Click here to load reader

Izazovi roditeljstva

 • View
  41

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izazovi roditeljstva. Roditeljstvo. Roditeljstvo je težak posao koji uključuje zadovoljavanje osnovnih djetetovih potreba poput hrane i fizičke sigurnosti, ali i emocionalnih potreba, što se postiže odgojem. Odgoj. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Izazovi roditeljstva

 • Izazovi roditeljstva

 • RoditeljstvoRoditeljstvo je teak posao koji ukljuuje zadovoljavanje osnovnih djetetovih potreba poput hrane i fizike sigurnosti, ali i emocionalnih potreba, to se postie odgojem.

 • Odgojpodrazumijeva toplinu, razumijevanje, ljubav, podrku i ohrabrenje koju roditelj prua djetetu te kontrolu koju ine roditeljska oekivanja, zahtjevi i nadzor a ona se moe protezati od potpune kontrole do zanemarivanja djeteta. obzirom na ove dvije dimenzije odgoja (toplina i zahtjevnost), postoje razliiti odgojni stilovi od kojih svaki na drugaiji nain utjee na razvoj djetetove linosti.

 • etiri tipa roditeljskog stila odgoja:Autoritarni (krut i strog odgojni stil)roditelji postavljaju velika oekivanja i zahtjeve pred dijete provodei strogi nadzor i kontrolu pri emu ne pruaju dovoljno topline i podrke.usmjereni su na postavljanje granica i pravila, skloni kanjavanju kada se isto ne potuje ili se prekri. glavni odgojni cilj je uenje samokontrole i poslunosti djeteta autoritetu, a odnos roditelj dijete se temelji na odnosu nadreenosti i podreenosti. djeca su esto nesigurna, povuena ali mogu biti i agresivna, niskog praga tolerancije na frustraciju. esto su nepovjerljiva, nesigurna, neuspjena u rjeavanju problema, stalno brinu kako udovoljiti roditelju.

 • etiri tipa roditeljskog stila odgoja:Autoritativni (demokratski i dosljedan) to je stil koji kombinira vrstu roditeljsku kontrolu i emocionalnu toplinu. roditelji postavljaju zahtjeve i oekivanja koja su primjerena dobi djeteta, provode nadzor i imaju vrstu kontrolu nad djetetovim nepoeljnim obrascima ponaanja, uz ljubav, podrku i emocionalnu toplinu.potiu djetetovu znatielju, kreativnost, samouvjerenost i vode rauna o djetetovim emocijama. takva su djeca samopouzdana, sigurna u sebe, visokog stupnja samokontrole, odgovorna.

 • etiri tipa roditeljskog stila odgoja:Permisivan (popustljiv odgojni stil)podrazumijeva emocionalnu toplinu ali slabu kontrolu. takvi roditelji su pretjerano emocionalno osjetljivi, pruaju veliku ljubav, podrku i emocionalnu toplinu, ali postavljaju male zahtjeve, imaju slabu kontrolu bez postavljanja granica nad djetetovim ponaanjem. primarno zadovoljavaju sve djetetove zahtjeve i elje. takva djeca su esto nesigurna i nesnalaljiva, impulzivna, slabe samokontrole, sklona agresivnosti kada se susretnu s ogranienjima i trenutanim neispunjavanju elja i zahtjeva.

 • etiri tipa roditeljskog stila odgoja:Indiferentan (zanemarujui odgojni stil)podrazumijeva slabu kontrolu uz emocionalnu hladnou roditelja. roditelji postavljaju male zahtjeve, nemaju kontrolu nad djetetovim ponaanjem, djetetu ne postavljaju granice. emocionalno su hladni, nezainteresirani za djetetove aktivnosti, zaokupljeni su sami sobom, rijetko iskazuju roditeljsku ljubav. takva djeca su esto neposluna, neprijateljska, niskog su samopotovanja, sklona delikventnim oblicima ponaanja. Bazino se osjeaju nesigurnim, promjenjivog su raspoloenja, slabe samokontrole.

 • etiri tipa roditeljskog stila odgoja:

  Kontrola AUTORITARNI AUTORITATIVNI

  INDIFERENTAN PERMISIVNI

  Toplina

  Toplina

 • Zato je vana dosljednost u odgoju

  Dijete treba upoznati i s posljedicama odreenih ponaanja kako bi znalo kada i to e uslijediti ako se ponaa prikladno odnosno neprikladno.Vano da su roditelji dosljedni u odgoju, time alju djeci poruku da misle ozbiljno ono to govore te da im se moe vjerovati. Odgoj treba biti prilagoen razvojnoj fazi i individualnosti djeteta, pri emu treba prepoznati i razumijeti djetetove potrebe, njegovo ponaanje i mogue reakcije.

 • Naredbe i postavljanje granicaNaredbe se najee temelje na kazni te na djetetovu strahu od kazne i ljutnje roditelja, a postavljanje granica na izbjegavanju konflikata i igre moi izmeu roditelja i djece.Vano unaprijed objasniti koje ponaanje se od djeteta oekuje i to to jasnije i detaljnije kako bi ono razumjelo koje ponaanje je prihvatljivo, a koje ne. Treba ga upoznati i s posljedicama odreenih ponaanja kako bi znalo kada i to e uslijediti ako se ponaa prikladno/neprikladno. Tako postavljanjem granica se izbjegava nastanak problema jer ih postavljamo unaprijed, prije nego to problem nastane.Prijetnje, ucjene, uvrede i poniavanje djeteta ukazuju na mo odraslih odn. na bezvrijednost i nesposobnost djeteta.

 • Naredbe i postavljanje granica U situacijama kada dijete vie ili plae jer nije dobilo ono to je trailo, treba djetetu objasniti zato ne moe dobiti ono to eli i ponudi mu rjeenja koja ukljuuju odlaganje zadovoljenja trenutnih elja ili zamjenu za traeno. Ukoliko se popusti i dijete dobije to eli, vjerojatno je da e se takvo (neeljeno) ponaanje vie pojavljivati.Samo zato to je neka metoda uspjena u jednom trenutku i pomae kontrolirati djetetovo ponaanje, ne znai da je dobra za dijete ili da e uvijek upaliti.

 • Mo nagraivanja, pohvala i privilegijaPostoje mnogi postupci kojima djeca ue razlikovati poeljno od nepoeljnog ponaanja. Jedan od najmonijih je nagraivanje, pogotovo u obliku pohvala i privilegija (podrazumijeva omoguavanje djetetu neeg to ga veseli poput duljeg gledanja televizije).Negativne posljedice: izostanak privilegije poput duljeg gledanja televizije i sl. Dijete se ne smije kanjavati tako da mu se uskrauju bazine potrebe kao na primjer hrana, sigurnost, ljubav, niti ga fiziki kanjavati

 • Mo nagraivanja, pohvala i privilegijaDijete treba nagraivati kada promijeni neto u svojem neprimjerenom ponaanju, a dosljednou u tome dijete e poeti mijenjati svoje ponaanje u pozitivnom smjeru.

  Roditelj mora postaviti djeci unaprijed jasne, konkretne i dobro definirane granice (pravila ponaanja) te objasniti koje privilegije i pod kojim uvjetima mogu dobiti ili zasluiti odn. pod kojim ih uvjetima mogu izgubiti.

 • Roditeljski stres

  Stresni dogaaji koji nas dovedu u stanje stresa i uznemirenosti su oni koje procjenjujemo kao prijetnju, kao neki mogui gubitak, ali i kao izazov. Stres roditeljske uloge ili roditeljski stres, spada u takve situacije, ali je ipak kvalitativno razliito iskustvo od stresa u drugim ivotnim ulogama.Pokazalo se da je roditeljstvo stresnije za one roditelje koji imaju manje znanja, koji sebe vide manje kompetentnima za roditeljsku ulogu, imaju manje emocionalne i praktine podrke u ivotu, ali i kad dijete ima odreene zdravstvene ili ponaajne tekoe.

 • Roditeljski stres

  roditeljski stres se ne pojavljuje samo u iznimno tekim situacijama (npr. uz teku bolest ili tekoe djeteta), nego i u svakodnevnim situacijama mogue da se javi kod mnogih jer se veina roditelja suoava sa svakodnevnim tekoama roditeljstva stresnim dogaajima. roditelji koji su pod intenzivnijim roditeljski stresom ee svoju djecu opaaju negativno i skloniji su neadekvatnim roditeljskim postupcima. A neadekvatni roditeljski postupci povezani su kasnije s tekoama kod djeteta.

 • Izvori roditeljskog stresa nisu za sve jedinstveni, odnose se na vie aspekata roditeljstva.

  Stres povezan s karakteristikama djeteta:zahtjevnost djeteta,zdravlje djeteta,adaptiranost,neispunjena oekivanja od djeteta

 • Stres koji prati interakciju roditelja i djeteta: * Vezanost za dijete * Nekompetencija * Discipliniranje djeteta * Komunikacija s djetetom

  Stres koji se odnosi na karakteristike roditelja i njegove socijalne mree:Nedostatak podrkeOgranienja rod. ulogeOdnosi sa suprunikomMaterijalna situacijaZahtjevnost drugih uloga

 • Roditeljski stresOno to pomae roditelju koji je pod stresom jest briga za sebe, jer je vano da roditelj naui brinuti i o svojim potrebama, kako bi otkrio vlastite naine suoavanja sa stresom, potrebu za podrkom i izgradio podrku.

  Tada se primjerenije moe usmjeriti i na potrebe djeteta

  Kao to se dijete mijenja, mijenja se i roditelj

  Bolje razumijevanje sebe i djeteta vodit e smanjenju neuinkovitih rjeavanja sukoba.

 • Kako pomoiRoditelju pod stresom treba: vrijeme, podrka, strpljenje, osjeaj da ih drugi razumiju i da im drugi ele pomoi.

  Roditelju treba uvaavanje njegovih/njenih osobitosti i osobitosti djeteta.

 • Kako pomoiDobro je primijeniti sve ono to inae pomae: aktiviranje vlastite kreativnosti, izraavanje emocija, primjenjivanje oputanja i relaksacije, koristiti svoje uinkovite naine noenja sa stresom (koje smo moda i zaboravili), pokuati nai jo neki novi

  Traiti pomo i podrku u tome!

  Podrka bliskih osoba je najvaniji zatitni faktor, ukoliko je nedovoljna potraiti pomo strunjaka.

 • - Kraj -Hvala na panji!

Search related