Click here to load reader

Izazovi zena preduzetnica

 • View
  223

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

izazovi zena preduzetnica ceed

Text of Izazovi zena preduzetnica

 • Izazovi sa kojima se suoavaju ene preduzetnice u Crnoj Gori 2012.

  2 Centar za preduzetnitvo i ekonomski razvoj i Amerika ambasada u Podgorici

  SADRAJ

  I. Uvod .......................................................................................................................................... 4

  II. O PROJEKTU .............................................................................................................................. 5

  III. ensko preduzetnitvo u Crnoj Gori .......................................................................................... 6

  IV. Rezultati istraivanja o poslovanju ena u sivoj ekonomiji ........................................................ 8

  4.1. Osnovne informacije o biznisu ispitanica ................................................................................ 8

  4.2. Razlozi poslovanja u sivoj zoni ............................................................................................... 10

  4.3. Planovi za ukljuivanje u regularne privredne tokove .......................................................... 13

  4.4. Potekoe i preporuke za bavljenje biznisom ....................................................................... 14

  V. Intervjui sa uspjenim preduzetnicama ................................................................................... 17

  BRANKA VUKSANOVI, SPIN, PODGORICA........................................................................................ 17

  EDITA KLEIN, PINGVIN, PODGORICA ................................................................................................. 18

  NATAA PAVLII, PAMARK, PODGORICA ........................................................................................ 19

  NEMA NELKA OMERHODI, MERKATORINTERKONTINENTAL, BIJELO POLJE ............................... 20

  OLGICA NIKEVI, CHARME UNIKUM, PODGORICA ......................................................................... 21

  RADOJKA RANATOVI, FRUTIERA, PODGORICA .............................................................................. 23

  SANNA KORITZ, CREATE BUSINESS, BUDVA ...................................................................................... 24

  VELIDA HODI, ECO NOVA, ROAJE ................................................................................................ 25

  NADA DOBAJ, FINANS ALBATROS, PODGORICA ................................................................................ 26

  MIRJANA BABI, OLIVMONT, BAR ..................................................................................................... 27

  DANIJELA DRAGIEVI, DAKRIS, KOTOR ........................................................................................... 28

  VI. Zakljuci i preporuke ............................................................................................................... 30

 • Izazovi sa kojima se suoavaju ene preduzetnice u Crnoj Gori 2012.

  3 Centar za preduzetnitvo i ekonomski razvoj i Amerika ambasada u Podgorici

  LISTA TABELA I GRAFIKA

  LISTA TABELA: Tabela 1: Pregled uzorka po optinama .................................................................................................. 8

  LISTA GRAFIKA: Grafik 1: Godina kada je biznis osnovan ................................................................................................. 8

  Grafik 2: Djelatnost ispitanica ................................................................................................................. 9

  Grafik 3: Prosjean godinji prihod ispitanica ......................................................................................... 9

  Grafik 4: Postojanje dileme o nainu poslovanja: regularno ili na crno ............................................. 10

  Grafik 5: Pregled preduzea koja su imala dilemu o obliku biznisa, prema visini godinjeg prihoda ... 10

  Grafik 6: Pregled preduzea koja su imala dilemu o obliku biznisa, prema regionu ............................. 10

  Grafik 7: Razlozi za zapoinjanje biznisa u sivoj zoni ............................................................................. 11

  Grafik 8: Zadovoljstvo poslovanjem u sivoj zoni .................................................................................... 11

  Grafik 9: Zadovoljstvo poslovanjem u sivoj zoni prema duini poslovanja ........................................... 12

  Grafik 10: Zadovoljstvo poslovanjem u sivoj zoni prema regionu u kojem posluju ............................... 12

  Grafik 11: Postojanje pogodnosti od poslovanja u sivoj zoni ................................................................ 12

  Grafik 12: Navedene pogodnosti od poslovanja u sivoj zoni ................................................................. 12

  Grafik 13: Pogodnosti poslovanja u sivoj zoni prema regionu .............................................................. 13

  Grafik 14: Planovi za ukljuivanje u regularne privredne tokove .......................................................... 13

  Grafik 15: Pregled po regionima ........................................................................................................... 13

  Grafik 16: Mjere koje je potrebno preduzeti kako bi ene iz sive zone registrovale svoj biznis ............ 14

  Grafik 17: Postojanje pogodnosti od regularnog poslovnja .................................................................. 15

  Grafik 18: Pregled po regionima ........................................................................................................... 15

  Grafik 19: Pogodnosti od regularnog poslovnja .................................................................................... 15

  Grafik 20: Upoznatost s raznim oblicima udruivanja preduzetnica ..................................................... 16

 • Izazovi sa kojima se suoavaju ene preduzetnice u Crnoj Gori 2012.

  4 Centar za preduzetnitvo i ekonomski razvoj i Amerika ambasada u Podgorici

  I. UVOD

  U Crnoj Gori se, kao i u veini zemalja koje su u procesu pristupanja EU, usvojena regulativa o rodnoj

  ravnopravnosti i politiki okvir neadekvatno primjenjuju. Slaba primjena je odraz nedostatka svijesti o

  zakonima i o tome kako ih primijeniti, bilo da se radi o nosiocima dunosti ili imaocima prava. Slaba

  primjena je takoe i karakteristika duboko ukorijenjenih negativnih stavova i stereotipa, koji se ne

  mogu jedino regulativom iskorijeniti. Stoga je nuno da se poradi na jaanju prava ena, prvenstveno

  kroz promociju i podizanje svijesti o enskim pravima.

  Uviajui trenutnu situaciju na polju postizanja ravnopravosti i jednakosti polova u Crnoj Gori, Centar

  za preduzetnitvo i ekonomski razvoj (CEED) iz Podgorice je, za potrebe Amerike Ambasade u Crnoj

  Gori, u intervalu septembar-decembar 2012. godine realizuje projekat pod nazivom Izazovi s kojim

  se suoavaju ene preduzetnice u Crnoj Gori. Projekat ima za cilj da promovie i jaa svijest o

  pravima ena u Crnoj Gori. Kako je prvi korak ka putu osnaivanja prava ena dosezanje njihove

  ekonomske nezavisnosti, namjera je da se projektom promoviu uspjene preduzetnice i predstave

  njihove prie o poslovnom usponu.

  S druge strane, u fokusu interesovanja su i ene koje posluju u sivoj ekonomiji. eli se uti i njihova

  strana prie i identifikovati koje su to potekoe sa kojima se one suoavaju kako bi se na osnovu

  nalaza istraivanja pripremile preporuke usmjerene na pruanje podrke crnogorskim

  preduzetnicama.

  Kako bi se dostignua projekta uobliila u javnosti dostupnu formu, kreirana je publikacija koja je

  pred Vama. U njoj su predstavljeni intervjui sa 11 uspjenih crnogorskih preduzetnica u kojima su

  opisani njihovi motivi za ulazak u biznis, iskustva o zapoinjanju i voenju biznisa, komunikacija s

  klijentima, zaposlenima i institucijama podrke, njihov put ka uspjehu kao i problemi s kojima su se

  na tom putu suoavale.

  Publikacija je obuhvatila i rezultate kvantitativnog istraivanja sprovedenog meu 100 ena koje

  posluju u sivoj ekonomiji s namjerom da se uvide motivi za poslovanje u sivoj zoni, kao i razlozi zato

  se ispitanice ne preorjentiu na legalno poslovanje.

  Na kraju, publikacija sadri osnovne zakljuke i preporuke koje kreatorima ekonomskih politika mogu

  posluiti prilikom usvajanja programa i strategija usmjerenih na podrku enskom preduzetnitvu i

  poboljanje poslovnog ambijenta uopte.

 • Izazovi sa kojima se suoavaju ene preduzetnice u Crnoj Gori 2012.

  5 Centar za preduzetnitvo i ekonomski razvoj i Amerika ambasada u Podgorici

  II. O PROJEKTU

  Projekat Izazovi s kojim se suoavaju ene preduzetnice u Crnoj Gori pokrenut je s ciljem

  promovisanja prava ena jaanjem njihove ekonomske nezavisnosti kroz ohrabrivanje da se upuste u

  preduzetnike vode. Drugi cilj koji se projektom eli postii jeste ukazivanje na pitanje ena u sivoj

  ekonomiji, kako bi se utvrivanjem razloga zato se biznisi ne legalizuju, pronali naini da se ene

  ohrabre da preu u regularne privredne tokove.

  Projekat je obuhvatio sljedee komponente:

  sprovoenje kvantitativnog istraivanja meu enama koje posluju u sivoj zoni,

  intervjuisanje uspjenih poslovnih preduzetnica,

  pripremu publikacije koja sadri nalaze istraivanja i realizovanih intervjua

  organizovanje trodnevnih treninga bazinih poslovnih vjetina za ene iz sive ekonomije, i

  organizovanje okruglog stola na kojem su promovisana dostignua projekta.

  Istraivanje je realizovano na uzorku od ukupno 100 ena koje posluju u sivoj ekonomiji, iz sva tri

  regiona (