of 19 /19
IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA OBRADA TEKSTA Uvod u MS Word

IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA

MS WordDigitalna pismenost
• Brzi razvoj tehnologije, brzi pristup informacijama, komunikacija, rad i suradnja u online okruenju
MS Word
Programi za obradu teksta slue za pisanje, oblikovanje, ispis teksta i nekih grafikih elemenata.
• Omoguavaju brzo i lako pisanje, ispravljanje, oblikovanje, pretraivanje, ispis, unos raznih objekata, organiziranje podataka u tablice, te još mnogo toga.
Osnovni pojmovi
• u verziji 2007- ima nastavak .docx
• Word 97 – 2003 ima nastavak .doc
• Tekst se dijeli na odlomke, a odlomak moemo definirati kao dio teksta izmeu dva pritiska na tipku Enter
• Znak – slovo, broj, simbol, interpunkcija
• Font – vrsta pisma odreena oblikom, dizajnom i veliinom (Calibri, Arial, Times New Roman)
• Radna površina ima izgled bijelog lista papira. Nakon pokretanja Worda, u prostoru za pisanje vidljiva je jedna prazna stranica novog dokumenta.
• Rubovi stranice nazivaju se margine. Margine su na ravnalima oznaene sivom/plavom bojom. Upotrebljavamo ih za pisanje brojeva stranica, fusnota i sl.
Prozor MS Worda 2016
Vrpca – glavne kartice
• sastoji se od kartica koje su organizirane prema zadacima za koje su namijenjene
• tu su smještene sve naredbe koje naješe koristimo u radu s dokumentom, a organizirane su u kartice i grupe
Izrada tekstualnog dokumenta
• Unos zapoinjemo na mjestu kursora
• Pritiskom na tipku Enter kreiramo novi odlomak, a ne za prijelaz na novu stranicu
• Nevidljivi znakovi
• Kartica Datoteka (File)
• Spremanje dokumenta u formatu .pdf (Portable Document Format) – format samo za itanje i ispis
Ctrl + N Otvaranje novog dokumenta
Ctrl + O Otvaranje postojeeg dokumenta
Ctrl + W Zatvaranje dokumenta
Ctrl + S Spremanje dokumenta
Premještanje i kopiranje teksta
Ctrl + X Izrei
Ctrl + C Kopiraj
Ctrl + V Zalijepi
• Kopirajte u prazan Word dokument barem tri odlomka tog teksta
• Pripazite pri kopiranju na razliite naine lijepljenja teksta
• Zadnju reenicu drugog odlomka izreite i zalijepite u novi odlomak
• Dokument spremite pod nazivom uvod na radnu površinu
Oblikovanje teksta
Vjeba 2.
• Prvi odlomak stavite na veliinu 14, font Arial te stavite ispod teksta utu pozadinu
• Drugi odlomak stavite na veliinu 18, font Times New Roman te cijeli odlomak ukosite
• Trei odlomak stavite na veliinu 15, font Calibri Light plave boje te neka je razmak izmeu znakova proširen
• etvrti odlomak oblikujte prema elji samo da bude podcrtan
Stilovi
• Stil je skup informacija o oblikovanju znakova i odlomaka spremljenih pod odreenim imenom u obliku dokumenta ili predloška tj. tekst e imati izgled definiran stilom
• MS Word ima ugraene stilove koje moemo primijeniti na tekst dokumenta
Oblikovanje odlomaka
• Poravnanje, prored, uvlake…
Vjeba 3.
• Sav tekst stavite na veliinu 12, Calibri • Kreirajte naslov e-uenje i oblikujte ga • Prvi odlomak poravnajte u sredinu i razmak
izmeu redova neka je dvostruk • Drugi odlomak poravnajte na lijevu stranu te
cijeli odlomak uvucite s lijeve strane za 2 cm, a prvi red uvucite za 1 cm
• Trei odlomak poravnajte obostrano te cijeli odlomak uvucite i s lijeve strane za 1.5 cm i s desne strane za 1.5 cm, a prvi red uvucite za 1.25 cm, prored neka je 1.5
Ostali elementi oblikovanja
– Kreirati popis
Vjeba 4.
• Ubacite neku sliku u vaš dokument vezanu uz e-uenje
• Sliku oblikujte na razliite naine, promijenite veliinu, promijenite boju, dodajte obrub, stavite je unutar teksta
Vjeba 5. (10 bodova) • Kopirajte s weba nekoliko odlomaka koji govore o raunalnim virusima
• Oblikujte dokument u koji ste upisali tekst, tako da se sastoji od najmanje 5 odlomaka te ima neki naslov koji odgovara vašem tekstu, naslov oblikujte na neki nain
• Svi odlomci neka su font Georgia, veliine 12, neka su poravnati obostrano i razmak izmeu redova neka je 1,5
• Prvo slovo u prvom odlomku stavite kao inicijal
• U vašem tekstu odaberite 5 vanih pojmova, podebljajte ih, obojite ih u vašu najdrau boju i zamijenite mala slova velikim tiskanim
• Odaberite jednu vanu reenicu u tekstu i oblikujete ju tako kao da je oznaena markerom zelene boje
• Unutar teksta dodajte neku sliku vezanu uz vaš tekst i oblikujte (dodajte obrub, promijenite boju…)