rate variability in different groups of cardiac patients. J Cardiovasc Risk 2001; 8 (2): 93-102. (indeksiran u Current Contents)

  14. Lakušić N, Miličević G, Mahović D, Baborski F, Cerovec D, Kurnik R, Majsec M. Infarct site related differences in heart rate variability persist after acute phase of myocardial infarction. u: 3rd International Congress on Coronary Artery Disease, Monduzzi Editore, Bologna, 2000, str. 585-589. (Index to Scientific and Technical Proceedings)

  15. Miličević G, Goldner V, Vrhovac B, Planinc D, Prpić H, Majsec M. How long can an escalation of dose override tolerance to hypotensive efficacy of nitroglycerin infusion in coronary care patient. Cardiovasc Drugs Ther 1999; 13: 531-536. (indeksiran u Current Contents)

  16. Miličević G, Fabečić-Sabadi V, Markićević K, Rudan P. Pubertal increase in percent systolic wall thickening. u: XIII World Congress of Cardiology. Monduzzi Editore, Bologna, 1998, str. 149-152. (indeksiran u Current Contents)

  17. Miličević G, Rudan P, Fabečić-Sabadi V, Markićević K. Heart ‘growth stagnation’ during the year following menarche. Ann Hum Biol 1997; 24: 169-180. (indeksiran u Current Contents)

  18. Miličević G, Fabečić-Sabadi V, Rudan P, Kokoš Ž, Lukanović T. Sex differences in pubertal growth of the heart. Am J Hum Biol 1997; 9: 297-302 (indeksiran u Current Contents)

  19. Miličević G, Vrhovac B, Planinc D. A dynamical model for the separation of secondary resistance from tolerance to nitroglycerin infusion. Int J Clin Pharm Ther Toxicol 1993; 31: 12-17. (indeksiran u Current Contents)

  20. Miličević G, Planinc D, Planinc-Perajica A, Vrhovac B. A high incidence of tolerance to hypotensive effect of low nitroglycerin dose detected by cyclic interruption of a nitroglycerin infusion. Cro Med J 1993; 34: 60-65. (indeksiran u Excerpta Medica)

  21. Miličević G. Mosaicism of heart growth and development during puberty: some perspectives for further research. Coll Antropol 1993; 17: 305-308. (indeksiran u Current Contents)

 • 14

  22. Miličević G, Živičnjak M, Čorović N, Fabečić-Sabadi V, Kokoš Ž, Lukanović T, Markićević K, Smolej-Narančić N, Škarić T, Verona E. Croatian National Adolescent Growth and Development Study. Part I - Descriptive statistics of Zagreb pubertal population - girls, 11-15 years of age. Coll Antropol 1993; 17: 67-78. (indeksiran u Current Contents)

  23. Miličević G, Fabečeić-Sabadi V. Higher rate of pubertal increase in systolic vs. diastolic thickness of left ventricular wall: question of determination and modulation. Period Biol 1994; 96: 125-126 (indeksiran u Excerpta Medica)

  24. Živičnjak M, Miličević G, Čorović N, Fabečić-Sabadi V, Kokoš Ž, Lukanović T, Markićević K, Smolej-Narančić N, Škarić T, Verona E. Croatian National Adolescent Growth and Development Study. Part II - Descriptive statistics of zagreb pubertal population - boys, 11-15 years of age. Coll Antropol 1993; 17: 79-89. (indeksiran u Current Contents)

  25. Miličević G,, Živičnjak M, Smolej- Narančić N, Verona E, Fabečić-Sabadi V. Nesrazmjerano povećanje forsiranog vitalnog kapaciteta prema tjelesnoj površini tijekom puberteta. Medica Jadertina 1992; 22: 25-31. (indeksiran u Excerpta Medica)

  26. Miličević G, Planinc D, Planinc-Peraica A, Popović. O terapiji ovisna učestalost komplikacija akutnog infakta miokarda: nitroglicerol iv. infuzija vs. izosorbitdinitrat ili molsidomin p.o. Pharmaca 1991; 1-2: 3-8. (indeksiran u Excerpta Medica)

  27. Miličević G, Prpić H. Self-poisonings with psychopharmacological agents in Zagreb. Human & Experimental Toxicology 1991; 10: 305-309. (indeksiran u Current Contents)

  28. Miličević G, Merkler M, Mihajlović D. Ehoencefalogram alkoholičara. Anali KB "Dr M Stojanović" 1979; 18: 83-88. (indeksiran u Excerpta Medica)

  29. Merkler M, Mihajlović D, Miličević G. Epidemiološko ispitivanje upoznatosti sa sredstvima ovisnosti (osim alkohola i nikotina) učenika škola usmjerenog obrazovanja u Zagrebu. Anali KB "Dr M Stojanović" 1978; 17: 337-344. (indeksiran u Excerpta Medica)

  Pregledni radovi:

  1. Gavranović Ž, Bakula M, Kožić I, Rumenjak V, Miličević G. Ishemijom modificirani albumin - laboratorijski pokazatelj akutne ishemije miokarda. Med Glas 2009; 6: 16-22. (indeksiran po SCI)

  2. Miličević G. Segment ženske predominacije u aritmijskoj patologiji. Ritam 2004; 9: 156-160.

  3. Miličević G. Korištenje varijabilnosti srčanog ritma u svakodnevnoj praksi. Ritam 2001; 6: 83-91.

  4. Miličević G. Okolišni utjecaji na rast tijela i kardiorespiratornog sustava i povećanje tjelesnog radnog kapaciteta. U istraživanje antropometrijskog statusa ročnika hrvatske vojske. Centar za strateška istraživanja, Zagreb 1995: 51-54.

 • 15

  5. Smolej-Narančić N, Miličević G. Longitudinal study of morphological and physiological development in school-aged boys and girls: project description. Coll Antropol 1992; 16: 207-208. (indeksiran u Current Contents)

  6. Miličević G. Molecular mechanism of glyceryl trinitrate action and tolerance development. Acta Pharm 1992; 42: 1-8. (indeksiran u Current Contents)

  7. Miličević G, Sabljar-Matovinović M. Nitroglicerol u koronarnoj bolesti - djelovanje i tolerancija. Rad Med Fak Zagrebu 1991; 32: 353-365. (indeksiran u Excerpta Medica)

  8. internet Prof Goran Milicevic. Postsystolic (and multiple) myocardial contractions. http://www.scitopics.com/ Postsystolic_and_ multiple_ myocardial_contractions-htlm 10.04.2010.

  Prikazi slučaja:

  1. Bačić Baronica K, Ivkić G, Ozretić D, Miličević G. Differential diagnostic relevance of high resolution magnestic resonance in patients with possible multiple system atrophy (MSA) – A case report. Coll Antropol 2011; 35: 287-292. (indeksiran u Current Contents)

  2. Bakula M, Gavranović Ž, Bakula M, Urek R, Janković N, Miličević G. Obstruction of left ventricular outflow trakt by a calcified mass at mitral valve. Med Glas 2010; 7: 174-177. (indeksiran po SCI)

  3. Miličević G, Gavranovic Z, Cupic H, Cerovec D, Stipic H, Jukic M, Letica D, Predrijevac M. Unremitting embolus from cardiac myxoma at circumflex artery trifurcation. Int J Cardiol 2008;126:424-426. (indeksiran u Current Contents)

  Stručni radovi - poglavlje u knjizi i prikaz u zborniku radova simpozija:

  1. Miličević G. Poglavlje 30. Stresna ehokardiografija u dijagnostici bolesti srčanih zalisaka. Urednik Mirat J, Ćorić V i suradnici. Bolesti srčanih zalisaka. Nakladni zavod globus. Zagreb 2011. 295-300.

  2. Miličević G. Ehokardiografija u detekciji, kvantifikaciji i prognozi plućne hipertenzije. Urednik Stipić Marković A. Zbornik radova plućna hipertenzija u sistemskim bolestima. Hrvatski liječnički zbor. Zagreb 2011.

  Recenzija znanstvene knjige:

  Miličević G. The interval-force relationship of the heart: Bowditch revisited by MIM Noble & WA Seed. Am J Hum Biol 1993; 5/4: 505-7. (indeksirano u CC)

 • 16

  Znanstvena priopćenja na kongresima:

  1. Milicevic G, Udiljak N, Gavranovic Z, Urek R, Strinic D, Bakula M. Increased sympathetic activity in coronary artery disease shifts centre frequency of heart rate variability spectra leftward. Monduzzi Editore: New approaches in coronary artery disease. Proceedings of the 8th international congress on coronary artery disease October 11 - 14, 2009, Prague, Czech Republic, 401-404 (prošireni abstrakt koji se podastire CC indeksaciji) (međunarodni)

  2. Miličević G, Strinić, D, Gavranović, Ž, Udiljak, N, Bakula, M. Successfulness of two pharmacological strategies for conversions of recent-onset atrial fibrillation and perspectives of local drug delivery. 6th Global CardioVascular Clinical Trialists Forum Abstracts Book / Zannad, Faiez ; Pitt, Bertram (ur.). Pariz, 2009. 54-54 (međunarodni)

  3. Miličević G, Gavranović Ž. Postsistolička kontrakcija i spektar fenomena multiple kontrakcije miokarda tijekom pojedinačnog kardijalnog ciklusa. Treći hrvatski ehokardiografski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, October 16th-19th 2009. Kardio list 2009; 4: 149. (međunarodni)

  4. Miličević G. Sequential administration of up to three antiarrhythmic drugs for successful conversion of recent-onset atrial fibrillation. 5th Global Cardiovascular Clinical Trialists Forum, Abstract Book, Cannes, 2008; 41. (poster) (međunarodni)

  5. Miličević G, Gavranović Z, Bakula M, Pažur V, Frank B. Successful pharmacological conversion of recent-onset atrial fibrillation after failed short-term attempt in emergency room. 5th International Meeting on Intensive Cardiac Care, Abstract Book, Tel Aviv, 2007; 182. (poster) (međunarodni)

  6. Knežević B, Rumenjak V, Dravinski Ž, Miličević G, Gavranović Ž, Bakula M. Procjena analitičke i dijagnostičke vrijednosti kolorimetrijskog testa vezanja kobalta na albumin kod bolesnika sa sumnjom na akutni koronarni sindrom. Biochemia medica 2006: S118.

  7. Miličević G, Pažur V, Frank B, Komadina M, Urek R, Tomičić D. Pharmacologic conversion of atrial fibrillation in patients with normal or borderline systolic function: amiodarone versus propafenone, with quinidine as a reserve option. 6th International Meeting on Atrial Fibrillation, Abstract Book, Bologna, 2005; 154. (oral presentation) (međunarodni)

  8. Dravinski Ž, Rumenjak V, Miličević G, Bakula M. Assessment of serum albumin cobalt binding assay in patients suspected suffer from acute myocardial infarction. Clin Chem Lab Med 2004; 42 (9): 163. (CC) (međunarodni)

  9. Miličević G, Ištvanović N, Majsec M. Risk of exercise training in patients with left ventricular aneurism and intramural thrombus. Eur J Cardiovasc Prevention Rehab 2004; 11 (suppl): 58. (CC) (međunarodni)

  10. Miličević G. Leftward shift of heart rate variability spectral sympathetic central frequency by a progression of cardiac disease. Liječ Vjesn 2004; 126 (supl): 78.

  11. Miličević G. Lack of prognostic value of decreased heart variability following coronary artery bypass grafting. Liječ Vjesn 2004; 126 (supl): 78. (oral presentation)

 • 17

  12. Urek R, Bakula M, Miličević G, Pavlović D, Janković N. Opstrukcija izgonskog trakta lijeve klijetke kalcificiranom masom mitralnog aparata. Liječ Vjesn 2004; 126 (supl): 101.

  13. Miličević G, Fort Lj, Majsec M. Heart rate variability decreased by coronary artery surgery bears no prognostic value. Proceedings from the 3rd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology, Lisbon 2003. pg 9. (međunarodni)

  14. Miličević G, Fort Lj, Majsec M. Heart rate variability decreased by coronary artery surgery bears no prognostic value. Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology 2003; 5: 89 (isti kongres)

  15. Miličević G, Lakušić N, Majsec M. Disease progression shifts heart rate variability spectra leftward. Europace 2002; 3 (suppl. A): A 202. (CC) (međunarodni)

  16. Lakušić N, Miličević G, Mahović D, Majsec M. Do differences in heart rate variability dependant on infract site persist after acute phase of myocardial infarction? J Am Coll Cardiol 2002; 39 (suppl B): 54B. (CC) (međunarodni)

  17. Miličević G, Majsec M, Ištvanović N, Ciglenečki N, Cerovec D. Usefulness of coronary care unit for stationary cardiac rehabilitation. 10th Alpe Adria Cardiology Meeting, Abstract Book, Vienna, 2002; 64. (međunarodni)

  18. Miličević G, Majsec M, Ištvanović N, Cerovec D, Ciglenečki N. Coronary care unit for cardiac rehabilitation. Anual Spring Meting of the Working Group on Rehabilitation and Exercise Physiology of the ECS Abstract book, Leipzig, 2002; 112. (međunarodni)

  19. Miličević G, Ištvanović N, Majsec M. Coronary artery bypass grafting reduces heart rate variability more than infarction. Europace 2001; 2 (suppl. B): B 179. (CC) (međunarodni)

  20. Miličević G, Lakušić N, Majsec M. Heart rate variability spectra does not reflect autonomic activity in cardiac patients. Europace 2001; 2 (suppl. B): B180. (CC) (međunarodni)

  21. Miličević G, Lakušić N, Cerovec D, Majsec M. Standards of heart rate variability for routine cardiological practice. Europace 2001; 2 (suppl. B): B179. (CC) (međunarodni)

  22. Miličević G, Lakučić N, Ištvanović N, Majsec M. Utilisation of heart rate variability at cardiac rehabilitation. Acta Clin Croat 2001; 40 (suppl): 41. (međunarodni)

  23. Ištvanović N, Miličević G, Majsec M. Incidence of complications of cardiac rehabilitation in patients with and without left ventricular dysfunction. Acta Clin Croat 2001; 40 (suppl): 42. (međunarodni)

  24. Miličević G, Lakušić N, Majsec M. Frequency-domain heart rate variability fails to determine sympathovagal balance. Acta Clin Croat 2001; 40 (suppl): 119. (međunarodni)

  25. Miličević G, Ištvanović N, Majsec M. Heart rate variability differences between coronary artery bypass grafting and myocardial infarction patients. Acta Clin Croat 2001; 40 (suppl): 121. (međunarodni)

 • 18

  26. Miličević G, Ištvanović N, Majsec M. How do we select and change level of exercise intensity in rehabilitation in-patients with systolic dysfunction - Krapinske Toplice experience. Acta Clin Croat 2001; 40 (suppl): 125. (međunarodni)

  27. Ciglenečki N, Cerovec D, Japec V, Fučkar M, Miličević G, Majsec M. Complications during in-patient cardiac rehabilitation - role of intensive care unit. Neurologia Croatica 2001; 50 (suppl 3); 268-269.

  28. Miličević G, Lakušić N, Ištvanović N, Majsec M. Differences in heart rate variability among cardiac rehabilitation patients. Anual Spring Meting of the Working Group on Rehabilitation and Exercise Physiology of the ECS Abstract book, Bergen, 2001; 61. (međunarodni)

  29. Miličević G, Ištvanović N, Majsec M. Selection and changing of exercise intensity in cardiac rehabilitation patients with systolic dysfunction. Anual Spring Meting of the Working Group on Rehabilitation and Exercise Physiology of the ECS Abstract book, Bergen, 2001; 62. (međunarodni)

  30. Ištvanović N, Miličević G, Majsec M. Rehabilitation of cardiac patients with and with no systolic dysfunction is equally safe. Anual Spring Meting of the Working Group on Rehabilitation and Exercise Physiology of the ECS Abstract book, Bergen, 2001; 52. (međunarodni)

  31. Miličević G, Majsec M. Different type of patient. Different cut-off values of heart rate variability. Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology 2000; 2: 133. (međunarodni)

  32. Miličević G, Lakušić N, Cerovec D, Majsec M. „Paradoxical“ sympathovagal balance in cardiac rehabilitation patients. 8th Alpe-Adria Cardiology Meeting 2000 Abstract Book, 64 (međunarodni)

  33. Lakušić N, Miličević G, Mahović D, Cerovec D, Kurnik R, Baborski F, Majsec M. Heart rate variability in postinfarction period and its association with infarct site. 8th Alpe-Adria Cardiology Meeting 2000 Abstract Book, 64 (međunarodni)

  34. Miličević G, Lakušić N, Majsec M. Long-term measures of sympathovagal balance do not reflect clinical fnnding in cardiac patients with low overall heart rate variability. Ann Noninvasive Electrocardiology 2000; 5: S20. (međunarodni)

  35. Lakušić N, Miličević G, Mahović D, Cerovec D, Baborski F, Kurnik R, Majsec M. Infarct size related differences in heart rate variability persist after acute phase of myocardial infarction. 3rd International Congress on Coronary Artery Disease - From Prevention to Intervention, Abstract Book. Lyon, 2000: 65. (međunarodni)

  36. Miličević G, Szirovitza L, Lakušić N, Cerovec D, Majsec M. Different cut-off level of pathological heart rate variability in different groups of cardiac patients. Ann Noninvasive Electrocardiology 2000; 5: S25. (međunarodni)

  37. Miličević G, Cerovec D, Lakušić N, Majsec M. Standards of heart rate variability measures for out- and in-hospital cardiological patients. PACE 1999; 22: A47. (CC) (međunarodni)

 • 19

  38. Miličević G, Cerovec D, Lakušić N, Majsec M. Different standards of heart rate variability measures for out- and in-hospital cardiological patients. Eur Heart J 1999; (abstr suppl): 332. (CC) (međunarodni)

  39. Miličević G, Cerovec D, Lakušić N, Japec V, Turkulin K. Range of values of heart rate variability measures in general cardiological population. J Am Coll Cardiol 1998; 31 (suppl C): 77 C. (CC) (međunarodni)

  40. Miličević G, Rudan P, Fabečić-Sabadi V, Markićević K. Pubertal increase in systolic wall thickening. J Am Coll Cardiol 1998; 31 (suppl C): 77 C. (CC) (međunarodni)

  41. Miličević G, Jugdutt BI, Planinc D. How long can the tolerance to hypotensive efficacy of nitroglicerin infusion be overridden by dose escalation. J Heart Failure 1997; 4 (1): 6. (CC) (međunarodni)

  42. Miličević G. Factors influencing timing of tolerance and resistance to hypotensive efficacy of nitroglycerin infusion. J Heart Failure 1997; 4 (1): 198. (CC) (međunarodni)

  43. Miličević G, Cerovec D, Lakušić N, Japec V, Turkulin K. Range of values of heart rate variability variables in general cardiological population. J Kardiol 1997; 4 (suppl 2): 62-63. (CC) (međunarodni)

  44. Miličević G, Cerovec D, Lakušić N, Japec V, Turkulin K. Range of values of heart rate variability measures in general cardiological population. 1st International Congress on Coronary Artery Disease - From Prevention to Intervention, Abstract Book. Prague, 1997: 46. (međunarodni)

  45. Miličević G. Paradoxical blood pressure changes during nitroglycerin infusion withdrawal and its dose increase. 1st International Congress on Coronary Artery Disease - From Prevention to Intervention, Abstract Book. Prague, 1997: 591. (međunarodni)

  46. Miličević G, Jugdutt BI, Goldner V, Vrhovac B, Planinc D, Prpić H. How long can the tolerance to hypotensive efficacy of nitroglicerin infusion be overridden by dose escalation in coronary care patient? Eur Heart J 1996; 17 (Abstr Suppl): 263. (CC) (međunarodni)

  47. Miličević G, Cerovec D, Lakušić N, Japec V, Turkulin K. Orijentacijske vrijednosti osnovnih varijabli promjenjljivosti srčanog ritma u kardioloških bolesnika. 2. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva, Knjiga sažetaka. Zagreb, 1996: 72.

  48. Miličević G, Fabečić-Sabadi V, Markićević K. Disproportional growth of diastolic and systolic thickness of heart walls in pubertal boys. Abstracts of the 7th International Congress of Auxology. Szombathely, June 1994: 23. (međunarodni)

  49. Miličević G, Fabečić-Sabadi V, Kokoš Ž, Lukanović T. Sexual difference in the growth rate of heart. Abstracts of the 7th International Congress of Auxology. Szombathely, June 1994: 23. (oral presentation) (međunarodni)

  50. Miličević G, Planinc D, Goldner V, Planinc-Peraica A. Povećanje doze obnavlja djelotvornost nitroglicerolske infuzije u bolesnika s tolerancijom. Knjiga sažetaka 1. Kongresa Hrvatskog kardiološkog društva. Opatija, travanj 1993: 137.

 • 20

  51. Miličević G. Different thickening of left and right heart ventricular wall during puberty. Abstract Book of the XIII International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Mexico City, July-August 1993: 290. (oral presentation) (međunarodni)

  52. Miličević G. Disproportional increase in forced vital capacity related to body surface area during puberty. Abstract Book of the XIII International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Mexico City, July-August 1993: 290. (međunarodni)

  53. Miličević G, Fabečić-Sabadi V. Disproportional heart growth during puberty: different rate of increase in systolic vs. diastolic thickness of left ventricular wall. 16. Abstract book of the 16th Alps Adria Meeting of Anatomists. Zagreb, May 1993: 81. (međunarodni)

  54. Miličević G, Planinc-Peraica A, Jakšić B, Minigo H, Kardum-Skelin I, Dominis M. Pharmacotherapeutical problems in patient with malignant mastocytosis - case report. Bilten za hematologiju i transfuziologiju 1990; 17: 234. (VI kongres hematologa i transfuziologa Jugoslavije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 1990.

  55. Miličević G, Planinc-Peraica A, Kardum-Skelin I, Dominis M, Minigo H, Jakšić B. Non-Hodgkin lymphomas of digestive tract. Bilten za hematologiju i transfuziologiju 1990; 17: 217. (VI kongres hematologa i transfuziologa Jugoslavije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 1990.

  56. Miličević G, Merkler M, Mihajlović D. Ehoencefalografija alkoholičara. Zbornik rezimea XXI stručnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Priština 1979: 168.

  57. Mihajlović D, Miličević G, Merkler M. EEG nalaz akutne alkoholne intoksikacije. Zbornik rezimea XXI stručnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Priština 1979: 172.

  58. Merkler M, Mihajlović D, Miličević G. Epidemiološka istraživanja upoznatosti sa sredstvima ovisnosti (osim alkohola i nikotina) medju učenicima škola usmjerenog obrazovanja u Zagrebu. Zbornik rezimea XXI stručnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Priština 1979: 162.

  Osvrt na rad znanstvenog kongresa:

  Miličević G. 1. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva, Opatija 22-24. travnja 1993. Med Jader 1993; 149-50. Magistarski rad:

  Miličević G. Slabljenje učinka glicerol-trinitrata na arterijski tlak bolesnika a akutnim infarktom miokarda. Magistarska teza. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1991. Disertacija:

  Miličević G. Morfološke i funkcionalne promjene srca u odnosu na promjene radnog kapaciteta i tjelesne građe u pubertetu. Disertacija. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994.

 • 21

  Koautorstvo rada pod brojem 5

  * - Yusuf S, Mehta SR, Bassand JP, Budaj A, Chrolavicius S, Fox KAA, Granger CB, Joyner C, Peters RJG, Wallentin L, Avezum A, Boden W, Cardona E, Ceremuzynski L, Col J, Commerford PJ, Diaz R, Faxon D, Flather M, Fodor G, Franzosi MG, Granger C, Halon D, Hunt D, Karatzas N, Keltai M, Kenda M, Kim JH, Lanas F, Lau CP, Lewis BS, Morais J, Moccetti T, Pais P, Paolasso E, Parkhomenko A, Petrauskiene B, Piegas L, Pipilis A, Robaayah D, Ruda M, Rumboldt Z, Rupprecht HJ, Sitkei E, Steg PG, Swahn E, Theroux P, Valentin V, Varigos J, Weitz J, White H, Widimsky P, Xavier D, Zhu JR, Ameriso S, Bonilla C, Braekken S, Chan YK, Chen W, Chenniappan M, Cohen E, Cottin Y, Csiba L, Czepiel A, De Raedt H, Finet G, Gardinale E, Gaxiola E, Gorecki A, Gregor P, Happola O, Heras M, Himbert D, Irkin O, Isaaz K, Iyengar SS, Kalvach P, Kevers L, Klosiewicz-Wasek B, Laine M, Leys D, Lundstrom E, Lusic I, Lutay Y, Maggioni A, Massaro A, Mayosi BM, Moulin T, Narendra J, Naslund U, Peeters A, Penicka M, Perakis A, Petersen P, Polic S, Radhakrishnan S, Renkin J, Stockins B, Sundararajan R, Thygesen K, Turazza F, Van Belle E, Vik-Mo H, Zaborski J, Sleight P, Anderson JL, Johnstone DE, Hirsh J, deMets D, Holmes DR, Meeks B, Afzal R, Pogue J, Boccalon S, Chrysler K, Cracknell B, Horsman C, Hoskin T, Jedrzejowski B, Johnson J, Kotlan S, Lawrence M, Smiley M, Stevens C, Yallup R, Connolly S, Demers C, Devereaux PJ, Healey J, Lonn E, Magloire P, McKelvie R, Morillo C, Natarajan M, Rokoss M, Teo K, Valettas N, Velianou J, Albisu JP, Amuchastegui M, Bello FA, Bluguermann JJ, Bono JO, Caccavo A, Carlevaro OO, Cassettari A, Cuneo C, Farras HA, Fuselli J, Garrido M, Guerrero R, Hasbani E, Hominal MA, Hrabar A, Marquez LL, Luciardi HL, Riera LM, Marzetti EM, Memoli R, Nordaby R, Orlandini AD, Perez M, Piasentin JA, Ramos HR, Risolo AM, Sala J, Salomone O, Schygiel PO, Ubaldini J, Vico M, Amerena J, Arnolda L, Aroney G, Boyd P, Cahill P, Chew D, Counsell JT, Cross D, Edington J, Fitzpatrick D, Hicks P, Horowitz JD, Horrigan MCG, New G, Owensby D, Schoeman M, Thompson P, Tulloch G, Waites J, Whelan A, Ziffer R, Huber K, Jordanova N, Al Shawafi K, Convens C, Coussement P, de Meester A, El Allaf D, Janssens L, Marcovitch O, Muyldermans L, Roosen J, Soeur F, Van Lierde J, Vrolix M, Leaes P, Carvalho AC, Schramm EC, Mora RD, Amino JD, Dutra O, Manenti ERF, Gun C, Saraiva JFK, Hayashi EK, Lichter A, Lima A, Marin-Neto JA, Teixeira SPM, Abrantes JAM, Baracioli LM, Nicolau JC, Maia LN, Jaeger CP, Esteves JP, Rabelo A, Ramos RF, Reis G, Rossi P, dos Santos FR, Teixeira MS, Silveira DS, Lemos MABT, Timerman A, Greque GV, Vaz R, Bhargava R, Brons S, Colclough M, Constance C, Costi P, Dacyk A, Davies T, Diodati J, Dupuis R, Elliott H, Fell DA, Fung AY, Gladstone PJS, Gosselin G, Grondin F, Huynh T, Janzen I, Kalaparambath T, Kornder J, Kouz S, Kuritzky R, Labelle-Stimac S, Lamothe M, Lauzon C, LeMay M, Ma P, MacCallum GC, McCallum A, Mitchell D, Montigny M, Nguyen N, Pearce M, Pistawka KJ, Rebane T, Roy M, Senaratne M, Smith J, Stimac J, Traboulsi M, Vizel S, Weeks A, Zadra R, Zimmerman RH, Alcaino ME, Castro P, Chen J, Chen J, Chen JL, Fan W, Ge J, Hu D, Huang J, Jingxuan G, Ke Y, Ma H, Wu Y, Yingxian

  S, Yu B, Zhu W, Bakula M, Bergovec M, Lukin A, Milicevic G, Padovan M, Polic S, Raguz M, Aschermann M, Belohlavek J, Bocek P, Branny M, Budesinsky T, Groch L, Holm F, Jansky P, Jelinek P, Jirka V, Kaislerova M, Konecny P, Lisa L, Maly M, Marcinek G, Oscipovsky M, Stumar J, Vacha M, Nielsen T, Vigholt E, Laanmets P, Soopold U, Voitk J, Naveri H, Niemela M, Peuhkurinen K, Tuomainen P, Ylitalo A, Py A, Amat G, Bessede G, Boschat J, Carrie D, Charbonnier B, Coliet JP, Dambrine P, Dubois-Rande JL, Ferrari E, Fouche R, Grollier G, Jaboureck O, Ketelers R, Khalife K, Leroy F, Lognone T, Macquin-Mavier I, Montalescot G, Pacouret G, Poulard JE, Puel J, Richard M, Schiele F, Bischoff KO, Buerke M, Buerke U, Dominick K, Drexler H, Feiler A, Guelker H, Haltern G, Katus HA, Klauss V, Klutmann M, Koeth O, Meinhardt G, Muenzel TM, Nitschke T, Offterdinger M, Rieber J, Schieffer B, Stangl K, Stangl V, vom Dahl J, Witzenbichler B, Zeymer U, Alexopoulos D, Blassopoulou N, Christon A, Fotiadis I, Foussas S, Grapsas N, Moschos N, Papasteriadis E, Symeonidis D, Tyrologos A, Leung WS, Li SK, Arabadzisz H, Csikazs J, Dancs T, Davidovits Z, Edes I, Farkas E, Herczeg B, Janos S, Janosi A, Kadar A, Kis E, Kristof E, Lupkovics G, Mark L, Nagy A, Nagy L, Poor F, Regos L, Sebo J, Tomcsanyi J, Toth K, Bharani A, Chidambaram N, Haridas KK, Iyengar SS, Jain A, Jain A, Jain PRK, Jaison TM, Kerkar PG, Naik S, Nambiar A, Narendra J, Panwar RB, Parikh K, Puri VK, Rajesh T, Ramesh M, Singh B, Thanikachalam S, Tongia RK, Varma S, Barbiero M, Bardelli G, Bernardi D, Bolognese L, Capponi L, De Ferrari G, Fanelli R, Frediani L, Galli M, Izzo A, Lombardi A, Maresta A, Martinoni A, Melloni C, Meneghetti P, Mennuni M, Moretti L, Orlandi M, Pancaldi LG, Petronzelli S, Piovaccari G, Salvioni A, Severini D, Terrosu P, Zanini R, Erglis A, Kalnins U, Verboenko J, Zakke I, Kugiene R, Zaliunas R, Bin Othman A, Chee KH, Hian SK, Gutierrez AC, Diaz AC, Garcia-Castillo A, Guerrero MC, Morales CL, Ramos-Lopez G, Baldew SC, Basart DCG, Clappers N, Daniels MCG, de Weerd GJ, den Hartog FR, Hendriks IHGM, Herrman JPR, Kofflard M, Krasznai K, Michels HR, Stoel I, ten Berg JM, Umans VAWN, van Beek GJ, van Daele MERM, van den Berg BJ, van Hessen MWJ, van Kalmthout PM, van Rossum P, Verheugt FWA, Viergever EP, Withagen AJAM, Achremczyk P, Arasimowicz P, Baranowska T, Biegayto J, Bronisz M, Buszman P, Czepiel A, Dalkowski M, Dluzniewski M, Gessek J, Goch JH, Gorecki A, Janik K, Janion M, Kawecki D, Kleinrok A, Komorowski P, Krasowski W, Krauze-Wielicka M, Malinowski S, Nowak T, Nowakowski P, Ogorek M, Piepiorka M, Pluta W, Puzio E, Puzniak M, Rekosz J, Rybka P, Sendrowski D, Siminiak T, Skura M, Stopinski M, Szetemej R, Szolkiewicz M, Szpajer M, Trusz-Gluza M, Waszyrowski T, Wita K, Wodniecki J, Wojewoda P, Zambrzycki J, Zielinski Z, Cardoso P, Carrageta DM, Ferreira D, Gomes MV, Santos L, Arkhipov M, Belousov Y, Charchoglyan R, Gordeev IG, Gratsiansky NA, Grinshtein Y, Khrustalev O, Kokorin VA, Komarov A, Kozulin V, Minushkina LO, Panchenko E, Panov A, Petrik ES, Shakhnovich RM, Shalaev SV, Sukhinina TS, Trifonov IR, Zateyshchikov DA, Khoo BCH, Tan HC, Tan RS, Hricak V, Motovska Z, Poliacik P, Kanic V, Kovacic D, Kranjec I, Voga G, Bayat J, Essop MR, Maritz F, Marx JD, Ntsekhe M, Pretorius MP, Ranjith N, Theron H, Chae IH, Chae SC, Choe KH, Chung NS, Jeong MH, Kim CJ, Kim HS, Kim W, Rhim CY, Shin EK, Shin GJ, Alameda M, Alonso-Orcajo N, Bethencourt A, Calvo F, Avellaneda JLC, Delgado V, Diaz-Castro O, Esplugas E, Faus R, Fernandez-Ortiz A, Frutos A, Goirena P, Heras M, Iglesias FC, Llorian AR, Macaya C, Mancisidor X, Melgares R, Pascual C, Ruiz-Nodar JM, Simon JM, Agewall S, Ahlstrom P, Ali M, Andersson L, Bandh S, Digerfeldt C, Ericsson H, Forsgren M, Jabro J, Janzon M, Joborn H, Johnston N, Karlsson JE, Larsson LE, Linderfalk C, Lonnberg I, Mooe T, Naslund U, Oldgren J, Pihl E, Risenfors M, Sjolund E, Soderberg I, Stjerna A, Svennberg L, Wodlin P, Pagnamenta A, Pieper M, Rossi MG, Weber K, Peng MC, Cheng JJ, Chiang FT, Kuo CT, Tseng CD, Andreyeshcheva I, Dzyak GV, Fedtchouk L, Gontar A, Karpenko O, Kononenko L, Koval EA, Kovalsky I, Kraitz I, Lutay Y, Netiazhenko V, Polyvoda S, Prokopenko Y, Prudkiy I, Rudenko L, Serediuk N, Zolotaykina V, Adgey J, Ahsan A, Brack M, Bridges AB, Burton J, Findlay I, Fluck DS, Radford L, Robson RH, Senior R, Starkey IR, Alexander J, Baber Z, Campbell M, Caputo R, Chandna H, Chandrashekhar Y, Chu A, DeRaad RE, Druken B, Goyal A, Holly D, Kemp A, Kotlaba D, Levine MJ, Miller GP, Nygaard T, Parikh DK, Ramos C, Rivera E, Rodriguez R, Sangani B, Walder JS

  Prof.dr.sc. Goran Miličević

 • 22

 • 23

  MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja

  Osijek, 24. travnja 2014.

  FAKULTETSKOM VIJEĆU

  MEDICINSKOG FAKULTETA U OSIJEKU

  I Z V J E Š Ć E

  o provjeri ispunjavanja uvjeta za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za predloženika izv. prof. dr. sc. Gorana Miličevića

  Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 10. redovitoj sjednici u ak. 2012/2013. godini od 22. srpnja 2013. god. donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u Katedri za internu medicinu, povijest medicine i medicinsku etiku Medicinskog fakulteta Osijek.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ 26. srpnja 2013. god. i „Glasu Slavonije“ i Internet stranici Fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 29. srpnja 2013. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, za znanstvenu granu interna medicina, u Katedri za internu medicinu, povijest medicine i medicinsku etiku Medicinskog fakulteta Osijek.

  Na natječaj se prijavio izv. prof. dr. sc. Goran Miličević, naslovni izvanredni profesor u Katedri za internu medicinu, povijest medicine i medicinsku etiku Medicinskog fakulteta Osijek kao jedini pristupnik.

  Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ante Bilić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu - predsjednik i članovi prof. dr. sc. Dragan Jurčić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek i prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, imenovano na 10. sjednici Fakultetskog vijeća u ak. 2012./2013. godini dana 22. srpnja 2013. godine, dalo je za pristupnika mišljenje i prijedlog o ispunjenju uvjeta iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost (NN 84/05, 100/06., 138/06., 42/07., 120/07., 71/10., 116/10) za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

 • 24

  Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek, na svojoj sjednici održanoj 27. siječnja 2014. godine, utvrdilo je da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti.

  Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva - polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije i farmacije prihvatio je prijedlog Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 2. travnja 2014. god. te izabrao pristupnika izv. prof. dr. sc. Gorana Miličevića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničkih medicinskih znanosti.

  Na temelju Izvoda iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta utvrđeno je da je prof. dr. sc. Goran Miličević upisan u Upisnik u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika.

  U daljnjem postupku Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek u skladu s člankom 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i sukladno odredbama Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članku 126. i 127. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek izvršilo je uvid u dokumentaciju pristupnika i provjerilo ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora te utvrdilo sljedeće:

  PODACI O žIVOTU PRISTUPNIKA

  Edukacija

  1972-1976. Matematička gimnazija, Zagreb

  1976-1982. Medicinski fakultet, Zagreb

  1987.-1991. Specijalizacija Interne medicine, KB Merkur, Zagreb

  1989.-1991. Poslijediplomski studij Kliničke farmakologije, MF Sveučilišta u Zagrebu

  1991.-1994. 3 puta Škola biološke antropologije; Hvar i Dubrovnik

  1992. 3 mj. Znanstveno usavršavanje na Universite Victor Segalen Bordeaux, Francuska

  1993. 3 mj. II znanstveno usavršavanje na Universite Victor Segalen Bordeaux, Francuska

  1994. 3 mj. Interdisciplinarni studij Agenda 21 Century, Goeteborg University, Švedska

  1994.-1996. Poslijediplomski studij iz Kardiologije, MF Sveučilišta u Zagrebu

  1997. 1 mj. Usavršavanje iz Holter EKG analize na Education and Training Programe

  „Ambulatory ECG Analysis“, Sophia Antipolis, Francuska

  2003. 2 mj. Usavršavanje iz tkivnog Dopplera i 3-D ultrazvuka srca na Duke School of

 • 25

  Medicine, Ultrasound Educational Programe, Aachen, Belgija

  2004. Dopunska izobrazba iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja, Zagreb

  2007. Usavršavanje iz resinkronizacijske terapije srčanog popuštanja i 'strain rate'

  analize tkivnog Dopplera na St George's Healthcare Course „Cardiac Resynchronisation Therapy and Dilated Cardiomyopathies“, London-Dubrovnik

  2007. Usavršavanje iz invazivne kardiologije na EuroPCI kongresu, Barcelona

  2010. Quintiles Course – ICH Good Clinical Practice Training for Investigators

  2011. Usavršavanje iz invazivne kardiologije na 'Complex Lesions Course', Mercagnliano, Italija

  2011. Usavršavanje iz invazivne kardiologije na 'Fractional flow reserve in complex coronary interventions' tečaju, Budimpešta

  Radna mjesta

  1982. - 1987. Opća praksa: Zabok, Samobor i Stanica za hitnu medicinsku pomoć Zagreb

  1987. - 1991. Specijalizant: Klinika za unutarnje bolesti KB Merkur

  1992. - 1995. Asistent i viši asistent: Institut za antropologiju Zagreb

  1995. - 2002. Voditelj kardiovaskularnog laboratorija: SB za med. rehab. Krapinske Toplice

  2002. - 2002. Odjelni liječnik: SB za kardiokirurgiju i kardiologiju Magdalena

  od 2002. - Voditelj Odsjeka Intenzivnog i postintenzivnog kardiološkog liječenja

  Zavoda za kardiovaskularne bolesti: KB Sveti Duh

 • 26

  Rad u struci

  Znanja i vještine - kao kardiolog širokog spektra djelovanja suvereno vlada svim metodama rada u koronarnoj jedinici.

  U farmakološkoj kardiološkoj terapiji, uz poznavanje i korištenje oficijelnih metoda, služi se i osobnim inovacijama, od kojih su neke i publicirane u vodećoj znanstvenoj literaturi (vođenje hemodinamski aktivne terapije, korištenje kombinacije antiaritmika u dinamičkom slijedu, ...).

  Područja užeg stručnog interesa: neinvazivna aritmologija-dijagnostički i terapeutski, urgentna perkutana koronarna intervencija i bifurkacijske lezije, te kardiološka klinička farmakologija. Sporedno i procjena rizika nagle smrti, te farmakološki stres eho.

  Izbori u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja

  1987. istraživač-suradnik, upis u registar istraživača pod matičnim brojem 149516

  1991. znanstveni asistent Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada

  1994. viši asistent Instituta za antropologiju Sveučilišta u Zagrebu

  2002. nasl. docent Medicinskog fakulteta Osijek

  2008. nasl. izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek

  Educiranje znanstvenika

  U sklopu znanstvenog projekta koji je vodio kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske educirao je znanstvenog novaka dr. Željku Gavranović koja sada uz mentorstvo pristupnika dovršava doktorsku disertaciju te je u koatorstvu objavljeno 6 znanstvenih radova, od kojih 4 CC indeksirana (Int J Cardiol 2008;126:424, Clin Cardiol 2008; 31: 472, Coll Antropol 2009; 33: 397, Med Hypotheses 2010: 74: 527).

  Znanstveno je educirao i dr.sc. Miru Bakulu koji je doktorirao uz mentorstvo pristupnika, a objavljeno je zajedno 5 znanstvenih radova, od čega jedan CC indeksirani (Clin Cardiol 2008; 31: 472), i još jedan na kojem smo samo ko-istraživači (New Engl J Med 2006; 354: 1464).

  Znanstvena djelatnost

  Magisterij iz Kliničke farmakologije završio je 1991., gotovo u cijelosti samostalno; postavio originalnu tezu i dizajn studije, sam izveo pokus i mjerenja, te analizu i obradu rezultata, kao i najveći dio rada na pisanju članaka i publiciranju. Tema je bila slabljenje djelotvornosti infuzije nitroglicerina (razvoj tolerancije) tijekom liječenja akutnog koronarnog sindroma, i mogućnost obnavljanja djelotvornosti povećanjem doze. Znanstveno mjerljivi rezultat kvalitete ovog magisterija je 6 radova, 3 CC indeksirana i 3 indeksirana u Excerpta Medica, te niz kongresnih sažetaka od kojih su 3 objavljena u časopisima indeksiranim u CC.

  Tijekom rada u Institutu za antropologiju pod vodstvom akademika Rudana pripremio je i projekt "Utjecaji biometereoloških činitelja na zdravlje čovjeka".

  Doktorat iz Kardiologije 1995. bio je ad extenso analiza pubertetskog rasta srca s holističkim definiranjem utjecaja i interreakcija rasta srca i povećanja ostalih tjelesnih

 • 27

  sustava i funkcionalnih kapaciteta. Osim uvođenja modela katastofe u prikaz mozaicizma pubertetskog rasta srca, značaj disertacije bio je u definiranju razlika u modelu rasta srca prvenstveno ovisno o spolu i u definiranju vjerojatnog uzroka nastanka peri-pubertetske spolne diferencijacije razvoja tjelesnih funkcionalnih kapaciteta. Sudeći po usporenju akceleracije rasta srca uz istodobnu stagnaciju povećanja radnih kapaciteta u peri-menarhealnih djevojčica, uzrok je hormonalni. Rezultati su znatnim dijelom bili novost u svjetskoj znanosti a znanstveno mjerljivi rezultat kvalitete disertacije je 9 originalnih znanstvenih radova i dva pregledna rada, od kojih je 8 CC indeksiranih, te više objavljenih kongresnih priopćenja.

  Slijedeća faza, u Rehabilitacijskoj bolnici Krapinske Toplice i u bolnici Magdalena, vezana je na neinvazivnu aritmologiju, pri čemu je fokusiran na varijabilnost srčanog ritma – marker aktivnosti funkcije autonomnog živčanog sustava, koji u kardioloških bolesnika može definirati postojanje rizika nastupa nagle aritmogene smrti a možda i stupanj simpato-vagalnog disbalansa. Produkt znanstvenog rada koji sam tada pokrenuo i vodio, bio je redefiniranje standardnih vrijednosti za korištenje u svakodnevnoj praksi baziranih na razlikovanju patoloških, granično promijenjenih i normalnih vrijednosti, definiranje značaja varijabilnost srčanog ritma kao markera rizika nagle smrti u različitih populacija kardioloških bolesnika, te redefiniranje vrijednosti metoda spektralne analize u procijeni simpato-vagalnog disbalansa, s postavljanjem hipoteze o dinamici promjena autonomne ekspresije tijekom razvoja bolesti. Znanstveno mjerljivi rezultat kvalitete ovog rada je 8 originalnih znanstvenih (4 CC) radova i jedan pregledni, te 22 kongresna priopćenja. Rad na ovoj temi rezultirao je i provođenjem dvaju projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 'Dijagnoza i terapija snižene varijabilnosti srčanog ritma', te još aktivnim projektom 'Spektralna analiza varijabilnosti srčanog ritma u procijeni autonomnog disbalansa'.

  Najčešće pokretači znanstvenog rada bili su klinički problemi, od aritmoloških, preko kliničko farmakoloških i biokemijsko dijagnostičkih, do ehokardiografskih analiza.

  Aktualna istraživanja – pristupnik nastavlja istraživanje varijabilnosti srčanog ritma u procijeni simpato-vagalnog disbalansa, sa suradnicima radim na istraživanju biokemijskih markera ishemije miokara i ehokardiografskom istraživanju iregularne kinetike miokarda u smetnjama interventrikularnog provođenja. Aktivan je kontinuirano u različitim međunarodnim multicentričkim kliničko-farmakološkim istraživanjima II i III faze.

  Sažetak znanstvene publicistike

  Uz magisterij i doktorat znanosti, objavio je 29 originalnih znanstvenih i 8 preglednih radova, te 3 originalna prikaza slučaja. Objavio je 58 kongresnih priopćenja, od čega 46 na međunarodnim znanstvenim skupovima, te osvrte, prikaze, stručne radove, poglavlja u knjizi i druge priloge.

  Prvi je autor na 29 od 40 radova i na 47 od 58 kongresna priopćenja. Od 22 radova indeksiranih u Current Contents, prvi je i odgovorni autor na 17 radova. Od još 12 radova indeksiranih u Excerpta Medica i u Index to Scientific and Technical Proceedings, na 9 je prvi autor.

  Radovi su citirani u posljednjih 10 godina 503 puta (ukupno 600).

 • 28

  Od posljednjeg izbora u zvanje objavio je 4 originalna znanstvena rada, 2 prikaza slučaja, 2 pregledna rada, 1 stručni rad, jedno poglavlje u stručno-znanstvenoj knjizi i 4 sažetka ili proširena sažetka. Sva 4 znanstvena rada i jedan prikaz slučaja su objavljeni u CC indeksiranim časopisima.

  Pored brojnih simpozija i kongresa čiji su nastupi tiskani u dolje priloženoj literaturi, aktivno je sudjelovao u radu niza stručnih i znanstvenih simpozija, počev od Škole biološke antropologije u Zagrebu i Hvaru, Interdisciplinarnom tečaju na International Summer Academy, Goeteborg University, tečaju Holter monitoringa Europskog kardiološkog društva Sophia Antipolis, itd.

  Znanstveni projekti

  1988-1989. suradnik ispitivač na međunarodnoj multicentričnoj studiji III faze kliničkog ispitivanja citostatika u bolesnika s CCL

  1989-1991. oformitelj i voditelj znanstvenog istraživanja IV faze kliničkog ispitivanja tolerancije na nitroglicerol u bolesnika s akutnim infarktom miokarda

  1992-1995. suradnik ispitivač na projektu 'Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske', Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

  1994-1995. suradnik ispitivač na projektu 'Istraživanja antropometrijskih osobina hrvatskih vojnika i časnika', Ministarstva obrane Republike Hrvatske

  2002. suradnik ispitivač na međunarodnoj multicentričnoj studiji ENACT

  2002-2006- oformitelj i voditelj znanstvenog istraživanja IV faze kliničkog istraživanja učinkovitosti antiaritmika u konverziji fibrilacije atrija

  2003-2006. oformitelj i voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 'Dijagnoza i terapija snižene varijabilnosti srčanog ritma'.

  2004-2006. glavni istraživač centra na međunarodnoj multicentričnoj studiji TIMI 25 (III faza kliničkog ispitivanja heparinoida u liječenju STEMI nakon fibrinolize)

  2004-2006. glavni istraživač centra na međunarodnoj multicentričnoj studiji OASIS 5 (III faza kliničkog ispitivanja heparinoida u liječenju NSTEMI)

  2006-2008. oformitelj i voditelj znanstvenog projekta 'Kliničko ispitivanje vezanja kobalta na albumin u dijagnostici ishemije miokarda' OB Sveti Duh

  2007-2009. oformitelj i voditelj znanstvenog projekta ' Modaliteti iregularne sistoličke kinetike interventrikularnog septuma' OB Sveti Duh

  2007-2008. glavni istraživač centra na međunarodnoj multicentričnoj studiji SEPIA-ACS 1/TIMI42 (II faza kliničkog ispitivanja heparinoida u liječenju NSTEMI prije rane PCI)

  2008.- oformitelj i voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 'Spektralna analiza varijabilnosti srčanog ritma u procijeni autonomnog disbalansa'.

  2010-1012. glavni istraživač centra na međunarodnoj multicentričnoj studiji SIGNIFY (III faza kliničkog ispitivanja ivabradina u liječenju postinfarktne stabilne AP)

 • 29

  2010-2012. glavni istraživač centra na međunarodnoj multicentričnoj studiji EXAMINE (III faza kliničkog ispitivanja liječenja nereguliranog dijabetesa alogliptinom u bolesnika s preboljelim ACS)

  2010-2012. glavni istraživač centra na međunarodnoj multicentričnoj studiji TAO (III faza kliničkog ispitivanja antiagregansa u liječenju bolesnika koji se zbog STEMI podvrgavaju pPCI)

  U pripremi je studija ENABLER (glavni istraživač studije - II faza kliničkog ispitivanja učinkovitosti mehaničkog uređaja za potporu otvaranju koronarne okluzije)

  Recenzentska aktivnost

  Recenzent znanstvenih radova bio je za svjetski relevantne CC indeksirane kardiološke znanstvene časopise International Journal of Cardiology (jedna od 6 recenzija je recenzija ponovno podnesenog rada) i vrlo cijenjeni Heart, te za 'naše' CC indeksirane časopise Croatian Medical Journal i najznačajnij Collegium Antropologicum, te za Acta Clinica Croatica.

  Pored toga, kao član prosudbene skupine Ministarstva znanosti recenzirao je prijedloge znanstvenoistraživačkih projekata, a za Ministarstvo Zdravstva recenzirao je kvalitetu objavljenih znanstvenih i stručnih radova kandidata za titulu primarijusa. Izvan katerogije znanstvenih recenzija, recenzirao je i stručno-znanstvenu kardiološku knjigu za znastveni časopis American Journal of Human Biology (Am J Cardiol 1993; 5 (4): 505-507).

  Rad u uredništvu znanstvenih i stručnih časopisa, te u vijećima i odborima

  Član je uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa "Collegium Antropologicum" indeksiranog po CC još od 1993., te domaćih stručno-znanstvenih časopisa "Medicinski vjesnik" od 2002. i „Kardiolist“ od 2008.

  Radio je kao član prosudbene skupine Kardiovaskularne bolesti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske za ocjenu prijedloga znanstvenih projekata.

  I. NASTAVNA DJELATNOST PRISTUPNIKA

  Nastavna aktivnost

  1978.-1981. kao demonstrator održavao vježbe na sekciji iz Anatomije čovjeka, te od 1979. iz anatomije CNSa na Katedri za anatomiju Medicinskog fakulteta Zagreb,

  1988.-1991. tijekom specijalizacije interne medicine, kao asistent održavao vježbe iz Propedeutike interne medicine na Katedri za Internu medicinu MF Zagreb,

  1992.-1995. kao asistent i viši asistent predavao Kardiovaskularnu anatomiju i fiziologiju čovjeka na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Zagreb

  1995.-2001. redovito predavao kardiološke teme na stručnim sastancima bolnice Krapinske Toplice, a dalje trajno na stručnim sastancima KB Sveti Duh

  1999.-2002. kao asistent održavao vježbe i seminare iz Interne medicine u nastavnoj bazi KT, Katedre za Internu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek,

 • 30

  2002.-2008. kao naslovni docent održavao predavanja, seminare i vježbe iz Interne medicine i Propedeutike interne medicine, te Hitne medicine na Katedri za Internu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, kao i vježbe i seminare na izbornim predmetima Hitna stanja u medicini i Ultrazvuk jetre Medicinskog fakulteta Zagreb (izveo do tada 384 norma sati nastave),

  od 2008. u zvanju naslovnog izvanrednog profesora Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održavao nastavu na dodiplomskom studiju medicine i poslijediplomskim tečajima trajne edukacije na Medicinskim fakultetima u Osijeku i Zagrebu. Vodi nastavu izbornog predmeta IV godine medicinskog studija, te predaje na poslijediplomskom studiju - na znanstvenom poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Osijek, u okviru obaveznog modula 'Temelji znanstvenoistraživačkog rada', u predmetu 'Sustav znanosti, izobrazba znanstvenika i etika u biomedicini' gdje je ko-voditelj, predaje temu 'Geneza i evolucija znanstvene misli i djela'.

  Svakodnevno educira studenate medicine, stažiste i specijalizante, a održava i predavanja internistima, kardiolozima i subspecijalistima kardiologije, kao i praktičnu nastavu za kolege iz transezofagijskog ultrazvuka, tkivnog Dopplera i stres eha, te invazivnih kardioloških disciplina. Izvan okvira ove nastave, iznos službene nastave od posljednjeg izbora premašuje 700 norma sati.

  Godine 2007. prihvaćen je prijedlog uvođenja malog izbornog predmeta pod nazivom „Neinvazivna kardiovaskularna dijagnostika“ za studente IV godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicine. Nastava je kontinuirano i uspješno provedena u proteklih 6 akademskih godina.

  Pored dodiplomske nastave predavao je na